A System Center Configuration Manager Eszközintelligencia szolgáltatásának bemutatásaIntroduction to Asset Intelligence in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager Eszközintelligencia lehetővé teszi a készlet és a vállalaton belüli szoftverlicencek használatának kezelését az Eszközintelligencia-katalógus használatával.Asset Intelligence in System Center Configuration Manager lets you inventory and manage software license usage throughout your enterprise by using the Asset Intelligence catalog. A Windows Management Instrumentation (WMI) számos hardverleltárosztálya bővíti a használt hardverekről és szoftvercímekről összegyűjtött információk körét.Many hardware inventory Windows Management Instrumentation (WMI) classes improve the breadth of information that is collected about hardware and software titles that are being used. Ezek az információk több, mint 60 jelentésben szerepelnek könnyen használható formátumban.Over 60 reports present this information in easy-to-use format. Számos jelentés konkrétabb jelentésekhez kapcsolódik, amelyek lehetővé teszik az általános adatok lekérdezését, illetve részletesebb információk megjelenítését is.Many of these reports link to more specific reports, where you can query for general information and drill down to more detailed information. Az Eszközintelligencia-katalógushoz egyéni információkat is hozzáadhat, például egyéni szoftverfrissítési kategóriákat, szoftvercsaládokat, szoftvercímkéket és hardverkövetelményeket.You can add custom information to the Asset Intelligence catalog, such as custom software categories, software families, software labels, and hardware requirements. Emellett kapcsolódhat a System Center Online szolgáltatáshoz is az Eszközintelligencia-katalógusnak a rendelkezésre álló legfrissebb információkkal való dinamikus frissítéséhez.You can also connect to System Center Online to dynamically update the Asset Intelligence catalog with the most current information available. A Microsoft ügyfelei egyeztethetik a vállalati szoftverlicencek használatát a megvásárolt szoftverlicencekkel a szoftverlicenc-információk importálása a Configuration Manager Helyadatbázis használják.Microsoft customers can reconcile enterprise software license usage with purchased software licenses that are being used by importing software license information into the Configuration Manager site database.

Eszközintelligencia-katalógusAsset Intelligence catalog

A Configuration Manager Eszközintelligencia-katalógus egy adatbázistáblákban a helyadatbázisban tárolt, amelyek több mint 300 000 szoftvercímre és -verzióra vonatkozó kategorizálási és azonosítási információkat tartalmaznak.The Configuration Manager Asset Intelligence catalog is a set of database tables stored in the site database that contain categorization and identification information for over 300,000 software titles and versions. Ezek adatbázistáblák adott szoftvercím hardverkövetelményeinek kezelésére is használhatók.These database tables are also used to manage hardware requirements for specific software titles.

Az Eszközintelligencia-katalógus szoftverlicenc-információkat biztosít a használt szoftvercímekhez, a Microsofttól és a nem a Microsofttól származó szoftverek esetén egyaránt.The Asset Intelligence catalog provides software license information for software titles that are being used, both of Microsoft and of non-Microsoft software. Az Eszközintelligencia-katalógusban elérheti a szoftvercímekhez előre meghatározott hardverkövetelmények készletét, továbbá új felhasználó által definiált hardverkövetelmény-információkat is létrehozhat az egyéni követelmények teljesítése érdekében.A predefined set of hardware requirements for software titles is available in the Asset Intelligence catalog, and you can create new user-defined hardware requirement information to meet custom requirements. Emellett testre szabhatja az Eszközintelligencia-katalógusban szereplő információkat, és a szoftvercímek adatait kategorizálás céljából feltöltheti a System Center Online szolgáltatásba.In addition, you can customize information in the Asset Intelligence catalog, and you can upload software title information to System Center Online for categorization.

Az Eszközintelligencia-katalógus az újonnan kiadott szoftvereket tartalmazó frissítései rendszeresen letölthetők a tömeges katalógusfrissítések végrehajtásához.Asset Intelligence catalog updates that contain newly released software are available for download periodically to perform bulk catalog updates. Emellett a katalógust dinamikusan is frissítheti az Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszer-szerepkör használatával.Or, the catalog can be dynamically updated by using the Asset Intelligence synchronization point site system role.

SzoftverkategóriákSoftware categories

Az Eszközintelligencia szoftverkategóriái használatával széles körben kategorizálhatók a leltározott szoftvercímek, emellett adott szoftvercsaládok magas szintű csoportosítására is szolgálnak.Asset Intelligence software categories are used to widely categorize inventoried software titles and are also used as high-level groupings of more specific software families. Szoftverkategóriát alkothatnak például az energiavállalatok, a kategórián belül pedig külön szoftvercsaládokat az olaj, a gáz vagy a vízenergia.For example, a software category could be energy companies, and a software family within that software category could be oil and gas or hydroelectric. Az Eszközintelligencia-katalógus több előre meghatározott szoftverkategóriával rendelkezik, és létrehozhatók felhasználó által definiált kategóriák a leltározott szoftverek további meghatározása céljából.Many software categories are predefined in the Asset Intelligence catalog, and you can create user-defined categories to additionally define inventoried software. Az előre meghatározott szoftverkategóriák érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott egyéni szoftverkategória-adatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined software categories is always Validated, whereas custom software category information added to the Asset Intelligence catalog is User Defined. További információ a szoftverfrissítési kategóriák kezeléséről: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about how to manage software categories, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia-katalógusban tárolt előre definiált szoftverkategória-információk csak olvashatók, nem lehet azokat megváltoztatni vagy törölni.Predefined software category information that is stored in the Asset Intelligence catalog is read-only and cannot be changed or deleted. Rendszergazda felhasználók hozzáadása, módosítása vagy törlése a felhasználó által definiált szoftverkategóriákhoz.Administrative users can add, modify, or delete user-defined software categories.

SzoftvercsaládokSoftware families

Az Eszközintelligencia szoftvercsaládjai használatával definiálhatók a szoftverkategóriákban található leltározott szoftvercímek.Asset Intelligence software families are used to define inventoried software titles within software categories. Az Eszközintelligencia-katalógus több előre meghatározott szoftvercsaláddal rendelkezik, és létrehozhatók felhasználó által definiált kategóriák a leltározott szoftverek további meghatározása céljából.Many software families are predefined in the Asset Intelligence catalog, and you can create user-defined categories to additionally define inventoried software. Az előre meghatározott szoftvercsaládok érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott egyéni szoftvercsaládadatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined software families is always Validated, whereas custom software family information added to the Asset Intelligence catalog is User-Defined. További információ a szoftvercsaládok kezeléséről: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about how to manage software families, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Az előre definiált szoftvercsaládok adatai csak olvashatók, és nem módosíthatók.Predefined software family information is read-only and cannot be changed. Rendszergazda felhasználók hozzáadása, módosítása vagy törlése a felhasználó által definiált szoftvercsaládokhoz.Administrative users can add, modify, or delete user-defined software families.

SzoftvercímkékSoftware labels

Az Eszközintelligencia egyéni szoftvercímkéi segítségével a szoftvercímek csoportosítására használható szűrőket hozhat létre, amiket az eszközintelligencia-jelentésekkel tekinthet meg.Asset Intelligence custom software labels let you create filters that you can use to group software titles and to view them by using Asset Intelligence reports. A szoftvercímkék segítségével valamilyen közös jellemzővel rendelkező szoftvercímek felhasználó által definiált csoportjai hozhatók létre.You can use software labels to create user-defined groups of software titles that share a common attribute. Így például létrehozhat egy Shareware nevű szoftvercímkét, társíthatja azt a leltározott shareware címekkel, és futtathat egy olyan jelentést, amely megjeleníti az összes olyan szoftvercímet, amelyhez a Shareware szoftvercímkét társították.For example, you could create a software label called Shareware, associate that software label with inventoried shareware titles, and run a report to display all software titles with the associated Shareware software label. A szoftvercímkék nem előre definiáltak.Software labels are not predefined. A szoftvercímkék érvényesítési állapota mindig Felhasználó által definiált.The validation state for software labels is always User Defined. További információ a szoftvercímkék kezeléséről: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about how to manage software labels, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

HardverkövetelményekHardware requirements

A hardverkövetelményekre vonatkozó információkat használva még a szoftverek központi telepítése előtt ellenőrizheti, hogy számítógépe megfelel-e a szoftvercímek hardverkövetelményeinek.You can use the hardware requirements information to verify that computers meet the hardware requirements for software titles before they are targeted for software deployments. Az Eszközintelligencia csomópont alatti Hardverkövetelmények csomópontban az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kezelheti a szoftvercímek hardverkövetelményeit.You can manage hardware requirements for software titles in the Assets and Compliance workspace in the Hardware Requirements node under the Asset Intelligence node. Számos előre meghatározott szoftverkövetelmény található az eszközintelligencia-katalógusban, továbbá új felhasználó által definiált hardverkövetelmény-információt is létrehozhat az egyéni követelmények teljesítése érdekében.Many hardware requirements are predefined in the Asset Intelligence catalog, and you can create new user-defined hardware requirement information to meet custom requirements. Az előre meghatározott hardverkövetelmények érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott felhasználó által definiált hardverkövetelmény-adatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined hardware requirements is always Validated, whereas user-defined hardware requirements information added to the Asset Intelligence catalog is User Defined. További információ a hardverkövetelmények kezeléséről: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about how to manage hardware requirements, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

A Configuration Manager-konzolon megjelenő hardverkövetelményeket az Eszközintelligencia-katalógusból olvassa be, és nem a System Center 2012 Configuration Manager ügyfelek leltározott szoftvercímre vonatkozó alapulnak.The hardware requirements displayed in the Configuration Manager console are retrieved from the Asset Intelligence catalog and are not based on inventoried software title information from System Center 2012 Configuration Manager clients. A hardverkövetelményekre vonatkozó adatok nem frissülnek a System Center Online szinkronizálási folyamatának részeként.Hardware requirements information is not updated as part of the synchronization process with System Center Online. Felhasználó által definiált hardverkövetelményeket hozhat létre olyan leltározott szoftverekhez, amelyek nem rendelkeznek társított hardverkövetelményekkel.You can create user-defined hardware requirements for inventoried software that does not have associated hardware requirements.

Alapértelmezés szerint minden felsorolt hardverkövetelmény megjeleníti az alábbi adatokat:By default, the following information is displayed for each listed hardware requirement:

 • Szoftvercím: Megadja a hardverkövetelmény társított szoftvercímet.Software Title: Specifies the software title associated with the hardware requirement.

 • Minimális CPU (MHz): Adja meg a minimális processzorsebesség, megahertzben (MHz), a szoftver futtatásához szükséges.Minimum CPU (MHz): Specifies the minimum processor speed, in megahertz (MHz), required by the software title.

 • Minimális RAM (KB): Adja meg a minimális memória kilobájt (KB), a szoftver futtatásához szükséges.Minimum RAM (KB): Specifies the minimum RAM, in kilobytes (KB), required by the software title.

 • Minimális lemezterület (KB): Adja meg a minimális szabad merevlemez-terület, a szoftver futtatásához szükséges.Minimum Disk Space (KB): Specifies the minimum free hard disk space, in KB, required by the software title.

 • Minimális lemezméret (KB): Meghatározza a minimum merevlemez méretét, a szoftver futtatásához szükséges.Minimum Disk Size (KB): Specifies the minimum hard disk size, in KB, required by the software title.

 • Érvényesítési állapot: Megadja a hardverkövetelmény ellenőrzési állapotát.Validation State: Specifies the validation state for the hardware requirement.

  Az Eszközintelligencia-katalógusban tárolt előre definiált hardverkövetelmények írásvédettek és nem törölhetők.Predefined hardware requirements stored in the Asset Intelligence catalog are read-only and cannot be deleted. A rendszergazda felhasználók hozzáadhatnak, módosíthatnak vagy törölhetnek az eszközintelligencia-katalógusban nem tárolt szoftverekre vonatkozó, felhasználó által definiált hardverkövetelményeket.Administrative users can add, modify, or delete user-defined hardware requirements for software titles that are not stored in the Asset Intelligence catalog.

Leltározott szoftvercímekInventoried software titles

A leltárba vett szoftvercímek adatai megtekinthetők a Leltározott szoftver csomópont alatti Eszközintelligencia csomópontban, az Eszközök és megfelelőség munkaterületen .You can view inventoried software title information in the Assets and Compliance workspace in the Inventoried Software node under the Asset Intelligence node. A Hardverleltározási Ügyfélügynök a leltárba vett szoftverek információt gyűjt a Configuration Manager-ügyfelek az Eszközintelligencia-katalógusban tárolt szoftvercímek alapján.The Hardware Inventory Client Agent collects the inventoried software information from Configuration Manager clients based on the software titles that are stored in the Asset Intelligence catalog.

Figyelmeztetés

A hardverleltározási ügyfélügynök az Eszközintelligencia engedélyezett hardverleltár-jelentési osztályai alapján gyűjti a leltárt.The Hardware Inventory Client Agent collects inventory based on the Asset Intelligence hardware inventory reporting classes that you enable. További információ a jelentéskészítés engedélyezéséhez osztályok, lásd: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about how to enable the reporting classes, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Alapértelmezés szerint a következő adatok jelennek meg az összes leltározott szoftvercímnél:By default, the following information is displayed for each inventoried software title:

 • Név: Adja meg a leltározott szoftvercím neve.Name: Specifies the name of the inventoried software title.

 • Szállítói: Adja meg a leltározott szoftvercímet kifejlesztő gyártó neve.Vendor: Specifies the name of the vendor that developed the inventoried software title.

 • Verzió: Adja meg a leltározott szoftvercím termékverziója.Version: Specifies the product version of the inventoried software title.

 • Kategória: Adja meg a leltározott szoftvercímhez aktuálisan hozzárendelt szoftverkategória.Category: Specifies the software category that is currently assigned to the inventoried software title.

 • Termékcsalád: Adja meg a leltározott szoftvercímhez aktuálisan hozzárendelt szoftvercsalád.Family: Specifies the software family that is currently assigned to the inventoried software title.

 • Címke [1, 2, és 3]: Megadja a szoftvercímhez társított egyéni címkék.Label [1, 2, and 3]: Specifies the custom labels that are associated with the software title. A leltározott szoftvercímekhez legfeljebb három egyéni címke lehet társítva.Inventoried software titles can have up to three custom labels associated with them.

 • Count: A Configuration Manager-ügyfelek, amelyeknek a a szoftvercím számát adja meg.Count: Specifies the number of Configuration Manager clients that have inventoried the software title.

 • Állapot: Adja meg a leltározott szoftvercím érvényesítési állapota.State: Specifies the validation state for the inventoried software title.

Megjegyzés

A leltárba vett szoftverekre vonatkozó kategorizálási információkat (a termék nevét, a szállítót, szoftverkategóriát és a szoftvercsaládot) csak a hierarchia legfelső szintű helyén módosíthatja.You can change the categorization information (product name, vendor, software category, and software family) for inventoried software only at the top-level site in your hierarchy. Az előre meghatározott kategorizálási adatok módosítását követően a szoftver érvényesítési állapota Ellenőrizve értékről Felhasználó által definiáltértékűre vált.After you modify the categorization information for predefined software, the validation state for the software changes from Validated to User Defined.

