Gyors üzembe helyezési útmutatója a Lite Touch telepítéshezQuick Start Guide for Lite Touch Installation

A Microsoft központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 technológia üzembe a Windows operációs rendszerek és a Microsoft Office ismerteti.Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 provides technology for deploying Windows operating systems, and Microsoft Office. Az útmutató segítségével gyorsan kiértékelheti az MDT 2013 segítségével telepítse a Windows 8.1 operációs rendszer keresztül Lite Touch Installation (LTI) (DVD vagy USB flash meghajtó) a rendszerindító adathordozó használatával tömörített, részletes utasításokat megadásával.This guide helps you quickly evaluate MDT 2013 by providing condensed, step-by-step instructions for using it to install the Windows 8.1 operating system through Lite Touch Installation (LTI) using bootable media (DVD or USB flash drive). Ez az útmutató ismerteti, hogyan hajthat végre az új számítógép telepítési forgatókönyv az MDT 2013-as központi telepítési megosztás használatával.This guide demonstrates how to perform the New Computer deployment scenario using an MDT 2013 deployment share. Az új számítógép telepítési forgatókönyv bemutatja a Windows 8.1 egy új számítógépre történő telepítéséhez.The New Computer deployment scenario covers the deployment of Windows 8.1 to a new computer. Ebben a forgatókönyvben azt feltételezi, hogy nincs-e semmilyen felhasználói adatot vagy profilt megőrzése érdekében.This scenario assumes that there is no user data or profile to preserve.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

A jelen útmutató MDT kiértékelése után tekintse át az MDT útmutatót az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos további részeinek.After using this guide to evaluate MDT, review the rest of the MDT guidance to learn more about the technology’s advanced features.

ElőfeltételekPrerequisites

Operációs rendszerek és az mdt Eszközkészlettel alkalmazások telepítéséhez, a környezet meg kell felelnie a következő szoftver- és számítógép konfigurációs előfeltételek.To deploy operating systems and applications using MDT, the environment must meet the following software and computer configuration prerequisites.

Szükséges szoftverekRequired Software

Ez az útmutató befejezéséhez szükség a következő szoftverre:To complete this guide, the following software is required:

 • Windows 8.1Windows 8.1

  Ha úgy dönt, hogy ez az útmutató a Windows 8.1 operációs rendszert befejeződik, az MDT a következő elemeket igénylik:If you decide to complete this guide on an operating system other than Windows 8.1, MDT requires the following elements:

  • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verziója a Service Pack 1 csomaggalMicrosoft .NET Framework version 3.5 with Service Pack 1

  • Windows PowerShell™ 2.0-s verzióWindows PowerShell™ version 2.0

   Windows 8.1 tartalmazza ezeket a szolgáltatásokat.Windows 8.1 includes these features.

 • A Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) Windows 8.1Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) for Windows 8.1

 • Hálózati szolgáltatásokkal, beleértve a Dynamic Host Configuration Protocol és a tartománynévrendszerNetworking services, including Domain Name System and Dynamic Host Configuration Protocol

Megjegyzés

A feladat-Sorrendvezérlőtől, az MDT környezetekben használt megköveteli, hogy a globális objektum létrehozása jobb eléréséhez, és a központi telepítési munkaterület és a telepítési folyamat futtatásához használt hitelesítő adatokat kell rendelni.The Task Sequencer used in MDT deployments requires that the Create Global Object right be assigned to credentials used to access and run the Deployment Workbench and the deployment process. Ez a jogosultság általában rendelkezésére áll rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókokat (kivéve, ha explicit módon eltávolítanak).This right is normally available to accounts with Administrator-level permissions (unless explicitly removed). Is, a Kiemelt biztonság – korlátozott funkciók (SSLF) biztonsági profil eltávolítja a globális objektum létrehozása jobbra, és nem alkalmazható a számítógépekre telepített MDT használja, amíg az MDT folyamat be nem fejeződik.Also, the Specialized Security – Limited Functionality (SSLF) security profile removes the Create Global Object right and should not be applied to computers being deployed using MDT until the MDT process is complete.

Számítógép konfigurációjaComputer Configuration

Végezze el a jelen útmutató, állítsa be az alábbi táblázatban felsorolt számítógépek.To complete this guide, set up the computers listed in the following table. Ezeket a számítógépeket lehet fizikai számítógépeket vagy a virtuális gépek (VM) a kijelölt rendszererőforrásait.These computers can be either physical computers or virtual machines (VMs) with the system resources designated.

Számítógép neveComputer name LeírásDescription
WDG-MDT-01WDG-MDT-01 Ezen a számítógépen az MDT és a Windows 8.1 fut, és telepítve van egy tartományban nevű mdt2013.corp.woodgrovebank.com nevű hálózati egyszerű bemeneti/kimeneti rendszer (NetBIOS) MDT2013.This computer runs MDT and Windows 8.1 and is installed in a domain named mdt2013.corp.woodgrovebank.com with a network basic input/output system (NetBIOS) name of MDT2013. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are:

-1,4 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb processzor.- Processor running at 1.4 gigahertz (GHz) or faster.
-1 gigabájt (GB) vagy nagyobb fizikai memória.- 1 gigabyte (GB) or greater physical memory.
– Egy tároló lemezpartíción, 16 GB vagy több elérhető szabad lemezterület a C meghajtó partíció lesz.- One disk partition that has 16 GB or more available disk space that will become the drive C partition.
-Több CD- vagy DVD-ROM-meghajtót a meghajtó betűjele D. rendelendő- One CD-ROM or DVD-ROM drive that will be assigned the drive letter D.
WDG-REF-01WDG-REF-01 Ez a referencia-számítógépet, és nincs aktuális operációs rendszert futtat.This is the reference computer and runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor.- Processor running at 1.4 GHz or faster.
-1 GB vagy több fizikai memória.- 1 GB or more of physical memory.
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület méretét.- 16 GB or more of available disk space.
WDG-CLI-01WDG-CLI-01 Ez a célszámítógépen, és nincs aktuális operációs rendszert futtat.This is the target computer and runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor.- Processor running at 1.4 GHz or faster.
-1 GB vagy több fizikai memória.- 1 GB or more of physical memory.
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület méretét.- 16 GB or more of available disk space.

