Lemezes biztonsági mentések tervezése

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A Data Protection Manager (DPM) az adatok DPM-tárolókészletbe való mentésével rövid távú lemezes biztonsági mentést biztosít. A tárolókészlet olyan lemezek csoportja, amelyeken a DPM-kiszolgáló a védett adatokhoz tartozó replikákat és helyreállítási pontokat tárolja. Az adatok lemezes tárhellyel való védelme előtt legalább egy lemezt fel kell vennie a tárolókészletbe.

A tárolókészlet a következő erőforrások bármelyikéből állhat:

 • Közvetlenül csatlakoztatott tároló (DAS)

 • Fiber Channel tárolóhálózat (SAN)

 • iSCSI-tárolóeszköz vagy tárolóhálózat

Feljegyzések:

 • A DPM-kiszolgálónak legalább két telepített lemezzel kell rendelkeznie: eggyel az operációs rendszer és a DPM telepítési fájljai, egy másikkal pedig a tárolókészlet számára. A DPM kontextusában a „lemez” bármilyen lemezeszköz lehet, amely a Windows Lemezkezelés eszközében lemezként jelenik meg. A DPM nem ad hozzá olyan lemezeket a tárolókészlethez, amelyek rendszerindítási fájlokat, rendszerfájlokat vagy a DPM-telepítés bármely összetevőjét tartalmazzák.

 • A tárolókészlethez hozzáadott lemezeken nem lehetnek partíciók. A lemezek adatvédelemre való előkészítéséhez a DPM dinamikussá konvertálja a lemezeket.

 • A tárolókészlet támogatja a lemeztípusok többségét, beleértve a következőket:

  • Integrált meghajtóelektronika (IDE)

  • SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

  • SCSI

 • Mind a fő rendszertöltő rekord (MBR), mind a GUID partíciós tábla (GPT) partícióstílus támogatott. A DPM-tárolókészlethez GPT-lemezek használata javasolt, ezek mérete ugyanis rugalmasan növelhető.

 • Ha tárolóhálózatot használ a tárolókészlethez, azt javasoljuk, hogy különálló zónát hozzon létre a DPM által használt lemezhez és szalaghoz. Eltérő eszközöket nem használhat ugyanabban a zónában.

 • A DPM nem támogatja az USB/1394 szabvány szerinti lemezek használatát a DPM-tárolókészletekben. A Virtuális szalagtár (VTL) technológia használatával ugyanakkor ez a korlátozás áthidalható. A VTL használata támogatott.

 • A DPM lemezes tárolókészletéhez tárolóhelyek nem használhatók.

 • A deduplikált kötetek támogatása a DPM-et futtató operációs rendszertől függ. További információk: Tárolási problémák.

 • A Hyper-V virtuális gépként futó DPM a Windows-fájlkiszolgálók megosztott mappáiban lévő VHD/VHDX-fájlokban is képes tárolni a biztonsági mentési adatokat, ha az adatok deduplikálása engedélyezve van. További információ: DPM-tároló deduplikálása.

 • Néhány számítógépgyártó (OEM) diagnosztikai partíciót is telepít az adathordozóira. Ennek a diagnosztikai partíciónak OEM-partíció vagy EISA-partíció is lehet a neve. Mielőtt a lemezt felvenné a DPM-tárolókészletbe, az EISA-partíciót el kell távolítani a lemezről.

 • A tárolókészletben lévő kötetekhez a Lemezkezelés eszközben definiált egyéni köteteket is megadhat.

A tárolókészlet tervezése a következő műveleteket foglalja magában:

 • A kapacitásra vonatkozó követelmények kiszámítása

 • A lemezkonfiguráció megtervezése

 • Egyéni kötetek definiálása

A kapacitásra vonatkozó követelmények kiszámítása

A DPM-tárolókészlet kapacitására vonatkozó követelmények változóak, és elsősorban a védett adatok méretétől, a helyreállítási pont napi méretétől, a kötet adatmennyiségének várható növekedési ütemétől, valamint a megőrzési időtartam célkitűzésétől függnek.

A helyreállítási pont napi mérete a védett adatokon egy nap alatt végrehajtott változtatások teljes méretét jelenti. Ez a méret nagyjából megfelel egy növekményes biztonsági mentés méretének. A megőrzési tartomány a napok számát jelenti, ameddig a védett adatok helyreállítási pontjait tárolja a lemezen. A fájlok esetében a DPM legfeljebb 64 helyreállítási pontot képes tárolni a védelmi csoportban található egyes kötetekhez, és naponta legfeljebb 8 ütemezett helyreállítási pontot képes létrehozni az egyes védelmi csoportokhoz.

System_CAPS_ICON_note.jpg Megjegyzés

A fájlokra vonatkozó 64 helyreállítási pontos korlát a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás (VSS) korlátainak eredménye. Ez a szolgáltatás a DPM végfelhasználói helyreállítási funkcióhoz szükséges. A helyreállítási pontokra vonatkozó korlátozás nem érvényes az alkalmazásadatokra.

A fájlok védelméhez általában célszerű a tárolókészletet háromszor akkora méretűre beállítani, mint a védett adatok mérete. Ez a javaslat a következő körülményeken alapul: a helyreállítási pont feltételezett napi mérete a védett adatok méretének körülbelül 10 százaléka, a megőrzési időtartam pedig 10 nap (két hét, a hétvégék kivételével).

System_CAPS_ICON_note.jpg Megjegyzés

Az adott munkaterhelés konkrét adatai legpontosabban a DPM tárolóhely-számító eszközével számolhatók ki. A kalkulátor letöltéséhez kattintson ide: Tárolóhely-számító eszközök a System Center Data Protection Manager 2010-hez.

Ha a helyreállítási pontok napi mérete kisebb vagy nagyobb mint a védett adatok méretének 10 százaléka, vagy ha a megőrzési tartomány célkitűzése hosszabb vagy rövidebb mint 10 nap, ennek megfelelően módosíthatja a tárolókészlet kapacitására vonatkozó követelményeket.

Függetlenül attól, hogy az első központi telepítésben mekkora kapacitást engedélyez a tárolókészlethez, ajánlott bővíthető hardvert használnia, hogy igény szerint növelhesse a kapacitást.

A helyreállítási pontok napi méretének és a megőrzési időtartam célkitűzésének meghatározásához a következő szakaszokban olvashat útmutatást.

A helyreállítási pont napi méretének becslése

Az ajánlott megoldás a következő: a tárolókészlet méretét állítsa be háromszor akkorára, mint a védett adatok mérete, ami azt feltételezi, hogy a helyreállítási pontok napi mérete a védett adatok méretének 10 százaléka. A helyreállítási pontok napi mérete összefügg az adatmódosítási aránnyal, és az egy nap alatt létrehozott helyreállítási pontok teljes méretét jelenti. A védett adatokhoz tartozó helyreállítási pontok napi méretének becsléséhez alapul veheti egy átlagos napon készült növekményes biztonsági mentés méretét. A növekményes biztonsági mentés mérete általában jól jelzi a helyreállítási pontok napi méretének várható értékét. Ha például 100 GB adat növekményes biztonsági mentésének mérete 10 GB adatot eredményez, akkor a helyreállítási pontok napi mérete is valószínűleg 10 GB lesz.

A megőrzési időtartam célkitűzésének meghatározása

Az ajánlott megoldás a következő: a tárolókészlet méretét állítsa be háromszor akkorára, mint a védett adatok mérete, ami azt feltételezi, hogy a megőrzési tartomány célkitűzése 10 nap (két hét, kivéve a hétvégéket). A 10 napos megőrzési tartomány kb. két hetet biztosít a helyreállításhoz az adatvesztési esemény után.

Minél hosszabb a megőrzési tartomány, annál kevesebb helyreállítási pont jön létre naponta. Ha például a megőrzés tartománya 64 nap, csak egy helyreállítási pontot hozhat létre naponta. Ha a megőrzési tartomány 8 nap, nyolc helyreállítási pontot hozhat létre naponta. Ha a megőrzési tartomány 10 nap, kb. 6 helyreállítási pontot hozhat létre naponta.

A DPM-tároló kiszámítása

A DPM használatakor az egyik legnagyobb kihívás az adatforrások védelmét biztosító tárolókészlet lemezméreteinek kiszámítása. Ez a mennyiség általában az adatforrás, azaz a védendő adat teljes méretének háromszorosa. Ez a következőképp írható le:

Adatforrás x 3 =

Az adott munkaterhelésekhez kapcsolódó összetettebb számításokat az adattípusok alapján végezheti el. (többek között a Hyper-V, a SharePoint, az SQL és az Exchange adatai és így tovább). Tegyük fel például, hogy az adatforrás mérete 4 TB:

Adatforrás 4 TB x 3 = 12TB

Megjegyzés Az adott munkaterhelés konkrét adatai legpontosabban a DPM tárolóhely-számító eszközével számolhatók ki. A DPM tárolóhely-számító eszközét a Download Storage Calculators for System Center Data Protection Manager 2010 from Official Microsoft Download Center hivatkozásra kattintva töltheti le.

A következő lépés az adatok aktuális növekedési arányának megállapítása. Ebben a példában 7 százalékos növekedési arány szerepel. Ha a jelenlegi 4 TB-hoz 7 százalékos növekedési arány társul, az egy év alatt 0,28 TB-os növekedést eredményezne. Egy év után 4,28 TB lenne.

4 TB x (1 + 7 %) = 4,28 TB

A növekedési arányt számításba véve megállapíthatja, hogy a 12 TB megfelel a tárolási igényeinek, ha az arány nem változik. A tároló méretének kiszámításakor is figyelembe veheti a növekedési arányt.

Megjegyzés Ez bizonyos adattípusoktól függően változhat. Általában hasonló számításokkal megállapítható a tároló mérete, amely később szükség esetén növelhető. A DPM segítségével a későbbiekben is növelheti a tárterületet.

Havi és éves tárolás esetében szalagra küldheti az adatokat, vagy Azure biztonsági mentést készíthet. A DPM nem képes az adatokat hosszú távon tárolni a lemezen.

