Gateway Hostname Configuration - Delete

Törli a megadott állomásnév-konfigurációt a megadott átjáróból.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ApiManagement/service/{serviceName}/gateways/{gatewayId}/hostnameConfigurations/{hcId}?api-version=2019-12-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
gatewayId
path True
 • string

Átjáró entitásazonosítója. Egyedinek kell lennie az aktuális API Management szolgáltatáspéldányban. Nem rendelkezik "kezelt" értékkel.

hcId
path True
 • string

Átjáró állomásnév konfigurációs azonosítója. Egyedinek kell lennie a szülő átjáró entitás hatókörében.

resourceGroupName
path True
 • string

Az erőforráscsoport neve.

serviceName
path True
 • string

Az API Management szolgáltatás neve.

Regex pattern: ^[a-zA-Z](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$

subscriptionId
path True
 • string

Előfizetési hitelesítő adatok, amelyek egyedileg azonosítják a Microsoft Azure-előfizetést. Az előfizetés-azonosító minden szolgáltatáshívás uri-azonosítójának részét képezi.

api-version
query True
 • string

Az ügyfélkérelemhez használandó API verziója.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

Az állomásnév-konfiguráció sikeresen el lett távolítva az átjáróból

204 No Content

Az állomásnév-konfigurációt az előző kérés sikeresen eltávolította, vagy nem létezik az átjáróban

Other Status Codes

Hibaválasz, amely leírja, hogy miért nem sikerült a művelet.

Biztonság

azure_auth

Az Azure Active Directory OAuth2-folyamat.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation megszemélyesíteni a felhasználói fiókját

Példák

ApiManagementDeleteGatewayHostnameConfiguration

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.ApiManagement/service/apimService1/gateways/gw1/hostnameConfigurations/default?api-version=2019-12-01

Sample Response

Definíciók

ErrorFieldContract

Hibamező-szerződés.

ErrorResponse

Hibaválasz.

ErrorFieldContract

Hibamező-szerződés.

Name Type Description
code
 • string

Tulajdonságszintű hibakód.

message
 • string

A tulajdonszintű hiba ember által olvasható ábrázolása.

target
 • string

Tulajdonság neve.

ErrorResponse

Hibaválasz.

Name Type Description
error.code
 • string

Szolgáltatás által definiált hibakód. Ez a kód a válaszban megadott HTTP-hibakód alállapota.

error.details

Érvényesítési hiba esetén az érvénytelen mezők listája küldési kérelmet.

error.message
 • string

A hiba ember által olvasható ábrázolása.