Az energiagazdálkodás a System Center Configuration Manager bemutatásaIntroduction to power management in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Managerben az energiagazdálkodás megoldást kell, hogy a szervezetek figyelhessék és csökkenthessék számítógépeik energiafogyasztását.Power Management in System Center Configuration Manager addresses the need that many organizations have to monitor and reduce the power consumption of their computers. Ez a szolgáltatás a Windowsba beépített energiagazdálkodási szolgáltatásokat kihasználva megfelelő és egységes beállításokat alkalmaz a szervezet számítógépein.The feature takes advantage of the power management features built into Windows to apply relevant and consistent settings to computers in the organization. A számítógépeken különböző energiaellátási beállításokat alkalmazhat a munkaidőre és a munkaidőn kívüli időszakokra.You can apply different power settings to computers during business hours and nonbusiness hours. Érdemes lehet például egy sokkal korlátozóbb energiasémát alkalmazni a számítógépeken a munkaidőn kívüli időszakokban.For example, you might want to apply a more restrictive power plan to computers during nonbusiness hours. Letilthatja az energiagazdálkodási beállítások alkalmazását azokban az esetekben, amikor a számítógépeknek állandóan bekapcsolt állapotban kell lenniük.In cases where computers must always remain turned on, you can prevent power management settings from being applied.

Az energiagazdálkodás a Configuration Manager segítségével elemezheti energiafogyasztását és a számítógép energiaellátási beállításait a szervezetben számos jelentést tartalmaz.Power management in Configuration Manager includes several reports to help you analyze power consumption and computer power settings in your organization. A jelentéseket az energiagazdálkodással kapcsolatos problémák elhárításához is használhatja.You can also use the reports to help you troubleshoot problems with power management.

Konfigurálhatja és használhatja az energiagazdálkodás kapcsolatos részletes munkafolyamatáról, lásd: rendszergazdai ellenőrzőlista az energiagazdálkodáshoz a System Center Configuration Managerben.For a detailed workflow about how to configure and use power management, see Administrator checklist for power management in System Center Configuration Manager.

Fontos

Configuration Manager energiagazdálkodási virtuális gépeken nem támogatott.Configuration Manager power management is not supported on virtual machines. Virtuális gépeken nem alkalmazhat energiasémákat, és nem jelentheti róla az energiagazdálkodási adatokat.You cannot apply power plans to virtual machines, nor can you or report power data from them.

Az energiagazdálkodás munkafolyamataThe power management workflow

Használja a következő folyamat három szakaszból tervezésével és megvalósításával az energiagazdálkodás a Configuration Manager alkalmazásban.Use the following three phases to plan and implement power management in Configuration Manager.

Figyelési és tervezési fázisMonitoring and planning phase

Az energiagazdálkodás a Configuration Manager-Hardverleltár számítógép és a-beállításaival kapcsolatban a helyen található számítógépek adatainak gyűjtéséről.Power Management uses Configuration Manager hardware inventory to collect data about computer usage and power settings for computers in the site. Az adatok elemzéséhez és a számítógépek optimális energiagazdálkodási beállításainak meghatározásához számos jelentés használható.There are a number of reports that you can use to analyze this data and determine the optimal power management settings for computers. Az energiagazdálkodási munkafolyamat figyelési és tervezési fázisában például az Energiaellátási lehetőségek jelentésben szereplő adatok alapján gyűjteményeket hozhat létre, és az adatokat használva azonosíthatja az energiagazdálkodásra nem alkalmas számítógépeket.For example, during the monitoring and planning phase of the power management workflow, you can create collections that are based on the data that is included in the Power Capabilities report and use that data to identify the computers that are not capable of power management. Ezután kizárhatja az adott számítógépeket az energiagazdálkodásból.Then, you can exclude those computers from power management.

Fontos

Csak az ügyfélszámítógépek energiagazdálkodási adatainak összegyűjtését és elemzését követően alkalmazzon energiasémákat helye számítógépeire.Do not apply power plans to computers in your site until you collect and analyze the power data from client computers. Ha a meglévő beállítások vizsgálata nélkül alkalmaz új energiagazdálkodási beállításokat a számítógépekre, az energiafogyasztás növekedését tapasztalhatja.If you apply new power management settings to computers without first examining the existing settings, you might experience an increase in power consumption.

Alkalmazási fázisEnforcement phase

Az energiagazdálkodás lehetővé teszi, hogy a hely számítógép-gyűjteményére alkalmazható energiasémákat hozzon létre.Power management lets you create power plans that you can apply to collections of computers in your site. Ezek az energiasémák konfigurálják a Windows energiagazdálkodási beállításait a számítógépeken.These power plans configure Windows power management settings on computers. Használhatja a Configuration Manager részét képező energiasémákat, vagy a saját egyéni energiasémákat is beállíthat.You can use the power plans that are included with Configuration Manager, or you can configure your own custom power plans. A figyelési és tervezési fázis során gyűjtött energiagazdálkodási adatokat kiindulópontként használva értékelheti ki az energiamegtakarítást, miután energiasémát alkalmazott a számítógépeken.You can use the power data that is collected during the monitoring and planning phase as a baseline to help you evaluate power savings after you apply a power plan to computers. További információkért lásd: rendszergazdai ellenőrzőlista az energiagazdálkodáshoz a System Center Configuration Managerben.For more information, see Administrator checklist for power management in System Center Configuration Manager.

Megfelelőségi fázisCompliance phase

A megfelelőségi fázisban jelentéseket futtathat, amelyek segítségével kiértékelheti szervezete energiafogyasztását és energiaköltség-megtakarítását.In the compliance phase, you can run reports that help you to evaluate power usage and power cost savings in your organization. A számítógépek által generált CO2 mennyiségének terén elért fejlesztéseket ismertető jelentéseket is futtathatja.You can also run reports that describe the improvements in the amount of CO2 generated by computers. Rendelkezésre állnak olyan jelentések is, amelyekkel kiértékelheti, hogy az energiaellátási beállításokat megfelelően alkalmazta-e a számítógépekre, és amelyek segítségével elháríthatja az energiagazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos hibákat.Reports are also available that help you validate that power settings were correctly applied to computers and that help you troubleshoot problems with the power management feature.