Licencelés és a System Center Configuration Manager azLicensing and branches for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág), (hosszú távú karbantartási ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch), (Long-Term Servicing Branch)

Ez a témakör segítségével a telepítési beállítások 2016. októberi kibocsátása érhető el a System Center Configuration Manager verziója 1606 licencelési követelményeivel kapcsolatos további.Use this topic to learn about the licensing requirements for the installation options available with the October 2016 release of System Center Configuration Manager version 1606. Ezen telepítési lehetőségekről közé tartozik az aktuális ág verziója 1606, a hosszú távú karbantartási ág (LTSB) és az aktuális ág verziójú 1606 próbaverziójáról van szó.These installation options include the Current Branch version 1606, the Long-Term Servicing Branch (LTSB), and the evaluation installation of the Current Branch version 1606.

Licencelési áttekintése: Licensing overview:
Az aktív szoftverfrissítési megbízhatósági (SA) a System Center Configuration Manager licencek vagy ezzel egyenértékű előfizetés jogosultságokkal 2016 október 1-ügyfelek a 2016. októberi verziót 1606 kiadásával a System Center Configuration Manager jogosult.Customers with active Software Assurance (SA) on System Center Configuration Manager licenses or with equivalent subscription rights as of October 1, 2016 have rights to use the October 2016 version 1606 release of System Center Configuration Manager. Ügyfelek jogosultságokkal a System Center Configuration Manager 2016. október 1. a következőnél megkeresi a telepítés után két licencelt beállítások: Aktuális ág és hosszú távú karbantartási ág (LTSB).Customers with rights to System Center Configuration Manager on or after October 1, 2016 will find two licensed options upon installation: Current Branch and Long-Term Servicing Branch (LTSB).

Licencelési adatai:Licensing specifics:
Teljes feltételek és kikötések a Microsoft mennyiségi licencelési programok keresztül megvásárolt termékek itt található.Complete terms and conditions for the products you purchase through Microsoft Volume Licensing programs can be found here.

A System Center Configuration Manager licencelt ágakSystem Center Configuration Manager licensed branches

Ez a témakör a frissítési garancia szerződés (vagy egyenértékű előfizetés jogok), amely a Microsoft licencszerződés, amelyek telepítése és használata a Configuration Manager jogok megadása a hivatkozik.This topic references the Software Assurance agreement (or equivalent subscription rights), which is the Microsoft licensing agreement that grants rights to install and use Configuration Manager.

FiókirodaBranch LicencelésLicensing RészletekDetails
Aktuális ágCurrent Branch Aktív Szoftverbiztosítási szerződés (vagy ezzel egyenértékű jogosultságokkal) a Configuration Manager szükséges.Requires an active Software Assurance agreement (or equivalent rights) to Configuration Manager.
Lásd: Szoftverbiztosításról és az aktuális ág ebben a témakörben.See Software Assurance and the Current Branch in this topic.
Támogatott szeretne kapni a rendszeres minőségét és a szolgáltatások frissítéseket a Microsoft termelési környezetben.Supported for use in production environments that want to receive regular quality and feature updates from Microsoft.
Az ág összes szolgáltatásait és fejlesztéseit használandó hozzáférést biztosít.This branch provides access to use all features and improvements.

A Configuration Manager 1710 előtt kiadott verziók esetében a rendszer támogatja 12 hónapig.For versions of Configuration Manager released prior to 1710, support is for 12 months. Minden frissítés verzió támogatására az általánosan rendelkezésre álló kiadási dátum 18 hónapig verziótól kezdődően a 1710 kiadás marad.Beginning with the 1710 release, each update version remains in support for 18 months from its general availability release date. Lásd: támogatása a System Center Configuration Manager aktuális ág verziók további részleteket.See Support for System Center Configuration Manager current branch versions for more details.
Hosszú távú karbantartási ág (LTSB)Long-Term Servicing Branch (LTSB) A jelenlegi frissítési garancia Microsofttal (1. 2016 októberétől kezdve) kiadás időpontjában igényelRequires a current Software Assurance agreement with Microsoft at the time of release (October 1st, 2016)
Lásd: frissítési garancia és a LTSB ebben a témakörben.See Software Assurance and the LTSB in this topic.
Éles környezetben használata támogatott.Supported for use in production environments. Ügyfelek, amelyek segítségével rendelkezik számára készült, a Software Assurance (SA) vagy azzal egyenértékű előfizetések jogok a Configuration Manager 1. október 2016 után lejár.Intended for use by customers that have let their Software Assurance (SA) or equivalent subscriptions rights to Configuration Manager expire after October 1st 2016.
A fiókirodai korlátozódik, az aktuális ág képest.This branch is limited when compared to the Current Branch.

