AutoScalingTriggerAutoScalingTrigger

Az automatikus skálázási művelet végrehajtására szolgáló triggert ismerteti.Describes the trigger for performing auto scaling operation.

ÖröklődésInheritance

A "AutoScalingTrigger" a polimorf típus modell alaptípusa.'AutoScalingTrigger' is the base type of the polymorphic type model. A "Kind" tulajdonság a származtatott típusok megkülönböztetője.The 'kind' property is the discriminator for the derived types. A "Kind" tulajdonság értéke határozza meg a dróton található szerializált tartalmat (a következő származtatott típusok egyike).The value of the 'kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). A következő táblázat a Kind tulajdonság értékét és az általa reprezentált megfelelő származtatott típust sorolja fel.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Származtatott típusokDerived Types

típusúkind Származtatott típusDerived Type
AverageLoadAverageLoad AverageLoadScalingTriggerAverageLoadScalingTrigger