Workflow Triggers - Reset

Visszaállítja a munkafolyamat-eseményindítót.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/triggers/{triggerName}/reset?api-version=2016-06-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
  • string

Az erőforráscsoport neve.

subscriptionId
path True
  • string

Az előfizetés-azonosító.

triggerName
path True
  • string

A munkafolyamat-eseményindító neve.

workflowName
path True
  • string

A munkafolyamat neve.

api-version
query True
  • string

Az API verziója.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

OK

Biztonság

azure_auth

Az Azure Active Directory OAuth2-folyamat.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation megszemélyesíteni a felhasználói fiókját

Példák

Reset trigger

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/testResourceGroup/providers/Microsoft.Logic/workflows/testWorkflow/triggers/testTrigger/reset?api-version=2016-06-01

Sample Response