A System Center Configuration Manager megszűnt és elavult funkcióiRemoved and deprecated features for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a cikk a rendszer elavult, vagy nem távolítható el a Configuration Manager támogatási szolgáltatásokat sorolja fel.This article lists the features that are deprecated or removed from support for Configuration Manager. Elavult funkciók egy jövőbeli frissítéssel törlődni fog.Deprecated features will be removed in a future update. Későbbi módosítások hatással lehetnek a Configuration Manager használatára.These future changes might affect your use of Configuration Manager.

Ez az információ van a jövőbeni kiadásokban változhat.This information is subject to change with future releases. Azt nem feltétlenül tartalmaznak minden elavult Configuration Manager egyik funkciója.It might not include each deprecated Configuration Manager feature.

Elavult funkciókDeprecated features

SzolgáltatásFeature Támogatás megszüntetésének bejelentéseDeprecation first announced Támogatási eltávolításaSupport removed
Felhasználó számára elérhető alkalmazások, amelyek korábban megjelentek csak az alkalmazáskatalógusban most már az új Szoftverközpont jelennek meg.User-available apps that would have previously appeared only in the application catalog now appear in the new Software Center.
A webes alkalmazás katalógus élményt, ezért nem lesz elérhető az elkövetkező hónapokban.Therefore, the web-based application catalog experience will not be available in the coming months.
2017. augusztus 11.August 11, 2017 A kérelem katalógus webhely felhasználói élmény végpontok 2018. június 1. után kiadott első frissítés megjelenésével támogatásaSupport for the application catalog web site user experience ends with the first update released after June 1, 2018
A Szoftverközpont előző verzióját.The previous version of Software Center.

Az új Szoftverközpont kapcsolatos további információkért lásd: tervezése és az Alkalmazáskezelés konfigurálása.For more information about the new Software Center, see Plan for and configure application management.
2016. december 13.December 13, 2016 1802 verziójaVersion 1802
Virtuális merevlemezek (VHD-k) a Configuration Manager kezelése.Management of Virtual Hard Disks (VHDs) with Configuration Manager.
Ez érvénytelenítése tartalmazza az új virtuális merevlemez létrehozása vagy kezelése feladatütemezés használatával virtuális merevlemez beállítások eltávolítása, és a virtuális merevlemezek csomópontot a Configuration Manager konzol eltávolítását.This deprecation includes removal of options to create a new VHD or manage a VHD using a task sequence, and the removal of the Virtual Hard Disks node from the Configuration Manager console.

Meglévő VHD-k nem törlődnek, de már nem a Configuration Manager-konzolon belülről érhetők el.Existing VHDs are not deleted, but are no longer accessible from within the Configuration Manager console.
2017. január 6.January 6, 2017 1710-es verzióVersion 1710
Feladatütemezések:Task sequences:
-Lemez konvertálása dinamikus lemezzé- Convert Disk to Dynamic
-A központi telepítés eszközeinek telepítése- Install Deployment Tools
2016. november 18.November 18, 2016 1710-es verzióVersion 1710
A System Center Configuration Manager Frissítésfelmérő eszköz.System Center Configuration Manager Upgrade Assessment Tool.
A Frissítésfelmérő eszközt a System Center Configuration Manager és az alkalmazáskompatibilitási eszközkészlet (ACT) függ 6.x.The Upgrade Assessment Tool depends on both System Center Configuration Manager and the Application Compatibility Toolkit (ACT) 6.x. A Windows 10 v1511 ADK teljesített ACT végleges verziójú.The final version of ACT was shipped in the Windows 10 v1511 ADK. Nincsenek további frissítések el, mert támogatása a Frissítésfelmérő eszközt megszakad.As there are no further updates to ACT, support for the Upgrade Assessment Tool is discontinued.

A Frissítésfelmérő eszközt helyébe a frissítési készültségének szolgáltatás.The Upgrade Assessment Tool is replaced by the Upgrade Readiness feature. A érvénytelenítése figyelje meg lett adva a letöltési oldalának UAT 2016. szeptember 12.Deprecation notice was added to the download page for UAT on September 12, 2016.
2016. szeptember 12-énSeptember 12, 2016 2017. július 11.July 11, 2017
Feladatütemezések:Task sequences:
- OSDPreserveDriveLetter- OSDPreserveDriveLetter

Az operációs rendszer központi telepítése során alapértelmezés szerint a Windows telepítő most meghatározza, hogy a legjobb meghajtóbetűjel (általában a C:) használatára.During an operating system deployment, by default, Windows Setup now determines the best drive letter to use (typically C:). Adjon meg egy másik meghajtót használni szeretne, ha a hely az operációs rendszer alkalmazása feladatütemezési lépés a módosíthatja.If you want to specify a different drive to use, you can change the location in the Apply Operating System task sequence step. Lépjen a válassza ki a helyet, ahová szeretné alkalmazni az operációs rendszer beállítás.Go to the Select the location where you want to apply this operating system setting. Válassza ki adott logikai meghajtó betűjelét , és válassza ki a használni kívánt meghajtót.Select Specific logical drive letter and choose the drive that you want to use.
2016. június 20.June 20, 2016 1606 verziójaVersion 1606
Hálózatvédelem (NAP) - nek System Center 2012 Configuration ManagerNetwork Access Protection (NAP) - as found in System Center 2012 Configuration Manager 2015. július 10.July 10, 2015 1511-es verzióVersion 1511
Sávon kívüli felügyelet - nek System Center 2012 Configuration ManagerbenOut of Band Management - as found in System Center 2012 Configuration Manager 2015. október 16.October 16, 2015 1511-es verzióVersion 1511

Az 1511-es verzió eltávolított funkciókFeatures removed in version 1511

Az alábbi szakaszokban további részleteket az 1511-es verzió eltávolított funkciók tartalmazza:The following sections include additional details for features removed with version 1511:

Sávon kívüli felügyeletOut of Band Management

A Configuration Managerrel, a natív támogatást az AMT-alapú számítógépeknek a Configuration Manager konzolon belül el lett távolítva.With Configuration Manager, native support for AMT-based computers from within the Configuration Manager console has been removed.

  • AMT-alapú számítógépek továbbra is teljes körűen felügyelt, használatakor a Intel SCS-bővítmény a Microsoft System Center Configuration Manager.AMT-based computers remain fully managed when you use the Intel SCS Add-on for Microsoft System Center Configuration Manager. A bővítmény elérhetővé teszi a legújabb funkciókat az AMT felügyelete során a Configuration Manager áthidalja ezeket a módosításokat bevezetéséig érvényben.The add-on provides you access to the latest capabilities to manage AMT, while removing limitations introduced until Configuration Manager could incorporate those changes.

  • Sávon kívüli felügyeletre a System Center 2012 Configuration Manager nem érinti ez a változás.Out of Band Management in System Center 2012 Configuration Manager is not affected by this change.

Hálózati hozzáférés-védelemNetwork Access Protection

A System Center Configuration Manager többé nem támogatja a hálózati hozzáférés-védelem.System Center Configuration Manager has removed support for Network Access Protection. A funkció a Windows Server 2012 R2 elavult, és a rendszer eltávolítja a Windows 10-es.The feature has been deprecated in Windows Server 2012 R2, and is removed from Windows 10.

A hálózati hozzáférés-védelem egyéb alternatíváiról a hálózati házirend- és elérési szolgáltatások áttekintésének az elavult funkciókkal foglalkozó szakaszában tájékozódhat.For network access protection alternatives, see the Deprecated functionality section of Network Policy and Access Services Overview.

További információMore information

További információkért lásd:For more information, see: