A DPM-adatbázis biztonsági mentésének módszerei

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM biztonsági mentési stratégia részeként el kell készítenie a DPM adatbázisának, a DPMDB-nek a biztonsági másolatát is.Ez az adatbázis tartalmazza a DPM konfigurációját, és vészhelyzet esetén a DPM-kiszolgáló legtöbb funkciója újjáépíthető az adatbázis egy nemrég készült biztonsági másolatából.Bővebben: ha vissza tudja állítja az adatbázist, elérhetővé válnak a szalagos biztonsági mentések, és minden védelmicsoport-beállítás és biztonsági mentési ütemterv fenntartható lesz.Ha a DPM tárolókészlet-lemezeit nem érintette a leállás, akkor a lemezre mentett biztonsági másolatok is használhatók lesznek az újjáépítés után.Az adatbázis biztonsági mentésére többféle módszer is rendelkezésre áll.

Adatbázis biztonsági mentésének módszerei

Előnyök

Hátrányok

Biztonsági mentés az Azure platformra

Könnyen konfigurálható és megfigyelhető a DPM-ben.

Az adatbázisfájlok biztonsági másolatai több helyen is megtalálhatók.

A felhőalapú tárolás hatékony vész-helyreállítási megoldást kínál.

Az adatbázis nagyon biztonságosan tárolható.

Csak 120 online helyreállítási pontot támogat.

Csak a DPM 2012 SP1 vagy újabb verziókon érhető el.

A használatához Azure-fiók és a DPM további beállítása szükséges.Az Azure-tárolás költségekkel jár.

- A használatához szükség van egy alternatív Windows Server 2012-alapú, Azure-ügynökkel rendelkező rendszerre, hogy hozzá lehessen férni a DPM-nek az Azure Backup-tárolóban található biztonsági másolataihoz.Ez nem lehet egy másik DPM-kiszolgáló.

Nem használható, ha az adatbázis egy helyi gazdagépen található, és szeretné engedélyezni a másodlagos védelmet.Megkerülő megoldásként egy távoli SQL Serveren futtathatja az adatbázist.

Külön előkészületekre és helyreállítási időre van szükség.

Szükség van bizonyos Windows PowerShell-parancsokra, ezért a PowerShell ismerete hasznos lehet.

Biztonsági mentés DPM-tárolókészletbe

Egyszerűen konfigurálható és figyelhető.

A biztonsági másolatok a DPM tárolókészlet-lemezein vannak, és helyben könnyen elérhetők.

A DPM ütemezett biztonsági mentései 512 expressz teljes biztonsági mentést támogatnak.Ha a biztonsági mentést óránként végzi el, akkor 21 napig teljes védelem alatt áll.

Vészhelyreállításra nem jó választás.Előfordulhat, hogy az online és helyreállítási funkciók nem működnek megfelelően, ha a DPM-kiszolgáló vagy a tárolókészlet lemeze meghibásodik.

Nem használható, ha az adatbázis egy helyi gazdagépen található, és szeretné engedélyezni a másodlagos védelmet.Megkerülő megoldásként egy távoli SQL Serveren futtathatja az adatbázist.

Ha a DPM szolgáltatás vagy -konzol nem fut vagy nem működik, a visszaállítási pontok eléréséhez előkészületek és különleges lépések szükségesek.

Biztonsági mentés a DpmBackup eszközzel

A DPM-től független.

Könnyen futtatható azonnali, igény szerinti biztonsági mentésekhez

A Windows Feladatütemező használatával tetszőleges gyakorisággal ütemezhető.

A biztonsági másolatok egy könnyen elérhető helyi lemezen vannak.

Vészhelyreállításra nem jó választás, hacsak a biztonsági másolatokat át nem másolja egy távoli helyre.

A rendszer alapértelmezés szerint a dpmbackup.exe minden egyes futtatásakor felülírja a Dpmdb.bak fájlt, így nem maradnak meg a korábbi verziók, hacsak később át nem nevezi a fájlt.

Helyi tárterületet igényel.

Biztonsági mentés másodlagos DPM-kiszolgálóra

Könnyen konfigurálható és megfigyelhető a DPM-ben.

A DPM ütemezett biztonsági mentései 512 expressz teljes biztonsági mentést támogatnak.Ez óránként végzett biztonsági mentéssel 21 napos rövid távú védelmet biztosít.30 percenkénti biztonsági mentés esetén 10 napos védelmet nyújt.

A biztonsági másolatok a másodlagos DPM-kiszolgáló tárolókészlet-lemezein vannak, amelyek helyben elérhetők.

Jó vész helyreállítási megoldást biztosít, ha a másodlagos DPM-kiszolgáló nem helyben található.

További DPM-kiszolgálóra és tárhelyre van szükség.Mindkét DPM-kiszolgálónak a DPM ugyanazon verzióját és kumulatív frissítését kell futtatnia.

Adatbázis biztonsági mentése szalagra

Könnyen konfigurálható és megfigyelhető a DPM-ben.

A DPM ütemezett szalagos biztonsági mentései akár 99 évig is támogatják az adatok megőrzését.

A szalagos biztonsági mentések a vészhelyreállítás érdekében elvihetők a helyszínről.

A szalagos biztonsági mentések minden olyan DPM-kiszolgálóról visszaállíthatók, amely rendelkezik egy ugyanolyan típusú adathordozót használó szalagos meghajtóval vagy szalagtárral.

A szalagok a biztonságos tárolás érdekében titkosíthatók.

Nem használható, ha az adatbázis egy helyi gazdagépen található, és szeretné engedélyezni a másodlagos védelmet.Megkerülő megoldásként egy távoli SQL Serveren futtathatja az adatbázist.

Naponta csak egy szalagos biztonsági mentés ütemezhető.

A visszaállítani kívánt adatbázis másolatát tartalmazó DPM biztonsági mentési szalag beolvasásához egy működőképes, szalagtárral is rendelkező DPM-kiszolgáló szükséges.

A szalagon tárolt visszaállítási pontok eléréséhez előkészületek és különleges lépések szükségesek.

Natív SQL Server biztonsági mentés helyi lemezre

Be van építve az SQL Serverbe.

A biztonsági másolatok egy könnyen elérhető helyi lemezen vannak.

Tetszés szerinti gyakorisággal ütemezhető a futtatása.

Teljesen független a DPM-től.

A biztonságimásolat-fájlok tisztítása ütemezhető.

Vészhelyreállításra nem jó választás, hacsak a biztonsági másolatokat át nem másolja egy távoli helyre.

A biztonsági másolatokat helyben kell tárolni, ami korlátozhatja az adatmegőrzést és a mentések gyakoriságát.

