Mennyiségi programban vásárolt iOS-alkalmazások felügyelete a System Center Configuration ManagerrelManage volume-purchased iOS apps with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Az iOS app store lehetővé teszi egy olyan alkalmazáshoz, a vállalatban futtatni kívánt több licencet vásárolhat.The iOS app store lets you buy multiple licenses for an app that you want to run in your company. Ezzel a megoldással csökkenthetők az adminisztratív terhek vásárolt alkalmazások különböző példányainak nyilvántartásával.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple copies of apps that you bought.

A System Center Configuration Manager segítségével telepítheti, és importálja a licencadatokat az app store-ból, és nyomon követni a felhasznált licencek számát a programon keresztül vásárolt iOS-alkalmazásokat kezeléséhez.System Center Configuration Manager helps you deploy and manage iOS apps that you bought through the program by importing the license information from the app store and tracking the number of the licenses that are being used.

Nagy mennyiségben vásárolt alkalmazások felügyelete iOS-eszközökönManage volume-purchased apps for iOS devices

Az iOS-alkalmazások keresztül az Apple Volume Purchase Program (VPP) több licencet vásárol.You buy multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program (VPP). Ebbe beletartozik az Apple VPP-fiók beállítása az Apple webhelyén, és az Apple VPP-token feltöltése a Configuration Manager alkalmazást, amelyet a következő lehetőségeket biztosítja:This involves setting up an Apple VPP account from the Apple web site and uploading the Apple VPP token to Configuration Manager, which provides the following capabilities:

 • A mennyiségi vásárlás adatait a Configuration Manager szinkronizálni.Sync your volume purchase information with Configuration Manager.

 • Az Apple Volume Purchase Program for Business, mind az Apple Volume Purchase Program oktatási célokra származó alkalmazások szinkronizálása.Sync apps from both the Apple Volume Purchase Program for Business, and the Apple Volume Purchase Program for Education.

 • Több Apple volume purchase program-tokenek társítsa a Configuration Managerrel.Associate multiple Apple volume-purchase program tokens with Configuration Manager.

 • Vásárolt alkalmazások jelennek meg a Configuration Manager konzolon.Apps that you bought are displayed in the Configuration Manager console.

 • Alkalmazások telepítése, ezek az alkalmazások figyeléséhez és nyomon követheti a minden alkalmazás felhasznált licencek számát.You can deploy apps, monitor these apps, and track the number of licenses for each app that has been used.

 • A Configuration Manager segítségével központilag telepített mennyiségi programban vásárolt alkalmazások eltávolításával szükség esetén licencek visszanyeréséhez.Configuration Manager can help you reclaim licenses when required by uninstalling volume-purchased apps that you deployed.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt elkezdené, meg kell szereznie a VPP-tokent az Apple-től, és töltse fel a Configuration Manager.Before you begin, you'll need to get a VPP token from Apple and upload this to Configuration Manager.

 • Ha korábban VPP-tokent egy másik MDM-termékhez a meglévő Apple VPP-fiók, létre kell hoznia egy új Configuration Manager által használt.If you previously used a VPP token with a different MDM product in your existing Apple VPP account, you must generate a new one to use with Configuration Manager.
 • A tokenek egy évig érvényesek.Each token is valid for one year.
 • Alapértelmezés szerint a Configuration Manager szinkronizál az Apple VPP szolgáltatásával naponta kétszer annak érdekében, hogy a licenceket a Configuration Manager vannak szinkronizálva.By default, Configuration Manager syncs with the Apple VPP service twice a day to ensure that your licenses are synced with Configuration Manager.
  Csak a licencek módosítása vannak szinkronizálva.Only changes to your licenses are synced. De hét naponta, a teljes szinkronizálás történik.But, once every seven days, a full sync will be performed.
  Ha úgy dönt, szinkronizálási manuális szinkronizálás azonban ez fogja mindig tegye a teljes szinkronizálás.When you choose Sync to do a manual sync, this will always do a full sync.
 • Ha szeretné helyreállítani, vagy a Configuration Manager-adatbázis visszaállítása, azt javasoljuk, hogy ezt követően, hogy a szinkronizált Licencadatok naprakész manuális szinkronizálást végezzen.If you need to recover or restore you Configuration Manager database, we recommend that you do a manual sync afterwards to ensure that your synced license data is up to date.
 • Ezen felül kell importált egy érvényes Apple Push Notification szolgáltatás (APNs) tanúsítványát az Apple-től lehetővé teszi, hogy az iOS-eszközök, beleértve az alkalmazások telepítésének kezelése.Additionally, you must have imported a valid Apple Push Notification service (APNs) certificate from Apple to let you to manage iOS devices, including app deployment. További információkért lásd: iOS hibrid Eszközkezelés beállítása.For more information, see Set up iOS hybrid device management.
 • A Configuration Manager támogatja legfeljebb 3000 VPP-tokenek hozzáadása.Configuration Manager supports adding up to 3000 VPP tokens.

A System Center Configuration Manager 1702 kezdve, most már telepítheti licencelt alkalmazások eszközök, valamint a felhasználók.Beginning with System Center Configuration Manager 1702, you can now deploy licensed apps to devices as well as users. Attól függően, hogy az alkalmazások képesek támogatni eszközlicencelési megfelelő licencre lesz engedte telepítésekor, az alábbiak szerint:Depending on the apps ability to support device licensing, an appropriate license will be claimed when you deploy it, as follows:

Configuration Manager verziójaConfiguration Manager version Alkalmazás licencelésre eszköz?App supports device licensing? Központi telepítés gyűjtemény típusaDeployment collection type Az igényelt licencClaimed license
Korábbi, mint 1702Earlier than 1702 IgenYes FelhasználóUser Felhasználói licencUser license
Korábbi, mint 1702Earlier than 1702 NemNo FelhasználóUser Felhasználói licencUser license
Korábbi, mint 1702Earlier than 1702 IgenYes EszközDevice Felhasználói licencUser license
Korábbi, mint 1702Earlier than 1702 NemNo EszközDevice Felhasználói licencUser license
1702 és újabb verziók1702 and later IgenYes FelhasználóUser Felhasználói licencUser license
1702 és újabb verziók1702 and later NemNo FelhasználóUser Felhasználói licencUser license
1702 és újabb verziók1702 and later IgenYes EszközDevice Eszköz-licencDevice license
1702 és újabb verziók1702 and later NemNo EszközDevice Felhasználói licencUser license

1. lépés – Apple VPP-token beszerzése és feltöltéseStep 1 - To get and upload an Apple VPP token

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > Felhőszolgáltatások > Apple Volume Purchase Program-tokenek.In the Configuration Manager console, choose Administration > Cloud Services > Apple Volume Purchase Program Tokens.

 2. Az a Home lap a Apple Volume Purchase Program-tokenek csoportjában válassza hozzáadása Apple mennyiségi vásárlási Program Token.On the Home tab, in the Apple Volume Purchase Program Tokens group, choose Add Apple Volume Purchase Program Token.

 3. Az a általános oldalán a hozzáadása Apple mennyiségi vásárlási Program Token varázsló, állítsa be a következőket:On the General page of the Add Apple Volume Purchase Program Token wizard, configure the following:

  • Név – Itt adhatja meg a token nevét, amely megjelenik a Configuration Manager konzolon.Name - Enter a name for this token as it will be displayed in the Configuration Manager console.

  • Token -válasszon Tallózás, majd válassza a VPP-tokent az Apple webhelyről letöltött.Token - Choose Browse, and then choose the VPP token that you downloaded from the Apple web site.

   Válassza ki a tekintse meg az Apple VPP-fiók hivatkozásra, és ha még nem tette meg, iratkozzon fel az üzleti vagy oktatási mennyiségi vásárlási program.Choose the See Apple VPP account link, and if you haven't already, sign up for the business or education volume purchase program. Miután jelentkezett, le az Apple VPP-tokent fiókjához.After you are signed up, download the Apple VPP token for your account.

  • Leírás : nem kötelezően, adjon meg egy leírást, amely segít azonosítani a VPP-tokent a Configuration Manager konzolon.Description - Optionally, enter a description that will help you identify this VPP token in the Configuration Manager console.

  • Kategóriák a Keresés és szűrés javítása érdekében hozzárendelt : nem kötelezően, Kategóriák hozzárendelése a VPP-token használatával könnyebben keresse meg a Configuration Manager konzolon.Assigned categories to improve searching and filtering - Optionally, you can assign categories to the VPP token to make it easier to search for in the Configuration Manager console.

  • Apple ID -adja meg a VPP-Token társított apple e-mail Azonosítóját.Apple ID - Enter the apple email ID associated with the VPP Token.
  • Jogkivonattípushoz -válassza ki a használni kívánt VPP-tokent.Token type - Select the type of VPP token you want to use. Választhat üzleti és oktatási lexikális elem típusa.You can choose Business and EDU token types.
 4. Válasszon következő, majd fejezze be a varázslót.Choose Next, and then finish the wizard.

Az a Apple Volume Purchase Program-tokenek csomópont, megtekintheti az Apple VPP-token beleértve az utolsó frissítés idejét, a lejárat idejét, valamint hogy mikor volt utoljára szinkronizálva kapcsolatos információkat.From the Apple Volume Purchase Program Tokens node, you can now view information about the Apple VPP token including when it was last updated, when it will expire, and when it was last synced.

Teljes mértékben lehet szinkronizálni az adatokat, és a Configuration Managerben az Apple által tárolt bármikor kiválasztásával szinkronizálási a a Home lapra a szinkronizálási csoport.You can fully sync the data held by Apple with Configuration Manager at any time by choosing Sync on the Home tab in the Sync group.

2. lépés – Mennyiségi programban vásárolt alkalmazás telepítéseStep 2 - Deploy a volume-purchased app

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol szoftverkönyvtár > Alkalmazáskezelés > Áruházbeli alkalmazások Licencadatai.In the Configuration Manager console, choose Software Library > Application Management > License Information for Store Apps.

 2. Válassza ki az alkalmazást, amelyet szeretne telepíteni, majd a a Home lap a létrehozása csoportjában válassza alkalmazás létrehozása.Choose the app that you want to deploy, and then, in the Home tab, in the Create group, choose Create Application. A Configuration Manager-alkalmazás, amely jön létre a Microsoft Store alkalmazás rendelkezik.The Configuration Manager application that is created has the Microsoft Store for Business app. Ezután telepítheti és figyelheti az alkalmazás, mint bármely más Configuration Manager-alkalmazás.You can then deploy and monitor this application as you would any other Configuration Manager application.

  Important

  Ki kell választania egy központi telepítési céllal szükséges.You must choose a deployment purpose of Required. Rendelkezésre álló telepítések jelenleg nem támogatottak.Available installations are not currently supported.

  Az alkalmazás központi telepítésekor licenc szolgál, mely felhasználó vagy eszköz telepíti, minden eszközön, amelyhez telepíti az alkalmazást.When you deploy the app, a license is used by each user, or for device installs, each device that installs the app. Ha célként egy olyan alkalmazással, hogy az eszköz licencelésre eszközgyűjteményt, egy eszköz licencet igényelnek.If you target a device collection with an app that supports device licensing, a device license is claimed. Ha célként egy olyan alkalmazással, amely nem támogatja az eszköz licencelési eszközgyűjteményt, felhasználói licencet igényelnek.If you target a device collection with an app that does not support device licensing, a user license is claimed.

  Ha az alkalmazást hoz létre a Áruházbeli alkalmazások Licencadatai csomópont, az alkalmazás társítva a kiválasztott alkalmazás lexikális eleme licencei.When you create an app from the License Information for Store Apps node, the app is associated with licenses from the token for the app you selected. Megjelenhet például ugyanahhoz az alkalmazáshoz, a csomópont két verziója.For example, you might see two versions of the same app in the node. Ennek oka az, az alkalmazás minden verziója társítva egy másik Apple VPP-tokent.This is because each version of the app is associated with a different Apple VPP token. Akkor lehetett majd létrehozása alkalmazások minden jogkivonatból, és azok seperately.You could then create apps from each token, and deploy them seperately.

  A licencek visszanyeréséhez létre kell hoznia egy új központi telepítést, az alkalmazás központi telepítési művelettel Eltávolítás.To reclaim a license, you must create a new deployment for the app with a deployment action of Uninstall. A központi telepítési műveletet az eredeti telepítés nem módosítható.You cannot change the deployment action in the original deployment. A licenc az alkalmazás eltávolítása után felszabadul.The license will be reclaimed after the app uninstalls.

3. lépés – iOS VPP-alkalmazások figyeléseStep 3 - Monitor iOS VPP apps

A Áruházbeli alkalmazások Licencadatai csomópontjának a szoftverkönyvtár munkaterület a mennyiségi programban vásárolt iOS-alkalmazások információit jeleníti meg.The License Information for Store Apps node of the Software Library workspace displays information about your volume-purchased iOS apps. Az információ tartalmazza a minden alkalmazás saját licencek számát és a szám, amellyel telepítették.The information includes the total number of licenses that you own for each app and the number that have been deployed. Emellett a nézet jeleníti meg, mely VPP-tokent, az alkalmazás társítva van, és a lexikális elem típusaAdditionally, the view shows which VPP token the app is associated with, and the type of the token

Minden VPP-alkalmazások használatával beszerezte a licenchasználatot is figyelheti a Apple Volume Purchase Program-alkalmazások iOS licencszámokkal jelentés.You can also monitor the license usage of all VPP apps that you bought by using the Apple Volume Purchase Program apps for iOS with license counts report.

Ez a jelentés tartalmazza a licencek számát és minden alkalmazás nevét, hogy vásárolta, a rendelkezésre álló licencek számát és további.This report shows the name of each application together with the total number of licenses that you bought, the number of licenses available, and more.

A Configuration Manager jelentések futtatása, lásd: a System Center Configuration Manager jelentéskészítési.For help with running Configuration Manager reports, see Reporting in System Center Configuration Manager.