A DPM telepítése Azure virtuális gépként

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM 2012 R2 telepíthető helyszíni Hyper-V-kiszolgálón futó virtuális gépként, vagy virtuális gépként Azure-on. Az Azure virtuális gépen lévő DPM telepítése megegyezik az A System Center 2012 R2 – DPM telepítése című témakörben ismertetett móddal. Megjegyezés:

 • A DPM minden A2-es vagy nagyobb méretű Azure IaaS virtuális gépen támogatott.

 • A DPM a következő, Azure virtuális gépként futó munkaterhelések védelmére képes:

  Védett adatforrás

  DPM 2012 R2

  DPM 2012 SP1

  DPM 2012

  Védelem és helyreállítás

  Windows Server 2012 R2 – Datacenter/Standard

  I

  N

  N

  Kötetek, fájlok, mappák

  Windows Server 2012 – Datacenter/Standard

  I

  I

  N

  Kötetek, fájlok, mappák

  Windows Server 2008 R2 SP1 – Enterprise/Standard

  I

  I

  I

  Kötetek, fájlok, mappák

  SQL Server 2012 SP1, SQL Server 2012, 2008 R2, 2008

  I

  I

  I

  Adatbázis

  Az SQL Server 2014 és az SQL Server 2012 SP2 a 4. kumulatív frissítéssel rendelkező DPM 2012 R2 és újabb verziók esetében támogatott.

  I

  N

  N

  Adatbázis

  SharePoint 2013, 2010

  I

  I

  I

  Farm, adatbázis, előtér-webkiszolgáló

  Hyper-V virtuális gépek

  I

  N

  N

  A rendszer biztonsági másolatot készít a virtuális gépen lévő VHD-kről

  Operációs rendszer nélküli helyreállítás (BMR) vagy rendszerállapot

  I

  N

  N

  BMR vagy rendszerállapot

 • A DPM a több Azure-felhőszolgáltatásban futó munkaterhelések közül azok számára nyújt védelmet, amelyek azonos Azure Virtual Network hálózattal és azonos Azure-előfizetéssel rendelkeznek.

 • Az Azure virtuális gépként futó DPM nem nyújt védelmet a helyszíni adatok számára.

 • A céltárolóhoz (DPM-tárolókészlet) felhasználható lemezek számát a virtuális gép mérete korlátozza (legfeljebb 16). További információ a méretkorlátozásokról: Azure virtuális gépek.

 • Az adatok tárolása a DPM virtuális géphez csatolt Azure lemezeken történik. A virtuális géphez csatolt a lemezek és a tárterület a DPM-ből kezelhető. Azon adatok mennyisége, amelyekről biztonsági másolat készíthető, a DPM virtuális géphez csatolt lemezek számától és méretétől függ. Meg van határozva az egyes Azure virtuális gépekhez csatolható lemezek maximális száma (A2 méret esetén 4 lemez, A3 méret esetén 8 lemez, A4 méret esetén 16 lemez), valamint a lemezek maximális mérete (1 TB). Ez meghatározza az elérhető biztonsági mentési tárolókészlet méretét.

 • Javasoljuk, hogy csak egy napnyi adatot tároljon a DPM-hez csatolt Azure lemezeken, és az egy napnál régebbi adatok tárolásához használja az Azure Backup szolgáltatást. Ez hosszabb megőrzési időtartamú adattárolót biztosít, és lehetővé teszi nagyobb mennyiségű adat védelmét az adatok az Azure Backupba való kiürítése révén.

  Az Azure-beli biztonsági másolatot létrehozó DPM-telepítés beállításait tartalmazó lépésenkénti útmutatót a Preparing to back up workloads to Azure with DPM témakörben találhatja.

 • Az Azure Backup a korábbinál hosszabb megőrzési időtartamot biztosít a DPM-adatokhoz:

  • Védelmi csoport online biztonsági mentési beállításainak konfigurálásakor a DPM-ben a megadható maximális megőrzési időtartam mostantól 3360 nap.

  • Vegye figyelembe, hogy az Azure Backup minden biztonsági másolatot helyreállítási pontként tárol. A 120 helyreállítási pontos felső korlát továbbra is érvényes, és legfeljebb 120 napos megőrzési időtartamot biztosít napi szinkronizálás esetén. Ugyanakkor az adatok akár 3360 napig is tárolhatók egy kevésbé részletes biztonsági mentési házirend használatával, az alábbi táblázat szerint.

   Szinkronizálás x hetente

   Maximális megőrzés algoritmusa

   Maximális megőrzés (nap)

   1

   120 x 7 x 1

   840

   2

   120 x 7 x 2

   1680

   3

   120 x 7 x 3

   2520

   4

   120 x 7 x 4

   3360

  • A biztonsági mentési időtartam is személyre szabható. Végezhet biztonsági mentést például havonta, az adatok 5 évig tartó megőrzésével. A táblázatban néhány példa látható.

