Melyik Configuration Manager fiókirodai érdemes használni?Which branch of Configuration Manager should I use?

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág, hosszú távú karbantartási ág és Technical Preview-ban)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch, Long-Term Servicing Branch, and Technical Preview)

2016. októberi kezdve három ágak a System Center Configuration Manager elérhető vannak.Beginning in October of 2016, there are three branches of System Center Configuration Manager available. Ez a témakör a segítségével válassza ki a megfelelő fiókirodai meg.Use this topic to help choose the right branch for you.

Tipp

A hierarchiában található összes helyen ugyanazt a fiókiroda kell futtatni.All sites in a hierarchy must run the same branch. Egy hierarchia ággal rendelkezik különböző helyeken nem támogatott.It is not supported to have a hierarchy with different branches at different sites.

A System Center Configuration Manager aktuális ágánakCurrent Branch of System Center Configuration Manager

Ez az egy licencelt ágat, ahol azt szeretné, hogy a legújabb szolgáltatások és funkciók eléréséhez a lehetőséget éles környezetben használható.This is a licensed branch for use in a production environment where you want the option to get the latest features and functionalities. Ez az ág használja, ha a következők egyikét: A System Center adatközpont, a System Center szabványos, System Center Configuration Manager vagy egyenértékű előfizetés jogok.This is the branch to use if you have one of the following: System Center Datacenter, System Center Standard, System Center Configuration Manager, or equivalent subscription rights. Frissítési garancia és a licencelési lehetőségek kapcsolatban bővebben lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more about Software Assurance and licensing options, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

Tipp

Az aktuális ág telepítheti próbaverzióként, amely nem igényel licencet.The Current Branch can be installed as an evaluation edition that does not require a license. Próbaverziót 180 napig használható, és támogatja az aktuális ág egy licencelt kiadásra való frissítést.An evaluation edition can be used for 180 days, and it supports upgrade to a licensed edition of the Current Branch.

Az aktuális ág évente többször új szolgáltatásainak frissül.The Current Branch is updated several times a year with new features. Minden egyes frissítés egy év után a kiadása verziója támogatott.Each update version is supported for one year after its release. Az aktuális ág vagy az, hogy egy éven lejárta előtt egy újabb verzióra kell frissíteni.You must update to a newer version of the Current Branch on or before expiration of that one-year period. Újabb verzióra való frissítéseket a konzolon belüli frissítésként érhetők el.Updates to newer versions are available as in-console updates.

Az aktuális ág egy új helyet, vagy a System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2 vagy a System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1 frissítés telepítéséhez használhat alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a System Center Configuration Manager, a System Center 2016 DVD elérhető lesz, vagy elérhető egy önálló kiadásában a System Center Configuration Manager.To install the Current Branch as a new site or as an upgrade from System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2 or System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1, you use baseline media for System Center Configuration Manager that comes as a DVD with System Center 2016, or that is available as part of a standalone release of System Center Configuration Manager. Ehhez az adathordozóhoz hozzáférés attól függ, hogyan van szükségük a System Center Configuration Manager.Access to this media depends on how you have licensed System Center Configuration Manager. Alapkonfiguráció újabb, mint 1702 nem támogatják a LTSB telepítését.Later baseline versions, like 1702 do not support install of the LTSB.

Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról egy új helyet, amely az aktuális ág egy próbaverzió telepítéséhez is használható.You can also use the baseline media to install a new site that is an evaluation edition of the Current Branch. Ha csak egy próbaverzió telepíteni kívánja, a szoftver kaphat a TechNet Evaluation Center webhelyet.If you want to install only an evaluation edition, you can get software from the TechNet Evaluation Center website.

Megjegyzés

Helyek telepítése egy új Configuration Manager-hierarchia alapszintű verziót tartalmazó adathordozó használatával.Use baseline media to install sites for a new Configuration Manager hierarchy. Ha korábban telepítette egy alapkonfigurációt, például 1511-es verzió, a konzolon belüli frissítések segítségével a helyek frissítése újabb verzióra, például a 1606.If you have previously installed a baseline version like version 1511, use in-console updates to update your sites to a new version, like 1606.

Helyek használatával frissített konzolon belüli frissítések eredmény helyeken találhatóak, amelyek megegyeznek-e az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó használatával telepíti az új hely.Sites that are updated using in-console updates result in sites that are the same as the new site installed using the baseline media.

További információ: frissítések a System Center Configuration Manager.For more information see Updates for System Center Configuration Manager.

