A Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálók támogatott operációs rendszerekSupported operating systems for Configuration Manager site system servers

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a cikk részletesen egy Configuration Manager-hely vagy helyrendszerszerepkör üzemeltetésére használható Windows-verziók.This article details the Windows versions that you can use to host a Configuration Manager site or site system role.

Ez a cikk az információkat a következő cikkekben található információk segítségével:Use the information in this article with the information in the following articles:

A Windows Server 2019Windows Server 2019

A Windows Server 2019 vonatkozik: Standard és DatacenterApplies to Windows Server 2019: Standard and Datacenter

A verzió 1810-től kezdődően az operációs rendszer verziója támogatott a következő szerepkörök:Starting in version 1810, this OS version is supported for the following roles:

HelykiszolgálókSite servers

 • Központi adminisztrációs helyCentral administration site
 • Elsődleges helyPrimary site
 • Másodlagos helySecondary site

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point
 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point
 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point
 • Felhőfelügyeleti átjáró kapcsolódási pontjaCloud management gateway connection point
 • Adattárház-szolgáltatási pontData warehouse service point
 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1
 • Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point
 • Beléptetési pontEnrollment point
 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point
 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point
 • Felügyeleti pontManagement point
 • Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point
 • Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point
 • Helyadatbázis-kiszolgáló megjegyzés 2Site database server Note 2
 • SMS-szolgáltatóSMS_Provider
 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point
 • állapotáttelepítési pontState migration point

A Windows Server 2016-banWindows Server 2016

A következőkre vonatkozik a Windows Server 2016-ban: Standard és DatacenterApplies to Windows Server 2016: Standard and Datacenter

Az operációsrendszer-verzió a következő szerepkörökben támogatott:This OS version is supported for the following roles:

HelykiszolgálókSite servers

 • Központi adminisztrációs helyCentral administration site
 • Elsődleges helyPrimary site
 • Másodlagos helySecondary site

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point
 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point
 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point
 • Felhőfelügyeleti átjáró kapcsolódási pontjaCloud management gateway connection point
 • Adattárház-szolgáltatási pontData warehouse service point
 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1
 • Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point
 • Beléptetési pontEnrollment point
 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point
 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point
 • Felügyeleti pontManagement point
 • Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point
 • Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point
 • Helyadatbázis-kiszolgáló megjegyzés 2Site database server Note 2
 • SMS-szolgáltatóSMS_Provider
 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point
 • állapotáttelepítési pontState migration point

A Windows Storage Server 2016-banWindows Storage Server 2016

Helyrendszer kiszolgálójaSite system server

A Windows Server 2012 R2 rendszerbenWindows Server 2012 R2

A Windows Server 2012 R2 rendszerre vonatkozik: Standard és DatacenterApplies to Windows Server 2012 R2: Standard and Datacenter

HelykiszolgálókSite servers

 • Központi adminisztrációs helyCentral administration site
 • Elsődleges helyPrimary site
 • Másodlagos helySecondary site

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point
 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point
 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point
 • Felhőfelügyeleti átjáró kapcsolódási pontjaCloud management gateway connection point
 • Adattárház-szolgáltatási pontData warehouse service point
 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1
 • Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point
 • Beléptetési pontEnrollment point
 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point
 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point
 • Felügyeleti pontManagement point
 • Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point
 • Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point
 • Helyadatbázis-kiszolgáló megjegyzés 2Site database server Note 2
 • SMS-szolgáltatóSMS_Provider
 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point
 • állapotáttelepítési pontState migration point

A Windows Server 2012-benWindows Server 2012

A Windows Server 2012-re vonatkozik: Standard és DatacenterApplies to Windows Server 2012: Standard and Datacenter

HelykiszolgálókSite servers

 • Központi adminisztrációs helyCentral administration site
 • Elsődleges helyPrimary site
 • Másodlagos helySecondary site

