A Microsoft központi telepítési eszközkészlet minták útmutatóMicrosoft Deployment Toolkit Samples Guide

Ez az útmutató a Microsoft® központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 része, és végig is vezeti egy specialistája team Windows operációs rendszerek és a Microsoft Office üzembe helyezhet.This guide is part of Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013 and guides a specialist team through deploying Windows operating systems and Microsoft Office. Pontosabban Ez az útmutató célja, hogy az adott telepítési forgatókönyvek minta konfigurációs lehetőségeket biztosít.Specifically, this guide is designed to provide sample configuration settings for specific deployment scenarios.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

Ez az útmutató használataTo use this guide

Tekintse át a tartalom a lehetőségekkel kapcsolatos témakörök listáját.Review the list of scenario topics in the Table of Contents.

 1. Válassza ki a forgatókönyvet, amely a leginkább a szervezete telepítési célok jelöli.Select the scenario that most closely represents your organization’s deployment goals.

 2. Tekintse át a választott forgatókönyv minta konfigurációs beállításait.Review the sample configuration settings for the selected scenario.

 3. A minta konfigurációs beállítások használatát építkezve a konfigurációs beállításokat a környezetében.Use the sample configuration settings as the foundation for the configuration settings in your environment.

 4. A környezet minta konfigurációs beállításainak testreszabására.Customize the sample configuration settings for your environment.

  Sok esetben több forgatókönyv a környezet konfigurációs beállításainak befejezéséhez szükség lehet.In many instances, more than one scenario might be necessary to complete the configuration settings for the environment.

  Ez az útmutató csak a minta konfigurációs beállításait tartalmazza, mert az útmutatók az alábbi táblázatban felsorolt áttekintése További segít a testreszabás, a környezet konfigurációs beállításait.Because this guide contains only sample configuration settings, reviewing the guides listed in the following table can further assist in customizing the configuration settings for the environment.

  Az útmutatóGuide Ez az útmutató segítségével segítséget nyújt aThis guide offers assistance to help
  A Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager bemutatásaQuick Start Guide for Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Használja a System Center 2012 R2 Configuration Manager a Windows 8.1 operációs rendszer telepítéséhez egy új számítógépen a telepítési forgatókönyvben.Use System Center 2012 R2 Configuration Manager to install the Windows 8.1 operating system in a New Computer deployment scenario.
  Gyors üzembe helyezési útmutatója a Lite Touch telepítéshezQuick Start Guide for Lite Touch Installation Telepítse a Windows 8.1 operációs rendszer keresztül Lite Touch Installation (LTI) egy új számítógépen a telepítési forgatókönyvben a rendszerindító adathordozó használatával.Install the Windows 8.1 operating system through Lite Touch Installation (LTI) using bootable media in a New Computer deployment scenario.
  Első lépések útmutatója a felhasználó-központú telepítéseQuick Start Guide for User-Driven Installation A Windows 8.1 operációs rendszer telepítése az driven telepítésében és a System Center 2012 R2 Configuration Manager egy új számítógépen a telepítési forgatókönyvben.Install the Windows 8.1 operating system with User-Driven Installation and System Center 2012 R2 Configuration Manager in a New Computer deployment scenario.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészletének használataUsing the Microsoft Deployment Toolkit Még jobban testre szabhatja a konfigurációs fájlokat Zero Touch telepítés (ZTI) és az LTI telepítések esetén.Further customize the configuration files used in Zero Touch Installation (ZTI) and LTI deployments. Ez az útmutató is általános konfigurációs útmutatást és műszaki útmutatója a konfigurációs beállításokhoz.This guide also provides generic configuration guidance and a technical reference for configuration settings.

Az MDT Eszközkészlettel Windows 8 alkalmazások központi telepítéseDeploying Windows 8 Applications Using MDT

Az MDT alkalmazásokat tudna központilag telepíteni a Windows 8, ami .appx fájl kiterjesztése.MDT can deploy Windows 8 application packages, which have an .appx file extension. Az alkalmazáscsomagok nem ismeri a Windows 8.These application packages are new to Windows 8. Ezek az alkalmazások további információkért lásd: Windows Áruházbeli alkalmazások fejlesztésére.For more information on these applications, see Windows Store App development.

Az MDT használatával a következő lépések a Windows 8 alkalmazások központi telepítése:Deploy Windows 8 applications using MDT by performing the following steps:

LTI használata Windows 8 alkalmazások központi telepítéseDeploying Windows 8 Applications Using LTI

Windows 8 alkalmazások LTI használatával a telepítési folyamat a parancssorból kezdeményező egyetlen más alkalmazáshoz hasonlóan telepítheti.You can deploy Windows 8 applications using LTI like any other application that initiates the installation process from a command line. Windows 8-alkalmazások LTI központi telepítéseket adhat hozzá a központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból.You can add Windows 8 applications to LTI deployments in the Applications node in the Deployment Workbench.

Egy Windows 8-alkalmazást az LTI telepítéseTo deploy a Windows 8 application using LTI

 1. Az alkalmazás tárolására használandó hálózati megosztott mappa létrehozása.Create a network shared folder in which to store the application.

 2. Másolja a Windows 8-alkalmazást a hálózati az előző lépésben létrehozott megosztott mappába.Copy the Windows 8 application into the network shared folder that you created in the previous step.

  Győződjön meg arról, hogy a Windows 8 alkalmazás .appx fájl- és minden egyéb szükséges fájlokat, például egy .cer-fájl, amely tartalmazza az alkalmazás tanúsítványának másolja.Ensure that you copy the Windows 8 application .appx file and any other required files, such as a .cer file that contains the application certificate.

 3. A Windows 8 alkalmazás LTI alkalmazás elemet létrehozni a az új alkalmazás varázsló segítségével központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból.Create an LTI application item for the Windows 8 application in the Applications node in the Deployment Workbench using the New Application Wizard.

  Az új alkalmazás varázsló végrehajtása közben a parancs részleteinek megadása varázsló lap parancssori, típus app_file_name (ahol app_file_name a Windows 8 alkalmazás neve).While completing the New Application Wizard, on the Command Details wizard page, in Command line, type app_file_name (where app_file_name is the name of the Windows 8 application).

  A varázsló új alkalmazást a központi telepítési munkaterület kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi szakaszok az MDT dokumentumban használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet:For more information about how to complete the New Application Wizard in the Deployment Workbench, see the following sections in the MDT document, Using the Microsoft Deployment Toolkit:

  • "Telepített új alkalmazás létrehozása a központi telepítési megosztáson""Create a New Application That Is Deployed from the Deployment Share"

  • "Hozzon létre egy új alkalmazást, amely egy másik hálózati megosztott mappából a rendszer""Create a New Application That Is Deployed from Another Network Shared Folder"

 4. Válassza ki az LTI feladatütemezésben az előző lépésben létrehozott LTI alkalmazás elemet.Select the LTI application item created in the previous step in an LTI task sequence.

UDI használata Windows 8 alkalmazások központi telepítéseDeploying Windows 8 Applications Using UDI

Windows 8 alkalmazások UDI használatával a telepítési folyamat a parancssorból kezdeményező egyetlen más alkalmazáshoz hasonlóan telepítheti.You can deploy Windows 8 applications using UDI like any other application that initiates the installation process from a command line. A Windows 8-alkalmazásokban UDI telepítése esetén is hozzáadhat a ApplicationPage varázslólap az UDI varázsló tervezőben.You can add Windows 8 applications to UDI deployments on the ApplicationPage wizard page in the UDI Wizard Designer.

Megjegyzés

Windows 8 és az UDI Windows 8 alkalmazások központi telepítése a System Center 2012 R2 Configuration Manager szükséges.Deployment of Windows 8 and Windows 8 applications using UDI requires System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Egy Windows 8-alkalmazást az UDI telepítéseTo deploy a Windows 8 application using UDI

 1. Az alkalmazás tárolására használandó hálózati megosztott mappa létrehozása.Create a network shared folder in which to store the application.

  Ez a mappa lesz a Configuration Manager-alkalmazás, így a folyamat későbbi szakaszában létrehozott forrásmappáját.This folder will be the source folder for the Configuration Manager application that you will create later in the process.

 2. Másolja a Windows 8-alkalmazást a hálózati az előző lépésben létrehozott megosztott mappába.Copy the Windows 8 application into the network shared folder that you created in the previous step.

  Győződjön meg arról, hogy a Windows 8 alkalmazás .appx fájl- és minden egyéb szükséges fájlokat, például egy .cer-fájl, amely tartalmazza az alkalmazás tanúsítványának másolja.Ensure that you copy the Windows 8 application .appx file and any other required files, such as a .cer file that contains the application certificate.

 3. Adja hozzá a Windows 8-alkalmazást a Configuration Manager alkalmazásbanAdd the Windows 8 application as a Configuration Manager application

 4. A Windows 8-alkalmazást, az alkalmazás létrehozása varázsló használatával a Configuration Manager konzolon a Configuration Manager alkalmazás elem létrehozása.Create a Configuration Manager application item for the Windows 8 application using the Create Application Wizard in the Configuration Manager console.

  Alkalmazás létrehozása varázsló elvégzése közben hozzon létre a központi telepítési típus telepítése a Windows 8-alkalmazást a központi telepítési típus varázsló használatával.While completing the Create Application Wizard, create a deployment type to deploy the Windows 8 application using the Create Deployment Type Wizard. A központi telepítési típus varázsló, a a a tartalom lap telepítőprogram, típus app_file_name (ahol app_file_namea Windows 8 alkalmazás neve).In the Create Deployment Type Wizard, on the Content page, in Installation program, type app_file_name (where app_file_name is the name of the Windows 8 application).

  Hogyan végezze el az alkalmazás létrehozása varázsló a Configuration Manager konzolon, a System Center 2012 Configuration Manager Dokumentumkönyvtára következő szakaszaiban talál további információt, amely része a Configuration Manager:For more information about how to complete the Create Application Wizard in the Configuration Manager console, see the following sections in the Documentation Library for System Center 2012 Configuration Manager, which is included with Configuration Manager:

 5. Győződjön meg arról, hogy a felhasználói eszköz kapcsolat (UDA) szolgáltatás a Configuration Manager megfelelően van konfigurálva a Configuration Manager alkalmazás központi telepítése felhasználók és eszközök közötti kapcsolat támogatásához.Ensure that the user device affinity (UDA) feature in Configuration Manager is configured properly to support affinity between users and devices for Configuration Manager application deployment.

  A Configuration Manager alkalmazás központi telepítésének támogatásához UDA konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: felhasználó-eszköz kapcsolat kezelése a Configuration Manager hogyan.For more information about how to configure UDA to support Configuration Manager application deployment, see How to Manage User Device Affinity in Configuration Manager.

 6. Telepítse az alkalmazást, a 4 a megcélzott felhasználókra.Deploy the application created in step 4 to the targeted users.

  Felhasználói alkalmazások telepítésével kapcsolatos további információkért lásd: alkalmazások központi telepítése a Configuration Manager.For more information about how to deploy an application to user, see How to Deploy Applications in Configuration Manager.

 7. Konfigurálja a ApplicationPage varázslólapon közé tartozik a Configuration Manager-alkalmazás az UDI varázsló tervezővel 4. lépésben létrehozott.Configure the ApplicationPage wizard page to include the Configuration Manager application created in step 4 using the UDI Wizard Designer.

  Konfigurálásával kapcsolatos további információ a ApplicationPage varázslólap-tervezővel UDI varázsló, tekintse meg a "5-11. lépés: Az UDI varázsló konfigurációs fájljának testreszabása a célszámítógép", az MDT-dokumentum gyors üzembe helyezési útmutató driven telepítéshez.For more information about how to configure the ApplicationPage wizard page using the UDI Wizard Designer, see the section, "Step 5-11: Customize the UDI Wizard Configuration File for the Target Computer", in the MDT document Quick start Guide for User-Driven Installation.

 8. Válassza ki az UDI alkalmazás UDI feladatütemezési az előző lépésben létrehozott.Select the UDI application item created in the previous step in a UDI task sequence.

  Megjegyzés

  A Windows 8 alkalmazás nincs telepítve a feladatütemezés által, de nem lesznek telepítve az első alkalommal a felhasználó bejelentkezik a megcélzott számítógépen (az 5. lépésben megadott uda-Értékeket beállítást által meghatározott) szolgáltatásával a felhasználó-központú telepítő (AppInstall.exe) UDI.The Windows 8 application is not installed by the task sequence but rather will be installed the first time the user logs on to the targeted computer (as defined by the UDA setting configured in step 5) using the User-Centric App Installer feature (AppInstall.exe) in UDI.

  További információ a felhasználó-központú telepítő szolgáltatás UDI című szakaszban "Felhasználó-központú alkalmazást telepítő hivatkozás", az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on the User-Centric App Installer feature in UDI, see the section, "User-Centric App Installer Reference", in the MDT document Toolkit Reference.

Az MDT használatával a Windows PowerShell kezeléseManaging MDT Using Windows PowerShell

Az MDT központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület és a Windows PowerShell használatával kezelheti.You can manage MDT deployment shares using the Deployment Workbench and Windows PowerShell. Az MDT tartalmaz egy Windows PowerShell™ beépülő-in—Microsoft.BDD.SnapIn—that az MDT-specifikus szolgáltatások a Windows PowerShell használata előtt be kell tölteni.MDT includes a Windows PowerShell™ snap-in—Microsoft.BDD.SnapIn—that must be loaded prior to using the MDT-specific features in Windows PowerShell. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul tartalmazza:The MDT Windows PowerShell snap-in includes:

Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltéseLoading the MDT Windows PowerShell Snap-In

Az MDT parancsmagot egy Windows PowerShell beépülő modul Microsoft.BDD.SnapIn , amely az MDT-parancsmagok használata előtt kell betölteni.The MDT cmdlets are provided in a Windows PowerShell snap-in Microsoft.BDD.SnapIn that must be loaded prior to using the MDT cmdlets. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul használatával a következő módszerek egyikét sem betöltése:You can load the MDT Windows PowerShell snap-in using any one of the following methods:

Az MDT Windows PowerShell beépülő modul importálása rendszer modulok feladat betöltéseLoad the MDT Windows PowerShell Snap-In Using the Import System Modules Task

A rendszer modulok importálása a feladat automatikusan felveszi a Windows PowerShell-modul és beépülő modulok %Windir%\System32\WindowsPowerShell\1.0\Modules könyvtárban lévő.The Import System Modules task automatically includes all the Windows PowerShell modules and snap-ins that are in the modules in the %Windir%\System32\WindowsPowerShell\1.0\Modules directory. Az MDT automatikusan telepíti az MDT Windows PowerShell beépülő modul Microsoft.BDD.SnapIn abban a mappában az MDT telepítési folyamat során.MDT automatically installs the MDT Windows PowerShell snap-in Microsoft.BDD.SnapIn in that folder during the MDT installation process.

Megjegyzés

A rendszer modulok importálása a feladat a Windows PowerShell 3.0 nincs telepítve a számítógépen esetén csak a Windows 7 és Windows Server 2008 R2.The Import System Modules task is available only in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 when Windows PowerShell 3.0 is not installed on the computer. Verziótól kezdődően a Windows PowerShell 3.0 modulok importálása automatikusan az első használatakor, hogy a parancsmag a modulban.Beginning with Windows PowerShell 3.0, modules are imported automatically the first time that you use a cmdlet in the module.

Indításához használhatja a Windows PowerShell-konzolban a rendszer modulok importálása a feladat a következő eljárások egyikével:You can start a Windows PowerShell console with the Import System Modules task by performing one of the following procedures:

 • A tálcán kattintson a jobb gombbal a Windows PowerShell ikonra, végül importálási rendszer modulok.In the taskbar, right-click the Windows PowerShell icon, and then click Import System Modules.

 • Kattintson a Start, mutasson a felügyeleti eszközök majd Windows PowerShell-modulok.Click Start, point to Administrative Tools and then click Windows PowerShell Modules.

  A Windows PowerShell-konzolban a rendszer modulok importálása indítás további információkért lásd: Windows PowerShell indítása a rendszer modulok importálása.For more information on staring a Windows PowerShell console with Import System Modules, see Starting Windows PowerShell with Import System Modules.

Az MDT Windows PowerShell beépülő modul hozzáadása PSSnapIn parancsmag segítségével betöltéseLoad the MDT Windows PowerShell Snap-In Using the Add-PSSnapIn Cmdlet

Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése Microsoft.BDD.PSSnapIn bármely Windows PowerShell környezet használatával a Add-PSSnapIn parancsmag megjelenítése az alábbi példa szerint:You can load the MDT Windows PowerShell snap-in Microsoft.BDD.PSSnapIn from any Windows PowerShell environment using the Add-PSSnapIn cmdlet, as show in the following example:

Add-PSSnapin -Name Microsoft.BDD.PSSnapIn 

A Windows PowerShell központi telepítési megosztás létrehozásaCreating a Deployment Share Using Windows PowerShell

Telepítési megosztások MDT Windows PowerShell-parancsmagok használatával hozhat létre.You can create deployment shares using the MDT Windows PowerShell cmdlets. A gyökérmappa a központi telepítési megosztás jön létre, és megosztott a szabványos Windows PowerShell-parancsmagok és a Windows Management Instrumentation (WMI) osztály parancsok használatával.The root folder for the deployment share is created and shared using standard Windows PowerShell cmdlets and calls to Windows Management Instrumentation (WMI) class commands. A központi telepítési megosztás fel van töltve, MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóval és a NewPSDrive parancsmag.The deployment share is populated using the MDTProvider Windows PowerShell provider and the NewPSDrive cmdlet. A MDTProvider Windows PowerShell meghajtót megőrződjenek használatával a Add-MDTPersistentDrive parancsmag.The MDTProvider Windows PowerShell drive is persisted using the Add-MDTPersistentDrive cmdlet.

A központi telepítési megosztás MDT Windows PowerShell-parancsmagok használatával előkészítéseTo prepare a deployment share using the MDT Windows PowerShell cmdlets

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Hozza létre a mappát, amely az Új fájlmegosztás használó telepítés gyökere lesz a új elem parancsmag, az alábbi példában szereplő és leírtak a New-cikk parancsmaggal:Create the folder that will be the root of the new deployment share using the New-Item cmdlet, as shown in the following example and described in Using the New-Item Cmdlet:

  New-Item "C:\MDTDeploymentShare$" -Type directory 
  

  A parancsmag megjeleníti a mappa sikeres létrehozása.The cmdlet displays the successful creation of the folder.

 3. Ossza meg a mappát az előző lépésben létrehozott a WMI win32_share osztályt a következő példa az vetett:Share the folder created in the previous step using the WMI win32_share class as sown in the following example:

  ([wmiclass]"win32_share").Create("C:\MDTDeploymentShare$", "MDTDeploymentShare$",0) 
  

  A hívás a win32_share osztály adja vissza a hívás eredményeit.The call to the win32_share class returns the results of the call. Ha az értéke ReturnValue értéke nulla (0), majd a meghívás sikeres volt.If the value of ReturnValue is zero (0), then the call was successful.

 4. Adja meg az új megosztott mappába a központi telepítési megosztás segítségével a NewPSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Specify the new shared folder as a deployment share using the NewPSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider "MDTProvider" -Root "C:\MDTDeploymentShare$" -Description "MDT Deployment Share Created with Cmdlets" -NetworkPath "\\WDG-MDT-01\MDTDeploymentShare$" -Verbose 
  

  A parancsmag automatikusan elindul, a központi telepítési megosztás létrehozása, és másolja az új központi telepítési megosztás a sablon adatait.The cmdlet automatically starts creating the deployment share and copying the template information into the new deployment share. A folyamat befejeztével a parancsmag az új központi telepítési megosztás adatait jeleníti meg.Upon completion of the copy process, the cmdlet displays the information for the new deployment share.

  Megjegyzés

  A megadott érték a neve paraméter (DS002) egyedinek kell lennie, és nem egyezhet meg egy létező központi telepítési megosztás Windows PowerShell meghajtót.The value provided in the Name parameter (DS002) must be unique and cannot be the same as an existing deployment share Windows PowerShell drive.

 5. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő központi telepítési megosztás mappák használatával lettek létrehozva a dir parancs megjelenítése az alábbi példa szerint:Verify that the appropriate deployment share folders have been created using the dir command, as show in the following example:

  dir ds002: 
  

  Az alapértelmezett mappák gyökérkönyvtárában található a központi telepítési megosztás megjelenik.The list of default folders in the root of the deployment share is displayed.

 6. Az új központi telepítési megosztás hozzáadása a megőrzött az MDT központi telepítési megosztások használata a Add-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Add the new deployment share to the list of persisted MDT deployment shares using the Add-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  $NewDS=Get-PSDrive "DS002" 
  Add-MDTPersistentDrive -Name "DS002" -InputObject $NewDS Verbose 
  

  Ebben a példában a $NewDS változó használatos a Windows PowerShell meghajtót objektumot az új központi telepítési megosztás a parancsmagnak átadni.In this example, the $NewDS variable is used to pass the Windows PowerShell drive object for the new deployment share to the cmdlet.

  Azt is megteheti, hogy sikerült egyesítése a NewPSDrive és Add-MDTPersistentDrive parancsmagok, a következő példában látható módon:Alternatively, you could have combined the NewPSDrive and Add-MDTPersistentDrive cmdlets, as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider "MDTProvider" -Root "C:\MDTDeploymentShare$" -Description "MDT Deployment Share Created with Cmdlets" -NetworkPath "\\WDG-MDT-01\MDTDeploymentShare$" -Verbose | Add-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Az előző példában a Windows PowerShell kimenetátirányítási mechanizmusával biztosít a a neve és InputObject paraméterek.In the previous example, the Windows PowerShell pipeline provides both the Name and InputObject parameters.

A Windows PowerShell központi telepítési megosztás tulajdonságainak megtekintéseViewing Deployment Share Properties Using Windows PowerShell

Megtekintheti az MDT központi telepítési megosztásokat tulajdonságainak a Get-ItemProperty parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can view the properties of MDT deployment shares using the Get-ItemProperty cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. Ezek ugyanazok a tulajdonságok a központi telepítési munkaterület is látható.These same properties can also be seen in the Deployment Workbench.

Az MDT Windows PowerShell-parancsmagok használatával a központi telepítési megosztás tulajdonságainak megtekintéseTo view deployment share properties using the MDT Windows PowerShell cmdlets

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg róla az MDT központi telepítések közös meghajtók visszaállnak használata a Windows PowerShell a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure the MDT deployments share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, az alábbiak szerint:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A MDTProvider által biztosított Windows PowerShell-meghajtók listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives that are provided using the MDTProvider are listed.

 4. A központi telepítési megosztás használatával tulajdonságainak megtekintéséhez a Get-ItemProperty parancsmag, a következő példában látható módon:View the properties of the deployment share using the Get-ItemProperty cmdlet, as shown in the following example:

  Get-ItemProperty "DS002:" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3. A parancsmag a központi telepítési megosztás tulajdonságainak adja vissza.The cmdlet returns the properties for the deployment share.

A Windows PowerShell használatával megosztások listájának megtekintéseViewing the List of Deployment Shares Using Windows PowerShell

A MDT központi telepítési megosztások használatával megtekintheti a Get-PSDrive parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can view the list of MDT deployment shares using the Get-PSDrive cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. Telepítési megosztások ugyanazt a listát a központi telepítési munkaterület is megtekinthetők.The same list of deployment shares can also be viewed in the Deployment Workbench.

Az MDT Windows PowerShell-parancsmagok használatával megosztások listájának megtekintéseTo view a list of deployment shares using the MDT Windows PowerShell cmdlets

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg róla, hogy az MDT központi telepítések közös meghajtók visszaállnak használata a Windows PowerShell a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Az MDT központi telepítéseket, amelyek Windows PowerShell-meghajtókat, egy az egyes központi telepítési megosztás listájának megtekintéséhez használja a Get-PSDrive parancsmag, az alábbiak szerint:View the list of MDT deployments that share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet, as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell szolgáltatással a MDTProvider meghajtókat is szerepelnek, mindegyik központi telepítési megosztás egy listája.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share.

Egy Windows PowerShell használatával központi telepítési megosztás frissítéseUpdating a Deployment Share Using Windows PowerShell

Telepítési megosztások használatával frissítheti a frissítés-MDTDeploymentShare parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can update deployment shares using the Update-MDTDeploymentShare cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. A központi telepítési megosztás frissítése hoz létre a Windows PE rendszerindító lemezképeit (WIM és nemzetközi szervezet szabványosítás [ISO] fájlok) LTI módú központi telepítés indításához szükséges.Updating a deployment share creates the Windows PE boot images (WIM and International Organization for Standardization [ISO] files) necessary to start LTI deployment. A "Frissítés a központi telepítési megosztás a a központi telepítési munkaterület" ugyanazt a folyamatot a központi telepítési munkaterület használatával végezheti el.You can perform the same process using the Deployment Workbench, as described in "Update a Deployment Share in the Deployment Workbench".

Egy Windows PowerShell használatával központi telepítési megosztás frissítéseTo update a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, az alábbiak szerint:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell-meghajtókat használ a MDTProvider megadott listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed.

 4. A központi telepítési megosztás használatával frissítse a frissítés-MDTDeploymentShare parancsmag, a következő példában látható módon:Update the deployment share using the Update-MDTDeploymentShare cmdlet, as shown in the following example:

  Update-MDTDeploymentShare -Path "DS002:" -Force 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

  Megjegyzés

  A központi telepítési megosztás frissítése hosszú időt vehet igénybe.Updating the deployment share can take a long time. A parancsmag előrehaladását a Windows PowerShell konzol tetején látható.The progress of the cmdlet is shown at the top of the Windows PowerShell console.

  A parancsmag nem kimenet ad vissza, ha a frissítés sikeres.The cmdlet returns with no output if the update is successful.

A Windows PowerShell használatával csatolt központi telepítési megosztás frissítéseUpdating a Linked Deployment Share Using Windows PowerShell

(Replikálása) csatolt megosztások használatával frissítheti a frissítés-MDTLinkedDS parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can update (replicate) linked deployment shares using the Update-MDTLinkedDS cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. A társított központi telepítési megosztás frissítése replikálja a tartalom eredeti telepítési megosztásról csatolt megosztáshoz.Updating a linked deployment share replicates the content from the original deployment share to the linked deployment share. A "Replikálni csatolt telepítési megosztások a a központi telepítési munkaterület" ugyanazt a folyamatot a központi telepítési munkaterület használatával végezheti el.You can perform the same process using the Deployment Workbench, as described in "Replicate Linked Deployment Shares in the Deployment Workbench".

