DPM-jelentéstípusok

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) lehetővé teszi az új jelentések és előzményjelentések létrehozását és testreszabását.

  • Új jelentés – dinamikusan jön létre a kiválasztott beállításoknak megfelelően. Ezek ad-hoc jelentések, amelyeket a rendszer csak akkor ment későbbi használatra ha exportálja őket.

  • Előzményjelentések – a jelentések ütemezésekor jönnek létre a megadott beállítások szerint, és későbbi használatra menti őket a rendszer. A jelentések ütemezésekor megadhatja, hogy egy adott jelentéstípusból legfeljebb 18 jelentést lehessen menteni.

Report types (Jelentéstípusok)

Hat normál jelentést hozhat létre, tekinthet át és elemezhet. Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Jelentéstípus

Leírás

Gyakori kérdések

Állapotjelentések

Tartalmazza egy adott időtartam összes helyreállítási pontjának állapotát, felsorolja a helyreállítási feladatokat, és megjeleníti a helyreállítási pontok és a helyreállításipont-létrehozások sikeres és sikertelen műveleteinek teljes számát.

Megjeleníti a hibák gyakoriságának tendenciáit és tartalmazza a riasztások számát.

Miért nem teljesülnek a védelmi célkitűzések?

A helyreállítási pontok csak akkor jönnek létre, ha a kapcsolódó szinkronizálási feladat sikeresen lezárul. Ellenkező esetben az ütemezett helyreállítási pont nem jön létre.

Lemezhasználati jelentések

A DPM-tárolókészlet lemezkapacitásának, lefoglalásának és lemezterület-használatának összegző nézete. A program számítógépenként gyűjti az adatokat, majd összesíti azokat az összes számítógépre vonatkozóan.

A jelentés alapján meghatározhatja a különböző védett számítógépek biztonsági mentéséhez kapcsolódó költségeket, illetve azonosíthatja a lemezhasználati tendenciákat a kapacitástervezés elősegítése érdekében.

Hogyan állapítható meg, hogy a DPM-nek kevés a lemezterülete?

A következő jelek arra utalhatnak, hogy kevés a lemezterület:

  • A felhasznált lemezterület a teljes lemezkapacitás 70-80%-át teszi ki. Adjon lemezeket a tárolókészlethez.

  • A felhasznált lemezterület megközelíti a lemezfoglalás méretét. Növelje a replikák számára lefoglalt lemezterületet.

  • A lefoglalt lemezterület megközelíti a teljes lemezkapacitást. Ha új köteteknek kíván védelmet biztosítani, adjon hozzá további lemezeket vagy szüntesse meg néhány régebbi kötet védelmét.

Hogyan tekinthető meg a közösen elhelyezett adatforrások lemezhasználata?

Csoportosítsa a megjelenítési beállításokat védelmi csoportok szerint. Válassza a Lemezfoglalás módosítása elemet, majd kattintson a Közös elhelyezésű védelem elemre a DPM-kiszolgáló lapon.

Az inaktív replikák lemezhasználata miért szerepel helytelenül a jelentésekben:

A jelentés készítésének napján hozzáadott vagy eltávolított replikákról nem jelennek meg aktuális információk. A módosítás után várjon legalább egy napot.

Hogyan állapítható meg, hogy egy módosításnapló területe kifogyóban van?

A módosítási napló (Windows USN-napló) aktuális méretkorlátját a védelmi csoport lemezfoglalási beállításainál tekintheti meg.

Alapértelmezés szerint a módosítási napló maximális mérete 300 MB. A méretkorlát ciklikus, így ha a napló megtelik, az új adatok felülírják a régieket. A méretkorlát növelhető, de nem csökkenthető.

Ha a módosítási napló megtelik, egy riasztás jelenik meg.

Ha hibaüzenet jelenik meg arról, hogy szinkronizálás az USN-napló tördelési hibái miatt sikertelen, akkor növelje a módosítási napló méretkorlátját.

Helyreállítási jelentések

A rendszergazda által kezdeményezett helyreállításokról vezetett statisztika. A program számítógépenként vagy védelmi csoportonként gyűjti az adatokat, majd összesíti őket az összes számítógépre vonatkozóan.

A kördiagramok a DPM által védett összes adatot tartalmazzák.

Miért nő a sikertelen helyreállítási feladatok száma?

Lehetséges, hogy a hibákat a hálózati kimaradások vagy a megszakított feladatok növekvő száma okozza.

Szalagfelügyeleti jelentések

A szalagok váltott használatát és leszerelését érintő információk. Azt jeleníti meg, hogy melyik szalagok térhetnek vissza az újrahasznosításból. A program szalagtáranként gyűjti az adatokat, majd összesíti azokat az összes szalagtárra vonatkozóan.

A leszerelt szalagok továbbra is megjelennek a jelentésekben. Hogyan frissíthetők a beállítások?

Távolítsa el a szalagot, indítsa újra a szalagtárat, futtasson egy leltározást, és indítsa újra.

Mi történik a szalagok lejáratakor?

Ha az adatok lejárnak, helyezze vissza a szalagot a tárolóba ismételt felhasználásra. A vissza nem küldött szalagok a jelentésben Késésben jelöléssel jelennek meg.

Mit jelent a szabad szalagok minimális száma?

A DPM általi használatra elérhető szalagok száma a szalagtárban. Ha a szám kisebb vagy egyenlő mint szabad szalagok a jelentésben található küszöbértéke, akkor vegyen fel egy szabad szalagot, különben a biztonsági mentési feladatok sikertelenek lesznek.

Szalaghasználati jelentések

A szalagfelhasználással kapcsolatos információk a kapacitás tervezésében és a további szalagok lefoglalásával kapcsolatos döntésekben segítenek.

Milyen gyakran ajánlott jelentéseket készíteni?

Bármikor, amikor a kapacitással kapcsolatos döntést kell hoznia. Jellemzően negyedévente egyszer.

Hogyan állapítható meg, hogy mikor fogy el a szalag tárhelye?

Ha nagyobb mértékű szalaghasználatot észlel, becsülje meg a következő jelentéskészítési időtartamban használandó szalagok százalékos arányát. Ha a tendencia növekvő, akkor a becslést is ennek megfelelően kell módosítani.

A jelentés ismeretlen szalagokat jelenít meg. Mit tegyek?

Ha a szalag Ismeretlen, a DPM-nek fel kell ismernie. A DPM-kiszolgáló által létrehozott szalagok a hozzájuk rendelt szalagcímkét jelenítik meg. A más DPM-kiszolgálók által létrehozott szalagok Importálva jelölést kapnak. Ha egy szalag olyan adatokat tartalmaz, amelyet nem a DPM hozott létre, akkor Ismeretlen jelölést kap.

Helyreállítási pontok állapotjelentései

Az összes kijelölt adatforrás helyreállítási pontjainak állapotával kapcsolatos információk. Áttekintést nyújt arról hogy minden adatforrás esetében teljesülnek-e a biztonsági mentési szolgáltatásiszint-szerződések (SLA).

Ha legalább egy jó helyreállítási pont található a megadott helyreállításipont-időtartamban, akkor az állapot zöld lesz. Az üres időtartam azt jelenti, hogy nincs helyreállítási pont.

Hol tekinthető meg a jelentés?

A jelentést a Jelentéskészítés vagy a Védelem lapokon tekintheti meg.