Hozzon létre, és egy logikai hálózatot, és az IP-címkészlet (parancsfájl) konfigurálása

 

Közzétéve: 2016. május

Hatókör: System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Logikai hálózatok engedélyezze a hálózati rendszergazdák számára a modell által csoportosítás együtt alhálózatokat és VLAN kell a hálózat üzleti igazítás felismerhető kategóriák alapján. Új logikai hálózat létrehozása után egy hálózati helyet, más néven logikaihálózat-definíció használatával rendelje hozzá a logikai hálózat IP-alhálózatokat és VLAN-OK.

Hozzon létre egy statikus IP-címkészletet, és társíthatja egy vagy több gazdagépcsoportból is állhat. A statikus IP-címkészlet létrehozása után adhat DNS-kiszolgálók azt használatával a Set-SCStaticIPAddressPool parancsmagot.

További információ a hálózat konfigurálása System Center 2012 – Virtual Machine Manager, lásd: hálózati konfigurálása a VMM-ben.

Jogi nyilatkozatot

A következő parancsfájl hoz létre, és konfigurálja a logikai hálózat és egy statikus IP-címkészletet. A parancsfájl feltételezi, hogy már létrehozta Budapest nevű gazdagépcsoport.

 
# Description:  This script creates a logical network and then creates a logical  
#        network definition that it applies it to the logical network. 
#        The script then creates a static IP address pool, associates  
#        the pool with a host group, and adds DNS servers.  
 
# Create a logical network. 
$LogicalNetwork = New-SCLogicalNetwork -Name "FrontEnd" 
 
# Create a logical network definition and associate it with the new logical network. 
$HostGroup = Get-SCVMHostGroup | where { $_.Path -eq "All Hosts\Seattle" } 
$SubnetVLAN = New-SCSubnetVLAN -Subnet "10.0.0.1/24" -VLAN 25 
$LogNetDef = New-SCLogicalNetworkDefinition -Name "Logical Network Definition for Seattle" -LogicalNetwork $LogicalNetwork -VMHostGroup $HostGroup -SubnetVLAN $SubnetVLAN 
 
# Create a static IP address pool and associate it with a host group. 
$HostGroup = Get-SCVMHostGroup | where { $_.Path -eq "All Hosts\New York\Production" } 
$DefaultGateway = New-SCDefaultGateway -IPAddress "10.0.0.1" -Metric 10 
$IPPool = New-SCStaticIPAddressPool -LogicalNetworkDefinition $LogNetDef -Name "Production IP Address Pool" -Description "This IP address pool is for production use in Seattle." -Subnet "10.0.0.0/24" -IPAddressRangeStart "10.0.0.10" -IPAddressRangeEnd "10.0.0.99" -IPAddressReservedSet "10.0.0.25-10.0.0.35, 10.0.0.38" -VIPAddressSet "10.0.0.95-10.0.0.99" -DNSSuffix "domain.contoso.com" -DNSSearchSuffix domain1.contoso.com, domain2.contoso.com -DNSServer "10.0.0.1", "10.0.0.2" -WINSServer "10.0.0.1", "10.0.0.2" -DefaultGateway $DefaultGateway -EnableNetBIOS $True 
 
# Add DNS servers to the static IP address pool. 
$DNSServerIPAddress = $IPPool.DNSServers 
$DNSServerIPAddress += "10.0.0.5" 
Set-SCStaticIPAddressPool -StaticIPAddressPool $IPPool -DNSServer $DNSServerIPAddress 
 

Lásd még:

Új SCLogicalNetwork
Új SCLogicalNetworkDefinition
Új SCStaticIPAddressPool
Set-SCStaticIPAddressPool