Megjegyzés

Ez az útmutató feltételezi, hogy a 64 bites (x 64) fizikai vagy virtuális számítógépeket MDT értékelése.This guide assumes that you are evaluating MDT on 64-bit (x64) physical or virtual computers. Ha az MDT kiértékelése a 32 bites (x 86) platformok, letöltése és telepítése a x86 a MDT valamint összetevőt, amelyet ez az útmutató ismerteti.If evaluating MDT on 32-bit (x86) platforms, download and install the x86 editions of MDT and the components that this guide describes.

1. lépés: Szerezze be a szükséges szoftverekStep 1: Obtain the Required Software

Ez az útmutató feltételezi, hogy a Windows 8.1 64 bites verziója telepítve van a következő nevű számítógépet WDG-MDT-01.This guide assumes that the 64-bit version of Windows 8.1 is installed on a computer named WDG-MDT-01. Ha a számítógépet, hogy egy másik nevet, helyettesítse be, hogy a számítógép nevét WDG-MDT-01.If the computer you are using has a different name, substitute the name of that computer for WDG-MDT-01.

Megjegyzés

Jelen szakaszban feltételezzük, hogy az MDT egy új infrastruktúra létrehozása.This section assumes that you are creating a new infrastructure for MDT.

A következő szoftvereket LTI központi telepítések elvégzéséhez szükséges:The following software is required to perform LTI deployments:

 • MDT 2013MDT 2013

 • A Windows ADK for Windows 8.1Windows ADK for Windows 8.1

 • Windows 8.1 terjesztési fájlokWindows 8.1 distribution files

 • A célszámítógép, WDG-CLI-01 szükséges eszköz-illesztőprogramokDevice drivers required for the target computer, WDG-CLI-01

 • A referencia-számítógép WDG-REF-01 szükséges eszközillesztőkDevice drivers required for the reference computer, WDG-REF-01

2. lépés: Az MDT-környezet előkészítéseStep 2: Prepare the MDT Environment

Ebben a lépésben előkészíti a MDT-környezet létrehozása a referencia-számítógép és a rögzített lemezkép a referencia-számítógép telepítése a cél számítógéphez (WDG-CLI-01) előtt.In this step, you prepare the MDT environment prior to creating the reference computer and deploying a captured image of the reference computer to the target computer (WDG-CLI-01).

Az MDT-környezet által előkészítése:Prepare the MDT environment by:

2 – 1. lépés: Az MDT telepítéseStep 2-1: Install MDT

Az MDT telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To install MDT, complete the following steps:

 1. Kattintson duplán a MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (a 64 bites operációs rendszerek) vagy MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (a 32 bites operációs rendszerek), majd kattintson az Telepítése.Double-click MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (for 64-bit operating systems) or MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (for 32-bit operating systems), and then click Install.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítővarázsló elindul.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard starts.

 2. A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezése az alábbi információk alapján.Complete the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázslóWelcome to the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A végfelhasználói licencszerződést.End-User License Agreement Kattintson a elfogadom a licencszerződés feltételeit, és kattintson a következő.Click I accept the terms in the License Agreement, and then click Next.
  Egyéni telepítésCustom Setup Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítésre készReady to install Microsoft Deployment Toolkit 2013 Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítéseInstalling Microsoft Deployment Toolkit 2013 Az MDT telepítése folyamatban jelenik meg.The progress for installing MDT is displayed.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseCompleting the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítő varázsló befejezése után, és az MDT WDG-MDT-01 van telepítve.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard finishes, and MDT is installed on WDG-MDT-01.

2 – 2. lépés: A Windows ADK telepítéseStep 2-2: Install Windows ADK

Telepítse a Windows ADK, hajtsa végre az alábbi lépéseket:To install Windows ADK, perform the following steps:

 1. Csatlakoztassa a Windows ADK telepítési fájlokat a fizikai vagy virtuális CD-ROM-meghajtóval.Mount the Windows ADK distribution files on a physical or virtual CD-ROM drive.

 2. A Windows Intézőben nyissa meg a CD-ROM-meghajtó gyökérkönyvtárába, és kattintson duplán adksetup.exe.In Windows Explorer, go to the root of the CD-ROM drive, and then double-click adksetup.exe.

  A felmérési és központi telepítési csomag telepítése varázsló elindul.The Assessment and Deployment Kit Setup Wizard starts.

 3. Végezze el az Assessment and Deployment Kit telepítővarázsló az alábbi információk alapján.Complete the Assessment and Deployment Kit Setup Wizard using the following information.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Adjon meg helyetSpecify Location Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Csatlakozás a felhasználói élmény fokozása Program (CEIP)Join the Customer Experience Improvement Program (CEIP) Kattintson a Igen Ha részt kíván vagy nem , ha nem.Click Yes if you want to participate or No if not. Kattintson a következő.Then, click Next.
  A licencszerződést.License Agreement Kattintson a elfogadása.Click Accept.
  Válassza ki a telepíteni kívánt szolgáltatásokatSelect the features you want to install Győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő négyzeteket, a következő funkciók vannak kijelölve, és kattintson a következő:Ensure that only the check boxes for the following features are selected, and then click Next:

  -A központi telepítési eszközök- Deployment Tools
  -Windows előtelepítési környezet (Windows PE)- Windows Preinstallation Environment (Windows PE)
  -Windows User State Migration Tool Megjegyzés: Az MDT nincs szükség más, de azok telepíthetők, ha szükséges.- Windows User State Migration Tool Note: MDT does not require the other features, but they can be installed, if desired.
  Szolgáltatások telepítéseInstalling features A szolgáltatások telepítésének végrehajtási jelenik meg.The progress for installing the features is displayed.
  Üdvözli az Assessment and Deployment Kit csomagotWelcome to the Assessment and Deployment Kit Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 4. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 5. Zárjon be minden nyitott.Close all open windows.

Megjegyzés

Miután telepítette a Windows ADK, jelentkezzen ki, és majd jelentkezzen be újra a számítógépet, hogy a PATH környezeti változó nem frissítik a % Program Files%\Windows Imaging mappával.After installing Windows ADK, log off, and then log on again to the computer so that the PATH environment variable is updated to include the %Program Files%\Windows Imaging folder.

