A szalagos tárolás beállítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM szalagtárakon és önálló szalagos meghajtókon tárol adatokat a DPM által védett összes munkaterhelés hosszú távú tárolása, valamint a fájladatok rövid távú tárolása érdekében.

A szalagos tárolás előfeltételei

 • A kompatibilis szalagtárak listáját A System Center 2012 DPM kompatibilis szalagtárai című cikkben tekintheti meg.

 • Ha a szalagos eszköz nem szerepel a kompatibilitási listában, alkalmazza a következő témakör utasításait: Szalagtár-kompatibilitás ellenőrzése.

 • A szalagtárak DPM-mel történő használatát a következő témakörben tekintheti át: Szalagos biztonsági mentések tervezése.

 • Az önálló szalagos meghajtót közvetlenül kell csatlakoztatni a DPM-kiszolgálóhoz.A szalagtárat tárolóhálózattal (SAN) vagy SCSI-val rendelkező DPM-kiszolgálóhoz kell csatlakoztatni.

 • A szükséges szalagkapacitás a védett adatok méretétől és a futtatandó szalagos biztonsági mentési feladatok számától függ.Az adott védelmi csoporthoz szükséges szalagok számának meghatározásához a biztonsági mentés szükséges gyakoriságát szorozza meg a megőrzési tartomány értékével (utóbbi azt adja meg, mennyi ideig állíthatók helyre a mentett adatok).

 • Miután a DPM-kiszolgálón közvetlenül csatlakoztatta a szalagos eszközöket, a DPM automatikusan felismeri és megjeleníti azokat a szalagtárban.Ha nem jelennek meg, vagy ha újakat ad hozzá, vizsgálja meg ismét a szalagtárat az észlelésükhöz.

 • Annak érdekében, hogy a DPM észlelje a szalagos eszközt, el a következő elvégzésére lesz szükség: Tűzfalkivétel konfigurálása az ügynök számára.

Szalagos eszközök telepítése és konfigurálása

Az előfeltételek teljesítése után a következőket kell tennie: C

 1. Szalagos meghajtó csatlakoztatása – A szalagos meghajtó DPM-kiszolgálón történő csatlakoztatásához és telepítéséhez kövesse az eszközhöz kapott utasításokat.

 2. Sorozatszámok ellenőrzése – Ellenőrizze, hogy az adathordozó-cserélő és a szalagos meghajtók rendelkeznek-e sorozatszámmal.A DPM az azonosításhoz használja ezeket.A telepített szalagos eszközök szerepelnek az Eszközkezelőben.

 3. Tűzfalkivételek hozzáadása – Végezze el a tűzfalkivételek hozzáadását, hogy a DPM észlelni tudja a szalagot:

  • C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\SQL\SSQL10_50.MSDPMV4RC\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

  • C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\bin\DPMLA.exe

 4. Manuális észlelés – A DPM automatikusan észleli a fizikailag csatlakoztatott szalagos eszközöket, amelyek a Felügyelet nézet Szalagtárak munkaterületén jelennek meg.Ha az eszköz nem jelenik meg, az Ismételt vizsgálat gombbal kezdeményezheti a manuális észlelésüket.Ez eltarthat néhány percig.Az ismételt vizsgálat után ellenőrizze az Eszközkezelőben és a szalagtárban megjelenő adatok azonosságát.

 5. Szalagmegosztás beállítása – Ha egyetlen szalagtárat több DPM-kiszolgáló között kíván megosztani, állítsa be a szalagmegosztást.Vegye figyelembe a következőket:

  • A szalagtár jellemzően szalagos meghajtók gyűjteménye, amely automatikusan csatlakoztatja és leválasztja a szalagos adathordozókat.

  • A szalagtárnak tárolóhálózat (SAN) környezetben kell lennie.

  • A szalagtár-kiszolgáló egy olyan számítógép, amelyre telepítve van a DPM szoftver, illetve amelyen le van futtatva a szalagtármegosztás parancs, és engedélyezve van az adathordozó-cserélő.

  • A szalagtári ügyfél egy olyan számítógép, amelyre telepítve van a DPM szoftver, illetve amelyen le van futtatva a szalagtármegosztás parancs, és nincs engedélyezve az adathordozó-cserélő.

  • Javasoljuk, hogy a szalagtár-kiszolgáló számítógép és az összes szalagtári ügyfélszámítógép rendszer-konfigurációja legyen olyan hasonló, amennyire csak lehetséges, és ne állítson be semmilyen védelmi csoportot a szalagtár-kiszolgálón.

