SMB-tárolást használó virtuális gépek védelmének beállítása

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Biztonsági másolatot készíthet a Server Message Block (SMB) protokoll 3.0-s verzióját használó virtuális gépekről. A Windows Server 2012 támogatja az SMB 3.0-s verzióját távoli tárolás esetén, ami lehetővé teszi a Hyper-V számára a konfigurációs fájlok és a virtuális merevlemezek VHD- és VHDX-fájlként történő tárolását, valamint a pillanatképek tárolását távoli SMB-fájlmegosztásokon. Az SMB-támogatás a következő előnyöket kínálja a System Center 2012System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) biztonsági mentési szolgáltatásához:

 • Hatékonyabb expressz teljes biztonsági mentés

 • Folyamatos védelem virtuális gépek és SMB-tárolók élő áttelepítése esetén

 • Egyetlen SMB-fájlkiszolgáló vagy teljes fájlkiszolgálófürt biztonsági mentésének támogatása

A művelet megkezdése előtt

 • Kapcsolja be az automatikus csatlakoztatást a Hyper-V-t futtató kiszolgálón a virtuális gép védelmének engedélyezéséhez.

 • Tiltsa le a TCP Chimney tehermentesítést.

 • Ügyeljen arra, hogy minden Hyper-V machine$-fiók teljes körű engedélyekkel rendelkezzen a megfelelő távoli SMB-fájlmegosztásokon.

 • Ügyeljen arra, hogy a virtuális gép összetevőinek fájlelérési útja a másik helyre történő helyreállítás során minden esetben kevesebb legyen 260 karakternél. Ellenkező esetben bár a helyreállítás sikeres lehet, a Hyper-V nem lesz képes a virtuális gép csatlakoztatására.

 • A következő helyzetek nem támogatottak:

  • Az olyan rendszerek, amelyekben a virtuális gép egyes összetevői helyi köteteken, más összetevői pedig távoli köteteken találhatók.

  • IPv4- vagy IPv6-cím használata tárolási helyként szolgáló fájlkiszolgálóhoz.

  • Virtuális gép helyreállítása olyan számítógépre, amely távoli SMB-megosztást használ.

Védelem beállítása

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Tudnivalók ezzel kapcsolatban:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

  A virtuális gépek védelmére használja az alábbi kapacitásméretezést.

  Virtuális gép átlagos mérete 100 gigabájt (GB)
  Virtuális gépek száma DPM-kiszolgálónként 800
  800 virtuális gép összmérete 80 terabájt (TB)
  Biztonságimásolat-tároláshoz szükséges terület 80 terabájt (TB)

  Ha például egy teljes kihasználtságra méretezett Hyper-V fürt 1600 virtuális gépet tartalmaz, akkor két DPM-kiszolgáló szükséges, és meg kell dupláznia a táblázatban található kiépítési kapacitást. 1600 virtuális gép teljes tárolási igénye nagyobb, mint 160 TB. Információk a lemezterület optimalizálásáról: A virtuális gépek védelmének optimalizálása.

 3. A DPM védelmi ügynök telepítése – Az ügynököt a Hyper-V kiszolgálóra vagy a Hyper-V fürt összes kiszolgálójára kell telepíteni. Ha az SMB egy fürtben lett telepítve, telepítse a DPM védelmi ügynököt a távoli SMB-fájlkiszolgáló összes fürtcsomópontján. Tekintse meg a következő témaköröket: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása.

 4. A Fájlkiszolgáló VSS ügynökszolgáltatás engedélyezése mindegyik SMB-kiszolgálón – A szolgáltatást a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása > Kiszolgálói szerepkörök kiválasztása > Fájl- és tárolószolgáltatások > Fájlszolgáltatások > Fájlszolgáltatás > Fájlkiszolgáló VSS ügynökszolgáltatás menüponttal adhatja hozzá.

 5. Védelmi csoport beállítása – Az Új védelmi csoport létrehozása varázslóCsoporttagok kiválasztása lapján kiválaszthatja azokat a Hyper-V gazdakiszolgálókat, amelyeken a biztonsági másolatként menteni kívánt virtuális gépek találhatók. Azokat a virtuális gépeket, amelyekre azonos védelmi házirendet kíván alkalmazni, helyezze ugyanabba a védelmi csoportba. A védelmi csoportok létrehozásakor közös elhelyezés használatával optimalizálhatja a replikakötetet, és elkerülheti a Windows Server által támogatott maximális kötetszám elérését. Információk a védelmi csoportokról:

 6. A védelmi csoport létrehozását követően megtörténik az adatok kezdeti replikálása. Ezután a védelmicsoport-beállításoknak megfelelően megtörténik a biztonsági mentés. Ha biztonsági másolatba mentett adatokat kell helyreállítania, tekintse meg a következő témakört: Fájlkiszolgálók adatainak helyreállítása [DPM2012_Web]. Virtuális gépek visszaállításakor ügyeljen az alábbiakra.

  Virtuális gép helyreállítása Részletek
  Helyreállítás az eredeti helyre Az eredeti VHD-t törölték. A DPM a Hyper-V VSS-író használatával állítja helyre a VHD- és egyéb konfigurációs fájlokat az eredeti helyükre. A helyreállítási folyamat végén a virtuális gépek továbbra is magas rendelkezésre állásúak lesznek.

  A helyreállításhoz szükség van az erőforráscsoportra. Ha az nem érhető el, akkor egy másik helyre végezze el a helyreállítást, és állítsa a virtuális gépet magas rendelkezésre állásúra.
  Helyreállítás másik helyre A DPM támogatja a másik helyre történő helyreállítást (ALR), így a védett Hyper-V virtuális gépek zökkenőmentesen állíthatók helyre az eredetitől eltérő Hyper-V gazdagépre, a processzorarchitektúrától függetlenül. A fürtcsomópontra helyreállított Hyper-V virtuális gépek nem lesznek magas rendelkezésre állásúak.
  Elemszintű helyreállítás (ILR) A DPM támogatja az elemszintű helyreállítást (ILR), amely fájlok, mappák, kötetek és virtuális merevlemezek (VHD-k) elemszintű helyreállítását teszi lehetővé a Hyper-V virtuális gépek gazdaszintű biztonsági másolatából egy hálózati megosztásra vagy egy DPM által védett kiszolgáló kötetére. Az elemszintű helyreállítás végrehajtásához a DPM védelmi ügynököt nem kell telepíteni a vendéggépre.