Érvényesítési állapotváltásainak az Eszközintelligencia a System Center Configuration ManagerbenExample validation state transitions for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Az Eszközintelligencia érvényesítési állapotai a System Center Configuration Manager nem statikusak, és megváltozhatnak, amelyek az Eszközintelligencia-katalógusban tárolt adatokat érintő felügyeleti műveleteket.Asset Intelligence validation states in System Center Configuration Manager are not static and can change from administrative actions that you take to affect the data that are stored in the Asset Intelligence catalog. Ez a témakör példákat a lehetséges érvényesítési Állapotváltások.This topic provides examples for possible validation state transitions.

Kategorizálatlan katalóguselem a rendszergazda által kategorizálvaUncategorized catalog item is categorized by the administrative user

ÁllapotváltásState transition Állapotváltás leírásaState transition description
KategorizálatlanUncategorized Leltározott szoftvercím, amelyet a System Center Online korábban nem kategorizált vagy amelyet a rendszergazda felvett az eszközintelligencia-katalógusba.An inventoried software title that has not been previously categorized by System Center Online or that the administrative user has entered into the Asset Intelligence catalog.
KategorizálatlanFelhasználóáltal definiáltUncategorized to UserDefined A kategorizálatlan elemet a rendszergazda kategorizálta.The uncategorized item is categorized by the administrative user.

Kategorizált katalóguselem a rendszergazda által újrakategorizálvaCategorized catalog item is recategorized by the administrative user

ÁllapotváltásState transition Állapotváltás leírásaState transition description
EllenőrizveValidated A System Center Online kutatói meghatározták a katalóguselemet, és az szerepel az eszközintelligencia-katalógusban.Catalog item has been defined by System Center Online researchers and is present in the Asset Intelligence catalog.
EllenőrizveFelhasználó által definiáltValidated to User Defined Az ellenőrzött katalóguselemet a rendszergazda újrakategorizálta.The validated catalog item is re-categorized by the administrative user.

Megjegyzés

Mivel a System Center Online-tól származó kategorizálási információ tárolása az adatbázisban történik, és nem törölhető, a rendszergazda később visszaállhat a System Center Online kategorizálására.Because categorization information obtained from System Center Online is stored in the database and cannot be deleted, the administrative user can revert back to the System Center Online categorization later.

Felhasználó által definiált katalóguselem a System Center Online által újrakategorizálvaUser-defined catalog item is recategorized by System Center Online

ÁllapotváltásState transition Állapotváltás leírásaState transition description
KategorizálatlanUncategorized Az eszközintelligencia-katalógusba felvettek egy, a System Center Online, illetve a rendszergazda által korábban nem kategorizált, leltározott szoftvercímet.An inventoried software title is entered into the Asset Intelligence catalog that has not been previously categorized by System Center Online or the administrative user.
Felhasználó által definiáltUser Defined A kategorizálatlan elemet a rendszergazda kategorizálta.The uncategorized item is categorized by the administrative user.
Felhasználó által definiáltFrissíthetőUser Defined to Updateable Egy felhasználó által definiált elemet a System Center Online másképp definiált az eszközintelligencia-katalógus egymás utáni manuális tömeges frissítése során.A user-defined catalog item has been categorized differently by System Center Online during subsequent manual bulk updates of the Asset Intelligence catalog.

A rendszergazda a Szoftverrészletek ütközésének feloldása párbeszédpanelt használva eldöntheti, hogy az új kategorizálási információt vagy a korábbi, felhasználó által definiált értéket használja-e.The administrative user can use the Software Details Conflict Resolution dialog box to decide whether to use the new categorization information or the previous user-defined value.
FrissíthetőEllenőrizveUpdateable to Validated A rendszergazda a Szoftverrészletek ütközésének feloldása párbeszédpanelt használja az előző katalógusfrissítés során a System Center Online-tól kapott új kategorizálási információ használatához.The administrative user uses the Software Details Conflict Resolution dialog box to use the new categorization information received from System Center Online during the previous catalog update.
vagyor
FrissíthetőFelhasználó által definiáltUpdateable to User Defined A rendszergazda a Szoftverrészletek ütközésének feloldása párbeszédpanelt használja a felhasználó által definiált előző érték használatához.The administrative user uses the Software Details Conflict Resolution dialog box to use the previous user-defined value.

Megjegyzés

Mivel a System Center Online-tól származó kategorizálási információ tárolása az adatbázisban történik, és nem törölhető, a rendszergazda később visszaállhat a System Center Online kategorizálására.Because categorization information obtained from System Center Online is stored in the database and cannot be deleted, the administrative user can revert back to the System Center Online categorization later.

Kategorizálatlan katalóguselem kategorizálásra elküldve a System Center Online rendszerhezUncategorized catalog item is submitted to System Center Online for categorization

ÁllapotváltásState transition Állapotváltás leírásaState transition description
KategorizálatlanUncategorized Az Eszközintelligencia-adatbázisba felvettek egy, a System Center Online, illetve a rendszergazda által korábban nem kategorizált, leltározott szoftvercímet.An inventoried software title is entered into the Asset Intelligence database that has not been previously categorized by System Center Online or the administrative user.
KategorizálatlanFüggőbenUncategorized to Pending A kategorizálatlan katalóguselemet a rendszergazda kategorizálásra elküldte a System Center Online rendszerhezThe uncategorized item is submitted to System Center Online for categorization by the administrative user.
FüggőbenEllenőrizvePending to Validated A System Center Online kategorizálta az elemet.The item is categorized by System Center Online. A rendszergazda tömeges katalógusfrissítést használva vagy az eszközintelligencia-katalógus szinkronizálásával importálja az elemet az eszközintelligencia-katalógusba.The administrative user imports the item into the Asset Intelligence catalog by using a bulk catalog update or Asset Intelligence catalog synchronization. Mindkettő az Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszer-szerepkör használatával érhető el.Both are available by using the Asset Intelligence synchronization point site system role.

Felhasználó által definiált katalóguselem kategorizálásra elküldve a System Center Online-hezUser-defined catalog item is submitted to System Center Online for categorization

ÁllapotváltásState transition Állapotváltás leírásaState transition description
KategorizálatlanUncategorized Az eszközintelligencia-adatbázisba felvettek egy, a System Center Online, illetve egy rendszergazda által korábban nem kategorizált, leltározott szoftvercímet.An inventoried software title is entered into the Asset Intelligence database that has not been previously categorized by an administrative user or System Center Online.
Felhasználó által definiáltUser Defined Ön kategorizálta a kategorizálatlan elemet.You categorized the uncategorized item.
Felhasználó által definiáltFüggőbenUser Defined to Pending A felhasználó által definiált elemet elküldi kategorizálásra a System Center Online-hoz.You submit the user-defined item to System Center Online for categorization.
FüggőbenFrissíthetőPending to Updateable Az egymás utáni katalógusszinkronizálás során a System Center Online másképp definiált egy felhasználó által definiált elemet.A user-defined catalog item has been categorized differently by System Center Online during subsequent catalog synchronization. Az Ütközés feloldása műveletet használva eldöntheti, hogy az új kategorizálási információt vagy a korábbi, felhasználó által definiált értéket szeretné-e használni.You can use the Resolve Conflict action to decide whether to use the new categorization information or the previous user-defined value. Az ütközések feloldása kapcsolatos további információkért lásd: szoftver részletek ütközések feloldása.For more information about resolving conflicts, see Resolve software details conflicts.
FrissíthetőEllenőrizveUpdateable to Validated Használhatja az Ütközés feloldása műveletet, és kijelölheti a System Center Online-tól az előző katalógusfrissítés során kapott új kategorizálási információt.You use the Resolve Conflict action and select the new categorization information received from System Center Online during the previous catalog update. Az ütközések feloldása kapcsolatos további információkért lásd: szoftver részletek ütközések feloldása.For more information about resolving conflicts, see Resolve software details conflicts.
vagyor
FrissíthetőFelhasználó által definiáltUpdateable to User Defined Használhatja az Ütközés feloldása műveletet, és kijelölheti a korábbi, felhasználó által definiált érték használatát.You use the Resolve Conflict action and select to use the previous user-defined value. Az ütközések feloldása kapcsolatos további információkért lásd: szoftver részletek ütközések feloldása.For more information about resolving conflicts, see Resolve software details conflicts.

Megjegyzés

Mivel a System Center Online-tól származó kategorizálási információ tárolása az adatbázisban történik, és nem törölhető, később visszaállíthatja a System Center Online kategorizálását.Because categorization information obtained from System Center Online is stored in the database and cannot be deleted, you can revert back to the System Center Online categorization later.