Eszközintelligencia szinkronizációs pontjaAsset Intelligence Synchronization Point

Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja, a Configuration Manager helyrendszer-szerepkör (a 443-as TCP-port használatával) a System Center online-hoz való kapcsolódáshoz használt dinamikus Eszközintelligencia-katalógus adatait kezeléséhez frissíti.The Asset Intelligence synchronization point is a Configuration Manager site system role used to connect to System Center Online (by using TCP port 443) to manage dynamic Asset Intelligence catalog information updates. Ez a helyszerepkör csak a hierarchia legfelső szintű helyén telepíthető.This site role can be installed only on top-level site of the hierarchy. Összes Eszközintelligencia-katalógus testreszabása a legfelső szintű helyhez kapcsolódó Configuration Manager konzol használatával kell konfigurálnia.You must configure all Asset Intelligence catalog customization by using a Configuration Manager console connected to the top-level site. Bár az összes frissítést a legfelső szintű helyen kell konfigurálni, az eszközintelligencia-katalógus adatai a hierarchia más helyeire is replikálódnak.Although all updates must be configured at the top-level site, Asset Intelligence catalog information is replicated to other sites in the hierarchy. Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja helyszerepkör a katalógus igény szerinti szinkronizálását a System Center Online szolgáltatással, valamint az automatikus katalógusszinkronizálás ütemezését is lehetővé teszi.The Asset Intelligence synchronization point site role lets you request on-demand catalog synchronization with System Center Online or schedule automatic catalog synchronization. Új eszközintelligencia-katalógusbeli adatok letöltése mellett az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja feltölthet egyéni szoftvercím-adatokat is a System Center Online szolgáltatásba kategorizálás céljából.In addition to downloading new Asset Intelligence catalog information, the Asset Intelligence synchronization point can upload custom software title information to System Center Online for categorization. A Microsoft a System Center Online szolgáltatásba kategorizálásra feltöltött szoftvercímeket nyilvános információként kezeli.Microsoft treats all software titles uploaded to System Center Online for categorization as public information. Ezért győződjön meg arról, hogy saját egyéni szoftvercímei nem tartalmaznak bizalmas vagy szellemi tulajdont képező adatokat.Therefore, you should make sure that your custom software titles do not contain confidential or proprietary information.

Megjegyzés

Egy olyan kategorizálatlan szoftvercím elküldése után, amelyre legalább négy kategorizálási kérelem érkezett, a System Center Online kutatói azonosítják és kategorizálják a szoftvercímet, majd az információt elérhetővé teszik az online szolgáltatást használó ügyfelek számára.After an uncategorized software title is submitted, and there are at least 4 categorization requests from customers for the same software title, System Center Online researchers identify, categorize, and then make the software title categorization information available to all customers who are using the online service. A kategorizáláskor azok a szoftvercímek élveznek előnyt, amelyekre a legtöbb kategorizálási kérelem érkezett.Software titles that represent the most requests for categorization receive the highest priority to categorize. Az üzletági és az egyéni szoftveralkalmazások általában nem kategorizálhatók, ezért ezeket a szoftvercímeket nem érdemes elküldeni a Microsoftnak.Custom software and line-of-business applications are unlikely to receive a category, and as a best practice, you should not send these software titles to Microsoft for categorization.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja helyrendszerszerepkör szükséges a System Center Online szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz.An Asset Intelligence synchronization point site system role is required to connect to System Center Online. Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja telepítéséről további információkért lásd: Eszközintelligencia konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information about how to install an Asset Intelligence synchronization point, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Az Eszközintelligencia kezdőlapjaAsset Intelligence home page

A Eszközintelligencia csomópontja a eszközök és megfelelőség munkaterület a Configuration Manager eszközintelligencia kezdőlapján.The Asset Intelligence node in the Asset and Compliance workspace is the home page for Asset Intelligence in Configuration Manager. Az eszközintelligencia-katalógus adatait az Eszközintelligencia kezdőlapján található összegző irányítópult-nézetben találja.The Asset Intelligence home page displays a summary dashboard view for Asset Intelligence catalog information.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia kezdőlapja nem frissíti automatikusan az adatokat megtekintés közben.The Asset Intelligence home page does not automatically update while it is being viewed.

Az Eszközintelligencia kezdőlapja a következő szakaszokra oszlik:The Asset Intelligence home page contains the following sections:

 • Katalógus szinkronizálása: Információkat biztosít, hogy az Eszközintelligencia engedélyezve van és az Eszközintelligencia szinkronizálási pontjának aktuális állapotát.Catalog Synchronization: Provides information about whether Asset Intelligence is enabled and the current status of the Asset Intelligence synchronization point. Emellett itt láthatja a szinkronizálás ütemezését, azt, hogy megtörtént-e az ügyféllicenc-kimutatások importálása, valamint a legutóbbi és a legközelebbi állapotfrissítés időpontját, továbbá az Eszközintelligencia szinkronizációs pontjához tartozó helyrendszer telepítését követő módosítások számát.The section also provides the synchronization schedule, whether the customer license statement is imported, when status was last updated and the time for the next scheduled update, and number of changes that occurred after the Asset Intelligence synchronization point site system was installed.

  Megjegyzés

  Az Eszközintelligencia kezdőlapján csak akkor jelenik meg a katalógusszinkronizációs szakasz, ha telepítve lett egy Eszközintelligencia szinkronizációs pontjához tartozó helyrendszerszerepkör.The Asset Intelligence catalog synchronization section of the Asset Intelligence home page is only displayed if an Asset Intelligence synchronization point site system role was installed.

 • Leltározott Szoftverállapot: A számát és százalékos arányát a leltározott szoftverek, szoftverkategóriák és szoftvercsaládok Microsoft, a rendszergazda, online azonosítása függőben van vagy azonosítatlan és nem függésben levő azonosított által azonosított biztosít.Inventoried Software Status: Provides the count and percentage of inventoried software, software categories, and software families that are identified by Microsoft, identified by an administrator, pending online identification, or unidentified and not pending. A táblázat ezek számát, a diagram pedig a százalékos arányt tartalmazza.The information displayed in table format shows the count for each, and the information displayed in the chart shows the percentage for each.

