HealthEvaluationKind enumerálásaHealthEvaluationKind enum

típus: karakterlánctype: string

A fürtben található Health Manager az entitások összesített állapotának megállapításakor állapot-értékeléseket végez.The health manager in the cluster performs health evaluations in determining the aggregated health state of an entity. Ez az enumerálás információt nyújt a végrehajtott értékelés típusáról.This enumeration provides information on the kind of evaluation that was performed. A lehetséges értékek a következők:Following are the possible values.

Lehetséges értékek:Possible values are:

 • Invalid– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése érvénytelen.Invalid - Indicates that the health evaluation is invalid. Az érték nulla.The value is zero.
 • Event– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése állapotra vonatkozó esemény.Event - Indicates that the health evaluation is for a health event. Az érték 1.The value is 1.
 • Replicas– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy partíció replikái esetében történik.Replicas - Indicates that the health evaluation is for the replicas of a partition. Az érték 2.The value is 2.
 • Partitions– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy szolgáltatás partíciói esetében történik.Partitions - Indicates that the health evaluation is for the partitions of a service. Az érték 3.The value is 3.
 • DeployedServicePackages– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy központilag telepített alkalmazás üzembe helyezett csomagjaihoz szükséges.DeployedServicePackages - Indicates that the health evaluation is for the deployed service packages of a deployed application. Az érték 4.The value is 4.
 • DeployedApplications– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy alkalmazás telepített alkalmazásaira terjed ki.DeployedApplications - Indicates that the health evaluation is for the deployed applications of an application. Az érték 5.The value is 5.
 • Services– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy alkalmazás szolgáltatásaira szolgál.Services - Indicates that the health evaluation is for services of an application. Az érték 6.The value is 6.
 • Nodes– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése a fürtcsomópontok esetében történik.Nodes - Indicates that the health evaluation is for the cluster nodes. Az érték 7.The value is 7.
 • Applications– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése a fürtözött alkalmazásokhoz szükséges.Applications - Indicates that the health evaluation is for the cluster applications. Az érték 8.The value is 8.
 • SystemApplication– Azt jelzi, hogy a Rendszeralkalmazás állapota kiértékelése.SystemApplication - Indicates that the health evaluation is for the system application. Az érték 9.The value is 9.
 • UpgradeDomainDeployedApplications– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy adott alkalmazás telepített alkalmazásaihoz tartozó frissítési tartományban.UpgradeDomainDeployedApplications - Indicates that the health evaluation is for the deployed applications of an application in an upgrade domain. Az érték 10.The value is 10.
 • UpgradeDomainNodes– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy frissítési tartományban lévő fürtcsomópontok esetében történik.UpgradeDomainNodes - Indicates that the health evaluation is for the cluster nodes in an upgrade domain. Az érték 11.The value is 11.
 • Replica– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése replika.Replica - Indicates that the health evaluation is for a replica. Az érték 13.The value is 13.
 • Partition– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy partícióhoz szükséges.Partition - Indicates that the health evaluation is for a partition. Az érték 14.The value is 14.
 • DeployedServicePackage– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy központilag telepített szolgáltatáscsomag esetében történik.DeployedServicePackage - Indicates that the health evaluation is for a deployed service package. Az érték 16.The value is 16.
 • DeployedApplication– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy központilag telepített alkalmazás esetében történik.DeployedApplication - Indicates that the health evaluation is for a deployed application. Az érték 17.The value is 17.
 • Service– Azt jelzi, hogy a szolgáltatás állapotának kiértékelése.Service - Indicates that the health evaluation is for a service. Az érték 15.The value is 15.
 • Node– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy csomópont esetében történik.Node - Indicates that the health evaluation is for a node. Az érték 12.The value is 12.
 • Application– Azt jelzi, hogy egy alkalmazás állapotának kiértékelése.Application - Indicates that the health evaluation is for an application. Az érték 18.The value is 18.
 • DeltaNodesCheck– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése a nem megfelelő állapotú fürtcsomópontok különbözetét jelenti.DeltaNodesCheck - Indicates that the health evaluation is for the delta of unhealthy cluster nodes. Az érték 19.The value is 19.
 • UpgradeDomainDeltaNodesCheck– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése a nem kifogástalan állapotú frissítési tartomány csomópontjainak Delta-ra mutat.UpgradeDomainDeltaNodesCheck - Indicates that the health evaluation is for the delta of unhealthy upgrade domain cluster nodes. Az érték 20.The value is 20.
 • ApplicationTypeApplications-– Azt jelzi, hogy az állapot kiértékelése egy alkalmazás típusú alkalmazások esetében szükséges.ApplicationTypeApplications - – Indicates that the health evaluation is for applications of an application type. Az érték 21.The value is 21.