Nemzetközi támogatás a System Center Configuration ManagerbenInternational support in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A következő szakaszok olyan technikai részleteket annak érdekében, hogy a System Center Configuration Manager országonként eltérő igényeknek megfelelő.The following sections provide technical details to help you make System Center Configuration Manager compliant with specific international requirements.

A GB18030 követelményrendszerGB18030 Requirements

A Configuration Manager eleget tesz a GB18030 határozzák meg, hogy a Configuration Manager Kínában használható.Configuration Manager meets the standards that are defined in GB18030 so that you can use Configuration Manager in China. Configuration Manager telepítési rendelkeznie kell a következő beállításokat, hogy megfeleljen a GB18030 követelményeinek:A Configuration Manager deployment must have the following configurations to meet the GB18030 requirements:

 • Minden helykiszolgáló és SQL Server-számítógépen, és a Configuration Managerben használt kínai operációs rendszert kell használnia.Each site server computer and SQL Server computer that you use with Configuration Manager must use a Chinese operating system.

 • Mindegyik helyadatbázisnak és az SQL Server minden példányának ugyanazt a sorbarendezési rendet kell használni, és az csak a következők egyike lehet:Each site database and each instance of SQL Server in the hierarchy must use the same collation, and must be one of the following:

  • Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AIChinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI

  • Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CI_AIChinese_Simplified_Stroke_Order_100_CI_AI

  Megjegyzés

  Ezek az adatbázisi sorrendek kivételt leírásban ki vannak emelve követelmények SQL Server-verziók támogatása a System Center Configuration Manager.These database collations are an exception to the requirements that are noted in Support for SQL Server versions for System Center Configuration Manager.

 • A hierarchiában mindegyik helykiszolgáló rendszerkötetének gyökérmappájában el kell helyezni a GB18030.SMS nevű fájlt.You must place a file with the name GB18030.SMS in the root folder of the system volume of each site server computer in the hierarchy. Ez a fájl nem tartalmaz semmilyen adatot, hogy eleget tegyen ennek a követelménynek lehet akár egy ilyen nevű üres szövegfájl is.This file does not contain any data and can be an empty text file that is named to meet this requirement.