A Windows PowerShell használatával csatolt központi telepítési megosztás frissítéseTo update a linked deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, az alábbiak szerint:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell-meghajtókat használ a MDTProvider megadott listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed.

 4. A központi telepítési megosztás használatával frissítse a frissítés-MDTDeploymentShare parancsmag, a következő példában látható módon:Update the deployment share using the Update-MDTDeploymentShare cmdlet, as shown in the following example:

  Update-MDTLinkedDS -Path "DS002:\Linked Deployment Shares\LINKED002" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

  Megjegyzés

  A társított központi telepítési megosztás frissítése hosszú időt vehet igénybe.Updating the linked deployment share can take a long time. A parancsmag előrehaladását a Windows PowerShell konzol tetején látható.The progress of the cmdlet is shown at the top of the Windows PowerShell console.

  A parancsmag nem kimenet ad vissza, ha a frissítés sikeres.The cmdlet returns with no output if the update is successful.

Frissítése a telepítési adathordozó Windows PowerShell használatávalUpdating Deployment Media Using Windows PowerShell

Frissítheti (készítése) telepítési adathordozó használatával a frissítés-MDTMedia parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can update (generate) deployment media using the Update-MDTMedia cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. Frissítése a telepítési adathordozó replikálja a tartalom eredeti telepítési megosztásról csatolt megosztáshoz, és majd a .iso és a .wim fájlokat generál.Updating deployment media replicates the content from the original deployment share to the linked deployment share, and then generates .iso and .wim files. A "Készítése adathordozót lemezképek a a központi telepítési munkaterület" ugyanazt a folyamatot a központi telepítési munkaterület használatával végezheti el.You can perform the same process using the Deployment Workbench, as described in "Generate Media Images in the Deployment Workbench".

Ha a frissítés-MDTMedia parancsmag befejeződik, a következő fájlokat hozza létre:When the Update-MDTMedia cmdlet finishes, the following files are created:

 • Az ISO-fájlból a media_folder mappában (ahol media_folder a mappát, amely a media megadott neve)An .iso file in the media_folder folder (where media_folder is the name of the folder that you specified for the media)

  A .iso-fájl létrehozása által konfigurált lehetősége:Generating the .iso file is an option that you configure by:

  • Válassza a Lite Touch rendszerindításra alkalmas ISO-lemezkép készítése jelölőnégyzetet a általános lapján a media tulajdonságok párbeszédpanel (törölje ezt a jelölőnégyzetet a szükséges idő csökkentése érdekében létrehozásához az adathordozó nem kívánja rendszerindításra alkalmas DVD-k létrehozása, vagy indítsa el a virtuális gépek [VM] .iso fájlból.)Selecting the Generate a Lite Touch bootable ISO image check box on the General tab of the media Properties dialog box (Clear this check box to reduce the time needed to generate the media unless you need to create bootable DVDs or start virtual machines [VMs] from the .iso file.)

  • Tulajdonság használatának beállítása a Set-ItemProperty parancsmagSetting the same property using the Set-ItemProperty cmdlet

 • WIM-fájlok a media_folder\Content\Deploy\Boot mappában (ahol media_folder a mappát, amely a media megadott neve)WIM files in the media_folder\Content\Deploy\Boot folder (where media_folder is the name of the folder that you specified for the media)

  A Windows PowerShell használatával csatolt központi telepítési megosztás frissítéseTo update a linked deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg róla, hogy az MDT központi telepítések közös meghajtók visszaállnak használata a Windows PowerShell a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, az alábbiak szerint:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell-meghajtókat használ a MDTProvider megadott listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed.

 4. A központi telepítési megosztás használatával frissítse a frissítés-MDTDeploymentShare parancsmag, a következő példában látható módon:Update the deployment share using the Update-MDTDeploymentShare cmdlet, as shown in the following example:

  Update-MDTLinkedDS -Path "DS002:\Linked Deployment Shares\LINKED002" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

  Megjegyzés

  A társított központi telepítési megosztás frissítése hosszú időt vehet igénybe.Updating the linked deployment share can take a long time. A parancsmag előrehaladását a Windows PowerShell konzol tetején látható.The progress of the cmdlet is shown at the top of the Windows PowerShell console.

  A parancsmag nem kimenet ad vissza, ha a frissítés sikeres.The cmdlet returns with no output if the update is successful.

A Windows PowerShell telepítési megosztásban található elemek kezeléseManaging Items in a Deployment Share Using Windows PowerShell

A központi telepítési megosztás központi telepítéseket, például az operációs rendszerek, alkalmazások, illesztőprogramok, operációsrendszer-csomagok és feladatütemezések használt elemeket tartalmazza.A deployment share contains items that are used to perform deployments, such as operating systems, applications, device drivers, operating system packages, and task sequences. Ezek az elemek kezelhetők, a Windows PowerShell és az mdt használatával kínáltak-parancsmagok használatával.These items can managed using cmdlets from Windows PowerShell and those provided with MDT.

Kezelésére szolgáló elemek közvetlenül a Windows PowerShell-parancsmagok használatával kapcsolatos további információkért lásd: elemek kezelésére szolgáló közvetlenül.For more information about manipulating items directly using Windows PowerShell cmdlets, see Manipulating Items Directly. A mappastruktúra a központi telepítési megosztás Windows PowerShell használatával is kezelhetők.The folder structure for a deployment share can also be managed using Windows PowerShell. További információkért lásd: kezelése telepítési megosztás mappák Windows PowerShell használatával.For more information, see Managing Deployment Share Folders Using Windows PowerShell.

Egy elem importálnia kell a központi telepítési megosztásImport an Item into a Deployment Share

Minden típusú elem, például az operációs rendszerek, alkalmazások és eszközillesztők MDT-parancsmagok használatával importálhatja.You can import each type of item, such as operating systems, applications, or device drivers, using MDT cmdlets. Az egyes elem van egy adott MDT-parancsmag.For each type of item, there is a specific MDT cmdlet. Ha azt szeretné, hogy több elem importálnia kell a központi telepítési megosztás Windows PowerShell használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: automatizálása a sokaságát egy központi telepítési megosztás.If you want to import multiple item into a deployment share using Windows PowerShell, see Automating Population of a Deployment Share.

A következő táblázat az MDT Windows PowerShell-parancsmagok használandó cikkek importálnia kell a központi telepítési megosztás, és ezek a parancsmagok rövid leírását.The following table lists the MDT Windows PowerShell cmdlets used to import items into a deployment share and provides a brief description of each cmdlet. Példák minden parancsmagot használja, amely megfelel minden parancsmagot szakaszában valósul meg.Examples of how to use each cmdlet is provided in the section that corresponds to each cmdlet.

A parancsmagCmdlet LeírásDescription
Importálás – MDTApplicationImport-MDTApplication Egy alkalmazás importál egy központi telepítési megosztásImports an application into a deployment share
Import-MDTDriverImport-MDTDriver Egy vagy több eszközillesztőt importál egy központi telepítési megosztásImports one or more device drivers into a deployment share
Import-MDTOperatingSystemImport-MDTOperatingSystem Egy vagy több operációs rendszer importál egy központi telepítési megosztásImports one or more operating systems into a deployment share
Import-MDTPackageImport-MDTPackage Egy vagy több operációs rendszer csomagot importál egy központi telepítési megosztásImports one or more operating system packages into a deployment share
Import-MDTTaskSequenceImport-MDTTaskSequence A feladatütemezés importálása egy központi telepítési megosztásImports a task sequence into a deployment share

A telepítési megosztásban található elem tulajdonságainak megtekintéseView the Properties of an Item in a Deployment Share

A telepítési megosztásban található egyes elemek különböző tulajdonságai rendelkezik.Each item in a deployment share has different set of properties. Az elem tulajdonságainak megtekintheti a központi telepítési megosztás segítségével a Get-ItemProperty parancsmag.You can view the properties of an item in a deployment share using the Get-ItemProperty cmdlet. A Get-ItemProperty parancsmag az adott elem tulajdonságainak megjelenítéséhez használja a MDTProvider, ugyanúgy, mint a láthatja, hogy a központi telepítési munkaterület tulajdonságai.The Get-ItemProperty cmdlet uses the MDTProvider to display the properties for a specific item, just as you can see the properties in the Deployment Workbench.

Ha több elem tulajdonságainak megtekintéséhez a központi telepítés kívánt szeretné megosztani a Windows PowerShell használatával, lásd: automatizálása a sokaságát egy központi telepítési megosztás.If want wish to view the properties of multiple items in a deployment share using Windows PowerShell, see Automating Population of a Deployment Share.

Az elem tulajdonságainak megtekintéséhez a központi telepítési megosztáson található, a Windows PowerShell használatávalTo view the properties of an item in a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell-meghajtókat használ a MDTProvider megadott listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed.

 4. Az elem, amelynek van vannak a tulajdonságok megtekintéséhez típusú elemek listájának a Get-cikk parancsmag, a következő példában látható módon:Return a list of the items for the type of item for which you are wanting to view the properties using the Get-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Get-Item "DS001:\Operating Systems\*" | Format-List 
  

  Az előző példában a központi telepítési megosztás a operációs rendszerek listája jelenik meg.In the previous example, a list of all the operating systems in the deployment share is displayed. A kimenet az adatcsatornán a a Format-List parancsmagot, hogy a hosszú neveket az operációs rendszerek láthatók.The output is piped to the Format-List cmdlet so that the long names of the operating systems can be seen. Használatáról további információt a Format-List parancsmag, lásd: Format-List parancsmag segítségével.For more information on how to use the Format-List cmdlet, see Using the Format-List Cmdlet. Ugyanazt a folyamatot a más típusú elemek, például az eszköz-illesztőprogramok és alkalmazások listájának is használható.The same process could be used to return the list of other types of items, such as device drivers or applications.

  Tipp

  Sikerült is használta a dir parancs használatával megtekintheti az operációs rendszerek listáját a Get-cikk parancsmag.You could have also used the dir command to view the list of operating systems instead of the Get-Item cmdlet.

 5. Az előző lépésben felsorolt elemek egyike a tulajdonságainak megtekintéséhez a Get-ItemProperty parancsmag, a következő példában látható módon:View the properties of one of the items listed in the previous step using the Get-ItemProperty cmdlet, as shown in the following example:

  Get-ItemProperty -Path "DS002:\Operating Systems\Windows 8 in Windows 8 x64 install.wim" 
  

  Ebben a példában, értékét a elérési paramétere a teljesen minősített Windows PowerShell elem elérési útját, például a fájl nevét, amelyet az előző lépésben adott vissza.In this example, the value of the Path parameter is the fully qualified Windows PowerShell path to the item, including the file name that was returned in the previous step. Ugyanazt a folyamatot segítségével más típusú elemek, például az eszköz-illesztőprogramok és alkalmazások tulajdonságainak megtekintéséhez.You could use the same process to view the properties of other types of items, such as device drivers or applications.

Elem eltávolítása a központi telepítési megosztásRemove an Item from a Deployment Share

Elem eltávolítása a központi telepítési megosztás segítségével a Remove-cikk parancsmag.You can remove an item from a deployment share using the Remove-Item cmdlet. A Remove-cikk parancsmag eltávolítani egy cikket, használja a MDTProvider, ugyanúgy, mint a központi telepítési munkaterület eltávolíthatja az elemeket.The Remove-Item cmdlet uses the MDTProvider to remove a specific item, just as you can remove an item in the Deployment Workbench. Ha el szeretné távolítani egy központi telepítésben lévő több elem megosztani a Windows PowerShell használatával, lásd: automatizálása a sokaságát egy központi telepítési megosztás.If you want to remove multiple items in a deployment share using Windows PowerShell, see Automating Population of a Deployment Share.

Megjegyzés

A feladatütemezés által használt elem eltávolítása azt eredményezi, a feladatütemezés sikertelen lesz.Removing an item that a task sequence uses causes the task sequence to fail. Győződjön meg arról, hogy egy elem sem hivatkozik az elem eltávolítása előtt a telepítési megosztásban található egyéb elemek.Ensure that an item is not referenced by other items in the deployment share prior to removing the item. Egy elem eltávolítást követően nem lehet helyreállítani.Once an item is removed, it cannot be recovered.

Egy elem eltávolítása a központi telepítési megosztás Windows PowerShell használatávalTo remove an item from a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon.Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example.

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítések, amelyek a Windows PowerShell meghajtók megfelelően használatával visszaállnak a Get-PSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Verify that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored properly using the Get-PSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell-meghajtókat használ a MDTProvider megadott listája vannak felsorolva.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed.

 4. Az elem, amelynek van vannak a tulajdonságok megtekintéséhez típusú elemek listájának a Get-cikk parancsmag, a következő példában látható módon:Return a list of the items for the type of item for which you are wanting to view the properties using the Get-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Get-Item "DS001:\Operating Systems\*" | Format-List 
  

  Az előző példában a központi telepítési megosztás a operációs rendszerek listája jelenik meg.In the previous example, a list of all the operating systems in the deployment share is displayed. A kimenet az adatcsatornán a a Format-List parancsmagot, hogy a hosszú neveket az operációs rendszerek láthatók.The output is piped to the Format-List cmdlet so that the long names of the operating systems can be seen. Használatáról további információt a Format-List parancsmag, lásd: Format-List parancsmag segítségével.For more information on how to use the Format-List cmdlet, see Using the Format-List Cmdlet. Más típusú elemek, például az eszköz-illesztőprogramok és alkalmazások listájának használhat ugyanazt a folyamatot.You could use the same process to return the list of other types of items, such as device drivers or applications.

  Tipp

  Sikerült is használta a dir parancs használatával megtekintheti az operációs rendszerek listáját a Get-cikk parancsmag.You could have also used the dir command to view the list of operating systems instead of the Get-Item cmdlet.

 5. Távolítson el egy elem szerepel az előző lépés használata a Remove-cikk parancsmag, a következő példában látható módon:Remove one of the items listed in the previous step using the Remove-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Remove-Item -Path "DS002:\Operating Systems\Windows 8 in Windows 8 x64 install.wim" 
  

  Ebben a példában, értékét a elérési paramétere a teljesen minősített Windows PowerShell elem elérési útját, például a fájl nevét, amelyet az előző lépésben adott vissza.In this example, the value of the Path parameter is the fully qualified Windows PowerShell path to the item, including the file name that was returned in the previous step.

  Ugyanazt a folyamatot segítségével távolítsa el a más típusú elemek, például az eszköz-illesztőprogramok és alkalmazások.You could use the same process to remove other types of items, such as device drivers or applications.

  Megjegyzés

  A feladatütemezés által használt elem eltávolítása azt eredményezi, a feladatütemezés sikertelen lesz.Removing an item that a task sequence uses causes the task sequence to fail. Győződjön meg arról, hogy egy elem sem hivatkozik az elem eltávolítása előtt a telepítési megosztásban található egyéb elemek.Ensure that an item is not referenced by other items in the deployment share prior to removing the item.

A központi telepítési megosztás sokaságát automatizálásaAutomating Population of a Deployment Share

Az MDT Windows PowerShell-parancsmagok lehetővé teszik az egyes elemek kezelését.The MDT Windows PowerShell cmdlets allow you to manage individual items. Windows PowerShell parancsfájl-kezelési lehetőségei a használja, azonban a parancsmagok egy központi telepítési megosztás sokaságát automatizálására használható.However, by using some of the scripting features in Windows PowerShell, the cmdlets can be used to automate the population of a deployment share.

Például egy szervezet esetleg több központi telepítési megosztás a különböző üzleti egységek telepíteni, vagy egy szervezet rendelkezhetnek operációs rendszer központi telepítési szolgáltatások más szervezetek számára.For example, an organization may need to deploy multiple deployment shares for different business units, or an organization may provide operating system deployment services for other organizations. Mindkét ezekben a példákban a vállalatnál szükség van a létrehozása és feltöltése következetesen konfigurált megosztások.In both of these examples, the organizations need the ability to create and populate deployment shares that are configured consistently.

Egy módszer a több elem kezelésére lenne egy vesszővel tagolt (CSV) fájl, amely tartalmazza az összes központi telepítés kezelése kívánt elemeket megosztáshoz segítségével a Importálás CSV parancsmag.One method for managing multiple items would be to use a comma-separated values (CSV) file that contains a list of all the items you want to manage in a deployment share using the Import-CSV cmdlet.

Az alábbiakban egy Windows PowerShell-parancsfájl használatával .csv fájlt adatain alapuló alkalmazások listája az importálandó kivonat a Importálás CSV, ForEach-Object, és Importálás – MDTApplication parancsmagokat:The following is an excerpt of a Windows PowerShell script to import a list of applications based on information in a .csv file using the Import-CSV, ForEach-Object, and Import-MDTApplication cmdlets:

$List=Import-CSV "C:\MDT\Import-MDT-Apps.csv" 
ForEach-Object ($App in $List) { 
Import-MDTApplication –path $App.ApplicationFolder -enable "True" –Name $App.DescriptiveName –ShortName $App.Shortname –Version $App.Version –Publisher $App.Publisher –Language $App.Language –CommandLine $App.CommandLine –WorkingDirectory $App.WorkingDirectory –ApplicationSourcePath $App.SourceFolder –DestinationFolder $App.DestinationFolder –Verbose 
} 

Ebben a példában a C:\MDT\Import-MDT-Apps.csv fájl minden egyes változójánál szükséges, ha alkalmazásokat szeretne importálni egy mezőt tartalmaz.In this example, the C:\MDT\Import-MDT-Apps.csv file contains a field for each variable necessary to import an application. A .csv fájlt az létrehozásával kapcsolatos további információ a Importálás CSV parancsmag, lásd: az importálás Csv-parancsmag használatával.For more information about how to create a .csv file for use with the Import-CSV cmdlet, see Using the Import-Csv Cmdlet.

Ez a módszer segítségével operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramok és a telepítési megosztásban található egyéb elemek importálása a következő lépések elvégzésével:You can use this same method to import operating systems, device drivers, and other items in a deployment share by performing the following steps:

 1. Hozzon létre egy .csv fájlt, az egyes telepítési megosztás elem, amely feltölti.Create a .csv file for each type of deployment share item that you want to populate.

 2. A .csv fájlt az létrehozásával kapcsolatos további információ a Importálás CSV parancsmag, lásd: az importálás Csv-parancsmag használatával.For more information about how to create a .csv file for use with the Import-CSV cmdlet, see Using the Import-Csv Cmdlet.

 3. Hozzon létre egy Windows PowerShell-parancsfájlt, amely a központi telepítési megosztás sokaságát automatizálására használható.Create a Windows PowerShell script file that will be used to automate the population of the deployment share.

  Windows PowerShell-parancsfájl létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: a Windows PowerShell parancsfájlok.For more information about how to create a Windows PowerShell script, see Scripting with Windows PowerShell.

 4. Hozzon létre bármely előfeltétel mappaszerkezet szükséges a központi telepítési megosztáson található, a telepítési megosztás elemek importálás előtt.Create any prerequisite folder structure required in the deployment share prior to importing the deployment share items.

  További információkért lásd: kezelése telepítési megosztás mappák Windows PowerShell használatával.For more information, see Managing Deployment Share Folders Using Windows PowerShell.

 5. Adja hozzá a Importálás CSV az 1. lépésben létrehoz egy .csv fájlt parancsmag sort.Add the Import-CSV cmdlet line for one of the .csv files created in step 1.

  További információ a Importálás CSV parancsmag, lásd: az importálás Csv-parancsmag használatával.For more information on the Import-CSV cmdlet, see Using the Import-Csv Cmdlet.

 6. Hozzon létre egy ForEach-Object parancsmag hurok, amely feldolgozza a .csv fájlból hivatkozott elemekre a Importálás CSV parancsmag az előző lépésben.Create a ForEach-Object cmdlet loop that processes each item from the .csv file referenced in the Import-CSV cmdlet in the previous step.

  További információ a ForEach-Object parancsmag, lásd: a ForEach-Object parancsmag használata.For more information on the ForEach-Object cmdlet, see Using the ForEach-Object Cmdlet.

 7. Adja hozzá a megfelelő MDT parancsmag belül a telepítési megosztás elemek importálásához a ForEach-Object az előző lépésben létrehozott parancsmag hurok.Add the corresponding MDT cmdlet for importing the deployment share items inside the ForEach-Object cmdlet loop created in the previous step.

  Az MDT-parancsmagok elemek importál egy központi telepítési megosztás használt további információkért lásd: elem importálnia kell a központi telepítési megosztás.For more information on the MDT cmdlets used for importing items into a deployment share, see Import an Item into a Deployment Share.

Központi telepítési megosztás mappák a Windows PowerShell kezeléseManaging Deployment Share Folders Using Windows PowerShell

Parancssori eszközökkel, például a telepítési megosztásban található mappák segítségével kezelheti a mkdir parancs vagy a Windows PowerShell-parancsmagok használatával, mint a új elem parancsmag és a MDTProvider Windows PowerShell-szolgáltatóban.You can manage folders in a deployment share using command-line tools, such as the mkdir command, or using Windows PowerShell cmdlets, such as the New-Item cmdlet and the MDTProvider Windows PowerShell provider. A központi telepítési megosztások mappaszerkezete is láthatók, és a központi telepítési munkaterület felügyelt.The same folder structure of deployment shares can also be seen and managed in the Deployment Workbench. Kezelésére szolgáló elemek közvetlenül a Windows PowerShell-parancsmagok használatával kapcsolatos további információkért lásd: elemek kezelésére szolgáló közvetlenül.For more information about manipulating items directly using Windows PowerShell cmdlets, see Manipulating Items Directly.

Hozzon létre egy mappát egy központi telepítési megosztáson található, a Windows PowerShell használatávalCreate a Folder in a Deployment Share Using Windows PowerShell

Egy olyan mappa létrehozásához egy központi telepítési megosztáson található, a Windows PowerShell használatávalTo create a folder in a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Az MDT központi telepítéseket, amelyek Windows PowerShell-meghajtókat, egy az egyes központi telepítési megosztás listájának megtekintéséhez használja a Get-PSDrive parancsmag az alábbiak szerint:View the list of MDT deployments that share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell használatával a MDTProvider megadott meghajtók találhatók, egy központi telepítési megosztásokkal kapcsolatos listájaThe list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share

 4. Hozza létre a Windows_8 az operációs rendszerek mappát egy központi telepítési megosztáshoz a segítségével a mkdir parancs, a következő példában látható módon:Create a folder named Windows_8 in the Operating Systems folder in a deployment share using the mkdir command, as shown in the following example:

  mkdir "DS002:\Operating Systems\Windows_8" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

 5. Győződjön meg arról, hogy a mappa a következő parancs beírásával helyesen létrehozni:Verify that the folder is created correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_8 mappa és az operációs rendszerek mappában található egyéb meglévő mappák jelenik meg.The Windows_8 folder and any other existing folders in the Operating Systems folder is displayed.

 6. Hozza létre a Windows_7 mappája a operációs rendszerek központi telepítési megosztás Using a új elem parancsmag, az alábbi példában szereplő és leírtak használata a Új elem parancsmag:Create a folder named Windows_7 folder in the Operating Systems folder in a deployment share using the New-Item cmdlet, as shown in the following example and described in Using the New-Item Cmdlet:

  New-Item "DS002:\Operating Systems\Windows_7" -Type directory 
  

  A parancsmag megjeleníti a mappa sikeres létrehozása.The cmdlet displays the successful creation of the folder.

 7. Győződjön meg arról, hogy a mappa a következő parancs beírásával helyesen létrehozni:Verify that the folder is created correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_7 mappa és az operációs rendszerek mappában található egyéb meglévő mappák jelenik meg.The Windows_7 folder and any other existing folders in the Operating Systems folder is displayed.

A Windows PowerShell telepítési megosztásban található mappa törléseDelete a Folder in a Deployment Share Using Windows PowerShell

A Windows PowerShell telepítési megosztásban található mappa törléseTo delete a folder in a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Az MDT központi telepítéseket, amelyek Windows PowerShell-meghajtókat, egy az egyes központi telepítési megosztás listájának megtekintéséhez használja a Get-PSDrive parancsmag az alábbiak szerint:View the list of MDT deployments that share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell szolgáltatással a MDTProvider meghajtókat is szerepelnek, mindegyik központi telepítési megosztás egy listája.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share.

 4. Törlés (Eltávolítás) nevű mappa Windows_8 az operációs rendszerek mappát egy központi telepítési megosztáshoz a segítségével a mkdir parancs, a következő példában látható módon:Delete (remove) a folder named Windows_8 in the Operating Systems folder in a deployment share using the mkdir command, as shown in the following example:

  rmdir "DS002:\Operating Systems\Windows_8" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

 5. Győződjön meg arról, hogy a mappa megfelelően van-e el a következő parancs beírásával:Verify that the folder is removed correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_8 mappa nem jelenik meg az operációs rendszerek mappában található mappák listájábanThe Windows_8 folder is no longer displayed in the list of folders in the Operating Systems folder

 6. Törlés (Eltávolítás) nevű mappa Windows_7 mappája a operációs rendszerek központi telepítési megosztás Using a Remove-cikk parancsmag, a következő példában látható módon:Delete (remove) a folder named Windows_7 folder in the Operating Systems folder in a deployment share using the Remove-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Remove-Item "DS002:\Operating Systems\Windows_7" 
  

  A parancsmag megjeleníti a mappa sikeres eltávolítását.The cmdlet displays the successful removal of the folder.

 7. Győződjön meg arról, hogy a mappa a következő parancs beírásával helyesen létrehozni:Verify that the folder is created correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_7 mappa nem jelenik meg az operációs rendszerek mappában található mappák listájában.The Windows_7 folder is no longer displayed in the list of folders in the Operating Systems folder.

Nevezze át a mappát egy központi telepítési megosztáson található, a Windows PowerShell használatávalRename a Folder in a Deployment Share Using Windows PowerShell

A Windows PowerShell telepítési megosztásban található mappa átnevezéseTo rename a folder in a deployment share using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg róla, hogy az MDT központi telepítések közös meghajtók visszaállnak használata a Windows PowerShell a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Az MDT központi telepítések listájának megtekintése a Windows PowerShell-meghajtókat, az egyes központi telepítések egy megosztás megosztáshoz, segítségével a Get-PSDrive parancsmag az alábbiak szerint:View the list of MDT deployments share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet as follows:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell szolgáltatással a MDTProvider meghajtókat is szerepelnek, mindegyik központi telepítési megosztás egy listája.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share.

 4. Nevű mappa átnevezése Windows_8 való Win_8 az operációs rendszerek mappát egy központi telepítési megosztáshoz a segítségével a ren parancs, a következő példában látható módon:Rename a folder named Windows_8 to Win_8 in the Operating Systems folder in a deployment share using the ren command, as shown in the following example:

  ren "DS002:\Operating Systems\Windows_8" "Win_8" 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

 5. Győződjön meg arról, hogy a mappa megfelelően van-e el a következő parancs beírásával:Verify that the folder is removed correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_8 mappa neve módosult az Win_8.The Windows_8 folder is renamed to Win_8.

 6. Nevű mappa átnevezése Windows_7 való Win-7 az operációs rendszerek mappát egy központi telepítési megosztáshoz a segítségével a Elemátnevezés parancsmag, a következő példában látható módon:Rename a folder named Windows_7 to Win-7 in the Operating Systems folder in a deployment share using the Rename-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Rename-Item "DS002:\Operating Systems\Windows_7" "Win_7" 
  

  A parancsmag megjeleníti a sikeres nevezze át a mappát.The cmdlet displays the successful rename of the folder.

 7. Győződjön meg arról, hogy a mappa a következő parancs beírásával helyesen létrehozni:Verify that the folder is created correctly by typing the following command:

  dir "DS002:\Operating Systems" 
  

  A Windows_7 mappa neve módosult az Win_7.The Windows_7 folder is renamed to Win_7.

Megosztások csomagokat, operációsrendszer-szolgáltatás alkalmazásának automatizálásaAutomating the Application of Operating System Service Packs in Deployment Shares

Operációs rendszer szervizcsomagok mintaszoftver életciklusa normál részét képezik.Operating system service packs are a normal part of the software life cycle. A meglévő operációs rendszerek központi telepítési megosztás frissítenie kell ezeket a szervizcsomagok, annak biztosítására, hogy újonnan telepített, vagy frissíteni a számítógépek naprakészek a legfrissebb biztonsági javaslatok és a konfigurációs beállításokat.The existing operating systems in deployment shares need to be updated with these service packs to help ensure that newly deployed or refreshed computers are current with the latest security recommendations and configuration settings.

Ha egy szervezet rendelkezik több operációs rendszer számos megosztások minden központi telepítési megosztás esetekben manuális frissítéséhez a szervizcsomagok az operációs rendszerek minden központi telepítési megosztáson található, a folyamat időigényes lehet.In instances where an organization has many deployment shares with multiple operating systems in each deployment share, the process for manually updating the operating systems in each deployment share with the service packs can be time consuming. Az automatizálás az operációs rendszer szolgáltatás alkalmazás módszerei csomagok központi telepítési megosztás tartalmaznak:The methods for automating the application of operating system service packs in deployment shares include:

Az alkalmazás az operációs rendszer szervizcsomagok frissített forrás-adathordozóján automatizálásaAutomating the Application of Operating System Service Packs from Updated Source Media

Automatizálható a Windows PowerShell segítségével, hogy a forrás-adathordozóján a szervizcsomagra, például DVD-ről, amelyen a Windows 7 SP1 szervizcsomagot tartalmazó operációs rendszer szervizcsomagok frissítését.You can automate the process of updating operating system service packs using Windows PowerShell when you have source media that include the service pack, such as having a DVD that has Windows 7 with SP1 already integrated.

Ehhez a metódushoz az operációs rendszer forrás-adathordozóján a szervizcsomag felülírt a meglévő operációs rendszer fájljait a központi telepítési megosztás Windows PowerShell használatával a szervizcsomag nélkül.For this method, the operating system source media with the service pack is copied over the existing operating system files without the service pack in the deployment share using Windows PowerShell.

Operációs rendszer szervizcsomagok frissítések forrás-adathordozóján a Windows PowerShell használatával automatikusanTo automate the application of operating system service packs from updates source media using Windows PowerShell

 1. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 2. Győződjön meg arról, hogy az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállnak a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure that the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 3. Az MDT központi telepítések listájának megtekintése a Windows PowerShell-meghajtókat, az egyes központi telepítések egy megosztás megosztáshoz, segítségével a Get-PSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:View the list of MDT deployments share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell szolgáltatással a MDTProvider meghajtókat is szerepelnek, mindegyik központi telepítési megosztás egy listája.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share.

 4. Eltávolítja a mappát a meglévő operációs rendszerhez a központi telepítési megosztás segítségével a Get-ChildItem és Remove-cikk parancsmagok, a következő példában látható módon:Remove the folder for the existing operating system from the deployment share using the Get-ChildItem and Remove-Item cmdlets, as shown in the following example:

  Get-ChildItem “DS002:\Operating Systems\Windows 7” –recurse | Remove-Item –recurse –force 
  

  Ebben a példában DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

 5. Másolja az operációs rendszer forrásfájlokat, amelyek segítségével integrált szervizcsomag tartalmát a elem parancsmag, a következő példában látható módon:Copy the contents of the operating system source files that have the service pack integrated using the Copy-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Copy-Item "E:\*" -Destination "DS002:\Operating Systems\Windows 7"-Recurse -Force 
  

  Ebben a példában az operációs rendszer forrásfájljai, az E meghajtón és DS002: nevét egy Windows PowerShell meghajtót ad vissza a 3. lépésben.In this example, the operating system source files are on drive E, and DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 3.

 6. Frissítse a központi telepítési megosztás adtuk meg az MDT központi telepítési adathordozó frissítés-MDTMedia parancsmag.Update any MDT deployment media based on deployment share using Update-MDTMedia cmdlet.

  További információ az MDT központi telepítési adathordozó alapján a központi telepítés frissítése megosztáshoz segítségével frissítés-MDTMedia parancsmag, lásd: frissítés telepítési adathordozó Windows PowerShell használatával.For more information about how to update MDT deployment media based on deployment share using Update-MDTMedia cmdlet, see Updating Deployment Media Using Windows PowerShell.

Az alkalmazás referencia-számítógép és a Windows PowerShell segítségével operációs rendszer szervizcsomagok automatizálásaAutomating the Application of Operating System Service Packs Using a Reference Computer and Windows PowerShell

Automatizálható a Windows PowerShell használatával, ha csak a szervizcsomagot, amely még nincs integrálva az operációs rendszer, például hogy SP1 a Windows 7 még nincs integrálva van a Windows 7-lemezkép az operációs rendszer szervizcsomagok frissítését.You can automate the process of updating operating system service packs using Windows PowerShell when you have only the service pack that is not yet integrated with the operating system, such as having SP1 for Windows 7 not yet integrated with a Windows 7 image.

Ehhez a metódushoz az operációs rendszer központi telepítése a szervizcsomag nélküli egy referencia-számítógépről.For this method, deploy the operating system without the service pack to a reference computer. A referencia-számítógépet, majd alkalmazhatja a szervizcsomagot.Then, apply the service pack to the reference computer. Ezután rögzítheti az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógépről.Next, capture an operating system image of the reference computer. Végül másolja a rögzített .wim fájl át az Install.wim fájlt a központi telepítési megosztás Windows PowerShell használatával az operációs rendszerben.Finally, copy the captured .wim file over the Install.wim file in the operating system in the deployment share using Windows PowerShell.

Operációs rendszer szervizcsomagok frissítések forrás-adathordozóján a Windows PowerShell használatával automatikusanTo automate the application of operating system service packs from updates source media using Windows PowerShell

 1. A cél operációs rendszer központi telepítése a referencia-számítógépen.Deploy the target operating system to a reference computer.

  A referencia-számítógép központi telepítéséről további információkért lásd a következőket az MDT dokumentumban használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet:For more information on how to deploy a reference computer, see the following resources in the MDT document, Using the Microsoft Deployment Toolkit:

  • "Az LTI központi telepítést, hogy a referencia-számítógép előkészítése""Preparing for LTI Deployment to the Reference Computer"

  • "Központi telepítése és az LTI a referencia-számítógép lemezképének rögzítése""Deploying To and Capturing an Image of the Reference Computer in LTI"

 2. A kívánt szervizcsomag telepítése a referencia-számítógépre.Install the desired service pack to the reference computer.

  További információ a szervizcsomag telepítésével a szervizcsomag kísérő dokumentációjában találhat.For more information on how to install the service pack, see the documentation accompanying the service pack.

 3. Rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép létrehozásával és a feladatütemezés központi telepítése a Sysprep és a rögzítési feladat feladatütemezési sablont.Capture an image of the reference computer by creating and deploying a task sequence based on the Sysprep and Capture task sequence template.

  Feladatütemezés létrehozásával kapcsolatos további információ alapján a Sysprep és a rögzítési feladat feladatütemezési sablon, tekintse meg a "Hozzon létre egy új feladat feladatütemezési a a központi telepítési munkaterület".For more information about creating a task sequence based on the Sysprep and Capture task sequence template, see "Create a New Task Sequence in the Deployment Workbench".

 4. Az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése a az MDT Windows PowerShell beépülő modul betöltése.Load the MDT Windows PowerShell snap-in as described in Loading the MDT Windows PowerShell Snap-In.

 5. Győződjön meg arról, az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat használ visszaállítása a visszaállítási-MDTPersistentDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Ensure the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are restored using the Restore-MDTPersistentDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Restore-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Ha már visszaállítása az MDT központi telepítéseket, amelyek a Windows PowerShell-meghajtókat, kapni fog egy figyelmeztető üzenet arról, hogy a parancsmag nem lehet helyreállítani a meghajtót.If the MDT deployments that share Windows PowerShell drives are already restored, you will receive a warning message indicating that the cmdlet is unable to restore the drive.

 6. Az MDT központi telepítések listájának megtekintése a Windows PowerShell-meghajtókat, az egyes központi telepítések egy megosztás megosztáshoz, segítségével a Get-PSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:View the list of MDT deployments share Windows PowerShell drives, one for each deployment share, using the Get-PSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  Get-PSDrive -PSProvider Microsoft.BDD.PSSnapIn\MDTProvider 
  

  A Windows PowerShell szolgáltatással a MDTProvider meghajtókat is szerepelnek, mindegyik központi telepítési megosztás egy listája.The list of Windows PowerShell drives provided using the MDTProvider are listed, one for each deployment share.

 7. A .wim-fájl, rögzített a 3. lépésben az Install.wim fájlt az operációs rendszerben a központi telepítési megosztás használatával keresztül másolja a elem parancsmag, a következő példában látható módon:Copy the .wim file captured in step 3 over the Install.wim file in the operating system in the deployment share using the Copy-Item cmdlet, as shown in the following example:

  Copy-Item "DS002:\Captures\Win7SP1.wim" -Destination "DS002:\Operating Systems\Windows 7\sources\Install.wim" Force 
  

  Ebben a példában a rögzített operációs rendszer lemezképének fájlban (Win7SP1.wim) a rögzíti a megosztáson található DS002: egy Windows PowerShell-meghajtó nevét a 6. lépésben vissza, és a meglévő Windows 7 operációs rendszer nevű mappában van tárolva Windows 7.In this example, the captured operating system image file (Win7SP1.wim) in the Captures folder in the share DS002: is the name of a Windows PowerShell drive returned in step 6, and the existing Windows 7 operating system is stored in folder named Windows 7.

 8. Frissítse a központi telepítési megosztás adtuk meg az MDT központi telepítési adathordozó frissítés-MDTMedia parancsmag.Update any MDT deployment media based on deployment share using Update-MDTMedia cmdlet.

  További információ az MDT központi telepítési adathordozó alapján a központi telepítés frissítése megosztáshoz segítségével frissítés-MDTMedia parancsmag, lásd: frissítés telepítési adathordozó Windows PowerShell használatával.For more information about how to update MDT deployment media based on deployment share using Update-MDTMedia cmdlet, see Updating Deployment Media Using Windows PowerShell.

Ház típusa alapján telepítés testre szabásaCustomizing Deployment Based on Chassis Type

Testre szabhatja a központi telepítést a számítógép váz típusa alapján.You can customize the deployment based on the chassis type of the computer. A parancsfájlok dolgozhatók fel a CustomSettings.ini fájl helyi változókat létrehozni.The scripts create local variables that can be processed in the CustomSettings.ini file. A helyi változók IsLaptop, IsDesktop, és IsServer jelzi, hogy a számítógép egy hordozható számítógép, az asztali számítógép vagy a kiszolgáló, illetve.The local variables IsLaptop, IsDesktop, and IsServer indicate whether the computer is a portable computer, desktop computer, or server, respectively.

Megjegyzés

A központi telepítési munkaterület korábbi verzióiban a IsServer jelző azt mutatták ki, hogy a meglévő operációs rendszer (például Windows Server 2003 Enterprise Edition) kiszolgálói operációs rendszert.In earlier versions of the Deployment Workbench, the IsServer flag indicated that the existing operating system is a server operating system (such as Windows Server 2003 Enterprise Edition). Ez a jelző át lett nevezve a IsServerOS.This flag has been renamed to IsServerOS.

Helyi változók megvalósítását a CustomSettings.ini fájlba.To implement local variables in the CustomSettings.ini file

 1. A a [Settings] részben, a a Priority . sor, a központi telepítési váz típusa alapján testreszabása egyéni szakasz hozzáadása (ByChassisType a következő példában, ahol váz számítógép típusát jelöli).In the [Settings] section, on the Priority line, add a custom section to customize deployment based on the chassis type (ByChassisType in the following example, where Chassis represents the type of computer).

 2. Hozzon létre az egyéni szakaszt, amely megfelel az 1. lépésben meghatározott egyéni szakaszban (ByChassisType a példában az alábbi példában, ahol váz számítógép típusát jelöli).Create the custom section that corresponds to the custom section defined in step 1 (ByChassisType in the example in following example, where Chassis represents the type of computer).

 3. Adja meg a szakasz az egyes váz észlelése (Subsection=Laptop-%IsLaptop%, Subsection=Desktop-%IsDesktop%, Subsection=Server-%IsServer% az alábbi példában).Define a subsection for each chassis type to detect (Subsection=Laptop-%IsLaptop%, Subsection=Desktop-%IsDesktop%, Subsection=Server-%IsServer% in the following example).

 4. Hozzon létre egy alszakasz minden True és False minden alszakasz a 3. lépésben meghatározott állapot (például [Laptop-True], [Laptop-False], [Desktop-True], [Desktop-False] az alábbi példában).Create a subsection for each True and False state of each subsection defined in step 3 (such as [Laptop-True], [Laptop-False], [Desktop-True], [Desktop-False] in the following example).

 5. Az egyes True és False alszakasz, vegye fel a megfelelő beállításokat, a ház típusa alapján.Under each True and False subsection, add the appropriate settings based on the chassis type.

  1 listázása. Ház típusa a CustomSettings.ini fájl alapuló telepítési példájátListing 1. Example of Customizing Deployment Based on Chassis Type in the CustomSettings.ini File

[Settings] 

Priority=...,ByLaptopType,ByDesktopType,ByServerType 

[ByLaptopType] 
Subsection=Laptop-%IsLaptop% 

[ByDesktopType] 
Subsection=Desktop-%IsDesktop% 

[ByServerType] 
Subsection=Server-%IsServer% 
. 
. 
. 

[Laptop-True] 
. 
. 
. 

[Laptop-False] 
. 
. 
. 

[Desktop-True] 
. 
. 
. 

[Desktop-False] 
. 
. 
. 

[Server-True] 
. 
. 
. 

[Server-False] 
. 
. 
. 

Alkalmazás korábbi verzióira alapuló alkalmazások központi telepítéseDeploying Applications Based on Earlier Application Versions

Gyakran létező számítógép egy operációs rendszer telepítésekor telepíteni fogja a ugyanazon a számítógépen korábban telepített alkalmazásokat.Often, when installing an operating system on an existing computer, you will install the same applications you previously installed on the computer. Ehhez használja az MDT-parancsfájlok (ebben az esetben, ZTIGather.wsf) két külön információforrásokat lekérdezése:Do this using MDT scripts (in particular, ZTIGather.wsf) to query two separate sources of information:

 • A Configuration Manager szoftver Hardverleltár szolgáltatáshoz.Configuration Manager software inventory feature. Minden alkalmazás csomag egy bejegyzést tartalmaz – az ebben az esetben a programok és szolgáltatások a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 listaelemek – telepítve a Configuration Manager leltározott legutóbbi a számítógép.Contains one record for each application package—in this case, listings in Program and Features in Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2—installed the last time Configuration Manager inventoried the computer.

 • A hozzárendelési táblában.A mapping table. Ismerteti, hogy mely csomagot és programot kell telepíteni az egyes rekordokhoz (mert a Program és a szolgáltatások vagy programok telepítése és törlése rekordokat nem adja meg, hogy pontosan mely csomag telepítve az alkalmazás lehetetlenné automatikusan válassza ki a csomagot készlet alapján önmagában).Describes which package and program need to be installed for each record (because the Program and Features or Add or Remove Programs records do not specify exactly which package installed the application, making it impossible to automatically select the package based on inventory alone).

  Dinamikus számítógép-specifikus alkalmazás telepítéseTo perform a dynamic computer-specific application installation

 1. Az MDT DB a táblázat segítségével csatlakozzon a cél operációs rendszer a felsorolt alkalmazások adott csomagok.Use the table in the MDT DB to connect specific packages with applications listed in the target operating system.

 2. A megfelelő csomag társítja az alkalmazás, Program és a szolgáltatások vagy programok telepítése és törlése szereplő adatokkal a táblázat feltöltéséhez.Populate the table with data that associates the appropriate package with the application listed in Program and Features or Add or Remove Programs.

  SQL-lekérdezést a táblázat feltöltéséhezSQL Query to Populate the Table

  use [MDTDB] 
  go 
  INSERT INTO [PackageMapping] (ARPName, Packages) VALUES('Office12.0', 'XXX0000F:Install Office 2010 Professional Plus') 
  go 
  

  A beszúrt sor csatlakozik a bejegyzés rendelkező számítógépek Office12.0 a Microsoft Office 2010 Professional Plus a csomagot.The inserted row connects any computer that has the entry Office12.0 with the Microsoft Office 2010 Professional Plus package.

  Ez azt jelenti, hogy a Microsoft Office 2010 Professional Plus jelenleg a Microsoft Office 2007 rendszerben (Office 12.0) futtató bármely számítógépen települ.This means that Microsoft Office 2010 Professional Plus will be installed on any computer currently running the 2007 Microsoft Office system (Office 12.0). Vegye fel az esetleges egyéb csomagokat hasonló bejegyzéseket.Add similar entries for any other packages. Bármely elem, amelynek nem található bejegyzés a rendszer figyelmen kívül hagyja (nem a csomag telepítése).Any item for which there is no entry is ignored (no package will be installed).

 3. A tárolt eljárás egyszerűbbé teheti a csatlakozás az adatokat a szoftverleltár-adatokat tartalmazó új tábla létrehozása.Create a stored procedure to simplify joining the information in the new table with the inventory data.

  use [MDTDB] 
  go 
  
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[RetrievePackages]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
  drop procedure [dbo].[RetrievePackages] 
  go 
  
  CREATE PROCEDURE [dbo].[RetrievePackages] 
  @MacAddress CHAR(17) 
  AS 
  
  SET NOCOUNT ON 
  
  /* Select and return all the appropriate records based on current inventory */ 
  SELECT * FROM PackageMapping 
  WHERE ARPName IN 
  ( 
   SELECT ProdID0 FROM CM_DB.dbo.v_GS_ADD_REMOVE_PROGRAMS a, CM_DB.dbo.v_GS_NETWORK_ADAPTER n 
   WHERE a.ResourceID = n.ResourceID AND 
   MACAddress0 = @MacAddress 
  ) 
  go 
  

  Portáladatbázis előző példában a tárolt eljárás feltételezi, hogy a Configuration Manager központi elsődleges hely adatbázisát a számítógépen, amelyen az SQL Server fut, az MDT-Adatbázisból.The stored procedure in the preceeding example assumes that the Configuration Manager central primary site database resides on the computer on which SQL Server is running as the MDT DB. Ha a központi elsődleges hely adatbázisát egy másik számítógépen található, a megfelelő módosításokat kell végezni a tárolt eljárás.If the central primary site database resides on a different computer, the appropriate modifications need to be made to the stored procedure. Emellett az adatbázis nevét (CM_DB) meg kell adni.In addition, the name of the database (CM_DB) must be updated. Is érdemes lehet további fiókok olvasási hozzáférés biztosítása a v_GS_ADD_REMOVE_PROGRAMS megtekintése a Configuration Manager adatbázisába.Also consider granting additional accounts Read access to the v_GS_ADD_REMOVE_PROGRAMS view in the Configuration Manager database.

 4. Konfigurálja a CustomSettings.ini fájl lekérdezni az adatbázistáblához szakasz nevének megadásával ([DynamicPackages] a a prioritás lista) az adatbázis-információ mutat.Configure the CustomSettings.ini file to query this database table by specifying the name of a section ([DynamicPackages] in the Priority list) that points to the database information.

  [Settings] 
  … 
  Priority=MacAddress, DefaultGateway, DynamicPackages, Default 
  … 
  
 5. Hozzon létre egy [DynamicPackages] szakasz adatbázis szakasz nevének megadásához.Create a [DynamicPackages] section to specify the name of a database section.

  [DynamicPackages] 
  SQLDefault=DB_DynamicPackages 
  
 6. Hozzon létre egy adatbázis szakaszban adja meg az adatbázis információkat és a lekérdezés adatait.Create a database section to specify the database information and query details.

  [DB_DynamicPackages] 
  SQLServer=SERVER1 
  Database=MDTDB 
  StoredProcedure=RetrievePackages 
  Parameters=MacAddress 
  SQLShare=Logs 
  Instance=SQLEnterprise2005 
  Port=1433 
  Netlib=DBNMPNTW 
  

  A portáladatbázis előző példában az MDT DB nevű MDTDB azon a számítógépen fut az SQL Server instanced nevű kiszolgáló1 lesznek lekérdezve.In the preceeding example, the MDT DB named MDTDB on the computer running the SQL Server instanced named SERVER1 will be queried. Az adatbázis tartalmaz nevű tárolt eljárás RetrievePackages (a 3. lépésben létrehozott).The database contains a stored procedure named RetrievePackages (created in step 3).

  Amikor ZTIGather.wsf fut, a Structured Query Language (SQL) SELECT utasítás automatikusan jön létre, és az értéke a MakeModelQuery egyéni kulcs objektumnak átadott paraméterként a lekérdezés:When ZTIGather.wsf runs, a Structured Query Language (SQL) SELECT statement is automatically generated, and the value of the MakeModelQuery custom key is passed as a parameter to the query:

  EXECUTE RetrievePackages ? 
  

  Az aktuális értékét az MACAddress egyéni kulcs helyettesítődik a megfelelő "?".The actual value of the MACAddress custom key will be substituted for the corresponding "?". Ez a lekérdezés visszaadja a sorokat a 2. lépésben megadott rekordkészlet.This query returns a record set with the rows entered in step 2.

  Egy változó számú argumentum nem adható át tárolt eljárás számára.A variable number of arguments cannot be passed to a stored procedure. Ennek eredményeképpen amikor egy számítógépen egynél több MAC-cím, nem minden MAC-címek átadhatók a tárolt eljárás.As a result, when a computer has more than one MAC address, not all MAC addresses can be passed to the stored procedure. Alternatív megoldásként cserélje le a tárolt eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a nézet lekérdezése nézet egy SELECT utasítást egy IN összes MAC-cím értékek záradékban.As an alternative, replace the stored procedure with a view that allows querying the view with a SELECT statement with an IN clause to pass all the MAC address values.

  A forgatókönyvben, itt bemutatott alapján, ha az aktuális számítógép értéke Office12.0 beszúrt a tábla (2. lépés), egy sort ad vissza (XXX0000F:Install Office 2010 Professional Plus).Based on the scenario presented here, if the current computer has the value Office12.0 inserted into the table (step 2), the one row is returned (XXX0000F:Install Office 2010 Professional Plus). Ez azt jelzi, hogy a csomag XXX0000F:Install Office 2001 Professional Plus telepíti a ZTI folyamat során az állapot-visszaállítási fázist.This indicates that package XXX0000F:Install Office 2001 Professional Plus will be installed by the ZTI process during the State Restore Phase.

Teljesen automatizált LTI telepítési forgatókönyvFully Automated LTI Deployment Scenario

LTI fő célja, lehetőség szerint a telepítési folyamat automatizálására.The main purpose of LTI is to automate the deployment process as much as possible. Bár ZTI teljes körű telepítésére automatizálás az MDT és a központi Windows-telepítési szolgáltatások használatáról, LTI tudja kezelni a kevesebb infrastruktúrával kapcsolatos követelményei.Although ZTI provides full deployment automation using the MDT scripts and Windows Deployment Services, LTI is designed to work with fewer infrastructure requirements.

A Windows központi telepítése varázsló jelenik meg a varázslólapok csökkentése (vagy kiküszöbölése) segítségével az LTI telepítési folyamat automatizálható.You can automate the Windows Deployment Wizard used in the LTI deployment process to reduce (or eliminate) the wizard pages displayed. A teljes Windows központi telepítése varázsló megadásával kihagyhatja a SkipWizard CustomSettings.ini tulajdonságot.You can skip the entire Windows Deployment Wizard by specifying the SkipWizard property in CustomSettings.ini. Hagyja ki a varázsló egyes lapjain, használja a következő tulajdonságokkal:To skip individual wizard pages, use the following properties:

 • SkipAdminPasswordSkipAdminPassword

 • SkipApplicationsSkipApplications

 • SkipBDDWelcomeSkipBDDWelcome

 • SkipBitLockerSkipBitLocker

 • SkipBitLockerDetailsSkipBitLockerDetails

 • SkipTaskSequenceSkipTaskSequence

 • SkipCaptureSkipCapture

 • SkipComputerBackupSkipComputerBackup

 • SkipComputerNameSkipComputerName

 • SkipDomainMembershipSkipDomainMembership

 • SkipFinalSummarySkipFinalSummary

 • SkipLocaleSelectionSkipLocaleSelection

 • SkipPackageDisplaySkipPackageDisplay

 • SkipProductKeySkipProductKey

 • SkipSummarySkipSummary

 • SkipTimeZoneSkipTimeZone

 • SkipUserDataSkipUserData

Ezek az egyes tulajdonságok kapcsolatos további információkért tekintse meg a megfelelő tulajdonság az MDT-dokumentumban eszközkészlet hivatkozás.For more information about these individual properties, see the corresponding property in the MDT document Toolkit Reference.