Natív SQL Server biztonsági mentés egy DPM által védett megosztásra

Könnyen megfigyelhető a DPM-ben.

Az adatbázisfájlok biztonsági másolatai több helyen is megtalálhatók.

A hálózaton lévő bármely Windows-gépről könnyen hozzáférhető.

Potenciálisan ez a leggyorsabb helyreállítási módszer.

Csak 64 helyreállítási pontot támogat.

Helyszíni vészhelyreállításra nem jó választás.A DPM-kiszolgáló vagy a DPM tárolókészlet-lemez hibája akadályozhatja a helyreállítást.

Nem használható, ha a DPM-adatbázis egy helyi gazdagépen található, és szeretné engedélyezni a másodlagos védelmet.Megkerülő megoldásként egy távoli SQL Serveren futtathatja az adatbázist.

A konfigurálás és a vizsgálat külön előkészületeket igényel.

Ha a DPM-kiszolgáló leállt, de a DPM tárolókészlet-lemezek megfelelően működnek, külön előkészületekre és helyreállítási időre van szükség.

 • Ha DPM védelmi csoport használatával végez biztonsági mentést, javasoljuk, hogy egyedi védelmi csoportot használjon az adatbázishoz.

 • Ha a szalagra készít biztonsági másolatot, legalább két példányt készítsen, és mindegyiket külön távoli helyen tárolja.

 • Ha a DPM SQL Server példánya nem fut a DPM-kiszolgálón, akkor először telepítenie kell a DPM védelmi ügynökét az SQL Server számítógépén, hogy védelmet tudjon biztosítani a kiszolgálón található DPM-adatbázisoknak.

 • Vegye figyelembe, hogy a visszaállítás végrehajtása érdekében a DPM-adatbázissal visszaállítandó DPM-telepítés verziójának egyeznie kell a DPM-adatbázis verziójával.  Ha például a helyreállítandó adatbázis verziója DPM 2012 R2 4. kumulatív frissítéssel, akkor a DPM-kiszolgálónak ugyanezt a verziót és ugyanezt a kumulatív frissítést kell futtatnia.Ezért előfordulhat, hogy el kell távolítania a meglévő DPM-et, és újra kell telepítenie egy kompatibilis verziót, mielőtt vissza tudná állítani az adatbázist.  Előfordulhat, hogy az adatbázis verziójának megtekintéséhez manuálisan kell csatlakoztatnia azt egy ideiglenes adatbázisnévhez, majd SQL-lekérdezést kell futtatnia rajta, hogy ellenőrizni tudja a legutóbb telepített kumulatív frissítést a fő- és alverzió alapján.A lekérdezés futtatásához nyissa meg az SQL Management Studio alkalmazást, és kapcsolódjon a DPM-adatbázist futtató SQL-példányhoz.Jelölje ki, és indítson egy új lekérdezést.Illessze be és futtassa a következőt a lekérdezési ablaktáblában: Select distinct MajorVersionNumber,MinorVersionNumber ,BuildNumber, FileName FROM dbo.tbl_AM_AgentPatch order byMajorVersionNumber,MinorVersionNumber,BuildNumberHa a lekérdezés nem ad találatot, vagy ha a DPM-kiszolgáló frissítve volt korábbi verziókról, de azóta nem telepítettek kumulatív frissítést, akkor nem lesz bejegyzés a DPM alaptelepítésének fő- és alverziójához.A kumulatív frissítésekhez társított DPM-verziók ellenőrzéséhez lásd: A System Center Data Protection Manager (DPM) buildszámainak listája.

Biztonsági mentés az Azure platformra

A DPM-adatbázisról a következőképpen készíthet biztonsági mentést az Azure platformra:

Előkészületek

 • Az Azure platformról való helyreállításhoz ismernie kell a DPM-replikakötet csatlakoztatási pontjának elérési útját annak megállapításához, hogy a DPM biztonsági másolata melyik helyreállítási ponton található.Ez a kezdeti replikáció után hajtható végre ezzel a parancsfájllal.Helyettesítse be a dpmsqlservername% részt az adatbázist futtató SQL Server nevével.

  Select ag.NetbiosName as ServerName,ds.DataSourceName,vol.MountPointPath
  from tbl_IM_DataSource as ds
  join tbl_PRM_LogicalReplica as lr on ds.DataSourceId=lr.DataSourceId
  join tbl_AM_Server as ag on ds.ServerId=ag.ServerId
  join tbl_SPM_Volume as vol on lr.PhysicalReplicaId=vol.VolumeSetID
  and vol.Usage =1 
  and lr.Validity in (1,2) 
  where ds.datasourcename like '%dpmdb%'
  and servername like '%dpmsqlservername%' --netbios name of server hosting DPMDB
  
 • Győződjön meg arról, hogy még megvan az Azure Recovery Services ügynökének telepítésekor és a DPM-kiszolgáló Azure Backup-tárolóban történő regisztrálásakor megadott PIN-kód.Erre a PIN-kódra szüksége lesz a biztonsági mentés visszaállításához.

A biztonsági mentés konfigurálása

 1. Hozzon létre egy Azure Backup-tárolót.

 2. Töltse le az Azure Backup-ügynök telepítési fájlját és a tároló hitelesítő adatait.

 3. Telepítse az ügynököt a DPM-kiszolgálón, és a letöltött hitelesítő adatokkal regisztrálja a kiszolgálót a tárolón.

 4. Konfiguráljon egy olyan védelmi csoportot, amely tartalmazza a DPM-adatbázist, és az Új védelmi csoport létrehozása varázsló Adatvédelmi módszer kiválasztása lapján válassza ki az Azure-ba történő biztonsági mentés lehetőségét.

További információ: A DPM-kiszolgálók regisztrálása.

Adatbázis helyreállítása az Azure-ból

 1. A tároló hitelesítő adatai, amelyekkel a DPM-kiszolgálót regisztrálta a tárolóban, néhány nap alatt lejárnak.Mivel a helyreállítási kiszolgálónak ugyanazt a hitelesítő adatokat tartalmazó fájlra van szüksége, amelyet a DPM-kiszolgáló is használ, létre kell hoznia egy új hitelesítőadat-fájlt az Azure-portálon.Töltse le egy olyan helyre, ahol a tárolóban regisztrált DPM-kiszolgáló és a Windows-kiszolgáló is hozzá tud férni.

 2. Telepítse újra az Azure Recovery Services ügynökét a DPM-kiszolgálón, és válassza ki az új hitelesítőadat-fájlt.

 3. Egy Windows 2008 R2 vagy 2012 rendszerű és internetkapcsolattal rendelkező kiszolgálón futtassa az ügynök telepítőjét, és válassza ki a tároló új hitelesítőadat-fájlját a kiszolgáló regisztrálásához.A kiszolgálón nem lehet telepítve a DPM.

