A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 kibocsátási megjegyzéseiMicrosoft Deployment Toolkit 2013 Release Notes

Üdvözli a kibocsátási megjegyzések a Microsoft® központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013.Welcome to the release notes for Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013. Olvassa el a kibocsátási megjegyzéseket alaposan MDT 2013 telepítése előtt, az eszközkészlet, amely az MDT 2013 súgót nem vonatkozhat sikeres telepítéséhez szükséges információkat tartalmazzák.Read these release notes thoroughly before you install MDT 2013, as they contain information you need to successfully install the toolkit that the MDT 2013 help documentation may not cover.

Ez a kiadás támogatja a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows vékony PC, Windows Embedded POSReady 7 (POSReady 7), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerek központi telepítését.This release supports the deployment of the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Thin PC, Windows Embedded POSReady 7 (POSReady 7), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems. Tekintse meg a Microsoft központi telepítési eszközkészlet dokumentációs könyvtárat, az MDT 2013, az ebben a kiadásban teljes dokumentációjában található.See the Microsoft Deployment Toolkit Documentation Library, which is included with MDT 2013, for the complete documentation for this release.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

ElőfeltételekPrerequisites

Az MDT Lite Touch Installation (LTI) központi telepítése esetén van szükség a a következő összetevők:For Lite Touch Installation (LTI) deployments, MDT requires the following components:

Az MDT telepítése:To install MDT on:

 • Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 telepítése, vagy a számítógépen, amelyre telepíti az MDT a következő összetevőket:Windows 7 or Windows Server 2008 R2 install or enable the following components on the computer on which you install MDT:

  • A Microsoft Management Console 3.0-s verzióMicrosoft Management Console version 3.0

  • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 (SP1)Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1 (SP1)

  • Windows PowerShell™ 2.0-s verzióWindows PowerShell™ version 2.0

  • A Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 (központi telepítési eszközöket, a Windows PE és a User State Migration Tool összetevőkre)Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 (Deployment Tools, Windows PE, and User State Migration Tool components)

 • Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 vagy Windows Server 2012-ben telepíteni, vagy a számítógépen, amelyre telepíti az MDT a következő összetevőket:Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, or Windows Server 2012, install or enable the following components on the computer on which you install MDT:

  • A Windows ADK a Windows 8.1 (központi telepítési eszközöket, a Windows PE és a User State Migration Tool összetevőkre)Windows ADK for Windows 8.1 (Deployment Tools, Windows PE, and User State Migration Tool components)

  • A Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s verzióját (amely tartalmazza az operációs rendszer)Microsoft .NET Framework 4.0 (which is included in the operating system)

  • A Windows PowerShell 3.0-s verziója (ami az operációs rendszer része)Windows PowerShell version 3.0 (which is included in the operating system)

  Zero Touch telepítés (ZTI) központi telepítése esetén az MDT a következő összetevők van szükség:For Zero Touch Installation (ZTI) deployments, MDT requires the following components:

 • Microsoft System Center 2012 R2 Configuration ManagerMicrosoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

Megjegyzés

További követelmények a Configuration Manager termék dokumentációjában talál.See the Configuration Manager product documentation for additional requirements.

Driven Installation (UDI) központi telepítése esetén az MDT a következő összetevők van szükség:For User-Driven Installation (UDI) deployments, MDT requires the following components:

 • Microsoft System Center 2012 R2 Configuration ManagerMicrosoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

 • Microsoft System Center 2012 Configuration ManagerMicrosoft System Center 2012 Configuration Manager

 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3

Megjegyzés

További követelmények a Configuration Manager termék dokumentációjában talál.See the Configuration Manager product documentation for additional requirements.

Az MDT használatával a Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator runbookok kezdeményez, telepítse a ADO.NET Adatszolgáltatásoknak a .NET Framework 3.5 SP1 a Windows 7 és Windows Server 2008 R2.To initiate Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator runbooks using MDT, install the ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 for Windows 7 and Windows Server 2008 R2.

Az MDT telepítéseInstalling MDT

Győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló teljes biztonsági mentése előtt az MDT telepítése olyan számítógépre, amelyen az MDT meglévő telepítését.Make sure you have a complete backup of your server before installing MDT on a computer that has an existing installation of MDT.

Az MDT telepítési folyamat eltávolítja az MDT ugyanazon a számítógépen telepített minden meglévő példányát.The MDT installation process removes any existing instances of MDT installed on the same computer. Meglévő megosztások, a terjesztési pontok és a adatbázisok a folyamat során megmaradnak, de a telepítés befejeztével frissíteni kell.Existing deployment shares, distribution points, and databases are preserved during this process but must be upgraded when the installation is complete.

MDT korábbi verzióiról való frissítés támogatásaSupport for Upgrading from Previous Versions of MDT

Az MDT 2013 támogatja az MDT következő verzióinak frissítése:MDT 2013 supports upgrading from the following versions of MDT:

 • Az MDT 2012 Update 1MDT 2012 Update 1

Megjegyzés

Készítsen biztonsági másolatot a meglévő MDT-infrastruktúra a frissítés megkezdése előtt.Create a backup of the existing MDT infrastructure before attempting an upgrade.

Az USMT letöltési követelményekUSMT Download Requirements

Már nem kell külön letölteni a Windows felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT).You no longer need to separately download the Windows User State Migration Tool (USMT). Az USMT 6-os verziója a Windows ADK a Windows 8.1 része.USMT version 6 is a part of the Windows ADK for Windows 8.1. USMT 6 támogatja a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 és összes változatának rögzítésével felhasználói állapotát.USMT 6 supports capturing user state from all versions of Windows 8.1, Windows 8 and Windows 7.

Az LTI frissítési folyamatThe LTI Upgrade Process

Az MDT telepítése után a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont a központi telepítési munkaterület való futtatásával frissítheti egy létező központi telepítési megosztás.After installing MDT, you can upgrade an existing deployment share by running the Open Deployment Share Wizard from the Deployment Shares node in the Deployment Workbench. Adja meg a meglévő központi telepítési megosztás könyvtár elérési útját, majd válassza ki a frissítése jelölőnégyzetet.Specify the path to the existing deployment share directory, and then select the Upgrade check box. Vegye figyelembe, hogy ezzel is frissíti a meglévő hálózati megosztások és media megosztások, így azok elérhetőnek kellene lennie.Note that doing so also upgrades existing network deployment shares and media deployment shares, so those should be accessible. Használatban lévő fájlokat frissítési problémákat okozhat, mert ne hajtsa végre a frissítés központi telepítések, végrehajtása közben.Do not perform this upgrade while performing deployments, because in-use files can cause upgrade problems.

A ZTI frissítési folyamatThe ZTI Upgrade Process

Meglévő MDT feladatütemezések System Center 2012 Configuration Manager jelen változatlanok maradnak a telepítés során az MDT és megvalósítható, ha a probléma továbbra is.Existing MDT task sequences present in System Center 2012 Configuration Manager are not modified during the installation process of MDT and should continue to work without any issue. Feladatütemezések verziófrissítéséhez mechanizmus valósul meg.No mechanism is provided to upgrade these task sequences. Ha szeretné használni az új MDT képességeit, hozzon létre új feladatütemezések.If you want to use any of the new MDT capabilities, create new task sequences.