Eszközintelligencia-jelentésekAsset Intelligence reports

Az Eszközintelligencia-jelentésekben találhatók a Configuration Manager konzolon a figyelés munkaterületen, az Eszközintelligencia mappában található a jelentéskészítési csomópont.The Asset Intelligence reports are located in the Configuration Manager console, in the Monitoring workspace, in the Asset Intelligence folder under the Reporting node. A jelentések a hardverekkel, licenckezeléssel és szoftverekkel kapcsolatos adatokat tartalmazzák.The reports provide information about hardware, license management, and software. A Configuration Manager-jelentésekkel kapcsolatos további információkért lásd: a System Center Configuration Manager jelentéskészítési.For more information about reports in Configuration Manager, see Reporting in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Az eszközintelligencia-jelentésekben megjelenített telepített szoftvercímek és licencinformációk eltérhetnek a ténylegesen telepített szoftvercímek számától, illetve az adott környezetben használt licencek tényleges számától.The accuracy of the quantity of installed software titles and license information displayed in Asset Intelligence reports might vary from the actual number of software titles installed or licenses that are used in the environment. Ezt a különbséget a vállalati környezetben telepített szoftvercímek licencinformációinak leltározásával kapcsolatos összetett függőségek és korlátozások okozzák.This variation is because of the complex dependencies and limitations involved in inventorying software license information for software titles that are installed in enterprise environments. Az eszközintelligencia-jelentések önmagukban nem alkalmasak a megvásárolt szoftverlicencek megfelelőségének ellenőrzésére.Do not use Asset Intelligence reports as the sole source for determining purchased software license compliance.

Az Eszközintelligencia hardverjelentéseiAsset Intelligence hardware reports

Az Eszközintelligencia hardverjelentései a szervezetnél található hardvereszközökre vonatkozó információkkal szolgálnak.Asset Intelligence hardware reports provide information about hardware assets in the organization. A hardverleltár-információk (például a sebesség, a memória, a perifériák és így tovább) felhasználásával az Eszközintelligencia hardverjelentései képesek adatokat megjeleníteni az USB-eszközökről, a frissítendő hardverekről, sőt azon számítógépekről is, amelyek még nem állnak készen egy adott a szoftverfrissítésre.By using hardware inventory information, such as speed, memory, peripheral devices, and more, Asset Intelligence hardware reports can present information about USB devices, about hardware that must be upgraded, and even about computers that are not ready for a specific software upgrade.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia hardverjelentéseinek bizonyos felhasználói adatait a rendszer biztonsági eseménynaplójából gyűjti a program.Some user data in Asset Intelligence hardware reports is collected from the System Security Event Log. A jelentések pontossága érdekében a számítógépnek egy új felhasználóhoz való hozzárendelése esetén javasolt törölni ezt a naplót.For better report accuracy, we recommend that you clear this log when you reassign a computer to a new user.

Az Eszközintelligencia licenckezelési jelentéseiAsset Intelligence license management reports

Az Eszközintelligencia licenckezelési jelentései a licenchasználatra vonatkozó információkkal szolgálnak.Asset Intelligence license management reports provide data about licenses that are being used. A licencjelentés felsorolja a telepített Microsoft-alkalmazásokat a Microsoft Licenckimutatással (MLS) kompatibilis formátumban.The License Ledger report lists installed Microsoft applications in a format congruent with a Microsoft License Statement (MLS). Ez kényelmes módot nyújt a megvásárolt licenceknek a használt licencekkel való egyeztetésére .This provides a convenient method of matching purchased licenses with used licenses. Más licenckezelési jelentések azon számítógépekkel kapcsolatos információkkal szolgálnak, amelyek a Kulcskezelő szolgáltatást (KMS) futtató kiszolgálóként működnek az operációsrendszer-aktiválási statisztikákhoz.Other License Management reports provide information about computers acting as servers that run the Key Management Service (KMS) for operating system activation statistics.

Fontos

Az Eszközintelligencia számos licenckezelési jelentése a mennyiségi licencelés felügyeletének egyik módját jelentő KMS működésére vonatkozó információkat jelenít meg.Several of the Asset Intelligence License Management reports present information about the function of KMS, a method of administering volume licensing. Ha még nincs megvalósítva egy KMS-kiszolgáló, előfordulhat, hogy egyes jelentések nem adnak vissza adatot.If a KMS server has not been implemented, some reports might not return any data. A KMS-szel kapcsolatos további tudnivalókért keressen a KMS kulcsszóra a Microsoft TechNeten.For more information about KMS, search for KMS on Microsoft TechNet.

Az Eszközintelligencia szoftverjelentéseiAsset Intelligence software reports

Az Eszközintelligencia szoftverekről szóló jelentései a szervezetben lévő számítógépeken telepített szoftvercsaládokról, kategóriákról és adott szoftvercímekről nyújtanak információt.Asset Intelligence software reports provide information about software families, categories, and specific software titles that are installed on computers in the organization. A szoftverjelentések tájékoztatnak a böngésző segítő objektumairól, az automatikusan elinduló szoftverekről és így tovább.The software reports present information about browser helper objects, software that starts automatically, and more. Ezen jelentések révén azonosíthatók a reklámprogramok, kémprogramok és egyéb kártevők, illetve a felesleges szoftverek is a gördülékenyebb szoftverbeszerzés és -támogatás érdekében.These reports can be used to identify adware, spyware, and other malware, and identify software redundancy to help streamline software purchasing and support.

