Schedules - Execute

Ütemterv végrehajtása. A művelet elvégzése eltarthat egy ideig.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules/{name}/execute?api-version=2018-09-15

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
labName
path True
  • string

A labor neve.

name
path True
  • string

Az ütemterv neve.

resourceGroupName
path True
  • string

Az erőforráscsoport neve.

subscriptionId
path True
  • string

Az előfizetés azonosítója.

api-version
query True
  • string

Ügyfél API-verziója.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Elfogadva

Other Status Codes

BadRequest (Hibás kérés)

Biztonság

azure_auth

OAuth2 implicit támogatás

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation A Microsoft Azure elérése

Definíciók

CloudError

Hiba egy REST-kérelemből.

CloudErrorBody

Rest-kérelemből származó hiba törzse.

CloudError

Hiba egy REST-kérelemből.

Name Type Description
error

A bekövetkezett felhőhiba

CloudErrorBody

Rest-kérelemből származó hiba törzse.

Name Type Description
code
  • string

A hibakód.

details

Belső hibák.

message
  • string

A hibaüzenet.

target
  • string

A hibacél.