3. lépés: Az MDT létrehozása a referencia-számítógép konfigurálásaStep 3: Configure MDT to Create the Reference Computer

Amikor előkészítette az MDT környezetet, hozzon létre a referencia-számítógépen.When you have prepared the MDT environment, create the reference computer. A referencia-számítógép a sablont az új lemezképek központi telepítéséhez a célszámítógépeken.The reference computer is the template for deploying new images to the target computers. Konfigurálja a számítógépet, pontosan úgy lesz konfigurálva a célszámítógépeken.Configure this computer exactly as the target computers will be configured. Rendszer Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01), rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép és majd telepíteni a rögzített lemezképet a célszámítógép (WDG-CLI-01).You will deploy Windows 8.1 to the reference computer (WDG-REF-01), capture an image of the reference computer, and then deploy the captured image to the target computer (WDG-CLI-01).

Hozzon létre egy referencia-számítógép, amelyet az MDT konfigurálása:Configure MDT to create a reference computer by:

3-1. lépés: Az MDT központi telepítési megosztás létrehozásaStep 3-1: Create an MDT Deployment Share

Központi telepítés elkezdése előtt hozzon létre a központi telepítési munkaterület az MDT-megosztást.Before deployment can begin, create an MDT deployment share in the Deployment Workbench. A központi telepítési megosztás nem a tárháza az operációsrendszer-lemezképek, nyelvi csomagok, alkalmazásokat, eszközillesztőket és egyéb szoftverek központi telepítése a célszámítógépeken.This deployment share is the repository for the operating system images, language packs, applications, device drivers, and other software deployed to the target computers.

A központi telepítési munkaterület központi telepítési megosztás létrehozásaTo create a deployment share in the Deployment Workbench

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új megosztások.In the Actions pane, click New Deployment Shares.

  Az új telepítési megosztás varázsló elindul.The New Deployment Share Wizard starts.

 4. Fejezze be az új telepítési megosztás varázsló az alábbi információk alapján.Complete the New Deployment Share Wizard using the following information.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  PathPath A központi telepítési megosztás elérési útja, típus C:\DeploymentShare$, és kattintson a következő.In Deployment share path, type C:\DeploymentShare$, and then click Next.
  ShareShare Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Könnyen megjegyezhető nevetDescriptive Name Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ParaméterekOptions Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress A központi telepítési megosztás létrehozásához a folyamatjelző jelenik meg.The progress for creating the deployment share is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új telepítési megosztás varázslót befejeződik, és az új központi telepítési megosztás – az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$)—appears a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The New Deployment Share Wizard finishes, and the new deployment share—MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)—appears in the details pane.

3-2. lépés: Operációsrendszer-fájlok hozzáadása a központi telepítési megosztásStep 3-2: Add Operating System Files to the Deployment Share

Az MDT úgy működik, mint az operációs rendszer fájljait a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és a célszámítógép (WDG-CLI-01) telepített tárházat.MDT acts as a repository for the operating system files deployed to the reference computer (WDG-REF-01) and target computer (WDG-CLI-01). Adja hozzá az operációs rendszer a központi telepítési munkaterület operációs rendszer importálása varázsló használatával az operációs rendszerek csomópontjának.Add the operating system in the Operating Systems node in the Deployment Workbench using the Import Operating System Wizard.

A Windows 8.1 operációs rendszer fájlok hozzáadása a központi telepítési megosztásTo add the Windows 8.1 operating system files to the deployment share

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Operating rendszerek.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Operating Systems.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating System.

  Az operációs rendszer importálása varázsló elindul.The Import Operating System Wizard starts.

 4. Végezze el az operációs rendszer importálása varázsló, az alábbi információk alapján.Complete the Import Operating System Wizard using the following information.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Operációs rendszer típusaOS Type Kattintson a forrásfájlok teljes készletét, és kattintson a következő.Click Full set of source files, and then click Next.
  ForrásSource A forráskönyvtár, típus forrás_elérési_útja (ahol forrás_elérési_útja teljesen minősített elérési útja a Windows 8.1 terjesztési fájlok), és kattintson a Következő.In Source directory, type source_path (where source_path is the fully qualified path to the Windows 8.1 distribution files), and then click Next.
  DestinationDestination Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress Az importálás előtt az operációs rendszer folyamatban jelenik meg.The progress for importing the operating system is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. Windows 8.1 felvette az operációs rendszerek a részleteket tartalmazó ablaktáblán, és másolja a telepítési_megosztás_neve\Operating rendszerek\operating_system mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a megosztott hálózati mappa, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott és operating_system az operációs rendszer hozzáadta-e a központi telepítési megosztás neve).Windows 8.1 is added to the list of operating systems in the details pane and copied to the deployment_share\Operating Systems\operating_system folder (where deployment_share is the shared network folder you created earlier in the process and operating_system is the name of the operating system you added to the deployment share).

3-3. lépés: Eszközillesztők hozzáadása a központi telepítési megosztásStep 3-3: Add Device Drivers to the Deployment Share

Miután hozzáadta a központi telepítési munkaterület Windows 8.1, vegye fel a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és a célszámítógép (WDG-CLI-01) szükséges eszköz-illesztőprogramokat.After you have added Windows 8.1 to the Deployment Workbench, add any device drivers required for the reference computer (WDG-REF-01) and the target computer (WDG-CLI-01). Ezek az eszközillesztők fog Windows PE-Lemezképhez hozzáadott, és a Windows 8.1 telepítése.These device drivers will be added to Windows PE and deployed with Windows 8.1. Adja hozzá az új illesztőprogram varázsló, amely az eszköz illesztőprogram fájlokat másolja a központi telepítés segítségével a központi telepítési munkaterület Out-of-box illesztőprogramok csomópontjában található eszközillesztőket megosztás Out-of-Box illesztőprogramok\device_driver () Ha device_driver a központi telepítési megosztás hozzáadott illesztőprogram neve).Add the device drivers in the Out-of-box Drivers node in the Deployment Workbench by using the New Driver Wizard, which copies the device driver files to the deployment share in Out-of-Box Drivers\device_driver (where device_driver is the name of the device driver you added to the deployment share).

Megjegyzés

Ha Windows 8.1-eszköz-illesztőprogramjai a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és a célszámítógép (WDG-CLI-01) találhatók, kihagyhatja ezt a lépést, és a következő lépéssel folytatja.If the device drivers for the reference computer (WDG-REF-01) and the target computer (WDG-CLI-01) are included with Windows 8.1, skip this step and proceed with the following step.

A referencia- és a cél számítógépek eszközillesztők hozzáadása a telepítési megosztásTo add the device drivers for the reference and target computers to the distribution share

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Out-of-Box illesztőprogramokat.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Out-of-Box Drivers.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási illesztőprogramok.In the Actions pane, click Import Drivers.

