Blokkblobok műveleteiOperations on block blobs

Ebben a szakaszban a REST API-műveletek csak a blokkblobokra vonatkoznak.The REST API operations in this section apply only to block blobs. További információ: A blokkblobok, a hozzáfűző blobok és a lapblobok ismertetése című témakörben talál további információt.See Understanding Block Blobs, Append Blobs, and Page Blobs for more information.

Blokk berakásaPut Block
Létrehoz egy új blokkot, amelyet egy blob részeként kell lekötni.Creates a new block to be committed as part of a blob.

Blokk felkerülése URL-címbőlPut Block From URL
Létrehoz egy új blokkot, amelyet egy blokkblob részeként kell lekötni, ahol a tartalom egy URL-címből olvasható.Creates a new block to be committed as part of a block blob where the contents are read from a URL.

Blokklista felrakásaPut Block List
A blob ot a blobot tartalmazó blokkazonosítók listájának megadásával írja.Writes a blob by specifying the list of block IDs that make up the blob.

Blokklista bekerüléseGet Block List
Lekéri a blob részeként feltöltött blokkok listáját.Retrieves the list of blocks that have been uploaded as part of a blob.