A varázsló minden lapján kihagyva adja meg a vonatkozó tulajdonságok általában a CustomSettings.ini és BootStrap.ini fájlok oldalon keresztül összegyűjtött értékeket.For each wizard page skipped, provide the values for the corresponding properties that are typically collected through the wizard page in the CustomSettings.ini and BootStrap.ini files. További információ a tulajdonságokat, amelyeket meg kell adni ezeket a fájlokat, című szakaszban "Biztosító tulajdonságok a kihagyott telepítési varázslólapok", az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information about the properties that must be configured in these files, see the section, "Providing Properties for Skipped Deployment Wizard Pages", in the MDT document Toolkit Reference.

Teljesen automatizált LTI módú központi telepítés számítógép frissítési forgatókönyvekFully Automated LTI Deployment for a Refresh Computer Scenario

A következő példa bemutatja a számítógép frissítése forgatókönyv esetén hagyja ki az összes Windows központi telepítése varázsló lapok használt CustomSettings.ini fájl.The following illustrates a CustomSettings.ini file used for a Refresh Computer scenario to skip all Windows Deployment Wizard pages. Ez a példa a megadására, amikor a rendszer kihagyja a varázslólap van tulajdonságok azonnal alatt a tulajdonság, amely kihagyja a varázsló oldalán.In this sample, the properties to provide when skipping the wizard page are immediately beneath the property that skips the wizard page.

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac /lae 
SkipCapture=YES 
SkipAdminPassword=YES 
SkipProductKey=YES 

DeploymentType=REFRESH 

SkipDomainMembership=YES 
JoinDomain=DomainName 
DomainAdmin=Administrator 
DomainAdminDomain=DomainName 
DomainAdminPassword=a_secure_password 

SkipUserData=yes 
UserDataLocation=AUTO 
UDShare=\\Servername\Sharename\Directory 
UDDir=%ComputerName% 

SkipComputerBackup=YES 
ComputerBackuplocation=AUTO 
BackupShare=\\Servername\Backupsharename 
BackupDir=%ComputerName% 

SkipTaskSequence=YES 
TaskSequenceID=Enterprise 

SkipComputerName=YES 
OSDComputerName=%ComputerName% 

SkipPackageDisplay=YES 
LanguagePacks001={3af4e3ce-8122-41a2-9cf9-892145521660} 
LanguagePacks002={84fc70d4-db4b-40dc-a660-d546a50bf226} 

SkipLocaleSelection=YES 
UILanguage=en-US 
UserLocale=en-CA 
KeyboardLocale=0409:00000409 

SkipTimeZone=YES 
TimeZoneName=China Standard Time 

SkipApplications=YES 
Applications001={a26c6358-8db9-4615-90ff-d4511dc2feff} 
Applications002={7e9d10a0-42ef-4a0a-9ee2-90eb2f4e4b98} 
UserID=Administrator 
UserDomain=DomainName 
UserPassword=P@ssw0rd 

SkipBitLocker=YES 
SkipSummary=YES 
Powerusers001=DomainName\Username 

Az új számítógép forgatókönyvnek teljesen automatizált LTI módú központi telepítésFully Automated LTI Deployment for a New Computer Scenario

Egy új számítógép forgatókönyv esetén hagyja ki az összes Windows központi telepítése varázsló lapok használt CustomSettings.ini fájl, például a következő:The following is an example of a CustomSettings.ini file used for a New Computer scenario to skip all Windows Deployment Wizard pages. Ez a példa a megadására, amikor a rendszer kihagyja a varázslólap van tulajdonságok azonnal alatt a tulajdonság, amely kihagyja a varázsló oldalán.In this sample, the properties to provide when skipping the wizard page are immediately beneath the property that skips the wizard page.

[Settings] 
Priority=Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac /lae 

SkipCapture=YES 
ComputerBackupLocation=\\WDG-MDT-01\Backup$\ 
BackupFile=MyCustomImage.wim 

SkipAdminPassword=YES 
SkipProductKey=YES 

SkipDomainMembership=YES 
JoinDomain=WOODGROVEBANK 
DomainAdmin=Administrator 
DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK 
DomainAdminPassword=P@ssw0rd 

SkipUserData=Yes 
UserDataLocation=\\WDG-MDT-01\UserData$\Directory\usmtdata 

SkipTaskSequence=YES 
TaskSequenceID=Enterprise 

SkipComputerName=YES 
OSDComputerName=%SerialNumber% 

SkipPackageDisplay=YES 
LanguagePacks001={3af4e3ce-8122-41a2-9cf9-892145521660} 
LanguagePacks002={84fc70d4-db4b-40dc-a660-d546a50bf226} 

SkipLocaleSelection=YES 
UILanguage=en-US 
UserLocale=en-CA 
KeyboardLocale=0409:00000409 

SkipTimeZone=YES 
TimeZoneName=China Standard Time 

SkipApplications=YES 
Applications001={a26c6358-8db9-4615-90ff-d4511dc2feff} 
Applications002={7e9d10a0-42ef-4a0a-9ee2-90eb2f4e4b98} 

SkipBitLocker=YES 
SkipSummary=YES 
Powerusers001=WOODGROVEBANK\PilarA 
CaptureGroups=YES 
SLShare=\\WDG-MDT-01\UserData$\Logs 
Home_page=http://www.microsoft.com/NewComputer 

Webszolgáltatások hívása az MDT-benCalling Web Services in MDT

Az MDT korábbi verzióiban a szabályok feldolgozása támogatva volt CustomSettings.ini és adatbázisok, ahol a helyi számítógépről értékek beolvasása volt – általában a WMI segítségével – mire szükség minden olyan számítógépen hajtható végre a telepítés során a vonatkozó döntések meghozatalában.In earlier versions of MDT, rules processing was supported through CustomSettings.ini and databases, from which you could retrieve values from the local computer—typically using WMI—to make decisions on what needed to be done on each computer during deployment. Ezenkívül lehetett létrehozni az SQL-lekérdezések és tárolt eljárást a további adatok lekérését külső adatbázisokat.In addition, you could make SQL queries and stored procedure calls to retrieve additional information from external databases. Ezzel a megközelítéssel, kihívás, ha volt – különösen a biztonságos SQL-kapcsolatot.There were challenges with that approach, though—especially with making secure SQL connections.

A probléma megoldásához érdekében MDT webszolgáltatás-hívás a CustomSettings.ini megadott egyszerű szabályok alapján, hogy rendelkezik.To help with this problem, MDT has the ability to make web service calls based on simple rules defined in CustomSettings.ini. Ezeket a webszolgáltatási kérelmeket nem igényelnek semmilyen különleges biztonsági környezetben, és használható bármely TCP/IP-port van szükség, egyszerűbbé teheti a tűzfal-konfigurációk.These web service requests do not require any special security context and can use whatever TCP/IP port is needed to simplify firewall configurations.

Az alábbiakban látható egy különös webszolgáltatás hívására CustomSettings.ini konfigurálása.The following shows how to configure CustomSettings.ini to call a particular web service. Ebben a forgatókönyvben a webszolgáltatás van véletlenszerűen kiválaszt egy internetes keresési.In this scenario, the web service is chosen at random from an Internet search. Bemeneti irányítószámát vesz igénybe, és a város, az állapot, a körzetszámot és a időzónában (betűvel) a megadott irányítószámnak adja vissza.It takes a postal code as input and returns the city, state, area code, and time zone (as a letter) for the specified postal code.

[Settings] 
Priority=Default, USZipService 
Properties=USZip, City, State, Zip, Area_Code, Time_Zones  
[Default] 
USZip=98052  
[USZipService] 
WebService=http://www.webservicex.net/uszip.asmx/GetInfoByZIP 
Parameters=USZip 

Ez a kód végrehajtása a következő hasonló kimenetet hoz létre:Executing this code produces output similar to the following:

Added new custom property USZIP 
Added new custom property CITY 
Added new custom property STATE 
Added new custom property ZIP 
Added new custom property AREA_CODE 
Added new custom property TIME_ZONES 
Using from [Settings]: Rule Priority = DEFAULT, USZIPSERVICE 
------ Processing the [DEFAULT] section ------ 
Property USZIP is now = 98052 
Using from [DEFAULT]: USZIP = 98052 
------ Processing the [USZIPSERVICE] section ------ 
Using COMMAND LINE ARG: Ini file = CustomSettings.ini 
CHECKING the [USZIPSERVICE] section 
About to execute web service call to http://www.webservicex.net/uszip.asmx/GetInfoByZIP: USZip=98052 
Response from web service: 200 OK 
Successfully executed the web service. 
Property CITY is now = Redmond 
Obtained CITY value from web service: CITY = Redmond 
Property STATE is now = WA 
Obtained STATE value from web service: STATE = WA 
Property ZIP is now = 98052 
Obtained ZIP value from web service: ZIP = 98052 
Property AREA_CODE is now = 425 
Obtained AREA_CODE value from web service: AREA_CODE = 425 
------ Done processing CustomSettings.ini ------ 

Van néhány kisebb komplikációk, amikor a webszolgáltatást futtató figyelendő:There are a few minor complications to watch for when running a web service:

 • Semmilyen hatása nem különleges proxykiszolgálókkal.Do not do anything special with proxy servers. Ha nincs jelen egy névtelen proxy, használni, de a proxy hitelesítése problémákat okozhatnak.If there is an anonymous proxy present, use it, but authenticating proxies could cause problems. A legtöbb esetben egy webszolgáltatás-bővítmény nem lesz meghívva.In most cases, a web service will not be called.

 • CustomSettings.ini vagy ZTIGather.xml megkeresi az XML-címke miatt a webszolgáltatás-hívások (csak, az adatbázis-lekérdezés vagy a más szabályok) adott vissza a meghatározott tulajdonság.CustomSettings.ini or ZTIGather.xml searches for properties defined in the XML markup returned as a result of the web service call (just as with a database query or other rule). Azonban XML, a művelet és a nagybetűk között.However, the XML search is case sensitive. Szerencsére az itt leírt webszolgáltatás adja vissza összes nagybetűs tulajdonság nevét, amely ZTIGather.xml vár.Fortunately, the web service described here returns all uppercase property names, which is what ZTIGather.xml expects. Adja meg ezt a kis vagy -és nagybetűket bejegyzés újból lehetőség.It is possible to remap lowercase or mixed-case entries to get around this.

 • A POST kérelmet a webszolgáltatás használata javasolt, ezért a webszolgáltatás-hívások képes támogatni, meg kell adni egy POST.A POST request to the web service is recommended, so the web service call must be able to support a POST.

Kapcsolódás hálózati erőforrásokhozConnecting to Network Resources

LTI és ZTI telepítési folyamat során szüksége lehet az access egy hálózati erőforráshoz, a központi telepítési megosztást tartalmazó kiszolgálótól eltérő kiszolgálón.During LTI and ZTI deployment processes, you might require access to a network resource on a server different from the server hosting the deployment share. Ön hitelesíteni kell a kiszolgálón, hogy a megosztott mappák vagy a szolgáltatások nem végezheti el.You must be authenticated on the other server so that you can access shared folders or services there. Például telepítheti egy alkalmazás egy kiszolgálón megosztott mappából eltérő a központi telepítési megosztás, az MDT-parancsfájlokat használó futtató kiszolgálón.For example, you can install an application from a shared folder on a server other than the server hosting the deployment share that the MDT scripts use.

Megjegyzés

SQL Server-adatbázisok védelmét a központi telepítési megosztás üzemeltető kiszolgáló azon lekérdezni, tekintse meg a adatbázis, DBID, DBPwd, példány , Hálózati függvénytár, rendelés, paraméterek, ParameterCondition, SQLServer , SQLShare, és tábla tulajdonságok az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.To query SQL Server databases hosted on a server other than the server hosting the deployment share, see the Database, DBID, DBPwd, Instance, NetLib, Order, Parameters, ParameterCondition, SQLServer, SQLShare, and Table properties in the MDT document Toolkit Reference.

A ZTIConnect.wsf parancsfájl használatával más kiszolgálókkal, és azok az erőforrások elérésének.Using the ZTIConnect.wsf script, you can connect to other servers and access resources on them. Az a ZTIConnect.wsf parancsfájl szintaxisa a következő (ahol unc_path a kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz egy univerzális elnevezési konvenció [UNC] elérési út):The syntax for the ZTIConnect.wsf script is as follows (where unc_path is a Universal Naming Convention [UNC] path to connect to the server):

Cscript.exe “%SCRIPTROOT%\ZTIConnect.wsf” /uncpath:unc_path 

A legtöbb esetben a ZTIConnect.wsf parancsfájl futtatása a feladat-Sorrendvezérlőtől feladatként.In most instances, you run the ZTIConnect.wsf script as a Task Sequencer task. Futtassa a ZTIConnect.wsf parancsfájlt a központi telepítési megosztás üzemeltető kiszolgálón eltérő kiszolgálókhoz való hozzáférést igénylő feladatok előtt.Run the ZTIConnect.wsf script prior to tasks requiring access to a server other than the server hosting the deployment share.

A ZTIConnect.wsf parancsfájl a feladatütemezés buildek feladatként hozzáadásaTo add the ZTIConnect.wsf script as a task to the task sequence of a build

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence van a feladatütemezés módosításához).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the task sequence to modify).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 5. A feladatütemezés lapon, keresse meg a csoport (ahol csoport a csoportot, amely a ZTIConnec.wsf parancsprogrammal van), és kattintson a Hozzáadás.Click the Task Sequence tab, browse to group (where group is the group in which to run the ZTIConnec.wsf script), and click Add. Kattintson a általános, és kattintson a parancssor futtatása.Click General, and then click Run Command Line.

  Megjegyzés

  A cél kiszolgálón erőforrásokhoz való hozzáférést igénylő feladatok hozzáadása előtt adja hozzá a feladatot.Add the task before adding any tasks that require access to resources on the target server.

 6. Fejezze be a tulajdonságok lap az új feladat, az alábbi információk alapján:Complete the Properties tab of the new task using the following information:

  Ebben a mezőbenIn this box EhhezDo this
  NévName Típus kapcsolódás a kiszolgálóhoz (server esetén a kiszolgáló, amelyhez csatlakozni szeretne a nevét).Type Connect to server (where server is the name of the server to which to connect).
  LeírásDescription Az szöveg, amely ismerteti, hogy a kapcsolat miért kell tenni.Type text that explains why the connection needs to be made.
  a parancsCommand Típus Cscript.exe "" "% SCRIPTROOT%\ZTIConnect.wsf" /uncpath:unc_path (ahol unc_path UNC elérési útja egy megosztott mappát a kiszolgálón).Type Cscript.exe “%SCRIPTROOT%\ZTIConnect.wsf” /uncpath:unc_path (where unc_path is the UNC path to a shared folder on the server).
 7. Fejezze be a beállítások lap az új feladat, az alábbi információk alapján.Complete the Options tab of the new task using the following information. Ha, fogadja el az alapértelmezett értékeket, és kattintson OK.Unless specified, accept default values, and then click OK.

  Ebben a mezőbenIn this box EhhezDo this
  Sikeres kódokSuccess codes Típus 0 3010.Type 0 3010. (A ZTIConnect.wsf parancsfájl visszaad sikeres befejezését követően ezek kódok.)(The ZTIConnect.wsf script returns these codes upon successful completion.)
  Feltételek listamezőConditions list box Adja hozzá azokat a feltételeket, amely szükséges lehet.Add any conditions that might be necessary. (A legtöbb esetben ez a feladat használatához szükséges feltételek nem.)(In most instances this task requires no conditions.)

  A feladat, amely a ZTIConnect.wsf parancsfájl adásakor ezt követő feladatok a megadott kiszolgálón hálózati erőforrások eléréséhez a /uncpath ZTIConnect.wsf parancsfájl lehetőséget.After adding the task that will run the ZTIConnect.wsf script, subsequent tasks can access network resources on the server specified in the /uncpath option of the ZTIConnect.wsf script.

A megfelelő illesztőprogramok azonos hardvereszközök, de különböző gyártmányának és modelljének rendelkező számítógépre történő telepítésénekDeploying the Correct Device Drivers to Computers with the Same Hardware Devices but Different Make and Model

Modell számok és nevek változata létezhetnek gyakorlatilag illesztőprogram készletében nincs különbség.Variations on model numbers and names can exist with virtually no difference in the driver set. E változások modell számát, a neveket feleslegesen növelheti így több adatbáziselemek adott modell fordított időt.These variations in model numbers and names can unnecessarily increase time spent making multiple database entries for a given model. Az alábbi eljárás bemutatja, hogyan határozza meg egy új tulajdonságon keresztül egy felhasználó kilépési függvény hívásához szükséges, hogy a modell számának egy részét adja vissza.The following procedure shows how to define a new property using a user exit function call that returns a substring of the model number.

A modell aliasok létrehozásáraTo create model aliases

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Az a tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a szabályok fülre.In the Properties dialog box, click the Rules tab.

 5. Az MDT-adatbázis gyártmányának és modelljének szakaszokban hardvertípusok aliasok létrehozására.Create aliases for hardware types in the Make and Model sections of the MDT DB. Csonkolja a modell típusa: a megnyitott zárójelben "(" a modell neve.Truncate the model type at the open parentheses “(” in the model name. Például HP DL360 (G112) válik HP DL360.For example, HP DL360 (G112) becomes HP DL360.

 6. Az egyéni változó hozzáadása ModelAlias minden szakaszhoz.Add the custom variable ModelAlias to each section.

 7. Hozzon létre egy új [SetModel] szakasz.Create a new [SetModel] section.

 8. Adja hozzá a [SetModel] szakaszban a prioritás beállításait a [Settings] szakasz.Add the [SetModel] section to the Priority settings in the [Settings] section.

 9. Adja hozzá a sort a ModelAlias szakaszt, hogy csonkolja a modell neve, a felhasználói kilépési parancsfájl tekintse meg a "(".Add a line to the ModelAlias section to refer to a user exit script that will truncate the model name at the “(”.

 10. Hozzon létre egy MMApplications adatbázis keresési ahol ModelAlias egyenlő modell.Create an MMApplications database lookup where ModelAlias is equal to Model.

 11. Hozzon létre egy felhasználó kilépési parancsprogramot, és naplózza azt a CustomSettings.ini fájl csonkolni a modellnév könyvtárába.Create a user exit script and place it in the same directory as the CustomSettings.ini file to truncate the model name.

  Az alábbiakban látható egy CustomSettings.ini és a felhasználó kilép parancsfájl, illetve.The following shows a CustomSettings.ini and the user exit script, respectively.

  CustomSettings.ini:CustomSettings.ini:

  [Settings]  
  Priority=SetModel, MMApplications, Default  
  Properties= ModelAlias  
  [SetModel]  
  ModelAlias=#SetModelAlias()#  
  Userexit=Userexit.vbs  
  [MMApplications]  
  SQLServer=Server1 
  Database=MDTDB  
  Netlib=DBNMPNTW  
  SQLShare=logs  
  Table= MakeModelSettings  
  Parameters=Make, ModelAlias  
  ModelAlias=Model  
  Order=Sequence 
  

  Felhasználói kilépési parancsfájl:User Exit Script:

  Function UserExit(sType, sWhen, sDetail, bSkip)  
   UserExit = Success  
  End Function  
  
  Function SetModelAlias()  
   If Instr(oEnvironment.Item("Model"), "(") <> 0 Then  
    SetModelAlias = Left(oEnvironment.Item("Model"), _ 
             Instr(oEnvironment.Item("Model"), _ 
              "(") - 1)  
    oLogging.CreateEntry "USEREXIT – " & _ 
     "ModelAlias has been set to " & SetModelAlias, _ 
     LogTypeInfo 
   Else  
    SetModelAlias = oEnvironment.Item("Model")  
    oLogging.CreateEntry " USEREXIT - " & _ 
     "ModelAlias has not been changed.", LogTypeInfo  
   End if  
  End Function 
  

Feltételes feladatütemezési lépések konfigurálásaConfiguring Conditional Task Sequence Steps

Bizonyos esetekben érdemes egy feladatütemezési lépés feltételesen meghatározott feltételek alapján.In some scenarios, consider running a task sequence step conditionally based on defined criteria. Ezek a feltételek bármely kombinációja határozza meg, hogy fusson-e a feladatütemezési lépés lehet hozzáadni.Any combinations of these conditions can be added to determine whether the task sequence step should run. Például egy feladatütemezési változó értékének és segítségével egy beállításjegyzékbeli beállítás értékét határozza meg, hogy a feladatütemezés sikertelen lépés fusson-e.For example, use the value of a task sequence variable and the value of a registry setting to determine whether a task sequence step should run.

Az MDT használatával, a felhasználóidentitás feladatütemezés futtatásának:Using MDT, run a task sequence conditionally based on:

 • Egy vagy több IF utasításokOne or more IF statements

 • A feladatütemezési változóA task sequence variable

 • A cél operációs rendszer verziójaThe version of the target operating system

 • A logikai WMI-lekérdezés eredményeThe Boolean results of a WMI query

 • Egy beállításjegyzék-beállítástA registry setting

 • A célként megadott számítógépre telepített szoftverThe software installed on the target computer

 • A mappa tulajdonságainakThe properties of a folder

 • A fájlok tulajdonságaitThe properties of a file

Egy feltételes feladatütemezési lépés konfigurálásaConfiguring a Conditional Task Sequence Step

Feltételes feladatütemezési lépések vannak konfigurálva a központi telepítési munkaterület a beállítások egy feladatütemezési lépés lapján.Conditional task sequence steps are configured in the Deployment Workbench, on the Options tab of a task sequence step. A megfelelő feltétel létrehozása fut, vagy a lépés nem fut a feladatütemezési lépéssel egy vagy több feltételt adhat hozzá.You can add one or more conditions to the task sequence step to create the appropriate condition for running or not running the step.

Megjegyzés

Minden feltételes feladatütemezési lépés kell legalább egy IF utasítást.Every conditional task sequence step needs at least one IF statement.

A feladatütemezés sikertelen lépés beállítások lapján megtekintéseTo view the Options tab of a task sequence step

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence neve, a feladatütemezés konfigurálása).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the name of the task sequence to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 5. Az a task_sequence tulajdonságok párbeszédpanel a feladatütemezés lapra, majd lépés (ahol lépés a feladatütemezési lépéssel konfigurálhatja a neve), majd kattintson a beállítások lapon.In the task_sequence Properties dialog box, on the Task Sequence tab, click step (where step is the name of the task sequence step to configure), and then click the Options tab.

  Az a beállítások lapon a feladatütemezési lépés, hajtsa végre a következő műveleteket:On the Options tab of the task sequence step, perform the following actions:

 • Adja hozzá.Add. Kattintson erre a gombra kattintva adja hozzá a feladatütemezési lépéssel egy feltételt.Click this button to add a condition to the task sequence step.

 • Távolítsa el.Remove. Kattintson erre a gombra kattintva eltávolíthatja a meglévőket egy feladatütemezési lépésben.Click this button to remove an existing condition in a task sequence step.

 • Szerkesztése.Edit. Kattintson erre a gombra kattintva módosíthatja a feladatütemezési lépés a meglévő feltétel.Click this button to modify an existing condition in a task sequence step.

Ha feltételek lévő utasításokIF Statements in Conditions

Az összes feladat feladatütemezési feltételei közé tartozik, egy vagy több IF utasításokat.All task sequence conditions include one or more IF statements. Ha kimutatásai, a feladatütemezési lépések feltételes tevékenység létrehozása alapját.IF statements are the foundation for creating conditional task sequence steps. A feladatütemezési lépés állapotát is között csak egy IF utasítás, de több IF utasítások a legfelső szintű alatt egymásba IF utasítás összetettebb létrehozásához feltételek.A task sequence step condition can include only one IF statement, but multiple IF statements can be nested beneath the top-level IF statement to create more complex conditions.

Egy IF utasítás alapulhat a feltételeket, a következő táblázatban, amely vannak konfigurálva a IF utasítás tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához.An IF statement can be based on the conditions listed in the following table, which are configured in the IF Statement Properties dialog box.

Az állapotCondition Válassza ezt a beállítást, a feladatütemezés futtatása, haSelect this option to run the task sequence if
Minden feltételAll conditions Ez alatt a feltételek IF utasítás igaznak kell lennie.All the conditions beneath this IF statement must be true.
Azokat a feltételeketAny conditions Bármely ez alatt a feltételek IF nyilatkozatot is igaz.Any the conditions beneath this IF statement are true.
Egyik semNone Ez alatt a feltételek nincs IF nyilatkozatot is igaz.None the conditions beneath this IF statement are true.

Fejezze be a feladatütemezési lépés futtatása a feltételek (például a feladatütemezési változók vagy a beállításjegyzék-beállítás értékének) más feltételek hozzáadásával feltételét.Complete the condition for running the task sequence step by adding other criteria to the conditions (for example, task sequence variables or values in a registry setting).

Egy IF utasítást feltétel hozzáadása a feladatütemezési lépésTo add an IF statement condition to a task sequence step

 1. A a lépés beállítás lapon (ahol lépés konfigurálása a feladatütemezési lépés neve), kattintson a Hozzáadás, majd Ha utasítás.On the step Option tab (where step is the name of the task sequence step to configure), click Add, and then click If statement.

 2. A a Ha utasítás tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a feltétel (ahol feltétel a egyike az előző táblázatban szereplő), és kattintson a OK.In the If Statement Properties dialog box, click condition (where condition is one of the conditions listed in the previous table), and then click OK.

Feladatütemezési változók a feltételekTask Sequence Variables in Conditions

Használja a feladatütemezési változó feltétel kiértékelése minden feladatütemezési változó által létrehozott egy feladatütemezési változó beállítása feladat vagy a feladatütemezés bármely feladat által.Use the Task Sequence Variable condition to evaluate any task sequence variable created by a Set Task Sequence Variable task or by any task in the task sequence. Vegye figyelembe például olyan hálózatot, amely tartalmazza a Windows XP-ügyfélszámítógépeket egy tartományhoz csatlakozik, és néhány, amelyek egy munkacsoporthoz tartozik.For example, consider a network that contains Windows XP client computers that are part of a domain and some that are in a workgroup. TUDATÁBAN, hogy az aktuális tartomány házirendje előírja menteni a hálózaton lévő összes felhasználói beállításait, felhasználói beállítások esetleg csak olyan számítógépek, amelyek nem része a tartománynak a mentendő – Ez azt jelenti, hogy a munkacsoportban lévő számítógépek.Knowing that the current domain policy forces all user settings to be saved on the network, user settings may need to be saved only for computers that are not part of the domain—that is, computers that are in the workgroup. Ilyen esetben a feltétel hozzáadása a rögzítheti a felhasználói fájlok és beállítások tevékenység, amelynek célpontja a munkacsoportban lévő számítógépek.In such case, add a condition to the Capture User Files and Settings task that targets the computers in the workgroup.

Egy feltétel alapján a feladatütemezési változó hozzáadásaTo add a condition based on a task sequence variable

 1. A a lépés beállítások lapon (Ha lépés a feladatütemezési lépéssel konfigurálhatja a neve), kattintson feltétel hozzáadása, és kattintson a Feladatütemezési változó.On the step Options tab (where step is the name of the task sequence step to configure), click Add Condition, and then click Task Sequence Variable.

 2. Az a feladatütemezési változó párbeszédpanelen feltétel a változó mezőbe írja be OSDJoinType.In the Task Sequence Variable Condition dialog box, in the Variable box, type OSDJoinType.

  Megjegyzés

  Ez a változó értéke 0 egy tartományhoz, és a tartományhoz csatlakoztatott számítógépek 1 azok egy munkacsoporthoz tartozik.This variable is set to 0 for computers that are joined to a domain and to 1 for those in a workgroup.

 3. Az a feltétel kattintson egyenlő.In the Condition box, click equal.

 4. Az a érték mezőbe írja be 1, és kattintson a OK.In the Value box, type 1, and then click OK.

A feltételek operációs rendszer verziójaOperating System Version in Conditions

Használja a operációs rendszer verziója feltétel ellenőrzése a meglévő operációs rendszernek a célszámítógépre vagy a meglévő ügyfél (lemezkép rögzítéséhez).Use the Operating System Version condition to verify the existing operating system version of a target computer or the existing client (when capturing an image). Például érdemes lehet olyan hálózatot, amely a Windows Server 2008 a Windows Server 2003 frissítendő több kiszolgálót tartalmaz.For instance, consider a network that contains several servers that will be upgraded from Windows Server 2003 to Windows Server 2008. Hálózati beállítások másolt legyen, és csak azokra a Windows Server 2003 rendszert futtató kiszolgálók érvényesek.Network settings should be copied and applied only to servers that are running Windows Server 2003. Minden kiszolgáló lesz az alapértelmezett hálózati beállításokat, amelyek a Windows Server 2008.All other servers will have the default network settings that Windows Server 2008 uses.

Operációs rendszer verziója alapján feltételek hozzáadásaTo add a condition based on operating system version

 1. A feladatütemezés-szerkesztőben, kattintson a hálózati beállítások rögzítése feladat.In the Task Sequence Editor, click the Capture Network Settings task.

 2. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a operációs rendszer verziója.Click Add Condition, and then click Operating System Version.

 3. Az a architektúra párbeszédpanelen kattintson a kívánt kiszolgálóra.In the Architecture box, click the relevant server. Ebben a példában kattintson x86.For this example, click x86.

 4. Az a operációs rendszer párbeszédpanelen kattintson az operációs rendszer és verzió, amelyek esetében szeretne állítson be feltételt.In the Operating system box, click the operating system and version for which to set a condition. Ebben a példában kattintson x86 Windows 2003.For this example, click x86 Windows 2003.

 5. Az a feltétel mezőben, kattintson az adott feltétel, majd OK.In the Condition box, click the relevant condition, and then click OK.

A feltételek fájlok tulajdonságaiFile Properties in Conditions

Használja a fájltulajdonságok feltétel ellenőrizni a verziószámot és/vagy alkalommal tamp egy adott fájl annak meghatározására, hogy egy tevékenység vagy egy csoportot, a feladatok futtatásához.Use the File Properties condition to verify the version and/or times tamp of a given file to determine whether or not to run a task or a group of tasks. Ebben a példában az éles környezetben a Windows Server 2003-lemezkép folyamatosan frissíteni és minden új kiszolgálóhoz, a hálózathoz hozzáadott használt tartalmazza.In this example, the production environment contains a Windows Server 2003 image that is constantly updated and used for every new server that is added to the network. A környezet összes számítógépén, amelyhez a digitális objektum (DAO) alkalmazásprogramozási felület (API) verzió 3.60.6815 egyéni alkalmazás futtatásához.All server computers in the environment run a custom application that requires the Digital Access Object (DAO) application programming interface (API) version 3.60.6815.

Az összes meglévő kiszolgálók megfelelően működnek-e.All existing servers are working properly. Azonban minden egyes új kiszolgálót a lemezképpel a hálózathoz nem tudja futtatni az alkalmazást.However, each new server added to the network with the image is unable to run the application. Mivel a szolgáltatás karbantartásához és lemezképek frissítéséhez egy másik csoporthoz felelőssége, dönthet úgy, hogy a központi telepítési feladatütemezés módosítható a DAO megfelelő verziójának telepítéséhez, ha a meglévő DAO a lemezképpel telepített verziója nem megfelelő.Because it is the responsibility of a different group to maintain and update images, you decide that the deployment task sequence be changed to install the relevant version of DAO if the existing version of DAO deployed with the image is incorrect.

A fájl tulajdonságok hozzáadása egy feladatütemezéshez feltétel. lépés: a Configuration Manager 2007 R3To add a File Properties condition to a task sequence step in Configuration Manager 2007 R3

 1. A Configuration Manager 2007 R3 hozzon létre egy csomagot telepítse a DAO 3.60.6815.In Configuration Manager 2007 R3, create a package to install DAO 3.60.6815. Ez a csomag hívás DAO, nevű program InstallDAO.Call this package DAO, with a program called InstallDAO. A csomagok létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: csomag létrehozása.To learn more about creating packages, see How to Create a Package.

 2. Hozzon létre egy szoftver telepítése lépés a DAO csomag központi telepítéséhez.Create an Install Software step to deploy the DAO package.

 3. Kattintson a szoftver telepítése feladatütemezési lépés a 2. feladat, és kattintson a beállítások fülre.Click the Install Software task sequence step created in step 2, and then click the Options tab.

 4. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a fájltulajdonságok.Click Add Condition, and then click File Properties.

 5. Az a elérési mezőbe írja be C:\Program Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll.In the Path box, type C:\Program Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll.

 6. Válassza ki a verziószámának jelölőnégyzetet, majd kattintson a nem egyenlő a feltételnek.Select the Check the version check box, and then click not equals for the condition.

 7. Az a verzió mezőbe írja be 3.60.6815.In the Version box, type 3.60.6815.

 8. Ebben az esetben törölje a jelet a jelölje az időbélyeget jelölőnégyzetet, majd kattintson a OK.In this case, clear the Check the timestamp check box, and then click OK.

A feltételek mappa tulajdonságaiFolder Properties in Conditions

Használja a mappa tulajdonságai szükség van-e a feladat vagy egy csoport feladatainak futtatásához egy adott mappában van, ellenőrizze az állapotot.Use the Folder Properties condition to verify the time stamp of a given folder to determine whether to run a task or a group of tasks. Például vegye fontolóra olyan helyzet, amelyben egy belső fejlesztésű alkalmazás működéséhez a Windows 8 frissítését.For instance, consider a situation in which an internally developed application has been updated to work with Windows 8. Azonban a hálózaton lévő számítógépek nem mindegyik rendelkezik-e a telepített alkalmazás legújabb verzióját, és az alkalmazás frissítése előtt el kell végeznie egy adat-átalakítási folyamat.However, not all of the computers in the network have the most recent version of the application installed, and you must perform a data-conversion process before you can upgrade the application.

Ha a mappát, amelyben az alkalmazás telepítve van, 12/31/2007 vagy a korábbi, akkor a célszámítógépen az alkalmazás nem kompatibilis verziója fut, és az adat-átalakítási folyamat futtatnia kell a célszámítógépen.If the time stamp of the folder in which the application is installed is 12/31/2007 or earlier, then the target computer is running the incompatible version of the application, and you should run the data-conversion process on the target computer. Feltételesen futtassa a feladatütemezéshez egy lépést az alkalmazás egy korábbi verzióját futtató számítógépeken az adat-átalakítási folyamat futtatásához.Conditionally, run a task sequence step to run the data-conversion process on computers that have an earlier version of the application.

A mappa tulajdonságainak feltétel hozzáadása egy feladatütemezési lépésTo add a Folder Properties condition to a task sequence step

 1. A Configuration Manager konzolon vagy a központi telepítési munkaterület, a feladatütemezés-szerkesztő, a Szerkesztés task_sequence (ahol feladatütemezés a szerkeszteni kívánt feladatütemezést van).In the Configuration Manager console or in the Deployment Workbench, in the task sequence editor, edit task_sequence (where task sequence is the task sequence you want to edit).

 2. Hozzon létre egy parancssori végrehajtja az adat-átalakítási folyamat.Create a Command Line task to perform the data-conversion process.

 3. Kattintson az 1. lépésben létrehozott feladat.Click the task created in step 1.

 4. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a mappa tulajdonságai.Click Add Condition, and then click Folder Properties.

 5. Az a elérési mezőbe írja be a mappa elérési útját, amely tartalmazza az alkalmazás.In the Path box, type the path of the folder that contains the application.

 6. Válassza ki a jelölje az időbélyeget jelölőnégyzetet.Select the Check the timestamp check box.

 7. Kattintson a kisebb vagy egyenlő a feltételnek.Click Less than or equals for the condition.

 8. Az a dátum kattintson 12/31/2007.In the Date box, click 12/31/2007.

 9. Az a idő kattintson 12:00:00-kor, és kattintson a OK.In the Time box, click 12:00:00 AM, and then click OK.

A feltételek beállításjegyzék-beállításokRegistry Settings in Conditions

Használja a beállításjegyzék-beállítást feltétel kulcsok és értékek a beállításjegyzékben és a beállításjegyzék-értékek a megfelelő adataihoz meglétének ellenőrzése.Use the Registry Setting condition to verify the existence of keys and values in the registry and the corresponding data stored in registry values. Például fontolja meg egy esetet, amelyben a számítógépek egy kis készletét a jelenleg használt alkalmazás nem futtatható a Windows 8 operációs rendszeren, és a Windows 8 központi telepítéséhez rendelkezésre áll, amelyek jelenleg a Windows XP rendszerű számítógépek frissítéséhez.For instance, consider a case in which an application currently used on a small set of computers cannot run on Windows 8, and a Windows 8 deployment is in place to upgrade computers that currently are running Windows XP. Hozzon létre egy feltétel sorrendje egy sorozatban a nem kompatibilis alkalmazás bejegyzést a beállításjegyzékben és a megszakítási a telepítési folyamat az adott számítógépen, ha megtalálható a legelső feladat.Create a condition on the very first task in a sequence to check the registry for an entry for the incompatible application and to interrupt the deployment process for that computer if it is found.

A beállításjegyzék-beállítást feltétel hozzáadása a feladatütemezési lépésTo add a Registry Setting condition to a task sequence step

 1. A Configuration Manager konzolon vagy a központi telepítési munkaterület, a feladatütemezés-szerkesztő, a Szerkesztés task_sequence (ahol feladatütemezés van a Windows 8 központi telepítését végző feladatütemezés).In the Configuration Manager console or in the Deployment Workbench, in the task sequence editor, edit task_sequence (where task sequence is the task sequence that deploys Windows 8).

 2. A sorozat első lépése kattintson, majd a beállítások fülre.Click the first task in the sequence, and then click the Options tab.

 3. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a beállításjegyzék-beállítást.Click Add Condition, and then click Registry Setting.

 4. Az a legfelső szintű kulcs listában, kattintson HKEY_LOCAL_MACHINE.In the Root key list, click HKEY_LOCAL_MACHINE.

 5. Az a kulcs mezőbe írja be SOFTWARE\WOODGROVE.In the Key box, type SOFTWARE\WOODGROVE.

 6. Kattintson a nem létezik a feltételnek.Click not exists for the condition. Ebben az esetben a feladat futni fog, és a sorozat csak folytatható, ha a kulcs nem létezik.In this case, the task will run, and the sequence continue only if the key does not exist.

 7. Szükség esetén a következő feltételt: sikerült meg egy értéket a hiányát Ha az érték neve szerepel a Azonosítónév mezőbe.Optionally, the condition could check for the nonexistence of a value if the value name is typed in the Value name box.

 8. Ha eltérő feltételt létezik vagy nem létezik volt használva adja meg, egy értéket és a értéktípus.If a condition other than exists/not exists was used, specify a value and value type.

 9. Kattintson az OK gombra.Click OK.

WMI-lekérdezéseket a feltételekWMI Queries in Conditions

Használja a WMI-lekérdezés futtatni WMI-lekérdezést az állapotot.Use the WMI Query condition to run any WMI query. A feltétel kiértékelése igaz, ha a lekérdezés legalább egy eredményt adja vissza.The condition is evaluated as True if the query returns at least one result. Tegyük fel, hogy a telepítési csapat kell frissíteni az operációs rendszert egy adott modell összes kiszolgáló – Dell 1950 példányhoz.For example, consider that a deployment team needs to upgrade the operating system of all servers of a given model—Dell 1950, for instance. A WMI-lekérdezés segítségével ellenőrizze az egyes számítógép-modell, és csak akkor, ha a jobb oldali modell megtalálható az üzembe helyezés folytatásához.You can use a WMI query to check each computer’s model and proceed with the deployment only if the right model is found.

A WMI-lekérdezés feltétel hozzáadása a feladatütemezési lépésTo add a WMI Query condition to a task sequence step

 1. A Configuration Manager konzolon vagy a központi telepítési munkaterület, a feladatütemezés-szerkesztő, a Szerkesztés task_sequence (ahol feladatütemezés van a feladatütemezést, amely frissíti a kiszolgálókat).In the Configuration Manager console or in the Deployment Workbench, in the task sequence editor, edit task_sequence (where task sequence is the task sequence that will upgrade the servers).

 2. A sorozat első lépése kattintson, majd a beállítások fülre.Click the first task in the sequence, and then click the Options tab.

 3. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a WMI-lekérdezés.Click Add Condition, and then click Query WMI.

 4. Az a WMI Namespace mezőbe írja be root\cimv2.In the WMI Namespace box, type root\cimv2.

 5. Az a WQL-lekérdezés mezőbe írja be válasszon * a Win32_ComputerSystem ahol modell PÉLDÁUL "% Dell %% 1950 %".In the WQL Query box, type Select * From Win32_ComputerSystem WHERE Model LIKE "%Dell%%1950%". Kattintson az OK gombra.Click OK.

A feltételek telepített szoftverInstalled Software in Conditions

Használjon egy telepített szoftverek feltételt és egy adott szoftvertermék jelenleg meglétének ellenőrzése a célszámítógépen.Use an Installed Software condition to check if a particular piece of software is currently installed on a target computer. Csak a Microsoft Installer (MSI) fájlok használatával telepített szoftver kiértékelése Ez a feltétel használatával.Only software installed using Microsoft Installer (MSI) files can be evaluated using this condition. Tegyük fel képzelhető el, hogy szeretné-e frissíteni az operációs rendszert, kivéve a Microsoft SQL Server 2012 rendszert futtató összes kiszolgáló.As an example, imagine that you want to upgrade the operating system of all servers except those running Microsoft SQL Server 2012.

Egy telepített szoftverek feltétel hozzáadása a feladatütemezési lépésTo add an Installed Software condition to a task sequence step

 1. A Configuration Manager konzolon vagy a központi telepítési munkaterület, a feladatütemezés-szerkesztő, a Szerkesztés task_sequence (ahol feladatütemezés van a feladatütemezést, amely frissíti a kiszolgálókat).In the Configuration Manager console or in the Deployment Workbench, in the task sequence editor, edit task_sequence (where task sequence is the task sequence that will upgrade the servers).

 2. A sorozat első lépése kattintson, majd a beállítások fülre.Click the first task in the sequence, and then click the Options tab.

 3. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a telepített szoftverek.Click Add Condition, and then click Installed Software.

 4. Kattintson a Tallózás, majd kattintson az SQL Server 2012 az MSI-fájl.Click Browse, and then click the MSI file for SQL Server 2012.

 5. Válassza ki a felel meg az adott termék jelölőnégyzettel határozhatja meg, hogy csak az SQL Server 2012 és más verzióiban nem rendelkező számítógépek-e a célszámítógépeken, ez a lekérdezés kell észleléséhez.Select the Match this specific product check box to specify that only computers with SQL Server 2012 and not any other versions are the target computers this query should detect.

 6. Kattintson az OK gombra.Click OK.

Összetett feltételekComplex Conditions

Több feltétel segítségével csoportosíthatók IF utasítások összetett feltételek létrehozása.Multiple conditions can be grouped using IF statements to create complex conditions. Tegyük fel például, hogy az adott lépéssel csak futtatható Windows Server 2003 vagy Windows Server 2008 rendszerű Contoso 1950 számítógépeken.For instance, imagine that a particular step should only be run for Contoso 1950 computers running Windows Server 2003 or Windows Server 2008. Egy szoftveres megírva IF utasítás, lenne a következőhöz hasonló:Written as a programmatic IF statement, it would look similar to the following:

IF ((Computer Model IS “Contoso 1950”) AND (operating system=2003 OR operating system=2008)) 

Összetett feltételek hozzáadásaTo add a complex condition

 1. A Configuration Manager konzolon vagy a központi telepítési munkaterület, a feladatütemezés-szerkesztő, a Szerkesztés task_sequence (ahol feladatütemezés van a feladatütemezést, amely frissíti a kiszolgálókat).In the Configuration Manager console or in the Deployment Workbench, in the task sequence editor, edit task_sequence (where task sequence is the task sequence that will upgrade the servers).

 2. A feladatütemezési lépés, amelyhez adja hozzá a feltételt, majd kattintson a beállítások fülre.Click the task sequence step to which to add the condition, and then click the Options tab.

 3. Kattintson a feltétel hozzáadása, kattintson a Ha utasítás, és kattintson a minden feltétel.Click Add condition, click If Statement, and then click All conditions. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 4. Kattintson a feltételutasításhoz, majd feltétel hozzáadása, és kattintson a WMI-lekérdezés.Click the condition statement, click Add condition, and then click WMI Query.

 5. Győződjön meg arról root\cimv2 van megadva a WMI-névteret, majd a a WQL-lekérdezés mezőbe írja be válasszon * a Win32_ComputerSystem ahol ComputerModel PÉLDÁUL "Contoso % 1950 % ".Ensure root\cimv2 is specified as the WMI namespace, and then, in the WQL Query box, type SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE ComputerModel LIKE “%Contoso%1950%”. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 6. Kattintson a IF utasítást, és kattintson feltétel hozzáadása.Click the IF statement, and then click Add condition. Kattintson a Ha utasítás, és kattintson a bármely feltétel.Click If statement, and then click Any condition. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 7. Kattintson a második IF utasítást.Click the second IF statement. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a operációs rendszer verziója.Click Add condition, and then click Operating System Version.

 8. Az a architektúra párbeszédpanelen kattintson a kiszolgálók architektúrája.In the Architecture box, click the architecture for the servers. Ebben a példában kattintson x86.For this example, click x86.

 9. Az a operációs rendszer párbeszédpanelen kattintson az operációs rendszer és verzió.In the Operating system box, click the operating system and version. Ebben a példában kattintson x86 Windows 2003, eredeti kiadás.For this example, click x86 Windows 2003 original release. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 10. Kattintson a második IF utasítást.Click the second IF statement. Kattintson a feltétel hozzáadása, és kattintson a operációs rendszer verziója.Click Add condition, and then click Operating System Version.

 11. Az a architektúra párbeszédpanelen kattintson a kiszolgálók architektúrája.In the Architecture box, click the architecture for the servers. Ebben a példában kattintson x86.For this example, click x86.

 12. Az a operációs rendszer párbeszédpanelen kattintson az operációs rendszer és verzió.In the Operating system box, click the operating system and version. Ebben a példában kattintson x86 Windows 2008 eredeti kiadás.For this example, click x86 Windows 2008 original release. Kattintson az OK gombra.Click OK.

Egy kiválóan méretezhető LTI telepítési infrastruktúra létrehozásaCreating a Highly Scalable LTI Deployment Infrastructure

Ebben a forgatókönyvben nem elektronikus szoftverterjesztés érhető a deployment infrastructure használja, ezért az mdt használatával és egy teljesen automatizált LTI telepítési-infrastruktúra felépítéséhez.In this scenario, no electronic software distribution is available for the deployment infrastructure to leverage, so you use MDT to build a fully automated LTI deployment infrastructure. A méretezhető LTI infrastruktúra használja az SQL Server, a Windows-telepítési szolgáltatások és a Windows Server 2003 elosztott fájlrendszer replikációs (DFS-R) technológiák.The scalable LTI infrastructure uses SQL Server, Windows Deployment Services, and Windows Server 2003 Distributed File System Replication (DFS-R) technologies.

Az LTI infrastruktúra által méretezése:Scale the LTI infrastructure by:

Győződjön meg arról, hogy létezik-e a megfelelő infrastruktúraEnsuring That the Appropriate Infrastructure Exists

A magas szinten méretezhető LTI telepítési infrastruktúrának a hub és küllős topológia használ a replikációs tartalom; ezért először jelöl ki egy központi telepítési kiszolgáló az éles környezetben, amelyek végrehajtják a fő telepítési kiszolgáló szerepkör.The highly scalable LTI deployment infrastructure uses a hub-and-spoke topology for replication of content; therefore, first nominate a deployment server in the production environment that will perform the role of the master deployment server. Az alábbi lista tartalmazza a szükséges összetevők a fő telepítési kiszolgáló.The following lists the required components for the master deployment server.

Szükséges összetevőtRequired component Cél/MegjegyzésPurpose/comment
Windows Server 2003 R2Windows Server 2003 R2 A DFS-R támogatásához szükségesRequired to support DFS-R
MDTMDT A központi telepítési megosztás eredeti példányát tartalmazzaContains the master copy of the deployment share
SQL Server 2005SQL Server 2005 Az MDT-adatbázis is replikálni teljes verziónak kell lennieMust be a full version to allow replication of the MDT DB
DFS-RDFS-R A központi telepítési megosztás replikációs szükségesRequired for replication of the deployment share
Windows központi telepítési szolgáltatásokWindows Deployment Services Szükséges a hálózati PXE-alapú telepítések is elindítható engedélyezéséhezRequired to allow network PXE-based installations to be initiated

Miután kiválasztotta a fő telepítési kiszolgáló, az egyes helyeken LTI központi telepítések támogatásához további kiszolgálók ellátását.When you have selected the master deployment server, provision additional servers at each site to support LTI deployments. Az alábbi lista tartalmazza a szükséges összetevők a gyermek-telepítési kiszolgáló.The following lists the required components for the child deployment server.

Szükséges összetevőtRequired component Cél/MegjegyzésPurpose/comment
Windows Server 2003 R2Windows Server 2003 R2 A DFS-R támogatásához szükségesRequired to support DFS-R
Microsoft SQL Server 2005 Express EditionMicrosoft SQL Server 2005 Express Edition Az MDT DB replikált példányt kapReceives replicated copies of the MDT DB
DFS-RDFS-R A központi telepítési megosztás replikációs szükségesRequired for replication of deployment share
Windows központi telepítési szolgáltatásokWindows Deployment Services Szükséges a hálózati PXE-alapú telepítések is elindítható engedélyezéséhezRequired to allow network PXE-based installations to be initiated

Megjegyzés

Windows-telepítési szolgáltatások beállítása és konfigurálni kell az egyes alárendelt kiszolgálókon, de nincs szükség a rendszerindító vagy a telepítési lemezképek hozzáadása.Windows Deployment Services must be set up and configured on each child server, but it is not necessary to add boot or installation images.

Tartalom hozzáadása az MDTAdding Content to MDT

A fő telepítési kiszolgáló feltöltése a központi telepítési munkaterület használatával tartalmú és létrehozása és feltöltése az MDT-Adatbázisból, a következő szakaszokban ismertetett módon.Populate the master deployment server with content using the Deployment Workbench, and create and populate the MDT DB as described in the following sections. Az adatbázis feltöltése információt:For information on populating the database with:

 • Alkalmazások, tekintse meg a "Konfigurálása alkalmazások a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum a Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataApplications, see the section, "Configuring Applications in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit

 • Operációs rendszerek, tekintse meg a "Beállítása operációs rendszerek a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum a Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataOperating systems, see the section, "Configuring Operating Systems in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit

 • Operációsrendszer-csomagok, tekintse meg a "Konfigurálása csomagok a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum a Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataOperating system packages, see the section, "Configuring Packages in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit

 • Eszköz-illesztőprogramokat, tekintse meg a "Konfigurálása eszköz illesztőprogramokat a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum a Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataDevice drivers, see the section, "Configuring Device Drivers in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit

 • Operációsrendszer-lemezképek, tekintse meg a "Konfigurálása feladat sorozatok a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum a Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataTask sequences, see the section, "Configuring Task Sequences in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy hozzáadta-e a LiteTouchPE_x86.wim fájlt jön létre, amikor a központi telepítési megosztás frissítése Windows-telepítési szolgáltatások számára.Ensure that the LiteTouchPE_x86.wim file created when the deployment share is updated has been added to Windows Deployment Services.

Felkészülés a Windows-telepítési szolgáltatásokPreparing Windows Deployment Services

A DFS-R replikációs csoporton keresztül rendszeres időközönként replikálja a LiteTouchPE_x86.wim fájlt, mert a rendszerindítási konfigurációs adatok adattároló kell rendszeresen frissítjük, hogy az újonnan replikált Windows PE környezetben tükrözi.Because the LiteTouchPE_x86.wim file will be replicated on a periodic basis through the DFS-R replication group, the boot configuration data store must be updated periodically to reflect the newly replicated Windows PE environment. Hajtsa végre a következő lépéseket mindegyik központi telepítési kiszolgáló.Perform the following steps on each of the deployment servers.

Windows-telepítési szolgáltatások előkészítéseTo prepare Windows Deployment Services

 1. Nyisson meg egy parancssori ablakot.Open a Command Prompt window.

 2. Típus WDSUtil/set-server BCDRefreshPolicy/Enabled: yes / RefreshPeriod:60, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.Type WDSUtil/set-server/BCDRefreshPolicy/Enabled:yes/RefreshPeriod:60, and then press ENTER.

Megjegyzés

Az itt bemutatott példában a frissítési időköz értéke 60 perc; azonban konfigurálhatja ezt az értéket, hogy egyezzen a DFS-r időszakon belül replikálásaIn the example presented here, the refresh period is set to 60 minutes; however, you could configure this value to replicate during a period equal to that of the DFS-R.

