A védelmi ügynök felügyelete

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A védelmi ügynökök felügyeletét és karbantartását az alábbiak szerint végezheti el:

 • A hálózati sávszélesség-szabályozás konfigurálása

 • A védelmi ügynök állapotának ellenőrzése vagy frissítése

 • Az ügynök engedélyezése és letiltása

 • A védelmi ügynök eltávolítása

 • A védelmi ügynök visszaállítása

A hálózati sávszélesség-szabályozás konfigurálása

A hálózati sávszélesség-használat szabályozása korlátozza a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) által a védett számítógépen a replikák létrehozásához és szinkronizálásához használható hálózati sávszélesség mértékét. A sávszélesség-szabályozás biztosítja, hogy a hálózati sávszélesség a védett számítógépen lévő, DPM-től eltérő alkalmazásokhoz is elérhető legyen.

 1. Engedélyezze a QoS csomagütemezőt a DPM-kiszolgálón és a védett számítógépen. A QoS-t a Hálózati kapcsolatok párbeszédpanelen engedélyezheti a védett számítógép és a DPM-kiszolgáló közötti hálózati kapcsolathoz.

 2. A DPM felügyeleti konzol Felügyelet területének Ügynök lapján válassza ki azt a számítógépet, amelyhez konfigurálni szeretné a hálózati sávszélesség-használat szabályozását.

 3. A Műveletek panelen kattintson a Számítógép szabályozása elemre, és a Szabályozás területen válassza A hálózati sávszélesség-használat szabályozásának engedélyezése elemet.

 4. Válassza ki a számítógéphez a Szabályozási beállításokat és a Munkaütemezést. A hálózati sávszélesség-használat szabályozását beállíthatja külön a munkaidőre és a munkaidőn kívüli órákra, illetve meghatározhatja a munkaidőt a védett számítógéphez.

A védelmi ügynök állapotának ellenőrzése vagy frissítése

Az ügynök állapota 30 percenként automatikusan frissül, vagy amikor az Ügynökök lapra kattint. A menüszalag Frissítés elemére kattintva manuálisan is frissítheti az állapotot és az információkat. Ügyeljen a következőkre:

 • Az Ügynök munkaterület felsorolja a beszerzett ügynöklicenceket, a használatban lévő ügynököket és az ügynök állapotát az összes számítógépre vonatkozóan.

 • Azon ügyfélszámítógépek esetén, amelyek nem csatlakoznak folyamatosan a hálózathoz, a DPM nem frissíti automatikusan 30 percenként az ügynököket. A manuális frissítésig az ilyen ügyfelek állapota Ismeretlen lesz.

A Vezérlőpult Programok módosítása vagy eltávolítása menüjében ellenőrizheti, hogy telepítve vannak-e frissítések az ügynökhöz.

Az ügynök engedélyezése és letiltása

Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy le szeretné tiltani a védelmi ügynököt:

 • Amikor karbantartási feladatokat végez a kiszolgálón

 • Hibakeresés során, amikor ki szeretné zárni a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) ügynököt a hiba lehetséges okaként

Az ügynök engedélyezését és letiltását az alábbiak szerint végezheti el:

 1. A Felügyelet terület navigációs ablakában kattintson az Ügynökök elemre, és jelölje ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt védelmi ügynököt tartalmazó számítógépet. Több számítógép kijelöléséhez tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.

 2. A menüszalagon engedélyezze vagy tiltsa le az ügynököt. Amikor letilt egy védelmi ügynököt, a DPM megjelenít egy üzenetet arról, hogy az ügynök ismételt engedélyezéséig a védett számítógéppel kapcsolatos összes védelmi és helyreállítási feladat meghiúsul.

A védelmi ügynök eltávolítása

Egy védelmi ügynök eltávolításának elsődleges oka a számítógép adatvédelmének leállítása. Javasoljuk, hogy a védelmi ügynököt a DPM-konzolról távolítsa el, de helyileg, a védett számítógépen is eltávolíthatja azt, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy irreleváns, „A csatlakozás nem lehetséges” riasztásokat fog kapni. A DPM-konzolról történő eltávolítás továbbá automatikusan eltávolítja a számítógépet az Ügynökök nézetből.

A védelmi ügynököt az alábbiak szerint távolíthatja el a DPM-konzol használatával:

 1. A védett számítógéppel társított összes védelmicsoport-tag eltávolítása – Ehhez válassza a Védelem nézetben a Számítógép elemet, és távolítsa el a számítógéppel társított összes védett adatforrást.

 2. A védelmi ügynök eltávolítása a védett számítógépről – Ehhez jelölje ki a számítógépet az Ügynökök munkaterületen, majd a menüszalagon kattintson az Eltávolítás parancsra.

 3. Az Ügynökök eltávolítása párbeszédablakban kattintson az Ügynökök eltávolítása > Tovább elemre. Írja be az összes kijelölt számítógép egy helyi rendszergazdai fiókjának hitelesítő adatait. Válassza ki, hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e újraindítani a számítógépet a védelmi ügynök eltávolítását követően.

  Egy állapotjelző ablak mutatja a művelet sikerességét. Az eltávolítás sikeres befejezéséig vagy meghiúsulásáig nem zárhatja be ezt az ablakot.

 4. Indítsa újra a számítógépet. Az eltávolítás után a DPM-kiszolgáló nem figyeli többé a számítógépet, és nem használ lemezterületet a számítógép replikáinak és helyreállítási pontjainak tárolásához.

Ha a védelmi ügynököt helyileg kell eltávolítania, távolítsa el azt a Vezérlőpult Programok módosítása vagy eltávolítása szakaszában. Az eltávolítás után újra kell indítania a számítógépet.

Amikor helyileg távolítja el a védelmi ügynököt a számítógépről, a DPM felügyeleti konzol továbbra is megjeleníti a számítógépet az Ügynökök munkaterületen, Hiba állapotjelzéssel.

A védelmi ügynök parancssorból történő eltávolításához írja be a következő parancsokat:

 • 32 bites rendszer esetén: Írja be az Msiexec /x {07CCDE6A-1D92-2C9C-D091-9E682643ABCC} parancsot. Beavatkozás nélküli eltávolításhoz írja be a következőt: Msiexec /x {07CCDE6A-1D92-2C9C-D091-9E682643ABCC} /qn /REBOOT=ReallySupress

 • 64 bites rendszer esetén: Írja be az Msiexec /x {72BF00D8-53E0-1539-F523-4347082BCC11} parancsot. Beavatkozás nélküli eltávolításhoz írja be a következőt: Msiexec /x {72BF00D8-53E0-1539-F523-4347082BCC11} /qn /REBOOT=ReallySupress

A védelmi ügynök visszaállítása

Ha problémákat észlel a védelmi ügynök frissítése után, az alábbiak szerint állíthat vissza egy korábbi verziót:

 1. Távolítsa el a frissített védelmi ügynököt a védett számítógépről. Ne feledje, hogy először a számítógéppel társított összes védelmicsoport-tagot kell eltávolítania.

 2. Telepítse újra a védelmi ügynök előző verzióját a védett számítógépre a DPM felügyeleti konzol segítségével.