A Configuration Manager jelentések listájaList of reports in Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Manager szolgáltat, amelyekkel számos beépített jelentést a jelentéskészítési feladatokat, amelyeket érdemes tennie részét lefedik.Configuration Manager supplies many built-in reports covering many of the reporting tasks that you might want to do. A jelentésekben található SQL-utasítások használatával saját jelentéseket is írhat.You can also use the SQL statements in these reports to help you to write your own reports.

Az alábbi jelentések érhetők el a Configuration Managerrel.The following reports are included with Configuration Manager. A jelentések különböző kategóriákban jelennek meg.The reports appear in various categories.

Rendszergazdai biztonságAdministrative security

Az alábbi hat jelentések megtalálhatók a rendszergazdai biztonság kategória.The following six reports are listed under the Administrative Security category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Felügyeleti tevékenység naplójaAdministration activity log Rendszergazda felhasználók, biztonsági szerepkörök, biztonsági hatókörök és gyűjtemények felügyeleti módosításainak a rekordját jeleníti meg.Displays a record of administrative changes made for administrative users, security roles, security scopes, and collections.
Rendszergazda felhasználók biztonsági hozzárendeléseiAdministrative users security assignments Megjeleníti a rendszergazda felhasználókat, a hozzájuk társított biztonsági szerepköröket és az egyes felhasználók biztonsági szerepköreihez társított biztonsági hatóköröket.Displays administrative users, their associated security roles, and the security scopes associated with each security role for each user.
Egy biztonsági hatókör által felügyelt objektumokObjects secured by a single security scope A rendszergazda csak a megadott biztonsági hatókörhöz rendelt objektumokat jeleníti meg.Displays objects that an administrator assigned to only the specified security scope. Ez a jelentés nem jeleníti meg, amely egynél több biztonsági hatókörhöz társítja a rendszergazda objektumok.This report doesn't display objects that an administrator associates with more than one security scope.
Egy vagy több Configuration Manager objektum biztonságaSecurity for a specific or multiple Configuration Manager objects Megjeleníti a biztonságossá tehető objektumokat, az objektumokhoz társított biztonsági hatóköröket, valamint azt, hogy mely rendszergazda felhasználók rendelkeznek jogosultságokkal az objektumokhoz.Displays securable objects, the security scopes associated with the objects, and which administrative users have rights to the objects.
Biztonsági szerepkörök összegzéseSecurity roles summary Biztonsági szerepkörök és az egyes szerepkörökhöz társított Configuration Manager-rendszergazdák jeleníti meg.Displays security roles and the Configuration Manager administrators associated with each role.
Biztonsági hatókörök összegzéseSecurity scopes summary Biztonsági hatókörök és a Configuration Manager rendszergazda felhasználókat és biztonsági csoportok egyes hatókörökhöz társított jeleníti meg.Displays security scopes and the Configuration Manager administrative users and security groups associated with each scope.

RiasztásokAlerts

Az alábbi két jelentés vannak felsorolva a riasztások kategória.The following two reports are listed under the Alerts category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Riasztási stratégiai mutatószámrendszerAlert scorecard Megjeleníti a megadott kezdési és befejezési dátum között létrehozott, elhalasztott riasztások összegzését.Displays a summary of all postponed alerts that were generated between the specified start and finish date.
Leggyakrabban létrehozott riasztásokAlerts Generated Most Often Megjeleníti a megadott szolgáltatásterületre vonatkozóan leggyakrabban létrehozott riasztások összegzését a folyó naptól kezdve visszafelé a megadott dátumig.Displays a summary of the alerts that were generated most often from today back to the specified date for the specified feature area.

EszközintelligenciaAsset Intelligence

Az alábbi 67 jelentések megtalálhatók a Eszközintelligencia kategória.The following 67 reports are listed under the Asset Intelligence category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Hardver 01A – adott gyűjtemény számítógépeinek összefoglalásaHardware 01A - Summary of computers in a specific collection Megjeleníti a megadott gyűjteményben lévő számítógépek Eszközintelligencia összegzését.Displays an Asset Intelligence summary view of computers in a collection you specify.
Hardver 03A – elsődleges felhasználókHardware 03A - Primary computer users Felhasználók és az elsődleges felhasználó ezeket magukban számítógépek számát jeleníti meg.Displays users and the count of computers on which they're the primary user.
Hardver 03B – a megadott elsődleges konzolfelhasználóhoz tartozó számítógépekHardware 03B - Computers for a specific primary console user Megjeleníti az összes számítógépet, amelyek esetében a megadott felhasználó az elsődleges konzolfelhasználó.Displays all computers for which a specified user is the primary console user.
Hardver 04A – több felhasználóval (megosztott) rendelkező számítógépekHardware 04A - Computers with multiple users (shared) Megjeleníti azon számítógépeket, amelyek nem rendelkeznek elsődleges felhasználóval, mivel egyetlen felhasználó nem a bejelentkezett idő nagyobb, mint 66 %-ot.Displays computers that don't have a primary user because no one user has a signed-in time greater than 66%.
Hardver 05A – egy adott számítógép konzolfelhasználóiHardware 05A - Console users on a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép összes konzolfelhasználóját.Displays all of the console users on a specified computer.
Hardver 06A – mely konzol felhasználókat nem sikerült meghatározni a számítógépekHardware 06A - Computers for which console users could not be determined Segítségével a rendszergazda felhasználók azonosíthatják azokat a számítógépeket, amelyeken a biztonsági naplózást be kell kapcsolni.Helps administrative users identify computers that need to have security logging turned on.
Hardver 07A – USB-eszközök gyártók alapjánHardware 07A - USB devices by manufacturer Megjeleníti az USB-eszközöket gyártó szerint csoportosítva.Displays USB devices, grouped by manufacturer.
Hardver 07B – USB-eszközök gyártók és leírások alapjánHardware 07B - USB devices by manufacturer and description Megjeleníti az USB-eszközöket gyártó és leírás szerint csoportosítva.Displays USB devices, grouped by manufacturer and description.
Hardver 07C – megadott USB-eszközzel rendelkező számítógépekHardware 07C - Computers with a specific USB device Megjeleníti a megadott USB-eszközzel rendelkező összes számítógépet.Displays all the computers with a specified USB device.
Hardver 07D – egy adott számítógép USB-eszközeiHardware 07D - USB devices on a specific computer Megjeleníti az adott számítógép összes USB-eszközét.Displays all USB devices on a specified computer.
Hardver 08A – a hardver nem áll készen szoftverfrissítésreHardware 08A - Hardware that is not ready for a software upgrade Megjeleníti a hardver, amely nem felel meg a minimális hardverkövetelményeknek.Displays hardware that doesn't meet the minimum hardware requirements.
Hardver 09A – számítógépek kereséseHardware 09A - Search for computers Kulcsszavas szűrőkkel egyező számítógépek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of computers matching keyword filters. Ezek a szűrők a számítógép neve, a Configuration Manager-hely, tartomány, felső szintű konzolfelhasználóra, operációs rendszer, gyártó vagy modell.These filters are computer name, Configuration Manager site, domain, top console user, operating system, manufacturer, or model.
Hardver 10A – egy meghatározott gyűjtemény megadott időkeretén módosított számítógépekHardware 10A - Computers in a specified collection that have changed during a specified timeframe Azon megadott gyűjtemény számítógépeit jelenít meg, amelyben a hardverosztály módosítva lett a megadott időtartam során.Displays a list of computers in a specified collection where a hardware class has changed during a specified time period.
Hardver 10B – adott számítógépen meghatározott időkereten belül végrehajtott módosításokHardware 10B - Changes on a specified computer within a specified timeframe Megjeleníti a megadott számítógépen a megadott időtartam során módosított osztályokat.Displays the classes that have changed on a specified computer within a specified time period.
Licenc 01A – Microsoft nagybani Licencbeadási főkönyve licencLicense 01A - Microsoft Volume License ledger for Microsoft license statements Megjeleníti a Microsoft mennyiségi licencelési programjában elérhető összes Microsoft-szoftver leltárát.Displays an inventory of all Microsoft software titles that are available from the Microsoft Volume Licensing program.
01b licenc-Microsoft nagybani Licencbeadási Főkönyv főkönyvének eleme eladási csatornánkéntLicense 01B - Microsoft Volume License ledger item by sales channel Azonosítja és megjeleníti a leltározott Microsoft mennyiségi licencelési szoftverek értékesítési csatornáját.Identifies and displays sales channel for inventoried Microsoft Volume License software.
Licenc 01C – az egy adott Microsoft nagybani Licencbeadási Főkönyv elemek és értékesítési csatornákLicense 01C - Computers with a specific Microsoft Volume License ledger item and sales channel Azonosítja és megjeleníti a Microsoft Nagybani Licencbeadási főkönyv megadott elemével rendelkező számítógépeket.Identifies and displays computers that have a specified item from the Microsoft Volume license ledger.
Licenc 01D – megadott számítógép Microsoft nagybani Licencbeadási Főkönyv termékeiLicense 01D - Microsoft Volume License ledger products on a specific computer Azonosítja és megjeleníti a Microsoft Nagybani Licencbeadási főkönyvnek a megadott számítógépen található termékeit.Identifies and displays all Microsoft Volume license ledger items on a specified computer.
Licenc 02A – a licenc lejáratához időtartományok szerint számaLicense 02A - Count of licenses nearing expiration by time ranges Megjeleníti a lejárathoz közeledő licencek számát a megadott időtartomány alapján.Displays a count of licenses nearing expiration by a specified time range. A megjelenített termékek licencét a szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli rendelkezik.The displayed products have their licenses managed by the Software Licensing Service.
Licenc 02B – a licenc lejáratához rendelkező számítógépekLicense 02B - Computers with licenses nearing expiration Megjeleníti a hamarosan lejáró licencekkel rendelkező, megadott számítógépeket.Displays the specified computers with licenses that are nearing expiration.
Licenc 02C – adott számítógépLicense 02C - License information on a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép azon termékeit, amelyek licencét a szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli.Displays products on a specified computer that have their licenses managed by the Software Licensing Service.
Licenc 03A – licencek licencállapotonként számaLicense 03A - Count of licenses by license status Megjeleníti azon termékeket licencállapot alapján, amelyek licenceit a szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli.Displays products, by license status, which have their licenses managed by the Software Licensing Service.
Licenc 03B – meghatározott licencállapotú számítógépekLicense 03B - Computers with a specific license status Megjeleníti azon megadott licencállapotú termékeket, amelyek licenceit a szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli.Displays products, with a specified license status, whose licenses are managed by the Software Licensing Service.
Licenc 04A - a szoftverlicencelés által kezelt termékek számaLicense 04A - Count of products managed by software licensing Megjeleníti azon termékek számát, amelyek licencét a szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli.Displays a count of products that have their licenses managed by the Software Licensing Service.
Licenc 04B – szoftverlicencelési szolgáltatás által kezelt rendelkező számítógépekLicense 04B - Computers with a specific product managed by Software Licensing Service Megjeleníti azon számítógépeket, a szoftver szoftverlicencelési szolgáltatás kezeli, amely egy megadott terméket tartalmazzák.Displays computers, managed by the Software Licensing Service, that include a specified product.
Licenc 05A – kulcskezelő szolgáltatást biztosító számítógépekLicense 05A - Computers providing Key Management Service Megjeleníti a kulcskezelési kiszolgálóként működő számítógépeket.Displays computers that act as Key Management Servers.
Licenc 06A – processzorok száma processzoronkénti licencelésű termékeknélLicense 06A - Processor counts for per-processor licensed products Megjeleníti a processzoronkénti licencelést támogató Microsoft-termékeket használó számítógépek processzorainak a számát.Displays the number of processors on computers using Microsoft products that support per-processor licensing.
Licenc 06B – processzoronkénti licencelést támogató megadott termékkel rendelkező számítógépekLicense 06B - Computers with a specific product that supports per-processor licensing Megjeleníti azon számítógépek listáját, amelyeken telepítve lett a processzoronkénti licencelést támogató megadott Microsoft-termék.Displays a list of computers where a specified Microsoft product that supports per-processor licensing is installed.
Licenc 14A – Microsoft nagybani Licencbeadási egyeztető jelentésLicense 14A - Microsoft Volume Licensing reconciliation report Megjeleníti a Microsoft mennyiségi licencszerződés keretében, és a tényleges leltár keresztül beszerzett szoftverlicencekre egyeztetését.Displays reconciliation on software licenses acquired through Microsoft Volume License Agreement and the actual inventory count.
Licenc 14B – az mvls-ben nem található Microsoft szoftverleltár listájaLicense 14B - List of Microsoft software inventory not found in MVLS Ez a jelentés használja, amely nem szerepel a Microsoft mennyiségi licencszerződés a Microsoft-szoftvercímeket jeleníti meg.This report displays Microsoft software titles in use that aren't found in the Microsoft Volume License Agreement.
Licenc 15A – általános licencegyeztetési jelentésLicense 15A - General license reconciliation report Megjeleníti a megszerzett általános szoftverlicencek és a tényleges leltár egyeztetését.Displays reconciliation on general software licenses acquired and the actual inventory count.
Licenc 15B – a számítógép általános licencegyeztetési jelentéseLicense 15B - General license reconciliation report by computer Megjeleníti a licencelt terméket a megadott verzióval telepítő számítógépeket.Displays computers that installed the licensed product with a specified version.
Szoftver 01A – adott gyűjtemény telepített szoftvereinek összegzéseSoftware 01A - Summary of installed software in a specific collection Megjeleníti a telepített szoftverek összegzését a leltárban található példányok száma szerint.Displays a summary of installed software ordered by the number of instances found from inventory.
Szoftver 02A – egy adott gyűjtemény termékcsaládjaiSoftware 02A - Product families for a specific collection Megjeleníti a megadott gyűjteményben található termékcsaládokat és a család szoftvereinek a számát.Displays the product families and the count of software in the family for a specified collection.
Szoftver 02B – egy megadott termékcsalád termékkategóriáiSoftware 02B - Product categories for a specific product family Megjeleníti a megadott termékcsaládban található termékkategóriákat és a kategória szoftvereinek a számát.Displays the product categories in a specified product family and the count of software within the category.
Szoftver 02C – egy megadott termékcsalád és termékkategória szoftvereiSoftware 02C - Software in a specific product family and category Megjeleníti a megadott termékcsaládban és kategóriában található összes szoftvert.Displays all software that is in the specified product family and category.
Szoftver 02D – meghatározott szoftverrel rendelkező számítógépekSoftware 02D - Computers with specific software installed Megjeleníti a megadott szoftverrel rendelkező összes számítógépet.Displays all computers with specified software installed.
Szoftver 02E – adott számítógépre telepített szoftverSoftware 02E - Installed software on a specific computer Megjeleníti az adott számítógépre telepített összes szoftvert.Displays all software installed on a specified computer.
Szoftver 03A – nem kategorizált szoftverekSoftware 03A - Uncategorized software Megjeleníti az ismeretlenként besorolt vagy nem besorolt szoftvereket.Displays the software that is either categorized as unknown or has no categorization.
Szoftver 04A – szoftvereket a számítógépeken automatikus futtatásra konfiguráltSoftware 04A - Software configured to automatically run on computers Megjeleníti a számítógépeken automatikus futtatásra konfigurált szoftverek listáját.Displays a list of software configured to automatically run on computers.
Szoftver 04B – automatikus futtatásra konfigurált szoftverekkel rendelkező számítógépekSoftware 04B - Computers with specific software configured to automatically run Megjeleníti automatikus futtatásra konfigurált szoftverekkel rendelkező összes számítógépet.Displays all computers with specified software configured to automatically run.
Szoftver 04C – megadott számítógép automatikus futtatásra konfigurált szoftverekSoftware 04C - Software configured to automatically run on a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépen telepített, automatikus futtatásra konfigurált szoftvereket.Displays installed software configured to automatically run on a specified computer.
Szoftver 05A – böngésző segédobjektumaiSoftware 05A - Browser Helper Objects A megadott gyűjtemény számítógépeire telepített böngésző segédobjektumokat jeleníti meg.Displays the browser helper objects installed on computers in a specified collection.
Szoftver 05B – megadott böngésző Segédobjektummal rendelkező számítógépekSoftware 05B - Computers with a specific Browser Helper Object Megjeleníti az összes megadott böngésző segédobjektummal rendelkező számítógépek.Displays all of the computers with a specified browser helper object.
Szoftver 05C – egy adott számítógép böngésző segédobjektumaSoftware 05C - Browser Helper Objects on a specific computer A megadott számítógép összes böngésző segédobjektumát megjeleníti.Displays all browser helper objects on the specified computer.
Szoftver 06A – telepített szoftver kereséseSoftware 06A - Search for installed software Ez a jelentés a telepített szoftverek összegzését tartalmazza.This report provides a summary of installed software. Ez a következő feltételek alapján keresések: Terméknév, kiadó vagy verzió.It searches based on the following criteria: product name, publisher, or version.
Szoftver 06B – szoftverek terméknév alapjánSoftware 06B - Software by product name A megadott termék neve alapján telepített szoftverek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of installed software based on a specified product name.
Szoftver 07A – mostanában használt végrehajtható programok a számítógépek száma szerintSoftware 07A - Recently used executable programs by the count of computers Felhasználó által mostanában használt végrehajtható programokat jeleníti meg.Displays executable programs that users recently used. Azt is, amelyen a felhasználók a program használt számítógépek számát.It also includes the count of computers on which users used the program. A jelentés megtekintéséhez engedélyezni kell a szoftverhasználat-mérést a hely számára.Software metering must be enabled for this site to view this report.
Szoftver 07B – mostanában használt számítógépek egy megadott végrehajtható programotSoftware 07B - Computers that recently used a specified executable program Amikor felhasználók egy megadott végrehajtható programot mostanában használt számítógépek jeleníti meg.Displays the computers on which users recently used a specified executable program. Ez a jelentés szükséges, hogy engedélyezte a szoftverhasználat-mérési ügyfélbeállítást.This report requires that you enable the software metering client setting.
Szoftver 07C – mostanában használt végrehajtható programok a megadott számítógépSoftware 07C - Recently used executable programs on a specified computer Megjeleníti, hogy a felhasználók az adott számítógépen mostanában használt végrehajtható fájlok.Displays executable files that users recently used on a specified computer. Ez a jelentés szükséges, hogy engedélyezte a szoftverhasználat-mérési ügyfélbeállítást.This report requires that you enable the software metering client setting.
Szoftver 08A – mostanában használt végrehajtható programok a felhasználók száma szerintSoftware 08A - Recently used executable programs by the count of users Felhasználó által mostanában használt végrehajtható programokat jeleníti meg.Displays executable programs that users recently used. A program legutóbb használt felhasználók számát is tartalmaz.It also includes a count of users that most recently used the program. Ez a jelentés szükséges, hogy engedélyezte a szoftverhasználat-mérési ügyfélbeállítást.This report requires that you enable the software metering client setting.
Szoftver 08B – a felhasználó mostanában használt egy megadott végrehajtható programotSoftware 08B - Users that recently used a specified executable program Megjeleníti egy megadott végrehajtható programot legutóbb használt felhasználókat.Displays the users that most recently used a specified executable program. Ez a jelentés szükséges, hogy engedélyezte a szoftverhasználat-mérési ügyfélbeállítást.This report requires that you enable the software metering client setting.
Szoftver 08C – mostanában használt végrehajtható programok a megadott felhasználó általSoftware 08C - Recently used executable programs by a specified user A megadott felhasználó mostanában használt végrehajtható programokat jeleníti meg.Displays executable programs that the specified user used recently. Ez a jelentés szükséges, hogy engedélyezte a szoftverhasználat-mérési ügyfélbeállítást.This report requires that you enable the software metering client setting.
Szoftver 09A – ritkán használt szoftverekSoftware 09A - Infrequently used software Megjeleníti a szoftvercímet, amely a felhasználók még nem használta a megadott időszakban.Displays software titles that users haven't used during a specified period of time.
Szoftver 09B - számítógépekre telepített ritkán használt szoftverekkel rendelkezőSoftware 09B - Computers with infrequently used software installed A telepített szoftverek, amelyek a felhasználók még nem használta a megadott időtartam elteltéig számítógépeket jeleníti meg.Displays computers with installed software that users haven't used for a specified period of time. A megadott időtartam a „Szoftver 09A – Ritkán használt szoftverek” jelentésben megadott értéken alapul.The specified period of time is based on the value specified in the 'Software 09A - Infrequently used software' report.
Szoftver 10A – szoftver szoftvercímek adott definiált több egyéni címkékSoftware 10A - Software titles with specific multiple custom labels defined Megjeleníti a megadott egyénicímke-feltételek mindegyikének megfelelő szoftvereket.Displays software titles based on matching of all specified custom label criteria. Legfeljebb három egyéni címke jelölhető ki a szoftverek keresésének finomításához.Up to three custom labels can be selected to refine a software title search.
Szoftver 10B – telepített egyéni címkével ellátott szoftverekkel rendelkező számítógépekSoftware 10B - Computers with a specific custom-labeled software title installed Megjeleníti a gyűjtemény összes olyan számítógépét, amelyen a megadott egyéni címkével rendelkező szoftver telepítve lett.Displays all computers in this collection that have the specified custom-labeled software title installed.
Szoftver 11A – megadott egyéni címkével rendelkező szoftvercímekSoftware 11A - Software titles with a specific custom label defined Megjeleníti a megadott egyénicímke-feltételek legalább egyikének megfelelő szoftvereket.Displays software titles based on matching of at least one of the specified custom label criteria.
Szoftver 12A – szoftver egyéni címkévelSoftware 12A - Software titles without a custom label Egyéni címkével nem rendelkező szoftvercímeket jeleníti meg.Displays all software titles that don't have a custom label defined.
14A szoftver – a szoftverazonosító címkével ellátott szoftverek keresése software engedélyezve vanSoftware 14A - Search for software identification tag enabled software Megjeleníti az engedélyezett szoftverazonosító címkével ellátott, telepített szoftverek számát.Displays a count of installed software with a software identification tag enabled.
14B – meghatározott szoftverazonosító címkével rendelkező számítógépek engedélyezett szoftverek telepítéseSoftware 14B - Computers with specific software identification tag enabled software installed Megjeleníti a megadott engedélyezett szoftverazonosító címkével ellátott, telepített szoftverekkel rendelkező számítógépeket.Displays all computers that have installed software with a specified software identification tag enabled.
14C szoftver – telepített szoftver azonosítása engedélyezett címkével ellátott szoftver egy adott számítógépenSoftware 14C - Installed software identification tag enabled software on a specific computer Megjeleníti a megadott engedélyezett szoftverazonosító címkével ellátott, a megadott számítógépen telepített szoftvereket.Displays all installed software with a specified software identification tag enabled on a specified computer.
Életciklus – 01A – adott szoftvertermékkel rendelkező számítógépekLifecycle 01A - Computers with a specific software product Amelyen a megadott termék észlelt számítógépek listájának megtekintéséhez.View a list of computers on which a specified product is detected.
Életciklus 02A – a szervezeten belüli lejárt termékekkel rendelkező gépek listájaLifecycle 02A - List of machines with expired products in the organization A lejárt termékek rajtuk számítógépek megtekintéseView computers that have expired products on them. Ez a jelentés a termék neve szerint szűrheti.You can filter this report by product name.
Életciklus – 03A – a cégnél talált lejárt termékek listájaLifecycle 03A - List of expired products found in the organization Termék részleteinek megtekintése a környezetben, amelyek életciklus lejárt dátum.View details for products in your environment that have expired lifecycle dates.
Életciklus – 04A – termékéletciklus általános áttekintéseLifecycle 04A - General Product Lifecycle overview A termék életciklusának listájának megtekintéséhez.View a list of product lifecycles. Szűrje a listát a termék nevét és a lejárata (nap).Filter the list by product name and days to expiration.
Életciklus 05A – termékéletciklus irányítópultjaLifecycle 05A - Product lifecycle dashboard A verzió 1810-től kezdődően ez a jelentés a konzolon belüli irányítópultként hasonló információkat tartalmaz.Starting in version 1810, this report includes similar information as the in-console dashboard.