Az Eszközintelligencia szoftverazonosító címkével ellátott szoftverekre vonatkozó jelentéseiAsset Intelligence software identification tag reports

Az Eszközintelligencia szoftverazonosító címkével ellátott szoftverekre vonatkozó jelentései az ISO/IEC 19770-2 szabványnak megfelelő szoftverazonosító címkeadatokat tartalmazó szoftverekkel kapcsolatos információkkal szolgálnak.Asset Intelligence software identification tag reports provide information about software that contains a software identification tag that is compliant with ISO/IEC 19770-2. A szoftverazonosító címkék a telepített szoftverek azonosítására használható mérvadó információkat tartalmaznak.The software identification tags provide authoritative information that is used to identify installed software. Ha engedélyezte az SMS_SoftwareTag Hardverleltár-jelentési osztályát, a Configuration Manager gyűjti a szoftverazonosító címkeadatokat tartalmazó szoftverekkel kapcsolatos információkat.When you enable the SMS_SoftwareTag hardware inventory reporting class, Configuration Manager collects information about the software with software identification tags. Az alábbi jelentések a szoftverekre vonatkozó információkat nyújtanak:The following reports provide information about the software:

 • 14A szoftver - engedélyezett szoftverazonosító címkével engedélyezett ellátott szoftverek keresése: Ez a jelentés egy engedélyezett szoftverazonosító címkével rendelkező telepített szoftverek számát tartalmazza.Software 14A - Search for software identification tag enabled software: This report provides the count of installed software with a software identification tag enabled.

 • 14B szoftver - meghatározott szoftverazonosító címkével rendelkező számítógépek ellátott szoftverekkel: Ez a jelentés felsorolja az összes olyan számítógépet, egy meghatározott engedélyezett szoftverazonosító címkével ellátott szoftverekkel.Software 14B - Computers with specific software identification tag enabled software installed: This report lists all computers that have installed software with a specific software identification tag enabled.

 • Telepített szoftverek 14C - szoftver szoftverazonosító címkével ellátott szoftver egy adott számítógép: Ez a jelentés egy meghatározott engedélyezett szoftverazonosító címkével egy adott számítógépen telepített összes szoftvert tartalmazza.Software 14C - Installed software identification tag enabled software on a specific computer: This report lists all installed software with a specific software identification tag enabled on a specific computer.

Az Eszközintelligencia jelentéskészítési korlátozásaiAsset Intelligence reporting limitations

Az Eszközintelligencia jelentései nagy mennyiségű adatot szolgáltatnak a telepített szoftvercímekről, illetve a megvásárolt és használt szoftverlicencekről.Asset Intelligence reports can provide large amounts of information about installed software titles and purchased software licenses that are being used. Azonban nem ajánlott azokat kizárólagos információforrásként használni a megvásárolt szoftverek licenceinek ellenőrzéséhez.However, you should not use this information as the only source for determining purchased software license compliance.

Példák függőségekreExample dependencies

Az eszközintelligencia-jelentések a telepített szoftvercímekre és licencinformációkra vonatkozó adatainak pontossága eltérhet a tényleges használt mennyiségtől.The accuracy of the quantity displayed in the Asset Intelligence reports for installed software titles and license information can vary from the actual amounts currently used. Ezt a különbséget a vállalati környezetben használatban lévő szoftvercímek licencinformációinak leltározásával kapcsolatos összetett függőségek okozzák.This variation is caused by the complex dependencies involved in inventorying software license information for software titles in use in enterprise environments. Az alábbi példák bemutatják a vállalatnál telepített szoftvereknek az eszközintelligencia-jelentések segítségével való leltározásával kapcsolatos függőségeket, amelyek befolyásolhatják a eszközintelligencia-jelentések-jelentések pontosságát:The following examples show the dependencies involved in inventorying installed software in the enterprise by using Asset Intelligence that might affect the accuracy of Asset Intelligence reports:

Az ügyfélhardver leltárározásával kapcsolatos függőségekClient hardware inventory dependencies
Telepített Eszközintelligencia szoftverjelentései Hardverleltár engedélyezése az Eszközintelligencia-jelentések kiterjesztése a Configuration Manager-ügyfelek összegyűjtött adatokon alapulnak.Asset Intelligence installed software reports are based on data that is collected from Configuration Manager clients by extending hardware inventory to enable Asset Intelligence reporting. A Hardverleltár-jelentési függőség, mert a Eszközintelligencia-jelentések csak a Configuration Manager ügyfelek, amelyek sikeresen befejezték a hardverleltározási folyamatokat a szükséges Eszközintelligencia WMI jelentéskészítési osztályok az adatokat tükrözik.Because of this dependency on hardware inventory reporting, Asset Intelligence reports reflect data only from Configuration Manager clients that successfully complete hardware inventory processes with the required Asset Intelligence WMI reporting classes enabled. Emellett a Configuration Manager ügyfél Hardverleltár folyamatait a rendszergazda által megadott ütemezés szerint hajtsa végre, mert előfordulhat némi késleltetés az adatok jelentésében, amely hatással van az Eszközintelligencia-jelentések pontosságát.In addition, because Configuration Manager clients perform hardware inventory processes on a schedule defined by the administrative user, a delay might occur in data reporting that affects the accuracy of Asset Intelligence reports. Például előfordulhat, hogy egy leltározott licencelt szoftvercímet eltávolítottak, miután az ügyfél sikeresen befejezte a hardverleltározási ciklust.For example, an inventoried licensed software title might be uninstalled after the client finishes a successful hardware inventory cycle. Azonban a szoftvercím van jelenik meg az Eszközintelligencia-jelentések csak az ügyfél következő ütemezett Hardverleltár-jelentési ciklus.However, the software title is displayed as installed in Asset Intelligence reports until the client's next scheduled hardware inventory reporting cycle.