  • A megosztott szalagtárat használó összes DPM-kiszolgálónak hasonló SQL Server-beállítást kell használnia a DPM-adatbázisok üzemeltetéséhez.Például mindegyiknek a DPM-adatbázis helyi példányát, vagy mindegyiknek egy távoli példányt kell használnia.Az nem megengedett, hogy néhány DPM-kiszolgáló helyi példányt, míg mások távoli példányt használjanak.

Miután beállította a szalagokat, a védeni kívánt adatforrásokat tartalmazó védelmi csoport létrehozásakor kijelölheti a szalagot hosszú távú és rövid távú adattárolásra.

Szalagmegosztás beállítása

 1. A megosztott szalagtár szalagtár-kiszolgáló számítógépén engedélyezze az adathordozó-cserélőt az Eszközkezelő használatával.

 2. Mindegyik szalagtári ügyfélszámítógépen győződjön meg arról, hogy az adathordozó-cserélő nincs engedélyezve.

 3. Engedélyezze a Named Pipes protokollt a szalagtár-kiszolgáló és a szalagtári ügyfélszámítógépek SQL Server-példányai számára.Ezután indítsa újra az SQL szolgáltatást.

 4. Futtassa az alábbi parancsokat annak beállításához, hogy a DPM-kiszolgálók megosztott szalagtárat használjanak:

 5. Mindegyik szalagtári ügyfélszámítógépen nyisson meg egy rendszergazda jogú parancssort, majd futtassa a következő parancsokat:

  cd <rendszermeghajtó>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  AddLibraryServerForDpm.exe –DpmServerWithLibrary <Szalagtár-kiszolgáló teljes tartományneve>

  ahol a <Szalagtár-kiszolgáló teljes tartományneve> a szalagtár-kiszolgáló teljes tartományneve.

 6. A szalagtár-kiszolgáló számítógépen nyisson meg egy rendszergazda jogú parancssort, majd minden szalagtári ügyfélhez futtassa le egyszer az alábbi parancsokat.Ha például a szalagtár-kiszolgáló három szalagtári ügyfelet támogat, a parancsot háromszor kell lefuttatnia a szalagtár-kiszolgálón.

  cd <rendszermeghajtó>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  AddLibraryServerForDpm.exe – ShareLibraryWithDpm <Szalagtári ügyfél teljes tartományneve>,

  ahol a <Szalagtári ügyfél teljes tartományneve> a szalagtári ügyfél teljes tartományneve.

 7. Mindegyik szalagtári ügyfélszámítógépen nyisson meg egy rendszergazda jogú parancssort, majd futtassa a következő parancsokat:

  System_CAPS_importantFontos

  Ne futtassa ezeket a parancsokat a szalagtár-kiszolgálón.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Az alábbi parancsok futtatása előtt minden szalagtári ügyfélszámítógép esetén győződjön meg arról, hogy az SQL Server (MSDPM2012) és az SQL Server Agent (MSDPM2012) szolgáltatások tartományi felhasználói fiókot használnak bejelentkezési fiókként, nem pedig az alapértelmezett konfiguráció szerinti helyi fiókot, továbbá hogy a használt tartományi fiók a helyi Rendszergazda csoport tagja a szalagtárat megosztó összes számítógépen.

  cd <rendszermeghajtó>:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Setup

  SetSharedDpmDatabase -DatabaseName <Sqlkiszolgáló\Példány\Adatbázisnév> [-DoNotMoveData],

  ahol az <SQLKiszolgáló\Példány\Adatbázisnév> paraméter a szalagtár-kiszolgáló adatbázisneve.

  System_CAPS_tipTipp

  Ez az információt a DPM szoftver SQL Server szolgáltatásának a DPM névjegye ablakában találja.Az egér használatával átmásolhatja onnan az információt.

 8. Végezzen ismételt vizsgálatot a szalagtár-kiszolgáló DPM felügyeleti konzolján, majd végezzen ismételt vizsgálatot vagy frissítést mindegyik szalagtári ügyfélszámítógépen.

  A leggyorsabban úgy tudja megtekinteni az összes DPM-kiszolgálón lévő összes adathordozót, ha mindegyiken ismételt vizsgálatot végez, majd részletes leltárt készít.Ezután az egyik kiszolgálón jelöljön meg néhány adathordozót szabadként, majd végezzen frissítést a többi kiszolgálón.

A szalagtármegosztás konfigurálása után úgy használható a megosztott szalagtár, mintha az mindegyik DPM-kiszolgálóhoz lenne csatlakoztatva.