A SharePoint biztonsági másolása és visszaállítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM telepítésével gondoskodhat a SharePoint-farmok, a külső SQL Server-adatbázisok és a farmtestreszabásokat tartalmazó mappák védelméről.

  • Az AlwaysOn funkciót használó SharePoint-adatbázisok védelme a DPM 2012 R2 alkalmazás Update 5 vagy újabb verziójával biztosítható.

  • A SharePoint-adatbázisok SQL Server-adatforrásként nem védhetők meg. Egy farm biztonsági másolatából különálló adatbázisok is helyreállíthatók.

  • A SharePoint 2013 védelméhez legalább a System Center 2012 R2 Data Protection Managernek kell futnia.

A SharePoint védelmet az alábbiak szerint állíthatja be:

  1. Előfeltételek a SharePoint-védelem – tekintse át ezt a témakört a telepítés megkezdése előtt.

  2. A SharePoint-védelem beállítása – hajtsa végre a védelem konfigurálásának lépéseit

  3. SharePoint-adatok helyreállítása – ismerje meg, hogy miként állíthatók helyre a biztonsági másolatba mentett adatok.