Eszközök megfelelőségének biztosítása a System Center Configuration ManagerrelEnsure device compliance with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager megfelelőségi beállítások lehetővé teszi az eszközök és konfigurációját és megfelelőségét a szervezetben lévő eszközök kezeléséhez szükséges erőforrások.Compliance settings in System Center Configuration Manager gives you the tools and resources you need to manage the configuration and compliance of devices in your organization. Így könnyebben felelhet meg a következő üzleti követelményeknek:This helps you support the following business requirements:

  • Az Ön által kezelt Windows alapú PC-k, Mac rendszerű számítógépek, kiszolgálók és mobileszközök konfigurációinak összehasonlítása a saját vagy más gyártóktól származó bevált konfigurációkkalCompare the configuration of Windows PCs, Macs computers, servers, and mobile devices you manage against best practices configurations you create, or obtain from other vendors

  • A jogosulatlan eszköz-konfigurációk azonosításaIdentify unauthorized device configurations

  • Jelentés a szabályzatoknak és belső biztonsági házirendeknek való megfelelésrőlReport compliance with regulatory policies and in-house security policies

  • Biztonsági rések azonosításaIdentify security vulnerabilities

  • Az ügyfélszolgálat tájékoztatása az incidensek és problémák előfordulásának lehetséges okairól a nem megfelelő konfigurációk azonosítása általProvide the help desk with the information to detect probable causes of reported incidents and problems by identifying noncompliant configurations

  • A mobileszközök néhány nem megfelelő beállításának automatikus javításaAutomatically remediate some noncompliant settings on mobile devices

  • Problémák javítása alkalmazások, csomagok és programok vagy parancsfájlok telepít egy gyűjteményhez, amely automatikusan töltődik jelentés nem megfelelő eszközökRemediate noncompliance by deploying applications, packages and programs, or scripts to a collection that is automatically populated with devices that report that they are out of compliance

Első lépésekGet started

Alapvető tudnivalók a megfelelőségi beállításokról és a velük végrehajtható feladatokról.Learn the basics about compliance settings, and the tasks you can accomplish with them.

Első lépések a megfelelőségi beállításokkalGet started with compliance settings

Tervezés és kialakításPlan and design

A megfelelőségi beállítások használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy megvalósította a témakörben tárgyalt szükséges előfeltételeket.Before you start working with compliance settings, make sure you have implements the necessary prerequisites that you'll find in this topic.

Tervezze meg, és a megfelelőségi beállítások konfigurálásaPlan for and configure compliance settings

Gyakori feladatokCommon tasks

Ebben a szakaszban találhat olyan gyakori forgatókönyveket tartalmaz, amelyek bemutatják, hogyan használhatja a megfelelőségi beállítások a Configuration Manager alkalmazásban.In this section, you'll find some common scenarios that will help you learn to use compliance settings in Configuration Manager.

A megfelelőség kezeléséhez kapcsolódó leggyakoribb feladatokCommon tasks for managing compliance

Távoli kapcsolati profilokRemote connection profiles

Ezzel a konfigurációelem-típussal konfigurálhatja a felhasználók számítógépeit arra, hogy távolról elérjék a munkahelyi számítógépeket, amikor nem csatlakoznak a tartományhoz, vagy ha a felhasználók személyi számítógépei az interneten keresztül csatlakoznak.This configuration item type allows your configures your user's PCs to remotely connect to work computers when they are not connected to the domain or if their personal computers are connected over the Internet.

Távoli kapcsolati profilok létrehozásaCreate remote connection profiles

Felhasználói adatok és profilokUser data and profiles

Ez a konfigurációelem-típus olyan beállításokat tartalmaz, melyekkel kezelhető a mappaátirányítás, az offline fájlok és a barangoló profilok a Windows 8 vagy újabb rendszerű számítógépeken a hierarchiában lévő felhasználók számára.The configuration item type contains settings that can manage folder redirection, offline files and roaming profiles on computers that run Windows 8 and later for users in your hierarchy.

Felhasználói adatokat és profilokat tartalmazó konfigurációelemek létrehozásaCreate user data and profiles configuration items

A Windows Kiadásfrissítési házirendWindows edition upgrade policy

A kiadásfrissítési házirend lehetővé teszi a Windows 10 rendszerű eszközök automatikus újabb verzióra való frissítését.The edition upgrade policy lets you automatically upgrade Windows 10 devices to a newer version. Megadhat egy termékkulcsot a Windows 10 asztali verzióinak frissítéséhez, vagy egy, a Windows 10 Mobile és a Windows 10 Holographic rendszert futtató eszközök frissítéséhez használható licencfájlt.You can specify a product key to upgrade Windows 10 desktop versions, or a license file that can be used to upgrade devices running Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic.

Windows-eszközök frissítése a kiadásfrissítési szabályzattalUpgrade Windows devices with the edition upgrade policy