Kezelheti a konfigurációs adatok a System Center Configuration ManagerbenManage configuration data in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Miután létrehozott konfigurációs elemeket és referenciakonfigurációkat a System Center Configuration Managerben, további parancsok is segítik a különféle műveleteket hajtson végre.After you have created configuration items and configuration baselines in System Center Configuration Manager, further commands are available to help you perform various actions.

Konfigurációelemek kezeléseManage configuration items

  • Az a eszközök és megfelelőség munkaterületet, bontsa ki a megfelelőségi beállítások > Konfigurációelemek, válassza ki a kezelni kívánt konfigurációelemet, majd válassza ki a kezelési feladatot.In the Assets and Compliance workspace, expand Compliance Settings > Configuration Items, select the configuration item to manage, and then select a management task.
Kezelési feladatManagement task RészletekDetails
Gyermek-konfigurációelem létrehozásaCreate Child Configuration Item A Gyermek-konfigurációelem létrehozása varázsló megnyitása, melyben a kiválasztott konfigurációelemből létrehozhat egy gyermek-konfigurációelemet.Opens the Create Child Configuration Item Wizard where you can create a child configuration item from the selected configuration item.

Mobileszköz-konfigurációelemekből nem hozhatók létre gyermek-konfigurációelemek.You cannot create a child configuration item from a mobile device configuration item.

További információkért lásd: gyermek-konfigurációelemek létrehozása.For details, see Create child configuration items.
Változat-nyilvántartásRevision History A Konfigurációelem változat-nyilvántartása párbeszédpanel megnyitása, melyen megtekintheti és kezelheti a kiválasztott konfigurációelem korábbi változatait.Opens the Configuration Item Revision History dialog box where you can view and manage previous revisions of the selected configuration item.
XML-definíció megtekintéseView XML Definition A kiválasztott konfigurációelem XML-definíciós fájljának megjelenítése egy új ablakban.Displays the XML definition file for the selected configuration item in a new window. Ez az információ akkor lehet hasznos, ha manuálisan szeretné szerkeszteni a konfigurációs adatokat.This information can be useful when you want to author configuration data manually.
ExportálásálásExport A konfigurációelem exportálása egy kabinetfájl (.cab) formájában, megadva, hogy az az adott helyen készült.Exports a configuration item in a cabinet (.cab) file format, providing that it was created at that site. Ezután importálhatja azt ugyanaz vagy egy másik Configuration Manager-hely.You can then import it to the same or a different Configuration Manager site. A rendszer a konfigurációs adatokat DCM-kivonattá alakítja.Configuration data is converted to DCM Digest.
MásolásCopy Másolat készítése a kiválasztott konfigurációelemről a megadott névvel.Creates a copy of the selected configuration item with a name you specify. Az új konfigurációelem semmilyen kapcsolatot nem őriz meg az eredeti konfigurációelemmel.The new configuration item does not retain any relationship to the original configuration item. Ez azt jelenti, hogy a másolt konfigurációelem nem fog a későbbiekben is konfigurációs adatokat örökölni az eredeti konfigurációelemtől.This means that the duplicate configuration item does not continue to inherit configuration information from the original configuration item.
TörlésDelete A Konfigurációelem törlése párbeszédpanel megnyitása, melyen áttekintheti az esetleges, az adott konfigurációelemre mutató hivatkozásokat.Opens the Delete Configuration Item dialog box where you can review any references to this configuration item.

Ahhoz, hogy törölhessen egy konfigurációelemet, el kell távolítania minden, az adott konfigurációelemre mutató hivatkozást.You must remove all references to a configuration item before you can delete the configuration item.

Alapkonfigurációk kezeléseManage configuration baselines

  • Az a eszközök és megfelelőség munkaterületet, bontsa ki a megfelelőségi beállítások > Referenciakonfigurációk, válassza ki a kezelni kívánt alapkonfigurációt, majd válassza ki a kezelési feladatot.In the Assets and Compliance workspace, expand Compliance Settings > Configuration Baselines, select the configuration baseline to manage, and then select a management task.
Kezelési feladatManagement task RészletekDetails
Tagok megjelenítéseShow Members Az összes, az alapkonfiguráció által hivatkozott konfigurációelem megjelenítése.Displays all of the configuration items that are referenced by the configuration baseline.
Összefoglalás ütemezéseSchedule Summarization A megjelenített adatok konfigurálja az ütemezést, amely szerint a Referenciakonfigurációk csomópont a Configuration Manager konzol frissül, a Helyadatbázis legfrissebb adataival.Configures the schedule by which the data shown in the Configuration Baselines node in the Configuration Manager console is updated with the latest information from the site database.
Összefoglalás futtatásaRun Summarization Az összefoglalás hatására az Alapkonfigurációk csomópontban megjelenített adatok a helyadatbázis legfrissebb adataival lesznek frissítve.Summarization causes the data in the Configuration Baselines node to be refreshed with the latest data from the site database. A művelet végrehajtása több percig is eltarthat.This action might take several minutes to complete. Előfordulhat, hogy a Frissítés lehetőségre kell kattintania ahhoz, hogy a konzolon megjelenjenek a legfrissebb adatok.You might have to click Refresh before you can see the latest data in the console.
XML-definíció megtekintéseView XML Definition A kiválasztott alapkonfiguráció XML-definíciós fájljának megjelenítése egy új ablakban.Displays the XML definition file for the selected configuration baseline in a new window. Ez az információ akkor lehet hasznos, ha manuálisan szeretné szerkeszteni a konfigurációs adatokat.This information can be useful when you want to author configuration data manually.
EngedélyezésEnable Az adott alapkonfiguráció a megfelelőség figyeléséhez való használatának engedélyezése.Enables a configuration baseline for compliance monitoring.
LetiltásDisable Az adott alapkonfiguráció letiltása, amely hatására az annak való megfelelőség már nem lesz értékelve az ügyfélszámítógépeken.Disables a configuration baseline so it is no longer evaluated for compliance on client computers. Az erre az alapkonfigurációra hivatkozó alapkonfigurációk is le lesznek tiltva.Configuration baselines that reference this configuration baseline will also be disabled.
ExportálásálásExport Az alapkonfiguráció exportálása egy kabinetfájl (.cab) formájában, megadva, hogy az az adott helyen készült.Exports a configuration baseline in a cabinet (.cab) file format, providing that it was created at that site. Ezután importálhatja azt ugyanaz vagy egy másik Configuration Manager-hely.You can then import it to the same or a different Configuration Manager site. A rendszer a konfigurációs adatokat DCM-kivonattá alakítja.Configuration data is converted to DCM Digest.

Konfigurációs adatok importálásával kapcsolatos információkért lásd: konfigurációs adatok importálása.For information about how to import configuration data, see Import configuration data.
MásolásCopy Másolat készítése a kiválasztott alapkonfigurációról a megadott névvel.Creates a copy of the selected configuration baseline with a name that you specify. Az új alapkonfiguráció semmilyen kapcsolatot nem őriz meg az eredeti alapkonfigurációval.The new configuration baseline does not retain any relationship to the original configuration baseline.
TörlésDelete Az Alapkonfiguráció törlése párbeszédpanel megnyitása, melyen áttekintheti az esetleges, az adott alapkonfigurációra mutató hivatkozásokat.Opens the Delete Configuration Baseline dialog box where you can review any references to this configuration baseline.

Ahhoz, hogy törölhessen egy alapkonfigurációt, el kell távolítania minden, az adott alapkonfigurációra mutató hivatkozást.You must remove all references to a configuration baseline before you can delete the configuration baseline.
TelepítésDeploy Az Alapkonfiguráció központi telepítése párbeszédpanel megnyitása, amelyen egy vagy több alapkonfiguráció a hierarchiában lévő eszközökre való központi telepítését végezheti el.Opens the Deploy Configuration Baseline dialog box where you can deploy one or more configuration baselines to devices in your hierarchy.

További információkért lásd: alapkonfigurációk központi telepítése.For details, see Deploy configuration baselines.