Licencelés és ágak a System Center Configuration ManagerhezLicensing and branches for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág), (a hosszú távú karbantartási ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch), (Long-Term Servicing Branch)

Ez a témakör segítségével ismerje meg a telepítési beállításokat a 2016. október kiadásban érhető el a System Center Configuration Manager 1606-os verzió esetében a licencelési követelményeket.Use this topic to learn about the licensing requirements for the installation options available with the October 2016 release of System Center Configuration Manager version 1606. A telepítési lehetőségek közé tartozik, az aktuális ágának 1606-os verzió, a hosszú távú karbantartási ág (LTSB) és az aktuális ágának 1606-os verzió próbaverziójához.These installation options include the Current Branch version 1606, the Long-Term Servicing Branch (LTSB), and the evaluation installation of the Current Branch version 1606.

Licencelés áttekintése: Licensing overview:
Az aktív frissítési garanciával (SA) a System Center Configuration Manager licencek vagy 2016. október 1-től egyenértékű előfizetés jogosultsággal rendelkező ügyfelek a 2016. október a System Center Configuration Manager 1606-os verzió kiadásával jogokkal rendelkezik.Customers with active Software Assurance (SA) on System Center Configuration Manager licenses or with equivalent subscription rights as of October 1, 2016 have rights to use the October 2016 version 1606 release of System Center Configuration Manager. Ügyfelek vagy azt követően, 2016. október 1. a System Center Configuration Manager jogosultságokkal megtalálja a telepítés után két licencelt lehetőség: Aktuális ági és hosszú távú karbantartási ág (LTSB).Customers with rights to System Center Configuration Manager on or after October 1, 2016 will find two licensed options upon installation: Current Branch and Long-Term Servicing Branch (LTSB).

Licencelési tulajdonságairól:Licensing specifics:
Teljes használati feltételek a Microsoft mennyiségi licencelési programok keretében vásárolt termékek itt található.Complete terms and conditions for the products you purchase through Microsoft Volume Licensing programs can be found here.

A System Center Configuration Manager licencelt ágakSystem Center Configuration Manager licensed branches

Ez a témakör a frissítési garancia szerződés (vagy egyenértékű előfizetés rights), a Microsoft által licencszerződés, telepítése és használata a Configuration Manager jogosultságot biztosító hivatkozik.This topic references the Software Assurance agreement (or equivalent subscription rights), which is the Microsoft licensing agreement that grants rights to install and use Configuration Manager.

ÁgBranch LicencelésLicensing RészletekDetails
Az aktuális ágCurrent Branch Aktív frissítési garancia szerződés (vagy ezzel egyenértékű jogosultságokkal) a Configuration Manager szükséges.Requires an active Software Assurance agreement (or equivalent rights) to Configuration Manager.
Lásd: frissítési garancia és az aktuális ág ebben a témakörben.See Software Assurance and the Current Branch in this topic.
Éles környezetben, amelyeket szeretne kaphat a Microsoft rendszeres minőségi és frissítéseket használata támogatott.Supported for use in production environments that want to receive regular quality and feature updates from Microsoft.
Ez az ág minden-funkciók és fejlesztések hozzáférést biztosít.This branch provides access to use all features and improvements.

A Configuration Manager 1710-es előtt kiadott verziók esetében a rendszer támogatja 12 hónapig.For versions of Configuration Manager released prior to 1710, support is for 12 months. Egyes frissítési verziókat marad az 1710-es kiadásától kezdve az általános elérhetőség kiadását követően 18 hónap támogatása.Beginning with the 1710 release, each update version remains in support for 18 months from its general availability release date. Lásd: System Center Configuration Manager aktuális ág szerinti verziók támogatása további részletekért.See Support for System Center Configuration Manager current branch versions for more details.
Hosszú távú karbantartási ág (LTSB)Long-Term Servicing Branch (LTSB) Szükséges egy aktuális frissítési garancia-szerződést a Microsofttal a kiadás (2016. október 1-től.)Requires a current Software Assurance agreement with Microsoft at the time of release (October 1st, 2016)
Lásd: frissítési garancia és az LTSB ebben a témakörben.See Software Assurance and the LTSB in this topic.
Az éles környezetben használata támogatott.Supported for use in production environments. Az, hogy rendelkezik ügyfelek általi használatra szánt, 2016. október 1. után lejár a frissítési garanciával (SA) vagy az előfizetések azzal egyenértékű jogokat a Configuration Manager.Intended for use by customers that have let their Software Assurance (SA) or equivalent subscriptions rights to Configuration Manager expire after October 1st 2016.
Ez az ág korlátozódik, az aktuális ág képest.This branch is limited when compared to the Current Branch.

Kritikus biztonsági frissítések a Configuration Manager által elérhető ebben az ágban, de nincs tervben új szolgáltatások elérhetővé válnak.Critical security updates for Configuration Manager are made available to this branch but no new features are made available.
Az aktuális ág próbaverziójáhozEvaluation installation of the Current Branch A Microsoft a frissítési garancia szerződéssel nem igényel.Does not require a Software Assurance agreement with Microsoft. Értékelés telepíti mindig az aktuális ág, és 180 napig használható.Evaluation installs are always the Current Branch, and can be used for 180 days.
A próbaverziós telepítés az aktuális ág teljes változatra frissíthető.The evaluation installation can be upgraded to a full installation of the Current Branch. A hosszú távú karbantartási ág a próbaverzió nem frissít.You cannot upgrade an evaluation installation to the Long-Term Servicing Branch.

Az aktuális ág, LTSB és az aktuális ág próbaverziójához mellett egy Technical Preview a System Center Configuration Manager is rendelkezésre áll.In addition to the Current Branch, LTSB, and evaluation installation of the Current Branch, a Technical Preview of System Center Configuration Manager is also available. Ez a korlátozott verzió Configuration Manager, amely lehetővé teszi, hogy hozzá lehet adva az aktuális ág egy következő frissítés új funkciókat.This is a limited build of Configuration Manager that lets you try out new features that might be added to the Current Branch in a future update. A Technical Preview, mint a licencelt verziók különböző adathordozóról telepít.You install the Technical Preview using different media than the licensed versions. További információ: a dokumentációban a Technical Preview.For more information see the documentation for the Technical Preview.

Licencelt ágakLicensed branches

Az aktív frissítési garanciával (SA) a System Center Configuration Manager licencek vagy 2016. október 1-től egyenértékű előfizetés jogosultsággal rendelkező ügyfelek a 2016. október a System Center Configuration Manager 1606-os verzió kiadásával jogokkal rendelkezik.Customers with active Software Assurance (SA) on System Center Configuration Manager licenses or with equivalent subscription rights as of October 1, 2016 have rights to use the October 2016 version 1606 release of System Center Configuration Manager. A System Center Configuration Manager 1606-os vagy azt követően, 2016. október 1. verzió jogosultsággal rendelkező ügyfelek megtalálja a telepítés után két licencelt beállítások:Customers with rights to System Center Configuration Manager version 1606 on or after October 1, 2016 will find two licensed options upon installation:

 • Az aktuális ágCurrent Branch
 • Hosszú távú karbantartási ág (LTSB)Long-Term Servicing Branch (LTSB)

További információ az előző szakaszban a táblázatban találja.See the table in the previous section for more information.

SZOFTVERSZERZŐDÉSEK garancia és a System Center Configuration ManagerbenSoftware Assurance agreements and System Center Configuration Manager

A System Center Configuration Manager-licencet, vagy rights azonos előfizetésben, vagy azt követően, 2016. október 1., a frissítési garancia állapota határozza meg, a fiókiroda, telepítheti és használhatja.The status of Software Assurance on your System Center Configuration Manager licenses, or equivalent subscription rights, on or after October 1, 2016, determines the branch you can install and use.

Frissítési garancia és az aktuális ágSoftware Assurance and the Current Branch

A System Center Configuration Manager aktuális ágának használati jog által adható meg:Rights to use System Center Configuration Manager Current Branch can be provided by:

 • A System Center: A System Center Standard vagy Datacenter-licenc aktív SA-ügyfelek telepítése és használja az aktuális ág lehetőséget a System Center Configuration Manager.System Center: Customers with active SA on System Center Standard or Datacenter licenses can install and use the Current Branch option of System Center Configuration Manager.

 • System Center Configuration Managerben: Ügyfelek aktív SA a System Center Configuration Manager-licencet, vagy előfizetés egyenértékű jogosultságokkal, telepítése és használata a System Center Configuration Manager aktuális ági lehetőséget.System Center Configuration Manager: Customers with active SA on System Center Configuration Manager licenses, or with equivalent subscription rights, can install and use the Current Branch option of System Center Configuration Manager.