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point
 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point
 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point
 • Felhőfelügyeleti átjáró kapcsolódási pontjaCloud management gateway connection point
 • Adattárház-szolgáltatási pontData warehouse service point
 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1
 • Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point
 • Beléptetési pontEnrollment point
 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point
 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point
 • Felügyeleti pontManagement point
 • Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point
 • Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point
 • Helyadatbázis-kiszolgáló megjegyzés 2Site database server Note 2
 • SMS-szolgáltatóSMS_Provider
 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point
 • állapotáttelepítési pontState migration point

A Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 with SP1

A következőkre vonatkozik a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 szervizcsomaggal: Standard, Enterprise és DatacenterApplies to Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1: Standard, Enterprise, and Datacenter

A Windows Server 2008 R2 már kiterjesztett technikai támogatás és nem alapvető technikai támogatással, ahogy az az Microsoft terméktámogatási ciklus.Windows Server 2008 R2 is now in extended support and no longer in mainstream support, as detailed in Microsoft Support Lifecycle. A Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálók, ezek az operációs rendszerek támogatásáról kapcsolatos további információkért lásd: elavult kiszolgálói operációs rendszerek.For more information about future support for these operating systems as site system servers with Configuration Manager, see Deprecated server operating systems.

Az operációs rendszer helykiszolgálókon vagy a legtöbb helyrendszer-szerepkörök esetén nem támogatott.This OS isn't supported for site servers or most site system roles. A terjesztési pont helyrendszer-szerepkör, beleértve a lekéréses terjesztési pontok és a PXE és csoportos küldés továbbra is támogatott.It's still supported for the distribution point site system role, including pull-distribution points and for PXE and multicast.

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1

  • Terjesztési pontok az operációs rendszer támogatja a PXE és csoportos küldés.Distribution points on this OS support PXE and multicast.

A Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 with SP2

A következőkre vonatkozik a Windows Server 2008 Service Pack 2 (x86, x64): Standard, Enterprise és DatacenterApplies to Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x86, x64): Standard, Enterprise, and Datacenter

A Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) már kiterjesztett technikai támogatás és nem alapvető technikai támogatással, ahogy az az Microsoft terméktámogatási ciklus.Windows Server 2008 with Service Pack 2 (SP2) is now in extended support and no longer in mainstream support, as detailed in Microsoft Support Lifecycle. A Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálók, ezek az operációs rendszerek támogatásáról kapcsolatos további információkért lásd: elavult kiszolgálói operációs rendszerek.For more information about future support for these operating systems as site system servers with Configuration Manager, see Deprecated server operating systems.

Az operációs rendszer helykiszolgálókon vagy helyrendszer-szerepkörök, kivéve a terjesztési pont és a lekéréses terjesztési pont nem támogatott.This OS isn't supported for site servers or site system roles, except for the distribution point and pull-distribution point. Továbbra is használhatja az operációs rendszer terjesztési pontként, amíg ez a támogatás elavulásának bejelentéséig, vagy az operációs rendszer kiterjesztett támogatási időszakának lejártáig.Continue to use this OS as a distribution point until deprecation of this support is announced, or this OS's extended support period expires. További információkért lásd: telepítése a Configuration Manager CB és LTSB nem sikerül, a Windows Server 2008.For more information, see Installation of Configuration Manager CB and LTSB fails on Windows Server 2008.

Helyrendszer-kiszolgálókSite system servers

 • Terjesztési pont Megjegyzés: 1Distribution point Note 1

  • Terjesztési pontok az operációs rendszer támogatja a PXE és csoportos küldés.Distribution points on this OS support PXE and multicast.

  • Terjesztési pontok az operációs hálózati rendszerindítását ügyfélszámítógépek EFI üzemmódban nem támogatott.Distribution points on this OS don't support network booting of client computers in EFI mode. A BIOS vagy örökölt módú EFI rendszerindítású ügyfélszámítógépek támogatottak.Client computers with BIOS or with EFI booting in legacy mode are supported.