 4. Regisztrálás után rendszergazdai jogosultságokkal nyisson meg egy Windows PowerShell-parancsablakot.Az alábbi PowerShell-parancsok egyetlen helyreállítást részleteznek egy olyan biztonsági mentési tárolóból, amelyben két DPM-kiszolgálóról származó adatok találhatók.Azt illusztrálja, hogyan lehet visszaállítani az LC2-DPMLIB2 adatbázisának legutóbbi biztonsági mentését a biztonsági mentési tárolóból.

   Windows PowerShell
   Copyright (C) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.
   #get a list of servers available to recover backups for.
  
   PS C:\Windows\system32> $Server=Get-OBAlternateBackupServer 
   PS C:\Windows\system32> $server    #display the list of servers
  
   ServerName : lc2-dpmlib1.Contoso.com
   ServerName : lc2-dpmlib2.Contoso.com   # we will restore this DPM servers backup.
  
   # The [1] is a zero based index from the list of servers returned above.
  
   PS C:\Windows\system32> $source=Get-OBRecoverableSource -Server $server[1] 
   PS C:\Windows\system32> $source
  
   # Note the datasource path from the SQL Script you ran in preparation step - we want to list recovery points for that data source.  In this case vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2.
  
   FriendlyName       : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   RecoverySourceName : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   ServerName         : lc2-dpmlib2.Contoso.com
  
   FriendlyName       : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_79d00c30-4329-4542-b874-ada91b78f90b\
   RecoverySourceName : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_79d00c30-4329-4542-b874-ada91b78f90b\
   ServerName         : lc2-dpmlib2.Contoso.com
  
  
   # list recovery points for the first datasource [0] highlighted above.
  
   PS C:\Windows\system32> $item=Get-OBRecoverableItem -Source $source[0]
   PS C:\Windows\system32> $item
  
   # Note the date / time for the three PointInTime backups listed below.
  
   IsDir                : False
   ItemNameFriendly     : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   ItemNameGuid         : \\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
   LocalMountPoint      : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   MountPointName       : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   Name                 : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   PointInTime          : 6/18/2014 1:00:13 AM
   ServerName           : lc2-dpmlib2.Contoso.com
   ItemSize             :
   ItemLastModifiedTime :
  
   IsDir                : False
   ItemNameFriendly     : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   ItemNameGuid         : \\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
   LocalMountPoint      : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   MountPointName       : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   Name                 : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   PointInTime          : 6/17/2014 1:00:18 AM
   ServerName           : lc2-dpmlib2.Contoso.com
   ItemSize             :
   ItemLastModifiedTime :
  
   IsDir                : False
   ItemNameFriendly     : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   ItemNameGuid         : \\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
   LocalMountPoint      : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   MountPointName       : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   Name                 : c:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\
   PointInTime          : 6/16/2014 1:01:16 AM
   ServerName           : lc2-dpmlib2.Contoso.com
   ItemSize             :
   ItemLastModifiedTime :
  
   # we're creating $option variable for the recovery locaton c:\temp - adjust accordingly.
  
   PS C:\Windows\system32> $option = new-OBRecoveryOption -Destinationpath c:\temp -Overwritetype CreateCopy
  
   # Here you need the same DPMPassPhrase used on the DPM Server that created the backup.
  
   PS C:\Windows\system32> $key = ConvertTo-Securestring "DPMPassPhrase" -Asplaintext -force
  
   # Start the recovery for the first backup time 6/18/2014 1:00:13 AM  from above which is $item[0].
  
   PS C:\Windows\system32> start-OBRecovery -recoverableItem $item[0] -EncryptionPassPhrase $key -recoveryOption $option
   Preparing storage...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Estimating size of backup items...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Transferring data...
   Data transfer completed
   Job completed.
   The recovery operation completed successfully.
   PS C:\Windows\system32>
  

  A sikeres helyreállítás után a DPM-adatbázisfájlok a fenti $option változó által meghatározott helyre kerülnek.

Biztonsági mentés DPM-tárolókészletbe

Ezzel a módszerrel úgy tudja végrehajtani a DPM-adatbázis biztonsági mentését, mint bármilyen más védett adatforrásét.

Előkészületek

 • A helyreállításhoz tudnia kell, hogy a menteni kívánt adatbázis melyik kötetben található.Ehhez ellenőrizze a DPM-replikakötet csatlakoztatási pontjának elérési útját vagy a kötet GUID azonosítóját a kezdeti replikálás után, de még a visszaállítás szükségessé válása előtt.Az adatokat ezzel az SQL Server-parancsfájllal kérheti le. Biztonságos helyen tárolja őket, amely vészhelyzet esetén is elérhető.Helyettesítse be a %dpmsqlservername% részt az adatbázist futtató SQL Server nevével.

  Select ag.NetbiosName as 
  ServerName,ds.DataSourceName,vol.MountPointPath,vol.GuidName 
  from tbl_IM_DataSource as ds
  join tbl_PRM_LogicalReplica as lr on ds.DataSourceId=lr.DataSourceId
  join tbl_AM_Server as ag on ds.ServerId=ag.ServerId
  join tbl_SPM_Volume as vol on lr.PhysicalReplicaId=vol.VolumeSetID
  and vol.Usage =1 -- Replica=1, DiffArea=2
  and lr.Validity in (1,2) 
  where ds.datasourcename like '%dpmdb%'
  and servername like '%dpmsqlservername%' --netbios name of server hosting DPMDB
  
 • Szerezze be a PsExec.exe egy példányát, és helyezze el a DPM-kiszolgálón.

A biztonsági mentés konfigurálása

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a navigációs sávban a Védelem elemre, majd a Műveletek ablaktábla Védelmi csoport létrehozásagombjára.

 2. A Védelmi csoport típusának kiválasztása lapon válassza a Kiszolgálók elemet.

 3. A Csoporttagok kiválasztása lapon válassza ki a DPM-adatbázist.Ha távolról futtatja az SQL Servert, akkor válassza ki a telepített távoli SQL Servert, majd a DPM-adatbázis elemet.Ha az SQL Server a DPM-kiszolgálón fut, akkor bontsa ki a DPM-kiszolgáló elemet, és válassza a DPMDB elemet.

 4. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása oldalon válassza a Rövid távú lemezes védelmet szeretnék elemet.Adja meg a rövid távú védelmi házirend beállításait.DPM-adatbázisok esetén két hétre célszerű beállítani a megőrzési időt.

