BackupEntityKind felsoraBackupEntityKind enum

típus: stringtype: string

A Service Fabric entitás, például az alkalmazás, a szolgáltatás vagy a partíció, ahol időszakos biztonsági mentések engedélyezhető entitástípusa.The entity type of a Service Fabric entity such as Application, Service or a Partition where periodic backups can be enabled.

Lehetséges értékek:Possible values are:

  • Invalid- Érvénytelen entitásfajtát jelöl.Invalid - Indicates an invalid entity kind. Minden Service Fabric enumerálás érvénytelen típusú.All Service Fabric enumerations have the invalid type.
  • Partition- Azt jelzi, hogy az entitás egy Service Fabric partíció.Partition - Indicates the entity is a Service Fabric partition.
  • Service- Azt jelzi, hogy az entitás egy Service Fabric szolgáltatás.Service - Indicates the entity is a Service Fabric service.
  • Application- Azt jelzi, hogy az entitás egy Service Fabric-alkalmazás.Application - Indicates the entity is a Service Fabric application.