A DPM-műveletek hatása a teljesítményre

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) számos adatátviteli művelete hatással van a teljesítményre, például:

 • Replikák létrehozása – A védelmi csoportok minden tagja esetében egyszer végbemegy.

 • Változások követése – Folyamatosan működő folyamat mindegyik védett számítógépen.

 • Adatok szinkronizálása – Rendszeres ütemezés szerint megy végbe.

 • Konzisztencia-ellenőrzések futtatása – Akkor megy végbe, ha egy replika inkonzisztenssé válik.

 • Expressz teljes biztonsági mentések futtatása – Rendszeres ütemezés szerint megy végbe.

 • Biztonsági mentés szalagra – Rendszeres ütemezés szerint megy végbe.

 • DPM-folyamatok futtatása – A teljesítményre ható DPM-folyamatok leírása.

Replikák létrehozása

A replika adott köteten, adatbázisban vagy tárolócsoportban található védett adatok teljes másolata. A védett számítógépeken lévő DPM védelmi ügynök a védelemre kiválasztott adatokat a DPM-kiszolgálóra küldi. A védelmi csoport minden tagjáról replika jön létre. A kezdeti replika létrehozása erőforrás-igényes művelet, amely jelentősen igénybe veszi a hálózati erőforrásokat.

Általános információk

A kezdeti adatreplikálás végrehajtható offline módon vagy a hálózaton keresztül. További információkért tekintse át a replikák létrehozásáról szóló részt a következő témakörben: Védelmi csoportok tervezése. Ha a hálózaton keresztül hajtja végre a replikálást, vegye figyelembe a következőket:

 • A hálózaton keresztül történő replikálást korlátozza a DPM-kiszolgáló és a védett számítógépek közötti hálózati kapcsolat sebessége. Ez azt jelenti, hogy egy 1 GB-os kötet védett számítógépről DPM-kiszolgálóra történő átviteléhez szükséges időt a hálózat által másodpercenként átvitt adatamennyiség határozza meg.

 • Rendkívül gyors hálózat, például gigabites kapcsolat esetén a replika-létrehozás sebességét a DPM-kiszolgáló vagy a védett számítógép lemezsebessége (a kettő közül a lassabb) határozza meg.

 • Csökkentheti a replikálás miatt a hálózati teljesítményre ható terhelést, ha sávszélesség-szabályozást és tömörítést alkalmaz.

 • Ügyeljen rá, hogy a replikálás ideje alatt a hálózatok folyamatosan elérhetők legyenek. Ha a hálózat leáll a replikálás során, és öt percnél hosszabb ideig nem működik, a replika inkonzisztens állapotú lesz.

Az alábbi táblázatban példák láthatók az adatátvitel időtartamára különböző hálózati sebességek mellett. Ha nincs másként megadva, az időtartam órában értendő.

Adatátviteli időtartamok

Adatok mérete

Hálózati sebesség

1 GB/s (feltéve, ha a lemezsebesség ezt nem korlátozza)

Hálózati sebesség

100 MB/s

Hálózati sebesség

32 MB/s

Hálózati sebesség

8 MB/s

Hálózati sebesség

2 MB/s

Hálózati sebesség

512 kB/s

1 GB

< 1 perc

< 1 óra

< 1

< 1

1.5

6

50 GB

<10 perc

1,5 óra

5

18

71

284

200 GB

<36 perc

6 óra

18

71

284

1137

500 GB

<1,5 óra

15

45

178

711

2844

System_CAPS_noteMegjegyzés

A kezdeti replika létrehozásához szükséges idő általában a következőképpen számítható ki:

Kezdeti replika: óra = ((adatméret MB-ban) / (0,8 x hálózati sebesség MB/mp-ben)) / 3600

1. megjegyzés: A hálózati sebességet úgy konvertálhatja bitről bájtra, hogy elosztja 8-cal.

2. megjegyzés: A hálózati sebességet azért szorozzuk meg 0,8-cal, mert a maximális hálózati hatékonyság körülbelül 80%.

Változások követése

A replika létrehozása után a védett számítógépen működő ügynök megkezdi a védett adatok összes változásának követését. A fájlokon végrehajtott módosítások egy szűrőn mennek át, mielőtt a rendszer a kötetbe írja őket. Ez a folyamat hasonló a víruskereső szoftverekben alkalmazott fájlszűréshez, de a DPM változáskövetésének teljesítményterhelése kisebb, mint a víruskeresőké.

Adatok szinkronizálása

A szinkronizálás az a folyamat, amely során a DPM az adatok módosításait a védett számítógépről a DPM-kiszolgálóra továbbítja, és alkalmazza a módosításokat a védett adatok replikájára. Vegye figyelembe a következőket:

 • Fájlkötetek vagy megosztások esetében a védett számítógépen működő védelmi ügynök a blokkok módosításait követi a kötetszűrő és az operációs rendszer részét képező módosítási napló segítségével, és így határozza meg, hogy módosult-e bármelyik védett fájl. A DPM emellett a kötetszűrőt és a módosítási naplót az új fájlok létrehozásának, valamint a védett fájlok törlésének vagy átnevezésének a követéséhez is használja.