  Az illesztőprogram importálása varázsló elindul.The Import Driver Wizard starts.

 4. A következő információk segítségével illesztőprogram importálása varázsló befejezése.Complete the Import Driver Wizard using the following information.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Adja meg a könyvtárSpecify Directory A illesztőprogram forráskönyvtárát, típus driver_path (ahol driver_path az eszközillesztőket tartalmazó mappa teljes elérési útja), majd kattintson az Következő.In Driver source directory, type driver_path (where driver_path is the fully qualified path to the folder containing the device drivers), and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközillesztők importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the device drivers is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az illesztőprogram importálása varázsló befejezése.The Import Driver Wizard finishes. Az eszközillesztők hozzáadódnak a részleteket tartalmazó ablaktáblán operációs rendszerek listáját, és másolja a telepítési_megosztás_neve\Out-of-box illesztőprogramok mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás, korábban létrehozott a folyamat).The device drivers are added to the list of operating systems in the details pane and are copied to the deployment_share\Out-of-box Drivers folder (where deployment_share is the deployment share you created earlier in the process).

3 – 4. lépés: Hozzon létre egy feladatütemezést a referencia-számítógéppel kapcsolatosStep 3-4: Create a Task Sequence for the Reference Computer

Az MDT-feladatütemezés létrehozása a használatával az új feladatütemezés varázsló központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjának.Create MDT task sequences in the Task Sequences node in the Deployment Workbench using the New Task Sequence Wizard. Az MDT a szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablont, amely segítségével a cél operációs rendszer központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01) tartalmazza.MDT includes the Standard Client Task Sequence template, which you can use to deploy the target operating system to the reference computer (WDG-REF-01).

Feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép létrehozásaTo create a task sequence for deploying the reference computer

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Task sorozatokIn the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Task Sequences

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új feladatütemezés létrehozása.In the Actions pane, click New Task Sequence.

  Az új feladatütemezés varázsló elindul.The New Task Sequence Wizard starts.

 4. Fejezze be az új feladatütemezés varázsló az alábbi információk alapján.Complete the New Task Sequence Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Általános beállításokGeneral Settings 1. A Sorozatazonosító feladat, típus WIN8_REFERENCE.1. In Task sequence ID, type WIN8_REFERENCE.
  2. A feladatütemezés neve, típus Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép.2. In Task sequence name, type Deploy Windows 8.1 to Reference Computer.
  3. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01).3. In Task sequence comments, type Task sequence for deploying Windows 8.1 to the reference computer (WDG-REF-01).
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Sablon kiválasztásaSelect Template A a következő feladatütemezési Feladatsablonok érhetők el. Válassza ki, amelyiket használhatja kiindulási pontként szeretné, jelölje be szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.In The following task sequence templates are available. Select the one you would like to use as a starting point, select Standard Client Task Sequence, and then click Next.
  Select OSSelect OS A érhetők el az alábbi operációs rendszerek lemezképeit is be kell állítani a feladatütemezés.In The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Válasszon ki egy használandó, jelölje be Windows 8.1 *edition* (ahol edition Windows 8.1 operációs rendszerek csomópontjának hozzá kiadása a Központi telepítési munkaterület), és kattintson a következő.Select one to use, select Windows 8.1 *edition* (where edition is the edition of Windows 8.1 added to the Operating Systems node in the Deployment Workbench), and then click Next.
  Adja meg a termékkulcsotSpecify Product Key Kattintson a nem ad meg termékkulcsot jelenleg, és kattintson a következő.Click Do not specify a product key at this time, and then click Next.
  Az operációs rendszer beállításaiOS Settings 1. A teljes nevét, típus Woodgrove Bank alkalmazott.1. In Full Name, type Woodgrove Bank Employee.

  2. A szervezet, típus Woodgrove Bank.2. In Organization, type Woodgrove Bank.

  3. A Internet Explorer kezdőlap, típus http://www.woodgrovebank.com.3. In Internet Explorer Home Page, type http://www.woodgrovebank.com.

  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Rendszergazdai jelszóAdmin Password A rendszergazdai jelszó és hagyja jóvá a rendszergazdai jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Administrator Password and Please confirm Administrator Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A feladatütemezés importálása varázsló befejezése után és a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép feladatütemezés hozzáadódik a feladatütemezések listáját.The Import Task Sequence Wizard finishes, and the Deploy Windows 8.1 to Reference Computer task sequence is added to the list of task sequences.

3-5. lépés: Engedélyezze az LTI módú központi telepítés folyamatok figyeléseStep 3-5: Enable LTI Deployment Process Monitoring

A referencia-számítógép (WDG-REF-01) és az LTI rendszerindító adathordozó, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott a telepítés előtt engedélyezze a az LTI telepítési folyamat figyelését.Prior to deploying the reference computer (WDG-REF-01) with the LTI bootable media you created earlier in the process, enable monitoring of the LTI deployment process. Az LTI telepítési folyamat a központi telepítési megosztás figyelés csomópontjában figyelheti.You monitor the LTI deployment process in the Monitoring node in the deployment share. A figyelés engedélyezése a figyelés lapját, amelyen a központi telepítési megosztás tulajdonságai.You enable monitoring on the Monitoring tab on the deployment share properties sheet. A folyamat későbbi részében fogja figyelni az LTI telepítési folyamatának.Later in the process, you will monitor the LTI deployment process.

Ahhoz, hogy az LTI telepítési folyamat megfigyelésétTo enable monitoring of the LTI deployment process

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$).In the details pane, click MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságaiIn the Actions pane, click Properties

  A MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel.The MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box opens.

 5. Az a az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a figyelés lapon jelölje be a a központi telepítési megosztás figyelésének engedélyezése jelölőnégyzetet , és kattintson a alkalmaz.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Monitoring tab, select the Enable monitoring for this deployment share check box, and then click Apply.

 6. Az a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a szabályok lapra, figyelje meg, hogy a EventService tulajdonság hozzá lett adva a CustomSettings.ini fájl, és kattintson OK.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Rules tab, notice that the EventService property has been added to the CustomSettings.ini file, and then click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3-6. lépés: A központi telepítési megosztás frissítéseStep 3-6: Update the Deployment Share

Miután a központi telepítési megosztás, frissítse azt.After configuring the deployment share, update it. A központi telepítési megosztás frissítése frissíti az MDT konfigurációs fájlokat, és a testreszabott Windows PE generál.Updating the deployment share updates all the MDT configuration files and generates a customized version of Windows PE. A testre szabott Windows PE-verzió a referencia-számítógép indításához és LTI módú központi telepítés használhat.You use the customized version of Windows PE to start the reference computer and initiate LTI deployment.

A központi telepítési munkaterület a központi telepítési megosztás frissítéseTo update the deployment share in the Deployment Workbench

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$).In the details pane, click MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 5. Végezze el a központi telepítési megosztás varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Update Deployment Share Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ParaméterekOptions Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress A központi telepítési megosztás frissítése a végrehajtási jelenik meg.The progress for updating the deployment share is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A központi telepítési munkaterület elindítja az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$) központi telepítési megosztás frissítése.The Deployment Workbench starts updating the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) deployment share. A központi telepítési munkaterület is létrehoz a LiteTouchPE_x64.iso és LiteTouchPE_x64.wim fájlokat (64 bites célszámítógépek esetén) vagy a LiteTouchPE_x86.iso és LiteTouchPE_x86.wim fájlokat (32 bites célszámítógépekhez) a telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás használt hálózati megosztott mappában).The Deployment Workbench also creates the LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) or LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share).

4. lépés: Windows 8.1 központi telepítése és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépStep 4: Deploy Windows 8.1 and Capture an Image of the Reference Computer

Miután létrehozta a feladatütemezést a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép kezdeményezheti az operációs rendszer központi telepítéséhez és a lemezkép rögzítése az LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógép kezdve.After creating the task sequence to deploy Windows 8.1 to the reference computer, initiate operating system deployment and image capture by starting the reference computer with the LTI bootable media.

Windows 8.1 központi telepítése, és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép által:Deploy Windows 8.1 and capture an image of the reference computer by:

4-1. lépés: Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaStep 4-1: Create the LTI Bootable Media

Meg kell adnia egy módszer, amellyel a számítógép indítása a Windows PE környezetben a központi telepítési megosztás frissítésekor létrehozott testreszabott verzióját.You need to provide a method for starting the computer with the customized version of Windows PE you created when you updated the deployment share. A központi telepítési munkaterület létrehozza a LiteTouchPE_x64.iso és LiteTouchPE_x64.wim fájlokat (64 bites célszámítógépekhez), illetve a LiteTouchPE_x86.iso és LiteTouchPE_x86.wim fájlokat (32 bites célszámítógépekhez) a a telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás használt hálózati megosztott mappában).The Deployment Workbench creates the LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) or LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share). Hozzon létre a megfelelő LTI rendszerindításra alkalmas adathordozót ezeket a lemezképeket.Create the appropriate LTI bootable media from one of these images.

Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaTo create the LTI bootable media

 1. A Windows Intézőben nyissa meg C:\DeploymentShare$\Boot.In Windows Explorer, go to C:\DeploymentShare$\Boot.

 2. A referencia-számítógép (WDG-REF-01) használt számítógép típusa alapján, hajtsa végre az alábbi műveletek közül:Based on the type of computer used for the reference computer (WDG-REF-01), perform one of the following tasks:

  • Ha a referencia-számítógép olyan fizikai számítógépet, hozzon létre egy fizikai CD vagy DVD-ről a LiteTouchPE_x64.iso vagy LiteTouchPE_x86.iso fájl.If the reference computer is a physical computer, create a physical CD or DVD of the LiteTouchPE_x64.iso or LiteTouchPE_x86.iso file.

  • A referencia-számítógép egy virtuális Gépet, indítsa el a virtuális gép közvetlenül a LiteTouchPE_x64.iso vagy LiteTouchPE_x86.iso fájlt vagy a CD-ről vagy DVD-ről nemzetközi szabványos szervezet ISO-fájlt.If the reference computer is a VM, start the VM directly from the LiteTouchPE_x64.iso or LiteTouchPE_x86.iso file or from a CD or DVD of the International Standard Organization (ISO) files.

4 – 2. lépés: A referencia-számítógép indításához és az LTI rendszerindító adathordozóStep 4-2: Start the Reference Computer with the LTI Bootable Media

Indítsa el a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és az LTI rendszerindító adathordozó, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Start the reference computer (WDG-REF-01) with the LTI bootable media you created earlier in the process. Az LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és kezdeményezi a központi telepítés.The LTI bootable media starts Windows PE on the reference computer and initiates deployment. Az MDT központi telepítési folyamat végén a Windows 8.1 referencia-számítógépen van telepítve.At the end of the MDT deployment process, Windows 8.1 is deployed on the reference computer.

Megjegyzés

Használhatja a 32 bites rendszerindító lemezképek 32 és 64 bites operációs rendszerek központi; 64 bites rendszerindító lemezképet csak használható 64 bites operációs rendszerek központi telepítéséhez.You can use a 32-bit boot image to deploy both 32-bit and 64-bit operating systems; however, a 64-bit boot image can only be used to deploy 64-bit operating systems.

A célszámítógép a Windows-telepítési szolgáltatások elindításával is a folyamat lehet kezdeményezni.You could also initiate the process by starting the target computer from Windows Deployment Services. További információk: a részt, "Felkészülés Windows-telepítési szolgáltatások", az MDT dokumentumban, használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information, see the section, "Preparing Windows Deployment Services", in the MDT document, Using the Microsoft Deployment Toolkit.

A referencia-számítógép indításához és az LTI rendszerindító adathordozóTo start the reference computer with the LTI bootable media

 1. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó WDG-REF-01 kezdődik.Start WDG-REF-01 with the LTI bootable media you created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. Végezze el a Windows központi telepítése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Windows Deployment Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  WelcomeWelcome Kattintson a a központi telepítési varázslóval telepítheti az új operációs rendszer.Click Run the Deployment Wizard to install a new Operating System.
  Hitelesítő adatokCredentials 1. A felhasználónév, típus rendszergazda.1. In User Name, type Administrator.
  2. A jelszó, típus P@ssw0rd .2. In Password, type P@ssw0rd.
  3. A tartomány, típus MDT2013.3. In Domain, type MDT2013.
  4. Kattintson az OK gombra.4. Click OK.
  FeladatütemezésTask Sequence Kattintson a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép, és kattintson a következő.Click Deploy Windows 8.1 to Reference Computer, and then click Next.
  Számítógép részleteiComputer Details A számítógépnév, írja be a WDG-REF-01, és kattintson a következő.In Computer name, type WDG-REF-01, and then click Next.
  Helyezze át az adatok és beállításokMove Data and Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Felhasználói adatok (visszaállítás)User Data (Restore) Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Területi beállítás és időpontjaLocale and Time Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Lemezkép rögzítéseCapture Image Kattintson a rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép, és kattintson a következő.Click Capture an image of this reference computer, and then click Next.
  Készen állReady 1. Kattintson a részletek megtekintéséhez a varázsló útmutatását.1. Click Details to view the information provided in the wizard.
  2. Kattintson a megkezdéséhez.2. Click Begin.

  A referencia-számítógép központi telepítési folyamat figyeléséhez, az alábbi lépésekkel a WDG-MDT-01To monitor the reference computer deployment process, complete the following steps on WDG-MDT-01

 3. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 4. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a központi telepítési folyamata WDG-REF-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-REF-01.

 6. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane.

  Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 7. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a WDG-REF-01.In the details pane, click WDG-REF-01.

 8. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel.The WDG-REF-01 Properties dialog box is displayed.

 9. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lapra, és tekintse meg a felügyeleti információk a központi telepítésére vonatkozó a következő táblázatban ismertetett módon.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, on the Identity tab, view the monitoring information provided about the deployment process as described in the following table.

  InformációInformation LeírásDescription
  IDID Telepített számítógép egyedi azonosítóját.Unique identifier for the computer being deployed.
  Számítógép neveComputer Name A telepített számítógép nevét.The name of the computer being deployed.
  Központi telepítési állapotaDeployment status A számítógépen telepített; aktuális állapota az állapot a következők egyike lehet:The current status of the computer being deployed; the status can be one of the following:

  - Futó.- Running. A feladatütemezés lesz kifogástalan, és fut.The task sequence is healthy and running.
  - Nem sikerült.- Failed. A feladatütemezés végrehajtása sikertelen volt, és a telepítési folyamat sikertelen volt.The task sequence failed, and the deployment process was unsuccessful.
  - Befejeződött.- Completed. A feladatütemezés végrehajtása befejeződött.The task sequence has finished.
  - Nem válaszoló.- Unresponsive. A feladatütemezés nem frissítette az állapota az elmúlt négy órában, és a nem válaszoló adottnak.The task sequence has not updated its status in the past four hours and is assumed to be nonresponsive.
  LépésStep Az aktuális feladatütemezési lépés futtatása.The current task sequence step being run.
  ProgressProgress A feladatütemezés teljes folyamatához.The overall progress of the task sequence. A folyamatjelző jelzi, hogy hány feladatütemezési lépések futtatása feladatütemezési lépések száma kívül.The progress bar indicates how many task sequence steps have been run out of the total number of task sequence steps.
  StartStart Az az idő a telepítési folyamat elindítása.The time the deployment process started.
  VégeEnd Az idő a telepítési folyamat befejeződött.The time the deployment process ended.
  Eltelt időElapsed A telepítési folyamat mennyi ideig futott, vagy futtatott, ha a telepítési folyamat befejeződött.The length of time the deployment process has been running or took to run if the deployment process has finished.
  HibákErrors A telepítési folyamat során előforduló hibák száma.The number of errors encountered during the deployment process.
  FigyelmeztetésekWarnings A telepítési folyamat során észlelt figyelmeztetések száma.The number of warnings encountered during the deployment process.
  A távoli asztalRemote Desktop Ez a gomb lehetővé teszi a számítógép távoli asztali kapcsolatot feladatütemezőjéből, központi telepítés a Windows távoli asztal szolgáltatás segítségével.This button allows you to establish a remote desktop connection with the computer being deployed using the Windows Remote Desktop feature. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A cél operációs rendszer fut, és a távoli asztali támogatása engedélyezve van- The target operating system is running and has remote desktop support enabled
  - mstsc.exe elérési útvonalán van Megjegyzés: Ez a gomb mindig látható, de nem lehet létrehozni egy távoli asztali munkamenetet, ha a figyelt számítógépen fut a Windows PE környezetben, a cél operációs rendszer telepítése nem fejeződött be, vagy nincs telepítve a távoli asztal szolgáltatás engedélyezve van.- mstsc.exe is in the path Note: This button is always visible but may not be able to establish a remote desktop session if the monitored computer is running Windows PE, has not completed installation of the target operating system, or does not have the Remote Desktop feature enabled.
  Virtuálisgép-kapcsolatVM Connection Erre a gombra kattintva lehetővé teszi, hogy egy virtuális géphez a távoli asztali kapcsolat létrehozása a HyperV®.This button allows you to establish a remote desktop connection to a VM running in HyperV®. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A központi telepítés végrehajtása folyamatban van egy Hyper-v rendszerű virtuális géphez- The deployment is being performed to a VM running on Hyper-V
  - vmconnect.exe a %ProgramFiles%\Hyper-V mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a Hyper-V integrációs összetevői a figyelt számítógépen futnak.- vmconnect.exe is located in the %ProgramFiles%\Hyper-V folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that Hyper-V integration components are running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  DaRT-távvezérlésDaRT Remote Control Erre a gombra kattintva hozzon létre egy távvezérlési munkamenetet a távoli viewer szolgáltatással a Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) teszi lehetővé.This button allows you to establish a remote control session using the remote viewer feature in the Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT).

  Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -DaRT van telepítve azon a célszámítógépen, és jelenleg is fut- DaRT has been deployed to the target computer and is currently running
  - DartRemoteViewer.exe a %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a figyelt számítógépen fut-e a DaRT.- DartRemoteViewer.exe is located in the %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that DaRT is running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  Ez az információ 10 másodpercenként automatikus frissítéseAutomatically refresh this information every 10 seconds Jelölőnégyzet jelölését, amely meghatározza, hogy a párbeszédpanel a rendszer automatikusan frissíti.Check box that controls whether the information in the dialog box is automatically refreshed. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az információk frissítése 10 másodpercenként- Selected, the information is refreshed every 10 seconds
  -Üres, az információ nem frissül automatikusan és manuálisan frissíteni kell használatával a frissítés most gomb- Cleared, the information is not automatically refreshed and must be manually refreshed using the Refresh Now button
  Frissítés mostRefresh Now Erre a gombra kattintva azonnal frissíti a párbeszédpanelen megjelenő információkat.This button immediately refreshes the information displayed in the dialog box.
 10. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, click OK.

 11. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

  A referencia-számítógép központi telepítési folyamat befejezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket a WDG-REF-01:To complete the reference computer deployment process, perform the following steps on WDG-REF-01:

 12. A WDG-REF-01 az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.On WDG-REF-01, in the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintse át a hibákat vagy figyelmeztetéseket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review the errors or warnings, and record any diagnostic information.

 13. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  Windows 8.1 most már telepítve van a referencia-számítógépen, és a rögzített Windows Imaging Format (WIM) fájl, a referencia-számítógép (WIN7_REFERENCE.wim) tárolódik a telepítési_megosztás_neve\Captures mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a megosztott mappát a központi telepítési megosztás használja). Ha hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.Windows 8.1 is now installed on the reference computer, and the captured Windows Imaging Format (WIM) file of the reference computer (WIN7_REFERENCE.wim) is stored in the deployment_share\Captures folder (where deployment_share is the shared folder used as the deployment share).If errors or warnings occur, consult the MDT document Troubleshooting Reference.

5. lépés: Windows 8.1 és a célszámítógépen telepítendő MDT konfigurálásaStep 5: Configure MDT to Deploy Windows 8.1 to the Target Computer

Amikor elkészült egy lemezkép a referencia-számítógép (Az MDT-REF-01), központilag telepítenie kell a célszámítógépen (MDT-CLI-01).When you have captured an image of the reference computer (MDT-REF-01), deploy it to the target computer (MDT-CLI-01). A rögzített lemezképet importálja a központi telepítési munkaterület operációs rendszer importálása varázsló segítségével.You import the captured image into the Deployment Workbench using the Import Operating System Wizard. Ezután hozzon létre egy feladatütemezést a rögzített lemezképet a célszámítógépre.Then, you create a task sequence to deploy the captured image to the target computer.

Windows 8.1 és a célszámítógép által telepítendő MDT konfigurálása:Configure MDT to deploy Windows 8.1 to the target computer by:

5-1. lépés: A rögzített lemezképet a referencia-számítógép hozzáadása a központi telepítési munkaterületStep 5-1: Add the Captured Image of the Reference Computer to the Deployment Workbench

A referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen, vegye fel a rögzített lemezképet a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának operációs rendszerek listáját.To deploy the captured image of the reference computer to the target computer, add the captured image to the list of operating systems in the Operating Systems node in the Deployment Workbench. Az operációs rendszer importálása varázsló az operációs rendszer fájlokat másolja át a telepítési_megosztás_neve\Operating rendszerek\operating_system mappában (ahol deployment_ megosztás az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott mappába és operating_system az operációs rendszer hozzáadni a központi telepítési megosztás neve).The Import Operating System Wizard copies the operating system files to the deployment_share\Operating Systems\operating_system folder (where deployment_share is the deployment share folder created earlier in the process and operating_system is the name of the operating system added to the deployment share).

A rögzített lemezképet a referencia-számítógép hozzáadása a központi telepítési munkaterületTo add the captured image of the reference computer to the Deployment Workbench

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Operating rendszerek.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Operating Systems.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating system.

  Az operációs rendszer importálása varázsló elindul.The Import Operating System Wizard starts.

 4. Az információk segítségével a következő táblázat az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.Complete the Import Operating System Wizard using the information in the following table.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Operációs rendszer típusaOS Type Kattintson a egyéni képfájl, és kattintson a következő.Click Custom image file, and then click Next.
  ImageImage A forrásfájl, típus C:\DeploymentShare$\Captures\WIN8_REFERENCE.wim, és kattintson a következő.In Source file, type C:\DeploymentShare$\Captures\WIN8_REFERENCE.wim, and then click Next.
  A telepítőSetup Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  DestinationDestination Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress Az importálás előtt az operációs rendszer folyamatban jelenik meg.The progress for importing the operating system is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. A rögzített lemezképet a referencia-számítógép (WDG-REF-01) operációs rendszer hozzáadódik a részleteket tartalmazó ablaktáblán operációs rendszerek listáját, és másolja a telepítési_megosztás_neve\Operating rendszerek\ operating_system mappa (ahol telepítési_megosztás_neve az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott mappába és operating_system működési neve a központi telepítési megosztás hozzá rendszer).The captured image of the reference computer (WDG-REF-01) operating system is added to the list of operating systems in the details pane and is copied to the deployment_share\Operating Systems\operating_system folder (where deployment_share is the deployment share folder created earlier in the process and operating_system is the name of the operating system added to the deployment share).

 5. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-2. lépés: A célszámítógép a feladatütemezés létrehozásaStep 5-2: Create a Task Sequence for the Target Computer

A célszámítógép MDT-feladatütemezés létrehozása a használatával az új feladatütemezés varázsló központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjának.Create an MDT task sequence for the target computer in the Task Sequences node in the Deployment Workbench using the New Task Sequence Wizard. Ez a feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógép szolgál.This task sequence is used to deploy the captured image of the reference computer to the target computer.

Egy feladatütemezés a célszámítógépen való telepítéséhez a rögzített lemezkép létrehozásaTo create a task sequence for deploying the captured image to the target computer

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Pont a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:DeploymentShare$) / Feladatütemezéseket.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:DeploymentShare$)/Task Sequences.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új feladatütemezés létrehozása.In the Actions pane, click New Task Sequence.

  Az új feladatütemezés varázsló elindul.The New Task Sequence Wizard starts.

 4. Fejezze be az új feladatütemezés varázsló az alábbi információk alapján.Complete the New Task Sequence Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Általános beállításokGeneral Settings 1. A Sorozatazonosító feladat, típus WIN8_TARGET.1. In Task sequence ID, type WIN8_TARGET.
  2. A feladatütemezés neve, típus rögzített lemezkép központi telepítése célszámítógép.2. In Task sequence name, type Deploy Captured Image to Target Computer.
  3. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a rögzített Windows 8.1-lemezkép referencia-számítógép (WDG-REF-01) a cél számítógéphez (WDG-CLI-01).3. In Task sequence comments, type Task sequence for captured Windows 8.1 image from reference computer (WDG-REF-01) to the target computer (WDG-CLI-01).
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Sablon kiválasztásaSelect Template A érhetők el a következő feladatütemezési Feladatsablonok.In The following task sequence templates are available. Válassza ki, amelyiket használhatja kiindulási pontként szeretné, válassza ki a Standard Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select the one you would like to use as a starting point, select Standard Client Task Sequence, and then click Next.
  Select OSSelect OS A érhetők el az alábbi operációs rendszerek lemezképeit is be kell állítani a feladatütemezés.In The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Válasszon ki egy használandó, jelölje be WIN8_RERENCEDrive a "WIN8_REFERENCE\WIN8_REFERENCE.wim", és kattintson a következő.Select one to use, select WIN8_RERENCEDrive in “WIN8_REFERENCE\WIN8_REFERENCE.wim”, and then click Next.
  Adja meg a termékkulcsotSpecify Product Key Kattintson a nem ad meg termékkulcsot jelenleg, és kattintson a következő.Click Do not specify a product key at this time, and then click Next.
  Az operációs rendszer beállításaiOS Settings 1. A teljes nevét, típus Woodgrove Bank alkalmazott.1. In Full Name, type Woodgrove Bank Employee.
  2. A szervezet, típus Woodgrove Bank.2. In Organization, type Woodgrove Bank.
  3. A Internet Explorer kezdőlap, típus http://www.woodgrovebank.com.3. In Internet Explorer Home Page, type http://www.woodgrovebank.com.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Rendszergazdai jelszóAdmin Password A rendszergazdai jelszó és hagyja jóvá a rendszergazdai jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Administrator Password and Please confirm Administrator Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ProgressProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A feladatütemezés importálása varázsló befejezése után és a WIN8_TARGET feladatütemezés hozzáadódik a feladatütemezések listáját.The Import Task Sequence Wizard finishes, and the WIN8_TARGET task sequence is added to the list of task sequences.

 5. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

6. lépés: A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti a cél számítógéphezStep 6: Deploy the Captured Image of the Reference Computer to the Target Computer

Ha rendelkezik lemezképét a referencia-számítógép rögzített és létrehozása és konfigurálása a megfelelő feladatütemezés, a rögzített lemezkép központi telepítését.When you have captured an image of the reference computer and created and configured the appropriate task sequence, deploy the captured image. Az MDT a célszámítógépen történő központi szükséges konfigurációs beállítások konfigurálása.Configure MDT to provide all the necessary configuration settings for deployment to the target computer. A Windows 8.1 rendszerű referencia-számítógép lemezképének után kezdeményezi a központi telepítést, automatikusan a célként megadott számítógépre telepített és a megadott beállításokat.After initiating the deployment process, the image of the reference computer running Windows 8.1 is automatically deployed to the target computer and configured with the settings defined.

A cél számítógéphez által központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét:Deploy the captured image of the reference computer to the target computer by:

6-1. lépés: Indítsa el a célszámítógépet az LTI rendszerindító adathordozóStep 6-1: Start the Target Computer with the LTI Bootable Media

Indítsa el a célszámítógépet (WDG-CLI-01) és az LTI rendszerindító adathordozó, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Start the target computer (WDG-CLI-01) with the LTI bootable media you created earlier in the process. A CD-ről a célként megadott számítógép Windows PE indul el, és kezdeményezi a központi telepítés.This CD starts Windows PE on the target computer and initiates deployment. A folyamat végén a Windows 8.1 rendszer a célszámítógépen.At the end of the process, Windows 8.1 is deployed on the target computer.

Megjegyzés

Központi telepítés kezdeményezhet a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő.You can also initiate deployment by starting the target computer from Windows Deployment Services. További információkért lásd: Az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information, see the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

A célszámítógép elindításához és az LTI rendszerindító adathordozóTo start the target computer with the LTI bootable media

 1. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó WDG-CLI-01 kezdődik.Start WDG-CLI-01 with the LTI bootable media you created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. Végezze el a Windows központi telepítése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Windows Deployment Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  WelcomeWelcome Kattintson a a központi telepítési varázslóval telepítheti az új operációs rendszer.Click Run the Deployment Wizard to install a new Operating System.
  Hitelesítő adatokCredentials 1. A felhasználónév, típus rendszergazda.1. In User Name, type Administrator.
  2. A jelszó, típus P@ssw0rd .2. In Password, type P@ssw0rd.
  3. A tartomány, típus MDT2013.3. In Domain, type MDT2013.
  4. Kattintson az OK gombra.4. Click OK.
  FeladatütemezésTask Sequence Kattintson a rögzített lemezkép központi telepítése célszámítógépen, és kattintson a következő.Click Deploy Captured Image to Target Computer, and then click Next.
  Számítógép részleteiComputer Details A számítógépnév, típus WDG-CLI-01, és kattintson a következő.In Computer name, type WDG-CLI-01, and then click Next.
  Helyezze át az adatok és beállításokMove Data and Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Felhasználói adatok (visszaállítás)User Data (Restore) Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Területi beállítás és időpontjaLocale and Time Kattintson a Tovább gombra.Click Next.
  Lemezkép rögzítéseCapture Image Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  BitLockerBitLocker Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Készen állReady 1. Kattintson a részletek megtekintéséhez a varázsló útmutatását.1. Click Details to view the information provided in the wizard.
  2. Kattintson a megkezdéséhez.2. Click Begin.

  A varázsló elindul, és elindítja a az operációs rendszer központi telepítése.The wizard starts, and then the operating system deployment starts.

  A célként megadott számítógép telepítési folyamat figyeléséhez, az alábbi lépésekkel a WDG-MDT-01To monitor the target computer deployment process, complete the following steps on WDG-MDT-01

 3. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 4. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/MonitoringIn the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring

 5. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

 6. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a központi telepítési folyamata WDG-CLI-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-CLI-01.

 7. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane. Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 8. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

  A célként megadott számítógép telepítési folyamat befejeződik, a következő lépésekkel a WDG-CLI-01To complete the target computer deployment process, perform the following steps on WDG-CLI-01

 9. A WDG-CLI-01 az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.On WDG-CLI-01, in the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintse át a hibákat vagy figyelmeztetéseket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review the errors or warnings, and record any diagnostic information.

 10. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  Az MDT központi telepítési folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the MDT deployment process, the Deployment Summary dialog box appears. Windows 8.1 referencia-számítógép rögzített lemezképe most már telepítve van a célszámítógépen.The image of Windows 8.1 captured from the reference computer is now installed on the target computer. Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha további részleteket az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any errors or warnings occur, consult the MDT document Troubleshooting Reference.