Adatbázis helyreállítása

Ha úgy véli, hogy maga a DPM-kiszolgáló még működőképes és a tárolókészlet érintetlen, de a DPM szolgáltatás vagy -konzol hibásan működik, a következő lépések segítségével másolja át az adatbázist a replikakötetről vagy egy árnyékmásolatról.

 1. Válassza ki, hogy az adatbázis melyik időpontbeli állapotát kívánja helyreállítani.

  • Ha az adatbázis utolsó biztonsági másolatát kívánja átmásolni közvetlenül a DPM-replikakötetből, akkor a mountvol.exe parancsfájl segítségével társítson egy meghajtóbetűjelet a replikakötethez az SQL-parancsfájlkimenetből származó GUID azonosítóval.Példa: C:\Mountvol X: \\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\

  • Ha az adatbázist egy korábbi helyreállítási pontból (egy árnyékmásolatból) szeretné másolni, akkor a kötethez fel kell sorolnia minden árnyékmásolatot az SQL-parancsfájlkimenet GUID azonosítójának a segítségével.Ez a parancs felsorolja a kötethez tartozó árnyékmásolatokat: C:\>Vssadmin list shadows /for=\\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\.Jegyezze fel a létrehozás idejét és az árnyékmásolat-azonosítót, amelyből végre kívánja hajtani a visszaállítást.Például:

   C:\Windows\system32>vssadmin list shadows /for=\\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
   vssadmin 1.1 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool
   (C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp.
   Contents of shadow copy set ID: {7c67f31b-9b5b-45fc-8c9c-3688cce6bc87}
      Contained 1 shadow copies at creation time: 7/1/2014 8:00:03 PM
         Shadow Copy ID: {9f521455-dd96-4a80-8ad0-b5b1892c2f31}
            Original Volume: (C:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\)\\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
            Shadow Copy Volume: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy162
            Originating Machine: lc2-dpmlib2.Contoso.com
            Service Machine: lc2-dpmlib2.Contoso.com
            Provider: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0'
            Type: DataVolumeRollback
            Attributes: Persistent, No auto release, No writers, Differential
   
   Contents of shadow copy set ID: {c23c0987-4ebe-462f-9bd4-c90ffbefc725}
      Contained 1 shadow copies at creation time: 7/2/2014 8:00:02 PM
         Shadow Copy ID: {ad959229-4f9f-43ce-8c84-014fdbf81a08}
            Original Volume: (C:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Volumes\Replica\SqlServerWriter\vol_850b95be-b942-4351-83bd-0a1815a936b2\)\\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\
            Shadow Copy Volume: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy164
            Originating Machine: lc2-dpmlib2.Contoso.com
            Service Machine: lc2-dpmlib2.Contoso.com
            Provider: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0'
            Type: DataVolumeRollback
            Attributes: Persistent, No auto release, No writers, Differential
   
 2. A diskshadow.exe segítségével csatlakoztassa az árnyékmásolatot egy nem használt X: meghajtóbetűjelhez. Ehhez használja az árnyékmásolat azonosítóját, hogy át tudja másolni az adatbázisfájlokat.Például:

  C:\>diskshadow.exe
  Microsoft DiskShadow version 1.0
  Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation
  On computer:  LC2-DPMLIB2,  7/3/2014 4:31:42 PM
  DISKSHADOW> expose {ad959229-4f9f-43ce-8c84-014fdbf81a08} X:
  

  Az árnyékmásolat megjelenik X:\ néven jelenik meg.

  DISKSHADOW> exit
  

  Nyisson meg egy rendszergazdai parancssort, és futtassa a psexec.exe -s cmd.exe parancsot egy parancssor elindításához rendszerkörnyezetben, hogy jogosult legyen a replikakötetben (X:) navigálni a fájlok másolásához.

  C:\>psexec.exe -s cmd
  PsExec v1.96 - Execute processes remotely
  Copyright (C) 2001-2009 Mark Russinovich
  Sysinternals - www.sysinternals.com
  
  Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
  (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
        C:\Windows\system32>
  

  A CD paranccsal lépjen vissza a X: meghajtóra, navigáljon a DPM SQL-adatbázisfájlok helyére, és másolja őket egy olyan helyre, ahonnan könnyen visszaállíthatók.

  C:\Windows\system32>X:
  X:\>dir
   Volume in drive X is DPM-vol_850b95be-b942-4351-
   Volume Serial Number is 6E39-5066
   Directory of X:\
  
  07/01/2014  08:10 PM    <DIR>          26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c
  06/18/2014  08:00 PM                30 {26EE79BF-F37D-49AC-970C-CFB1D016B39C}checkpoint
                 1 File(s)             30 bytes
                 1 Dir(s)   8,654,036,992 bytes free
  
  X:\>cd 26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c
  X:\26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c>
  ...
  ..
  .
  X:\26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c\Full\C-Vol\Program Files\Microsoft DPM\DPM\DPMDB>dir
   Volume in drive E is DPM-vol_850b95be-b942-4351-
   Volume Serial Number is 6E39-5066
  
   Directory of X:\26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c\Full\C-Vol\Program Files\Microsoft DPM\DPM\DPMDB
  02/10/2014  11:28 AM    <DIR>          .
  02/10/2014  11:28 AM    <DIR>          ..
  06/24/2014  06:58 PM     7,171,211,264 MSDPM2012$DPMDB.mdf
  06/24/2014  06:58 PM    27,038,842,880 MSDPM2012$DPMDB_log.ldf
                 2 File(s) 34,210,054,144 bytes
                 2 Dir(s)   8,654,036,992 bytes free
  X:\26ee79bf-f37d-49ac-970c-cfb1d016b39c\Full\C-Vol\Program Files\Microsoft DPM\DPM\DPMDB>copy *.* c:\temp
  MSDPM2012$DPMDB.mdf
  MSDPM2012$DPMDB_log.ldf
   2 file(s) copied.
  

  A másolás után zárja be a psexec cmd ablakot, majd futtassa a diskshadow.exe parancsot, és szüntesse meg az x: kötetet.

  C:\>Diskshadow.exe
  DISKSHADOW> unexpose X:
  Shadow copy ID {ad959229-4f9f-43ce-8c84-014fdbf81a08} is no longer exposed.%DPMDB
  

  Most már visszaállíthatja az adatbázisfájlokat az SQL Management Studio segítségével vagy a DPMSYNC –RESTOREDB futtatásával.Lásd: Helyreállítás a DPMSync eszközzel.