A Configuration Manager kritikus fontosságú biztonsági frissítései elérhetővé válnak a fiókiroda, de nincs tervben új szolgáltatások elérhetővé válnak.Critical security updates for Configuration Manager are made available to this branch but no new features are made available.
Az aktuális ág próbaverziójáhozEvaluation installation of the Current Branch A Microsoft Software Assurance megállapodása nincs szükség.Does not require a Software Assurance agreement with Microsoft. Kiértékelési telepíti mindig az aktuális ág, és 180 napig használható.Evaluation installs are always the Current Branch, and can be used for 180 days.
A próbaverziót teljes verzióra az aktuális ág frissítése.The evaluation installation can be upgraded to a full installation of the Current Branch. Ön nem tudja frissíteni a hosszú távú karbantartási ág próbaverziójáról van szó.You cannot upgrade an evaluation installation to the Long-Term Servicing Branch.

Az aktuális ág LTSB és az aktuális ág próbaverziójához mellett egy Technical Preview a System Center Configuration Manager is rendelkezésre áll.In addition to the Current Branch, LTSB, and evaluation installation of the Current Branch, a Technical Preview of System Center Configuration Manager is also available. Ez a korlátozott build Configuration Manager, amely lehetővé teszi, hogy előfordulhat, hogy az egy későbbi kiadásban az aktuális ág lehet hozzáadni új funkciók kipróbálására.This is a limited build of Configuration Manager that lets you try out new features that might be added to the Current Branch in a future update. A Technical Preview, mint a licencelt verziók különböző adathordozóval telepít.You install the Technical Preview using different media than the licensed versions. További információ a dokumentációban a a Technical Preview.For more information see the documentation for the Technical Preview.

Az ágakkal rendelkező licenceltLicensed branches

Az aktív szoftverfrissítési megbízhatósági (SA) a System Center Configuration Manager licencek vagy ezzel egyenértékű előfizetés jogosultságokkal 2016 október 1-ügyfelek a 2016. októberi verziót 1606 kiadásával a System Center Configuration Manager jogosult.Customers with active Software Assurance (SA) on System Center Configuration Manager licenses or with equivalent subscription rights as of October 1, 2016 have rights to use the October 2016 version 1606 release of System Center Configuration Manager. A System Center Configuration Manager verziója 1606 2016. október 1. a következőnél jogosultsággal rendelkező ügyfelek megkeresi, két licencelt lehetőség a telepítés után:Customers with rights to System Center Configuration Manager version 1606 on or after October 1, 2016 will find two licensed options upon installation:

 • Aktuális ágCurrent Branch
 • Hosszú távú karbantartási ág (LTSB)Long-Term Servicing Branch (LTSB)

További információ az előző szakaszban táblázatban találja.See the table in the previous section for more information.

SZOFTVERSZERZŐDÉSEK megbízhatósági és a System Center Configuration ManagerbenSoftware Assurance agreements and System Center Configuration Manager

A System Center Configuration Manager-licencet, vagy a megfelelő előfizetés jogosultság, vagy azt követően 1 2016 októberétől kezdve, a frissítési garancia állapotát határozza meg, a fiókiroda, telepítése és használata.The status of Software Assurance on your System Center Configuration Manager licenses, or equivalent subscription rights, on or after October 1, 2016, determines the branch you can install and use.

Frissítési garancia és az aktuális ágSoftware Assurance and the Current Branch

A System Center Configuration Manager aktuális ágának használati jog állnak rendelkezésre:Rights to use System Center Configuration Manager Current Branch can be provided by:

 • A System Center: A System Center Standard vagy Datacenter licencek aktív SA rendelkező ügyfelek telepíthetik és használhatják a System Center Configuration Manager aktuális ágának beállítás.System Center: Customers with active SA on System Center Standard or Datacenter licenses can install and use the Current Branch option of System Center Configuration Manager.

 • A System Center Configuration Manager: Aktív SA a System Center Configuration Manager-licencet, vagy egyenértékű előfizetés jogosultsággal rendelkező felhasználók telepíthetik és használhatják a System Center Configuration Manager aktuális ágának beállítás.System Center Configuration Manager: Customers with active SA on System Center Configuration Manager licenses, or with equivalent subscription rights, can install and use the Current Branch option of System Center Configuration Manager.

