A System Center Configuration Manager megszűnt és elavult funkcióiRemoved and deprecated features for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a cikk ismerteti a szolgáltatásokról, amelyek a System Center Configuration Manager támogatási el lesznek távolítva, vagy eltávolítja az egy későbbi kiadásban (elavult).This article describes features that are removed from support for System Center Configuration Manager, or will be removed in a future update (deprecated). Ez a cikk ismerteti a jövőbeli változásokról, melyek hatással lehetnek a Configuration Manager használata korai értesítést.This article provides early notice about future changes that might affect your use of Configuration Manager.

Ezek az adatok a jövőbeni kiadásokban változhat, és nem feltétlenül tartalmaznak minden elavult Configuration Manager egyik funkciója.This information is subject to change with future releases, and might not include each deprecated Configuration Manager feature.

Elavult funkciókDeprecated features

SzolgáltatásFeature Támogatás megszüntetésének bejelentéseDeprecation first announced Támogatás megszüntetveSupport removed
Az új Szoftverközpont felületet az 1511-es verzió érkezésének, az alkalmazásokat, amelyek jelent volna meg csak az Alkalmazáskatalógust (a felhasználók számára elérhető alkalmazások) most megjelenjenek a Szoftverközpontban.With the arrival of the new Software Center experience in version 1511, apps that would have appeared only in the Application Catalog (user-available apps) now appear in Software Center.
Az alkalmazáskatalógus, Szoftverközpont mostantól tartalmazza az elsődleges funkciót, az Alkalmazáskatalógus webszolgáltatás-alapú felhasználói élmény nem lesznek többé az elkövetkező hónapokban érhető el.With this primary functionality of the Application Catalog now included in Software Center, the web-based Application Catalog experience will no longer be available in the coming months.
2017. augusztus 11.August 11, 2017 Az Alkalmazáskatalógus webhely felhasználói élmény 2018. június 1. után kiadott első frissítés megjelenésével megszűnik támogatásaSupport for the Application Catalog web site user experience ends with the first update released after June 1, 2018
A Szoftverközpont új, modern megjelenéssel rendelkezik.Software Center has a new, modern look. Az elkövetkező hónapokban az előző verziójú Szoftverközponthoz már nem lesz elérhető.In the coming months, the previous version of Software Center will no longer be available.

Az új Szoftverközpont használata az ügyfélbeállítás engedélyezésével ügyfelek állíthat be Számítógépügynök > új Szoftverközpont használata.You can set up clients to use the new Software Center by enabling the client setting, Computer Agent > Use new Software Center.

További információ a Szoftverközpont: tervezése és az Alkalmazáskezelés konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information about Software Center, see Plan for and configure application management in System Center Configuration Manager.
2016. december 13.December 13, 2016 Támogatja a Szoftverközpont végpontok 2018. január 1. után kiadott első frissítés megjelenésével előző verzióját.Support for the previous version of Software Center ends with the first update released after January 1, 2018.
Virtuális merevlemezek (VHD-k) a Configuration Manager kezelése.Management of Virtual Hard Disks (VHDs) with Configuration Manager.
Ez magában foglalja az új virtuális merevlemez létrehozása vagy kezelése feladatütemezés használatával virtuális merevlemez beállítások eltávolítása, és a virtuális merevlemezek csomópontot a Configuration Manager konzol eltávolítását.This includes removal of options to create a new VHD or manage a VHD using a task sequence, and the removal of the Virtual Hard Disks node from the Configuration Manager console.

Ez a támogatás eltávolítása után a meglévő VHD-k nem törlődik, de már nem lesz a Configuration Manager-konzolon belülről érhetők el.When this support is removed, existing VHDs will not be deleted, but will no longer be accessible from within the Configuration Manager console.
2017. január 6.January 6, 2017 1710-es verzióVersion 1710
Feladatütemezések:Task sequences:
-Lemez konvertálása dinamikus lemezzé- Convert Disk to Dynamic
-A központi telepítés eszközeinek telepítése- Install Deployment Tools
2016. november 18.November 18, 2016 1710-es verzióVersion 1710
A System Center Configuration Manager Frissítésfelmérő eszköz.System Center Configuration Manager Upgrade Assessment Tool.
A Frissítésfelmérő eszközt a System Center Configuration Manager és az alkalmazáskompatibilitási eszközkészlet (ACT) függ 6.x.The Upgrade Assessment Tool depends on both System Center Configuration Manager and the Application Compatibility Toolkit (ACT) 6.x. A Windows 10 v1511 ADK teljesített ACT végleges verziójú.The final version of ACT was shipped in the Windows 10 v1511 ADK. Mert lesz nincsenek további frissítések el, a Frissítésfelmérő eszközt támogatása megszűnik.As there will be no further updates to ACT, support for the Upgrade Assessment Tool will be discontinued.

A Frissítésfelmérő eszközt helyébe a frissítési készültségének szolgáltatás.The Upgrade Assessment Tool is replaced by the Upgrade Readiness feature. A érvénytelenítése figyelje meg lett adva a letöltési oldalának UAT 2016. szeptember 12.Deprecation notice was added to the download page for UAT on September 12, 2016.
2016. szeptember 12-énSeptember 12, 2016 2017. július 11.July 11, 2017
Feladatütemezések:Task sequences:
- OSDPreserveDriveLetter- OSDPreserveDriveLetter

Az operációs rendszer központi telepítése során alapértelmezés szerint a Windows telepítő most meghatározza, hogy a legjobb meghajtóbetűjel (általában a C:) használatára.During an operating system deployment, by default, Windows Setup now determines the best drive letter to use (typically C:). Adjon meg egy másik meghajtót használni szeretne, ha a hely az operációs rendszer alkalmazása feladatütemezési lépés a módosíthatja.If you want to specify a different drive to use, you can change the location in the Apply Operating System task sequence step. Lépjen a válassza ki a helyet, ahová szeretné alkalmazni az operációs rendszer beállítás.Go to the Select the location where you want to apply this operating system setting. Válassza ki adott logikai meghajtó betűjelét , és válassza ki a használni kívánt meghajtót.Select Specific logical drive letter and choose the drive that you want to use.
2016. június 20.June 20, 2016 1606 verziójaVersion 1606
Hálózatvédelem (NAP) - nek System Center 2012 Configuration ManagerNetwork Access Protection (NAP) - as found in System Center 2012 Configuration Manager 2015. július 10.July 10, 2015 1511-es verzióVersion 1511
Sávon kívüli felügyelet - nek System Center 2012 Configuration ManagerbenOut of Band Management - as found in System Center 2012 Configuration Manager 2015. október 16.October 16, 2015 1511-es verzióVersion 1511


További részletek a szolgáltatások eltávolítása, System Center Configuration Manager-kiadás 1511-es verziója:Additional details for features removed with version 1511 of System Center Configuration Manager release:

Sávon kívüli felügyeletOut of Band Management

A Configuration Managerrel, a natív támogatást az AMT-alapú számítógépeknek a Configuration Manager konzolon belül el lett távolítva.With Configuration Manager, native support for AMT-based computers from within the Configuration Manager console has been removed.

  • AMT-alapú számítógépek továbbra is teljes körűen felügyelt, használatakor a Intel SCS-bővítmény a Microsoft System Center Configuration Manager.AMT-based computers remain fully managed when you use the Intel SCS Add-on for Microsoft System Center Configuration Manager. A bővítmény elérhetővé teszi a legújabb funkciókat az AMT felügyelete során a Configuration Manager áthidalja ezeket a módosításokat bevezetéséig érvényben.The add-on provides you access to the latest capabilities to manage AMT, while removing limitations introduced until Configuration Manager could incorporate those changes.

  • Sávon kívüli felügyeletre a System Center 2012 Configuration Manager nem érinti ez a változás.Out of Band Management in System Center 2012 Configuration Manager is not affected by this change.

Hálózati hozzáférés-védelemNetwork Access Protection

A System Center Configuration Manager többé nem támogatja a hálózati hozzáférés-védelem.System Center Configuration Manager has removed support for Network Access Protection. A funkció a Windows Server 2012 R2 elavult, és a rendszer eltávolítja a Windows 10-es.The feature has been deprecated in Windows Server 2012 R2, and is removed from Windows 10.

A hálózati hozzáférés-védelem egyéb alternatíváiról a hálózati házirend- és elérési szolgáltatások áttekintésének az elavult funkciókkal foglalkozó szakaszában tájékozódhat.For network access protection alternatives, see the Deprecated functionality section of Network Policy and Access Services Overview.

További információMore information

További információkért lásd:For more information, see: