Virtuális gépek helyreállítása

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A virtuális gépek biztonsági mentéseit a következőképpen állíthatja helyre:

 • Helyreállítás az eredeti helyre – az eredeti virtuális merevlemez törölve lesz. A DPM a Hyper-V VSS-író segítségével helyreállítja a virtuális merevlemezt és más konfigurációs fájlokat az eredeti helyükre. A helyreállítás végeztével a virtuális gép továbbra is magas rendelkezésre állású lesz. A helyreállításhoz szükség van az erőforráscsoportra. Ha az erőforráscsoport nem érhető el, akkor egy másik helyen állítsa helyre a virtuális merevlemezt, és azután állítsa be, hogy magas rendelkezésre állású legyen.

 • Helyreállítás másik helyre – a DPM támogatja az eredetitől eltérő helyre történő helyreállítást (ALR), így a védett Hyper-V-virtuálisgépek zökkenőmentesen állíthatók helyre az eredetitől eltérő Hyper-V-környezetet futtató kiszolgálókon, a processzorarchitektúrától függetlenül. A fürtcsomóponton helyreállított Hyper-V virtuális gépek nem magas rendelkezésre állásúak.

 • Elemszintű helyreállítás (ILR) végrehajtása – a DPM támogatja az elemszintű helyreállítást (ILR), amellyel a megadott fájlok, mappák, kötetek és virtuális merevlemezek helyreállíthatók a Hyper-V-virtuálisgépek gazdagépszintű biztonsági másolatából egy hálózati megosztásra vagy egy DPM által védett kiszolgáló kötetére. Az elemszintű helyreállításhoz a DPM védelmi ügynöknek nem kell telepítve lennie a virtuális gép vendég operációs rendszerében.

A táblázat ezek támogatását ábrázolja a virtuális gépek helyreállítási forgatókönyveiben.

Környezet

Helyreállítás az eredeti helyre

Helyreállítás másik helyre

Elemszintű helyreállítás

Önálló gazdagép

Igen

Igen

Igen

Fürtözött gazdagép

Igen

Igen

Igen

Replika

Igen

Igen

Igen

SMB-megosztás használata esetén

Igen

Igen

Igen

Élő telepítés esetén

Igen

Igen

Igen

Az alábbi táblázatban megtekintheti, hogy milyen esetekben lehet elemszintű helyreállítást alkalmazni a fájlokra, mappákra, kötetekre és a virtuális merevlemezekre egy Hyper-V-virtuálisgépen.

Forgatókönyv

Kötetek vagy fájlok/mappák helyreállítása

Virtuális merevlemez helyreállítása

Helyreállítás egy pillanatképekkel rendelkező virtuális gépről

Igen

Igen

Helyreállítás egy másodlagos DPM-kiszolgálóról

Igen

Igen

Helyreállítás szalagos mentésből

Nem

Igen

Helyreállítás csak NTFS fájlrendszerű kötetekről

Igen

Nem alkalmazható

Helyreállítás nem NTFS fájlrendszerű kötetekről

Nem

Csak teljes virtuális merevlemez

Helyreállítás olyan virtuális merevlemezről, amely dinamikus lemezparticionálást használ

Nem

Csak teljes virtuális merevlemez

Elemszintű helyreállítás

 • A DPM gazdaszintű és vendégszintű védelmet kínál a Hyper-V virtuális gépek számára.

 • A DPM támogatja az elemszintű helyreállítást (ILR), amellyel helyreállíthatók a megadott fájlok, mappák, kötetek és virtuális merevlemezek a Hyper-V-virtuálisgépek gazdaszintű biztonsági másolatából egy hálózati megosztásra vagy egy DPM által védett kiszolgáló kötetére.

  Egyszerre csak egy virtuális merevlemezt lehet kijelölni és helyreállítani.

 • Egyszerre több virtuális merevlemezt nem lehet kijelölni és helyreállítani. Ha egy olyan virtuális gép virtuális merevlemezét állítja helyre, amely rendelkezik Hyper-V-pillanatképekkel, akkor a .avhd-fájlok nem jelennek meg a Helyreállítható elemek panelen, de a DPM a szülő virtuális merevlemezt és az összes ahhoz tartozó .avhd-fájlt is helyreállítja.

 • A DPM a következő formátumú egyéni könyvtárszerkezetbe menti a virtuális merevlemezeket: DPM_<biztonsági-mentés-időpontja>\DPM_Recovered_At_<HelyreállításIdőpontja>\<a virtuális merevlemez elérési útja a védett számítógépen>, a fájlrendszer hierarchiája pedig ugyanolyan, mint a védett számítógépen, amelyen telepítve van a DPM védelmi ügynöke.

 • A Windows Server 2008-nál korábbi Windows Server használata esetén az elemszintű helyreállításhoz engedélyezni kell a Hyper-V szerepkört a DPM-kiszolgálón. Az elemszintű helyreállítás során a DPM szoftvernek csatlakoztatnia kell a védett virtuális gépek virtuális merevlemezeit.

 • Elemszintű helyreállítás esetén nem lehet az eredeti helyükre helyreállítani az elemeket.