Ha a frissítési folyamat befejeződött:When the upgrade process is complete:

 • Futtassa a ConfigMgr integrációs varázsló konfigurálja.Run the Configure ConfigMgr Integration Wizard. Az új összetevők regisztrálja és telepítse a frissített ZTI feladat feladatütemezési sablonok frissítés után futtatnia kell a varázslót.You must run this wizard after the upgrade to register the new components and install the updated ZTI task sequence templates.

 • Győződjön meg arról, hogy tetszőleges új ZTI feladatütemezést hoz létre új Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomagot hozhat létre.Ensure that you create a new Microsoft Deployment Toolkit Files package for any new ZTI task sequences you create. Használhatja a meglévő Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomag tetszőleges ZTI feladatütemezést, a frissítés előtt létrehozott, de az új ZTI feladatütemezéseket egy új Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomagot Önnek kell létrehoznia.You can use the existing Microsoft Deployment Toolkit Files package for any ZTI task sequences created prior to the upgrade, but you must create a new Microsoft Deployment Toolkit Files package for new ZTI task sequences.

Ismert problémákKnown Issues

Az MDT 2013 ismert problémáira kategóriái a következők:The known issues in MDT 2013 are categorized as follows:

Általános ismert problémákKnown General Issues

Bármely olyan telepítési módszerrel nem vonatkoznak az alábbi problémákat.The following issues are not specific to any deployment method.

Lefordított HTML-súgófájlokat naprakészek nemCompiled HTML help files are not up to date

Az összes lefordított HTML-súgó fájlok (. CHM) tartalmazza az MDT 2013-as, beleértve a "Microsoft központi telepítési eszközkészlet dokumentáció Library.chm" és "Kiadás Notes.chm" aktuális MDT 2012 Update 1 kiadás.All compiled HTML help files (.CHM) included with MDT 2013, including “Microsoft Deployment Toolkit Documentation Library.chm” and “Release Notes.chm” are current as of the MDT 2012 Update 1 release. A központi telepítési munkaterület minden "Súgó" kapcsolat tartalom nyissa meg ezeket a fájlokat.All “Help” links in the Deployment Workbench will open content in these files.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Ez a dokumentum tartalmazza az MDT 2013 kibocsátási megjegyzései, és a telepítési könyvtárban írja felül a "Kiadás Notes.chm".WORKAROUND: This document contains the release notes for MDT 2013 and supersedes “Release Notes.chm” in the installation directory.

Egy frissített MDT dokumentációs könyvtárában Microsoft Word formátumban a Microsoft Download Center elérhetőnek lennie tervezett.An updated MDT Documentation Library in Microsoft Word format is planned to be available from the Microsoft Download Center.

Kulcs feladatütemezési lépések módosítása következményekhez vezethetModifying key task sequence steps can lead to unpredictable results

Módosítja a operációs rendszer telepítése feladatütemezési lépés vagy a operációs rendszer lemezképének alkalmazása feladatütemezési lépés után a feladatütemezési lépés létrehozásának következményekhez vezethet.Modifying the Install Operating System task sequence step or the Apply Operating System Image task sequence step after the creation of the task sequence step can lead to unpredictable results. Például, ha egy 32 bites Windows 7-lemezkép központi telepítését, és később módosíthatja majd feladatütemezés létrehozása a operációs rendszer telepítése feladatütemezési lépés vagy a operációs rendszer lemezképének alkalmazása feladatütemezési lépés egy 64 bites Windows 7-lemezkép hivatkozni, a feladatütemezés során előfordulhat, hogy futtatása sikertelen volt.For example, if you create a task sequence to deploy a 32-bit Windows 7 image, and then later change the Install Operating System task sequence step or the Apply Operating System Image task sequence step to reference a 64-bit Windows 7 image, the task sequence may not run successfully.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Hozzon létre egy új feladatütemezés létrehozása egy másik operációs rendszer lemezképének központi telepítéséről.WORKAROUND: Create a new task sequence to deploy a different operating system image.

Tartományhoz való csatlakozást sikertelen lesz, amikor egy szervezeti egységhez (OU) a speciális karaktereket tartalmaz.Domain join fails when an organizational unit (OU) contains special characters

Tartományhoz való csatlakozást sikertelen lesz, amikor egy szervezeti egységhez (OU) Unicode formátumú különleges karaktereket tartalmaz.Domain join fails when an organizational unit (OU) contains special characters in Unicode format. Ha a szervezeti egység neve szóközt tartalmaz, az alább ismertetett módszerek kell működését.If the OU name has spaces, the methods described below should function properly. Ha a szervezeti egység más karakter nyelvspecifikus karakterek, például cserélje le a karaktereket az ANSI egyenértékű karakter.If the OU has other characters, such as language-specific characters, replace the characters with their ANSI equivalent character. Például Cońtoso megváltozna Contoso.For example, you would change Cońtoso to Contoso.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A probléma megoldásához az alábbi módszerek közül választhat:WORKAROUND: Select one of the following methods to resolve this problem:

 • Használja a MachineObjectOU tulajdonság, a CustomSettings.ini fájl, vagy az mdt Eszközkészlet (MDT DB) adatbázisban, adja meg a számítógép a szervezeti egység az alábbi példában látható módon.Use the MachineObjectOU property, as shown in the following example, to specify the organizational unit for the computer in the CustomSettings.ini file or in the MDT database (MDT DB).

  [Settings]  
  Priority=MacAddress, Default  
  Properties=MyCustomProperty  
  
  [Default]  
  OSinstall=Y 
  
  [00:15:1d:ee:2a:aa]  
  OSDComputername=WDG-CLI-01  
  MachineObjectOU=OU=HelpDesk,OU=Corp,DC=Woodgrovebank,DC=com 
  
 • Használja a DomainOUs tulajdonság, a CustomSettings.ini fájl, illetve az MDT DB választható a központi telepítési varázsló a szervezeti egységek listája létrehozásához a következő példában látható módon.Use the DomainOUs property, as shown in the following example, to create a list of OUs in the CustomSettings.ini file or in the MDT DB that can be selected in the Deployment Wizard.

  [Settings]  
  Priority=MacAddress, Default  
  Properties=MyCustomProperty  
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  SkipAppsOnUpgrade=YES 
  SkipCapture=YES 
  SkipAdminPassword=NO 
  SkipProductKey=YES 
  DoCapture=YES 
  DomainOUs1=OU=Users,OU=Corp,DC=Woodgrovebank,DC=com  
  DomainOUs2=OU=HelpDesk,OU=corp,DC=Woodgrovebank,DC=com 
  
 • A DomainOUList.xml fájl segítségével, a következő példában látható módon létrehozhat egy szervezeti egységhez választható ki a telepítési varázsló.Use the DomainOUList.xml file, as shown in the following example, to create a list of OUs that can be selected in the Deployment Wizard.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
  <DomainOUs>  
    <DomainOU>  
     OU=Users,OU=Corp,DC=Woodgrovebank,DC=com 
    </DomainOU>  
    <DomainOU>  
     OU=HelpDesk,OU=corp,DC=Woodgrovebank,DC=com 
    </DomainOU>  
  </DomainOUs> 
  

  Létrehozhat a DomainOUList.xml fájl XML-szerkesztőt.You can create the DomainOUList.xml file using any XML editor. Helyezze a DomainOUList.xml fájlt az LTI telepítési megosztásban található, vagy az MDT fájlok csomagban parancsfájlmappa ZTI és az UDI.Place the DomainOUList.xml file in the Scripts folder in a deployment share for LTI or in the MDT Files package for ZTI and UDI.

ADDS konfigurálása lépésben nem rendelkezik a beállítás a Windows Server 2012 tartomány és erdő működési szintjeConfigure ADDS step does not have an option for Windows Server 2012 domain and forest functional levels

A "Konfigurálása ad" lépés a Speciális beállítások konfigurálásakor az erdő működési szintjét és a tartomány működési szintje listák nincs lehetősége a Windows Server 2012.When configuring Advanced options for the "Configure ADDS" step the Forest Functional Level and Domain Functional Level lists do not have an option for Windows Server 2012.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Állítsa be a DomainLevel = 5 és/vagy ForestLevel = 5, a CustomSettings.ini.WORKAROUND: Set DomainLevel=5 and/or ForestLevel=5 in CustomSettings.ini. Az eszközkészlet hivatkozás további részletekért tekintse meg ezeket a beállításokat.See the Toolkit Reference for more details on these settings.

Csoportházirend-objektum csomagok nem léteznek.GPO Packs do not exist

A Security Compliance Manager (SCM) csoportházirend-objektum csomagokat az MDT 2013 nem érhetők el.The Security Compliance Manager (SCM) GPO Packs are not included with MDT 2013. A "Helyi csoportházirend-objektum-csomag alkalmazása" lépést (ZTIApplyGPOPack.wsf) naplózza az alábbihoz hasonló bejegyzést:The "Apply Local GPO Package" step (ZTIApplyGPOPack.wsf) will log an entry similar to one of the following:

"A csoportházirend-objektum Pack – Templates\GPOPacks\ elérési út nem érvényes.“The GPO Pack Path – Templates\GPOPacks\ is not valid. A csoportházirend-objektum nem lett alkalmazva."The GPO was not applied.”

"Alapértelmezett MDT csoportházirend-objektum csomag nem található meg az operációs rendszer."“Default MDT GPO Pack not present for this operating system.”

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Hozzon létre a központi telepítési megosztás (például C:\DeploymentShare\Templates\GPOPacks) sablonok GPOPacks almappájában.WORKAROUND: Create the GPOPacks subfolder under Templates in the deployment share (for example, C:\DeploymentShare\Templates\GPOPacks). Csoportházirend-objektum biztonsági exportálása SCM vagy a Csoportházirend kezelése KONZOLON, és adja meg a következő fájlokat az SCM:Export a GPO backup from SCM or GPMC and then add the following files from SCM:

 • GPOPack.wsfGPOPack.wsf

 • LocalPol.exeLocalPol.exe

 • LocalSecurityDB.sdbLocalSecurityDB.sdb

  Hozzon létre egy almappát GPOPacks alatt, és a tartalom másolása.Create a subfolder under GPOPacks and copy this content. Majd adja meg a könyvtár neve a CustomSettings.ini GPOPackPath tulajdonságot.Then specify the directory name in the GPOPackPath property in CustomSettings.ini.

A Configuration Manager konzol összeomlik, ha az MDT el lesz távolítva, a konzol kiterjesztések eltávolítása nélkül.The Configuration Manager console will crash if MDT is uninstalled without removing the console extensions.

Futtatásakor ConfigMgr-integráció konfigurálása, ha törli a jelet a beállítás távolítsa el a Configuration Manager 2012 az MDT-bővítmények, a következő hiba akkor fordul elő, elindítására tett kísérlet során a A Configuration Manager konzol:When running Configure ConfigMgr Integration, if you uncheck the option Remove the MDT extensions for Configuration Manager 2012, the following error will occur when trying to launch the Configuration Manager console:

Couldn’t load sqmapi.dll from bin\x86\sqmapi.dll. Last Error = (126) 

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

Hiányzik a Windows 8.1 Unattend.xml sablon OOBE beállításaiOOBE settings missing from Windows 8.1 Unattend.xml template

Windows 8.1 feladatütemezések egy régebbi Unattend.xml sablon használata, amely nem tartalmazza a több tulajdonságokat a < OOBE> szakaszt, például HideWirelessSetupInOOBE, amely rendszereken telepítésekkel rendelkező manuális beavatkozásra lehet szükség a vezeték nélküli hálózati adapter.Windows 8.1 task sequences use an older Unattend.xml template that does not include several properties in the <OOBE> section, such as HideWirelessSetupInOOBE, which can require manual interaction with deployments on systems with wireless network adapters.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A következő bejegyzés hozzáadása a < OOBE> az Unattend.xml a Windows 8.1 feladatütemezések szakasza.WORKAROUND: Add the following entries to the <OOBE> section of the Unattend.xml for Windows 8.1 task sequences.

<OOBE> 
  <HideEULAPage>true</HideEULAPage> 
  <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> 
  <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> 
  <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen> 
  <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens> 
  <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> 
</OOBE> 

Néhány funkció fel vannak sorolva helytelenül Windows 8.1Some features are listed incorrectly for Windows 8.1

Használatakor a szerepkörök és szolgáltatások telepítése vagy eltávolítása a szerepkörök és szolgáltatások lépéseket, majd válassza a Windows 8.1, az alábbi problémák:When using the Install Roles and Features or Uninstall Roles and Features steps and selecting Windows 8.1 the following issues apply:

 • Az Internet Explorer 10 (x86), amely hivatkozik az Internet-Explorer-választható-x86 szolgáltatás számára, és Internet Explorer 10 (amd64), az Internet-Explorer-választható-amd64 funkció, amely hivatkozik jelenik meg a Windows 8.1 "Az Internet Explorer 11."Internet Explorer 10 (x86), which refers to the Internet-Explorer-Optional-x86 feature, and Internet Explorer 10 (amd64), which refers to the Internet-Explorer-Optional-amd64 feature, is displayed on Windows 8.1 as “Internet Explorer 11.”

 • A munkahelyi mappák ügyfél (WorkFolders-ügyfél) nem szerepel a listában.The Work Folders Client (WorkFolders-Client) is not included in the list.

  MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Az Internet Explorer 10...WORKAROUND: The Internet Explorer 10… beállítások továbbra is használható lesz, de engedélyezése vagy letiltása az Internet Explorer 11, az Internet Explorer 10 helyett felsorolt is. A munkahelyi mappák ügyfél kell engedélyezhetők és letilthatók külön parancssor futtatása . lépés: a DISM, például:selections can still be used but will enable or disable Internet Explorer 11, instead of Internet Explorer 10 as listed.The Work Folders Client must be enabled or disabled in a separate Run Command Line step using DISM, for example:

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client 

Csak az LTI telepítések kapcsolatos ismert problémákKnown Issues for LTI Deployments Only

Csak az LTI telepítések ismert problémák listája a következő:The following is a list of known issues that relate to LTI deployments only.

Frissítések letöltése keresése egy régebbi összetevőlista töltődikCheck for Updates downloads an older list of components

A központi telepítési munkaterület, információs központjában összetevők csomópont kiválasztása frissítések keresése a a művelet menü tölti le, amely visszaállítja az összetevőt, akkor a gyermekrekordokra egy régebbi verziója egy régebbi verziója alkalmazásjegyzéket (fájl).In the Deployment Workbench, Information Center, Components node, selecting Check for Updates from the Action menu will download an older version of bddmanifest.cab, reverting the component manifest (ComponentList.xml) to an older version.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Ne használjon frissítések keresése; Ez a funkció elavult, és a jövőben eltávolításra kerül.WORKAROUND: Do not use Check for Updates; this feature is deprecated and will be removed in the future.

Windows 8.1 AppX tisztító karbantartási feladata hatással lehet a SysprepWindows 8.1 AppX cleanup maintenance task can affect Sysprep

A beépített karbantartási feladat, Alkalmazástisztítás, Windows 8.1 telepítése után fog futni gép használati gép üresjárati idő 15 perces 60 perc múlva.After installing Windows 8.1 a built-in maintenance task, Pre-Staged App Cleanup, will run after 60 minutes of machine use, followed by 15 minutes of machine idle time. Ha a Sysprep fut, a karbantartási feladat befejezését követően, figyelmeztetéseket hoz létre a setupact.log fájlban Sysprep.If Sysprep is run following completion of this maintenance task, it will generate warnings in the setupact.log for Sysprep. Ha ez a rendszerkép majd rögzíti, majd központilag telepített, a végfelhasználói élmény hátrányosan érintheti.If this image is then captured and deployed, the end-user experience may be adversely affected. Kifejezetten erőforrás csomagok nyelv, a méretezés és a DXFL alapján a jelenlegi felhasználói fiókok nem települnek törlődni fog.Specifically resource packs based on Language, Scale and DXFL which were not installed for the current user accounts will be deleted. Ha a lemezkép központi telepítése a gép erőforrás csomagok esetén alkalmazható, akkor telepíteni kell a áruházon keresztül, vagy egy vállalati tesztcélú mechanizmus frissítésként.If this image is deployed to a machine where those resource packages are applicable, they must be installed as an update via the Store or through an enterprise side-loading mechanism.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A probléma elhárítása érdekében két lehetőség áll rendelkezésre.WORKAROUND: There are two options to mitigate this issue. Először győződjön meg róla, hogy a Sysprep futtatása Windows 8.1 telepítésének befejezését 75 percen belül.First, ensure that Sysprep is run within 75 minutes of completing the installation of Windows 8.1. Második Ha Ön nem tudja biztosítani, hogy a Sysprep futtatja-e a Windows 8.1 telepítésének befejezését 75 percen belül, tiltsa le a karbantartási feladat.Second, if you cannot ensure that Sysprep will run within 75 minutes of completing the installation of Windows 8.1, disable the maintenance task.

Automatikus tiltsa le a karbantartási feladat részeként az MDT build és a feladatütemezés rögzítéséhez, közvetlenül a összegyűjtése csak a helyi lépést a állapot-visszaállítási csoport beszúrása egy új Parancssor futtatása műveletet a következő parancsot:To automatically disable the maintenance task as part of the MDT build and capture task sequence, immediately following the Gather local only step in the State Restore group insert a new Run Command Line step with the following command line:

Schtasks.exe /change /disable /tn "\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Pre-staged app cleanup" 

PéldáulFor Example,

Az MDT 2013 kibocsátási megjegyzései kép 1MDT 2013 Release Notes Image 1

Ez a lépés csak Windows 8.1 a Sysprep futó feladatütemezésekre lehet hozzáadni.This step should only be added to task sequences that are running Sysprep on Windows 8.1. A Windows automatikusan újra engedélyezi a karbantartási feladat a Sysprep generalizálási fázisa.Windows will automatically re-enable the maintenance task during the Sysprep generalize phase.

Meglévő adatbázisok megőrzik az 50 karakter alkalmazás nevét, az MDT 2013-ba történő frissítése soránExisting databases will retain 50 character application names when upgrading to MDT 2013

Az MDT 2013 kínál az adatbázishoz való terjessze ki az alkalmazás neve mező a 50 és 255 karakter.MDT 2013 includes a change to the database to extend the application name field from 50 to 255 characters. Az MDT 2013 egy új adatbázist fogja használni a mező maximális hossza 255 karakter.A new database in MDT 2013 will use the 255 character field length. Az MDT 2013-bA MDT 2012 Update 1-ről frissített meglévő adatbázis megőrzi az 50 karakter mező maximális hossza.An existing database upgraded from MDT 2012 Update 1 to MDT 2013 will retain the 50 character field length.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Az MDT 2013 a kézi frissítés után az adatbázis tábla a következő SQL-parancsok alter:WORKAROUND: After upgrading to MDT 2013 manually alter the database table with the following SQL commands:

ALTER TABLE [dbo].[Settings_Applications]  
ALTER COLUMN [Applications] [nvarchar] (256) 

A központi telepítés egy örökölt BIOS rendszeren sikertelen lesz, ha a BitLocker engedélyezve van, és létrejön egy adatok partícióThe deployment will fail on a legacy BIOS system if BitLocker is enabled and a data partition is created

Ha a telepítés lehetővé teszi, hogy a BitLocker, az alapértelmezett "Formátum és lemez particionálása" lépés a feladatütemezés szerkeszt egy további adatok partíció tartalmazza (például OSDisk [elsődleges] 60 %-át, adatokat [elsődleges] 100 %-os), és a feladatütemezés központi telepítése egy örökölt BIOS rendszer, a telepítés indul a Windows a következő hibaüzenettel meghiúsul:If the deployment enables BitLocker, the default “Format and Partition Disk” step in the task sequence is edited to include an additional data partition (for example, OSDisk [primary] 60%, Data [primary] 100%), and the task sequence is deployed to a legacy BIOS system, the deployment will fail to boot into Windows with the error:

Boot Device Not Found 
Please install an OS on your hard disk 
Hard Disk - (3F0) 

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

A Windows áruház-alkalmazások létesítési nem tartalmazza a függőségekProvisioning of Windows Store applications does not include dependencies

Függőségek konfigurálva a Windows áruház-alkalmazás (.appx) alkalmazások telepítésekor a feladatütemezést nem települnek.Dependencies configured for a Windows Store application (.appx) will not be installed when the task sequence installs applications.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Az alkalmazásfüggőségek közvetlenül telepítse a feladatütemezést.WORKAROUND: Directly install the application dependencies in the task sequence.

MBR használata particionálja a GPT meghajtókGPT drives are partitioned as MBR

A meghajtó a GUID partíciós tábla (GPT) lemezparticionálást rendszer használatára van konfigurálva a lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépést, de a fő rendszertöltő rekord (MBR) lemezparticionálást rendszer, hanem használatával lett telepítve.A drive is configured to use the GUID Partition Table (GPT) disk partitioning system in the Format and Partition Disk task sequence step but is deployed using the Master Boot Record (MBR) disk partitioning system, instead. A probléma azokon a számítógépeken, amelyeken a második meghajtók 2 GB-nál nagyobb, a GPT particionálási rendszert igénylő BIOS okozhatja.This issue can be caused on computers with BIOS that have second drives that are larger than 2 GB and require a GPT partitioning system.

Megkerülő megoldás: végezze el a következő lépéseket:WORKAROUND: perform the following steps:

 1. A feladatütemezés módosítása a kívánt a Preinstall csoportjában a csak az új számítógép csoportjában előtt közvetlenül a lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépés a szóban forgó lemez, hozzon létre egy feladatütemezési lépés alapján a feladatütemezési változó beállítása feladatot az alábbi információk alapján GPT lemez partíció rendszer használatának kényszerítéséhez állítsa a típust.In the task sequence you want to modify, in the Preinstall group, in the New Computer only group, immediately before the Format and Partition Disk task sequence step for the disk in question, create a task sequence step based on the Set Task Sequence Variable task sequence type to force the use of the GPT disk partition system using the following information.

  A beállításFor this setting Ez az értékUse this value
  NévName GPT lemez partíció rendszer használatának kényszerítéseForce Use of GPT Disk Partition System
  LeírásDescription A következő lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépéssel használjon a GPT partíció kényszerítése.Force the following Format and Partition Disk task sequence step to use the GPT disk partition system.
  A feladatütemezési változóTask Sequence Variable OSDDiskTypeOSDDiskType
  ÉrtékValue GPTGPT
 2. Után azonnal a lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépést, az előző lépésben azonosított, hozzon létre egy feladatütemezési lépés alapján a feladatütemezési változó beállítása új definícióval feladat a használja a GPT lemez partíció rendszer az alábbi információk alapján.Immediately after the Format and Partition Disk task sequence step, identified in the previous step, create a task sequence step based on the Set Task Sequence Variable task sequence type to reset the use of the GPT disk partition system using the following information.

  A beállításFor this setting Ez az értékUse this value
  NévName Alaphelyzetbe állítja a GPT lemez partíció rendszer használataReset Use of GPT Disk Partition System
  LeírásDescription Engedélyezése az összes későbbi lemez formázása és particionálása feladatütemezési használjon a partíció a BIOS által megadott feladatütemezési lépéseket.Allow any subsequent Format and Partition Disk task sequence steps to use the disk partition system specified by the BIOS.
  A feladatütemezési változóTask Sequence Variable OSDDiskTypeOSDDiskType
  ÉrtékValue

  Megjegyzés

  Hagyja meg az értéket a OSDDiskType tulajdonság megadott érték üres.Leave the value for the OSDDiskType property entered in Value blank.

Tartományhoz való csatlakozást változó alapértelmezett értékek miatt meghiúsulDomain join fails due to default variable values

Amikor a rendszer kihagyja a tartományi tagság a bemeneti értékek a számítógépadatok a központi telepítési varázsló varázslólap (használja a SkipDomainMembership tulajdonság), értékeit a DomainAdminDomain, DomainAdminUser, és értéket tulajdonságok meg alapértelmezett értékeket, és a célszámítógép nem tudja tulajdonság csatlakozzon a tartományhoz.When skipping the input of domain membership values on the Computer Details wizard page in the Deployment Wizard (using the SkipDomainMembership property), the values for the DomainAdminDomain, DomainAdminUser, and DomainAdminPassword properties are set to default values and the target computer is unable to property join the domain. A probléma okozhatja nem adja hozzá a CustomSettings.ini fájl vagy az MDT DB ezekhez a tulajdonságokhoz tartozó értékeket.This issue can be caused by not adding values for these properties in the CustomSettings.ini file or the MDT DB.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Adja meg az alábbi tulajdonságok közül legalább egyet a CustomSettings.ini fájl vagy az MDT DB:WORKAROUND: Specify at least one of the following properties in the CustomSettings.ini file or the MDT DB:

 • DomainAdminDomainDomainAdminDomain

 • DomainAdminUserDomainAdminUser

 • DomainAdminPasswordDomainAdminPassword

  Vegyük példaként a következő cikkből egy CustomSettings.ini fájl:For example, consider the following excerpt from a CustomSettings.ini file:

SkipDomainMembership=YES 
DomainAdminDomain=Contoso 
JoinDomain=Contoso.com 

Ezek a tulajdonságok egyikét sem megadása lehetővé teszi a felhasználó a felhasználótól, tartományi tagság értékek a számítógépadatok varázslólap a varázslóban.Specifying any one of these properties will allow the user to input domain membership values on the Computer Details wizard page in the Deployment Wizard.

Megjegyzés

Teljes mértékben megkerüléséhez a számítógépadatok található összes tulajdonság megadásával varázslólap fent felsorolt CustomSettings.ini fájl vagy az MDT-Adatbázisból.You can also fully bypass the Computer Details wizard page by specifying all of the properties listed above in the CustomSettings.ini file or the MDT DB. További információ a, részben "Biztosító tulajdonságok a kihagyott telepítési varázslólapok," Az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information, see the section, "Providing Properties for Skipped Deployment Wizard Pages," in the MDT document Toolkit Reference.

Felhasználói adatok nem állítható vissza ebből a USBUser data may not be restored from USB

Felhasználói állapot áttelepítési adatait nem lehet visszaállítani a felhasználói állapot áttelepítési adatait egy USB-meghajtóra való mentése során.User state migration data may not be restored when saving the user state migration data to a USB drive. Ennek oka az USB-meghajtó betűjele módosítva lett a telepítési folyamat során.This is caused by a change to the drive letter for the USB drive during the deployment process.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

Felhasználói csatlakoztatott hálózati meghajtó Z: nem állítja visszaUser mapped network drive Z: is not restored

Felhasználói asztali hátterét, és nincs hálózati meghajtó vissza vannak állítva, a számítógép frissítése a telepítési forgatókönyvben.User desktop background and no network drives are restored in the Refresh Computer deployment scenario. Ez olyankor fordulhat elő, amikor a felhasználó rendelkezik-e a hálózati meghajtó meghajtó Z leképezve. Befejezése után a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanelen, a felhasználó asztali hátterét lesz visszaállítva.This can be caused when the user has a network drive mapped to drive Z. After completing the Deployment Summary dialog box, the user desktop background will be restored. Azonban a felhasználó esetleg hozza létre újra a Z meghajtóra leképezés.However, the user may need to recreate the mapping to drive Z.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

Operációs rendszer nélküli számítógépre történő telepítés sikertelen, és "rögzített méretű lemez" USB flash meghajtó UEFI rendszerenBare-metal deployment fails with “fixed disk” USB flash drive on UEFI system

Az a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) rendszert egy újabb USB flash meghajtóra, amely "rögzített méretű lemez" észleli egy operációs rendszer nélküli, az adathordozó-alapú üzembe helyezési végrehajtásakor az USB flash Meghajtó lemez 1 (kezdetben a C meghajtóbetűjelet hozzárendelt) és a belső észleli merevlemez 0 lemez.When performing a bare-metal, media-based deployment on a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) system using a newer USB flash drive (UFD) that is detected as a “fixed disk” the UFD is detected as Disk 1 (initially assigned the drive letter C) and the internal hard disk is Disk 0. Miután a belső merevlemez particionálni és formázni, van-e betűket hozzárendelését úgy, hogy az OSDisk C és az USB FLASH meghajtó w A telepítés sikertelen lesz, a parancsfájl másolása lépésben.After the internal hard disk is partitioned and formatted, drive letters are reassigned such that the OSDisk is C and the UFD is W. The deployment will fail on the Copy Script step.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Indítsa újra a rendszert, és indítsa el az új központi telepítést.WORKAROUND: Restart the system and start a new deployment. A C meghajtóbetűjelet rendelhető OSDisk fog, a D rendelhető UFD fog és a központi telepítés fog sikeresen továbbra is.The OSDisk will be assigned the drive letter C, the UFD will be assigned D, and the deployment will continue successfully.

A Windows 8.1 asztalon LTI folyamat ugyanis nem látható a kezdőképernyőrőlLTI progress on the Windows 8.1 Desktop is not visible from the Start screen

Azonban a Windows 8.1, alapértelmezés szerint bejelentkező a kezdőképernyőn a lite touch installation (LTI) automatikusan bejelentkező a helyi rendszergazdák, a feladatütemezés, a folytatáshoz.A lite touch installation (LTI) will automatically logon as the local administrator to continue the task sequence, however Windows 8.1 will, by default, logon to the Start screen. LTI sikeresen bejelentkezéskor megfelelően elindul, de a folyamatjelző csak akkor jelenik meg az asztalon.LTI successfully starts at logon as expected, but the progress indicator is only displayed on the Desktop.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Sokféle két lehetséges.WORKAROUND: There are two possible workarounds. A konzol felhasználója először kattintson az Asztal ikon kifejezésre a kezdőképernyőn az LTI folyamat állapotának megtekintéséhez.First, a user on the console can click the Desktop icon on the Start screen to view LTI progress.

Második, a következő parancsot is hozzáadhatók az Unattend.xml FirstLogonCommands szakaszt, hogy a csoportházirend-beállítás, ideiglenesen Start helyett az asztalon nyissa meg bejelentkezéskor.Second, the following command can be added to the Unattend.xml FirstLogonCommands section to temporarily enable the group policy setting, Go to the desktop instead of Start when signing in.

<FirstLogonCommands> 
 <SynchronousCommand wcm:action="add"> 
  <CommandLine>wscript.exe %SystemDrive%\LTIBootstrap.vbs</CommandLine> 
  <Description>Lite Touch new OS</Description> 
  <Order>1</Order> 
 </SynchronousCommand> 
 <SynchronousCommand wcm:action="add"> 
  <CommandLine>cmd /c reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v GoToDesktopOnSignIn /t REG_DWORD /d 00000001 /f </CommandLine> 
  <Description>GoToDesktopOnSignIn</Description> 
  <Order>2</Order> 
 </SynchronousCommand>  </FirstLogonCommands> 

Megjegyzés

csak a második SynchronousCommand elem meg van adva; az első lesz már szerepel az Unattend.xml sablononly the second SynchronousCommand element is added; the first will already exist in the Unattend.xml template

Egy másik mechanizmust kell is később eltávolítja a ideiglenes beállítás, például az Active Directory csoportházirend vagy későbbi szakaszában a feladatütemezés a beállításkulcs eltávolításával.Another mechanism must also be used to later remove this temporary setting, such as Active Directory group policy, or by removing the registry key later in the task sequence. PéldáulFor example,

Az MDT 2013 kibocsátási megjegyzései kép 2MDT 2013 Release Notes Image 2

Az összes Configuration Manager központi telepítések kapcsolatos ismert problémákKnown Issues for All Configuration Manager Deployments

A következő egy System Center 2012 R2 Configuration Manager ZTI vagy UDI telepítésekkel kapcsolatos ismert problémák listáját:The following is a list of known issues that relate to ZTI or UDI deployments that use System Center 2012 R2 Configuration Manager:

Alapértelmezett operációsrendszer-lemezképek D: meghajtóra telepítveDefault OS image installed to D: drive

Az alapértelmezett operációs rendszer lemezképe (install.wim) importálása és a ZTI feladatütemezés központi telepítése helyett a szabványos C: meghajtó a d meghajtón telepítendő Windows miatt.Importing the default OS image (install.wim) and deploying with a ZTI task sequence will cause Windows to be installed on the D: drive instead of the standard C: drive.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A OSDPreserveDriveLetter feladatütemezési változó beállítása helyett az alapértelmezett hamis üres értékre.WORKAROUND: Set the OSDPreserveDriveLetter task sequence variable to a blank value instead of the default False.

A BitLocker feladatok sikertelen ZTI soránBitLocker tasks fails during ZTI

A UILanguage feladatütemezési változó be kell állítani a ZTI feladatütemezés ZTIBde.wsf használva.The UILanguage task sequence variable must be set when using ZTIBde.wsf in a ZTI task sequence. Ellenkező esetben ZTIBde.wsf sikertelen lesz.Otherwise, ZTIBde.wsf will fail.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

A feladatütemezés sikertelen lesz, ha a helyi rendszergazda fiókokThe task sequence fails when local administrator accounts exist

ZTI és az UDI feladatütemezésekkel számítógép frissítése nem sikerül, ha a helyi rendszergazda fiókok megtalálható a számítógépen.Refreshing a computer using ZTI and UDI task sequences fails when local admin accounts are present on the computer. Feladatütemezések azt is sikertelen, ha az alapértelmezett felhasználói állapot rögzítése lépés összes felhasználói profil rögzítése a szokásos beállításokkal kijelölt, de az alapértelmezett felhasználói állapot visszaállítása lépés a helyi számítógép-felhasználói profilok visszaállítása jelölőnégyzet nincs bejelölve, és a Configuration Manager jelszavak hozzárendelése nélkül nem tudja áttelepíteni az új fiókokat.Task sequences also fail when the default Capture User State step has Capture all user profiles with standard options selected but the default Restore User State step has the Restore local computer user profiles check box cleared and Configuration Manager cannot migrate the new accounts without assigning them passwords.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Manuálisan módosítja a feladatütemezést, a helyi fiókok áttelepítése lehetőséget választja, és adjon meg egy jelszót a helyi fiókkal használható.WORKAROUND: Manually modify the task sequence, selecting the option to migrate local accounts, and specify a password to be used with the local account. További információkért lásd: felhasználói állapot rögzítése.For details, see Capture User State.

Csak a ZTI központi telepítések kapcsolatos ismert problémákKnown Issues for ZTI Deployments Only

Csak a ZTI központi telepítések ismert problémák listája a következő:The following is a list of known issues that relate to ZTI deployments only.

Felhasználói bevitelt kérni fogja kínai Windows 7 telepítéseInstalling Chinese Windows 7 prompts for user input

Windows 7 a kínai nyelvi való telepítésekor a telepítési folyamat leáll Várakozás a felhasználói bemenetet.When deploying Windows 7 with Chinese language, the installation process stops waiting for user input. A Windows 7 Lang.ini fájlban hiba okozza.This is caused by an error in the Lang.ini file in Windows 7.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Frissítse a Lang.ini fájlt alább látható.WORKAROUND: Update the Lang.ini file as show below.