A lemezkonfiguráció megtervezése

Ha közvetlen csatolású tárolót használ a DPM-tárolókészlethez, használhatja a független lemezek redundáns tömbjének (RAID) bármilyen hardverkonfigurációját, vagy használhat „lemezcsoport” típusú (JBOD) konfigurációt.

Megjegyzés: Ne hozzon létre szoftveres RAID-konfigurációt azokon a lemezeken, amelyeket fel fog venni a tárolókészletbe. A szoftveres RAID rendkívül megnehezíti az új lemezekre való migrációt, ugyanis a szoftveres RAID-kötetek nem helyezhetők át másik lemezre. Ezenkívül a DPM-nek egyetlen célt szolgáló dedikált rendszernek kell lennie, amely nem használható nem DPM-adatok tárolására, így a DPM által kezelt lemezeken nincs is szükség szoftveres RAID-kötetek létrehozására.

A lemezek konfigurációjának meghatározásakor vegye figyelembe a kapacitás, a költség, a megbízhatóság és a teljesítmény relatív fontosságát az adott környezetben. A JBOD konfigurációval például maximálisan kihasználható a tárolókapacitás, mivel a JBOD nem foglal le lemezterületet a paritásadatok tárolásához. Ugyanebből az okból a JBOD konfigurációk kevéssé megbízhatóak, egyetlen lemezhiba is elkerülhetetlen adatvesztést okoz.

A DPM szokásos telepítése esetében a DPM-hez RAID 5 konfiguráció használata javasolt, amely hatékony kompromisszumot kínál a kapacitás, a költség, a megbízhatóság és a teljesítmény szempontjából.

A tárolókészletben lévő lemezek konfigurálási lehetőségeinek kiértékeléséhez nyújt segítséget a következő táblázat, amely összehasonlítja a JBOD konfigurációt és a RAID különböző szintjeit, és 4-től (nagyon jó) 1-ig (elfogadható) terjedő skálán értékeli az egyes megoldásokat.

Lemezkonfiguráció Kapacitás Költség Megbízhatóság Teljesítmény és méretezhetőség
JBOD 4 4 1 4
RAID 0 4 4 1 4
RAID 1 1 1 4 3
RAID 5 3 3 3 3
RAID 10 1 1 4 4

A RAID részletes ismertetését lásd: Hibatűrés megvalósítása a RAID használatával.

Egyéni kötetek definiálása

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) szoftverben egyéni kötetet rendelhet hozzá a védelmi csoportok tagjaihoz, ahelyett hogy a DPM automatikusan létrehozná őket a tárolókészletben. Az egyéni kötet manuálisan létrehozott NTFS formázású kötet, amelyet replikaként vagy helyreállítási pont köteteként használható az adatforrások védelembe történő felvételekor. Ez az egyéni kötet lehet a DPM-kiszolgáló bármely fizikai lemezén, többek között a DPM-tárolókészlethez használt lemezeken is. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Futtassa az Új védelmi csoport létrehozása vagy a Védelmi csoport módosítása varázslót.

 2. Kattintson a Lemezfoglalás ellenőrzése ablakban a Módosítás parancsra.

 3. A Lemezfoglalás módosítása ablakban kattintson a Tárolótípus alatti legördülő menüre.

 4. Válassza az Egyéni kötet elemet, majd végezze el a kívánt konfigurálási műveleteket.

 5. Kattintson az OK gombra, és végezze el a varázsló lépéseit.

Bár a DPM által felügyelt tárolókészlet teljesíti az üzleti igények többségét, előfordulhat, hogy nagyobb mértékben szeretné felügyelet alatt tartani meghatározott adatforrások tárolóit. Elképzelhető például, hogy kritikus fontosságú adatokat kíván tárolni egy tárolóhálózatban lévő nagy teljesítményű logikai egységen (LUN).

A DPM-kiszolgálóhoz csatolt bármelyik kötet kiválasztható egyéni kötetként az Új védelmi csoport létrehozása varázslóban, kivéve a rendszert és a programfájlokat tároló kötetet. Ha egyéni köteteket kíván használni egy védelmi csoport tagjához, két egyéni kötetre van szükség: az egyikre a replika, a másikra pedig a helyreállítási pont tárolásához.

A DPM nem tudja kezelni a területet az egyéni köteteken. Az egyéni kötetek a DPM-ben nem használják az automatikus növekedési funkciót. Ha a DPM arról értesíti, hogy egy egyéni replikaköteten vagy helyreállításipont-köteten kevés a hely, a Lemezkezelés eszköz használatával manuális módszerrel kell módosítania az egyéni kötet méretét.

Ha a csoportot már létrehozta a DPM grafikus kezelőfelületén, utólag már nem módosíthatja, hogy a védelmi csoport adott tagjához DPM-tárolókészletet vagy egyéni kötetet használ. Ha meg kell változtatnia az adatforrás replikájának vagy helyreállítási pontjainak tárolási helyét, ezt a MigrateDatasourceFromDpm.ps1 PowerShell-parancsfájllal teheti meg.