Biztonsági mentés a DpmBackup eszközzel

A DpmBackup.exe egy parancssori eszköz, amely a DPM részét képezi.A segítségével a DPM-adatbázisok (a DPMDB és a ReportServer) biztonsági mentését lehet végrehajtani.Árnyékmásolatokat is létrehoz az egyes replikakötetekről, és csatlakoztatja őket a Volumes\ShadowCopy elérési úthoz, ahol a szalagok hozzájuk férhetnek a biztonsági mentéshez végrehajtása érdekében.Az eszköz használatával automatizálhatja a DPM-adatbázisok biztonsági mentését.A DPM-kiszolgálón tárolt replikakötetek árnyékmásolatainak biztonsági másolatait is létrehozhatja és csatlakoztathatja.

Előkészületek

 • A távoli SQL Serveren a Dpmbackup.exe segédprogram a SQLPREP mappában található a C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\<DPM_verzió> elérési úton.

 • A biztonsági mentési eszköz legfrissebb verzióját a letöltőközpontból is letöltheti.

A biztonsági mentés konfigurálása

 1. A DPM 2012 SP1-es verziója után a DPMBackup.exe kapcsolói módosultak, hogy támogassák az SQL Server-példányok megosztását több DPM-kiszolgáló között.Ha több DPM-kiszolgálója is van, akkor javasoljuk, hogy az eszközt mindig teljes szintaxissal futtassa, hogy a biztonsági mentések használhatók legyenek.Ajánlatos egy közös helyi célhely használata is, hogy minden DPM-kiszolgálónál egységes legyen.Ajánlott kapcsolók:

  - **Dpmbackup.exe -db -instancename DPMINSTANCE -dpmdbname DPMDB\_NAME -targetlocation C:\\DPMDBBACKUPS**
  
  - Ha az SQL Server az alapértelmezett példányt (MSSQLSERVER) használja, akkor a kapcsolók a következők: **Dpmbackup.exe -db -instancename (Local) -dpmdbname DPMDB\_NAME -targetlocation C:\\DPMDBBACKUPS**
  
 2. Az adatbázisfájl biztonsági másolatát másolja egy biztonságos helyre a következők szerint:

  - Ha az adatbázis biztonsági másolata egy DPM-kiszolgálón található, akkor a parancssorban navigáljon a \<rendszermeghajtó\>:\\Program Files\\Microsoft DPM\\DPM\\Volumes\\ShadowCopy\\Database Backups helyre, és másolja az adatbázist egy biztonságos helyre, amelyet el tud érni, amikor készen áll a DPM-adatbázis helyreállítására.
  
  - Ha az adatbázis távoli számítógépen található, akkor navigáljon a \<rendszermeghajtó\>:\\DPMBackup\\dpmserver helyre, és másolja az adatbázist egy biztonságos helyre.
  
 3. Az eszköz automatizálásához tegye a következőket:

  1. Nyissa meg a Jegyzettömböt.Másolja és illessze be az alábbi parancsfájlt, és mentse egy backupdb.cmd fájlba a DPM-adatbázist futtató kiszolgálón.

  2. Módosítsa a parancsfájl backupdir változóját egy helyi helyre, ahol a DPM-adatbázis biztonsági másolatait tárolni szeretné.Győződjön meg arról, hogy az adatbázis méretének és a biztonsági mentés gyakoriságának és időtartamának megfelelő méretű szabad hely áll rendelkezésre.A tárhely megtakarítása érdekében engedélyezheti a célmappában az NTFS-tömörítést.

   Echo off
   Set backupdir=c:\DPMDBBACKUPS 
   cd %backupdir%
   REM Build environment variables for current date, time to be used in backup command strings to create unique DPMDB.BAK names.
   for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set dt=%%i-%%j-%%k-%%l
   for /f "Tokens=1-2 Delims=: " %%i in ('time /t') do set tm=%%i-%%j
   set tm=%tm%
   set dtt=%dt%-%tm%
   REM Build environment variables for current day of the week.
   REM
   for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set DAYOFWEEK=%%i
   Dpmbackup.exe -db -instancename MSDPM2012 -dpmdbname DPMDB -targetlocation %backupdir% >DPMBACKUP-STATUS.TXT
   if %errorlevel% NEQ 0 goto exit
   Ren dpmdb.bak %DTT%-DPMDB.BAK
   echo.>>DPMBACKUP-STATUS.TXT
   echo last backup was on %date% at %time% >>DPMBACKUP-STATUS.TXT
   REM Delete oldest backups 
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Sun" goto Sun
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Mon" goto Mon
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Tue" goto Tue
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Wed" goto Wed
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Thu" goto Thu
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Fri" goto Fri
   IF "%DAYOFWEEK%" == "Sat" goto Sat
   :Sun
   Del Mon*.bak
   exit
   :Mon
   Del Tue*.bak
   exit
   :Tue
   Del Wed*.bak
   exit
   :Wed
   Del Thu*.bak
   exit
   :Thu
   Del Fri*.bak
   exit
   :Fri
   Del Sat*.bak
   exit
   :Sat
   Del Sun*.bak
   exit
   
  3. A Windows Feladatütemezővel a backupdb.cmd tetszés szerinti gyakorisággal futtatható.

  4. Az ütemezett idő után ellenőrizze, hogy a biztonsági másolatok fájljai létrejönnek-e.A parancsfájl az összes ütemezett biztonsági mentést naponta lefuttatja, mert a dpmdb.bak fájlt a rendszer átnevezi a nap-hh-nn-éééé-óó-pp-dpmdb.bak formátum szerint. A parancsfájl a legrégebbi biztonsági mentési fájlokat 1 hét után automatikusan törli.Éjfél után törli a legrégebbi napon létrehozott biztonsági mentést (például a vasárnapi első biztonsági mentés törli az előző hétfőn létrehozott biztonsági másolatokat).

Adatbázis helyreállítása

Helyreállítás a DPMSync eszközzel.

Biztonsági mentés másodlagos DPM-kiszolgálóra

A biztonsági mentés konfigurálása

 1. A másodlagos DPM-kiszolgálón továbbítsa a védelmi ügynököt arra a kiszolgálóra, amelyen a DPM-adatbázis telepítve van, vagyis az elsődleges DPM-kiszolgálóra vagy egy távoli SQL Serverre.A telepítés után a kiszolgáló megjelenik a Nem védett kiszolgáló védelmi ügynökökkel listában, és frissítés után OK állapotúnak kell lennie.

 2. Hozzon létre egy új védelmi csoportot.A Csoporttag kiválasztása területen válassza ki a DPM-adatbázist futtató kiszolgálót.A Minden SQL Server-kiszolgáló elemnél válassza ki a védeni kívánt adatbázist.

 3. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása oldalon válassza ki a Rövid távú védelmet szeretnék elemet lemez vagy szalag használatával, valamint az online biztonsági mentést, ha elérhető.