Ügyfél operációs rendszer verziójaClient OS versions

Az alábbi ügyfél operációsrendszer-verziók támogatottak használható egy terjesztési pont Megjegyzés 1:The following client OS versions are supported for use as a distribution point Note 1:

 • A Windows 10 (x86, x64): Pro és EnterpriseWindows 10 (x86, x64): Pro and Enterprise
 • Windows 8.1 (x86, x64): Professional és EnterpriseWindows 8.1 (x86, x64): Professional and Enterprise
 • Windows 7 SP1 (x 86, x 64): Professional, Enterprise és UltimateWindows 7 with SP1 (x86, x64): Professional, Enterprise, and Ultimate

Ez a támogatás korlátozásai:This support has the following limitation:

 • Az operációs rendszer terjesztési pontok nem támogatják a PXE vagy csoportos küldést, az alapértelmezett Windows-telepítési szolgáltatásokkal.Distribution points on this OS don't support PXE or multicast with the default Windows Deployment Services. A verzió 1806-től kezdődően is a PXE-engedélyezése a terjesztési pont lehetőséggel az operációs PXE válaszadó engedélyezése a Windows-telepítési szolgáltatás nélkül.Starting in version 1806, you can PXE-enable a distribution point on this OS with the option to Enable a PXE responder without Windows Deployment Service. További információkért lásd: telepítse és konfigurálja a terjesztési pontok.For more information, see Install and configure distribution points.

A Server core telepítésekServer core installations

A server core telepítése a következő kiszolgáló használható operációsrendszer-verziók támogatottak egy terjesztési pont:The server core installation of the following server OS versions are supported for use as a distribution point:

 • A Windows Server verzió 1809 (kezdődően a Configuration Managerben, 1810 verzió)Windows Server, version 1809 (starting in Configuration Manager, version 1810)
 • A Windows Server verzió 1803 (kezdődően a Configuration Managerben, 1802-es verzió)Windows Server, version 1803 (starting in Configuration Manager, version 1802)
 • A Windows Server 1709-es (kezdődően a Configuration Managerben, 1710-es verzió)Windows Server, version 1709 (starting in Configuration Manager, version 1710)
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012Windows Server 2012

Ez a támogatás korlátozásai:This support has the following limitation:

 • Az operációs rendszer terjesztési pontok nem támogatják a PXE vagy csoportos küldést, az alapértelmezett Windows-telepítési szolgáltatásokkal.Distribution points on this OS don't support PXE or multicast with the default Windows Deployment Services. A verzió 1806-től kezdődően is a PXE-engedélyezése a terjesztési pont lehetőséggel az operációs PXE válaszadó engedélyezése a Windows-telepítési szolgáltatás nélkül.Starting in version 1806, you can PXE-enable a distribution point on this OS with the option to Enable a PXE responder without Windows Deployment Service. További információkért lásd: telepítse és konfigurálja a terjesztési pontok.For more information, see Install and configure distribution points.

Általános megjegyzéseketGeneral notes

1. Megjegyzés: Terjesztési pontokNote 1: Distribution points

Terjesztési pontok, amelyek mindegyikére eltérő követelmények számos különböző konfigurációt támogatnak.Distribution points support several different configurations that each have different requirements. Bizonyos esetekben ezeket a konfigurációkat támogatják a telepítést nem csak a kiszolgálókon, de az ügyfél operációs rendszereken.In some cases, these configurations support installation not only on servers, but on client operating systems. További információkért lásd: tartalom és tartalomkezelési infrastruktúra felügyelete.For more information, see Manage content and content infrastructure.

2. megjegyzést: Helyadatbázis-kiszolgálókNote 2: Site database servers

Helyadatbázis-kiszolgálók nem támogatottak az írásvédett tartományvezérlőre (RODC).Site database servers aren't supported on a read-only domain controller (RODC). További információkért tekintse meg a Microsoft Support cikket: Amikor az SQL Server telepítése tartományvezérlőn You may encounter problems.For more information, see the Microsoft Support article: You may encounter problems when installing SQL Server on a domain controller.

Ezenkívül másodlagos Helykiszolgálók semmilyen tartományvezérlőn nem támogatottak.Additionally, secondary site servers aren't supported on any domain controller.