A System Center Configuration Managerben az energiagazdálkodás előfeltételeiPrerequisites for power management in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Managerben az energiagazdálkodás rendelkezik külső és a terméken belüli függőségei is vannak.Power management in System Center Configuration Manager has external dependencies and dependencies within the product.

A Configuration Manager alkalmazáson kívüli függőségekDependencies external to Configuration Manager

Az alábbi táblázat az energiagazdálkodás felsorolja a Configuration Manager külső függőségeit.The following table lists the dependencies external to Configuration Manager for using power management.

FüggőségDependency További információMore information
Az ügyfélszámítógépeknek támogatnia kell a szükséges energiaállapotokatClient computers must be able to support the required power states Az energiagazdálkodás összes funkciójának használatához az ügyfélszámítógépeknek támogatniuk kell az alvó állapot, a hibernálás, az alvó állapotból való felébresztés és a hibernált állapotból való felébresztés műveleteit.To use all features of power management, client computers must be able to support the sleep, hibernate, wake from sleep, and wake from hibernate actions. Az Energiaellátási lehetőségek jelentéssel határozhatja meg, hogy a számítógépek támogatják-e ezeket a műveleteket.You can use the Power Capabilities report to determine if computers can support these actions. További információkért lásd: energiaellátási lehetőségek jelentés témakör figyelés és tervezés a System Center Configuration Managerben.For more information, see Power Capabilities report in the topic How to monitor and plan for power management in System Center Configuration Manager.

A Configuration Manager függőségeiConfiguration Manager dependencies

A következő táblázat felsorolja a függőségeket a Configuration Manager az energiagazdálkodás.The following table lists the dependencies within Configuration Manager for using power management.

FüggőségDependency További információMore Information
Az energiagazdálkodást az energiasémák létrehozása előtt kell engedélyezni.Power management must be enabled before you can create and monitor power plans. Engedélyezheti és konfigurálhatja az energiagazdálkodás kapcsolatos információkért lásd: az energiagazdálkodás konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information about how to enable and configure power management, see Configuring power management in System Center Configuration Manager.
Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point Az energiagazdálkodási jelentésék megtekintéséhez konfigurálnia kell egy jelentéskészítési szolgáltatási pontot.You must configure a reporting services point before you can view power management reports. További információk: Jelentéskészítés a System Center Configuration Managerben.For more information, see Reporting in System Center Configuration Manager.