 4. A Rövid távú célok megadása oldalon válassza ki, hogyan szeretné konfigurálni a biztonsági másolatokat a rövid távú tároláshoz.Lemezes tárolás esetén összesen 512 expressz teljes biztonsági mentést végezhet el, és akár 30 perces gyakoriságot is beállíthat.

 5. Fejezze be a varázsló futtatását.A védelem az első helyreállítási pont létrehozása után kezdődik.

Adatbázis helyreállítása másodlagos kiszolgálóról

 1. Szükség esetén az elsődleges kiszolgálót újjáépítheti DPM-kiszolgálóként.

 2. Az adatbázis visszaállításához a másodlagos kiszolgáló DPM felügyeleti konzolján kattintson a navigációs sáv Helyreállítás elemére.

 3. Tallózással vagy kereséssel válassza ki a védett adatbázist.Az elérhető helyreállítási pontok félkövérrel szedve jelennek meg a helyreállítási pontokat tartalmazó naptárban.Válassza ki a helyreállítani kívánt helyreállítási pont dátumát.Állítsa helyre az adatbázist az eredeti helyére.

 4. Az adatbázis helyreállítását követően futtassa a DPMSync eszközt.Lásd: Helyreállítás a DPMSync eszközzel.

Adatbázis biztonsági mentése szalagra

Előkészületek

Ehhez ismernie kell a DPM-adatbázis másolatát tartalmazó szalagok vonalkódját vagy szalagcímkéit.Ennek az a legjobb módja, ha ütemez egy e-mailben küldött állapotjelentést a DPM-adatbázis biztonsági mentésének napjára.A jelentés tartalmazza a legutóbbi biztonsági mentés dátumát és időpontját, a szalagcímkét és a vonalkódot, így azok kikereshetők a helyreállításhoz.Vagy az SQL-parancsfájllal kinyerheti az információt a jelenlegi adatbázisból, hogy vészhelyzet esetén külön tudja tárolni.

Select Path,ro.FileSpec,media.Label,media.BarcodeValue,pd.CreationDate,
pd.ExpiryDate,pd.LifeStatus as "1=valid, 2=expired"
from dbo.tbl_MM_MediaMap mm
join dbo.tbl_MM_PhysicalDataset pd on pd.datasetid = mm.datasetid 
join dbo.tbl_MM_Media media on media.MediaId = mm.MediaId 
join dbo.tbl_RM_RecoverableObjectFileSpec ro on ro.DatasetId = mm.DatasetId
where ro.filespec like '%DPMDB%'
order by CreationDate desc

A biztonsági mentés konfigurálása

 1. A DPM felügyeleti konzolján kattintson a navigációs sávban a Védelem elemre, majd a Műveletek ablaktábla Új elemére.

 2. Ha távolról futtatja az SQL Servert, akkor a Csoporttagok kiválasztása lapon válassza ki a telepített távoli SQL Servert, majd a DPM-adatbázis elemet.Ha az SQL Server a DPM-kiszolgálón fut, akkor bontsa ki a DPM-kiszolgáló elemet, és jelölje ki a DPMDB pontot.

 3. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása oldalon válassza a Rövid távú lemezes védelmet szeretnék lehetőséget.Adja meg a rövid távú védelmi házirend beállításait.A DPM-adatbázisok esetén két hétre célszerű beállítani a megőrzési időt.

 4. A Szalagtár és szalag adatainak kiválasztása oldalon válassza ki azt a szalagtárat, ahol a szalagos biztonsági másolatokat tárolni kívánja.A Lefoglalt meghajtók beállításnál válassza ki, hány meghajtót szeretne lefoglalni a szalagos biztonsági másolatok számára.A Másolási szalagtárrésznél válassza ki a több példányos biztonsági másolathoz használni kívánt szalagtárat, ha az adatokat több helyre is át szeretné másolni.

 5. A Szalagbeállítások hosszú távú védelem esetén résznél tegye a következőket:

  - Jelölje be a **Biztonsági másolat adatintegritásának ellenőrzése **jelölőnégyzetet annak ellenőrzéséhez, hogy a biztonsági másolatok különböző példányainak verzióiban egységesek-e az adatok.
  
  - Válassza az **Adatok tömörítése**lehetőséget az adatok tömörítésének engedélyezéséhez a szalagon, ami csökkenti a helyigényt, és növeli az adott szalagon tárolható biztonsági mentési feladatok számát.
  
  - Az **Adatok titkosítása**beállítás kiválasztásával szalagra írás előtt titkosíthatja az adatokat, és ezzel növelheti az archivált adatok biztonságát.
  
  - Ha nem szeretné, hogy a DPM adattömörítést vagy titkosítást hajtson végre, válassza a **Ne tömörítse és ne titkosítsa az adatokat** beállítást.
  
 6. Adja meg a kívánt védelmi beállításokat, és fejezze be az Új védelmi csoport létrehozása varázslót.

Adatbázis helyreállítása szalagról

A művelet elkezdése előtt vegye figyelembe a következőket:

 • A visszaállítási folyamat az elérhető szalagos hardver típusáról és annak a DPM-kiszolgálónak az aktuális állapotától függ, amely a szalagos biztonsági mentéseket elvégezte.Ha nem tudja visszaállítani a szalagot a biztonsági mentést elvégző DPM-kiszolgálóról, akkor egy másik DPM-kiszolgálót kell erre a célra használnia, amelynek a szalagos meghajtója ugyanolyan típusú, hogy a szalagot be tudja olvasni.Ha az egyetlen elérhető szalagos hardver a meghibásodott DPM-kiszolgálóhoz van csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a kiszolgálót újjá kell építenie.

 • Ha DPM-szalagitkosítást használ, akkor a szalag titkosításához használt tanúsítványt a másodlagos DPM-kiszolgálón is telepítenie kell.

 1. Keresse meg azt a fizikai szalagot, amely tartalmazza a visszaállítani kívánt DPM-adatbázis verzióját/dátumát/időpontját.

 2. Helyezze be a biztonsági mentési szalagot a szalagos meghajtóba vagy szalagtárba, és tekintse át a részletes leltárt a DPM-konzol -> Felügyelet –>Szalagtárak elemnél.Vegye figyelembe, hogy ha egy másik DPM-kiszolgálóról vagy ha a DPM-nek az eredeti kiszolgálón található új telepítéséről hajtja végre a visszaállítást, akkor a szalag importáltként (nem a DPM-kiszolgáló által létrehozottként) jelenik meg.

 3. Ha szükséges, katalogizálja újra az importált szalagot.

 4. A helyreállítási lapon keresse meg az adatbázis adatforrását.Ha az egy importált szalag volt, akkor a keresett helyreállítási pont a Külső DPM-szalagok területen lesz.

 5. Állítsa helyre az adatbázis- (DPMDB-) fájlokat.A Helyreállítás tetszőleges SQL Server-példányra vagy Másolás hálózati mappába beállítást is választhatja.

 6. A szalagon található fájlok visszaállítása után folytassa a helyreállítás lépéseit az SQL Management Studio vagy a DPMSYNC –RESTOREDB használatával.További információ: Helyreállítás a DPMSync eszközzel.

Natív SQL Server biztonsági mentés helyi lemezre

A DPM-adatbázis biztonsági mentését egy helyi lemezre is elvégezheti a DPM-től független natív SQL Server biztonsági mentéssel.

 1. Az SQL Server biztonsági mentés áttekintése.

 2. További információk az SQL Server biztonsági mentéséről a felhőbe.

Natív SQL Server biztonsági mentés egy DPM által védett megosztásra

Ez a biztonsági mentési funkció a natív SQL segítségével végzi el a DPM-adatbázis biztonsági mentését egy megosztásra, védelmet nyújt a megosztásnak a DPM használatával, és a Windows VSS korábbi verzióival könnyíti meg a visszaállítást.

Előkészületek

 1. Fontolja meg a DPM önkiszolgáló helyreállításának engedélyezését, mivel így az SQL Server rendszergazdái hozzáférhetnek a DPM által védett adatokhoz, és visszaállíthatják a DPM SQL Server-adatbázisokat.Ez azonban nem kötelező.

 2. Ha a DPM-adatbázis egy távoli SQL Serveren található, akkor telepítse a DPM-ügynököt az adott kiszolgálón.

 3. Az SQL Serveren hozzon létre egy mappát egy olyan meghajtón, amelyen elegendő szabad hely érhető el a biztonsági másolat egy példányának tárolásához.Példa: C:\DPMBACKUP.

 4. Ossza meg a mappát.A C:\DPMBACKUP mappát ossza meg például DPMBACKUP néven.

 5. Másolja és illessze be az alábbi OSQL-parancsot a Jegyzettömbbe, és mentse egy C:\DPMBACKUP\bkupdb.cmd nevű fájlba.Ügyeljen arra, hogy a fájlnak ne legyen .txt kiterjesztése.Módosítsa az SQL_Instance_name és DPMDB_NAME nevet a példánynak és a DPM-kiszolgáló által használt DPMDB-névnek megfelelően.

  OSQL -E -S localhost\SQL_INSTANCE_NAME -Q "BACKUP DATABASE DPMDB_NAME TO DISK='C:\DPMBACKUP\dpmdb.bak' WITH FORMAT"
  
 6. A Jegyzettömbbel nyissa meg a ...\DPM\Scripting mappában található ScriptingConfig.xml fájlt.

  • Távoli SQL Serveren: C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Scripting

  • DPM 2012 R2-kiszolgálón: **C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Scripting **

  • DPM 2012- vagy 2012 SP1-kiszolgálón: **C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\Scripting **

  • DPM 2010- vagy DPM 2010-ről DPM 2012-re frissített kiszolgálón: **C:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\Scripting **

 7. Módosítsa a ScriptingConfig.xml fájlt, és a DataSourceName= elemhez annak a meghajtónak a betűjelét állítsa be, amely tartalmazza a DPMDBBACKUP mappát/megosztást.Módosítsa a PreBackupScript bejegyzést az 5. lépésben mentett thebkupdb.cmd fájl teljes elérési útjával és nevével.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ScriptConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/dls/ScriptingConfig.xsd">
  <DatasourceScriptConfig DataSourceName="C:">
  <PreBackupScript>C:\DPMDBBACKUP\bkupdb.cmd</PreBackupScript>
  <TimeOut>120</TimeOut>
  </DatasourceScriptConfig>
  </ScriptConfiguration>
  
 8. Mentse a ScriptingConfig.xml módosításait.

 9. Biztosítson DPM-védelmet a C:\DPMBACKUP mappának vagy az \\sqlkiszolgálónév\DPMBACKUP megosztásnak, és várja meg az első replika létrejöttét.A biztonsági mentés előtti parancsfájlfuttatás eredményeképpen kell lennie egy dpmdb.bak fájlnak a C:\DPMBACKUP mappában, amelyet aztán a rendszer a DPM-replikába másol.

 10. Ha nem engedélyezi az önkiszolgáló helyreállítást, akkor néhány további lépést is végre kell hajtania a DPMBACKUP mappa megosztásához a replikán:

  1. A DPM-konzol > Védelem eleménél keresse meg és jelölje ki a DPMBACKUP adatforrást.A részleteket tartalmazó területen kattintson a Kattintson ide a részletekért elemre a replika elérési útjára mutató hivatkozásnál, és másolja át az elérési utat a Jegyzettömbbe.Távolítsa el a forrás elérési útját, de őrizze meg a célét.Az elérési út az alábbihoz hasonlít: C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Volumes\Replica\File System\vol_c9aea05f-31e6-45e5-880c-92ce5fba0a58\454d81a0-0d9d-4e07-9617-d49e3f2aa5de\Full\DPMBACKUP.

  2. Hozza létre az elérési út megosztását a DPMSERVERNAME-DPMDB megosztási név használatával.Az alábbi Net Share parancsot egy rendszergazdai parancssorból használhatja.

   Net Share DPMSERVERNAME-dpmdb="C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Volumes\Replica\File System\vol_c9aea05f-31e6-45e5-880c-92ce5fba0a58\454d81a0-0d9d-4e07-9617-d49e3f2aa5de\Full\DPMBACKUP"
   

A biztonsági mentés konfigurálása

Az SQL Server natív biztonsági mentéssel úgy tudja végrehajtani a DPM-adatbázis biztonsági mentését, ahogy bármely más SQL Server-adatbázist is mentene.

Adatbázis helyreállítása

 1. A \\DPMServer\DPMSERVERNAME-dpmdb megosztáshoz az Intéző segítségével bármilyen Windows rendszerű számítógépről csatlakozhat.

 2. Kattintson a jobb gombbal a dpmdb.bak fájlra a tulajdonságok megtekintéséhez.A Korábbi verziók lapon fel van sorolva az összes kiválasztható és másolható biztonsági mentés.A legutóbbi biztonsági mentés a C:\DPMBACKUP mappában található, ahol könnyen elérhető.

 3. Ha át kell helyeznie egy DPM tárolókészlet-lemezhez csatolt tárolóhálózatot egy másik kiszolgálóra, hogy be tudja olvasni a replikakötetet, vagy újra kell telepítenie a Windowst, hogy be tudja olvasni a helyileg csatlakoztatott lemezeket, akkor ismernie kell a DPM-replikakötet csatlakoztatási pontjának elérési útját vagy a kötet GUID azonosítóját, amelyből kiderül, hogy melyik köteten található az adatbázis biztonsági másolata.Az alábbi SQL-parancsfájllal a kezdeti védelem aktiválása után és a visszaállítás szükségessé válása előtt bármikor kinyerheti a szükséges információkat.Helyettesítse be a %dpmsqlservername% részt az adatbázist futtató SQL Server nevével.

   Select ag.NetbiosName as 
   ServerName,ds.DataSourceName,vol.MountPointPath,vol.GuidName 
   from tbl_IM_DataSource as ds
   join tbl_PRM_LogicalReplica as lr on ds.DataSourceId=lr.DataSourceId
   join tbl_AM_Server as ag on ds.ServerId=ag.ServerId
   join tbl_SPM_Volume as vol on lr.PhysicalReplicaId=vol.VolumeSetID
   and vol.Usage =1 
   and lr.Validity in (1,2) 
   where ds.datasourcename like '%C:\%' -- volume drive letter for DPMBACKUP
   and servername like '%dpmsqlservername%' --netbios name of server hosting DPMDB
  
 4. Ha a DPM tárolókészlet-lemezeinek az áthelyezése vagy a DPM-kiszolgáló újjáépítése után kell helyreállítást végeznie:

  1. Rendelkezésére áll a kötet GUID azonosítója, így ha a kötetet csatlakoztatnia kell egy másik Windows-kiszolgálón, vagy ha újjáépítette a DPM-kiszolgálót, akkor a mountvol.exe segítségével egy meghajtó betűjeléhez társíthatja az azonosítót az SQL-parancsfájl kimenetében található kötet GUID azonosítójával: C:\Mountvol X: \\?\Volume{d7a4fd76-a0a8-11e2-8fd3-001c23cb7375}\.

  2. Ossza meg újra a replikaköteten található DPMBACKUP mappát a meghajtó betűjelének és a replika azon részének a használatával, amely a mappaszerkezetet jelöli.

   net share SERVERNAME-DPMDB="X:\454d81a0-0d9d-4e07-9617-d49e3f2aa5de\Full\DPMBACKUP"
   
  3. Csatlakozzon a \\SERVERNAME\DPMSERVERNAME-dpmdb megosztáshoz az Intéző segítségével valamilyen Windows rendszerű számítógépről.

  4. Kattintson a jobb gombbal a dpmdb.bak fájlra a tulajdonságok megtekintéséhez.A Korábbi verziók lapon fel van sorolva az összes kiválasztható és másolható biztonsági mentés.

Helyreállítás a DPMSync eszközzel

A DPMSync eszközzel a DPM, a DPMBackup.exe és a natív SQL Server biztonsági mentés segítségével készített biztonsági másolatokat állíthatja vissza.Ez az eszköz a .bak kiterjesztésű biztonsági másolatok, valamint .mdf és .ldf kiterjesztésű SQL Server-adatbázisfájlok visszaállítására használható.Megjegyzések az eszköz újdonságairól:

 • A DPM 2012-es verziójától kezdve támogatott, hogy több DPM-kiszolgáló osztozzon az SQL Server egy példányán a DPM-adatbázishoz.

 • A DPM 2012 R2-es verziójától kezdve támogatott, hogy egy SQL Server-fürt szolgáljon DPM-adatbázisként.

A módosítások eredményeképpen több paraméter szükséges, amikor a DPMSync.exe futtatásával állít helyre egy DPM 2012-adatbázist.

A DPMSync.exe segédprogram alapértelmezés szerint a DPM telepítési helyén található a bin mappában.Ez azonban már hozzá van adva a %path% rendszerváltozóhoz, és bármilyen rendszergazdai parancssorból futtatható.

Futtassa az eszközt szükség szerint.

Forgatókönyv

Utasítások

Részletek

Adatbázis visszaállítása távoli SQL Serveren

C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM2012\SQLPrep>dpmsync -restoredb -dbloc c:\temp\dpmdb_dpm03.bak -instancename DPMSQLDB -dpmdbname dpmdb_dpm03
DpmSync 2.0 - DPM database synchronization command-line tool
Copyright (c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Restoring DPM Database completed.

Vegye figyelembe, hogy amikor az alapértelmezett példányt használja, akkor a (local) elemet vagy egy pontot (.) kell megadnia a példány neveként.

Adatbázis visszaállítása helyi DPM-kiszolgálón az .mdf fájl segítségével

C:\>dpmsync -restoredb -dbloc E:\MSDPM2012$DPMDB.mdf -instancename dpmserver\msdpm2012 -dpmdbname dpmdb
DpmSync 2.0 - DPM database synchronization command-line tool
Copyright (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Copying file from 'e:\msdpm2012$dpmdb.mdf' to 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\DPMDB\MSDPM2012$DPMDB.mdf.recovered'
Copying file from 'e:\msdpm2012$dpmdb_log.ldf' to 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\DPMDB\MSDPM2012$DPMDB_log.ldf.recovered'
Files copied successfully.
Database detached successfully.
Renamed file 'MSDPM2012$DPMDB.mdf.recovered' to 'MSDPM2012$DPMDB.mdf'
Renamed file 'MSDPM2012$DPMDB_log.ldf.recovered' to 'MSDPM2012$DPMDB_log.ldf'
Database attached successfully.
Restoring DPM Database completed.

Ha az .mdf fájlokat nem DPMDB nevű adatbázisba állítja vissza, akkor tekintse át a Microsoft következő cikkét: 2968666.

Ha visszaállít egy adatbázist egy biztonsági mentésből, futtatnia kell a DpmSync -Sync parancsot a biztonsági mentési feladatok futásidejének, a DPM-tárolókészlet használatának és egyéb olyan konfigurációs beállításoknak az összehangolásához, amelyek módosulhattak a visszaállított adatbázis mentése óta.A DPMSYNC –SYNC parancsot egy olyan DPM-kiszolgálón kell futtatnia, ahol hozzáféréssel rendelkezik a tárolókészlethez és a pillanatképekhez.A normál védelem folytatásához konzisztencia-ellenőrzést kell végrehajtania minden adatforráson.

A DPM-kiszolgálón futtassa a következőt:

C:\>dpmsync –sync
DpmSync 2.0 - DPM database synchronization command-line tool
Copyright (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Note: The DPM role configuration of this server will also be rolled back during this operation.
DPM Synchronization completed.
Your tape library status may have changed.
Recommendation: Go to the Library tab in the Management Task Area of the DPM Administration Console and choose the Inventory Library action.