Ha a System Center Configuration Manager-licencet (vagy egyenértékű előfizetés rights) aktív SA 2016. október 1. a következőnél:If you have active SA on System Center Configuration Manager licenses (or equivalent subscription rights) on or after October 1, 2016:

 • Telepítse, és az aktuális ág használja.You can install and use the Current Branch.
 • Ha engedélyezi a rendszergazdai (SA) vagy buildelése előfizetése, el kell távolítania az aktuális ág.If you allow SA or subscription to lapse, you must uninstall the Current Branch.

Frissítési garancia és a LTSBSoftware Assurance and the LTSB

Ha egy aktív SA a System Center Configuration Manager-licencet (vagy egyenértékű előfizetés rights) 2016. október 1. a következőnél:If you have an active SA on System Center Configuration Manager licenses (or equivalent subscription rights) on or after October 1, 2016:

 • Telepítse, és a LTSB használja.You can install and use the LTSB. Ügyfelek rendelkező System Center Configuration Manager végleges jogokat biztosítják Önnek, vagy ki engedélyezheti, hogy a rendszergazdai (SA) vagy az előfizetés felhasználásától, telepítheti a System Center Configuration Manager LTSB buildelése időpontjában aktuális verzióját.Customers who have perpetual rights to System Center Configuration Manager, or who allow thier SA or subscription to lapse, can install the version of System Center Configuration Manager LTSB that is current at the time of lapse.

LTSB 1606 aktuális ág verzión alapul, és a következő korlátozások vonatkoznak:LTSB is based on Current Branch version 1606, and has the following limitations:

 • Nincs aktuális ág konvertálása a LTSB támogatás.There is no support to convert a Current Branch to the LTSB. Ha a jelenleg aktuális ág hellyel rendelkezik, telepítenie kell a LTSB új helyként.If you currently have a Current Branch site, you must install the LTSB as a new site.

 • LTSB nem támogatja az aktuális ág összes képességeit.LTSB does not support all the capabilities of the Current Branch. Korlátozások részletes leírást talál bemutatása a hosszú távú karbantartási ág és a kapcsolódó dokumentáció.Limitations are detailed in Introduction to the Long-Term Servicing Branch and its related documentation. Ezekkel a korlátozásokkal korlátozott szolgáltatáskészlet, korlátozott frissítési beállítások és egy különálló termék támogatási életciklusa tartalmazza.These limitations include a limited feature set, limited upgrade options, and a separate product support lifecycle.

Software Assurance lejárati dátumaSoftware Assurance expiration date

2016. októberi kiadása a verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a System Center Configuration Manager-kezdve is megadhat a frissítési garancia szerződés lejárati dátuma.Beginning with the October 2016 release of the version 1606 baseline media for System Center Configuration Manager, you can specify the expiration date of your Software Assurance agreement. A Software Assurance lejárati dátum kényelmes emlékeztetőként is megadhat, amikor a Configuration Manager telepítőt, vagy később a a Configuration Manager konzol opcionális érték.The Software Assurance expiration date is an optional value you can specify as a convenient reminder when you run Configuration Manager Setup or later from within the Configuration Manager console.

Megjegyzés

A Microsoft nem ellenőrzi a lejárati dátumot adjon meg, és nem használja ezt a dátumot a licenc-ellenőrzéshez.Microsoft does not validate the expiration date you specify, and does not use this date for license validation. Ehelyett használhatja a lejárati dátum emlékeztetőként.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Ez akkor hasznos, mert a Configuration Manager rendszeresen ellenőrzi az új szoftverfrissítések kínált online, és a frissítési garancia állapot csak akkor használja a további frissítések aktuális kell lennie.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online, and your Software Assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

A dátum megadása:To specify the date:

 • A telepítő a System Center Configuration Manager verziója 1606 alapterv adathordozóról való futtatásakor a adhatja meg az érték a termékkulcs a telepítő varázsló.When you run Setup from the System Center Configuration Manager version 1606 baseline media, you can specify the value on the Product Key page of the Setup wizard.

 • A Configuration Manager konzolon a Hierarchiabeállítások tulajdonságai, a adhatja meg az értéket a licencelés fülre.In the Configuration Manager console, in Hierarchy Settings Properties, you can specify the value on the Licensing tab.

Software Assurance licenceléssel és az aktuális ág a System Center Configuration Manager kapcsolatos további információkért lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more information about Software Assurance licensing and the Current Branch of System Center Configuration Manager, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

Licencelési információ erőforrásokResources for Licensing information

Az alábbi hivatkozások segítségével további tudnivalók a licencelés részletek termék.Use the following links to learn more about product licensing details.

A Microsoft mennyiségi licencelés Service Center (VLSC) hivatkozásokat:Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) links:

VLSC videók:VLSC Videos: