A System Center Configuration Manager és a Microsoft Intune platform regisztrálásának engedélyezéseEnable platform enrollment with System Center Configuration Manager and Microsoft Intune

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Különböző eszközplatformok eszközigénylés engedélyezéséhez további beállításokra van szükség.Different device platforms require additional configuration to enable device enrollment.

  • iOS és Mac-regisztrációhoz: Az Apple MDM leküldéses tanúsítvány beszerzéseiOS and Mac enrollment setup: Get an Apple MDM Push certificate

  • Windows-regisztrációhoz: DNS konfigurálása és a Windows rendszerű számítógépek, Windows 10 Mobile és Windows Phone-eszközök regisztrálásának engedélyezéseWindows enrollment setup: Configure DNS and enable enrollment for both Windows PCs, Windows 10 Mobile, and Windows Phone devices

  • Android: Android-eszközökhöz nincs szükség további lépésekre regisztrálásának engedélyezéseAndroid: Android devices require no additional steps to enable enrollment

Miután a Mobileszköz-kezelés engedélyezéséhez az egyes felhasználók által regisztrálható, eszközök felhasználónként legfeljebb 15 eszközök számát is megadhat.Once you enable MDM management, you can specify the number of devices each user can enroll, up to 15 devices per user.