Szoftvercsomagolási függőségekSoftware packaging dependencies
Eszközintelligencia-jelentések a telepített szoftverek cím összegyűjtött adatokon szabványos Configuration Manager ügyfél Hardverleltár folyamatait használatával alapulnak, mert néhány cím szoftveradatokat nem gyűjtik be megfelelően.Because Asset Intelligence reports are based on installed software title data that is collected by using standard Configuration Manager client hardware inventory processes, some software title data might not be collected correctly. Például a szabványos telepítési folyamatoknak nem megfelelő vagy a telepítés előtt módosított szoftvertelepítések pontatlan eszközintelligencia-jelentésekhez vezethetnek.For example, software installations that do not comply with standard installation processes or software installations that were changed before installation could cause inaccurate Asset Intelligence reporting.

Jogi korlátozásokLegal limitations

Az eszközintelligencia-jelentésekben megjelenő információkra számos korlátozás vonatkozik, és azok nem értelmezhetők jogi, számviteli vagy más szakmai útmutatásként.The information displayed in Asset Intelligence reports are subject to many limitations and the information displayed in them does not represent legal, accounting, or other professional advice. Az eszközintelligencia-jelentések által biztosított információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és nem használhatók egyedüli információforrásként a szoftverlicenc-használat megfelelőségének megállapításához.The information that is provided by Asset Intelligence reports is for information only and should not be used as the only source of information for determining software license usage compliance.

A következő példákban szereplő korlátozások a vállalatnál telepített szoftvereknek és a licenchasználatnak az Eszközintelligencia használatával történő leltározásával kapcsolatosak, és befolyásolhatják az eszközintelligencia-jelentések pontosságát:The following are example limitations involved in inventorying installed software and license usage in the enterprise by using Asset Intelligence that might affect the accuracy of Asset Intelligence reports:

A Microsoft licenchasználati mennyiségi korlátozásaiMicrosoft license usage quantity limitations

 • A beszerzett Microsoft-szoftverlicencek mennyisége a rendszergazdák által szolgáltatott információkon alapul, és azokat figyelmesen meg kell vizsgálni, hogy a megfelelő számú szoftverlicenc legyen megadva.The quantity of purchased Microsoft software licenses is based on information that administrators supply and should be closely reviewed to ensure that the correct number of software licenses is provided.
 • A Microsoft szoftverlicencek jelentett mennyisége csak a mennyiségi licencelési programokon keresztül beszerzett Microsoft szoftverlicencekkel kapcsolatos információt tartalmazza, és nem tükrözi a kiskereskedelmi, OEM- vagy más szoftverlicenc-értékesítési csatornákon keresztül beszerzett szoftverlicencekre vonatkozó információkat.The reported quantity of Microsoft software licenses contains information only about Microsoft software licenses acquired through volume licensing programs and does not reflect information for software licenses acquired through retail, OEM, or other software license sales channels.

 • Előfordulhat, hogy a jelentésben szereplő Microsoft szoftverlicencek mennyisége a szoftver viszonteladói jelentéskészítési követelményei és ütemezése miatt nem tartalmazza az elmúlt 45 napban beszerzett szoftverlicenceket.Software licenses acquired in the last 45 days might not be included in the quantity of Microsoft software licenses reported because of software reseller reporting requirements and schedules.

 • Előfordulhat, hogy a Microsoft szoftverlicencek mennyisége nem tartalmazza a vállalati fúzió vagy felvásárlás miatt átvitt szoftverlicenceket.Software license transfers from company mergers or acquisitions might not be reflected in Microsoft software license quantities.

 • A Microsoft mennyiségi licencelési (MVLS) szerződés által tartalmazott nem szabványos feltételek és kikötések befolyásolhatják a szoftverlicencek jelentett számát, ezért előfordulhat, hogy a Microsoft képviselőjével közösen meg kell vizsgálni azt.Nonstandard terms and conditions in a Microsoft Volume Licensing (MVLS) agreement might affect the number of software licenses reported and, therefore, might require additional review by a Microsoft representative.

  A telepített szoftvercímek mennyiségi korlátozásaiInstalled software title quantity limitations
  Configuration Manager-ügyfelek a Hardverleltár-jelentési ciklusainak az Eszközintelligencia-jelentések a telepített szoftverek mennyiségének pontos kimutatásához sikeresen be kell.Configuration Manager Clients must successfully complete hardware inventory reporting cycles for the Asset Intelligence reports to accurately report the quantity of installed software titles. Emellett előfordulhat, hogy egy sikeres hardverleltározási jelentéskészítési ciklust követően a licencelt szoftvercímek telepítése és eltávolítása között késleltetés lép fel, amely nem szerepel azon eszközintelligencia-jelentésekben, amelyeket az ügyfél által jelentett soron következő ütemezett hardverleltár előtt futtattak.Additionally, there might be a delay between the installation or uninstallation of a licensed software title after a successful hardware inventory reporting cycle that is not reflected in Asset Intelligence reports run before the client reports its next scheduled hardware inventory.

  Licencegyeztetési korlátozásokLicense reconciliation limitations
  A megvásárolt szoftverlicencek mennyisége a telepített szoftverek mennyiségének egyeztetés számítja ki a rendszergazda által megadott licencmennyiséget összehasonlítása és mennyisége telepített Configuration Manager ügyfél hardverleltározásai a rendszergazda által beállított ütemezés szerint gyűjtött szoftverek listáját.The reconciliation of the quantity of installed software titles to the quantity of purchased software licenses is calculated by using a comparison of the license quantity specified by the administrator and the quantity of installed software titles collected from Configuration Manager client hardware inventories based on the schedule set by the administrator. Ez az összehasonlítás nem tükrözi a Microsoft a licencelési állapotra vonatkozó végleges következtetését.This comparison does not represent a final Microsoft conclusion of the license positions. A tényleges licencelési állapot az adott szoftvercímtől és a licencfeltételek által biztosított használati jogoktól függ.The actual license position depends on the specific software title license and usage rights granted by the license terms.

Az Eszközintelligencia érvényesítési állapotaiAsset Intelligence validation states

Az Eszközintelligencia érvényesítési állapotai az eszközintelligencia-katalógus adatainak forrás- és aktuális érvényesítési állapotát jelzik.Asset Intelligence validation states represent the source and current validation status of Asset Intelligence catalog information. A következő táblázat az Eszközintelligencia lehetséges érvényesítési állapotait és az azokat okozó rendszergazdai műveleteket tartalmazza.The following table shows possible Asset Intelligence validation states and administrator actions that can cause them.

ÁllapotState MeghatározásDefinition Rendszergazdai műveletAdministrator action MegjegyzésComment
EllenőrizveValidated A katalóguselemet a System Center Online kutatói definiálták.Catalog item was defined by System Center Online researchers. Nincs.None. A legjobb állapot.Best state.
Felhasználó által definiáltUser Defined A katalóguselemet nem a System Center Online kutatói definiálták.Catalog item has not been defined by System Center Online researchers. A helyi katalógus adatainak testreszabása.Customized the local catalog information. Ez az állapot az eszközintelligencia-jelentésekben jelenik meg.This state is displayed in Asset Intelligence reports.
FüggőbenPending A katalóguselem nem a System Center Online kutatói által definiált, de az elem el lett küldve a System Center Online-hoz kategorizálásra.Catalog item was not defined by System Center Online researchers, but the item was submitted to System Center Online for categorization. A System Center Online-tól kért kategorizálás.Requested categorization from System Center Online. A katalóguselem ebben az állapotban marad, amíg a System Center Online kutatói nem kategorizálják, és meg nem történt az eszközintelligencia-katalógus szinkronizálása.Catalog item remains in this state until System Center Online researchers categorize the item, and the Asset Intelligence catalog is synchronized.
FrissíthetőUpdateable Az egymás utáni katalógusszinkronizálás során a System Center Online másképp definiált egy felhasználó által definiált elemet.A user-defined catalog item has been categorized differently by System Center Online during subsequent catalog synchronization. A helyi eszközintelligencia-katalógus testreszabása az elem felhasználó által definiáltként való kategorizálásához.Customized the local Asset Intelligence catalog to categorize an item as user-defined. Az Ütközés feloldása műveletet használva eldöntheti, hogy az új kategorizálási információt vagy a korábbi, felhasználó által definiált értéket szeretné-e használni.You can use the Resolve Conflict action to decide whether to use the new categorization information or the previous user-defined value. Ütközések megoldásával kapcsolatos további információkért lásd: az Eszközintelligencia a System Center Configuration Managerben műveletei.For more information about how to resolve conflicts, see Operations for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.
KategorizálatlanUncategorized A katalóguselem nincs definiálva a System Center Online kutatói által, az elem nem lett elküldve a System Center Online-nak kategorizálásra, és a rendszergazda nem rendelt hozzá felhasználó által definiált kategorizálási értéket.Catalog item has not been defined by System Center Online researchers, the item has not been submitted to System Center Online for categorization, and the administrator has not assigned a user-defined categorization value. Nincs.None. Kérjem kategorizálást, vagy testre is szabhatja helyi katalógus adatait.Request categorization or customize local catalog information.

Kategorizálás kérésével kapcsolatos további információkért lásd: az Eszközintelligencia a System Center Configuration Managerben műveletei.For more information about requesting categorization, see Operations for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

A szoftvercím kategóriájának kapcsolatos további információkért lásd: az Eszközintelligencia a System Center Configuration Managerben műveletei.For more information about how to change the category for the software title, see Operations for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

A System Center Online-hoz kategorizálási célból elküldött katalóguselemek érvényesítési állapota a központi adminisztrációs helyen Függőben értékűként van feltüntetve, azonban az elsődleges gyermekhelyeken továbbra is Kategorizálatlan értékűként.Catalog items submitted to System Center Online for categorization have a validation state of Pending on a central administration site, but continue to be displayed with a validation state of Uncategorized on child primary sites.

Megjegyzés

Miután kategorizálási ütközés fel lett oldva, az elem nincs érvényesítve, kivéve, ha újabb adatkategorizálási frissítések az elemre vonatkozó új információt vezetnek be.After a categorization conflict is resolved, the item is not validated as conflicting again unless later categorization updates introduce new information about the item.

Ha érvényesítési állapota állnak lehet egy állapotból a másikra, tekintse meg a érvényesítési állapotváltásainak példái a System Center Configuration Manager eszközintelligencia.For examples of when a validation state might transition from one state to another, see Example validation state transitions for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.