Az elosztott fájlrendszer replikációs konfigurálásaConfiguring Distributed File System Replication

Az LTI üzembe helyezési architektúrája skálázás, használja a DFS-R alapját képező replikálásához a tartalom, mind az MDT-megosztást, és a Windows PE Lite Touch rendszerindítási környezetet és a fő központi telepítési kiszolgáló az a gyermek telepítési.When scaling the LTI deployment architecture, you use DFS-R as the basis for replicating the content from both the MDT deployment share and the Windows PE Lite Touch boot environment and from the master deployment server to the child deployment servers.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a DFS-R telepítve van-e a következő lépések végrehajtása előtt.Ensure that DFS-R is installed before performing the following steps.

A DFS-R replikálni a központi telepítési tartalom beállításaTo configure DFS-R to replicate the deployment content

 1. Nyissa meg az elosztott fájlrendszer kezelése konzolt.Open DFS Management console.

 2. Az elosztott fájlrendszer kezelése konzolon bontsa ki az elosztott fájlrendszer kezelőeszközei.In the DFS Management console, expand DFS Management.

 3. Kattintson a jobb gombbal replikációs, és kattintson a új replikációs csoport.Right-click Replication, and then click New Replication Group.

 4. Az új replikációs csoport varázslóban a a replikációs csoport típusát kattintson új többcélú replikációs csoport.In the New Replication Group Wizard, on the Replication Group Type page, click New Multipurpose Replication Group.

 5. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 6. Az a névre és tartományra írja be a következő információkat:On the Name and Domain page, type the following information:

  • Az a replikációs csoport nevét mezőbe írja be a replikációs csoport nevét – például MDT 2010 replikációs csoport.In the Name for replication group box, type a name for the replication group—for example, MDT 2010 Replication Group.

  • Az a leírást a replikációs csoport mezőbe írjon be egy leírást a replikációs csoport – például csoport MDT 2010 adatainak replikálását.In the Optional description of replication group box, type a description of the replication group—for example, Group for replication of MDT 2010 data.

  • Győződjön meg arról, hogy a tartomány mezőbe a megfelelő tartomány nevét tartalmazza.Ensure that the Domain box contains the correct domain name.

 7. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 8. Az a replikációs csoport tagjai lapon, a következő lépésekkel:On the Replication Group Members page, perform these steps:

  1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.Click Add.

  2. Írja be az összes kiszolgáló, amely a replikációs csoport tagjaiként nevét – például az összes alárendelt központi telepítési kiszolgáló és a fő telepítési kiszolgáló.Type the names of all servers that are to be members of this replication group—for example, all child deployment servers and the master deployment server.

  3. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 9. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 10. A a topológia kijelölés kattintson küllős, és kattintson a következő.On the Topology Selection page, click Hub and Spoke, and then click Next.

 11. Az a központi tagok lapon, kattintson a fő telepítési kiszolgáló, majd Hozzáadás.On the Hub Members page, click the master deployment server, and then click Add.

 12. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 13. Az a Hub és kapcsolatok küllő lapon, győződjön meg arról, hogy minden gyermek központi telepítési kiszolgáló a fő központi telepítési kiszolgáló szerepel a szükséges központi tag.On the Hub and Spoke Connections page, ensure that for each child deployment server the master deployment server listed is the Required Hub Member.

 14. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 15. Az a replikációs csoport ütemezési és sávszélesség lapján adjon meg egy ütemezést a Tartalom replikálása a kiszolgálók között.On the Replication Group Schedule and Bandwidth page, specify a schedule for replicating the content between servers.

 16. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 17. Az a elsődleges tag lap a elsődleges tag párbeszédpanelen kattintson a fő telepítési kiszolgáló.On the Primary Member page, in the Primary Member box, click the master deployment server.

 18. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 19. A a mappák replikálja kattintson Hozzáadás, majd végezze el az alábbi lépéseket:On the Folders to Replicate page, click Add, and then perform these steps:

  1. A a helyi mappa elérési útját replikálásához kattintson Tallózás gomba a X:\telepítési mappa (ahol X van a meghajtó betűjelével a telepítési kiszolgálón).In the Local Path of the folder to replicate box, click Browse to go to the X:\Deployment folder (where X is the drive letter on the deployment server).

  2. Kattintson a elérési úttal név használata.Click Use name based on path.

  3. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  4. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.Click Add.

  5. A a mappa hozzáadása a replikálás párbeszédpanel, kattintson a Tallózás gomba a X: \RemoteInstall\Boot mappa.In the Add Folder to Replicate dialog box, click Browse to go to the X: \RemoteInstall\Boot folder.

  6. Kattintson a elérési úttal név használata.Click Use name based on path.

 20. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 21. Az a egyéb tagjain terjesztési a helyi elérési út lapon, a következő lépésekkel:On the Local Path of Distribution on Other Members page, perform these steps:

  1. Válassza ki az összes tag a terjesztési csoport, és kattintson szerkesztése.Select all the members in the distribution group, and then click Edit.

  2. Az a szerkesztése helyi elérési út párbeszédpanel, kattintson a engedélyezve.In the Edit Local Path dialog box, click Enabled.

  3. Írja be a elérési utat, ahol a központi telepítési megosztás mappát kell tárolni a gyermek-telepítési kiszolgáló – például X:\Deployment (ahol X betűjele a telepítési kiszolgálón).Type the path where the Deployment Share folder should be stored on the child deployment server—for example, X:\Deployment (where X is the drive letter on the deployment server).

  4. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 22. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 23. Az a egyéb tagjain rendszerindító a helyi elérési út lapon, a következő lépésekkel:On the Local Path of Boot on Other Members page, perform these steps:

  1. Válassza ki az összes tag a terjesztési csoport, és kattintson szerkesztése.Select all the members in the distribution group, and then click Edit.

  2. Az a szerkesztése helyi elérési út párbeszédpanel, kattintson a engedélyezve.In the Edit Local Path dialog box, click Enabled.

  3. Írja be a elérési utat, ahol a rendszerindító mappájában kell tárolni a gyermek-telepítési kiszolgáló – például X:\RemoteInstall\Boot (ahol X betűjele a telepítési kiszolgálón).Type the path where the Boot folder should be stored on the child deployment server—for example, X:\RemoteInstall\Boot (where X is the drive letter on the deployment server).

  4. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 24. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 25. Az a távoli beállítások és a replikációs csoport létrehozása kattintson létrehozása az új replikációs csoport varázsló befejezéséhez.On the Remote Settings and Create Replication Group page, click Create to complete the New Replication Group Wizard.

 26. A a megerősítő kattintson bezárása a varázsló bezárásához.On the Confirmation page, click Close to close the wizard.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy az új replikációs csoport már szerepel a replikációs csomópont alatt.Ensure that the new replication group is now listed beneath the Replication node.

Az SQL Server-replikáció előkészítésePreparing for SQL Server Replication

SQL Server-replikáció konfigurálása előtt hajtsa végre több előtti konfigurációs lépéseket győződjön meg arról, hogy a központi telepítési kiszolgálók helyesen vannak-e konfigurálva.Before SQL Server replication can be configured, complete several pre-configuration steps to ensure that the deployment servers are correctly configured.

A fő rendszerbe állítási kiszolgáló az SQL Server-replikáció előkészítéseTo prepare for SQL Server replication on the master deployment server

 1. Hozzon létre egy mappát az adatbázis-pillanatképek, és adja meg a mappát egy.Create a folder to store the database snapshots, and then configure the folder as a share.

  Megjegyzés

  A pillanatkép mappája biztosításával kapcsolatos további információkért lásd: biztonságossá tétele a pillanatkép mappája.For more information about securing the snapshot folder, see Securing the Snapshot Folder.

 2. Győződjön meg arról, hogy az SQL Server Browser szolgáltatás engedélyezve van, és automatikusra van állítva.Ensure that the SQL Server Browser service is enabled and set to Automatic.

 3. Az a SQL Server támadási felületének konfigurációját kattintson helyi és távoli kapcsolatok.In the SQL Server Surface Area Configuration box, click Local and Remote connections.

  A gyermek-telepítési kiszolgáló az SQL Server-replikáció előkészítéseTo prepare for SQL Server replication on the child deployment server

 4. Az a SQL Server támadási felületének konfigurációját kattintson helyi és távoli kapcsolatok.In the SQL Server Surface Area Configuration box, click Local and Remote connections.

 5. Szükség esetén hozzon létre egy üres adatbázist, a replikált MDT-adatbázis üzemeltetéséhez.Optionally, create an empty database to host the replicated MDT DB.

Megjegyzés

Ez az adatbázis neve megegyezik az MDT DB a fő telepítési kiszolgálón meg kell adni.This database must be given the same name as the MDT DB on the master deployment server. Például, ha a fő telepítési kiszolgálón az MDT DB nevezik MDTDB, hozzon létre egy üres adatbázist nevű MDTDB a gyermek telepítési kiszolgálón.For example, if the MDT DB on the master deployment server is called MDTDB, create an empty database called MDTDB on the child deployment server.

SQL Server-replikáció konfigurálásaConfiguring SQL Server Replication

Miután a replikáció és a központi telepítés-infrastruktúra felépítéséhez szükséges mappák és fájlok, SQL Server replikálja az MDT DB beállítása.After configuring the replication of files and folders required to build the deployment infrastructure, configure SQL Server to replicate the MDT DB.

Megjegyzés

Akkor is csak egy egyetlen központi MDT DB; karbantartásához azonban az MDT DB replikált verziója fölött, hatékonyabb vezérlését is megőrizhető adatok átvitele a nagy kiterjedésű hálózaton (WAN) keresztül.It is also possible to maintain only a single central MDT DB; however, by maintaining a replicated version of the MDT DB, greater control can be maintained over data transferring across the wide area network (WAN).

SQL Server 2005 újság telepítési modell hasonló replikációs modellt használ:SQL Server 2005 uses a replication model that is similar to a magazine distribution model:

 1. A újság szeretné elérhetővé tenni (közzétevő) egy publisher.A magazine is made available (published) by a publisher.

 2. Forgalmazók a kiadvány terjesztésére szolgálnak.Distributors are used to distribute the publication.

 3. Olvasók kiadványra kérhet le, hogy a kiadvány a rendszer az előfizető rendszeres időközönként (egy leküldéses előfizetés).Readers can subscribe to a publication so that that publication is delivered to the subscriber periodically (a push subscription).

  A terminológia az SQL Server replikációs beállítás és konfiguráció varázslók használatával.This terminology is used through the SQL Server replication setup and configuration wizards.

Konfigurálja az SQL Server-közzétevőConfigure a SQL Server Publisher

A fő telepítési kiszolgáló konfigurálása egy SQL Server-közzétevő, hajtsa végre az alábbi lépéseket:To configure the master deployment server as a SQL Server publisher, perform these steps:

 1. Nyissa meg az SQL Server Management Studio alkalmazást.Open SQL Server Management Studio.

 2. Kattintson a jobb gombbal a replikációs csomópontra, majd konfigurálása terjesztési.Right-click the Replication node, and then click Configure Distribution.

 3. A terjesztési konfigurálása varázslóban kattintson a következő.In the Configure Distribution Wizard, click Next.

 4. Az a forgalmazó kattintson fog működni a saját forgalmazó; SQL Server hoz létre, a terjesztési adatbázis és a napló, és kattintson a következő.On the Distributor page, click will act as its own Distributor; SQL Server will create a distribution database and log, and then click Next.

 5. Az a Pillanatképmappáját lap a előkészítése az SQL Server-replikáció területen írja be a mappa UNC elérési útját a pillanatkép létrehozása.On the Snapshot Folder page, in the Preparing for SQL Server Replication section, type the UNC path to the snapshot folder created.

 6. Az a terjesztési adatbázis kattintson következő.On the Distribution Database page, click Next.

 7. Az a közzétevők lapján állítsa be a terjesztőt, és kattintson a fő telepítési kiszolgáló kattintson következő.On the Publishers page, click the master deployment server to set it as the distributor, and then click Next.

 8. Az a Varázslóműveletek kattintson konfigurálása terjesztési, és kattintson a következő.On the Wizard Actions page, click Configure Distribution, and then click Next.

 9. Kattintson a Befejezés, és kattintson a Bezárás mikor a varázsló befejeződött.Click Finish, and then click Close when the wizard is finished.

Az MDT DB a replikáció engedélyezéseEnable the MDT DB for Replication

Ahhoz, hogy az MDT DB a fő telepítési kiszolgálón replikációhoz, hajtsa végre az alábbi lépéseket:To enable the MDT DB for replication on the master deployment server, perform these steps:

 1. Az SQL Server Management Studio, kattintson a jobb gombbal a replikációs csomópontra, majd Publisher tulajdonságok.In SQL Server Management Studio, right-click the Replication node, and then click Publisher Properties.

 2. Az a Publisher tulajdonságok lapon, a következő lépésekkel:On the Publisher Properties page, perform these steps:

  1. Kattintson a Publisher adatbázisok.Click Publisher Databases.

  2. Az MDT DB kattintson, majd tranzakciós.Click the MDT DB, and then click Transactional.

  3. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  Az MDT DB konfigurálva van a tranzakciós és pillanatfelvétel replikáció.The MDT DB is now configured for transactional and snapshot replication.

Az MDT-adatbázis kiadvány létrehozásaCreate a Publication of the MDT DB

Az MDT-adatbázis, amelyhez a gyermek telepítési kiszolgálók kérhet le egy kiadvány létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:To create a publication of the MDT DB to which the child deployment servers can subscribe, perform these steps:

 1. Az SQL Server Management Studio eszközben bontsa ki a replikációs, kattintson a jobb gombbal helyi kiadványok, és kattintson a új kiadvány.In SQL Server Management Studio, expand Replication, right-click Local Publications, and then click New Publication.

 2. Az új kiadvány varázslóban kattintson következő.In the New Publication Wizard, click Next.

 3. Az a kiadvány-adatbázisról lapon kattintson az MDT-Adatbázisból, és kattintson a következő.On the Publication Database page, click the MDT DB, and then click Next.

 4. Az a kiadvány típusa kattintson pillanatkép-kiadvány, és kattintson a következő.On the Publication Type page, click Snapshot publication, and then click Next.

 5. Az a cikkek lapon, válassza ki az összes táblák, tárolt eljárások, és nézetek, és kattintson a következő.On the Articles page, select all Tables, Stored Procedures, and Views, and then click Next.

 6. Az a cikkek problémák kattintson következő.On the Articles Issues page, click Next.

 7. Az a szűrő táblázat sorait kattintson következő.On the Filter Table Rows page, click Next.

 8. Az a pillanatképügynök lapon, a következő lépésekkel:On the Snapshot Agent page, perform these steps:

  1. Válassza ki azonnal készít pillanatképet, és láthatóan tartja a rendelkezésre álló előfizetések inicializálása pillanatkép.Select Create a snapshot immediately and keep the snapshot available to initialize subscriptions.

  2. Kattintson a ütemezni a pillanatkép-kezelő ügynök futtatásához a következő időpontokban.Click Schedule the Snapshot Agent to run at the following times.

  3. Kattintson a Módosítás gombra.Click Change.

  Megjegyzés

  Adja meg az ütemezés szerint történik egy óraba replikálja az adatbázist.Specify a schedule that will occur one hour before the database replicates.

 9. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 10. Az a ügynök biztonsági lapján kattintson a fiók, amely alatt a pillanatképügynök futtatja, és kattintson a következő.On the Agent Security page, click the account under which the snapshot agent will run, and then click Next.

 11. Az a Varázslóműveletek kattintson létrehozni a kiadványt, és kattintson a következő.On the Wizard Actions page, click Create the publication, and then click Next.

 12. Az a fejezze be a varázslót lap a kiadványnév mezőbe írja be a leíró kiadvány neveként.On the Complete the Wizard page, in the publication name box, type a descriptive publication name.

 13. Kattintson a Befejezés fejezze be a varázslót, és kattintson Bezárás mikor a varázsló létrehozta a kiadványhoz.Click Finish to complete the wizard, and then click Close when the wizard has created the publication.

  Megjegyzés

  A kiadvány lesz látható az SQL Server Management Studio a helyi kiadványok csomópont alatt.The publication will now be visible beneath the Local Publications node in SQL Server Management Studio.

A közzétett MDT DB gyermek telepítési kiszolgálók előfizetésSubscribe Child Deployment Servers to the Published MDT DB

Most, hogy az MDT DB is közzé lett téve, akkor megadhatja a gyermek telepítési kiszolgálók előfizetők erre a kiadványra; Ez azt jelenti, hogy, hogy ütemezés szerint adatbázisát kapnak, így a telepítés során az ügyfélszámítógépek tudja lekérdezni a WAN-KAPCSOLATON keresztül a hálózathoz, amelyet helyett helyi adatbázist.Now that the MDT DB has been published, you can add the child deployment servers as subscribers to this publication; that is, that they will receive a copy of the database on a schedule so that during a deployment the client computers can query a database that is local to the network instead of going across the WAN.

A gyermek telepítési kiszolgálók az MDT DB kiadványra szóló előfizetésTo subscribe the child deployment servers to the MDT DB publication

 1. Az SQL Server Management Studio Ugrás replikációs/helyi kiadványok esetében.In SQL Server Management Studio, go to Replication/Local Publications.

 2. Kattintson a jobb gombbal az előző szakaszban létrehozott kiadványt, és kattintson új előfizetések.Right-click the publication created in the previous section, and then click New Subscriptions.

 3. Kattintson az új előfizetés varázsló következő.In the New Subscriptions Wizard, click Next.

 4. Az a kiadvány lapján kattintson az előző szakaszban létrehozott kiadvány.On the Publication page, click the publication created in the previous section.

 5. A a terjesztési ügynök helye kattintson futtassa az ügynökök a terjesztő kiszolgálónév (leküldéses előfizetések), és kattintson a következő.On the Distribution Agent Location page, click Run all agents at the Distributor SERVERNAME (push subscriptions), and then click Next.

 6. Az a előfizetők lapon, adja hozzá mindegyik alárendelt központi telepítési kiszolgáló az alábbi lépések elvégzésével:On the Subscribers page, add each of the child deployment servers by performing the following steps:

  1. Kattintson a előfizető hozzáadása, és kattintson a hozzáadása SQL Server előfizető.Click Add Subscriber, and then click Add SQL Server Subscriber.

  2. Adjon hozzá minden egyes gyermek rendszerbe állítási kiszolgáló.Add each child deployment server.

  3. Minden gyermek központi telepítési kiszolgáló hozzáadásának ellenőrzéséhez a a előfizetési adatbázisban nyomja meg az üres MDT DB a gyermek telepítési kiszolgálón.For each child deployment server added, in the Subscription Database box, click the empty MDT DB on that child deployment server.

  Megjegyzés

  Ha a üres MDT DB nincs még létrehozva, a a előfizetési adatbázisban válassza ki azt a lehetőséget egy új adatbázis létrehozásához.If the empty MDT DB has not yet been created, in the Subscription Database box, select the option to create a new database.

  Megjegyzés

  Ez az adatbázis neve megegyezik az MDT DB a fő telepítési kiszolgálón meg kell adni.This database must be given the same name as the MDT DB on the master deployment server. Például, ha a fő telepítési kiszolgálón az MDT DB nevezik MDTDB, hozzon létre egy üres adatbázist nevű MDTDB a gyermek telepítési kiszolgálón.For example, if the MDT DB on the master deployment server is called MDTDB, create an empty database called MDTDB on the child deployment server.

 7. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 8. Az a terjesztési ügynök biztonsága kattintson ...On the Distribution Agent Security page, click lehetőségre a terjesztési ügynök biztonsága párbeszédpanel megnyitásához.to open the Distribution Agent Security dialog box.

 9. Írja be annak a fióknak a terjesztési ügynököt, és kattintson a részletek következő.Type the details of the account to use for the distribution agent, and then click Next.

 10. Az a szinkronizálási ütemezés lapon, a következő lépésekkel:On the Synchronization Schedule page, perform these steps:

  1. Az a ügynök ütemezése kattintson < ütemezés definiálása>.In the Agent Schedule box, click <Define schedule>.

  2. Adja meg azt az ütemezést, replikálja az adatbázis fő- és telepítési kiszolgálók között, és kattintson a használandó következő.Specify the schedule that should be used to replicate the database between master and child deployment servers, and then click Next.

 11. Az a inicializálása előfizetés kattintson következő.On the Initialize Subscription page, click Next.

 12. A a Varázslóműveletek kattintson szóló létrehozása, és kattintson a következő.On the Wizard Actions page, click Create the subscription(s), and then click Next.

 13. Kattintson a Befejezés, és kattintson a Bezárás mikor a varázsló sikeresen befejezte a műveletet.Click Finish, and then click Close when the wizard has successfully finished.

  SQL Server-replikáció van konfigurálva, és az MDT DB replikálja a fő telepítési kiszolgálóról már előfizetett, rendszeres időközönként minden gyermek telepítési kiszolgálónak.SQL Server replication is now configured, and the MDT DB will be replicated from the master deployment server to all child deployment servers that have been subscribed to it on a periodic basis.

CustomSettings.ini konfigurálásaConfigure CustomSettings.ini

A LTI telepítési infrastruktúrának sikeresen létrehozva, és mindegyik helyen egy LTI telepítési kiszolgáló, egy replikált példányát fogja tartalmazni:The LTI deployment infrastructure has now been successfully created, and each location will contain an LTI deployment server, with a replicated copy of:

 • A központi telepítési megosztásThe deployment share

 • Az MDT-AdatbázisbólThe MDT DB

 • A Windows-telepítési szolgáltatások hozzá lett adva LiteTouchPE_x86 Windows PE környezetbenThe LiteTouchPE_x86 Windows PE environment that has been added to Windows Deployment Services

  Most konfigurálhatja a CustomSettings.ini fájl tartalmazza a központi telepítési megosztás a telepítési tartalom (a központi telepítési megosztás és az adatbázis) a helyi központi telepítés kiszolgálóról, a kiszolgáló letölti a központi Windows-telepítési LiteTouchPE_x86.wim környezet használata Szolgáltatások.Now, you can configure the CustomSettings.ini file for the deployment share to use the deployment content (deployment share and database) from its local deployment server, the server that delivers the LiteTouchPE_x86.wim environment through Windows Deployment Services.

  A LiteTouchPE_x86.wim fájlt a Windows-telepítési szolgáltatások kerül, amikor egy beállításkulcs megadásával van beállítva a Windows-telepítési kiszolgáló nevét.When the LiteTouchPE_x86.wim file is delivered from Windows Deployment Services, a registry key is configured with the name of the Windows Deployment Services server you are using. Az MDT rögzíti ezt a kiszolgálónevet, melyekkel konfigurálhatja a CustomSettings.ini változóként (% WDSServer %).MDT captures this server name in a variable (%WDSServer%) that you can use to configure CustomSettings.ini.

  Mindig használja a helyi LTI telepítési kiszolgálóTo always use the local LTI deployment server

Megjegyzés

A következő eljárás feltételezi, hogy a központi telepítési megosztás létrehozása és állítja be a $ megosztást.The following procedure assumes that the deployment share has been created and set as the Deployment$ share.

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Kattintson a szabályok lapot, és konfigurálja a következő tulajdonságokat a CustomSettings.ini fájl módosításával:Click the Rules tab, and then modify the CustomSettings.ini file to configure the following properties:

  • Minden hozzáadott SQL Server szakaszban konfigurálása SQLServer használata a kiszolgáló nevét WDSServer % – például SQLServer = % WDSServer %.For each SQL Server section added, configure SQLServer to use the server name %WDSServer%— for example, SQLServer=%WDSServer%.

  • Ha konfigurálása DeployRoot, konfigurálja DeployRoot használata a WDSServer % változó – például DeployRoot =\ \%WDSServer%\Deployment$.If configuring DeployRoot, configure DeployRoot to use the %WDSServer% variable—for example, DeployRoot=\\%WDSServer%\Deployment$.

 5. Kattintson a Bootstrap.ini szerkesztése.Click Edit Bootstrap.ini.

 6. BootStrap.ini használatára konfigurálja a WDSServer % tulajdonság hozzáadása vagy módosítása a DeployRoot egy érték DeployRoot =\\%WDSServer%\Deployment$ .Configure BootStrap.ini to use the %WDSServer% property by adding or changing the DeployRoot value to DeployRoot=\\%WDSServer%\Deployment$.

 7. Kattintson a fájl, és kattintson a mentése menti a módosításokat a BootStrap.ini fájl.Click File, and then click Save to save the changes to the BootStrap.ini file.

 8. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  A központi telepítési megosztás és a LiteTouchPE_x86.wim Windows PE környezetet kell frissíteni.The deployment share and LiteTouchPE_x86.wim Windows PE environment need to be updated.

 9. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 10. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 11. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 12. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  Az alábbi példában látható CustomSettings.ini ebben a szakaszban leírt lépések végrehajtása után.The following example illustrates CustomSettings.ini after performing the steps outlined in this section.

  A minta CustomSettings.ini méretezhető LTI telepítési infrastruktúra beállításaSample CustomSettings.ini Configured for Scalable LTI Deployment Infrastructure

[Settings] 
Priority=CSettings,CPackages, CApps, CAdmins, CRoles, Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 
ScanStateArgs=/v:5 /o /c 
LoadStateArgs=/v:5 /c /lac 

[CSettings] 
SQLServer=%WDSServer% 
Instance= 
Database=MDTDB 
Netlib=DBNMPNTW 
SQLShare= 
Table=ComputerSettings 
Parameters=UUID, AssetTag, SerialNumber, MacAddress 
ParameterCondition=OR 

[CPackages] 
SQLServer=%WDSServer% 
Database=MDTDB 
Netlib=DBNMPNTW 
SQLShare= 
Table=ComputerPackages 
Parameters=UUID, AssetTag, SerialNumber, MacAddress 
ParameterCondition=OR 
Order=Sequence 

[CApps] 
SQLServer=%WDSServer% 
Database=MDTDB 
Netlib=DBNMPNTW 
SQLShare= 
Table=ComputerApplications 
Parameters=UUID, AssetTag, SerialNumber, MacAddress 
ParameterCondition=OR 
Order=Sequence 

[CAdmins] 
SQLServer=%WDSServer% 
Database=MDTDB 
Netlib=DBNMPNTW 
SQLShare= 
Table=ComputerAdministrators 
Parameters=UUID, AssetTag, SerialNumber, MacAddress 
ParameterCondition=OR 

[CRoles] 
SQLServer=%WDSServer% 
Database=MDTDB 
Netlib=DBNMPNTW 
SQLShare= 
Table=ComputerRoles 
Parameters=UUID, AssetTag, SerialNumber, MacAddress 
ParameterCondition=OR 

Válassza ki a helyi MDT-kiszolgálót, ha több kiszolgáló létezikSelecting a Local MDT Server When Multiple Servers Exist

Ebben a forgatókönyvben több MDT-kiszolgálót használják nagyszámú egyidejű telepítések és a központi telepítések támogatásához több helyre.In this scenario, multiple MDT servers are being used to support a high volume of simultaneous deployments and deployments across multiple sites. Az LTI módú központi telepítés inicializálásakor alapértelmezés lesz, és kérjen egy elérési utat az MDT kiszolgálóra csatlakozni, és a szükséges fájlokat a telepítési folyamat megkezdéséhez.When an LTI deployment is initialized, the default behavior is to request a path to the MDT server to connect to and access the required files to begin the deployment process.

A Windows központi telepítése varázsló az LocalServer.xml fájl használatával kiválaszthatja, hogy ismert telepítési kiszolgálók mindegyik helyen van.The Windows Deployment Wizard can use the LocalServer.xml file to present a choice of known deployment servers for each location.

A LocationServer.xml fájlt használja:Use the LocationServer.xml file by:

Understanding LocationServer.xmlUnderstanding LocationServer.xml

Először ismernie kell hogyan MDT LocationServer.xml használja.First, you must understand How MDT uses LocationServer.xml. Során LTI a MDT parancsfájlok olvasása, és a központi telepítés kezdeti információkat gyűjtenek a BootStrap.ini fájl feldolgozása.During LTI, MDT scripts read and process the BootStrap.ini file to gather initial information about the deployment. Ez akkor fordul elő, mielőtt a kapcsolat a központi telepítési kiszolgáló.This happens before a connection has been made to the deployment server. Ezért a DeployRoot tulajdonság gyakran használatos a rendszerbe állítási kiszolgáló, amelyhez akkor kapcsolatot kell létesíteni a BootStrap.ini fájl megadásához.Therefore, the DeployRoot property is commonly used to specify in the BootStrap.ini file the deployment server to which it should make a connection.

Ha a BootStrap.ini fájl nem tartalmaz egy DeployRoot tulajdonság, az MDT-parancsfájlok betöltés varázsló a felhasználónak a rendszerbe állítási kiszolgáló elérési útját.If the BootStrap.ini file does not contain a DeployRoot property, MDT scripts load a wizard page to prompt the user for a path to the deployment server. Inicializálása során a HTML-alkalmazás (HTA) varázslólap, MDT parancsfájlok a LocationServer.xml fájl meglétének ellenőrzése és, ha létezik, akkor LocationServer.xml elérhető központi telepítés kiszolgálókat jelenítheti meg.While initializing the HTML Application (HTA) wizard page, MDT scripts check for the existence of the LocationServer.xml file and, if it exists, use LocationServer.xml to display available deployment servers.

Mikor érdemes használni LocationServer.xml ismertetéseUnderstand When to Use LocationServer.xml

Az MDT meghatározni, melyik kiszolgálót az LTI módú központi telepítés során kapcsolódjon több lehetőséget is kínál.MDT offers multiple ways to determine which server to connect to during an LTI deployment. Különböző módszereket a rendszerbe állítási kiszolgáló megkeresése a különböző forgatókönyvekhez; a legmegfelelőbb. Ezért fontos megérteni LocationServer.xml használatával.Different methods for locating the deployment server are best suited for different scenarios; therefore, it is important to understand when to use LocationServer.xml.

Az MDT automatikusan megismerésére, és a leginkább megfelelő telepítési kiszolgáló használatával több módszert biztosít.MDT provides several methods for automatically discovering and using the most appropriate deployment server. Ezek a módszerek a következő táblázatban láthatók.These methods are listed in the following table.

MódszerMethod RészletekDetails
%WDSServer%%WDSServer% Ez a módszer akkor használatos, ha a közös üzemelteti az MDT-kiszolgáló a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójára.This method is used when the MDT server is co-hosted on the Windows Deployment Services server.

Amikor az LTI módú központi telepítés a Windows-telepítési szolgáltatások, egy környezeti változó kezdeményezése – WDSServer % – jön létre, és beírja a Windows-telepítési kiszolgáló nevét.When an LTI deployment is initiated from Windows Deployment Services, an environmental variable—%WDSServer%—is created and populated with the name of the Windows Deployment Services server.

A DeployRoot változó Ez a változó segítségével automatikusan csatlakoznak a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálón a központi telepítési megosztás – például:The DeployRoot variable can use this variable to automatically connect to a deployment share on the Windows Deployment Services server—for example:

DeployRoot =\\%WDSServer%\Deployment$DeployRoot=\\%WDSServer%\Deployment$
Helyalapú automatizálásLocation-based automation Az MDT használatával helyalapú automation a BootStrap.ini fájl határozza meg a kiszolgáló, amelyhez telepíteni kell.MDT can use location-based automation in the BootStrap.ini file to determine the server to which it should deploy.

Használja a alapértelmezett átjáró tulajdonság segítségével különböztetheti meg egymástól a különböző helyek között; az egyes alapértelmezett átjáró, egy másik MDT-kiszolgálóra van megadva.Use the Default Gateway property to distinguish between different locations; for each Default Gateway, a different MDT server is specified.

Helyalapú automation használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a "Kiválasztása a módszerek az alkalmazása konfigurációs beállítások".For more information about using location-based automation, refer to "Selecting the Methods for Applying Configuration Settings".

Mindkét megközelítés a portáladatbázis előző táblázatban szereplő egyik módja a kijelölés a telepítési kiszolgáló bizonyos esetekben egy adott helyen automatikus kínál.Each approach listed in the preceeding table offers one way to automate the selection of the deployment server at a given location for certain scenarios. Ezek a módszerek irányuló meghatározott forgatókönyvek – például az MDT-kiszolgáló esetén közös központi Windows-telepítési szolgáltatások.These approaches are targeted to specific scenarios—for example, when the MDT server is co-hosted with Windows Deployment Services.

Egyéb esetben ezek a módszerek nincsenek megfelelő – például, ha több központi telepítési kiszolgáló, egy adott helyre vagy az automation logika nincs lehetőség (például a hálózati van nem szegmentált elegendő hely meghatározása vagy Az MDT server elkülönül Windows-telepítési szolgáltatások).There are other scenarios in which these approaches are not suitable—for example, if there are multiple deployment servers at a given location or automation logic is not possible (for example, the network is not segmented enough to allow location determination or the MDT server is separated from Windows Deployment Services).

Ezekben az esetekben a LocationServer.xml fájl jelenleg ezt az információt a központi telepítéskor anélkül, hogy a kiszolgáló és központi telepítési megosztás nevét ismerete rugalmas lehetőséget biztosít.In these scenarios, the LocationServer.xml file provides a flexible way to present this information at deployment time without requiring knowledge of server names and deployment share names.

A LocationServer.xml fájl létrehozásaCreating the LocationServer.xml File

Jelen elérhető központi telepítés kiszolgálók listáját az LTI módú központi telepítés során, hozzon létre egy LocationServer.xml kiszolgálónként adatait tartalmazó fájlt.To present a list of available deployment servers during an LTI deployment, create a LocationServer.xml file that contains details about each server. Nincs alapértelmezett LocationServer.xml fájl az MDT-ben, amellyel hozzon létre egyet az alábbi eljárás.There is no default LocationServer.xml file in MDT, so create one using the following guidance.

Több helyen támogatásához LocationServer.xml fájl létrehozásaCreate a LocationServer.xml File to Support Multiple Locations

A legegyszerűbb módszer létrehozásával és LocationServer.xml használatával hozzon létre egy LocationServer.xml fájlt, és adja hozzá a bejegyzést minden központi telepítési kiszolgáló (Ez lehet ugyanazon a helyen, vagy a különböző helyeken) környezetben is.The simplest method for creating and using LocationServer.xml is to create a LocationServer.xml file and add entries for each deployment server in the environment (this can be either at the same location or at different locations).

A LocationServer.xml fájl össze az egyes kiszolgálók az új szakasz létrehozása, és majd adja hozzá a következő információkat:Construct the LocationServer.xml file by creating a new section for each server, and then adding the following information:

 • Egy egyedi azonosítójaA unique identifier

 • Egy hely van helyről egy könnyen azonosítható nevet használt név.A location name, used to present an easily identifiable name for that location

 • Az MDT-kiszolgálóhoz, az adott hely UNC elérési útA UNC path to the MDT server for that location

  A következő mutatja be, hogyan LocationServer.xml fájl jön létre egyes több helyen konfigurált LocationServer.xml mintafájl használva.The folowing illustrates how the LocationServer.xml file is created using each of these properties using a sample LocationServer.xml file configured for multiple locations.

  Példa LocationServer.xml fájl több helyen támogatásáhozExample LocationServer.xml File to Support Multiple Locations

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<servers> 
  <QueryDefault></QueryDefault> 
  <server> 
    <serverid>1</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso HQ, Seattle, USA 
    </friendlyname> 
    <UNCPath>\\STLDS01\Deployment$</UNCPath> 
  </server> 
  <server> 
    <serverid>2</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso NYC, New York, USA 
    </friendlyname> 
    <UNCPath>\\NYCDS01\Deployment$</UNCPath> 
  </server>  
</servers> 

Ebben a formátumban adja meg a másik kiszolgáló bejegyzéseket, mindegyik helyen, vagy olyan helyzetekben, amelyben nincsenek több kiszolgáló egyetlen helyen belül egy másik kiszolgálóra bejegyzést az adott helyhez kiszolgálónként megadásával a következő példában látható módon.Using this format, specify different server entries for each location or for situations in which there are multiple servers within a single location by specifying a different server entry for each server at that location, as shown in the following example.

Példa LocationServer.xml fájl több helyeken lévő több kiszolgáló támogatásáhozExample LocationServer.xml File to Support Multiple Servers at Multiple Locations

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<servers> 
  <QueryDefault></QueryDefault> 
  <server> 
    <serverid>1</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso HQ DS1, Seattle, USA 
    </friendlyname> 
    <UNCPath>\\STLDS01\Deployment$</UNCPath> 
  </server> 
  <server> 
    <serverid>2</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso HQ DS2, Seattle, USA 
    </friendlyname> 
    <UNCPath>\\STLDS02\Deployment$</UNCPath> 
  </server>  
</servers> 

Különböző helyeken több kiszolgáló terheléselosztásához LocationServer.xml fájl létrehozásaCreate a LocationServer.xml File to Load Balance Multiple Servers at Different Locations

LocationServer.xml adjon meg egy helyet több kiszolgálót, és végezze el alapvető terheléselosztás, hogy amikor egy hely van kiválasztva, MDT automatikusan kiválaszt egy központi telepítési kiszolgáló a kiszolgálók listáján.Using LocationServer.xml, specify multiple servers per location entry, and then perform basic load balancing so that when a location is chosen, MDT automatically selects a deployment server from the list of available servers. Ez a funkció, a LocationServer.xml fájlt támogat megadása az értékek súlyozását metrikát.To provide this functionality, the LocationServer.xml file supports specifying a weighting metric.

A következő példa bemutatja egy LocationServer.xml fájl több különböző helyeken lévő kiszolgáló konfigurálva.The following illustrates a sample LocationServer.xml file configured for multiple servers at different locations.

LocationServer.xml Példafájlja különböző helyekenExample LocationServer.xml File for Different Locations

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<servers> 
  <QueryDefault></QueryDefault> 
  <server> 
    <serverid>1</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso HQ, Seattle, USA 
    </friendlyname> 
    <Server1>\\STLDS01\Deployment$</Server1> 
    <Server2>\\STLDS02\Deployment$</Server2> 
    <Server3>\\STLDS03\Deployment$</Server3> 
    <Server weight=”1”>\\STLDS01\Deployment$</Server> 
    <Server weight=”2”>\\STLDS02\Deployment$</Server> 
    <Server weight=”4”>\\STLDS03\Deployment$</Server> 
  </server> 
  <server> 
    <serverid>2</serverid> 
    <friendlyname> 
     Contoso NYC, New York, USA 
    </friendlyname> 
    <UNCPath>\\NYCDS01\Deployment$</UNCPath> 
  </server>  
</servers> 

Az értékek súlyozását metrika használatával adja meg a < server súly> címke, amely az MDT használ a kiszolgáló-kiválasztása során.Specify the weighting metric by using the <server weight> tag, which MDT uses in the server-selection process. A kiszolgáló kezelését választja valószínűségét kiszámítása:The likelihood of a server being selected is calculated by:

Kiszolgáló összes kiszolgáló súlyok súly/összegeServer weight/sum of all server weights

Az előző példában a Contoso HQ három kiszolgálójának szerepelnek 1, 2 és 4.In the previous example, the three servers at Contoso HQ are listed as 1, 2, and 4. A kiszolgáló valószínűségét az éppen kijelölt 2 súlyozási válik 2 a 7.The likelihood of a server with a weighting of 2 being selected becomes 2 in 7. Ezért az értékek súlyozását rendszer használatához meghatározására a kiszolgáló, egy helyen érhető el, és súlyozási minden kiszolgáló által a kiszolgáló kapacitású minden más kiszolgálót.Therefore, to use the weighting system, determine the capacity of the servers available at a location, and weight each server by the server’s capacity in relation to each of the other servers.

A LocationServer.xml fájl hozzáadása a felesleges fájlok címtáráhozAdding the LocationServer.xml File to the Extra Files Directory

Miután létrehozta a LocationServer.xml fájlt, adja hozzá a LiteTouch_x86 és LiteTouch_x64 Windows PE rendszerindító lemezképeket a X:\Deploy\Control mappa.After you have created the LocationServer.xml file, add it to the LiteTouch_x86 and LiteTouch_x64 Windows PE boot images in the X:\Deploy\Control folder. A központi telepítési munkaterület használatával, egyéb fájlok és mappák hozzáadása a Windows PE-lemezképekhez további címtár adja hozzá a munkaterületi megosztás tulajdonságainak megadásával.Using the Deployment Workbench, add other files and folders to these Windows PE images by specifying an additional directory to add in the deployment share properties.

A központi telepítési megosztás LocationServer.xml hozzáadásaTo add LocationServer.xml to the deployment share

 1. Hozzon létre egy nevű felesleges fájlokat a központi telepítési megosztás gyökérmappájában (például D:\Production telepítési Share\Extra fájlok).Create a folder called Extra Files in the root deployment share folder (for example, D:\Production Deployment Share\Extra Files).

 2. Hozzon létre egy a felesleges fájlok mappában, amely tükrözi a Windows PE helyét, ahol a további fájlokat kell tárolni.Create a folder structure in the Extra Files folder that mirrors the Windows PE location where the additional file should reside.

  Például a LocationServer.xml fájlt a Windows PE környezetben; \Deploy\Control mappában kell lennie ezért hozzon létre további fájlokat (például D:\Production telepítési Share\Extra Files\Deploy\Control) azonos mapparendszert.For example, the LocationServer.xml file must reside in the \Deploy\Control folder in Windows PE; therefore, create the same folder structure under Extra Files (for example, D:\Production Deployment Share\Extra Files\Deploy\Control).

 3. Másolja a LocationServer.xml a telepítési_megosztás_neve\Extra Files\Deploy\Control mappában (ahol telepítési_megosztás_neve teljesen minősített elérési útja a gyökérmappában található azon a központi telepítési megosztás).Copy LocationServer.xml to the deployment_share\Extra Files\Deploy\Control folder (where deployment_share is the fully qualified path to the root folder of the deployment share).

 4. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 5. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 6. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 7. Az a deployment_shareProperties (ahol a telepítési_megosztás_neve azt a központi telepítési megosztás neve) párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi lépéseket:In the deployment_shareProperties dialog box (where deployment_share is the name of the deployment share), perform these steps:

  1. Kattintson a Windows PE platform beállítások lapon (Ha platform kell konfigurálni a Windows PE-lemezkép architektúrájának van).Click the Windows PE platform Settings tab (where platform is the architecture of the Windows PE image to be configured).

  2. Az a Windows PE testreszabások részben, a a Extra könyvtár hozzáadása mezőbe írja be elérési (ahol elérési a teljesen minősített a felesleges fájlok mappájának elérési útját – például D:\Production telepítési Share\Extra fájlok), és kattintson a OK.In the Windows PE Customizations section, in the Extra directory to add box, type path (where path is the fully qualified path to the Extra Files folder—for example, D:\Production Deployment Share\Extra Files), and then click OK.

A BootStrap.ini fájl frissítéseUpdating the BootStrap.ini File

Ha használja a központi telepítési munkaterület központi telepítési megosztás létrehozása egy DeployRoot tulajdonság az automatikusan létrehozott és a BootStrap.ini fájl üres.When you create a deployment share using the Deployment Workbench, a DeployRoot property is automatically created and populated in the BootStrap.ini file. Mivel a LocationServer.xml fájl feltöltéséhez használt a DeployRoot tulajdonság, el kell távolítani ezt az értéket a BootStrap.ini fájl.Because the LocationServer.xml file is used to populate the DeployRoot property, you must remove this value from the BootStrap.ini file.

A DeployRoot tulajdonság eltávolítása BootStrap.iniTo remove the DeployRoot property from BootStrap.ini

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Az a deployment_shareProperties párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve), kattintson a szabályok fülre, majd BootStrap.ini szerkesztése.In the deployment_shareProperties dialog box (where deployment_share is the name of the deployment share), click the Rules tab, and then click Edit BootStrap.ini.

 5. Távolítsa el a DeployRoot értéket (például DeployRoot =\\Server\Deployment$).Remove the DeployRoot value (for example, DeployRoot=\\Server\Deployment$).

 6. Kattintson a fájl, és kattintson a mentése menti a módosításokat a BootStrap.ini fájl.Click File, and then click Save to save the changes to the BootStrap.ini file.

 7. Kattintson a OK elküldeni a módosításokat.Click OK to submit the changes.

A központi telepítési megosztás frissítéseUpdating the Deployment Share

A központi telepítési megosztás mellett frissíteni kell az új LiteTouch_x86 és LiteTouch_x64 rendszerindítási környezetet, amely tartalmazza a LocationServer.xml fájl és a frissített BootStrap.ini fájl létrehozásához.The deployment share must next be updated to generate a new LiteTouch_x86 and LiteTouch_x64 boot environment that contains the LocationServer.xml file and the updated BootStrap.ini file.

A központi telepítési megosztás frissítéseTo update the deployment share

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 4. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 5. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 6. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

Megjegyzés

Amikor a frissítési folyamat befejeződik, adja hozzá az új LiteTouch_x86 és LiteTouch_x64 Windows PE környezetben újra üzembe a központi Windows-telepítési szolgáltatások, vagy írja azokat a rendszerindító adathordozó telepítéskor használni.When the update process has finished, add the new LiteTouch_x86 and LiteTouch_x64 Windows PE environments back into Windows Deployment Services, or burn them to boot media to use during deployment.

Meglévő számítógép cseréje egy új számítógépet Lite Touch InstallationReplacing an Existing Computer with a New Computer Using Lite Touch Installation

Az MDT használatával lemezkép telepítése egy új számítógépre, amely a vállalati architektúra a meglévő számítógép helyettesíti.You can use MDT to deploy an image to a new computer that will substitute an existing computer in the enterprise architecture. Ez a helyzet akkor fordulhatnak elő, az operációs rendszer egy másikra (új operációs rendszer igényel új hardvereket) történő frissítése során, vagy ha a szervezet igényeinek újabb, gyorsabb számítógépeket a meglévő alkalmazások.This situation could arise when upgrading from one operating system to another (a new operating system could require new hardware) or if the organization needs newer, faster computers for existing applications.

Ha egy meglévő számítógép cseréje egy új számítógépre, a Microsoft azt javasolja, figyelembe véve az összes beállítást telepíti át az egyik számítógépről a másikra, például a felhasználói fiókok és a felhasználói állapotadatokat.When replacing an existing computer with a new computer, Microsoft recommends taking into account all settings that will be migrated from one computer to another, such as user accounts and user state data. Fontos továbbá, hozzon létre egy helyreállítási megoldás, abban az esetben, ha az áttelepítés sikertelen lesz.In addition, it is important to create a recovery solution in case the migration fails.

Az üzembe helyezési minta cserélje le a létező számítógép (WDG-LÉTEZNEK-01) egy új számítógépre (WDG-új-02) a CORP tartomány WDG létezik 01-től a felhasználói állapotadatok rögzítése és mentse egy hálózati megosztásra.In this sample deployment, replace the existing computer (WDG-EXIST-01) with a new computer (WDG-NEW-02) in the CORP domain by capturing user state data from WDG-EXIST-01 and saving it to a network share. Ezután WDG új 02 egy meglévő központi telepítését, és végül WDG új 02 állítja vissza a rögzített felhasználói állapot adatait.Then, deploy an existing image to WDG-NEW-02, and finally restore the captured user state data to WDG-NEW-02. A központi telepítés olyan központi telepítési kiszolgáló (WDG-MDT-01) lesz végrehajtva.The deployment will be performed from a deployment server (WDG-MDT-01).

Az MDT a szabványos ügyfél cserélje le a feladatütemezést sablon használatával hozzon létre egy feladatütemezést, amely a központi telepítéshez szükséges feladatokat kell elvégezni.In MDT, use the Standard Client Replace Task Sequence template to create a task sequence that will perform all the necessary deployment tasks.

Ebben a bemutatóban feltételezi, hogy:This demonstration assumes that:

 • Az MDT telepítve van a központi telepítési kiszolgáló (WDG MDT 01)MDT has been installed on the deployment server (WDG MDT 01)

 • A központi telepítési megosztás már létrehozott és feltöltve, beleértve az operációsrendszer-lemezképek, alkalmazások és eszközillesztőkThe deployment share has already been created and populated, including operating system images, applications, and device drivers

 • A referencia-számítógép lemezképét már rögzített, és telepíti az új számítógépre (WDG új 02)An image of a reference computer has already been captured and will be deployed to the new computer (WDG NEW 02)

 • Hálózati megosztott mappából (UserStateCapture$) létrehozott és a központi telepítési kiszolgáló (WDG MDT 01) a megfelelő megosztási engedélyekkel rendelkező megosztottA network shared folder (UserStateCapture$) has been created and shared on the deployment server (WDG MDT 01) with the appropriate share permissions

  A központi telepítési megosztás léteznie kell, ez a minta megkezdése előtt.A deployment share should exist prior to beginning this sample. További információ a központi telepítési megosztás létrehozása című szakaszban "Kezelése telepítési megosztások a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about creating a deployment share, see the section, "Managing Deployment Shares in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

1. lépés: Hozzon létre egy feladatütemezést, a felhasználói állapot rögzítése érdekébenStep 1: Create a Task Sequence to Capture the User State

Az MDT-feladatütemezés létrehozása a használatával az új feladatütemezés varázsló központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjának.Create MDT task sequences in the Task Sequences node in the Deployment Workbench using the New Task Sequence Wizard. A csere számítógép környezet-forgatókönyv (a meglévő számítógép a felhasználói állapot rögzítése) első részének végrehajtásához válassza ki a szabványos ügyfél cserélje le a feladatütemezést sablont az új feladatütemezés varázsló.To perform the first part of the Replace Computer deployment scenario (capturing the user state on the existing computer), select the Standard Client Replace Task Sequence template in the New Task Sequence Wizard.

A számítógép cserélje le a telepítési forgatókönyvben a felhasználói állapot rögzítése érdekében a feladatütemezés létrehozásaTo create a task sequence to capture the user state in the Replace Computer deployment scenario

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások / telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/ deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új feladatütemezés létrehozása.In the Actions pane, click New Task Sequence.

  Az új feladatütemezés varázsló elindul.The New Task Sequence Wizard starts.

 4. Fejezze be az új feladatütemezés varázsló a következő információkat.Complete the New Task Sequence Wizard by using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Általános beállításokGeneral Settings 1. A Sorozatazonosító feladat, típus VISTA_EXIST.1. In Task sequence ID, type VISTA_EXIST.
  2. A feladatütemezés neve, típus cserélje le a forgatókönyv számítógépen hajtsa végre a meglévő számítógép.2. In Task sequence name, type Perform Replace Computer Scenario on Existing Computer.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Sablon kiválasztásaSelect Template A érhetők el a következő feladatütemezési Feladatsablonok.In The following task sequence templates are available. Válassza ki, amelyiket használhatja kiindulási pontként szeretné, jelölje be szabványos ügyfél cserélje le a feladatütemezést, és kattintson a következő.Select the one you would like to use as a starting point, select Standard Client Replace Task Sequence, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Győződjön meg arról, hogy helyes-e a konfigurációs adatait, és kattintson következő.Verify that the configuration details are correct, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új feladatütemezés varázsló befejeződött, és a VISTA_EXIST feladatütemezés hozzáadódik a feladatütemezések listáját.The New Task Sequence Wizard finishes, and the VISTA_EXIST task sequence is added to the list of task sequences.

2. lépés: Hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer központi telepítését, és a felhasználói állapot visszaállításaStep 2: Create a Task Sequence to Deploy Operating System and Restore the User State

Az MDT-feladatütemezés létrehozása a központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjában az új feladatütemezés varázsló használatával.Create MDT task sequences in the Task Sequences node in the Deployment Workbench by using the New Task Sequence Wizard. A második része a csere számítógép üzembe helyezési forgatókönyv végrehajtásához (az operációs rendszer központi telepítéséhez, és a felhasználói állapotot a meglévő számítógép helyreállítása), válassza a szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablont az új feladatütemezés varázsló.To perform the second part of the Replace Computer deployment scenario (deploying the operating system, and then restoring the user state on the existing computer), select the Standard Client Task Sequence template in the New Task Sequence Wizard.

A feladatütemezés központi telepítése a számítógép cserélje le a telepítési forgatókönyvben a felhasználói állapot létrehozásaTo create a task sequence to deploy the user state in the Replace Computer deployment scenario

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új feladatütemezés létrehozása.In the Actions pane, click New Task Sequence.

  Az új feladatütemezés varázsló elindul.The New Task Sequence Wizard starts.