Az aktuális ág szolgáltatásokFeatures of the Current Branch

 • Kap a konzolon belüli frissítések , amelyek új szolgáltatások elérhetővé teszi.Receives in-console updates that make new features available for use.
 • Hogy a biztonsági és a minőségét javítja a meglévő szolgáltatások a konzolon belüli frissítések kap.Receives in-console updates that deliver security and quality fixes to existing features.
 • Sávon kívüli frissítések szükség esetén támogatja.Supports out-of-band updates when necessary. Lásd: a frissítésregisztráló eszköz használata vagy a gyorsjavítás telepítőjének használata.See Use the update registration tool or Use the hotfix installer.
 • A Microsoft Intune és más felhőalapú szolgáltatásokat és az infrastruktúra képes együttműködni.Can interoperate with Microsoft Intune and other cloud-based services and infrastructure.
 • Támogatja a adatok áttelepítésének irányuló és onnan más Configuration Manager telepítése.Supports migration of data to and from other Configuration Manager installations.
 • A Configuration Manager korábbi verzióiról változatról.Supports upgrade from previous versions of Configuration Manager.
 • Telepítés próbaverzióként, ahonnan később frissítheti egy teljes mértékben licencelt verzióra támogatja.Supports installation as an evaluation edition, from which you can later upgrade to a fully licensed installation.

Az aktuális ága eredeti kiadásának verziója 1511-es volt.The initial release of the Current Branch was version 1511. Soron következő frissítések például a 1602-es, 1606, és így tovább.Subsequent updates include versions 1602, 1606, and so on. Minden verzió támogatására egy évig marad, és a Microsoft azt javasolja, hogy frissítse a legújabb verziójára a kiadása után minél hamarabb.Each version remains in support for one year, and Microsoft recommends that you update to the newest version soon after its release. Várjon, amíg egy év újabb verzióra való frissítése előtt, és ki is hagyhatja az elérhető legújabb verzióra a telepítendő frissítést.You can wait up to one year before updating to a newer version, and you can also skip an update to install the newest version available. Minden verzió is összesített, ezért ha kihagyni a frissítést, és telepítse a legújabb verziót, minden szolgáltatásait és fejlesztéseit elérésére korábbi verzióiról továbbra is elérhetővé válik.Because each version is cumulative, if you skip over an update and install the newest version, you will still get access to all features and improvements from previous versions.

További információkért lásd: aktuális ág verziók támogatása.For more information, see Support for Current Branch versions.

Frissítési beállításokUpdate options

 • Aktív Szoftverbiztosítási is telepítheti az aktuális ág verziói konzolon belüli frissítések.With active Software Assurance, you can install in-console updates for Current Branch versions.
 • Nincs lehetőség az aktuális ág átalakítása Technical Preview-ban.There is no option to convert the Current Branch to a Technical Preview. A Technical Preview kiadások, amelyek nem igényelnek licencet külön telepíteni.Technical Previews are separate installations that do not require a license.
 • Nincs konvertálni az aktuális ág számára a hosszú távú karbantartási ág (LTSB) beállítás.There is no option to convert your Current Branch to the Long-Term Servicing Branch (LTSB). Távolítsa el az aktuális ág kell, és telepítse a LTSB új telepítést.You must uninstall the Current Branch and then install the LTSB as a new installation.

A System Center Configuration hosszú távú karbantartási ágLong-Term Servicing Branch of System Center Configuration

Ez a Configuration Manager ügyfelek, akik az aktuális ág használ, és amelyeknél az engedélyezett a Configuration Manager szoftver megbízhatósági (SA) vagy a megfelelő előfizetés jogosultság 2016. október 1. után lejár üzemi használatra licencelt ág.This is a licensed branch for use in production for Configuration Manager customers who are using the Current Branch and have allowed their Configuration Manager Software Assurance (SA) or equivalent subscription rights to expire after October 1, 2016. Frissítési garancia és a licencelési lehetőségek kapcsolatban bővebben lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more about Software Assurance and licensing options, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

A LTSB 1606 verzióján alapul.The LTSB is based on version 1606. Az ág nem kapja meg a konzolon belüli frissítések, amelyek új szolgáltatások biztosításához, vagy frissítse a meglévő képességeket.This branch does not receive in-console updates that deliver new features or update existing capabilities. Azonban kritikus biztonsági javítások vannak megadva.However, critical security fixes are provided. A LTSB telepítéséhez kell használnia a verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó , DVD-ről a System Center 2016 vagy a System Center Configuration Manager kapott.To install the LTSB, you must use the version 1606 baseline media that you get as a DVD with System Center 2016 or System Center Configuration Manager.

Egy új helyet, vagy egy támogatott Configuration Manager 2012 helyre való frissítése a LTSB telepítéséhez használja a verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó , DVD-ről a System Center 2016 vagy a System Center Configuration Manager (aktuális ág és hosszú távú karbantartási ág 1606) kiadása kapott.To install the LTSB as a new site or as an upgrade from a supported Configuration Manager 2012 site, use the version 1606 baseline media that you get as a DVD with System Center 2016 or System Center Configuration Manager (Current Branch and Long-Term Servicing Branch 1606) release. Alapszintű verziót tartalmazó adathordozó segítségével telepítse egy új helyet, amely az aktuális ág 1606 verziója fut, vagy a hosszú távú karbantartási ág futtató új helyen.You can use baseline media to install a new site that runs version 1606 of the Current Branch, or a new site that runs the Long-Term Servicing Branch.

Tipp

System Center 2016 kapcsolatos további tudnivalókért lásd: System Center 2016 dokumentáció.To learn about System Center 2016, see System Center 2016 documentation. Ebben a dokumentációban is azonosítja az beszerzése a Microsoft licencszerződések vagy hasonló jogosultság szükséges a System Center 2016.This documentation also identifies how to get System Center 2016, which requires a Microsoft license agreement or similar rights.

A System Center Configuration Manager verziója 1606 találja a a mennyiségi licencelés Service Center (VLSC), a letölti és a kulcsok lapján a VLSC, keressen a "system center konfigurációs", és válassza System Center Config Mgr (aktuális ág és LTSB).To find System Center Configuration Manager version 1606 in the Volume Licensing Service Center (VLSC), go to the Downloads and Keys tab of the VLSC, search for "system center config," and then select System Center Config Mgr (current branch and LTSB).

A System Center 2016 próbaverziójának is lehet a TechNet Evaluation Center.You can also get an evaluation edition of System Center 2016 from the TechNet Evaluation Center.

A LTSB jellemzőiFeatures of the LTSB

 • Kritikus biztonsági javítások, hogy a konzolon belüli frissítések kapReceives in-console updates that deliver critical security fixes
 • Az alábbi telepítési lehetőségek biztosít, ha a rendszergazdai (SA) szerződéssel vagy azzal egyenértékű jogokat a Configuration Manager lejártProvides an installation option when your SA agreement or equivalent rights to Configuration Manager have expired
 • Változatról (átalakítás) az aktuális ág az aktuális SA-szerződésben vagy ezzel egyenértékű jogosultságokkal a Configuration ManagerSupports upgrade (conversion) to the Current Branch when you have a current SA agreement or equivalent rights to Configuration Manager

KorlátozásokLimitations
A LTSB az aktuális ág 1606 verzión alapul, és a következő korlátozások vonatkoznak:The LTSB is based on the Current Branch version 1606 and has the following limitations:

 • A LTSB esetén támogatott kritikus frissítések 10 éve után az általánosan rendelkezésre álló (2016 október), után, mely támogatja a fiókiroda lejár.The LTSB is supported for 10 years of critical security updates after its general availability (October of 2016), after which, support for this branch expires. A támogatási életciklusa kapcsolatban bővebben lásd: Microsoft Lifecycle Policy.For more about the support lifecycle, see Microsoft Lifecycle Policy.
 • Támogatja a kiszolgáló és az ügyféloldali operációs rendszerek és az ahhoz kapcsolódó technológiák, például az SQL Server-verziók korlátozott listáját.Supports a limited set list of server and client operating systems and related technologies, like SQL Server versions. Mi támogatott, a fiókiroda kapcsolatban bővebben lásd: támogatott konfigurációi a hosszú távú karbantartási ág.For more about what is supported with this branch, see Supported Configurations for the Long-Term Servicing Branch.
 • Nem kapja meg az új szolgáltatások frissítéseket.Does not receive updates for new features.
 • Nem támogatja a Microsoft Intune-előfizetés, amely megakadályozza a használatát hozzáadása:Does not support adding a Microsoft Intune Subscription, which prevents the use of:
  • A hibrid MDM-konfiguráció az Intune-banIntune in a hybrid MDM configuration
  • A helyszíni MDMOn-premises MDM
 • Nem támogatja a Windows 10 karbantartási irányítópulton, karbantartási terveket, a Windows 10 aktuális ág (CB), vagy az aktuális ág üzleti (CBB).Does not support use of the Windows 10 Servicing Dashboard, servicing plans, Windows 10 Current Branch (CB), or Current Branch for Business (CBB).
 • Nem támogatja a Windows 10 LTSB és a Windows Server későbbi kiadásaiban.Does not support future releases of Windows 10 LTSB and Windows Server.
 • Az Eszközintelligencia szolgáltatás nem támogatott.No support for Asset Intelligence.
 • Nem támogatja a felhő alapú terjesztési pontok.No support for cloud-based distribution points.
 • Nem támogatott az Exchange online-hoz, az Exchange-összekötő támogatására.No support for Support for Exchange Online as an Exchange Connector.
 • Minden előzetes kiadású szolgáltatások nem támogatja.Does not support any pre-release features.

Frissítési beállításokUpdate options

A System Center Configuration Manager Technical Preview kiadásaTechnical Preview for System Center Configuration Manager

A Technical Preview egy laboratóriumi környezetet, ahová és fejlesztik a Configuration Manager számára a legújabb funkciók kipróbálására használatban van.The Technical Preview is for use in a lab environment where you want to learn about and try out the newest features being developed for Configuration Manager. A Technical Preview termelési környezetben nem támogatott, és nem kell rendelkeznie a frissítési garancia licencszerződés.The Technical Preview is not supported in a production environment and does not require you to have a Software Assurance license agreement.

Egy új helyet, a Technical Preview-ban futó telepítéséhez használja a legújabb a System Center Configuration Manager Technical Preview az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó.To install a new site that runs the Technical Preview, use the latest baseline media for the System Center Configuration Manager Technical Preview. A Technical Preview telepítése után konzolon belüli frissítésként havonta új verziók érhetők el.After you install the Technical Preview, new versions are available as in-console updates each month.

A Technical Preview jellemzőiFeatures of the Technical Preview

 • Az aktuális ág legújabb alapverziói alapjánBased on recent baseline versions of the Current Branch
 • A telepítés frissítése a legújabb technikai előzetes verzióra a konzolon belüli frissítések kapReceives in-console updates that update your installation to the latest Technical Preview version
 • Új funkciókat, amelyek vannak fejlesztés alatt áll, és mit, amelynek a fejlesztők visszajelzésétIncludes new features that are being developed and for which our developers would like your feedback
 • Csak a Technical Preview fiókirodai vonatkozó frissítések kapReceives updates that apply only to the Technical Preview branch

KorlátozásokLimitations

 • A funkció korlátozott, például csak egyetlen elsődleges hely, és legfeljebb 10 ügyfelet.Support is limited, including only a single primary site and up to 10 clients.
 • Aktuális ág vagy LTSB nem frissíthető.Cannot be upgraded to a Current Branch or LTSB.
 • Nem támogatja a áttelepítésével való importálására vagy exportálására adatokat egy másik Configuration Manager telepítéshez.Does not support using migration to import or export data to another Configuration Manager installation.
 • Nem támogatja a frissítést a Configuration Manager korábbi verziójáról.Does not support upgrade from a previous version of Configuration Manager.
 • Telepítés próbaverzióként nem támogatja.Does not support installation as an evaluation edition.

Először a Technical Preview funkciói gyakran kerülnek az aktuális ág egy újabb frissítés.Features that are first introduced in a Technical Preview are often added to the Current Branch in a later update. Minden új technikai előzetes verziójában az előző technical Preview kiadások, a funkciókat is tartalmaz, ezek a szolgáltatások érhetőek el az aktuális ág után is.Each new Technical Preview version includes the features from previous technical previews, even after those features have been added to the Current Branch.

További információkért lásd: a System Center Configuration Manager Technical Preview.For more information, see Technical Preview for System Center Configuration Manager.

Frissítési beállításokUpdate options

 • A konzolon belüli frissítés egy új technikai előzetes verzióhoz is telepítheti.You can install any in-console update for a new Technical Preview version.
 • Nincs a Technical Preview konvertálása az aktuális ág vagy LTSB beállítás.There is no option to convert a Technical Preview to the Current Branch or LTSB.

Azonosítsa a ágak és -verzióIdentify your branch and version

Amikor a Configuration Manager-hely fájlverzió-információkat, a fiókiroda is ellenőrizheti.When you view version information for a Configuration Manager site, you also confirm the branch.

Verzió Version
Az a hely verziójának ellenőrzése a konzolon lépjen System Center Configuration Manager a konzol bal felső sarkában, ahol a hely verziójának jelenik meg.To check the version of your site, in the console go to About System Center Configuration Manager at the upper-left corner of the console where the Site version appears. Lásd: alapkonfiguráció és frissítési verziók hely verziók listáját.See Baseline and Update versions for a list of site versions.

BranchBranch
Erősítse meg a fiókiroda a hely (a LTSB vagy az aktuális ág), a konzolon lépjen felügyeleti > Helykonfiguráció > helyek, és nyissa meg a Hierarchiabeállítások.To confirm the branch of your site (as the LTSB or Current Branch), in the console go to Administration > Site Configuration > Sites, and open Hierarchy Settings. Ha egy lehetőség, hogy az aktuális ág átalakítása és aktív, akkor a hely a LTSB verzióját futtatja.If there is an option to convert to the Current Branch and it is active, the site runs the LTSB version. Ha a webhely az aktuális ág fut, ez a beállítás szürkén jelenik meg. A Configuration Manager különböző verziói kapcsolatos információkért lásd a "alapkonfiguráció és frissítési verziók" frissíti a Configuration Manager.When the site runs the Current Branch, this option is grayed out. For information about the different versions of Configuration Manager, see "Baseline and update versions" in Updates for Configuration Manager.