SQL Server-adatok védelmének tervezése

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Mielőtt telepítené a DPM-et az SQL Server védelme céljából, tegye a következőket:

 1. Tekintse át a kibocsátási megjegyzéseket és a következő témakört az SQL Serverrel kapcsolatos esetleges problémák tekintetében: Támogatott és nem támogatott alkalmazási helyzetek a DPM-ben.

 2. Ellenőrizze az SQL Server-verziók támogatását a következő témakörben: A DPM-védelem támogatási mátrixa.

 3. Vegye figyelembe a következőket:

  • Ha olyan adatbázist használ, amelynek fájljai távoli fájlmegosztásban találhatók, a védelem sikertelen lesz, és a 104-es azonosítójú hibaüzenet jelenik meg.A DPM nem támogatja a távoli fájlmegosztásban található SQL Server-adatok védelmét.

  • A DPM nem tudja védeni a távoli SMB-megosztáson található adatbázisokat.

  • Ügyeljen arra, hogy a rendelkezésre állási csoport replikái csak olvashatóként legyenek konfigurálva.

  • Az NTAuthority\System rendszerfiókot explicit módon fel kell vennie az SQL Server Sysadmin csoportjába.

  • Amikor egy másodlagos hely helyreállítását hajtja végre egy részben tartalmazott adatbázis esetében, ügyelnie kell arra, hogy a célként használt SQL-példányon engedélyezve legyen a tartalmazott adatbázisok funkciója.

Az SQL Server védelme az AlwaysOn funkció engedélyezésével

Az SQL Server 2012 tartalmaz egy új rendelkezésre állási funkciót, az AlwaysOn funkciót.Az adatbázisokat felveheti a rendelkezésre állási csoportokba, amelyek alapvetően a feladatátvételhez konfigurált adatbázisok tárolói.A System Center 2012 SP1 DPM támogatja a rendelkezésre állási csoportokban található adatbázisok védelmét.A DPM következő funkciói támogatottak az AlwaysOn funkció esetében:

 • A DPM felismeri a rendelkezésre állási csoportokat, amikor lekérdezést futtat a védelmi csoport létrehozásakor.

 • A DPM felismeri a feladatátvételeket, és folytatja az adatbázis védelmét.

 • A DPM támogatja a többhelyes fürtkonfigurációkat az SQL Server-példányok esetében.

Amikor olyan adatbázist lát el védelemmel, amely használja az AlwaysOn funkciót, a DPM-re a következő korlátozások vonatkoznak:

 • A DPM a rendelkezésre állási csoportokra vonatkozóan az SQL Serveren beállított biztonsági mentési házirendet a következőképpen szolgálja ki:

  • Másodlagos előnyben részesítése – A biztonsági mentéseket egy másodlagos replikán kell végrehajtani, kivéve ha az elsődleges replika az egyetlen online replika.Ha több másodlagos replika érhető el, akkor a legmagasabb biztonsági mentési prioritású csomópont lesz kiválasztva a biztonsági mentéshez.Ha csak az elsődleges replika érhető el, akkor a biztonsági mentést az elsődleges replikán kell végrehajtani.

  • Csak másodlagos – Az elsődleges replikán nem hajtható végre biztonsági mentés.Ha az elsődleges replika az egyetlen online replika, a biztonsági mentés nem lesz végrehajtva.

  • Elsődleges – A biztonsági mentéseket mindig az elsődleges replikán kell végrehajtani.

  • Bármely replika – A biztonsági mentések bármelyik rendelkezésre állási replikán végrehajthatók a rendelkezésre állási csoportban.A biztonsági mentéshez használt csomópont kiválasztása a csomópontok biztonsági mentési prioritása alapján történik.

 • Vegye figyelembe a következőket:

  • A biztonsági mentések bármelyik olvasható replikáról végrehajthatók, vagyis az elsődleges, a szinkron másodlagos és az aszinkron másodlagos replikáról is.

  • Ha bármelyik replika ki van zárva a biztonsági mentésből, például engedélyezve van a kizárási beállítása, vagy nem olvashatóként van megjelölve, akkor az adott replika nem lesz kiválasztva a biztonsági mentéshez.

  • Ha több replika érhető el és olvasható, akkor a legmagasabb biztonsági mentési prioritású csomópont lesz kiválasztva a biztonsági mentéshez.

  • Ha a biztonsági mentés sikertelen a választott csomóponton, akkor sikertelen lesz a biztonsági mentési művelet.

  • Az eredeti helyre történő helyreállítás nem támogatott.