ScalingMechanismKind felsoraScalingMechanismKind enum

típus: stringtype: string

A szolgáltatás méretezési módjainak felsorolása.Enumerates the ways that a service can be scaled.

Lehetséges értékek:Possible values are:

  • Invalid- Azt jelzi, hogy a skálázási mechanizmus érvénytelen.Invalid - Indicates the scaling mechanism is invalid. Minden Service Fabric enumerálás érvénytelen típusú.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték nulla.The value is zero.
  • PartitionInstanceCount- A skálázás mechanizmusát jelzi, ahol új példányokat adnak hozzá vagy távolítanak el egy partícióról.PartitionInstanceCount - Indicates a mechanism for scaling where new instances are added or removed from a partition. Az érték 1.The value is 1.
  • AddRemoveIncrementalNamedPartition- A skálázás mechanizmusát jelzi, ahol új elnevezett partíciókat adnak hozzá vagy távolítanak el egy szolgáltatásból.AddRemoveIncrementalNamedPartition - Indicates a mechanism for scaling where new named partitions are added or removed from a service. Az érték 2.The value is 2.