Eredeti Lang.ini fájlt:Original Lang.ini file:

[Available UI Languages] 
zh-CN = 3 

[Fallback Languages] 
zh-CN = en-us 

Lang.ini fájl módosítása után:Lang.ini file after modification:

zh-CN = 2 
en-us = 3 

[Fallback Languages] 
zh-CN = en-us 

Felhasználói állapot visszaállítása lépésben eltekint a csere forgatókönyvRestore User State step is skipped during replace scenario

Egy számítógép cserélje le a telepítési forgatókönyvben a felhasználói állapot visszaállítása feladatütemezési lépés kimarad a OSDStateStorePath tulajdonsága egy érvényes helyi vagy univerzális elnevezési konvenció elérési utat.In a Replace Computer deployment scenario, the Restore User State task sequence step is skipped if the OSDStateStorePath property is set to a valid local or Universal Naming Convention path.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Állítsa be a USMTLocal tulajdonság igaz értékre.WORKAROUND: Set the USMTLocal property to TRUE. Ezzel kikényszeríti a ZTI UserState.wsf ismeri fel az elérési utat a OSDStateStorePath tulajdonság.Doing so forces ZTI UserState.wsf to recognize the path in the OSDStateStorePath property. Ennek oka az állapot tárolásának igénylése feladatütemezési lépés hagyva, és az előző értéket a OSDStateStorePath adatmegőrzés alatt tulajdonság.This is caused by the Request State Store task sequence step being skipped and the previous value in the OSDStateStorePath property being retained.

A feladatütemezés sikertelen lehet, és külön rendszer vagy az aktív partícióThe task sequence may fail with separate System or Active partitions

A Windows nem rendel egy meghajtóbetűjelet a rendszer vagy az aktív partíció Ha meghajtó eltér a meghajtót, amelyen az operációs rendszer található.Windows will not assign a drive letter to the System or Active partition if that drive is different from the drive on which the operating system is located. A legnagyobb partíció is, a rendszer vagy az aktív partíció, ha a feladatütemezést az új operációs rendszer folytatása sikertelen lehet.If the largest partition is also the System or Active partition, the task sequence may fail to resume in the new operating system.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Győződjön meg arról, hogy a rendszer vagy az aktív partíció nem nagyobb, mint az operációs rendszer partíciójánál több partíció használata.WORKAROUND: Ensure that the System or Active partition is not bigger than the operating system partition if using multiple partitions.

USMT /TargetWindows7 kapcsoló nem sikerül, a kapcsolat nélküli forgatókönyvUSMT /TargetWindows7 switch fails in offline scenario

A következő hiba történt a scanstate.log az MDT frissítése számítógép telepítési forgatókönyv ZTI használata közben a felhasználói állapot adatai az USMT offline áttelepítés szolgáltatásával rögzítése végrehajtása során:The following error occurs in the scanstate.log when performing the MDT Refresh Computer deployment scenario using ZTI while capturing user state information using the offline migration feature of USMT:

USMT error code 27: [gle=0x00000006] 

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Nincs; Ez az egy ismert probléma az USMT.WORKAROUND: None; this is a known issue with USMT.

ADDS konfigurálása lépésben nem menteniConfigure ADDS step does not save correctly

Használja a konfigurálása HOZZÁADJA lépés, speciális tulajdonságok, állítsa be az erdő és a tartomány működési szintjét Windows Server 2003 vagy Windows Server 2008 R2 eredményez az működési szintje Windows Server 2008 értékre.Using the Configure ADDS step, Advanced properties, to set the Forest and Domain Functional Levels to Windows Server 2003 or Windows Server 2008 R2 will result in the functional levels set to Windows Server 2008.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Állítsa be a DomainLevel = 5 és/vagy ForestLevel = 5, a CustomSettings.ini.WORKAROUND: Set DomainLevel=5 and/or ForestLevel=5 in CustomSettings.ini. Az eszközkészlet hivatkozás további részletekért tekintse meg ezeket a beállításokat.See the Toolkit Reference for more details on these settings.

Kiszolgáló feladatütemezési sablon UEFI rendszer sikertelenServer task sequence template fails on UEFI system

Ha a System Center 2012 R2 Configuration Manager integrálva az MDT 2013-as kiszolgáló feladat feladatütemezési sablonnal, használó telepítések mindaddig sikertelenek egyes Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) rendszerek futtatásakor a formázása és a partíció lemez (UEFI) OsdDiskPart.exe a következőhöz hasonló alkalmazás hibával. lépés: "Utasítás a 0x6e2c8374 címen hivatkozott 0x00000120.When using the MDT 2013 server task sequence template integrated in System Center 2012 R2 Configuration Manager, deployments will fail on some Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) systems when running the Format and Partition Disk (UEFI) step with an application error in OsdDiskPart.exe similar to the following: “The instruction at 0x6e2c8374 referenced memory at 0x00000120. Nem olvasható be a memória.The memory could not be read. Kattintson az OK gombra a program leáll. "Click on OK to terminate the program.”

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Nincs ZTI-forgatókönyv.WORKAROUND: None with ZTI scenario. LTI vagy csak a ConfigMgr forgatókönyvekben működik.LTI or ConfigMgr-only scenarios work.

Ismert problémák az LTI és ZTI központi telepítésekKnown Issues for LTI and ZTI Deployments

A következő LTI és a ZTI központi telepítések kapcsolatos ismert problémák listája látható.The following is a list of known issues that relate to both LTI and ZTI deployments.

Szerepkörök és szolgáltatások több újraindítást OK problémák igénylő feladatütemezésekhezRoles and features requiring multiple restarts cause problems for task sequences

Például a szerepkörök vagy funkciók telepítésére MICROSOFT-HYPER-V-minden vagy RDS-távoli asztali Munkamenetgazda-kiszolgáló amely több újraindításra lesz szükség, vagy függenek ettől az ilyen szerepkörök vagy szolgáltatások problémákat okozhat, a feladat során a feladatütemezési, és el kell kerülni.Installing roles or features such as MICROSOFT-HYPER-V-ALL or RDS-RD-SERVER which require multiple restarts, or are dependent upon such roles or features can cause problems during the task sequence and should be avoided.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A kívánt szerepkör vagy szolgáltatás telepítéséhez a referencia-számítógépen, és rögzítsen egy rendszerképet, amely rendelkezik a kívánt szerepkör vagy szolgáltatás már telepítve van.WORKAROUND: Install the desired role or feature on a reference computer and capture an image that has the desired role or feature already installed.

Több telepítése során létrehozott naplókMultiple logs created during deployment

Scanstate és Loadstate folyamatok során, így több példány lehet létrehozni, például BDD.log nevű, BDD (1) .log, ZTIUserstate.log, és ZTIUserstate .log (1).During the Scanstate and Loadstate processes, multiple copies of log files may be created, for example, BDD.log, BDD(1).log, ZTIUserstate.log, and ZTIUserstate(1).log.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: A naplófájlokat vagy a napló könyvtárak kihagyása a Scanstate és Loadstate futtatása során.WORKAROUND: Excluding the log files or log directories while running Scanstate and Loadstate.

UDI központi telepítések kapcsolatos ismert problémákKnown Issues for UDI Deployments

UDI központi telepítések kapcsolatos ismert problémák listáját a következő:The following is a list of known issues that relate to UDI deployments.

UDI varázsló elrejti a felhasználói állapot oldalon a rögzítési mód nincs adat lehetőségetUDI Wizard hides No Data option on User State page in Capture Mode

A userstate objektumhoz lap nem szabható testre az a "Nincs adat" gombra, ha a rögzítési módot.The UserState page cannot be customized with the “No Data” radio button when it is in Capture mode.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Nyissa meg a varázsló konfigurációs fájlt a Jegyzettömbben, és adja hozzá a következő tulajdonság a "Jelölje ki célként" lap részt rögzítése módban futó:WORKAROUND: Open the wizard config file with Notepad and add the following property to the “Select Target” page section that runs in Capture Mode:

<Setter Property="DisplayNoDataInCaptureMode">true</Setter> 

PéldáulFor example,

<Setter Property="DataSourceText">Please select a location where user data will be captured.</Setter> 
<Setter Property="Format">disable</Setter> 
<Setter Property="FormatPrompt">disable</Setter> 
<Setter Property="MinimumDriveSize">10</Setter> 
<Setter Property="State">Capture</Setter> 
<Setter Property="NetworkDrive">n:</Setter> 
<Setter Property="DisplayNoDataInCaptureMode">true</Setter> 

Elrejtheti a "nincs adat" választógomb a fenti értéket állítsa hamis értékre, vagy a bejegyzés eltávolításához.To hide the “No Data” radio button either set the above value to false or remove the entry.

Az idő és pénznem nyelvi formátuma nincs konfigurálvaThe time and currency language format is not configured

Az idő és pénznem nyelvi formátuma nincs megfelelően konfigurálva a célszámítógépen, annak ellenére, hogy a megfelelő nyelvet a kiválasztott a idő és pénznem formátuma (nyelv) listájából a nyelvi UDI Varázsló lapja.The time and currency language format is not configured properly on a target computer, even though the correct language was selected in the Time and currency format (Locale) list on the Language UDI Wizard page. A probléma a UDIWizard.wsf fájlban hiba okozhatja.This issue can be caused by an error in the UDIWizard.wsf file. A UDIWizard.wsf fájl található a mdt_files\Scripts mappában (ahol mdt_files a mappát, amely a forrás az MDT fájlokkal csomagot, amely a feladatütemezés használja).The UDIWizard.wsf file is located in the mdt_files\Scripts folder (where mdt_files is the folder that is the source for the MDT files package that the task sequence uses).

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Javítsa ki a hibát a UDIWizard.wsf fájlban, hajtsa végre az alábbi lépéseket:WORKAROUND: To correct the error in the UDIWizard.wsf file, perform the following steps:

 1. Szerkessze a UDIWizard.wsf fájlt a mdt_files\Scripts mappában (ahol mdt_files a mappát, amely a forrás az MDT fájlokkal csomagot, amely a feladatütemezés használja).Edit the UDIWizard.wsf file, which resides in the mdt_files\Scripts folder (where mdt_files is the folder that is the source for the MDT files package that the task sequence uses).

 2. Távolítsa el a következő sort a UDIWizard.wsf fájlból:Remove the following line from the UDIWizard.wsf file:

  oEnvironment.Item("UserLocale") = oEnvironment.Item("InputLocale") 
  

  Megjegyzés

  A fent felsorolt szöveget a UDIWizard.wsf fájlban egy sor.The text listed above is one line in the UDIWizard.wsf file. A sortöréseket a formázási megkötések a dokumentum okozza.Any line wrapping is caused by the formatting constraints of the document.

 3. Mentse a UDIWizard.wsf fájlt.Save the UDIWizard.wsf file.

 4. A módosított változatát MDT fájlokat tartalmazó csomagot, a frissített UDIWizard.wsf fájlt a terjesztési pontokat frissíteni.Update the distribution points with the modified version of the MDT files package that contains the updated UDIWizard.wsf file.

Alkalmazások nem jelennek meg hozzáadása utánApplications do not appear after added

Alkalmazások nem jelennek meg a az UDI Designer vagy UDI varázsló az UDI-tervezőben hozzáadásuk után.Applications are not showing up in the UDI Designer or UDI Wizard after being added in the UDI Designer. A probléma akkor fordulhat elő, mert a célcsoportot nincs kijelölve alkalmazás hozzáadása előtt.This issue can occur, because the target application group is not selected prior to adding an application.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Válassza ki a cél alkalmazás az alkalmazás hozzáadása előtt.WORKAROUND: Select the target application group prior to adding an application.

Alkalmazások nem telepíthetők.Applications may not be installed

Ügyfélalkalmazás telepítője (AppInstall.exe) lehet, hogy megfelelően telepítsen a felhasználók számára központilag telepített alkalmazásokat.Application installer (AppInstall.exe) may not correctly install applications that are deployed to users. A probléma okozhatja felhasználók definiálhassák elsődleges eszközeiket állítják be nem.This issue may be caused by Allow user to define their primary devices being set to No.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Állítsa be a felhasználók definiálhassák elsődleges eszközeiket való Igen.WORKAROUND: Set the value of Allow user to define their primary devices to Yes. A felhasználók definiálhassák elsődleges eszközeiket vezérlő megtalálható a felhasználó-eszköz kapcsolat ebben a szakaszban a alapértelmezett beállítások a Overview\Client párbeszédpanel A beállítások csomópontra a felügyeleti navigációs ablaktáblán, a Configuration Manager konzolon.The Allow user to define their primary devices control is found in the User and Device Affinity section, in the Default Settings dialog box, in the Overview\Client Settings node in the Administration navigation pane, in the Configuration Manager Console.

Telepítés időpontja nincs megfelelő különálló adathordozó központi telepítése soránDeployment time is not correct during stand-alone media deployment

Különálló adathordozó használatakor jelenik meg a telepítési idő által OSDResults a telepítés végén nem garantált megfelelő, mert a hálózati kapcsolat nem adottnak különálló adathordozó használatakor elérhető.If you are using stand-alone media, the value displayed for Deployment Time by OSDResults at the end of the deployment is not guaranteed correct, because a network connection is not assumed to be available when using stand-alone media. Ezért a gép bemeneti/kimeneti (BIOS basic system) óra a helyes időre nem szinkronizálható.Therefore, the machine’s basic input/output system (BIOS) clock cannot be synced to a correct time. Bizonyos esetekben a a telepítési idő megjelenítése előfordulhat, hogy egy negatív szám, akkor fordul elő, amikor a Windows PE Környezetből indítható rendelkezésre álló idő hibásan van beállítva, hogy ténylegesen későbbi, mint a telepítés végzett idő értékkel.In some cases, the deployment time may show a negative number, as occurs when the time available from Windows PE at the start is incorrectly set with a value that is actually later than the time at which the deployment finishes.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: NincsenekWORKAROUND: None

OSDDomainName változó nem működik megfelelőenOSDDomainName variable does not work as expected

UDI, ha a OSDDomainName feladatütemezési változó is kis-és nagybetűket.In the case of UDI, the OSDDomainName task sequence variable is case-sensitive.

MEGKERÜLŐ MEGOLDÁS: Ha a beállítás a OSDDomainName érték a feladatütemezéshez egy lépést vagy az CS.ini, a tartomány értékre állíthatja be az UDI konfigurációs fájlban lévő pontos egyezésűnek kell lennie.WORKAROUND: When setting the OSDDomainName value through a task sequence step or in CS.ini, it must be an exact match to the domain value set in the UDI configuration file.