Linux és UNIX rendszerű ügyfelek Komponensszolgáltatások és parancsok a System Center Configuration ManagerhezLinux and UNIX clients component services and commands for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A következő táblázat ismerteti az ügyfélszolgáltatások összetevőt a Configuration Manager-ügyfél Linux és UNIX rendszerekhez készült.The following table identifies the client component services of the Configuration Manager client for Linux and UNIX.

FájlnévFile name További információMore information
ccmexec.binccmexec.bin Ez a szolgáltatás megegyezik a Windows-alapú ügyfelek ccmexc szolgáltatásával.This service is equivalent to the ccmexc service on a Windows-based client. A Configuration Manager helyrendszer-szerepkörök folytatott kommunikáció minden esetben felelős, és a helyi számítógép hardverleltárának összegyűjtéséhez az omiserver.bin szolgáltatással is kommunikál.It is responsible for all communications with Configuration Manager site system roles, and also communicates with the omiserver.bin service to collect hardware inventory from the local computer.

A támogatott parancssori argumentumok listájának megjelenítéséhez futtassa a ccmexec -hparancsot.For a list of supported command line arguments, run ccmexec -h
omiserver.binomiserver.bin Ez a szolgáltatás a CIM-kiszolgáló.This service is the CIM server. A CIM-kiszolgáló keretet biztosít a szolgáltatónak nevezett beépülő szoftvermodulokhoz.The CIM server provides a framework for pluggable software modules called providers. A szolgáltatók a Linux és UNIX-alapú számítógép-erőforrásokkal együttműködve összegyűjtik a hardverleltár adatait.Providers interact with Linux and UNIX computer resources and collect the hardware inventory data. A Linux-számítógépek folyamatszolgáltatója például a Linux operációs rendszer folyamataihoz tartozó adatokat gyűjti.For example, the process provider for a Linux computer collects data associated with the Linux operating system processes.

A következő táblázatok felsorolják azokat a parancsokat, amelyekkel elindíthatók, leállíthatók és újraindíthatók az ügyfélszolgáltatások (ccmexec.bin és omiserver.bin) a Linux és a UNIX egyes verzióiban.The following tables list commands that you can use to start, stop, or restart the client services (ccmexec.bin and omiserver.bin) on each version of Linux or UNIX. Amikor elindítja vagy leállítja a ccmexec szolgáltatást, az omiserver szolgáltatás szintén elindul vagy leáll.When you start or stop the ccmexec service, the omiserver service also starts or stops.

Operációs rendszerOperating system ParancsokCommands
Univerzális ügynökUniversal Agent

RHEL 4 és SLES 9RHEL 4 and SLES 9
Indítás: /etc/init d/ccmexecd startStart: /etc/init d/ccmexecd start

Leállítás: /etc/init d/ccmexecd stopStop: /etc/init d/ccmexecd stop

Újraindítás: /etc/init d/ccmexecd restartRestart: /etc/init d/ccmexecd restart
Solaris 9Solaris 9 Indítás: /etc/init d/ccmexecd startStart: /etc/init d/ccmexecd start

Leállítás: /etc/init d/ccmexecd stopStop: /etc/init d/ccmexecd stop

Újraindítás: /etc/init d/ccmexecd restartRestart: /etc/init d/ccmexecd restart
Solaris 10Solaris 10 Indítás:Start:

svcadm engedélyezése -s svc: / alkalmazás/felügyeleti/omiserversvcadm enable -s svc:/application/management/omiserver

svcadm engedélyezése -s svc: / alkalmazás/felügyeleti/ccmexecdsvcadm enable -s svc:/application/management/ccmexecd

Leállítás:Stop:

svcadm -s svc letiltása: / alkalmazás/felügyeleti/ccmexecdsvcadm disable -s svc:/application/management/ccmexecd

svcadm -s svc letiltása: / alkalmazás/felügyeleti/omiserversvcadm disable -s svc:/application/management/omiserver
Solaris 11Solaris 11 Indítás:Start:

svcadm engedélyezése -s svc: / alkalmazás/felügyeleti/omiserversvcadm enable -s svc:/application/management/omiserver

svcadm engedélyezése -s svc: / alkalmazás/felügyeleti/ccmexecdsvcadm enable -s svc:/application/management/ccmexecd

Leállítás:Stop:

svcadm -s svc letiltása: / alkalmazás/felügyeleti/ccmexecdsvcadm disable -s svc:/application/management/ccmexecd

svcadm -s svc letiltása: / alkalmazás/felügyeleti/omiserversvcadm disable -s svc:/application/management/omiserver
AIXAIX Indítás:Start:

startsrc -s omiserverstartsrc -s omiserver

startsrc -s ccmexecstartsrc -s ccmexec

Leállítás:Stop:

stopsrc -s ccmexecstopsrc -s ccmexec

stopsrc -s omiserverstopsrc -s omiserver
HP-UXHP-UX Indítás: /sbin/init.d/ccmexecd startStart: /sbin/init.d/ccmexecd start

Leállítás: /sbin/init.d/ccmexecd stopStop: /sbin/init.d/ccmexecd stop

Újraindítás: /sbin/init.d/ccmexecd restartRestart: /sbin/init.d/ccmexecd restart