   Megőrzés (év)

   Megőrzés (nap)

   Szökőév-korrekció

   Teljes megőrzés (nap)

   1

   365 x 1

   +1

   366

   5

   365 x 5

   +2

   1827

   9

   365 x 9

   +3

   3288

   Ha eldöntötte, hogy milyen megőrzési időtartamot kíván alkalmazni, írja be az értéket Az online védelem céljainak megadása párbeszédpanel Adatmegőrzési tartomány (napban) részébe.

  • Az Azure virtuális gépként futó DPM-kiszolgáló biztonsági mentését elvégezheti egy másodlagos DPM virtuális géppel. Ezeknek azonos Azure virtuális hálózatban és legtöbbször azonos földrajzi helyen kell lenniük. Vegye figyelembe, hogy katasztrófa esetén az Azure Backup georedundáns tárolást (GRS) alkalmaz a háttérben, és aszinkron módon replikálja az adatokat az elsődlegestől távoli másodlagos régióba. Az árazással kapcsolatos információkért lásd: Árazás – Tárolás.

 • Ha a DPM Azure virtuális gépként történő telepítése mellett dönt, és egy távoli SQL Servert kíván használni a DPM-adatbázishoz, választhat olyan Azure virtuális gépet, amelyen SQL Server fut. Távoli helyszíni SQL Server nem használható, és az Azure SQL Database jelenleg nem támogatott.

 • További információk: Gyakori kérdések – Azure IaaS munkaterhelések védelme a Data Protection Managerrel.

Telepítési javaslatok

 • A DPM virtuális gép méretének kiválasztásához igénybe veheti a DPM Azure virtuálisgépméret-számító munkalapot.

 • A virtuális gép telepítésekor hozzon létre egy példányt a Standard számítási rétegben, mert a csatolt lemezenkénti IOPS maximális értéke magasabb a normál rétegben, mint az alapszintű rétegben.

 • Használjon külön tárfiókot a DPM virtuális géphez, mert a tárfiókokra méretbeli és IOPS-korlátok vonatkoznak, amelyek hatással lehetnek a DPM virtuális gép teljesítményére más futó virtuális gépekkel történő megosztás esetén.

 • A DPM-kiszolgálón futó Azure Backup ügynöknek szüksége van ideiglenes tárhelyre saját használatra (gyorsítótárhely) és a felhőből helyreállított adatok számára (helyi átmeneti terület). Vegye figyelembe, hogy minden Azure virtuális gép rendelkezik bizonyos mennyiségű ideiglenes lemezes tárhellyel. A felhasználók számára ez D:\ kötetként érhető el. Az Azure Backup által igényelt helyi átmeneti terület helye konfigurálható a D:\ kötetre, a gyorsítótár helye pedig a C:\ kötetre. Így nem kell tárhelyet leválasztani a DPM virtuális géphez csatolt adatlemezekről.

 • A DPM virtuális gépnek és a védett munkaterheléseknek azonos Azure virtuális hálózathoz kell tartozniuk.

 • A táblázat a védett munkaterhelések maximális számát foglalja össze a DPM virtuális gép lehetséges méreteire vonatkoztatva. Az információk belső teljesítmény- és méretezési teszteken alapulnak, amelyek a munkaterhelések méretére és forgalmára kanonikus értékeket alkalmaznak. A munkaterhelések tényleges mérete nagyobb is lehet, de igazodnia kell a DPM virtuális géphez csatolt lemezekhez.

Virtuális gép mérete

Védett munkaterhelések maximális száma

Munkaterhelés átlagos mérete

Munkaterhelés átlagos forgalma (naponta)

Példa munkaterhelés

A2

20

100 GB

Nettó 5%-os forgalom

SQL Server, fájlkiszolgáló

A3

40

150 GB

Nettó 10%-os forgalom

A4

60

200 GB

Nettó 15%-os forgalom

 • A telepítés méretezésére az alábbi lehetőségei vannak:

  • 1. lehetőség – Vertikális felskálázás: Megnövelheti a DPM virtuális gép méretét A2 méretűről A3 vagy A4 méretűre, és további helyi tárhelyet vehet fel.

  • 2. lehetőség – Adatok továbbítása: A régebbi adatokat az Azure Backup szolgáltatásba küldheti, így csak a legújabb adatokat kell a DPM-kiszolgálóhoz csatolt tárhelyen tárolnia.

  • 3. lehetőség – Horizontális felskálázás: A munkaterhelések védelme érdekében felvehet további DPM-kiszolgálókat.