 • Az alkalmazásadatok esetében a replika létrehozása után az alkalmazásfájlokhoz tartozó kötetblokkok változásait a kötetszűrő követi nyomon.

 • A változások átvitelének módja a DPM-kiszolgálóra az alkalmazástól és a szinkronizálás típusától függ. A védett Microsoft Exchange-adatok esetében a szinkronizálás egy, a Kötet árnyékmásolata szolgáltatásból (VSS) származó növekményes pillanatképet továbbít. A védett Microsoft SQL Server-adatok esetében a szinkronizálás a tranzakciónapló biztonsági másolatát továbbítja.

 • A DPM a szinkronizálásra támaszkodik a replikák védett adatokkal történő frissítése során. Minden szinkronizálási feladat igénybe veszi a hálózati erőforrásokat, így hatással lehet a hálózati teljesítményre.

 • A szinkronizálás a hálózati teljesítményre gyakorolt hatása csökkenthető a sávszélesség szabályozásával, illetve tömörítéssel.

Konzisztencia-ellenőrzések futtatása

A konzisztencia-ellenőrzés az a folyamat, amelynek során a DPM ellenőrzi és kijavítja a védett adatforrás és annak replikája közötti inkonzisztenciákat.

A konzisztencia-ellenőrzés futtatása hatással van a védett számítógép, a DPM-kiszolgáló és a hálózat teljesítményére, de ezt a rendszer várhatóan optimalizálja, mivel csak a módosításokat és az ellenőrzőösszegeket továbbítja.

Sikeres replika-létrehozást követően a konzisztencia-ellenőrzés hálózatra gyakorolt hatása jelentősen kisebb, mint a kezdeti replika-létrehozás esetében. Ha a kezdeti replika létrehozása megszakad vagy nem sikerül, az első konzisztencia-ellenőrzés hatása a replika létrehozásához hasonló lehet.

A konzisztencia-ellenőrzéseket ajánlott csúcsidőn kívül végezni.

A DPM automatikusan konzisztencia-ellenőrzést hajt végre az alábbi esetekben:

 • Ha a kizárási lista megváltoztatásával módosít egy védelmi csoportot.

 • Ha napi konzisztencia-ellenőrzés van ütemezve, és a replika inkonzisztens.

Expressz teljes biztonsági mentések futtatása

Az expressz teljes biztonsági mentés olyan típusú szinkronizálás, amely során a védelmi ügynök az előző expressz teljes biztonsági mentés óta (az első expressz teljes biztonsági mentés esetében a kezdeti replika létrehozása óta) módosított blokkok pillanatképét továbbítja, és frissíti a replikát a módosított blokkokkal. Egy expressz teljes biztonsági mentési művelet hatása a teljesítményre várhatóan kisebb, mint egy teljes biztonsági mentés hatása, mivel a DPM csak az utolsó expressz teljes biztonsági mentés óra megváltozott blokkokat küldi át.

Biztonsági mentés szalagra

Amikor a DPM a replikából szalagra menti az adatok biztonsági másolatát, nincs hálózati forgalom, így a folyamat a védett számítógép teljesítményére sincs hatással.

Amikor a DPM a védett számítógépről közvetlenül szalagra menti az adatok biztonsági másolatát, az hatással van a védett számítógép teljesítményére és lemezes erőforrásaira. A teljesítményre gyakorolt hatás fájladatok biztonsági mentésekor kisebb, mint alkalmazásadatok biztonsági mentésekor.

DPM-folyamatok futtatása

A DPM-kiszolgálón három folyamat lehet hatással a teljesítményre:

 • DPM védelmi ügynök (MsDpmProtectionAgent.exe). A DPM-feladatok a DPM védelmi ügynök memória- és processzorhasználatát is befolyásolják. Normális jelenség, hogy a konzisztencia-ellenőrzések során az MsDpmProtectionAgent.exe processzorhasználata megnő.

 • DPM szolgáltatás (MsDpm.exe). A DPM szolgáltatás a memória- és a processzorhasználatra is hatással van.

 • DPM felügyeleti konzol (az Mmc.exe egy példánya). A DPM felügyeleti konzol jelentős tényező lehet a magas memóriahasználatban. Bezárhatja, amikor nem használja.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az SQL Server szolgáltatás (Microsoft$DPM$Acct.exe) DPM-példányának memóriahasználata várhatóan viszonylag magas lesz. Ez nem jelez semmilyen problémát. A szolgáltatás általában jelentős mennyiségű memóriát használ a gyorsítótárazáshoz. Ha azonban kevés az elérhető memória, a szolgáltatás felszabadít valamennyit.