Ha a System Center Configuration Manager-licencet (vagy egyenértékű előfizetés rights) aktív SA vagy azt követően, 2016. október 1.:If you have active SA on System Center Configuration Manager licenses (or equivalent subscription rights) on or after October 1, 2016:

 • Telepítheti és használhatja az aktuális ág.You can install and use the Current Branch.
 • Ha engedélyezi a Dél-amerikai vagy eltelt előfizetést, el kell távolítani az aktuális ág.If you allow SA or subscription to lapse, you must uninstall the Current Branch.

Frissítési garancia és az LTSBSoftware Assurance and the LTSB

Ha a System Center Configuration Manager-licencet (vagy egyenértékű előfizetés rights) egy aktív SA vagy azt követően, 2016. október 1.:If you have an active SA on System Center Configuration Manager licenses (or equivalent subscription rights) on or after October 1, 2016:

 • Telepítheti és használhatja a LTSB.You can install and use the LTSB. A System Center Configuration Manager örökös jogokkal rendelkező, illetve akik engedélyezése a Dél-amerikai vagy eltelt, előfizetést ügyfelek telepíthetik a System Center Configuration Manager LTSB eltelt időben aktuális verzióját.Customers who have perpetual rights to System Center Configuration Manager, or who allow thier SA or subscription to lapse, can install the version of System Center Configuration Manager LTSB that is current at the time of lapse.

LTSB aktuális ágának 1606-os verzió alapul, és a következő korlátozások vonatkoznak:LTSB is based on Current Branch version 1606, and has the following limitations:

 • A rendszer nem támogatja, az aktuális ág átalakítása az LTSB.There is no support to convert a Current Branch to the LTSB. Ha jelenleg az aktuális ág hellyel rendelkezik, telepítenie kell a LTSB új helyként.If you currently have a Current Branch site, you must install the LTSB as a new site.

 • LTSB nem támogatja az aktuális ág összes funkcióját.LTSB does not support all the capabilities of the Current Branch. Korlátozások a részletes leírást talál a hosszú távú karbantartási ág bemutatása és a kapcsolódó dokumentáció.Limitations are detailed in Introduction to the Long-Term Servicing Branch and its related documentation. Ezek a korlátozások közé tartozik egy korlátozott szolgáltatáskészlet, a korlátozott frissítési beállításokat és a egy különálló termék támogatási életciklusa.These limitations include a limited feature set, limited upgrade options, and a separate product support lifecycle.

Frissítési garancia lejárati dátumaSoftware Assurance expiration date

Az 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, a System Center Configuration Manager a 2016. október kiadásától kezdve megadhatja a frissítési garancia szerződés lejárati dátuma.Beginning with the October 2016 release of the version 1606 baseline media for System Center Configuration Manager, you can specify the expiration date of your Software Assurance agreement. A frissítési garancia lejárati dátuma kényelmes emlékeztetőként is megadhat, futtassa a Configuration Manager telepítőt, vagy később, a Configuration Manager konzol opcionális érték.The Software Assurance expiration date is an optional value you can specify as a convenient reminder when you run Configuration Manager Setup or later from within the Configuration Manager console.

Megjegyzés

A Microsoft nem ellenőrzi a lejárati dátumot adjon meg, és nem használja ezt a dátumot a licencérvényesítés.Microsoft does not validate the expiration date you specify, and does not use this date for license validation. Ehelyett használhatja a lejárati dátum emlékeztetőként.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Ez akkor hasznos, mert a Configuration Manager rendszeresen új szoftverfrissítések felajánlott online és a frissítési garancia licencállapot a további frissítések használatára jogosult legyen az aktuális kell lennie.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online, and your Software Assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

A dátum megadása:To specify the date:

 • A telepítő a System Center Configuration Manager 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról való futtatásakor a adhatja meg az értéket a termékkulcs oldalon a telepítő varázsló.When you run Setup from the System Center Configuration Manager version 1606 baseline media, you can specify the value on the Product Key page of the Setup wizard.

 • A Configuration Manager konzolon a Hierarchiabeállítások tulajdonságai, a adhatja meg az értéket a licencelés fülre.In the Configuration Manager console, in Hierarchy Settings Properties, you can specify the value on the Licensing tab.

További információ a frissítési garancia licencelési és az aktuális ág a System Center Configuration Manager: licencelés és a System Center Configuration Manager ágak.For more information about Software Assurance licensing and the Current Branch of System Center Configuration Manager, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

Licencelési információ erőforrásokResources for Licensing information

Az alábbi hivatkozások segítségével tudjon meg többet a termék licencelési információit.Use the following links to learn more about product licensing details.

A Microsoft mennyiségi licencelés Service Center (VLSC) hivatkozások:Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) links:

Videók a vlsc webhelyen:VLSC Videos: