ServiceEventServiceEvent

Az összes szolgáltatási esemény alapját jelöli.Represents the base for all Service Events.

TulajdonságokProperties

Name (Név)Name TípusType KötelezőRequired
EventInstanceId karakterlánc (UUID)string (uuid) IgenYes
Category sztringstring NemNo
TimeStamp sztring (dátum-idő)string (date-time) IgenYes
HasCorrelatedEvents logikaiboolean NemNo
ServiceId sztringstring IgenYes

EventInstanceId

Típus: karakterlánc (UUID)Type: string (uuid)
Kötelező: igenRequired: Yes

A FabricEvent-példány azonosítója.The identifier for the FabricEvent instance.


Category

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: nemRequired: No

Az esemény kategóriája.The category of event.


TimeStamp

Típus: karakterlánc (dátum-idő)Type: string (date-time)
Kötelező: igenRequired: Yes

A rendszer naplózza az esemény időpontját.The time event was logged.


HasCorrelatedEvents

Típus: BooleanType: boolean
Kötelező: nemRequired: No

Azt mutatja, hogy elérhetők-e meglévő kapcsolódó események.Shows there is existing related events available.


ServiceId

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: igenRequired: Yes

A szolgáltatás identitása.The identity of the service. Ez az azonosító a szolgáltatás nevének kódolt ábrázolása.This ID is an encoded representation of the service name. Ezt a rendszer a REST API-kon használja a szolgáltatási erőforrás azonosításához.This is used in the REST APIs to identify the service resource. Az 6,0-es verziótól kezdődően a hierarchikus nevek a "~" karakterrel vannak tagolva.Starting in version 6.0, hierarchical names are delimited with the "~" character. Ha például a szolgáltatás neve "Fabric:/SajátPr/App1/svc1", a szolgáltatás identitása a korábbi verziókban a következő: "~SajátPr ~ App1 svc1", 6.0 + és "SajátPr/App1/svc1".For example, if the service name is "fabric:/myapp/app1/svc1", the service identity would be "myapp~app1~svc1" in 6.0+ and "myapp/app1/svc1" in previous versions.