PagedBackupConfigurationInfoListPagedBackupConfigurationInfoList

A biztonsági mentési konfigurációs adatok listája.The list of backup configuration information. A lista akkor jelenik meg, ha az összes eredmény nem fér el egyetlen üzenetben.The list is paged when all of the results cannot fit in a single message. A következő eredményhalmaz megszerzéséhez ugyanazzal a lekérdezéssel kell végrehajtani a listában megadott folytatási tokent.The next set of results can be obtained by executing the same query with the continuation token provided in this list.

TulajdonságokProperties

Name (Név)Name TípusType KötelezőRequired
ContinuationToken sztringstring NemNo
Items BackupConfigurationInfo tömbjearray of BackupConfigurationInfo NemNo

ContinuationToken

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: nemRequired: No

A folytatási jogkivonat paraméter az eredmények következő készletének beszerzésére szolgál.The continuation token parameter is used to obtain next set of results. A folytatási tokent az API válasza tartalmazza, ha a rendszer eredményei nem illeszkednek egyetlen válaszhoz.The continuation token is included in the response of the API when the results from the system do not fit in a single response. Ha ezt az értéket átadja a következő API-hívásnak, az API az eredmények következő készletét adja vissza.When this value is passed to the next API call, the API returns next set of results. Ha nincs további eredmény, akkor a folytatási token nem szerepel a válaszban.If there are no further results, then the continuation token is not included in the response.


Items

Típus: BackupConfigurationInfo tömbjeType: array of BackupConfigurationInfo
Kötelező: nemRequired: No

A biztonsági mentési konfigurációs adatok listája.List of backup configuration information.