A telepítő letöltési segédprogramja a System Center Configuration ManagerbenSetup Downloader for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Mielőtt a telepítővel telepítené vagy frissítené a System Center Configuration Manager-hely, használhatja a Configuration Manager verziója, amely a frissített telepítési fájlok letöltéséhez, telepítéséhez a telepítő letöltési segédprogramja önálló alkalmazás.Before you run Setup to install or upgrade a System Center Configuration Manager site, you can use the Setup Downloader standalone application from the version of Configuration Manager that you want to install to download updated Setup files.

Frissített telepítőfájlok használatával biztosíthatja, hogy a hely telepítéséhez legfontosabb telepítőfájlok naprakész verzióját használja.Using updated Setup files ensures that your site installation uses current versions of key installation files. A oveview:In oveview:

 • Amikor a telepítő indítása előtt fájlok letöltéséhez a telepítő letöltési segédprogramja használ, adja meg a fájlok tárolására szolgáló mappa.When you use Setup Downloader to download files prior to starting setup, you specify a folder to contain the files.
 • A telepítő letöltési segédprogramjának futtatásához használt fióknak rendelkeznie kell teljes hozzáférés a letöltési mappa engedélyeit.The account you use to run Setup Downloader must have Full Control permissions to the download folder.
 • Amikor a telepítővel telepítené vagy frissítené a helyet, közvetlen úgy, hogy a fájlok korábban letöltött helyi példányát használja.When you run Setup to install or upgrade a site, you can direct it to use this local copy of files you previously downloaded. Ez megakadályozza, hogy a telepítő űrlap kellene csatlakozni a Microsoft, amikor a hely telepítésének vagy frissítésének megkezdése.This prevents Setup form having to connect to Microsoft when you start the site install or upgrade.
 • Telepítőfájlok helyi ugyanazon példányát használhatja a későbbi helytelepítésekhez és frissítéseket.You can use the same local copy of setup files for subsequent site installations or upgrades.

A következő típusú fájlokat tölti le a telepítő letöltési segédprogramja:The following types of files are downloaded by Setup Downloader:

 • Szükséges, előfeltételként szükséges újraterjeszthető fájlokatRequired prerequisite redistributable files
 • Nyelvi csomagokLanguage packs
 • A legújabb frissítéseket a telepítőThe latest product updates for Setup

A telepítő letöltési segédprogramjának futtatásához két lehetősége van:You have two options for running Setup Downloader:

 • Futtassa az alkalmazást a felhasználói felületenRun the application with the user interface
 • A parancssori kapcsolókat az alkalmazás futtatásához parancsot a parancssorbaFor command-line options, run the application at a command prompt

Futtassa a telepítő letöltési segédprogramját a felhasználói felületRun Setup Downloader with the user interface

 1. Internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépre, nyissa meg a Windows Intézőt, és váltson <Configmgrtelepítésiadathordozó>\SMSSETUP\BIN\X64.On a computer that has Internet access, open Windows Explorer, and go to <ConfigMgrInstallationMedia>\SMSSETUP\BIN\X64.

 2. A telepítő letöltési segédprogramjának megnyitásához kattintson duplán Setupdl.exe.To open Setup Downloader, double-click Setupdl.exe.

 3. Adja meg a frissített telepítőfájlok tárolására, és kattintson a mappa elérési útját letöltése.Specify the path for the folder that will host the updated installation files, and then click Download. A telepítő letöltési segédprogramja ellenőrzi a letöltési mappában jelenleg található fájlokat.Setup Downloader verifies the files that are currently in the download folder. Azt a csak a hiányzó vagy, amelyek a meglévő fájloknál frissebb fájlokat tölti le.It downloads only files that are missing or that are newer than existing files. A telepítő letöltési segédprogramja a letöltött nyelvek számára almappákat, és egyéb szükséges almappákat hoz létre.Setup Downloader creates subfolders for downloaded languages, and other required subfolders.

 4. A letöltés eredményeit, nyissa meg a meg a configmgrsetup.log naplófájlt fájlt a c meghajtó gyökérkönyvtárában .To review the download results, open the ConfigMgrSetup.log file in the root directory of drive C. .

A telepítő letöltési segédprogramja futtassa egy parancssorbólRun Setup Downloader from a command prompt

 1. Egy parancssori ablakot, lépjen a < Configuration Manager telepítési adathordozójának>\SMSSETUP\BIN\X64.In a Command Prompt window, go to <Configuration Manager installation media>\SMSSETUP\BIN\X64.

