Host Pool - Get Role Definition

Listázza az Azure RBAC szerepköröket tenantgroup szerint.
Felsorolja a megadott vagy az összes Azure RBAC-szerepkörök, amelyek hozzárendelésre rendelkezésre álló.

GET https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/Rds.Authorization/roleDefinitions

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
hostPoolName
path True
  • string

A kívánt állomáskészlet neve

tenantGroupName
path True
  • string

A kívánt bérlői csoport neve

tenantName
path True
  • string

A kívánt bérlőneve

Válaszok

Name Type Description
Other Status Codes

Ehhez a művelethez nem találhatók válaszok.