Get Tags - Get Tags

Egy adott projekt címkéinek beszerezése és ismétlés.

GET {Endpoint}/customvision/v3.0/training/projects/{projectId}/tags
GET {Endpoint}/customvision/v3.0/training/projects/{projectId}/tags?iterationId={iterationId}

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
 • string

Támogatott Cognitive Services-végpontok.

projectId
path True
 • string
uuid

A projekt azonosítója.

iterationId
query
 • string
uuid

Az iterációs azonosító. Alapértelmezés szerint a munkaterület.

Kérelem fejléce

Name Required Type Description
Training-Key True
 • string

API-kulcs.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

OK

Media Types: "application/json", "application/xml", "text/xml"

Other Status Codes

Hibaválasz

Media Types: "application/json", "application/xml", "text/xml"

Példák

Successful GetTags request

Sample Request

GET https://westus.api.cognitive.microsoft.com/customvision/v3.0/training/projects/bc3f7dad-5544-468c-8573-3ef04d55463e/tags
Training-Key: {API Key}

Sample Response

[
 {
  "id": "9e27bc1b-7ae7-4e3b-a4e5-36153479dc01",
  "name": "Tag1",
  "description": "Description of Tag1",
  "type": "Regular",
  "imageCount": 0
 }
]

Definíciók

CustomVisionError
CustomVisionErrorCodes

A hibakód.

Tag

Egy címke.

TagType

A címke típusának beírása vagy beállítja.

CustomVisionError

Name Type Description
code

A hibakód.

message
 • string

A szolgáltatás által jelentett hibát ismerő üzenet.

CustomVisionErrorCodes

A hibakód.

Name Type Description
BadRequest
 • string
BadRequestCannotMigrateProjectWithName
 • string
BadRequestClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestDetectionTrainingNotAllowNegativeTag
 • string
BadRequestDetectionTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestDomainNotSupportedForAdvancedTraining
 • string
BadRequestExceedIterationPerProjectLimit
 • string
BadRequestExceedProjectLimit
 • string
BadRequestExceedTagPerImageLimit
 • string
BadRequestExceedTagPerProjectLimit
 • string
BadRequestExceededBatchSize
 • string
BadRequestExceededQuota
 • string
BadRequestExportAlreadyInProgress
 • string
BadRequestExportPlatformNotSupportedForAdvancedTraining
 • string
BadRequestExportValidationFailed
 • string
BadRequestImageBatch
 • string
BadRequestImageExceededCount
 • string
BadRequestImageFormat
 • string
BadRequestImageRegions
 • string
BadRequestImageSizeBytes
 • string
BadRequestImageStream
 • string
BadRequestImageTags
 • string
BadRequestImageUrl
 • string
BadRequestInvalid
 • string
BadRequestInvalidEmailAddress
 • string
BadRequestInvalidIds
 • string
BadRequestInvalidPublishName
 • string
BadRequestInvalidPublishTarget
 • string
BadRequestIterationDescription
 • string
BadRequestIterationIsNotTrained
 • string
BadRequestIterationIsPublished
 • string
BadRequestIterationName
 • string
BadRequestIterationNameNotUnique
 • string
BadRequestIterationNotPublished
 • string
BadRequestMultiClassClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestMultiLabelClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestMultipleNegativeTag
 • string
BadRequestNegativeAndRegularTagOnSameImage
 • string
BadRequestNotLimitedTrial
 • string
BadRequestNotSupported
 • string
BadRequestPredictionIdsExceededCount
 • string
BadRequestPredictionIdsMissing
 • string
BadRequestPredictionInvalidApplicationName
 • string
BadRequestPredictionInvalidQueryParameters
 • string
BadRequestPredictionResultsExceededCount
 • string
BadRequestPredictionTagsExceededCount
 • string
BadRequestProjectDescription
 • string
BadRequestProjectName
 • string
BadRequestProjectNameNotUnique
 • string
BadRequestProjectUnknownClassification
 • string
BadRequestProjectUnknownDomain
 • string
BadRequestProjectUnsupportedDomainTypeChange
 • string
BadRequestProjectUnsupportedExportPlatform
 • string
BadRequestRequiredParamIsNull
 • string
BadRequestReservedBudgetInHoursNotEnoughForAdvancedTraining
 • string
BadRequestSubscriptionApi
 • string
BadRequestTagDescription
 • string
BadRequestTagName
 • string
BadRequestTagNameNotUnique
 • string
BadRequestTagType
 • string
BadRequestTrainingAlreadyInProgress
 • string
BadRequestTrainingNotNeeded
 • string
BadRequestTrainingNotNeededButTrainingPipelineUpdated
 • string
BadRequestTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestUnpublishFailed
 • string
BadRequestWorkspaceCannotBeModified
 • string
BadRequestWorkspaceNotDeletable
 • string
Conflict
 • string
ConflictInvalid
 • string
ErrorExporterInvalidClassifier
 • string
ErrorExporterInvalidFeaturizer
 • string
ErrorExporterInvalidPlatform
 • string
ErrorFeaturizationAugmentationError
 • string
ErrorFeaturizationAugmentationUnavailable
 • string
ErrorFeaturizationInvalidFeaturizer
 • string
ErrorFeaturizationQueueTimeout
 • string
ErrorFeaturizationServiceUnavailable
 • string
ErrorFeaturizationUnrecognizedJob
 • string
ErrorInvalid
 • string
ErrorPrediction
 • string
ErrorPredictionModelNotCached
 • string
ErrorPredictionModelNotFound
 • string
ErrorPredictionServiceUnavailable
 • string
ErrorPredictionStorage
 • string
ErrorProjectExportRequestFailed
 • string
ErrorProjectInvalidDomain
 • string
ErrorProjectInvalidPipelineConfiguration
 • string
ErrorProjectInvalidWorkspace
 • string
ErrorProjectTrainingRequestFailed
 • string
ErrorRegionProposal
 • string
ErrorUnknown
 • string
Forbidden
 • string
ForbiddenDRModeEnabled
 • string
ForbiddenInvalid
 • string
ForbiddenUser
 • string
ForbiddenUserDisabled
 • string
ForbiddenUserDoesNotExist
 • string
ForbiddenUserInsufficientCapability
 • string
ForbiddenUserResource
 • string
ForbiddenUserSignupAllowanceExceeded
 • string
ForbiddenUserSignupDisabled
 • string
NoError
 • string
NotFound
 • string
NotFoundApimSubscription
 • string
NotFoundDomain
 • string
NotFoundImage
 • string
NotFoundInvalid
 • string
NotFoundIteration
 • string
NotFoundIterationPerformance
 • string
NotFoundProject
 • string
NotFoundProjectDefaultIteration
 • string
NotFoundTag
 • string
UnsupportedMediaType
 • string

Tag

Egy címke.

Name Type Description
description
 • string

Leveszi vagy beállítja a címke leírását.

id
 • string

Megkapja a címke azonosítót.

imageCount
 • integer

Leszögezi a címkével ellátott képek számát.

name
 • string

Beszerzi vagy beállítja a címke nevét.

type

A címke típusának beírása vagy beállítja.

TagType

A címke típusának beírása vagy beállítja.

Name Type Description
Negative
 • string
Regular
 • string