 2. A telepítő letöltési segédprogramjának megnyitásához futtassa Setupdl.exe.To open Setup Downloader, run Setupdl.exe.

  Az alábbi parancssori kapcsolók együtt használható Setupdl.exe:You can use the following command-line options with Setupdl.exe:

  • / ELLENŐRIZZE: Ez a beállítás használatával ellenőrizheti a letöltési mappában található nyelvi fájlokat tartalmazó fájlokat./VERIFY: Use this option to verify the files in the download folder, which include language files. Tekintse át az elavult fájlok listáját a C meghajtó gyökérkönyvtárában található ConfigMgrSetup.log fájlban.Review the ConfigMgrSetup.log file in the root directory of drive C for a list of files that are outdated. Nincsenek fájlok letöltődnek, ha ezt a beállítást használja.No files are downloaded when you use this option.

  • / VERIFYLANG: Ez a beállítás használatával ellenőrizheti a letöltési mappában található nyelvi fájlokat./VERIFYLANG: Use this option to verify the language files in the download folder. Tekintse át az elavult nyelvi fájlok listáját a C meghajtó gyökérkönyvtárában található ConfigMgrSetup.log fájlban.Review the ConfigMgrSetup.log file in the root directory of drive C for a list of language files that are outdated.

  • / LANG: Használja ezt a beállítást csak a nyelvi fájlok letöltéséhez a letöltési mappa./LANG: Use this option to download only the language files to the download folder.

  • / NOUI: Ez a beállítás használatával indítsa el a telepítő letöltési segédprogramját a felhasználói felület megjelenítése nélkül./NOUI: Use this option to start Setup Downloader without displaying the user interface. Amikor ezt a beállítást használja, meg kell adnia a letöltés elérési útját részeként a parancsot a parancssorban.When you use this option, you must specify the download path as part of the command at the command prompt.

  • <Letöltésiútvonal>: Indítsa el az ellenőrzési vagy letöltési folyamat automatikus a letöltési mappa elérési útját is megadhat.<DownloadPath>: You can specify the path to the download folder to automatically start the verification or download process. Használata esetén meg kell adnia a letöltési mappa elérési útját a /noui lehetőséget.You must specify the download path when you use the /NOUI option. Ha nem adja meg a letöltési mappa elérési útját, adjon meg az elérési utat, amikor a telepítő letöltési segédprogramja.If you do not specify a download path, you must specify the path when Setup Downloader opens. A telepítő letöltési segédprogramja a mappát hoz létre, ha még nem létezik.Setup Downloader creates the folder if it does not exist.

  Például parancsokat:Example commands:

  • setupdl <Letöltésiútvonal>setupdl <DownloadPath>

   • A telepítő letöltési segédprogramja elindul, ellenőrzi a megadott letöltési mappában található fájlokat, és csak a fájl hiányzik, vagy a meglévő fájloknál frissebb újabb verziójával rendelkezik, amely letölti.Setup Downloader starts, verifies the files in the specified download folder, and then downloads only the files that are missing or that have newer versions than existing files.
  • setupdl/verify <Letöltésiútvonal>setupdl /VERIFY <DownloadPath>

   • A telepítő letöltési segédprogramja elindul, és ellenőrzi a megadott letöltési mappában található fájlokat.Setup Downloader starts and verifies the files in the specified download folder.
  • setupdl/noui <Letöltésiútvonal>setupdl /NOUI <DownloadPath>

   • A telepítő letöltési segédprogramja elindul, ellenőrzi a megadott letöltési mappában található fájlokat, és ezután letölti az csak a hiányzó vagy fájlokat, amelyek a meglévő fájloknál frissebb.Setup Downloader starts, verifies the files in the specified download folder, and then downloads only the files that are missing or that are newer than the existing files.
  • setupdl/Lang <Letöltésiútvonal>setupdl /LANG <DownloadPath>

   • A telepítő letöltési segédprogramja elindul, ellenőrzi a megadott letöltési mappában található nyelvi fájlokat, és ezután letölti az csak a nyelvi fájlokat, amelyek hiányoznak, vagy a meglévő fájloknál frissebb.Setup Downloader starts, verifies the language files in the specified download folder, and then downloads only the language files that are missing or that are newer than the existing files.
  • setupdl/verifysetupdl /VERIFY

   • A telepítő letöltési segédprogramja elindul, és akkor meg kell adnia a letöltési mappa elérési útját.Setup Downloader starts, and then you must specify the path to the download folder. A Tovább gombra kattintás után ellenőrizze, a telepítő letöltési segédprogramja ellenőrzi a letöltési mappában található fájlokat.Next, after you click Verify, Setup Downloader verifies the files in the download folder.
 3. A letöltés eredményeit, nyissa meg a meg a configmgrsetup.log naplófájlt fájlt a c meghajtó gyökérkönyvtárábanTo review the download results, open the ConfigMgrSetup.log file in the root directory of drive C.