 • Ha a különbséglemez és az alaplemez nem ugyanazon a köteten van, akkor nem használható az elemszintű helyreállítás.

 • Elemszintű helyreállítás esetén nincs lehetőség a csatlakoztatási pontok bejárására vagy tallózására a virtuális merevlemez bejárása során.

Helyreállítás végrehajtása

 1. A DPM felügyeleti konzolban nyissa meg a Helyreállítás nézetet. Tallózással vagy a keresőfunkcióval keresse meg a helyreállítani kívánt adatokat.

  1. kép: A Hyper-V és a virtuális gépek helyreállítása témakör

 2. Az eredménypanelen jelölje ki az adatokat. Az elérhető helyreállítási pontok félkövérrel szedve jelennek meg a helyreállítási pontokat tartalmazó naptárban. Válassza ki a helyreállítani kívánt helyreállítási pont félkövérrel szedett dátumát.

 3. A Helyreállítható elem ablaktáblában jelölje ki a helyreállítani kívánt helyreállítható elemet. A Helyreállítási varázsló elindításához kattintson a menüszalagon a Helyreállítás elemre. Tekintse át a kijelölést, majd kattintson a Tovább gombra.

  Vegye figyelembe a következőket:

  - Nem CSV-környezet esetén a célhely egy kötet a fürt elérhető tárolóhelyén.
  
  - Ha egy másik, Hyper-V rendszert futtató önálló kiszolgálóra állítja helyre az adatokat, továbbá a helyreállított virtuális gép biztonsági mentése online állapotban történt, és a helyreállítás után mentett állapotú, akkor törölje a virtuális gép mentett állapotát a Hyper-V Manager konzolból, és indítsa el. Mindig ellenőrizze, hogy helyesek-e a virtuális gép hálózati beállításai, miután megtörtént a helyreállítás a másik helyen.
  
  - Ha elemszintű helyreállítást hajt végre, a **Helyreállítható elemek** listán megtekintheti a fájlokat és mappákat, illetve virtuális merevlemezt vagy virtuálismerevlemez-kötegeket is kiválaszthat.
  
   **Megjegyzés:** A DPM egyéni könyvtárstruktúrát alkalmaz a fájlok és mappák mentésekor, melynek formátuma: \<a felhasználó által megadott helyreállítási célhely\>\\\<virtuális gép neve\>\_\<biztonsági mentés időbélyege\>, a fájlrendszer hierarchiája pedig ugyanolyan, mint a védett számítógépen, amelyen telepítve van a DPM védelmi ügynök.
  
  - Ha olyan virtuális gépet állít helyre, amely élő áttelepítést használ, csak akkor állíthatja vissza a gépet az eredeti helyre, ha a helyről van elérhető replika. Például van lehetőség helyreállításra, ha egy virtuális gép az A gazdagépen található, amelyről 10 replika készül, majd a virtuális gépet áttelepítik a B gazdagépre, ahol két replika készül. Az eredeti helyre történő helyreállítás azt jelenti, hogy a virtuális gép a B gazdagépen lesz helyreállítva, ha az utolsó replikát használják. Ha az A gazdagépre szeretné helyreállítani a virtuális gépet, akkor az a más helyre történő helyreállítás szerint történik.
  
 4. Adja meg a végrehajtani kívánt helyreállítás típusát:

  - **Helyreállítás az eredeti helyre**
  
  - **Helyreállítás másik helyre** – adja meg az új elérési utat, vagy kattintson a **Tallózás** gombra, és a **Helyreállítási célhely megadása** párbeszédpanelen válassza ki a helyreállítási helyet.
  
  - **Másolás szalagra** – ez a beállítás a DPM-szalagtárban található egyik szalagra másolja a kijelölt adatokat tartalmazó kötetet. Ha ezt a beállítást választotta, kattintson a **Tovább** gombra, és a **Szalagtár megadása** képernyőn válassza ki a szalagtár adatait és a szalagra vonatkozó beállításokat. Ezen a képernyőn állíthatja be az adatok tömörítését vagy titkosítását is.
  
   <div class="inset">
  
   ![2. kép: A Hyper-V és a virtuális gépek helyreállítása témakör](images/Hh757981.6bee8b47-be83-4944-8155-bec7f35520bf(SC.12).jpeg "2. kép: A Hyper-V és a virtuális gépek helyreállítása témakör")
  
   </div>
  
  - Adja meg a helyreállítási beállításokat:
  
    - **Létező verzió helyreállítása esetén** – ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az eredeti helyre történő helyreállítást választotta.
  
    - **Biztonság visszaállítása** – ez a beállítás akkor választható, ha az eredeti vagy az eltérő helyre történő helyreállítást választotta.
  
 5. A Sávszélesség használatának szabályozása területen kattintson a Módosítás elemre a szabályozás engedélyezéséhez, illetve a Beállítások és a Munkaütemezés kiválasztásához.

  3. kép: A Hyper-V és a virtuális gépek helyreállítása témakör

 6. Az Értesítés felületen kattintson az E-mail küldése a helyreállítás befejezéséről elemre, majd adja meg a címzetteket. Az e-mail-címeket vesszővel válassza el egymástól.

 7. Tekintse át a beállításokat, és kattintson a Helyreállítás elemre.