Ügyfél leküldéseClient push

Az alábbi négy jelentések megtalálhatók a ügyfél leküldése kategória.The following four reports are listed under the Client Push category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Ügyfélleküldés telepítési állapotának részleteiClient push installation status details Információkat jelenít meg az ügyfélleküldés telepítési folyamatával kapcsolatban az összes helyre vonatkozóan.Displays information about the client push installation process for all sites.
Ügyfélleküldés telepítési állapotának részletei az adott helyClient push installation status details for a specified site Információkat jelenít meg az ügyfélleküldés telepítési folyamatával kapcsolatban a megadott helyre vonatkozóan.Displays information about the client push installation process for a specified site.
Ügyfélleküldés telepítési állapotának összegzéseClient push installation status summary Összegzési nézetet jelenít meg az ügyfélleküldés telepítési állapotával kapcsolatban az összes helyre vonatkozóan.Displays a summary view of the client push installation status for all sites.
Ügyfélleküldés telepítési állapotának összegzése az adott helyClient push installation status summary for a specified site Összegzési nézetet jelenít meg az ügyfélleküldés telepítési állapotával kapcsolatban a megadott helyre vonatkozóan.Displays a summary view of the client push installation status for a specified site.

ÜgyfélállapotClient status

Az alábbi hét jelentések megtalálhatók a ügyfélállapot kategória.The following seven reports are listed under the Client Status category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Ügyfél szervizelési részleteiClient remediation details Az ügyfél szervizelési műveleteivel kapcsolatos részleteket jelenít meg a megadott gyűjteményre vonatkozóan.Displays details of client remediation actions for a collection you specify.
Ügyfél szervizelési összegzéseClient remediation summary Megjeleníti az ügyfél szervizelési műveleteinek az összegzését a megadott gyűjteményre vonatkozóan.Displays a summary of client remediation actions for a specified collection.
Az ügyfél állapotelőzményeiClient status history Megjeleníti az ügyfél átfogó állapotelőzményeinek a nézetét a helyre vonatkozóan.Displays a historical view of overall client status in the site.
Ügyfélállapot összegzéseClient status summary Megjeleníti a megadott gyűjtemény aktív ügyfeleinek ügyfél-ellenőrzési eredményeit.Displays the client check results of active clients for a given collection.
Ügyfél kérelmezési ideje házirendClient time to request policy Az elmúlt 30 napban legalább egyszer házirendet kérő ügyfelek százalékos jeleníti meg.Displays the percentage of clients that requested policy at least once in the last 30 days. Minden nap, amely a ciklus első napja óta házirendet kérő összes ügyfél százalékos arányt mutatja.Each day represents a percentage of total clients that requested policy since the first day in the cycle.
Részletek ügyfélellenőrzésekkel rendelkező sikertelenClients with failed client check details Részleteket jeleníti meg azon ügyfelekkel kapcsolatban, amelyek ügyfélellenőrzése sikertelen volt a megadott gyűjtemény esetében.Displays details about clients that client check failed for a specified collection.
Inaktív ügyfelek részleteiInactive clients details Megjeleníti a megadott gyűjtemény inaktív ügyfeleinek részletes listáját.Displays a detailed list of inactive clients for a given collection.

Vállalati erőforrások eléréseCompany resource access

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hozzáférés a vállalati erőforrásokhoz kategória.The following three reports are listed under the Company Resource Access category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Tanúsítványkiadási előzményekCertificate issuance history Felhasználók és eszközök a megadott dátumtartományban a tanúsítványregisztrációs pont által kibocsátott tanúsítványok előzményeit jeleníti meg.Displays the history of certificates issued by the certificate registration point to users and devices for the specified date range.
Tanúsítványkiadási állapot szerint rendezett eszközlistaList of assets by certificate issuance status Megjeleníti a megadott tanúsítványprofil értékelése után a megadott tanúsítványkiadási állapotban lévő eszközöket vagy felhasználókat.Displays the devices or users in a specified certificate issuance state following the evaluation of a specified certificate profile.
Hamarosan lejáró tanúsítvánnyal rendelkező eszközök listájaList of assets with certificates nearing expiry Megjeleníti a megadott dátumon vagy az előtt lejáró tanúsítványokkal rendelkező eszközöket vagy felhasználókat.Displays the devices or users with certificates that expire on or before the specified date.

Megfelelőség és beállítások kezeléseCompliance and settings management

Az alábbi 22 jelentések megtalálhatók a megfelelőség és beállítások kezelése kategória.The following 22 reports are listed under the Compliance and Settings Management category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
A referenciakonfiguráció megfelelőségi előzményeiCompliance history of a configuration baseline Megjeleníti az alapkonfiguráció megfelelőségi változásainak az előzményeit a megadott dátumtartományra vonatkozóan.Displays the history of the changes in compliance of a configuration baseline for the specified date range.
Konfigurációs elem megfelelőségi előzményeiCompliance history of a configuration item Megjeleníti a konfigurációs elem megfelelőségi változásainak az előzményeit a megadott dátumtartományra vonatkozóan.Displays the history of the changes in compliance of a configuration item for the specified date range.
Felhasználó feltételes hozzáférési megfelelőségeConditional Access Compliance for User Egy adott felhasználó feltételes hozzáférési megfelelőség részletes jeleníti meg.Displays detailed conditional access compliance for a specific user.
Megfelelőségi jelentés feltételes hozzáférésrőlConditional Access Compliance Report A céloldali megfelelőségi szabályzatokhoz feltételes hozzáférési megfelelőségi jelentés az egyes.A conditional access compliance report for each targeted compliance policy.
A konfigurációs eszköz alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemek megfelelő szabályainak részleteiDetails of compliant rules of configuration items in a configuration baseline for an asset Megjeleníti a megadott eszköz vagy felhasználó megadott konfigurációs elemének felel szabályokkal kapcsolatos információkat.Displays information about the rules evaluated as compliant for a specified configuration item for a specified device or user.
A konfigurációs eszköz alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemek ütköző szabályainak részleteiDetails of conflicting rules of configuration items in a configuration baseline for an asset A telepített konfigurációelem, amely más szabályokkal ütközik szabályokkal kapcsolatos információkat jeleníti meg.Displays information about rules in a deployed configuration item that conflict with other rules. A többi szabály például azonos, vagy egy másik üzembe helyezett konfigurációs elem.Include the other rules in the same or another deployed configuration item.
A konfigurációs eszköz alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemek hibáiDetails of errors of configuration items in a configuration baseline for an asset Megjeleníti a megadott eszköz vagy felhasználó adott konfigurációs eleme által létrehozott hibákkal kapcsolatos információkat.Displays information about errors generated by a specified configuration item for a specified device or user.
A konfigurációs eszköz alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemek nem kompatibilisnek értékelt szabályok részleteiDetails of non-compliant rules of configuration items in a configuration baseline for an asset Megjeleníti a megadott eszköz vagy felhasználó megadott konfigurációs elemére vonatkozóan a nem megfelelőként értékelt szabályokkal kapcsolatos információkat.Displays information about rules that were evaluated as noncompliant for a specified configuration item, for a specified device or user.
A konfigurációs eszköz alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemek vonatkozó szervizelt szabályok részleteiDetails of remediated rules of configuration items in a configuration baseline for an asset Megjeleníti a megadott eszköz vagy felhasználó megadott konfigurációs eleme által szervizelt szabályokkal kapcsolatos információkat.Displays information about rules that were remediated by a specified configuration item for a specified device or user.
A referenciakonfiguráció megfelelőségi állapot szerint rendezett listájaList of assets by compliance state for a configuration baseline Megjeleníti a megadott alapkonfiguráció értékelése után a megadott megfelelőségi állapotban lévő eszközöket vagy felhasználókat.Displays the devices or users in a specified compliance state following the evaluation of a specified configuration baseline.
Eszközök listája a referenciakonfiguráció konfigurációs elemének megfelelőségi állapota alapjánList of assets by compliance state for a configuration item in a configuration baseline Megjeleníti a megadott konfigurációs elem értékelése után a megadott megfelelőségi állapotban lévő eszközöket vagy felhasználókat.Displays the devices or users in a specified compliance state following the evaluation of a specified configuration item.
Nem megfelelő alkalmazások és eszközök egy adott felhasználó listájaList of noncompliant Apps and Devices for a specified user Felhasználók és eszközök olyan telepített alkalmazásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a megadott szabályzatnak információit jeleníti meg.Displays information about users and devices that have apps installed that aren't compliant with a policy you specified.
Az adott eszköz számára megadott szabállyal ütköző szabályok listájaList of rules conflicting with a specified rule for an asset Egy üzembe helyezett konfigurációs elem számára megadott szabállyal ütköző szabályok listáját jeleníti meg.Displays a list of rules that conflict with a specified rule for a deployed configuration item.
A referenciakonfiguráció ismeretlen eszközök listájaList of unknown assets for a configuration baseline Eszközök vagy felhasználók, akik még nem jelentettek megfelelőségi adatot a referenciakonfiguráció listáját jeleníti meg.Displays a list of devices or users that haven't yet reported any compliance data for a specified configuration baseline.
Egy konfigurációs elem számára ismeretlen eszközök listájaList of unknown assets for a configuration item Eszközök vagy felhasználók, akik még nem jelentettek megfelelőségi adatot a konfigurációs elem listáját jeleníti meg.Displays a list of devices or users that haven't yet reported any compliance data for a specified configuration item.
Szabályai és hibái alapkonfigurációjához alapkonfigurációjához tartozó konfigurációs elemekRules and errors summary of configuration items in a configuration baseline for an asset A szabályok és a egy adott konfigurációs elem beállítási hibáit megfelelőségi állapotának összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the compliance state of the rules and any setting errors for a specified configuration item. Egy eszköz vagy felhasználó számára a konfigurációs elem kell telepíteni.The configuration item must be deployed to a device or user.
Megfelelőségi összegzés referenciakonfigurációnkéntSummary compliance by configuration baseline Megjeleníti a hierarchiában üzembe helyezett alapkonfigurációk átfogó megfelelőségének az összegzését.Displays a summary of the overall compliance of deployed configuration baselines in the hierarchy.
A referenciakonfiguráció konfigurációs elemének megfelelőségi összegzéseSummary compliance by configuration items for a configuration baseline Megjeleníti a megadott alapkonfigurációban lévő konfigurációs elemek megfelelőségének az összegzését.Displays a summary of the compliance of configuration items in a specified configuration baseline.
Konfigurációs házirendek összegző megfelelőségeSummary compliance by configuration policies Megjeleníti a konfigurációs házirendek megfelelőségének összegzését.Displays a summary of the compliance of configuration policies.
Egy gyűjteményt a referenciakonfiguráció megfelelőségi összegzéseSummary compliance of a configuration baseline for a collection A megadott alapkonfiguráció átfogó megfelelőségének összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the overall compliance of a specified configuration baseline. A konfigurációs elem telepíteni kell a megadott gyűjteményben.The configuration item must be deployed to the specified collection.
Nem megfelelő alkalmazásokkal rendelkező felhasználók összegzéseSummary of Users who have Noncompliant Apps Felhasználók olyan telepített alkalmazásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a megadott szabályzatnak információit jeleníti meg.Displays information about users that have apps installed that aren't compliant with a policy you specified.
Feltételek és kikötések elfogadásaTerms and Conditions acceptance Megjeleníti a feltételeket és kikötéseket tartalmazó elemeket, illetve hogy az egyes felhasználók ezek mely verzióját fogadták el.Displays Terms and Conditions items and which version each user has accepted.

AdatraktárData warehouse

Az alábbi hét jelentések megtalálhatók a adatraktár kategória.The following seven reports are listed under the Data warehouse category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Alkalmazás központi telepítéseApplication Deployment Korábbi: Alkalmazás központi telepítését egy adott alkalmazás és a gép részleteinek megtekintéséhez.Historical: View details for application deployment for a specific application and machine.
Endpoint Protection és a szoftverfrissítés megfelelőségénekEndpoint Protection and Software Update Compliance Korábbi: Számítógépek megtekintése, amelyekről hiányoznak a szoftverfrissítéseket.Historical: View computers that are missing software updates.
Általános HardverleltárGeneral Hardware Inventory Korábbi: Egy adott gép összes Hardverleltár megtekintése.Historical: View all hardware inventory for a specific machine.
Általános szoftverleltárGeneral Software Inventory Korábbi: Egy adott gép valamennyi szoftverleltár megjelenítése.Historical: View all software inventory for a specific machine.
Infrastrukturális állapot áttekintéseInfrastructure Health Overview Korábbi: Megjeleníti a Configuration Manager infrastrukturális állapotának áttekintése.Historical: Displays an overview of the health of your Configuration Manager infrastructure.
Észlelt kártevők listájaList of Malware Detected Korábbi: Nézet kártevők, amelyek a szervezet észlelhető.Historical: View malware that has been detected in the organization.
Szoftver telepítési összegzéseSoftware Distribution Summary Korábbi: Egy adott hirdetmény és a gép szoftverterjesztés összefoglalása.Historical: A summary of software distribution for a specific advertisement and machine.

EszközkezelésDevice management

Az alábbi 37 jelentések megtalálhatók a Eszközkezelés kategória.The following 37 reports are listed under the Device Management category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Az összes, vállalati tulajdonú mobileszközökAll corporate-owned mobile devices Megjeleníti az összes vállalati tulajdonú mobileszközök.Displays all corporate owned mobile devices.
Összes mobileszköz ügyfélAll mobile device clients Információkat jelenít meg az összes mobileszköz-ügyféllel kapcsolatban.Displays information about all mobile device clients. Az Exchange Server-összekötő által kezelt eszközök kimaradnak.Devices that are managed by the Exchange Server connector aren't included.
A Windows CE Configuration Manager-ügyfél által kezelt, és nem kifogástalan állapotú mobileszközök tanúsítványokkal kapcsolatos problémákCertificate issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE and that are not healthy Részletes információ a tanúsítványokkal kapcsolatos problémák a Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök jeleníti meg.Displays detailed information about certificate issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök központi telepítési problémáiClient deployment failure for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE Részletes információit jeleníti meg a Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök központi telepítési problémáival kapcsolatban.Displays detailed information about deployment failure for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök ügyfél központi telepítési állapotának részleteiClient deployment status details for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE A Windows CE Configuration Manager-ügyfél által kezelt mobileszközök állapotával kapcsolatos információit jeleníti meg.Displays information about the status of mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök sikeres központiClient deployment success for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE Részletes információ a Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök sikeres központi jeleníti meg.Displays detailed information about deployment success for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által kezelt, és nem kifogástalan állapotú mobileszközök kommunikációs problémáiCommunication issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE and that are not healthy Ez a jelentés a Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök kommunikációs problémákkal kapcsolatban részletes információkat tartalmaz.This report contains detailed information about communication issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Alapértelmezett ActiveSync postaláda-házirendnek, amely az Exchange Server-összekötő által kezelt mobileszközök megfelelőségi állapotaCompliance status of default ActiveSync mailbox policy for the mobile devices that are managed by the Exchange Server connector Az alapértelmezett Exchange ActiveSync postaláda-házirendnek az Exchange Server-összekötő által kezelt mobileszközök megfelelőségi állapot összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the compliance status with the Default Exchange ActiveSync mailbox policy for the mobile devices managed by the Exchange Server connector.
A mobileszközök száma megjelenítési beállításokCount of mobile devices by display configurations Ez a jelentés a mobileszközök számát jeleníti meg a megjelenítési beállítások alapján.This report displays the number of mobile devices by display settings.
Operációs rendszer által a mobileszközök számaCount of mobile devices by operating system Megjeleníti a mobileszközök számát az operációs rendszer alapján.Displays the number of mobile devices by operating system.
Mobileszközök programmemória alapján számaCount of mobile devices by program memory Megjeleníti a mobileszközök számát a programmemória alapján.Displays the number of mobile devices by program memory.
Mobileszközöket a tárolómemória beállításai alapjánCount of mobile devices by storage memory configurations Mobileszközök száma a tárolómemória beállításai alapjánCount of mobile devices by storage memory configurations
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök vonatkozó állapottal kapcsolatos adatokHealth information for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök állapotának részletes információit jeleníti meg.Displays detailed health information for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök állapotaHealth summary for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök állapotának összegző információit jeleníti meg.Displays health summary information for mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Az Exchange Server-összekötő által kezelt inaktív mobileszközökInactive mobile devices that are managed by the Exchange Server connector Megjeleníti a megadott számú napokon történt az Exchange-kiszolgáló már nem csatlakoztak az Exchange Server-összekötő által kezelt mobil eszközökhöz.Displays the mobile devices managed by the Exchange Server connector that haven't connected to an Exchange Server in a specified number of days.
Eszközök listája feltételes hozzáférési állapot szerintList of devices by Conditional Access State Az eszközök aktuális megfelelőségi és feltételes hozzáférési állapotáról jelenít meg információkat.Displays information about the current compliance and conditional access state of devices. Ezt a jelentést a feltételes hozzáférési házirendekhez használhatja.You can use this report with conditional access policies. A jelentés a Configuration Manager 1602-es verziójától érhető el.This report is available beginning in version 1602 of Configuration Manager.
Eszközök listája Állapotigazolási állapot szerintList of devices by Health Attestation state Eszközállapot-igazolási szolgáltatás által jelentett attribútumokkal rendelkező eszközök listáját jeleníti megDisplays a list of devices with attributes reported by Health Attestation Service
A Microsoft Intune-ban felhasználónként regisztrált eszközök listájaList of Devices enrolled per user in Microsoft Intune A felhasználó a Microsoft Intune által regisztrált összes eszközt megjeleníti.Displays all devices a user has enrolled with Microsoft Intune.
Az egy bizonyos eszközkategóriába tartozó eszközök listájaList of devices in a specific device category Egy adott eszközkategória minden eszközéről információit jeleníti meg.Displays information for all devices within a specific device category.
A Windows CE Configuration Manager-ügyfél által kezelt, és nem kifogástalan állapotú mobileszközök helyi ügyfélproblémákkalLocal client issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE and that are not healthy Ez a jelentés a Windows CE Configuration Manager-ügyfél által felügyelt mobileszközök helyi ügyfelekkel kapcsolatos részletes információkat tartalmaz.This report contains detailed information about local client issues on mobile devices that are managed by the Configuration Manager client for Windows CE.
Mobileszköz ügyfél-információkMobile device client information A Configuration Manager-ügyfél telepítve van a mobileszközök információit jeleníti meg.Displays information about the mobile devices that have the Configuration Manager client installed. Ezzel a jelentéssel ellenőrizheti, hogy mely eszközök tudnak sikeresen kommunikálni egy felügyeleti ponttal.You can use this report to verify which mobile devices can successfully communicate with a management point.
Mobileszközök megfelelőségi adatai az Exchange Server-összekötőMobile device compliance details for the Exchange Server connector Megjeleníti a mobileszközök megfelelőségi adatait az Exchange Server-összekötővel konfigurált alapértelmezett Exchange ActiveSync postaláda-házirendre vonatkozóan.Displays the mobile device compliance details for a default Exchange ActiveSync mailbox policy that is configured by using the Exchange Server connector.
Mobileszközök operációs rendszerek alapjánMobile devices by operating system Megjeleníti a mobileszközöket az operációs rendszer alapján.Displays the mobile devices by operating system.
Jailbreakelt vagy rootolt mobileszközökMobile devices that are jailbroken or a rooted device Megjeleníti a jailbreakelt vagy rootolt mobileszközöket.Displays the mobile devices that are jailbroken or a rooted device.
Nélküliek, mert nem sikerült egy helyhez rendelt de beléptetett mobileszközökMobile devices that are unmanaged because they enrolled but failed to assign to a site Megjeleníti a mobileszközöket a Configuration Manager sikeresen tanúsítvánnyal rendelkező, de a helyhozzárendelést nem.Displays the mobile devices that completed enrollment with Configuration Manager, have a certificate, but failed to complete site assignment.
Meghatározott mennyiségű szabad programmemóriával rendelkező mobileszközökMobile devices with a specific amount of free program memory Megjeleníti a megadott mennyiségű szabad programmemóriával rendelkező összes mobileszközt.Displays all mobile devices with their specified amount of free program memory.
Meghatározott mennyiségű szabad eltávolítható memóriával rendelkező mobileszközökMobile devices with a specific amount of free removable storage memory Megjeleníti a megadott mennyiségű szabad eltávolítható memóriával rendelkező összes mobileszközt.Displays all mobile devices with the specified amount of free removable memory.
Tanúsítvány megújításával kapcsolatos problémákkal rendelkező mobileszközökMobile devices with certificate renewal issues Megjeleníti a tanúsítványukat nem megújító, beléptetett mobileszközöket.Displays the enrolled mobile devices that failed to renew their certificate. Ha nem újítja meg a tanúsítvány a lejárati idő előtt, a mobil eszközök lesznek.If you don't renew the certificate before the expiry period, the mobile devices become unmanaged.
A kevés szabad programmemóriával mobileszközök (kevesebb mint a megadott szabad KB érték)Mobile devices with low free program memory (less than specified KB free) Megjeleníti azon mobileszközöket, amelyek programmemóriája kisebb a KB-ban megadott méretnél.Displays the mobile devices for which the program memory is lower than a specified size in KB.
(Kevesebb mint a megadott szabad KB érték) kevés szabad eltávolítható memóriával rendelkező mobileszközökMobile devices with low free removable storage memory (less than specified KB free) Megjeleníti azon mobileszközöket, amelyek eltávolítható tárolómemóriája kisebb a KB-ban megadott méretnél.Displays the mobile devices for which the removable storage memory is lower than a specified size in KB.
A Microsoft Intune-ban felhasználónként regisztrált eszközök számaNumber of devices enrolled per user in Microsoft Intune A Microsoft Intune-előfizetés engedélyezett felhasználókat jeleníti meg.Displays the users enabled for the Microsoft Intune subscription. Emellett az egyes felhasználók esetén regisztrált eszközök teljes számát jeleníti meg.It also shows the total number of devices enrolled for each user.
Mobileszközök függőben lévő kivonási és törlési kérelemPending retire and wipe request for mobile devices Megjeleníti a mobileszközökre vonatkozóan függőben lévő törlési kéréseket.Displays the wipe requests that are pending for mobile devices.
A közelmúltban beléptetett és hozzárendelt mobileszközökRecently enrolled and assigned mobile devices Megjeleníti a nemrég lett regisztrálva a Configuration Managerrel és sikeresen helyhez rendelt mobileszközöket.Displays mobile devices that recently enrolled with Configuration Manager and successfully assigned to a site.
Közelmúltban törölt mobileszközökRecently wiped mobile devices Megjeleníti a közelmúltban sikeresen törölt mobileszközök listáját.Displays the list of mobile devices that were recently successfully wiped.
Az Exchange Server-összekötő által kezelt mobileszközök beállításaiSettings summary for mobile devices that are managed by the Exchange Server connector Minden, az Exchange Server-összekötő által kezelt alapértelmezett Exchange ActiveSync postaláda-házirendnek beállításait alkalmazó mobileszközök számát jeleníti meg.Displays the number of mobile devices that apply the settings for each Default Exchange ActiveSync mailbox policy managed by the Exchange Server connector.
Windows RT saját telepítési kulcs részletes állapotaWindows RT Sideloading Keys Detailed Status Megjeleníti a megadott Windows RT közvetlen telepítési kulcs részletes állapotinformációit.Displays detailed status information for a specified Windows RT sideloading key.
Windows RT saját telepítési kulcsok összegzéseWindows RT Sideloading Keys Summary Megjeleníti a Windows RT közvetlen telepítési kulcsok állapotát.Displays the status of Windows RT sideloading keys.

Illesztőprogram-kezelőDriver management

Az alábbi 13 jelentések megtalálhatók a illesztőprogram-kezelő kategória.The following 13 reports are listed under the Driver Management category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Minden illesztőprogramAll drivers Megjeleníti az összes illesztőprogram listáját.Displays a list of all drivers.
Adott platformhoz tartozó összes illesztőprogramAll drivers for a specific platform Megjeleníti a megadott platform összes illesztőprogramját.Displays all drivers for a specified platform.
Egy megadott rendszerindító lemezkép összes illesztőprogramjaAll drivers in a specific boot image Megjeleníti a megadott rendszerindító lemezképben lévő összes illesztőprogramot.Displays all drivers in a specified boot image.
Egy adott kategória összes illesztőprogramjaAll drivers in a specific category Megjeleníti a megadott kategóriában lévő összes illesztőprogramot.Displays all drivers in a specified category.
Adott csomag összes illesztőprogramjaAll drivers in a specific package Megjeleníti a megadott csomagban lévő összes illesztőprogramot.Displays all drivers in a specified package.
Megadott illesztőprogram kategóriáiCategories for a specific driver Megjeleníti a megadott illesztőprogram kategóriáit.Displays categories for a specified driver.
Számítógépek amelyek nem tudták telepíteni az illesztőprogramokat egy adott gyűjtemény számáraComputers that failed to install drivers for a specific collection Megjeleníti azon számítógépeket, amelyek nem telepítettek illesztőprogramokat a megadott gyűjtemény számára.Displays computers that failed to install drivers for a specified collection.
Illesztőprogram-katalógus adott gyűjteményre vonatkozó egyezési jelentéseDriver catalog matching report for a specific collection Megjeleníti az illesztőprogram-katalógusnak a megadott gyűjteményre vonatkozó egyezési jelentését.Displays the driver catalog matching report for a specified collection.
Illesztőprogram-katalógus adott számítógépre vonatkozó egyezési jelentéseDriver catalog matching report for a specific computer Megjeleníti az illesztőprogram-katalógusnak a megadott számítógépre vonatkozó egyezési jelentését.Displays the driver catalog matching report for a specified computer.
Illesztőprogram-katalógus egyezési jelentése egy adott eszközhöz egy adott számítógépenDriver catalog matching report for a specific device on a specific computer Megjeleníti az illesztőprogram-katalógusnak a megadott számítógép megadott eszközére vonatkozó egyezési jelentését.Displays the driver catalog matching report for a specified device on a specified computer.
Illesztőprogram-katalógus egyezési jelentése egy adott gyűjtemény számítógépeinek meghatározott eszközzel rendelkezőDriver catalog matching report for computers in a specific collection with a specific device Megjeleníti az illesztőprogram-katalógusnak a megadott eszközzel rendelkező megadott gyűjtemény számítógépeire vonatkozó egyezési jelentését.Displays driver catalog matching report for computers in a specified collection with a specified device.
Nem sikerült telepíteni a megadott számítógépen található illesztőprogramokDrivers that failed to install on a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépre sikertelenül telepített illesztőprogramokat.Displays drivers that failed to install on a specified computer.
Egy adott illesztőprogram támogatott platformjaiSupported platforms for a specific Driver Megjeleníti a megadott illesztőprogram támogatott platformjait.Displays supported platforms for a specified driver.

Endpoint ProtectionEndpoint Protection

Az alábbi hat jelentések megtalálhatók a Endpoint Protection kategória.The following six reports are listed under the Endpoint Protection category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Kártevőirtó tevékenységgel kapcsolatos jelentésAntimalware activity report Megjeleníti a kártevőirtói tevékenységek áttekintését.Displays an overview of antimalware activity.
Kártevőirtó összesített állapota és előzményeiAntimalware overall status and history Megjeleníti a kártevőirtó átfogó állapotát és előzményeit.Displays the antimalware overall status and history.
Számítógép kártevőinek részleteiComputer malware details Megjeleníti a megadott számítógép részleteit és az azon található kártevők listáját.Displays details about a specified computer and the list of malware found on it.
Fertőzött számítógépekInfected computers Megjeleníti azon számítógépek listáját, amelyeken a megadott fenyegetést észlelte a rendszer.Displays a list of computers with a specified threat detected.
Fenyegetettségeknek leginkább kitett felhasználókTop users by threats Megjeleníti a legtöbb észlelt fenyegetéssel rendelkező felhasználók listáját.Displays the list of users with the most number of detected threats.
Felhasználói fenyegetések listájaUser threat list Megjeleníti a megadott felhasználói fiók esetén talált fenyegetések listáját.Displays the list of threats found for a specified user account.

Hardver – CD-ROMHardware - CD-ROM

Az alábbi négy jelentések megtalálhatók a hardver – CD-ROM kategória.The following four reports are listed under the Hardware - CD-ROM category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Egy adott számítógép CD-ROM-információkCD-ROM information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép CD-ROM-meghajtóival kapcsolatos információkat.Displays information about the CD-ROM drives on a specified computer.
Számítógépek adott CD-ROM gyártóComputers for a specific CD-ROM manufacturer Megjeleníti a megadott gyártó által készített CD-ROM-meghajtót tartalmazó számítógépek listáját.Displays a list of computers that contain a CD-ROM drive made by a manufacturer you specify.
CD-ROM-meghajtók száma gyártónkéntCount CD-ROM drives per manufacturer Megjeleníti a gyártónként leltárazott CD-ROM-meghajtók számát.Displays the number of CD-ROM drives inventoried per manufacturer.
Előzmények – adott számítógép CD-ROM előzményeiHistory - CD-ROM history for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép CD-ROM-meghajtóinak leltárelőzményeit.Displays the inventory history for CD-ROM drives on a specified computer.

Hardver – lemezHardware - Disk

Az alábbi nyolc jelentések megtalálhatók a hardver – lemez kategória.The following eight reports are listed under the Hardware - Disk category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Egy meghatározott méretű merevlemezzel rendelkező számítógépekComputers with a specific hard disk size Megjeleníti a megadott méretű merevlemezzel rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have hard disks of a specified size.
Kevés szabad lemezterület (kevesebb mint a megadott % szabad) rendelkező számítógépekComputers with low free disk space (less than specified % free) Megjeleníti a megadott gyűjtemény azon számítógépeinek listáját, amelyek a megadott szabad lemezterületnél kevesebb lemezterülettel rendelkeznek.Displays a list of computers in a specified collection that have less that the specified free disk space.
A kevés szabad tárhellyel számítógépek (a megadottnál kevesebb szabad MB)Computers with low free disk space (less that specified MB free) Megjeleníti azon számítógépek és lemezek listáját, amelyek kevés szabad területtel rendelkeznek.Displays a list of computers and disks where the disks are low on space. Az ellenőrizendő szabad lemezterület mennyisége MB-ban van megadva.The amount of free space to check for is specified in MB.
Fizikailemez-konfigurációk számaCount physical disk configurations Megjeleníti a lemezkapacitás alapján leltározott merevlemezek számát.Displays the number of hard disks inventoried by disk capacity.
Egy adott számítógép – logikai lemezek lemezadataiDisk information for a specific computer - Logical disks Megjeleníti a megadott számítógép logikai lemezeivel kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the logical disks on a specified computer.
Egy adott számítógép - partíciók lemezadataiDisk information for a specific computer - Partitions Megjeleníti a megadott számítógép lemezpartícióival kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the disk partitions on a specified computer.
Egy adott számítógép – fizikai lemezek lemezadataiDisk information for a specific computer - Physical disks Megjeleníti a megadott számítógép fizikai lemezeivel kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the physical disks on a specified computer.
Előzmények – logikai lemez egy adott számítógépHistory - Logical disk space history for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép logikailemez-meghajtóinak leltárelőzményeit.Displays the inventory history for logical disk drives on a specified computer.

Hardver – általánosHardware - General

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a hardver – általános kategória.The following five reports are listed under the Hardware - General category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Egy egyedi számítógép információiComputer information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép összegző információit.Displays summary information for a specified computer.
A megadott munkacsoportban vagy tartományban található számítógépekComputers in a specific workgroup or domain Megjeleníti a megadott munkacsoportban vagy tartományban található számítógépek listáját.Displays a list of computers in a specified Workgroup or domain.
Adott gyűjteményhez társított leltározási osztályokInventory classes assigned to a specific collection Megjeleníti a megadott gyűjteményhez rendelt leltározási osztályokat.Displays the inventory classes that are assigned to a specified collection.
Egy adott számítógépen engedélyezett leltározási osztályokInventory classes enabled on a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépen engedélyezett leltározási osztályokat.Displays the inventory classes that are enabled on a specified computer.
Windows AutoPilot-eszközadatokWindows AutoPilot Device Information Windows AutoPilot-regisztrációhoz szükséges ügyféleszköz-adatokat jeleníti meg.Displays client device information that is needed for Windows AutoPilot registration.

Hardver – memóriaHardware - Memory

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a hardver – memória kategória.The following five reports are listed under the Hardware - Memory category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Módosított fizikai memóriával rendelkező számítógépekComputers where physical memory has changed Megjeleníti azon számítógépek listáját, amelyeken a RAM mennyisége megváltozott az utolsó leltározási ciklus óta.Displays a list of computers where the amount of RAM has changed since the last inventory cycle.
Meghatározott RAM mennyiséggel rendelkező számítógépekComputers with a specific amount of memory Megjeleníti a megadott mennyiségű RAM-mal rendelkező számítógépek listáját (a legközelebbi MB-ra kerekített teljes fizikai memória).Displays a list of computers that have a specified amount of RAM (Total Physical Memory rounded to the nearest MB).
Kevés a szabad memória (vagy kevesebb az előírt megabájtnál) rendelkező számítógépekComputers with low memory (less than or equal to specified MB) Megjeleníti a kevés memóriával rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that are low on memory. Az ellenőrizendő memória mennyisége MB-ban van megadva.The amount of memory to check for is specified in MB.
Memóriakonfigurációk számaCount memory configurations Megjeleníti a RAM mennyisége alapján leltározott számítógépek számát.Displays the number of computers inventoried by amount of RAM.
Egy adott számítógép memóriájának adataiMemory information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép memóriájával kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the memory on a specified computer.

Hardver – ModemHardware - Modem

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hardver – Modem kategória.The following three reports are listed under the Hardware - Modem category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Számítógépek egy adott modem gyártójaComputers for a specific modem manufacturer Megjeleníti a megadott gyártó által készített modemmel rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a modem made by a specified manufacturer.
Modemek száma gyártónkéntCount modems by manufacturer Megjeleníti az egyes modemgyártók szerint leltárazott modemek számát.Displays the number of modems inventoried for each modem manufacturer.
Egy egyedi számítógép modemmel kapcsolatos információiModem information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép modemjével kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the modem on a specified computer.

Hardver – hálózati kártyaHardware - Network adapter

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hardver – hálózati kártya kategória.The following three reports are listed under the Hardware - Network Adapter category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Egy adott hálózati adapterrel rendelkező számítógépekComputers with a specific network adapter Megjeleníti a megadott hálózati adapterrel rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a specified network adapter.
A hálózati kártyák száma típus szerintCount network adapters by type Megjeleníti a leltárazott hálózati adapterek típusonkénti számát.Displays the number of inventoried network adapters cards of each type.
Egyedi számítógép hálózati adapter adataiNetwork adapter information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépen telepített hálózati adapterekkel kapcsolatos információkat.Displays information about the network adapters installed on a specified computer.

Hardver – processzorHardware - Processor

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a hardver – processzor kategória.The following five reports are listed under the Hardware - Processor category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott processzorsebességgel rendelkező számítógépekComputers for a specific processor speed Megjeleníti a megadott sebességű processzorral rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a processor of a specified speed.
(Nagyobb vagy egyenlő a megadott órajel) processzorokkal rendelkező számítógépekComputers with fast processors (greater than or equal to a specified clock speed) Megjeleníti a megadott sebességnél nagyobb sebességű processzorokkal rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have processors with a speed that is faster than the specified speed.
(Kisebb vagy egyenlő a megadott órajel) sebességű processzorokkal rendelkező számítógépekComputers with slow processors (less than or equal to a specified clock speed) Megjeleníti a megadott órajelsebességen vagy az alatt futó processzorokkal rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have processors that run at or slower than a specified clock speed.
Processzorsebesség alapján leltározott számátCount processor speeds Megjeleníti a processzorsebesség alapján leltárazott számítógépek számát.Displays the number of computers inventoried by processor speed.
Egy egyedi számítógép processzorával kapcsolatos információkProcessor information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépen telepített processzorokkal kapcsolatos információkat.Displays information about the processors installed on a specified computer.

Hardver – SCSIHardware - SCSI

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a hardver – SCSI kategória.The following five reports are listed under the Hardware - SCSI category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott SCSI-kártyával rendelkező számítógépekComputers with a specific SCSI card type Megjeleníti a megadott SCSI-kártyával rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a specified SCSI card installed.
Száma SCSI-KártyatípusokCount SCSI card types Megjeleníti a leltárazott SCSI-kártyák számát kártyatípus alapján.Displays the number of inventoried SCSI cards by card type.
Egyedi számítógép SCSI-kártyájának információiSCSI card information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógépen telepített SCSI-kártyákkal kapcsolatos információkat.Displays information about the SCSI cards installed on a specified computer.

Hardver – biztonságHardware - Security

A következő egy jelentés részen a hardver – biztonság kategória.The following one report is listed under the Hardware - Security category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Az eszközök belső vezérlőprogramjai állapotának részleteiDetails of firmware states on devices A tartományvezérlők állapotait az UEFI, a SecureBoot és a TPM-eszköz részleteit jeleníti meg.Displays the details of the states of UEFI, SecureBoot, and TPM. Megjegyzés: Ez a jelentés nem szerepel a verzió 1810.Note: This report isn't in version 1810.

Hardver – hangkártyaHardware - Sound card

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hardver – SCSI kategória.The following three reports are listed under the Hardware - SCSI category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott hangkártyával rendelkező számítógépekComputers with a specific sound card Megjeleníti a megadott hangkártyával rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a specified sound card.
Hangkártyák számaCount sound cards Megjeleníti az egyes hangkártyatípusok alapján leltárazott számítógépek számát.Displays the number of computers inventoried by each sound card type.
Egyedi számítógép hangkártya-információSound card information for a specific computer Megjeleníti a megadott számítógép hangkártyáival kapcsolatos összegző információkat.Displays summary information about the sound cards on a specified computer.

Hardver – videokártyaHardware - Video card

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hardver – videokártya kategória.The following three reports are listed under the Hardware - Video Card category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott videokártyával rendelkező számítógépekComputers with a specific video card Megjeleníti a megadott videokártyával rendelkező számítógépek listáját.Displays a list of computers that have a specified video card.
Videokártyák száma típusonkéntCount video cards by type Az összes számítógépeken telepített videokártyák listáját jeleníti meg.Displays a list of all of the video cards installed on computers. Azt is bemutatja az egyes videokártya-típusok száma.It also shows the number of each type of video card.
Egyedi számítógép videokártya-információiVideo card information for a specific computer Az egy adott számítógépre telepített videokártyák összegző információit jeleníti meg.Displays summary information about the video cards installed on a specified computer.

ÁttelepítésMigration

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a áttelepítési kategória.The following five reports are listed under the Migration category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
A kizárási listán szereplő ügyfelekClients in exclusion list Az áttelepítésből kizárt ügyfeleket jeleníti meg.Displays clients that are excluded from migration.
Függőség egy Configuration manager-gyűjteménytőlDependency on a Configuration manager collection A forráshierarchia gyűjteményétől függő objektumokat jeleníti meg.Displays the objects that depend on a collection of the source hierarchy.
Áttelepítési feladat tulajdonságaiMigration job properties Ez a jelentés a megadott áttelepítési feladat tartalmait jeleníti meg.This report shows the contents of the specified migration job.
Áttelepítési feladatokMigration jobs Ez a jelentés az áttelepítési feladatok listáját jeleníti meg.This report shows the list of migration jobs.
Sikertelenül telepített objektumokObjects that failed to migrate Az utolsó kísérlet során sikeretlenül áttelepített objektumok listáját jeleníti meg.Displays a list of objects that failed to migrate during the last attempt.

HálózatNetwork

Az alábbi hat jelentések megtalálhatók a hálózati kategória.The following six reports are listed under the Network category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
IP-alhálózat címeinek számaCount IP addresses by subnet Az egyes IP-alhálózatokhoz leltárazott IP-címek számát jeleníti meg.Displays the number of IP addresses inventoried for each IP subnet.
IP - alhálózati maszk összes alhálózataIP - All subnets by subnet mask Megjeleníti az IP-alhálózatok és az alhálózati maszkok listáját.Displays a list of IP subnets and subnet masks.
IP – megadott alhálózat számítógépeiIP - Computers in a specific subnet Megjeleníti az adott IP-alhálózat számítógépeinek és IP-információinak listáját.Displays a list of computers and IP information for a specified IP subnet.
IP – megadott számítógép információiIP - Information for a specific computer Az adott számítógépen lévő IP összegző információit jeleníti meg.Displays summary information about IP on a specified computer.
IP – meghatározott IP-cím adataiIP - Information for a specific IP address Az adott IP-cím összegző információit jeleníti meg.Displays summary information about a specified IP address.
MAC – azonos MAC-címhez tartozó számítógépekMAC - Computers for a specific MAC address Az adott MAC-címmel rendelkező számítógépek nevét és IP-címét jeleníti meg.Displays the computer name and IP address of computers that have the specified MAC address.

Operációs rendszerOperating system

A következő 10 jelentések megtalálhatók a operációs rendszer kategória.The following 10 reports are listed under the Operating System category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
A számítógép operációs rendszer verziójának előzményeiComputer operating system version history Az adott számítógépen lévő operációs rendszer leltárelőzményeit jeleníti meg.Displays the inventory history for the operating system on a specified computer.
Adott operációs rendszerrel rendelkező számítógépekComputers with a specific operating system Az adott operációs rendszerrel rendelkező számítógépeket jeleníti meg.Displays computers with a specified operating system.
Egy adott operációs rendszerrel és szervizcsomaggal rendelkező számítógépekComputers with a specific operating system and service pack Az adott operációs rendszerrel és szervizcsomaggal rendelkező számítógépeket jeleníti meg.Displays computers with a specified operating system and service pack.
Operációs rendszer verzióinak számaCount operating system versions Az operációs rendszer szerint leltárazott számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers inventoried by operating system.
Operációs rendszerek és szervizcsomagok számaCount operating systems and service packs Az operációs rendszer és szervizcsomag kombinációk szerint leltárazott számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers inventoried by operating system and service pack combinations.
Szolgáltatások – megadott szolgáltatást futtató számítógépekServices - Computers running a specific service Az adott szolgáltatást futtató számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers running a specified service.
Szolgáltatások – távelérési kiszolgálót futtató számítógépekServices - Computers running Remote Access Server A Távelérési kiszolgálót futtató számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers running Remote Access Server.
Szolgáltatások – megadott számítógép szolgáltatási adataiServices - Services information for a specific computer Az adott számítógépen lévő szolgáltatások összegző információit jeleníti meg.Displays summary information about the services on a specified computer.
A Windows 10 karbantartása részleteit egy adott gyűjtemény számáraWindows 10 Servicing details for a specific collection Windows 10 karbantartása adott gyűjteményre vonatkozó általános információkat jelenít meg.Displays general information about Windows 10 servicing for a specific collection.
Windows Server rendszerű számítógépekWindows Server computers A Windows Server operációs rendszert futtató számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that run Windows Server operating systems.

EnergiagazdálkodásPower management

Az alábbi 18 jelentések megtalálhatók a energiagazdálkodás kategória.The following 18 reports are listed under the Power Management category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Energiagazdálkodás - számítógépes tevékenységPower Management - Computer activity A megadott időszakban egy adott gyűjtemény megfigyelési, számítógépes és felhasználói tevékenységeit mutató grafikont jelenít meg.Displays a graph showing monitor, computer, and user activity for a specified collection over a specified time period.
Energiagazdálkodás - számítógépes tevékenység számítógépenkéntPower Management - Computer activity by computer A megadott dátumon egy adott számítógép megfigyelési, számítógépes és felhasználói tevékenységeit mutató grafikont jelenít meg.Displays a graph showing monitor, computer, and user activity for a specified computer on a specified date.
Energiagazdálkodás - számítógépes tevékenység részleteiPower Management - Computer activity details A megadott gyűjteményben lévő számítógépek alvási és ébresztési képességeinek listáját jeleníti meg a megadott dátumra és időpontra vonatkozóan.Displays a list of the sleep and wake capabilities of computers in the specified collection for a specified date and time.
Energiagazdálkodás – számítógép részleteiPower Management - Computer details Részletes információit jeleníti meg az energiaellátási lehetőségeit, energiaellátási beállításait és energiaséma alkalmazva az adott számítógépre.Displays detailed information about the power capabilities, power settings, and power plans applied to a specified computer.
Energiagazdálkodás - számítógép nem küld részleteketPower Management - Computer not reporting details Azon számítógépek listáját jeleníti meg, amelyek nem jelentenek energiatevékenységeket a megadott dátumra és időpontra vonatkozóan.Displays a list of computers not reporting any power activity for a specified date and time.
Energiagazdálkodás - kizárt számítógépekPower Management - Computers excluded Az energiasémából kizárt számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers excluded from the power plan.
Energiagazdálkodás - több energiasémával rendelkező számítógépekPower Management - Computers with multiple power plans Megjeleníti azon számítógépek listáját, amelyekre több, ütköző energiaséma érvényes.Displays a list of computers that have multiple, conflicting power settings applied.
Energiagazdálkodás – energiafogyasztásPower Management - Energy consumption Adott gyűjtemény teljes havi energiafogyasztását jeleníti meg (kWh-ban) az adott időszakra vonatkozóan.Displays the total monthly energy consumption (in kWh) for a specified collection over a specified time period.
Energiagazdálkodás - energiafogyasztásPower Management - Energy consumption by day Adott gyűjtemény teljes energiafogyasztását jeleníti meg (kWh-ban) az elmúlt 31 napra vonatkozóan.Displays the total energy consumption (in kWh) for a specified collection in the last 31 days.
Energiagazdálkodás - energiaköltségekPower Management - Energy cost Adott gyűjtemény teljes havi energiafogyasztásának költségét jeleníti meg az adott időszakra vonatkozóan.Displays the total monthly energy consumption cost for a specified collection over a specified time period.
Energiagazdálkodás - energiaköltségekPower Management - Energy cost by day Adott gyűjtemény teljes energiafogyasztásának költségét jeleníti meg az elmúlt 31 napra vonatkozóan.Displays the total energy consumption cost for a specified collection over the past 31 days.
Energiagazdálkodás - napi környezeti hatásPower Management - Environmental impact Az adott gyűjtemény által kibocsátott széndioxidot (CO2-t) mutató grafikont jelenít meg az adott időszakra vonatkozóan.Displays a graph showing carbon dioxide (CO2) emissions generated by a specified collection over a specified time period.
Energiagazdálkodás - napi környezeti hatásPower Management - Environmental impact by day Az adott gyűjtemény által kibocsátott CO2-t mutató grafikont jelenít meg az elmúlt 31 napra vonatkozóan.Displays a graph showing CO2 emissions generated by a specified collection over the past 31 days.
Energiagazdálkodás - az alvó üzemmódra képtelen számítógépek részleteiPower Management - Insomnia computer details Részletes információ a számítógépek, amelyek nem alvó vagy hibernált állapotba lépni, egy adott időtartamon belül jeleníti meg.Displays detailed information about computers that didn't sleep or hibernate within a specified time period.
Energiagazdálkodás - alvó üzemmódra képtelen számítógépek jelentésePower Management - Insomnia report Amelyek meggátolták a számítógépek alvó vagy hibernált állapotba lépést akadályozó általános okok listáját jeleníti meg.Displays a list of common causes that prevented computers from sleeping or hibernating. Emellett egy adott idő alatt az egyes okok által érintett számítógépek számát jeleníti meg.It also shows the number of computers affected by each cause over a specified time period.
Energiagazdálkodás - energiaellátási lehetőségekPower Management - Power capabilities A megadott gyűjteményben lévő számítógépek energiagazdálkodási lehetőségeit jeleníti meg.Displays the power management capabilities of computers in the specified collection.
Energiagazdálkodás – energiaellátási beállításokPower Management - Power settings A megadott gyűjteményben a számítógépek által használt energiaellátási beállítások összesített listáját jeleníti meg.Displays an aggregated list of power settings used by computers in a specified collection.
Energiagazdálkodás - energiaellátási beállítások részleteiPower Management - Power settings details További információ a megadott számítógépek jeleníti meg a energiagazdálkodás – energiaellátási beállítások jelentést.Used to display further information about computers that were specified in the Power Management - Power settings report.

Replikációs forgalomReplication traffic

A következő 10 jelentések megtalálhatók a replikációs forgalom kategória.The following 10 reports are listed under the Replication Traffic category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Globális adatok Adatreplikálási forgalma Csatlakozásonként (vonaldiagram)Global Data Replication Traffic Per Link (line chart) A megadott csatlakozásra vonatkozóan a megadott számú napokon történt összes globális adatreplikációs forgalmat jeleníti meg.Displays total global data replication traffic on a specified link for a specified number of days.
Globális adatok Adatreplikálási forgalma Csatlakozásonként (kördiagram)Global Data Replication Traffic Per Link (pie chart) A megadott csatlakozásra vonatkozóan a megadott számú napokon történt összes globális adatreplikációs forgalmat jeleníti meg.Displays total global data replication traffic on a specified link for a specified number of days.
Hierarchia Csatlakozásonkénti replikálási forgalmaHierarchy Replication Traffic By Link A hierarchiában lévő csatlakozások esetében a megadott számú napokon történt összes replikációs forgalmat jeleníti meg.Displays total replication traffic for each link in the hierarchy for a specified number of days.
Hierarchia első 10 replikációs csoportjának forgalma Csatlakozásonként (kördiagram)Hierarchy Top Ten Replication Groups Traffic Per Link (pie chart) A hivatkozás által azonosított teljes hierarchiában az első 10 replikációs csoport replikációs forgalmát jeleníti meg.Displays the replication traffic for the top 10 replication groups across the entire hierarchy identified by link.
Hivatkozásreplikálás forgalmaLink Replication Traffic Az összes adat a megadott számú napokon történt összes replikációs forgalmát jeleníti meg.Displays total replication traffic for all data for a specified number of days.
Replikációs csoport forgalma csatlakozásonkéntReplication group traffic per link A megadott számú napokon a megadott adatbázis-replikációs csatlakozáson keresztüli hálózati forgalmat jeleníti meg a replikációs csoportra vonatkozóan.Displays the replication group network traffic over a specified database replication link for a specified number of days.
Hely Adatreplikálási forgalom Csatlakozásonként (vonaldiagram)Site Data Replication Traffic Per Link (line chart) A megadott csatlakozás esetében a megadott számú napokon történt teljes helyi adatreplikációs forgalmat jeleníti meg.Displays total site data replication traffic on a specified link for a specified number of days.
Hely Adatreplikálási forgalom Csatlakozásonként (kördiagram)Site Data Replication Traffic Per Link (pie chart) A megadott csatlakozás esetében a megadott számú napokon történt teljes helyi adatreplikációs forgalmat jeleníti meg.Displays total site data replication traffic on a specified link for a specified number of days.
A teljes hierarchia replikálási forgalma (vonaldiagram)Total Hierarchy Replication Traffic (line chart) A megadott számú napokon az összes csatlakozás minden irányának összesített hierarchiabeli globális és helyi adatreplikációját jeleníti meg.Displays hierarchy aggregate global and site data replication for each direction of every link for a specified number of days.
A teljes hierarchia replikálási forgalma (kördiagram)Total Hierarchy Replication Traffic (pie chart) A megadott számú napokon az összes csatlakozás minden irányának összesített hierarchiabeli globális és helyi adatreplikációját jeleníti meg.Displays hierarchy aggregate global and site data replication for each direction of every link for a specified number of days.

Hely – ügyfél-információSite - Client information

Az alábbi 19 jelentések megtalálhatók a hely – ügyfél-információ kategória.The following 19 reports are listed under the Site - Client Information category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Az ügyfél-hozzárendelés részletes állapotjelentéseClient assignment detailed status report Az ügyfél-hozzárendelés állapotának részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information about client assignment status.
Ügyfél-hozzárendelési hiba részleteiClient assignment failure details Az ügyfél-hozzárendelési hibák részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information about client assignment failures.
Ügyfél-hozzárendelés állapotrészleteiClient assignment status details Az ügyfél-hozzárendelés állapotának áttekintő információit jeleníti meg.Displays overview information about client assignment status.
Sikeres ügyfél-hozzárendelés részleteiClient assignment success details A sikeresen hozzárendelt ügyfelek részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information about successfully assigned clients.
Ügyfél-központitelepítési hiba jelentéseClient deployment failure report A sikertelenül telepített ügyfelek részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information for clients that have failed to deploy.
Ügyfél-központitelepítési állapot részleteiClient deployment status details Az ügyféltelepítések állapotának összegző információit jeleníti meg.Displays summary information for the status of client installations.
Ügyfél-központitelepítési jelentésClient deployment success report A sikeresen telepített ügyfelek részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information for clients that have successfully deployed.
HTTPS-kommunikációra nem alkalmas ügyfelekClients incapable of HTTPS communication Részletes információit jeleníti meg minden olyan ügyfél, amely a HTTPS Communication Readiness Tool eszközt fut, és nem alkalmas a HTTPS-en keresztül lehet a jelentéseket.Displays detailed information about each client that runs the HTTPS Communication Readiness Tool, and reports to be incapable of communicating over HTTPS.
Rendelt de nem egy adott helyhez telepített számítógépekComputers assigned but not installed for a particular site Megjeleníti azon számítógépek listáját adott helyhez rendelt, de a hely nem jelentő.Displays a list of computers assigned to a specified site, but aren't reporting to that site.
A Configuration Manager ügyfélszoftver egyedi verzióját rendelkező számítógépekComputers with a specific Configuration Manager client version A Configuration Manager ügyfélszoftver adott verzióját futtató számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers running a specified version of the Configuration Manager client software.
Ügyfelek száma és a kommunikációhoz használt protokollCount of clients and protocol used for communication Az ügyfelek által használt kommunikációs módszerek összegzését jeleníti meg (HTTP vagy HTTPS).Displays a summary of the communication methods used by clients (HTTP or HTTPS).
Hozzárendelt, és az egyes helyeken telepített ügyfelek számaCount of clients assigned and installed for each site Az egyes helyekhez társított és telepített számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers assigned and installed for each site. Több hellyel társított hálózati hellyel rendelkező ügyfelek csak akkor számítanak meg, ha azok a jelentés az adott helyre van telepítve.Clients with a network location associated to multiple sites are only counted as installed if they're reporting to that site.
HTTPS-kommunikációra alkalmas ügyfelek számaCount of clients capable of HTTPS communication Részletes információit jeleníti meg minden egyes ügyfél, amely a HTTPS Communication Readiness Tool eszközt fut, és a jelentéseket vagy HTTPS-en keresztüli kommunikációra nem alkalmas.Displays detailed information about each client that runs the HTTPS Communication Readiness Tool, and reports to be either capable or incapable of communicating over HTTPS.
A helyekhez tartozó ügyfelek számaCount of clients for each site Helykóddal telepített Configuration Manager-ügyfelek számát jeleníti meg.Displays the number of Configuration Manager clients installed by site code.
Ügyfél-verziónkénti száma a Configuration Manager-ügyfelekCount of Configuration Manager clients by client versions A Configuration Manager ügyfélverzió által felderített számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers discovered by Configuration Manager client version.
Adott gyűjtemény tartalék állapotkezelő pontja számára jelentett problémák részletes adataiProblem details reported to the fallback status point for a specified collection A megadott gyűjteményben lévő ügyfelek által jelentett problémák részletes információit jeleníti meg.Displays detailed information for issues reported by clients in a specified collection. Ezek az ügyfelek rendelkeznie kell egy hozzárendelt tartalék állapotkezelő pontot.These clients must have an assigned fallback status point.
Az adott hely tartalék állapotkezelő pontja számára jelentett problémák részletes adataiProblem details reported to the fallback status point for a specified site Megjeleníti egy megadott hely ügyfelei által jelentett problémák részletes információk.Displays detailed information about issues reported by clients in a specified site. Ezek az ügyfelek rendelkeznie kell egy hozzárendelt tartalék állapotkezelő pontot.These clients must have an assigned fallback status point.
A tartalék állapotkezelő pont számára jelentett problémák összegzéseSummary of problems reported to the fallback status point Ügyfelek által jelentett összes probléma részletes információit jeleníti meg.Displays information about all the issues reported by clients. Ezek az ügyfelek rendelkeznie kell egy hozzárendelt tartalék állapotkezelő pontot.These clients must have an assigned fallback status point.
Egy adott gyűjtemény tartalék állapotkezelő pontja számára jelentett problémák összegzéseSummary of problems reported to the fallback status point for a specific collection A megadott gyűjteményben lévő ügyfelek által jelentett problémák összegző információit jeleníti meg.Displays summary information for issues reported by clients in a specified collection. Ezek az ügyfelek rendelkeznie kell egy hozzárendelt tartalék állapotkezelő pontot.These clients must have an assigned fallback status point.

Hely – felderítési-és szoftverleltárSite - Discovery and inventory information

A következő 10 jelentések megtalálhatók a hely – felderítési- és Kiszolgálóleltárral kapcsolatos információk kategória.The following 10 reports are listed under the Site - Discovery and Inventory Information category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Ügyfelek, amelyek nem jelentettek nemrég (a megadott számú nap óta)Clients that have not reported recently (in a specified number of days) Ügyfelek, amelyek még nem jelentettek felderítési, hardver vagy szoftverleltár a megadott számú napokon történt a listáját jeleníti meg.Displays a list of clients that haven't reported discovery data, hardware inventory, or software inventory in a specified number of days.
Adott hely által felderített számítógépekComputers discovered by a specific site Minden, az adott hely által felderített számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of all computers that the specified site discovered. Azt is bemutatja a a legújabb felderítés dátumát.It also shows the date of the most recent discovery.
Közelmúltban felderített számítógépek felderítési eljárás alapjánComputers discovered recently by discovery method A webhely a megadott számú napon belül felderített számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that the site discovered within the specified number of days. Azt is megjeleníti az azokat felderítő ügynököket.It also lists the agents that discovered them. Ha több ügynök számítógépet felderítő, megjelenhet egynél többször szerepel a listában.If multiple agents discovered a computer, it may appear more than once in the list.
A számítógépek nem észlelt mostanában (a megadott számú nap óta)Computers not discovered recently (in a specified number of days) A hely nem közelmúltban felderített számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that the site hasn't recently discovered. Is látható a napok számát, mivel a helyet észlelt a számítógépen.It also shows the number of days since the site discovered the computer.
Nemrég (a megadott számú nap óta) nem leltárazott számítógépekComputers not inventoried recently (in a specified number of days) A hely közelmúltban nem leltárazott számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that the site hasn't recently inventoried. Azt is bemutatja a legutóbbi alkalommal az ügyfelet a számítógépen leltározott.It also shows the last times the client inventoried the computer.
Azonos egyedi Configuration Manager-azonosítót használó számítógépekComputers that might share the same Configuration Manager unique identifier Megjeleníti azon számítógépek listáját, amelyek neve módosult.Displays a list of computers that have changed their names. A név változása jelezheti, hogy a számítógép megosztja-e a Configuration Manager egyedi azonosítóját egy másik számítógépen.A change in name is a possible symptom that a computer shares a Configuration Manager Unique Identifier with another computer.
Azonos MAC-címmel rendelkező számítógépekComputers with duplicate MAC addresses A MAC-címen osztozó számítógépeket jeleníti meg.Displays computers that share MAC address.
Az erőforrás-tartományban vagy munkacsoportban található számítógépek számaCount computers in resource domains or workgroups Az erőforrás-tartományokban vagy munkacsoportokban lévő számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers in each resource domain or workgroup.
Egy adott számítógép felderítési adataiDiscovery information for a specific computer Az adott számítógépet felderítő ügynökök és helyek listáját jeleníti meg.Displays a list of the agents and sites that discovered a specified computer.
Megadott számítógép leltározási dátumaiInventory dates for a specific computer A megadott számítógépen legutóbb futtatott leltár dátumát és időpontját jeleníti meg.Displays the date and time inventory was last run on a specified computer.

Hely – ÁltalánosSite - General

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a hely – általános kategória.The following three reports are listed under the Site - General category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Egy megadott hely számítógépeiComputers in a specific site Adott helyen található ügyfélszámítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of client computers in a specified site.
Hely állapota a hierarchiábanSite status for the hierarchy A hierarchiában lévő helyek listáját és a helyállapot-információkat jeleníti meg.Displays the list of sites in the hierarchy with site version and site status information.
A hierarchiában a Configuration Manager-frissítés állapotaStatus of Configuration Manager update within hierarchy A Configuration Manager-hely frissítése a hierarchiához információit jeleníti meg.Displays information about Configuration Manager site updates for the hierarchy.

Hely – KiszolgálóinformációSite - Server information

A következő egy jelentés részen a hely – Kiszolgálóinformáció kategória.The following one report is listed under the Site - Server Information category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Helyrendszer-szerepkörök és a egy adott hely helyrendszer-kiszolgálókSite system roles and site system servers for a specific site Az adott hely helyrendszer-kiszolgálóit és azok helyrendszer-szerepkörei listáját jeleníti meg.Displays a list of site system server and their site system roles for a specified site.

Szoftver – vállalatok és termékekSoftware - Companies and products

A következő 15 jelentések megtalálhatók a szoftver – vállalatok és termékek kategória.The following 15 reports are listed under the Software - Companies and Products category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott szoftvercég leltározott termékeiAll inventoried products for a specific software company Adott szoftvercégtől származó leltárazott szoftvertermékek és verziók listáját jeleníti meg.Displays a list of the inventoried software products and versions from a specified software company.
Összes szoftvervállalat neveAll software companies A leltárazott szoftvereket gyártó összes vállalat listáját jeleníti meg.Displays a list of all companies manufacturing inventoried software.
Minden Windows-alkalmazásokAll Windows apps A telepített Windows-alkalmazások összegzését jeleníti meg.Displays a summary of installed Windows apps. A következő feltételek alapján keres: Alkalmazásnév, architektúra vagy kiadó.It searches using the following criteria: application name, architecture, or publisher.
Megadott termékkel rendelkező számítógépekComputers with a specific product A számítógépeket, amelyek a megadott termék leltárazva van, és a termék verzióit listáját jeleníti meg.Displays a list of the computers that a specified product is inventoried on, and the versions of that product.
Adott terméknévvel és verzióval rendelkező számítógépekComputers with a specific product name and version Azon számítógépek listáját jeleníti meg, amelyeken a megadott termékverzió leltárazva van.Displays a list of the computers that a specified version of a product is inventoried on.
Távolítsa el programok telepítése és törlése lehetőséggel regisztrált megadott szoftverrel rendelkező számítógépekComputers with specific software registered in Add Remove Programs A Programok telepítése és törlése vagy a Programok és szolgáltatások eszközben regisztrált megadott szoftverrel rendelkező összes számítógép összegzését jeleníti meg.Displays a summary of all computers with specified software registered in Add Remove Programs or Programs and Features.
Az összes leltározott szoftvertermék és verzió számaCount all inventoried products and versions A leltárazott szoftvertermékek és -verziók listáját jeleníti meg, valamint az azokat futtató számítógépek számát.Displays a list of the inventoried software products and versions, and the number of computers each is installed on.
Leltározott szoftvertermék és a egy bizonyos termékben-verziók számaCount inventoried products and versions for a specific product Az adott termék leltárazott verzióinak listáját jeleníti meg, valamint az azokat futtató számítógépek számát.Displays a list of the inventoried versions of a specified product, and the number of computers each is installed on.
Programok telepítése és törlése lehetőséggel regisztrált szoftverek összes példányának számaCount of all instances of software registered with Add or Remove Programs Az adott gyűjteményben lévő számítógépeken telepített, és a Programok telepítése és törlése lehetőséggel vagy a Programok és szolgáltatások lehetőséggel regisztrált szoftverek összes példányának összegzését jeleníti meg.Displays a summary of all instances of software installed and registered with Add or Remove Programs or Programs and Features on computers within the specified collection.
Programok telepítése és törlése lehetőséggel regisztrált szoftver példányainak számaCount of instances of specific software registered with Add or Remove Programs A telepített és a Programok telepítése és törlése vagy a Programok és szolgáltatások segítségével regisztrált megadott szoftvercsomagok példányszámát jeleníti meg.Displays a count of instances for specified software packages installed and registered in Add or Remove Programs or Programs and Features.
Alapértelmezett böngésző darabszámaiDefault Browser counts Jeleníti meg. egy adott webböngésző-ügyfelek Windows alapértelmezés szerint.Shows the count of clients with a specific web browser as the Windows default.
Közös BrowserProgIDs használja a következő hivatkozást:Use the following reference for common BrowserProgIDs:
- AppXq0fevzme2pys62n3e0fbqa7peapykr8v: Microsoft Edge- AppXq0fevzme2pys62n3e0fbqa7peapykr8v: Microsoft Edge
- IE.HTTP: Microsoft Internet Explorer- IE.HTTP: Microsoft Internet Explorer
- ChromeHTML: Google Chrome- ChromeHTML: Google Chrome
-OperaStable: Opera szoftver- OperaStable: Opera Software
- FirefoxURL-308046B0AF4A39CB: Mozilla Firefox- FirefoxURL-308046B0AF4A39CB: Mozilla Firefox
-Ismeretlen: az ügyfél operációs rendszere nem támogatja a lekérdezést, a lekérdezés nem futott vagy a felhasználó még nem jelentkezett be- Unknown: the client OS doesn't support the query, the query hasn't run, or a user hasn't logged on
Megadott Windows-alkalmazások telepítéseiInstallations of specified Windows apps Ez a jelentés az adott Windows-alkalmazást futtató összes számítógépet listázzaThis report lists all computers with a specified Windows app.
Egy adott számítógépen található termékekProducts on a specific computer Az adott számítógépen leltárazott szoftvertermékek és azok gyártóinak összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the inventoried software products and their manufacturers on a specified computer.
Egy adott számítógépen a programok regisztrált szoftverSoftware registered in Add Remove Programs on a specific computer Az adott számítógépen telepített és a Programok telepítése és törlése vagy a Programok és szolgáltatások lehetőséggel regisztrált szoftver összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the software installed on a specified computer that is registered in Add Remove Programs or Programs and Features.
A megadott felhasználó számára telepített Windows-alkalmazásokWindows apps installed to the specified user A megadott felhasználó számára telepített összes Windows-alkalmazást jeleníti megDisplays all Windows apps installed to the specified user

Szoftver – FájlokSoftware - Files

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a szoftver – fájlok kategória.The following five reports are listed under the Software - Files category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott termék összes leltározott fájlokAll inventoried files for a specific product Az adott szoftvertermékhez társított leltárazott fájlok összegzését jeleníti meg.Display a summary of the files inventoried that are associated with a specified software product.
Egy adott számítógép összes leltározott fájlokAll inventoried files on a specific computer Az adott számítógépen leltárazott összes fájl összegzését jeleníti meg.Display a summary of all the files inventoried on a specified computer.
Szoftverleltározás két gép közötti összehasonlításaCompare software inventory on two computers Két adott számítógéphez jelentett szoftverleltárak közötti különbségeket jeleníti meg.Displays the differences between the software inventories reported for two specified computers.
Megadott fájlt tartalmazó számítógépekComputers with a specific file Megjeleníti az adott fájlnévhez szoftverleltárt gyűjtő számítógépek listáját.Displays a list of computers that have collected software inventory for a specified file name. Ha a számítógép a fájl több másolatát tartalmazza, akkor egynél többször előfordulhat, hogy szerepelnek a listán.If a computer contains multiple copies of the file, it might appear more than once in the list.
Megadott fájlnévvel rendelkező számítógépek számaCount computers with a specific file name Megjeleníti az adott fájlhoz szoftverleltárt gyűjtő számítógépek számát.Displays the number of computers that have collected software inventory for a specified file.

Szoftverterjesztés – alkalmazásfigyelésSoftware distribution - Application monitoring

A következő 10 jelentések megtalálhatók a szoftverterjesztés – Alkalmazásfigyelés kategória.The following 10 reports are listed under the Software Distribution - Application Monitoring category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Az összes alkalmazás-KözpontiTelepítés (összetett)All application deployments (advanced) Az összes alkalmazástelepítés részletes összegző információit jeleníti meg.Displays detailed summary information for all application deployments.
Az összes alkalmazás-KözpontiTelepítés (egyszerű)All application deployments (basic) Az összes alkalmazástelepítés összegző információit jeleníti meg.Displays summary information for all application deployments.
Alkalmazás megfelelőségeApplication compliance A megadott gyűjteményben lévő kiválasztott alkalmazás megfelelőségi információit jeleníti meg.Displays compliance information for the specified application within the specified collection.
Alkalmazás telepítései eszközönkéntApplication deployments per asset A megadott eszközhöz vagy felhasználóhoz telepített alkalmazásokat jeleníti meg.Displays applications deployed to a specified device or user.
Alkalmazás infrastruktúrájára vonatkozó hibákApplication infrastructure errors Az alkalmazásinfrastruktúra hibáit jeleníti meg.Displays application infrastructure errors. Ezeket a hibákat tartalmazza a belső infrastruktúra-problémák és érvénytelen követelményszabályok eredő hibák.These errors include internal infrastructure issues, or errors resulting from invalid requirement rules.
Az alkalmazás használatának részletes állapotaApplication Usage Detailed Status A telepített alkalmazások használatának részleteit jeleníti meg.Displays usage details for installed applications.
Alkalmazás használatának összegzési állapotaApplication Usage Summary Status A telepített alkalmazások használatának összegzését jeleníti meg.Displays a usage summary for installed applications.
iOS-alkalmazások sikertelen központi telepítéssel (az alkalmazás már telepítve van)iOS apps with failed deployments (app already installed) A kiválasztott iOS-alkalmazás megfelelőségi adatait jeleníti meg.Displays compliance information for the selected iOS app. Ezt az alkalmazást telepítette, az "alkalmazáscsomag iOS rendszerhez App Store-ból", amely is társítva egy mobilalkalmazás-kezelési házirenddel.You deployed this app as an 'App package for iOS from App Store', which you also associated with a mobile application management policy. Ezzel a jelentéssel azok a felhasználók és eszközök jeleníthetők meg, akik vagy amelyek esetében az alkalmazás központi telepítése nem sikerült, mert azt már manuálisan telepítette a felhasználó.This report is used to display users and devices for which the app failed to install because it had already been manually installed by the user.
Feladat alkalmazást tartalmazó Feladatütemező központi telepítésekTask sequence deployments containing application Adott alkalmazást telepítő feladatütemező telepítéseket jelenít meg.Displays task sequence deployments that install a specified application.
Android alkalmazásra vonatkozó felhasználói kérésekUser Requests for Android Application Android-alkalmazás telepítését kérő felhasználókat jelenít meg.Displays users that requested to install an Android application.

Szoftverterjesztés – gyűjteményekSoftware distribution - Collections

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a szoftverterjesztés – gyűjtemények kategória.The following three reports are listed under the Software Distribution - Collections category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Összes gyűjteményAll collections A hierarchiában lévő összes gyűjteményt megjeleníti.Displays all the collections in the hierarchy.
Egy adott gyűjtemény összes erőforrásaAll resources in a specific collection Az adott gyűjteményben található összes erőforrást megjeleníti.Displays all the resources in a specified collection.
Meghatározott ügyfél számára elérhet karbantartási időszakMaintenance windows available to a specified client Az adott ügyfélre érvényes összes karbantartási időszakot megjeleníti.Displays all maintenance windows that are applicable to the specified client.

Szoftverterjesztés – tartalomSoftware distribution - Content

Az alábbi 16 jelentések megtalálhatók a szoftverterjesztés – tartalom kategória.The following 16 reports are listed under the Software Distribution - Content category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Összes aktív tartalomterjesztésAll active content distributions Az összes olyan terjesztési pontot megjeleníti, amelyen jelenleg tartalmat telepítenek vagy távolítanak el.Displays all distributions points on which content is currently being installed or removed.
Minden tartalomAll content A helyen lévő összes alkalmazást és csomagot megjeleníti.Displays all applications and packages at a site.
Egy adott terjesztési pont összes tartalmaAll content on a specific distribution point Az adott terjesztési pontra jelenleg telepített összes tartalmat megjeleníti.Displays all content currently installed on a specified distribution point.
Összes terjesztési pontAll distribution points Az egyes helyek terjesztési pontjainak információit jeleníti meg.Displays information about the distribution points for each site.
Egy adott terjesztési pont meghatározott csomagjának összes állapotüzeneteAll status messages for a specific package on a specific distribution point Az adott terjesztési ponton lévő adott csomag összes állapotüzenetét megjeleníti.Displays all status messages for a specified package on a specified distribution point.
Alkalmazás tartalmának terjesztési állapotaApplication content distribution status Az alkalmazástartalom terjesztési állapotának információit jeleníti meg.Displays information about the distribution status for application content.
Terjesztésipont-csoportot megcélzó alkalmazásokApplications targeted to distribution point group Az adott terjesztésipont-csoportra telepített alkalmazástartalmak információit jeleníti meg.Displays information about application content that was deployed to a specified distribution point group.
Az alkalmazásokat, amelyek nem szinkronizált a megadott terjesztésipont-csoportApplications that are out of synchronization on a specified distribution point group Megjeleníti az alkalmazásokat, amelyek esetében a társított tartalomfájlok fájlok még nem lett frissítve a legújabb verzióra a megadott terjesztésipont-csoport.Displays the applications for which associated content files haven't been updated with the latest version on a specified distribution point group.
Terjesztésipont-csoportDistribution point group Az adott terjesztésipont-csoporthoz megadott információkat jeleníti meg.Displays information about a specified distribution point group.
Terjesztési pontok használatának összegzéseDistribution point usage summary Az egyes terjesztési pontok terjesztésipont-használatának összegzését jeleníti meg.Displays the distribution point usage summary for each distribution point.
Meghatározott csomag terjesztési állapotaDistribution status of specified package Az egyes terjesztési pontokon megadott csomagtartalom terjesztési állapotát jeleníti meg.Displays the distribution status for specified package content on each distribution point.
Terjesztésipont-csoportot célzó csomagokPackages targeted to distribution point group Az adott terjesztésipont-csoportot célzó csomagok információit jeleníti meg.Displays information about packages that target a specified distribution point group.
Csomagok, amelyek nem szinkronizált a megadott terjesztésipont-csoportPackages that are out of synchronization on a specified distribution point group Azon csomagokat jeleníti meg, amelyek tartalomfájljai nem frissültek a legújabb verzióra a megadott terjesztésipont-csoport.Displays packages for which associated content files haven't been updated with the latest version on a specified distribution point group.
Társ gyorsítótárazási tartalom forrásoldali elutasításaPeer cache source content rejection Társ gyorsítótár forrás elutasítások határ csoportonként számát jeleníti meg.Displays the number of peer cache source rejections per boundary group.
Társ gyorsítótárazási tartalom forrásoldali elutasítása állapot szerintPeer cache source content rejection by condition A tartalmat a megadott feltétel alapján elutasító társ-gyorsítótárazási források megjelenítése.Displays the peer cache sources that rejected to serve content based on a condition.
Társ gyorsítótár tartalom forrásoldali elutasításának részleteiPeer cache source content rejection details A társ forrás által elutasított tartalom neve.Displays the name of the content that was rejected by a peer source.

Szoftverterjesztés – csomag és program-KözpontiTelepítésSoftware distribution - Package and program deployment

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a szoftverterjesztés – csomag és Program központi telepítése kategória.The following five reports are listed under the Software Distribution - Package and Program Deployment category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott csomag és program összes központi telepítéseAll deployments for a specified package and program Adott csomag és program összes központi telepítésének információit jeleníti meg.Displays information about all deployments of a specified package and program.
Az összes csomag és program-központitelepítéseAll package and program deployments A helyen lévő összes csomag- és program-központitelepítést megjeleníti.Displays all of the package and program deployments at this site.
Egy gyűjtemény összes csomag- és programtelepítéstAll package and program deployments to a specified collection Az adott gyűjtemény minden csomag- és program-központitelepítését megjeleníti.Displays all of the package and program deployments to a specified collection.
Egy megadott számítógép összes csomag- és programtelepítéstAll package and program deployments to a specified computer Az adott számítógép minden csomag- és program-központitelepítését megjeleníti.Displays all of the package and program deployments that apply to a specified computer.
Egy megadott felhasználó összes csomag- és programtelepítéstAll package and program deployments to a specified user Az adott felhasználó minden csomag- és program-központitelepítését megjeleníti.Displays all of the package and program deployments to a specified user.

Szoftverterjesztés – csomag és program központi telepítési állapotaSoftware distribution - Package and program deployment status

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a szoftverterjesztés – csomag és Program központi telepítési állapot kategória.The following five reports are listed under the Software Distribution - Package and Program Deployment Status category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Összes rendszererőforrás csomag és program-központitelepítése állapotúAll system resource package and program deployments with status A hely minden csomag- és program-központitelepítését megjeleníti az egyes telepítések összegző állapotával.Displays all package and program deployments for the site with a summary status of each deployment.
Csomag és program-KözpontiTelepítés egyedi állapotában levő összes rendszererőforrásAll system resources for a specified package and program deployment in a specified state Adott állapotú adott csomag- és programtelepítés erőforrásainak listáját jeleníti meg.Displays a list of resources that are in a specified state for a specified package and program deployment.
Diagram - központitelepítések órára lebontott csomag és program befejezési állapotaChart - Hourly package and program deployment completion status Megjeleníti a számítógépek százalékos aránya, amelyek sikeresen telepítették a csomagot.Displays the percentage of computers that successfully installed the package. A lista minden óra rendezi, mivel a rendszergazda létrehoz a csomag és program-KözpontiTelepítés.The list organizes for every hour since an administrator creates the package and program deployment. A csomag- és programtelepítés átlagos idejének követésére használható.It can be used to track the average time for a package and program deployment.
Megadott ügyfél és központi telepítési csomag és program központi telepítési állapotaPackage and program deployment status for a specified client and deployment Adott számítógéphez és csomag- és program-központitelepítéshez jelentett állapotüzeneteket jelenít meg.Displays the status messages reported for a specified computer and package and program deployment.
Megadott csomag és program-KözpontiTelepítés állapotaStatus of a specified package and program deployment Adott csomag- és program-központitelepítés állapotösszegzését jelenít meg.Displays the status summary for a specified package and program deployment.

Szoftverhasználat-mérésSoftware metering

Az alábbi 13 jelentések megtalálhatók a szoftverhasználat-mérés kategória.The following 13 reports are listed under the Software Metering category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Szoftverhasználat-mérési szabályokat, a helyreAll software metering rules applied to this site A helyen lévő összes szoftverhasználat-mérési szabályt megjeleníti.Displays a list of all software metering rules at the site.
Egy mért használatú program rendelkező számítógépek telepítése, de még nem futtatja a programot a megadott dátum ótaComputers that have a metered program installed but haven't run the program since a specified date Megjeleníti az a megadott mért alkalmazást futtató összes számítógépet, de a felhasználó nem futott a program a megadott dátum óta.Displays all computers with the specified metered application, but no user has run the program since the specified date.
Egy meghatározott mért használatú szoftvert futtató számítógépekComputers that have run a specific metered software program A megadott hónapban és évben az adott szoftverhasználat-mérési szabálynak megfelelő programokat futtató számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that have run programs matching the specified software metering rule within the specified month and year.
Mért használatú szoftverek egyidejű használataConcurrent usage for all metered software programs Azon felhasználók maximális számát jeleníti meg, akik egy időben futtattak minden egyes mért szoftverprogramot a megadott hónap és év során.Displays the maximum number of users who concurrently ran each metered software program during the specified month and year.
Egy mért használatú szoftver egyidejű használatra vonatkozó tendenciájaConcurrent usage trend analysis of a specific metered software program Azon felhasználók maximális számát jeleníti meg, akik egy időben futtatták az adott mért szoftverprogramot az elmúlt év hónapjai során.Displays the maximum number of users who concurrently ran the specified metered software program during each month for the past year.
Mért használatú szoftverek telepítésiInstall base for all metered software programs Megjeleníti a szoftverleltár alapján telepített mért szoftverprogramokkal rendelkező számítógépek számát.Displays the number of computers that have metered software programs installed as reported by software inventory. Ez a jelentés szükséges, hogy a számítógép leltáradatokat gyűjti össze a szoftvert.This report requires that the computer collects software inventory.
Szoftver-mérés összegzési folyamataSoftware metering summarization progress Azon időpontot jeleníti meg, amikor a legújabb összegzett mérési adatok fel lettek dolgozva a helykiszolgálón.Displays the time at which the most recently summarized metering data was processed on the site server. A szoftver mérési jelentéseket csak az ezen dátumok előtt feldolgozott mérési adatokat tükrözik.The software metering reports only reflect metering data processed before these dates.
Egy mért használatú szoftver napon belüli használati összegzés idejeTime of day usage summary for a specific metered software program Adott program átlagos használatainak számát jeleníti meg az elmúlt 90 napra vonatkozóan, óra és nap szerint bontva.Displays the average number of usages of a particular program for the past 90 days, broken down by hour and day.
Összes mért használatú szoftver teljes használataTotal usage for all metered software programs Felhasználók, akik programokat futtattak a megadott hónapban és évben, és a szoftverhasználat-mérési szabályoknak megfelelő számát jeleníti meg.Displays the number of users who ran programs within the specified month and year, and that match each software metering rule. Ezek a szabályok vonatkoznak helyileg telepített szoftver, vagy terminálszolgáltatást használva.These rules are for locally installed software, or using Terminal Services.
Windows terminálkiszolgálókon levő használatú mért használatú szoftver teljes használataTotal usage for all metered software programs on Windows Terminal Servers Azon felhasználók számát jeleníti meg, akik a szoftverhasználat-mérési szabályoknak megfelelő programokat futtattak a Terminálszolgáltatásokkal a megadott hónapban és évben.Displays the number of users who ran programs matching each software metering rule using Terminal Services within the specified month and year.
Egy mért használatú szoftver teljes használati trendelemzéseTotal usage trend analysis for a specific metered software program Felhasználók, akik programokat futtattak az elmúlt év egyes hónapjaiban, és, amely megfelel az adott szoftverhasználat-mérési szabály számát jeleníti meg.Displays the number of users who ran programs during each month for the past year, and that match the specified software metering rule. Ezek a szabályok vonatkoznak helyileg telepített szoftver, vagy terminálszolgáltatást használva.These rules are for locally installed software, or using Terminal Services.
A program Windows terminálkiszolgálókon levő megadott mért használatú szoftver teljes használati trendelemzéseTotal usage trend analysis for a specific metered software program on Windows Terminal Servers Felhasználók, akik programokat futtattak az elmúlt év egyes hónapjaiban, és, amely megfelel az adott szoftverhasználat-mérési szabály számát jeleníti meg.Displays the number of users who ran programs during each month for the past year, and that match the specified software metering rule. Ezek a szabályok vonatkoznak a Terminálszolgáltatások használatával.These rules are for using Terminal Services.
Egy meghatározott mért használatú szoftvert futtató felhasználókUsers that have run a specific metered software program Programokat futtattak a megadott hónapban és évben, és az adott szoftverhasználat-mérési szabálynak megfelelő felhasználók listáját jeleníti meg.Displays a list of users who have run programs within the specified month and year, and that match the specified software metering rule.

Szoftverfrissítések – A megfelelőségSoftware updates - A Compliance

Az alábbi nyolc jelentések megtalálhatók a szoftverfrissítések – A megfelelőség kategória.The following eight reports are listed under the Software Updates - A Compliance category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
1. megfelelőség – összesített megfelelőségCompliance 1 - Overall compliance A szoftverfrissítési csoport összesített megfelelőségi adatait jeleníti meg.Displays the overall compliance data for a software update group.
2. megfelelőség – meghatározott szoftverfrissítésCompliance 2 - Specific software update Az adott szoftverfrissítés megfelelőségi adatait jeleníti meg.Displays the compliance data for a specified software update.
3. megfelelőség – frissítési csoport (frissítések alapján)Compliance 3 - Update group (per update) Egy szoftverfrissítési csoportban meghatározott szoftverfrissítések megfelelési adatait jeleníti meg.Displays the compliance data for software updates defined in a software update group.
Megfelelőség 4 - szállító frissítései hónap évCompliance 4 - Updates by vendor month year Egy szállító által az adott hónapban és évben kiadott szoftverfrissítések megfelelőségi adatait jeleníti.Displays the compliance data for software updates released by a vendor during a specified month and year.
5. megfelelőség – adott számítógépCompliance 5 - Specific computer Ez a jelentés egy adott számítógép szoftverfrissítés-megfelelőségi adatait adja vissza.This report returns the software update compliance data for a specified computer. A visszaadott információk mennyiségének korlátozásához megadhatja a szállító és a szoftverfrissítés besorolását.To limit the amount of information returned, you can specify the vendor and software update classification.
6. megfelelőség – meghatározott szoftverfrissítés állapotai (másodlagos)Compliance 6 - Specific software update states (secondary) Az adott szoftverfrissítés különböző megfelelőségi állapotú számítógépeinek számát és százalékos arányát jeleníti meg.Displays the count and percentage of computers in each compliance state for the specified software update.
7. megfelelőség – a (másodlagos) szoftverfrissítési csoport számára adott megfelelőségi állapottal rendelkező számítógépekCompliance 7 - Computers in a specific compliance state for an update group (secondary) Egy gyűjteményben lévő összes olyan számítógépet megjeleníti, amelyek a megadott összesített megfelelőségi állapottal rendelkeznek a szoftverfrissítési csoportban.Displays all computers in a collection that have a specified overall compliance state against a software update group.
8. megfelelőség – egy adott megfelelőségi állapottal számítógépek (másodlagos) frissítésiCompliance 8 - Computers in a specific compliance state for an update (secondary) Egy gyűjteményben lévő összes olyan számítógépet megjeleníti, amelyek a megadott megfelelőségi állapottal rendelkeznek a szoftverfrissítéshez.Displays all computers in a collection that have a specified compliance state for a software update.
Általános állapotának és megfelelőségének 9 - megfelelőségCompliance 9 - Overall health and compliance Szoftverfrissítési csoport összesített állapotának és megfelelőségének adatokat jeleníti meg.Displays the overall health and compliance data for a software update group. (verzió 1806 kezdődően)(starting in version 1806)

Szoftverfrissítések – B KözpontiTelepítés-felügyeletSoftware updates - B Deployment management

Az alábbi nyolc jelentések megtalálhatók a szoftverfrissítések – B KözpontiTelepítés-felügyelet kategória.The following eight reports are listed under the Software Updates - B Deployment Management category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
1. kezelő – frissítési csoport központi telepítéseiManagement 1 - Deployments of an update group Egy adott szoftverfrissítési csoportban meghatározott szoftverfrissítést tartalmazó összes telepítést megjeleníti.Displays all deployments that include all of the software updates defined in a specified software update group.
2. kezelő – a frissítés szükséges de központilag nem telepítettManagement 2 - Updates required but not deployed Szoftverfrissítéseket jeleníti meg az összes szállító-specifikus ügyfelek észlelik, szükség szerint, de a rendszergazda még nem telepítették az egy megadott gyűjteménybe.Displays all vendor-specific software updates that clients detect as required, but an administrator hasn't deployed to a specified collection.
3. kezelő – frissítések egy központi telepítésbenManagement 3 - Updates in a deployment Az adott központi telepítésben lévő szoftverfrissítéseket jeleníti meg.Displays the software updates that are contained in a specified deployment.
4. kezelő – gyűjteményt célzó központi telepítésekManagement 4 - Deployments that target a collection Az adott gyűjteményt célzó összes szoftverfrissítés-telepítést megjeleníti.Displays all software update deployments that target a specified collection.
5. kezelő – számítógépet címző központi telepítésekManagement 5 - Deployments that target a computer Az adott számítógépre telepített összes szoftverfrissítés-telepítést megjeleníti.Displays all software update deployments that are deployed to a specified computer.
6. kezelő – megadott frissítést tartalmazó központi telepítésekManagement 6 - Deployments that contain a specific update Egy adott szoftverfrissítés és a központi telepítéshez társított célgyűjteményt tartalmazó összes telepítést megjeleníti.Displays all deployments that include a specified software update and the associated target collection for the deployment.
7. kezelő – hiányos tartalmú telepítésben frissítiManagement 7 - Updates in a deployment missing content Nem rendelkezik az összes lekért társított tartalommal, az adott telepítésben lévő szoftverfrissítéseket jeleníti meg.Displays the software updates in a specified deployment that don't have all of the associated content retrieved. Ebben az állapotban megakadályozza, hogy az ügyfelek telepíteni a frissítést, amely megakadályozza a 100 %-os megfelelőség elérésében a központi telepítés.This state prevents clients from installing the update, which prevents the deployment from achieving 100% compliance.
8. kezelő – hiányos tartalmú (másodlagos) számítógépekManagement 8 - Computers missing content (secondary) Megjeleníti a megadott szoftvert igénylő összes számítógépen frissítse, de a kapcsolódó tartalmat még nincs elosztva a terjesztési pontra.Displays all computers requiring the specified software update, but the associated content isn't yet distributed to a distribution point.

Szoftverfrissítések – C központi telepítési állapotokSoftware updates - C Deployment states

Az alábbi hat jelentések megtalálhatók a szoftverfrissítések – C központi telepítési állapotok kategória.The following six reports are listed under the Software Updates - C Deployment States category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Állapotok 1 – központi telepítés kényszerítési állapotaiStates 1 - Enforcement states for a deployment Egy adott szoftverfrissítés-telepítés kényszerítési állapotát jeleníti meg, amely általában a telepítések felmérésének második fázisa.Displays the enforcement states for a specified software update deployment, which is typically the second phase of a deployment assessment.
Állapotok 2 – központi telepítés értékelési állapotaiStates 2 - Evaluation states for a deployment Egy adott szoftverfrissítés-telepítés értékelési állapotát jeleníti meg, amely általában a telepítések felmérésének első fázisa.Displays the evaluation state for a specified software update deployment, which is typically the first phase of a deployment assessment.
Állapotok 3 – központi telepítés és számítógép állapotaStates 3 - States for a deployment and computer Az adott számítógép megadott központi telepítésében lévő összes szoftverfrissítés állapotait megjeleníti.Displays the states for all software updates in the specified deployment for a specified computer.
Állapotok 4 – (másodlagos) központi telepítés meghatározott állapotban lévő számítógépeiStates 4 - Computers in a specific state for a deployment (secondary) Minden olyan számítógépet megjelenít, amelyek a szoftverfrissítés központi telepítésének megadott állapotával rendelkeznek.Displays all computers in a specified state for a software update deployment.
Állapotok 5 – a (másodlagos) központi telepítés egy frissítésének állapotaiStates 5 - States for an update in a deployment (secondary) Az adott központi telepítés által megcélzott megadott szoftverfrissítés állapotainak összegzését jeleníti meg.Displays a summary of states for a specified software update targeted by a specified deployment.
Állapotok 6 – (másodlagos) frissítés számára meghatározott kényszerítési állapotú számítógépekStates 6 - Computers in a specific enforcement state for an update (secondary) Minden olyan számítógépet megjelenít, amelyek az adott szoftverfrissítés esetében a megadott kényszerítési állapottal rendelkeznek.Displays all computers in a specified enforcement state for a specified software update.

Szoftverfrissítések – D vizsgálatSoftware updates - D Scan

Az alábbi négy jelentések megtalálhatók a szoftverfrissítések – D vizsgálat kategória.The following four reports are listed under the Software Updates - D Scan category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
1. ellenőrzés – gyűjtemény legutóbbi ellenőrzési állapotaScan 1 - Last scan states by collection Adja meg a gyűjtemény megjelenítéséhez a számítógépek száma az összes megfelelőségi ellenőrzési állapotban.Specify a collection to display the count of computers in each compliance scan state. Az ügyfelek állapotának visszaküldéséhez az utolsó megfelelőségi vizsgálat során.The clients return the state during the last compliance scan.
2. ellenőrzés – site legutóbbi ellenőrzési állapotaScan 2 - Last scan states by site Adjon meg egy helyet a számítógépek száma megjeleníthető az összes megfelelőségi ellenőrzési állapotban.Specify a site to display the count of computers in each compliance scan state. Az ügyfelek állapotának visszaküldéséhez az utolsó megfelelőségi vizsgálat során.The clients return the state during the last compliance scan.
3. ellenőrzés – (másodlagos) meghatározott állapotot jelentő gyűjtemény ügyfeleiScan 3 - Clients of a collection reporting a specific state (secondary) Adott gyűjtemény összes számítógépét és az utolsó megfelelőségi vizsgákat során megadott megfelelőségi vizsgálati állapotot jeleníti meg.Displays all computers for a specified collection and a specified compliance scan state during their last compliance scan.
4. ellenőrzés – a hely (másodlagos) meghatározott állapotot jelentő ügyfeleiScan 4 - Clients of a site reporting a specific state (secondary) Adjon meg egy helyet egy megadott megfelelőségi vizsgálati állapotot az összes számítógép megjelenítése.Specify a site to display all computers with a specified compliance scan state. Az ügyfelek állapotának visszaküldéséhez az utolsó megfelelőségi ellenőrzés során.The clients return the state during their last compliance scan.

Szoftverfrissítések – E hibaelhárításSoftware updates - E Troubleshooting

Az alábbi négy jelentések megtalálhatók a szoftverfrissítések – E hibaelhárítás kategória.The following four reports are listed under the Software Updates - E Troubleshooting category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Hibaelhárítás 1 – ellenőrzési hibákTroubleshooting 1 - Scan errors A helyen felmerülő vizsgálati hibákat és a hibát tapasztaló számítógépek számát jeleníti meg.Displays scan errors at the site and a count of computers that are experiencing each error.
Hibaelhárítás 2 – központi telepítési hibákTroubleshooting 2 - Deployment errors A helyen felmerülő telepítési hibákat és a hibát tapasztaló számítógépek számát jeleníti meg.Displays the deployment errors at the site and a count of computers that are experiencing each error.
Hibaelhárítás 3 – (másodlagos) megadott ellenőrzési hiba miatt sikertelenül működő számítógépekTroubleshooting 3 - Computers failing with a specific scan error (secondary) Azon számítógépek listáját jeleníti meg, amelyeken a megadott hiba miatt nem feleltek meg a vizsgálaton.Displays a list of the computers that failed a scan because of a specified error.
Hibaelhárítás 4 – (másodlagos) egy adott központi telepítési hiba miatt sikertelenül működő számítógépekTroubleshooting 4 - Computers failing with a specific deployment error (secondary) Azon számítógépek listáját jeleníti meg, amelyeken a frissítés telepítése a megadott hiba miatt hiúsult meg.Displays a list of the computers on which the deployment of update is failing because of a specified error.

ÁllapotáttelepítésState migration

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a Állapotáttelepítési kategória.The following three reports are listed under the State Migration category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Adott forrásoldali számítógép állapotáttelepítési információiState migration information for a specific source computer Az adott számítógép állapottelepítési információit jeleníti meg.Displays state migration information for a specified computer.
Meghatározott állapotáttelepítési pont állapotáttelepítési információiState migration information for a specific state migration point Az adott állapotáttelepítési pont állapottelepítési információit jeleníti meg.Displays state migration information for a specified state migration point.
Egy megadott hely állapotáttelepítési pontjaiState migration points for a specific site Az adott hely állapotáttelepítési pontjait jeleníti meg.Displays the state migration points for a specified site.

ÁllapotüzenetekStatus messages

A következő 12 jelentések megtalálhatók a állapotüzenetek kategória.The following 12 reports are listed under the Status Messages category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Összes üzenet egy adott üzenet azonosítójaAll messages for a specific message ID Megjeleníti azon állapotüzenetek listáját, amelyek az adott üzenetazonosítóval rendelkeznek.Displays a list of status messages that have a specified message ID.
Egy adott hely utolsó 12 órában hibát jelentett ügyfelekClients reporting errors in the last 12 hours for a specific site Az elmúlt 12 órában hibákat jelentő számítógépek és összetevők listáját és a jelentett hibák számát jeleníti meg.Displays a list of computers and components reporting errors in the last 12 hours, and the number of errors reported.
Az elmúlt 12 óra összetevő-üzeneteiComponent messages for the last 12 hours Az elmúlt 12 óra összetevő-üzeneteinek listáját jeleníti meg a megadott helykódhoz, számítógéphez és összetevőhöz.Displays a list of component messages for the last 12 hours for a specified site code, computer, and component.
Az elmúlt egy óra állapotüzeneteiComponent messages for the last hour Az elmúlt órában az adott számítógépen egy megadott hely megadott összetevője által létrehozott állapotüzenetek listáját jeleníti meg.Displays a list of the status messages created in the last hour by a specified component on a specified computer at a specified site.
Száma az elmúlt egy órában egy adott hely összetevő-üzeneteiCount component messages for the last hour for a specific site Az állapotüzenetek számát jeleníti meg összetevő és az elmúlt órában jelentett súlyosság szerint a megadott helyen.Displays the number of status messages by component and severity reported in the last hour at a specified site.
Az elmúlt 12 órában fellépő hibák számaCount errors in the last 12 hours Az elmúlt 12 órában előforduló kiszolgálóösszetevő-állapotüzenetek számát jeleníti meg.Displays the number of server component error status messages in the last 12 hours.
Súlyos hibák (összetevő szerint)Fatal errors (by component) A súlyos hibákat jelentő számítógépek listáját jeleníti meg (összetevő szerint).Displays a list of computers reporting fatal errors by component.
Súlyos hibák (a számítógép neve) szerintFatal errors (by computer name) A súlyos hibákat jelentő számítógépek listáját jeleníti meg (számítógépnév alapján).Displays a list of computers reporting fatal errors by computer name.
Utolsó 1000 üzenete (hibák és figyelmeztetések) egy adott számítógépLast 1000 messages for a specific computer (Errors and Warnings) Az adott számítógép utolsó 1000 hiba és figyelmeztetés típusú összetevő-állapotüzeneteinek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the last 1000 error and warning component status messages for a specified computer.
Utolsó 1000 üzenete (hibák figyelmeztetések és információk) egy adott számítógépLast 1000 messages for a specific computer (Errors Warnings and Information) Az adott számítógép utolsó 1000 hiba, figyelmeztetés és információs típusú összetevő-állapotüzeneteinek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the last 1000 error, warning, and informational component status messages for a specified computer.
Utolsó 1000 üzenete (hibák) adott számítógépLast 1000 messages for a specific computer (Errors) Az adott számítógép utolsó 1000 hiba típusú kiszolgálóösszetevő-állapotüzeneteinek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the last 1000 error server component status messages for a specified computer.
Egy adott kiszolgáló-összetevő utolsó 1000 üzeneteLast 1000 messages for a specific server component Az adott kiszolgáló-összetevő utolsó 1000 állapotüzenetének összegzését jeleníti meg.Displays a summary of the most recent 1000 status messages for a specified server component.

Állapotüzenetek – naplózásStatus messages - Audit

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a állapotüzenetek – naplózás kategória.The following three reports are listed under the Status Messages - Audit category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Összes naplózási üzenete egy adott felhasználóAll audit messages for a specific user Az adott felhasználó összes naplózási állapotüzenetének összegzését jeleníti meg.Displays a summary of all audit status messages for a specified user. Naplózási üzenetek a Configuration Manager konzolon végzett azon műveleteket, amely hozzáadása, módosítása vagy törlése a Configuration Manager objektumok ismertetik.Audit messages describe actions taken in the Configuration Manager console that add, modify, or delete objects in Configuration Manager.
Távvezérlés – megadott felhasználó által távvezérelt számítógépekRemote Control - All computers remote controlled by a specific user Az ügyfélszámítógépek adott felhasználó általi távvezérlését jelző állapotüzenetek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of status messages indicating remote control of client computers by a specified user.
Távvezérlés – távvezérléssel kapcsolatos összes információRemote Control - All remote control information Az ügyfélszámítógépek távvezérlésével kapcsolatos állapotüzenetek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of status messages related to the remote control of client computers.

Feladatütemezés – központi telepítés állapotaTask sequence - Deployment status

Az alábbi 11 jelentések megtalálhatók a feladatütemezés – központi telepítési állapot kategória.The following 11 reports are listed under the Task Sequence - Deployment Status category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Adott állapotú feladatütemezési központi telepítés összes rendszererőforrásAll system resources for a task sequence deployment in a specific state Az adott telepítési állapotú megadott feladatütemezési központi telepítés célszámítógépeinek listáját jeleníti meg.Displays a list of the destination computers for the specified task sequence deployment in a specified deployment state.
Minden olyan rendszererőforrás egy feladatütemezési központi telepítés, amely egy adott állapotú Ismeretlen számítógépek számára érhető elAll system resources for a task sequence deployment that is in a specific state and that is available to unknown computers Az adott telepítési állapotú megadott feladatütemezési központi telepítés célszámítógépeinek listáját jeleníti meg.Displays a list of the destination computers for the specified task sequence deployment that is in the specified deployment state.
Feladatütemezés központi telepítési rendelkező hozzárendelve, de még nem futtatott rendszererőforrások számaCount of system resources that have task sequence deployments assigned but not yet run Amelyek fogadtak feladatütemezést, de még nem a feladatütemezést futtató számítógépek számát jeleníti meg.Displays the number of computers that have accepted task sequences, but haven't run the task sequence.
Egy számítógép feladatütemezési központi telepítés előzményeiHistory of a task sequence deployment on a computer Megjeleníti az adott feladatütemezési központi telepítés minden egyes lépésének állapotát a megadott célszámítógépen.Displays the status of each step of the specified task sequence deployment on the specified destination computer. Ha nincs rekord nem ad vissza, a feladatütemezés a számítógép nem indul el.If no record is returned, the task sequence hasn't started on the computer.
Túllépő célszámítógépek egy adott feladatütemezési központi telepítés állapotösszegzése futási idejét listájaList of computers that exceeded a specific length of time to run a task sequence deployment Azon célszámítógépeket jeleníti meg, amelyek meghaladták a feladatütemezés futtatásának megadott idejét.Displays the list of destination computers that exceeded the specified length of time to run a task sequence.
Egy megadott feladatütemezési központi telepítés meghatározott célszámítógépen történő futási idejeRun time for a specific task sequence deployment on a specific destination computer A teljes időt jeleníti meg, amely az adott számítógépen az adott feladatütemezés sikeres végrehajtásához szükséges volt.Displays the total time that it took to successfully complete a specified task sequence on a specified computer.
Meghatározott célszámítógépen történő futási ideje egy feladatütemezési központi telepítés egyes lépéseihez szükségesRun time for each step of a task sequence deployment on a specific destination computer Megjeleníti az adott feladatütemezési központi telepítés minden egyes lépéséhez szükséges időt a megadott célszámítógépen.Displays the time that it took to complete each step of the specified task sequence deployment on the specified destination computer.
Egy megadott feladatütemezési központi telepítés egy adott számítógép állapotátStatus of a specific task sequence deployment for a specific computer Adott számítógép adott feladatütemezési központi telepítésének állapotösszegzését jeleníti meg.Displays the status summary of a specified task sequence deployment on a specified computer.
Egy feladatütemezési központi telepítés ismeretlen célszámítógépen állapotaStatus of a task sequence deployment on an unknown destination computer Megjeleníti az adott feladatütemezési központi telepítés állapotát a megadott ismeretlen célszámítógépen.Displays the status of the specified task sequence deployment on the specified unknown destination computer.
Egy megadott feladatütemezési központi telepítés állapotösszegzéseStatus summary of a specific task sequence deployment A telepítés által célzott összes erőforrás állapotösszegzését jeleníti meg.Displays a status summary of all resources that have been targeted by a deployment.
Egy megadott feladatütemezési központi telepítés Ismeretlen számítógépek számára elérhető állapotösszegzéseStatus summary of a specific task sequence deployment available to unknown computers Az ismeretlen számítógépeket tartalmazó gyűjtemény számára elérhető adott központi telepítés által célzott összes erőforrás állapotösszegzését jeleníti meg.Displays the status summary of all resources targeted by the specified deployment that is available to a collection containing unknown computers.

Feladatütemező – központi telepítésekTask sequence - Deployments

Az alábbi 11 jelentések megtalálhatók a feladatütemezés – központi telepítések kategória.The following 11 reports are listed under the Task Sequence - Deployments category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Jelenleg egy megadott csoportban vagy egy megadott feladatütemezési központi telepítés fázisában levő összes rendszererőforrásAll system resources currently in a specific group or phase of a specific task sequence deployment Az adott feladatütemezési központi telepítés adott csoportjában vagy fázisában jelenleg futó számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that are currently running in a specified group or phase of a specified task sequence deployment.
Összes rendszererőforrás ahol egy feladatütemezési központi telepítés nem sikerült egy megadott csoportban vagy fázisbanAll system resources where a task sequence deployment failed within a specific group or phase Az adott feladatütemezési központi telepítés megadott csoportjában/fázisában meghiúsult számítógépek listáját jeleníti meg.Displays a list of computers that failed within a specified group/phase of the specified task sequence deployment.
Feladatütemezési központi telepítésekAll task sequence deployments A jelenlegi helyről indított összes feladatütemezési központi telepítés részleteit jeleníti meg.Displays details of all task sequence deployments initiated from the current site.
A Feladatütemező összes telepítése ismeretlen számítógépek számára elérhetőAll task sequence deployments available to unknown computers A feladatütemezési központi telepítések a helyről indított és az ismeretlen számítógépeket tartalmazó gyűjteményekre telepített részleteit jeleníti meg.Displays details of all the task sequence deployments initiated from the site, and deployed to collections that contain unknown computers.
Minden egyes fázisának vagy csoportjának feladatütemezési hibáinak számaCount of failures in each phase or group of a specific task sequence Az adott feladatütemezés egyes fázisaiban vagy csoportjaiban lévő hibák számát jeleníti meg.Displays the number of failures in each phase or group of the specified task sequence.
Az egyes fázisok vagy csoportok egy megadott feladatütemezési központi telepítés hibáinak számaCount of failures in each phase or group of a specific task sequence deployment Az adott feladatütemezési központi telepítés egyes fázisaiban vagy csoportjaiban lévő hibák számát jeleníti meg.Displays the number of failures in each phase or group of the specified task sequence deployment.
Feladatütemezési központi telepítések központi telepítési állapotaDeployment status of all task sequence deployments Az összes feladatütemezési központi telepítés összesített állapotát jeleníti meg.Displays the overall progress of all task sequence deployments.
A futó feladatütemezés végrehajtási állapotátProgress of a running task sequence Megjeleníti az adott feladatütemezés végrehajtási állapotát.Displays the progress of the specified task sequence.
Egy futó feladatütemezési központi telepítés folyamatbanProgress of a running task sequence deployment Megjeleníti az adott feladatütemezés központi telepítésének összegző információit.Displays the summary information for the specified task sequence deployment.
Megadott feladatütemezés összes központi telepítésének végrehajtási állapotaProgress of all deployments for a specific task sequence Megjeleníti az adott feladatütemezés összes központi telepítésének végrehajtási állapotát.Displays the progress of all deployments for the specified task sequence.
Egy feladatütemezési központi telepítés összegzési jelentéseSummary report for a task sequence deployment Megjeleníti az adott feladatütemezés központi telepítésének összegző információit.Displays the summary information for the specified task sequence deployment.

Feladatütemező – folyamatTask sequence - Progress

Az alábbi öt jelentések megtalálhatók a feladatütemezés - folyamat kategória.The following five reports are listed under the Task Sequence - Progress category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Diagram – feladatütemezés hetekre lebontott végrehajtási állapotaChart - Weekly progress of a task sequence A feladatütemezés hetekre lebontott végrehajtási állapotát jeleníti meg a központi telepítés dátumától kezdve.Displays the weekly progress of a task sequence, starting from the deployment date.
A feladatütemezés végrehajtási állapotátProgress of a task sequence Megjeleníti az adott feladatütemezés végrehajtási állapotát.Displays the progress of the specified task sequence.
Az összes feladatütemezés végrehajtási állapotaProgress of all task sequences Összegzést jelenít meg az összes feladatütemezés végrehajtási állapotáról.Displays a summary of the progress of all task sequences.
Az operációs rendszer központi telepítése feladatütemezés végrehajtási állapotaProgress of task sequences for operating system deployments Megjeleníti az operációs rendszereket központilag telepítő összes feladatütemezés végrehajtási állapotát.Displays the progress of all task sequences that deploy operating systems.
Minden ismeretlen számítógép állapotaStatus of all unknown computers Egy feladatütemezési központi telepítés, futtatásakor ismeretlenek voltak számítógépek listáját jeleníti meg és hogy azokat még ismeretlen.Displays a list of computers that were unknown at the time they ran a task sequence deployment, and whether they're now known computers.

Feladatütemező – hivatkozásokTask sequences - References

A következő egy jelentés részen a Feladatütemező – hivatkozások kategória.The following one report is listed under the Task Sequences - References category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Megadott feladatütemezés által hivatkozott tartalomContent referenced by a specific task sequence Megjeleníti az adott feladatütemezés által hivatkozott tartalmat.Displays content that is referenced by a specified task sequence.

Felhasználó - eszköz kapcsolatUser - Device affinity

Az alábbi két jelentés vannak felsorolva a felhasználó - eszköz kapcsolat kategória.The following two reports are listed under the User - Device Affinity category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Függőben lévő felhasználói eszköz affinitásának társításai gyűjteményenkéntPending user device affinity associations by collection Ez a jelentés megjeleníti az összes függőben lévő, használati adatokon alapuló, felhasználó és eszköz közötti kapcsolati hozzárendelést egy gyűjtemény tagjai esetén.This report shows all pending user device affinity assignments based on usage data, for members of a collection.
A felhasználói eszköz affinitási társításai gyűjteményenkéntUser device affinity associations per collection Megjeleníti az adott gyűjteményhez tartozó összes felhasználói Eszköztársítások, és a gyűjtemény típusa (például felhasználó vagy eszköz) szerint csoportosítja az eredményeket.Displays all user device associations for the specified collection, and groups the results by collection type (for example, user or device).

Felhasználói adatok és profilok állapotaUser data and profiles health

Az alábbi négy jelentések megtalálhatók a felhasználói adat és Profilállapot kategória.The following four reports are listed under the User Data and Profiles Health category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Mappaátirányítás állapotjelentése - részletekFolder Redirection Health Report - Details Az egyes adott felhasználóhoz tartozó átirányított Mappánkénti mappaátirányítás állapota állapot részleteit jeleníti meg.Displays the health state details of folder redirection for each of the redirected folders for a given user.
Barangoló felhasználói profil állapotjelentése - részletekRoaming User Profiles Health Report - Details A központi felhasználói profil egy adott felhasználó állapotának állapot részleteit jeleníti meg.Displays the health state details of the roaming user profile for a specified user.
Felhasználói adat és Profilállapot jelentés - részletekUser Data and Profiles Health Report - Details A hiba vagy figyelmeztetés részleteit a mappaátirányítás vagy barangoló felhasználói profilok jeleníti meg.Displays the error or warning details of folder redirection or roaming user profiles. Ez a jelentés célja a részleteit az összegző jelentésből.This report is the details target from the summary report.
Felhasználói adat és Profilállapot jelentés - összegzésUser Data and Profiles Health Report - Summary Megjeleníti a mappaátirányítás és a barangoló felhasználói profilok állapotának összegzését.Displays the summary of health states for folder redirection and roaming user profiles.

FelhasználókUsers

Az alábbi három jelentések megtalálhatók a felhasználók kategória.The following three reports are listed under the Users category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
A megadott felhasználónévvel rendelkező számítógépekComputers for a specific user name Megjeleníti az adott felhasználó által használt számítógépek listáját.Displays a list of the computers that were used by a specified user.
Felhasználók tartományonkénti számaCount users by domain Megjeleníti az egyes tartományokban lévő felhasználók számát.Displays the number of users in each domain.
A megadott tartomány felhasználóiUsers in a specific domain Listát jelenít meg egy adott tartományban lévő felhasználókról és számítógépeikről.Displays a list of users and their computers in a specified domain.

Virtuális alkalmazásokVirtual applications

Az alábbi hét jelentések megtalálhatók a virtuális alkalmazások kategória.The following seven reports are listed under the Virtual Applications category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Az App-V virtuális környezetének eredményeiApp-V Virtual Environment Results Információkat jelenít meg egy adott virtuális környezetről, amely egy meghatározott állapotban van egy adott gyűjtemény esetén.Displays information about a specified virtual environment that is in a specified state for a specified collection.
Az App-V virtuális környezetének eredményei egy eszközhözApp-V Virtual Environment Results For Asset Egy adott virtuális környezetről egy meghatározott eszközhöz információit jeleníti meg.Displays information about a specified virtual environment for a specified asset. Azt is bemutatja bármely központi telepítéstípushoz az adott virtuális környezetben.It also shows any deployment types for the specified virtual environment.
Az App-V virtuális környezet állapotaApp-V Virtual Environment Status Megfelelőségi információkat jelenít meg egy adott virtuális környezethez egy adott gyűjtemény esetén.Displays compliance information for a specified virtual environment for a specified collection.
Egy adott virtuális alkalmazással rendelkező számítógépekComputers with a specific virtual application Megjeleníti azon számítógépek összegzését, amelyek rendelkeznek az adott App-V alkalmazás parancsikonjával, az Application Virtualization Management Sequencer használatával történő létrehozásuk szerint.Displays a summary of computers that have the specified App-V application shortcut as created using the Application Virtualization Management Sequencer.
Egy adott virtuális alkalmazáscsomaggal rendelkező számítógépekComputers with a specific virtual application package Az adott App-V alkalmazáscsomaggal rendelkező számítógépek összegzését jeleníti meg.Displays a summary of computers that have the specified App-V application package.
Virtuális alkalmazáscsomagok összes példányának számaCount of all instances of virtual application packages Megjeleníti az észlelt App-V alkalmazáscsomagok számát.Display a count of detected App-V application packages.
A virtuális alkalmazások példányainak számaCount of all instances of virtual applications Megjeleníti az észlelt App-V alkalmazások számát.Display a count of detected App-V applications.

Mennyiségi beszerzés programok – AppleVolume purchase programs - Apple

A következő jelentés részen a Volume Purchase program típusú programok – Apple kategória.The following report is listed under the Volume Purchase Programs - Apple category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Apple Volume Purchase Program-alkalmazások IOS rendszerhez licencszámokkal készültApple Volume Purchase Program apps for iOS with license counts Megjeleníti az összes iPhone, iPad-, és iPod Touch-alkalmazások az Apple Volume Purchase programban licencelt.Displays all iPhone, iPad, and iPod Touch applications licensed through Apple's Volume Purchase Program. Ez a jelentés a megvásárolt licencek teljes számát is tartalmaz, és a licencek felhasznált száma alkalmazás.This report also includes the total licenses purchased, and licenses consumed per application.

Sebezhetőségi felmérésVulnerability assessment

A következő egy jelentés részen a biztonságirés-értékelési kategória.The following one report is listed under the Vulnerability Assessment category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Sebezhetőség felmérése – átfogó jelentésVulnerability Assessment Overall Report Azonosítja a rendszergazdai, biztonsági és megfelelőségi biztonsági rések egyedi számítógépIdentifies security, administrative, and compliance vulnerabilities for a specific computer

Hálózati ébresztésWake On LAN

Az alábbi hét jelentések megtalálhatók a hálózati Ébresztés kategória.The following seven reports are listed under the Wake On LAN category.

Jelentés neveReport name LeírásDescription
Ébresztésre kijelölt számítógépekAll computers targeted for Wake On LAN activity Adja meg a hálózati ébresztésre kijelölt számítógépek listájának megjelenítéséhez a központi telepítési típus.Specify the type of deployment to display a list of computers targeted for Wake on LAN activity.
Összes függőben lévő ébresztési tevékenységet objektumAll objects pending wake-up activity Az ébresztésre ütemezett objektumokat jeleníti meg.Displays objects that are scheduled for wakeup.
Engedélyezett hálózati Ébresztés lehetőséggel rendelkező összes helyAll sites that are enabled for Wake On LAN Megjeleníti a hierarchiában a hálózati ébresztésre engedélyezett összes hely listáját.Displays a list of all sites in the hierarchy that are enabled for Wake On LAN.
Hibaüzenetek érkeztek az ébresztési csomagok küldésekor egy adott időszakbanErrors received while sending wake-up packets for a defined period Megjeleníti az ébresztési csomagok számítógépekre történő küldése során észlelt hibákat egy adott időszakban.Displays errors received while sending wake-up packets to computers for a defined period.
Hálózati ébresztési tevékenység előzményeiHistory of Wake On LAN activity Megjeleníti az ébresztési tevékenység egy megadott idő óta történt előzményeit.Displays a history of the wakeup activity that has occurred since a certain period.
Ébresztési Proxy telepítési állapotának részleteiWake-Up Proxy Deployment State Details Megjeleníti az ébresztési proxy telepítési állapotára vonatkozó információkat egy adott gyűjtemény minden eszköze esetén.Displays information about the deployment status of Wake-Up Proxy for each device in a specified collection.
Ébresztési Proxy telepítési állapotának összegzéseWake-Up Proxy Deployment State Summary Megjeleníti az ébresztési proxy telepítési állapotára vonatkozó összegzést egy adott gyűjtemény esetén.Displays a summary of the deployment status of wake-up proxy for a specified collection.