BMR vagy rendszerállapot helyreállítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Ha a DPM-kiszolgálók rendszerállapotáról készített biztonsági mentést, vagy operációs rendszer nélküli helyreállítást (BMR) hajtott végre, akkor a kiszolgáló leállása esetén helyreállíthatja a rendszerállapotot, vagy BMR helyreállítást hajthat végre az alábbi módon:

 1. Végezzen operációs rendszer nélküli vagy rendszerállapot-helyreállítást egy hálózati helyre.

 2. Ha BMR biztonsági mentést végzett, a Windows helyreállítási környezet (WinRE) segítségével indítsa el a rendszert, és csatlakoztassa a hálózathoz. Ezután a Windows Server biztonsági másolat (WSB) használatával állítsa helyre a rendszer-információkat a hálózati helyről.

 3. Ha a rendszerállapotról készített biztonsági másolatot, a Windows Server biztonsági másolat (WSB) használatával állítsa helyre a rendszer-információkat a hálózati helyről.

BMR-visszaállítás

Tegye a következőket:

 • Helyreállítás futtatása a DPM-kiszolgálón

 • A megosztás beállítása – A helyreállítás egy hálózati megosztásba történik (a védett számítógépen található mappába), így létre kell hoznia egy mappát. Mielőtt elkezdené a munkát, vegye figyelembe, hogy szüksége lesz hozzáférésre a megosztás helyéhez a WinRE környezetből. A WinRE környezetnek szüksége lesz a hálózati címre (IP-címre), és érvényes hitelesítő adatokat kell megadnia a megosztás eléréséhez. Ne feledje, hogy a WinRE nem tud olyan hálózati megosztásokhoz csatlakozni, amelyeken az IPsec engedélyezve van. A számítógépnek IPsec-határgépnek kell lennie, hogy a tartományba nem tartozó számítógép hozzáférhessen a hálózati megosztáshoz felhasználónév és jelszó használatával.

 • A rendszer visszaállítása – Miután elvégezte a helyreállítást egy hálózati helyre, állítsa vissza a rendszert a védett kiszolgálóról a WinRE használatával.

Helyreállítás futtatása a DPM-kiszolgálón

 1. A DPM felügyeleti konzol > Helyreállítás részében keresse meg a visszaállítani kívánt kiszolgálót, majd keresse meg az Operációs rendszer nélküli helyreállítás opciót.

 2. Az elérhető helyreállítási pontok félkövérrel szedve jelennek meg a helyreállítási pontokat tartalmazó naptárban. Válassza ki a helyreállítani kívánt helyreállítási pont dátumát és időpontját.

 3. A helyreállítási varázsló Helyreállítási típus kiválasztása oldalán kattintással válassza ki a Másolás hálózati mappába lehetőséget.

 4. A Célhely megadása oldalon válassza ki a helyet, ahová az adatokat másolni kívánja.

  Javasoljuk, hogy egy új mappát használjon a rendszeradatok helyreállításához. Így egyszerűbb lesz a WSB beépülő modult a helyes mappára irányítani a helyreállításhoz. Ne feledje, hogy a célon elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia.

 5. A Helyreállítás beállításainak megadása oldalon válassza a célszámítógép biztonsági beállításainak alkalmazását, majd a Hardveresen készített pillanatfelvételek segítségével történő SAN-alapú helyreállítás engedélyezése lehetőséget, ha SAN-alapú hardveres pillanatképeket kíván használni a gyorsabb helyreállításhoz.

  Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha rendelkezik olyan tárolóhálózattal (SAN), amelyen engedélyezve van a hardveres pillanatkép funkció, a tárolóhálózat képes klónt létrehozni és a klónt felosztani annak írhatóvá tételéhez, továbbá a védett számítógép és a DPM-kiszolgáló ugyanahhoz a tárolóhálózathoz csatlakozik.

  Az Értesítés felületen kiválaszthatja az E-mail küldése a helyreállítás befejezéséről lehetőséget, és megadhatja az e-mail címzettjeit. Az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól.

 6. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, és kattintson a Helyreállítás lehetőségre.

  A Figyelés lapon követheti a helyreállítási folyamatot. A helyreállítás alatt a helyreállításhoz kijelölt elem szinkronizálási feladatai szünetelnek.

A megosztás beállítása

 1. Navigáljon a visszaállítási helyre, és keresse meg a biztonsági másolatot tároló mappát. Ossza meg a mappát a WindowsImageBackup mappánál magasabb szinten, hogy a megosztott mappa gyökerénél a WindowsImageBackup mappa legyen. Ha nem ez a mappa van a gyökérnél, a visszaállítás nem találja meg a biztonsági másolatot.  

  Ha a WinRE környezet használatával kíván csatlakozni, létfontosságú, hogy a WinRE környezetben elérhető megosztást helyes IP-címkapcsolattal és hitelesítő adatokkal hozza létre, és hogy a WindowsImageBackup mappa legyen a megosztás gyökerénél.

A rendszer visszaállítása

 1. Indítsa el a számítógépet, amelyen szeretné visszaállítani a rendszerképet. Használja a visszaállítani kívánt rendszernek megfelelő Windows DVD-t.

 2. Az első képernyőn ellenőrizze a nyelvi és a területi beállításokat, és kattintson a Tovább gombra.

 3. A megjelenő Telepítés képernyőn válassza a Számítógép javítása lehetőséget.

 4. A Rendszer-helyreállítási beállítások oldalon válassza A számítógép visszaállítása egy korábban létrehozott rendszerkép használatával > Tovább lehetőséget.

 5. A Rendszerképes biztonsági másolat kiválasztása képernyőn válassza a Lemezkép kiválasztása > Speciális > Lemezkép keresése a hálózaton lehetőségeket. Ha figyelmeztetés jelenik meg, válassza az Igen lehetőséget. Navigáljon a megosztás elérési útjára, adja meg a hitelesítő adatokat, és válassza ki a helyreállítási pontot.

 6. Ez a művelet megkeresi az adott helyreállítási pontban elérhető biztonsági másolatokat. Válassza ki a helyreállítási pontot, és kattintson a Tovább gombra.

 7. A Válassza ki a biztonsági másolat visszaállítási módját mezőben válassza a Formázás és lemezek ismételt particionálása lehetőséget. A következő képernyőn ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra a visszaállítás megkezdéséhez. Szükség esetén végezzen újraindítást.

Rendszerállapot visszaállítása

Helyreállítás futtatása a DPM-kiszolgálón

 1. A DPM felügyeleti konzol > Helyreállítás részében keresse meg a visszaállítani kívánt kiszolgálót, majd keresse meg az Operációs rendszer nélküli helyreállítás opciót.

 2. Az elérhető helyreállítási pontok félkövérrel szedve jelennek meg a helyreállítási pontokat tartalmazó naptárban. Válassza ki a helyreállítani kívánt helyreállítási pont dátumát és időpontját.

 3. A helyreállítási varázsló Helyreállítási típus kiválasztása oldalán kattintással válassza ki a Másolás hálózati mappába lehetőséget.

 4. A Célhely megadása oldalon válassza ki a helyet, ahová az adatokat másolni kívánja.

  Javasoljuk, hogy egy új mappát használjon a rendszeradatok helyreállításához. Így egyszerűbb lesz a WSB beépülő modult a helyes mappára irányítani a helyreállításhoz. Ne feledje, hogy a célon elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia.

 5. A Helyreállítás beállításainak megadása oldalon válassza a célszámítógép biztonsági beállításainak alkalmazását, majd a Hardveresen készített pillanatfelvételek segítségével történő SAN-alapú helyreállítás engedélyezése lehetőséget, ha SAN-alapú hardveres pillanatképeket kíván használni a gyorsabb helyreállításhoz.

  Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha rendelkezik olyan tárolóhálózattal (SAN), amelyen engedélyezve van a hardveres pillanatkép funkció, a tárolóhálózat képes klónt létrehozni és a klónt felosztani annak írhatóvá tételéhez, továbbá a védett számítógép és a DPM-kiszolgáló ugyanahhoz a tárolóhálózathoz csatlakozik.

  Az Értesítés felületen kiválaszthatja az E-mail küldése a helyreállítás befejezéséről lehetőséget, és megadhatja az e-mail címzettjeit. Az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól.

 6. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, és kattintson a Helyreállítás lehetőségre.

  A Figyelés lapon követheti a helyreállítási folyamatot. A helyreállítás alatt a helyreállításhoz kijelölt elem szinkronizálási feladatai szünetelnek.

A mappa megosztása

 1. Állítson be megosztási engedélyeket a mappához, hogy a WSB hozzáférhessen.

A WSB futtatása a védett kiszolgálón

Kattintson a Műveletek > Helyreállítás > Ez a kiszolgáló > Tovább lehetőségre.

Kattintson a Másik kiszolgáló > Tárhely típusának megadása oldal > Távoli megosztott mappa lehetőségre. Adja meg a helyreállítási pontot tartalmazó mappa elérési útját, és kattintson a Tovább gombra.

Helyreállítási típus kiválasztása oldalon kattintson a Rendszerállapot > Tovább lehetőségre.

Rendszerállapot-helyreállítás helyének megadása oldalon kattintson az Eredeti hely > Tovább lehetőségre.

A Megerősítés oldalon kattintson a Helyreállítás elemre. A helyreállítást követően újra kell indítania a kiszolgálót.

A parancssorból is futtathat rendszerállapot-visszaállítást:

 1. Indítsa el a helyreállítani kívánt kiszolgálót, majd indítsa el a WSB-t.

 2. Nyisson meg egy parancssort, és kérje le a verzióazonosítót: wbadmin get versions –backuptarget <kiszolgálónév\megosztásnév>

 3. A verzióazonosító felhasználásával indítsa el a rendszerállapot-visszaállítást. A parancssorba írja be a következőt: wbadmin start systemstaterecovery –version:<azonosított verzió> –backuptarget:<kiszolgálónév\megosztásnév>

  Erősítse meg, hogy el szeretné indítani a helyreállítást. A parancsablakban láthatja a folyamat állapotát. Létrejön egy visszaállítási napló. A visszaállítás után indítsa újra a kiszolgálót.