 4. Fejezze be az új feladatütemezés varázsló a következő információkat.Complete the New Task Sequence Wizard by using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Általános beállításokGeneral Settings 1. A Sorozatazonosító feladat, típus VISTA_NEW.1. In Task sequence ID, type VISTA_NEW.
  2. A feladatütemezés neve, típus cserélje le a forgatókönyv számítógép hajtsa végre az új számítógép.2. In Task sequence name, type Perform Replace Computer Scenario on New Computer.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Sablon kiválasztásaSelect Template A érhetők el a következő feladatütemezési Feladatsablonok.In The following task sequence templates are available. Válassza ki, amelyiket használhatja kiindulási pontként szeretné, jelölje be szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select the one you would like to use as a starting point, select Standard Client Task Sequence, and then click Next.
  Válassza ki az operációs rendszerSelect OS A érhetők el az alábbi operációs rendszerek lemezképeit is be kell állítani a feladatütemezés.In The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Válasszon ki egy használni, jelölje be captured_vista_image (ahol captured_vista_image a rögzített lemezképet a referencia-számítógép, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának hozzá van), majd Kattintson a következő.Select one to use, select captured_vista_image (where captured_vista_image is the captured image the reference computer added to the Operating Systems node in the Deployment Workbench), and then click Next.
  Adja meg a termékkulcsotSpecify Product Key Válassza ki nem ad meg termékkulcsot jelenleg, és kattintson a következő.Select Do not specify a product key at this time, and then click Next.
  Az operációs rendszer beállításaiOS Settings 1. A teljes nevét, típus Woodgrove alkalmazott.1. In Full Name, type Woodgrove Employee.
  2. A szervezet, típus Woodgrove Bank.2. In Organization, type Woodgrove Bank.
  3. A Internet Explorer kezdőlap, típus http://www.woodgrovebank.com.3. In Internet Explorer Home Page, type http://www.woodgrovebank.com.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Rendszergazdai jelszóAdmin Password A rendszergazdai jelszó és hagyja jóvá a rendszergazdai jelszó, típus P@ssw0rd, és kattintson a Befejezés.In Administrator Password and Please confirm Administrator Password, type P@ssw0rd, and then click Finish.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új feladatütemezés varázsló befejeződött, és a VISTA_NEW feladatütemezés hozzáadódik a feladatütemezések listáját.The New Task Sequence Wizard finishes, and the VISTA_NEW task sequence is added to the list of task sequences.

3. lépés: Az MDT konfigurációs fájlok testreszabásaStep 3: Customize the MDT Configuration Files

Az MDT-feladatütemezés létrehozása után adja meg a konfigurációs beállításokat a felhasználói állapot adatai rögzítése MDT konfigurációs fájlok testreszabását.When the MDT task sequence has been created, customize the MDT configuration files that provide the configuration settings for capturing user state information. Pontosabban testre szabhatja a CustomSettings.ini fájl a fájlt a telepítési folyamat korábbi szakaszában létrehozott központi telepítési megosztás tulajdonságainak módosításával.Specifically, customize the CustomSettings.ini file by modifying the file in the properties of the deployment share created earlier in the deployment process. Egy későbbi lépésben a központi telepítési megosztás frissülnek annak érdekében, hogy a konfigurációs fájl frissült a telepítési megosztásban található.In a later step, the deployment share will be updated to ensure that the configuration file is updated in the deployment share.

Felhasználói állapot adatai rögzítése MDT konfigurációs fájljait testreszabásaTo customize the MDT configuration files for capturing user state information

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A tulajdonságok párbeszédpanel jelenik meg.The Properties dialog box appears.

 4. Az a tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a szabályok fülre.In the Properties dialog box, click the Rules tab.

 5. Az a szabályok lapján megfelelően a szükséges módosításokat, ahogy az a következő exampple a CustomSettings.ini fájl módosítása.On the Rules tab, modify the CustomSettings.ini file to reflect the necessary changes as shown in the following exampple. Ellenőrizze a további módosításokat a környezet szükséges.Make any additional modifications the environment requires.

  Testre szabott CustomSettings.ini fájlCustomized CustomSettings.ini File

  [Settings] 
  Priority=Default 
  Properties=MyCustomProperty 
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  
  UDShare=\\WDG-MDT-01\UserStateCapture$ 
  UDDir=%OSDCOMPUTERNAME% 
  UserDataLocation=NETWORK 
  SkipCapture=NO 
  SkipAdminPassword=YES 
  SkipProductKey=YES 
  
 6. Az a tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Properties dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

4. lépés: A központi telepítési megosztás Windows PE beállítások konfigurálásaStep 4: Configure the Windows PE Options for the Deployment Share

A központi telepítési megosztás Windows PE beállítások konfigurálása a központi telepítési munkaterület a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont található.Configure the Windows PE options for the deployment share in the Deployment Shares node in the Deployment Workbench.

Megjegyzés

Ha az eszközillesztőket, a meglévő számítógép (WDG-LÉTEZNEK-01) és az új számítógépre (WDG-új-01) a következő helyen érhetők el a Windows Vista, kihagyhatja ezt a lépést, és a következő lépéssel folytatja.If the device drivers for the existing computer (WDG-EXIST-01) and the new computer (WDG-NEW-01) are included with Windows Vista, skip this step and proceed with the following step.

A Windows PE-beállításokat a központi telepítési megosztásTo configure the Windows PE options for the deployment share

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A tulajdonságok párbeszédpanel jelenik meg.The Properties dialog box appears.

 4. Az a tulajdonságok párbeszédpanel a Windows PE platform összetevők lapon (ahol platform a Windows architektúra Konfigurálandó PE-lemezképhez), a kijelölés profil, jelölje be device_drivers (ahol device_drivers eszköz illesztőprogramot neve profil), és kattintson a OK.In the Properties dialog box, on the Windows PE platform Components tab (where platform is the architecture of the Windows PE image to be configured), in Selection profile, select device_drivers (where device_drivers is the name of the device driver selection profile), and then click OK.

5. lépés: A központi telepítési megosztás frissítéseStep 5: Update the Deployment Share

Miután a központi telepítési megosztás Windows PE beállításait, a központi telepítési megosztás frissítése.After configuring the Windows PE options for the deployment share, update the deployment share. A központi telepítési megosztás frissítése frissíti az MDT konfigurációs fájlokat, és a testreszabott Windows PE generál.Updating the deployment share updates all the MDT configuration files and generates a customized version of Windows PE. A testre szabott Windows PE-verzió szolgál a referencia-számítógép indításához és az LTI telepítési folyamat elindítása.The customized version of Windows PE is used to start the reference computer and initiate the LTI deployment process.

A központi telepítési munkaterület a központi telepítési megosztás frissítéseTo update the deployment share in the Deployment Workbench

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés DeploymentShare.In the Actions pane, click Update DeploymentShare.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 4. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 5. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 6. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  A központi telepítési munkaterület elindul, a központi telepítési megosztás frissítése.The Deployment Workbench starts updating the deployment share. A központi telepítési munkaterület létrehozza a LiteTouchPE_x86.iso és LiteTouchPE_x86.wim fájlokat (32 bites célszámítógépekhez), vagy a LiteTouchPE_x64.iso és LiteTouchPE_x64.wim fájlokat (64 bites célszámítógépekhez) a a telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a megosztott mappát a központi telepítési megosztás használja).The Deployment Workbench creates the LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) or LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the shared folder used as the deployment share).

6. lépés: Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaStep 6: Create the LTI Bootable Media

Adja meg a számítógép a testreszabott verziójától kezdve a Windows PE jön létre, amikor a központi telepítési megosztás frissítése volt lehetséges.Provide a method for starting the computer with the customized version of Windows PE created when the deployment share was updated. A központi telepítési munkaterület létrehozza a LiteTouchPE_x86.iso és LiteTouchPE_x86.wim fájlokat (32 bites célszámítógépekhez), vagy a LiteTouchPE_x64.iso és LiteTouchPE_x64.wim fájlokat (64 bites célszámítógépekhez) a a telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a megosztott mappát a központi telepítési megosztás használja).The Deployment Workbench creates the LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) or LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the shared folder used as the deployment share). Hozzon létre a megfelelő LTI rendszerindításra alkalmas adathordozót ezeket a lemezképeket.Create the appropriate LTI bootable media from one of these images.

Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaTo create the LTI bootable media

 1. A Windows Intézőben navigáljon telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a megosztott mappát a központi telepítési megosztás használja).In Windows Explorer, navigate to deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the shared folder used as the deployment share).

 2. A meglévő számítógép (WDG-LÉTEZNEK-01) és az új számítógép (WDG-új-02) használt számítógép típusa alapján, hajtsa végre az alábbi műveletek közül:Based on the type of computer used for the existing computer (WDG-EXIST-01) and new computer (WDG-NEW-02), perform one of the following tasks:

  • Ha a referencia-számítógép olyan fizikai számítógépet, CD vagy DVD ISO-fájl létrehozása.If the reference computer is a physical computer, create a CD or DVD of the ISO file.

  • A referencia-számítógép egy virtuális Gépet, indítsa el a virtuális gép közvetlenül az ISO-fájl vagy a CD-ről vagy DVD ISO-fájl.If the reference computer is a VM, start the VM directly from the ISO file or from a CD or DVD of the ISO file.

7. lépés: A meglévő számítógép az LTI rendszerindító adathordozó indításaStep 7: Start the Existing Computer with the LTI Bootable Media

Indítsa el a meglévő számítógépet (WDG-LÉTEZNEK-01) és az LTI rendszerindító adathordozó, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Start the existing computer (WDG-EXIST-01) with the LTI bootable media created earlier in the process. A CD-t a meglévő számítógép Windows PE indul el, és kezdeményezi az MDT központi telepítési folyamat.This CD starts Windows PE on the existing computer and initiates the MDT deployment process. Az MDT központi telepítési folyamat végén a felhasználói állapot áttelepítési adatokat a UserStateCapture$ megosztott mappában tárolódik.At the end of the MDT deployment process, the user state migration information is stored in the UserStateCapture$ shared folder.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services. További információ a, részben "Felkészülés Windows-telepítési szolgáltatások", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information, see the section, "Preparing Windows Deployment Services", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

A meglévő számítógép indításához és az LTI rendszerindító adathordozóTo start the existing computer with the LTI bootable media

 1. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó WDG létezik 01 kezdődik.Start WDG-EXIST-01 with the LTI bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. Végezze el a Windows központi telepítése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Windows Deployment Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a központi telepítésWelcome to Deployment Kattintson a futtassa a telepítési varázsló új operációs rendszert telepíteni, majd következő.Click Run the Deployment Wizard to install a new operating system, and then click Next.
  Adja meg a hitelesítő adatok hálózati megosztásokhoz való kapcsolódáshoz.Specify Credentials for connecting to network shares. 1. A felhasználónév, típus rendszergazda.1. In User Name, type Administrator.
  2. A jelszó, típus P@ssw0rd.2. In Password, type P@ssw0rd.
  3. A tartomány, típus CORP.3. In Domain, type CORP.
  4. Kattintson az OK gombra.4. Click OK.
  Jelöljön ki egy feladatütemezést, végrehajtani ezen a számítógépen.Select a task sequence to execute on this computer. Kattintson a cserélje le a forgatókönyv számítógépen hajtsa végre a meglévő számítógép, és kattintson a következő.Click Perform Replace Computer Scenario on Existing Computer, and then click Next.
  Adatok és beállítások mentési helyének megadásaSpecify where to save your data and settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Egy teljes számítógép biztonsági mentési helyének megadásaSpecify where to save a complete computer backup Kattintson a nem készít biztonsági másolatot a meglévő számítógép, és kattintson a következő.Click Do not back up the existing computer, and then click Next.
  KészenReady to begin Kattintson a megkezdéséhez.Click Begin.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha további részleteket az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any errors or warnings occur, consult the MDT document Troubleshooting Reference.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Ha bármilyen hiba vagy figyelmeztetés történt, tekintse át a hibákat vagy figyelmeztetéseket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occurred, review the errors or warnings and record any diagnostic information.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  A felhasználói állapot áttelepítési adatai rögzített, és a hálózati megosztott mappában található (UserStateCapture$) a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.The user state migration information is captured and is stored in the network shared folder (UserStateCapture$) created earlier in the process.

8. lépés: Az új számítógép az LTI rendszerindító adathordozó indításaStep 8: Start the New Computer with the LTI Bootable Media

Az új számítógép (WDG-új-02) a folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó indítása.Start the new computer (WDG-NEW-02) with the LTI bootable media created earlier in the process. A CD-ről a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és kezdeményezi az MDT központi telepítési folyamat.This CD starts Windows PE on the reference computer and initiates the MDT deployment process. Az MDT központi telepítési folyamat végén az új számítógépen telepítve van a Windows Vista, és a rögzített felhasználói állapot áttelepítési vissza az új számítógépre.At the end of the MDT deployment process, Windows Vista is deployed on the new computer and the captured user state migration information is restored to the new computer.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services. További információ a, részben "Felkészülés Windows-telepítési szolgáltatások", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information, see the section, "Preparing Windows Deployment Services", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

Az új számítógép indításához és az LTI rendszerindító adathordozóTo start the new computer with the LTI bootable media

 1. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó WDG új 02 kezdődik.Start WDG-NEW-02 with the LTI bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. Fejezze be a Windows központi telepítése varázsló a következő információkat.Complete the Windows Deployment Wizard by using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a központi telepítésWelcome to Deployment Kattintson a a központi telepítési varázslóval telepítheti az új operációs rendszer, és kattintson a következő.Click Run the Deployment Wizard to install a new operating system, and then click Next.
  Adja meg a hitelesítő adatok hálózati megosztásokhoz való kapcsolódáshoz.Specify Credentials for connecting to network shares. 1. A felhasználónév, típus rendszergazda.1. In User Name, type Administrator.
  2. A jelszó, típus P@ssw0rd.2. In Password, type P@ssw0rd.
  3. A tartomány, típus CORP.3. In Domain, type CORP.
  4. Kattintson az OK gombra.4. Click OK.
  Jelöljön ki egy feladatütemezést, végrehajtani ezen a számítógépen.Select a task sequence to execute on this computer. Kattintson a cserélje le a forgatókönyv számítógép hajtsa végre az új számítógép, és kattintson a következő.Click Perform Replace Computer Scenario on New Computer, and then click Next.
  A számítógép nevének beállításaConfigure the computer name A számítógépnév, típus WDG új 02, és kattintson a következő.In Computer name, type WDG-NEW-02, and then click Next.
  A számítógép csatlakoztatása a tartományhoz vagy munkacsoporthozJoin the computer to a domain or workgroup Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Adja meg, hogy a felhasználói adatok visszaállításaSpecify whether to restore user data 1. Kattintson a adjon meg egy helyet.1. Click Specify a location.
  2. A hely, típus \\WDG-MDT-01\UserStateCapture$\WDG-EXIST-01.2. In Location, type \\WDG-MDT-01\UserStateCapture$\WDG-EXIST-01.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  NyelvLocale Selection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Időzónájának beállításaSet the Time Zone Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Adja meg, hogy a lemezkép rögzítéseSpecify whether to capture an image Kattintson a nem rögzíthető lemezkép a számítógép, és kattintson a következő.Click Do not capture an image of this computer, and then click Next.
  Adja meg a BitLocker-konfigurációSpecify the BitLocker configuration Kattintson a ehhez a számítógéphez nem engedélyezi a BitLocker, és kattintson a következő.Click Do not enable BitLocker for this computer, and then click Next.
  KészenReady to begin Kattintson a megkezdéséhez.Click Begin.

  Ha esetleges hibák vagy figyelmeztetések kell végrehajtani, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any errors or warnings should occur, consult the MDT document Troubleshooting Reference.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Ha bármilyen hiba vagy figyelmeztetés történt, tekintse át a hibákat vagy figyelmeztetéseket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occurred, review the errors or warnings and record any diagnostic information.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  Windows Vista telepítve van az új számítógépen, és a rögzített felhasználói állapot áttelepítési is vissza.Windows Vista is now installed on the new computer and the captured user state migration information is also restored.

Egyéni telepítési kód integrálása MDTIntegrating Custom Deployment Code into MDT

Gyakori, hogy a telepítési csapat az összetett követelmények, a cél környezetben, amely nem felel meg az előre megadott központi telepítési munkaterület a feladatütemezési műveletek vagy alapértelmezett MDT konfigurációs fájlok is.It is common for a deployment team to have complex requirements, specific to their target environment, that are not met by the Deployment Workbench predefined task sequence actions or by default MDT configuration files. Ebben a helyzetben a követelményeknek megfelelő egyéni kód megvalósítását.In this situation, implement custom code to meet their requirements.

Egyéni telepítési kód integrálja az MDT által:Integrate custom deployment code into MDT by:

A megfelelő programozási nyelv kiválasztásaChoosing the Appropriate Scripting Language

Bár a kódot, amely a Windows és Windows PE környezetben futtatható egy alkalmazás telepítése vagy az MDT a feladatütemezési lépés használatával hívható, a Microsoft azt javasolja, .vbs vagy .wsf fájlok formájában parancsfájlok segítségével.Although any code that can be run on Windows or Windows PE can be called as an application installation or through an MDT task sequence step, Microsoft recommends using scripts in the form of .vbs or .wsf files.

.Wsf fájlok használatának előnye beépített naplózási továbbá néhány más előre definiált funkciók, a ZTI és az LTI folyamat már használja.The advantage of using .wsf files is built-in logging in addition to some other predefined functions already used by the ZTI and LTI processes. Ezek a funkciók érhetők el az MDT terjeszthető ZTIUtility parancsfájl.These functions are available in the ZTIUtility script distributed with MDT.

Amikor egyéni parancsprogramból hivatkozott, a ZTIUtility parancsfájl inicializálja az MDT környezetet és a telepítést osztályokat.When referenced from a custom script, the ZTIUtility script initializes the MDT environment and setup classes. Ezeket az osztályokat érhetők el:These classes are available:

 • Naplózás.Logging. Ez az osztály a naplózási funkciókat biztosít, amelyek minden MDT-parancsfájlokat használja.This class provides the logging functionality that all MDT scripts use. Minden parancsprogram futtatása során a központi telepítés és az összes konszolidált naplófájl egy naplófájlt is létrehoz.It also creates a single log file for each script run during deployment and a consolidated log file of all scripts. Ezekben a naplófájlokban úgy tervezték, hogy TRACE32; által olvasható formátumban jönnek létre. Ez az eszköz megtalálható a System Center Configuration Manager 2007 eszközkészlet V2.These log files are created in a format designed to be read by TRACE32; this tool is available in the System Center Configuration Manager 2007 Toolkit V2.

 • Környezet.Environment. Ez az osztály a környezeti változók WMI és az MDT szabály feldolgozása során gyűjtött konfigurálja, és így közvetlenül a parancsfájl lehet hivatkozni.This class configures environment variables gathered through WMI and MDT rule processing and allows them to be referenced directly from the script. Ez lehetővé teszi a központi telepítési tulajdonságok kell olvasni, adjon hozzáférést a ZTI és az LTI folyamat által használt összes konfigurációs adatot.This allows deployment properties to be read, giving access to all the configuration information used by the ZTI and LTI processes.

 • Segédprogram.Utility. Ez az osztály a ZTI és az LTI parancsfájlok során használt általános segédprogramokat biztosít.This class provides general utilities that are used throughout ZTI and LTI scripts. A Microsoft azt javasolja, hogy egyéni kód fejlesztése Ez az osztály bármikor megjelenítéséhez, ha bármelyik kód egyszerűen használható fel újra meg kell vizsgálni.Microsoft recommends that any time custom code is developed this class should be examined to see if any code can simply be reused. Ez az osztály a funkciók némelyike további információt később szerepel ebben a szakaszban.Additional information about some of the functionality provided in this class is included later in this section.

 • Adatbázis.Database. Ez az osztály például adatbázisok csatlakoztatása és az adatbázisok adatainak olvasásakor funkciókat hajtja végre.This class performs functions like connecting to databases and reading information from databases. Általában fér hozzá az adatbázis osztály közvetlenül nem ajánlott; Ehelyett a szabály feldolgozása használandó adatbázis-keresések végrehajtásához.In general, accessing the database class directly is not recommended; instead, rule processing should be used to perform database lookups.

 • Karakterláncok.Strings. Ez az osztály végez közös karakterlánc feldolgozási rutinok hasonló elemek megjelenítése egy hexadecimális érték, a tisztítás szóköz egy karakterláncból, karakterlánc, karakterlánc igazítani, formátumú karakterlánc-érték kényszerítése, értéket kényszerített tömb balra igazítása jobbra tagolt lista létrehozása formátumot, véletlenszerű globálisan egyedi azonosítóját (GUID) és Base64 átalakítások létrehozásához.This class performs common string processing routines like creating a delimited list of items, displaying a hex value, trimming white space from a string, right aligning a string, left aligning a string, forcing a value to string format, forcing a value to array format, generating a random globally unique identifier (GUID), and Base64 conversions.

 • FileHandling.FileHandling. Ez az osztály elérési utak normalizálása és másolása, áthelyezés és fájlok és mappák törlése hasonló funkciókat hajtja végre.This class performs functions like normalizing paths and copying, moving, and deleting files and folders.

 • clsRegEx.clsRegEx. Ez az osztály a reguláris kifejezés funkciókat hajtja végre.This class performs regular expression functions.

  Az MDT, néhány módosítást történtek, a parancsfájl-architektúra, hogy a Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) megbízhatóbb és megbízható ügyfél.In MDT, a couple of changes have been implemented to the script architecture to make client Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) more robust and reliable. Ezek a változások a következők:These changes include:

 • Széles körű módosításai ZTIUtility.vbs (a fő parancsfájlba könyvtár), beleértve az új API-k és jobb hibakezelésExtensive changes to ZTIUtility.vbs (the main script library), including new APIs and better error handling

 • Új tekintse meg a ZTI_ általános szerkezetexxx.wsf parancsfájlokA new look to the overall structure of the ZTI_xxx.wsf scripts

  Az MDT-parancsfájlok struktúrájának is megváltozott.The overall structure of the MDT scripts has also changed. A legtöbb MDT parancsfájlok most ágyazva VBScript osztály objektumok.Most MDT scripts are now encapsulated within VBScript Class objects. Az osztály van inicializálva, és hívása a RunNewInstance függvény.The class is initialized and called with the RunNewInstance function.

Megjegyzés

A legtöbb meglévő MDT 2008 1. frissítés parancsfájlok működjön-van MDT, még akkor is a ZTIUtility.vbs, a széles körű módosult, a legtöbb MDT parancsfájlok ZTIUtility.vbs tartalmazza.Most existing MDT 2008 Update 1 scripts will work as-is in MDT, even with the extensive changes to ZTIUtility.vbs, as most MDT scripts will include ZTIUtility.vbs.

Hogyan használhatók ki ZTIUtility ismertetéseUnderstanding How to Leverage ZTIUtility

A ZTIUtility.vbs fájl tartalmazza, amelyek a saját kódjára kihasználható objektumosztályokon.The ZTIUtility.vbs file contains object classes that can be leveraged in your custom code. Az MDT használatával egyéni kód integrálása a:Integrate custom code with MDT by using the:

A ZTIUtility naplózási osztály használataUse the ZTIUtility Logging Class

ZTIUtiliy.vbs naplózási osztályt lehetővé teszi a egyszerű napló állapotinformáció, figyelmeztetések és hibák egyéni kód a további parancsfájlok azonos módon ZTI vagy LTI központi telepítés során.The logging class in ZTIUtiliy.vbs provides a simple mechanism for custom code to log status information, warnings, and errors in the same manner as other scripts during a ZTI or LTI deployment. A szabványosítás is biztosítja, hogy a LTI központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel megfelelően jelentések bármilyen egyéni kód futtatott állapotát.This standardization also ensures that the LTI Deployment Summary dialog box correctly reports the status of any custom code that is run.

A következő használó példa egyéni kód parancsfájl bemutatja a oLogging.CreateEntry és TestAndFail bejelentkezni a különböző típusú üzenetek, attól függően, hogy az eredmények a különböző funkciók a Parancsfájlműveletek.The following illustrates an example custom code script that uses the oLogging.CreateEntry and TestAndFail functions to log different types of messages, depending on the results of the various script actions.

A példaként megadott parancsfájlt ZTIUtility naplózás használata: ZTI_Example.wsfExample Script Using ZTIUtility Logging: ZTI_Example.wsf

<job id="ZTI_Example"> 
<script language="VBScript" src="ZTIUtility.vbs"/> 
<script language="VBScript"> 

' //******************************************************* 
' // 
' // Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved 
' // Microsoft Deployment Toolkit Solution Accelerator 
' // File: ZTI_Example.wsf 
' // 
' // Purpose: Example of scripting with the 
' //     Microsoft Deployment Toolkit. 
' // 
' // Usage: cscript ZTI_Example.wsf [/debug:true] 
' // 
' //******************************************************* 

Option Explicit 
RunNewInstance 

'//-------------------------------------------------------- 
'// Main Class 
'//-------------------------------------------------------- 
Class ZTI_Example 

'//-------------------------------------------------------- 
'// Main routine 
'//-------------------------------------------------------- 

Function Main() 

 Dim iRetVal 
 Dim sScriptPath 

 iRetVal = SUCCESS 

 oLogging.CreateEntry "Begin example script…", _ 
  LogTypeInfo 

 ' %ServerA% is a generic variable available within 
 ' every CustomSettings.ini file. 

 sScriptPath = "\\" & oEnvironment.Item("ServerA") & _ 
  "\public\products\Applications\User\Technet\USEnglish" 

 ' Validate a connection to server, net connect with 
 ' credentials if necessary. 
 iRetVal = oUtility.ValidateConnection( sScriptPath ) 
 TestAndFail iRetVal, 9991, "Validate Connection to [" & _ 
  sScriptPath & "]" 

 'Run Setup Program 

 iRetVal = oUtility.RunWithHeartbeat( """" & _ 
  sScriptPath & "\setup.exe"" /?" ) 
 TestAndFail iRetVal, 9991, "RunWithHeartbeat [" & _ 
  sScriptPath & "]" 

 'Perform any cleanup from installation process 

 oShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\SomeValue", _ 
  "Done with Execution of XXX.", "REG_SZ" 

 Main = iRetVal 

End Function 

End Class 

</script> 
</job> 

Megjegyzés

Ha folytatja a használatával parancsfájlok adott hívás ZTIProcess() rendelkező ProcessResults(), továbbra is megteheti.If you want to continue using scripts that call ZTIProcess() with ProcessResults(), you can continue to do so. Bizonyos továbbfejlesztett hiba-kezelési szolgáltatásokat azonban nem lesz engedélyezve.However, certain enhanced error-handling features will not be enabled.

A ZTIUtility környezet osztály használataUse the ZTIUtility Environment Class

ZTIUtiliy.vbs környezeti osztályt biztosítja a hozzáférést, valamint a MDT tulajdonságainak módosítása.The environment class in ZTIUtiliy.vbs provides access to, and the ability to update, MDT properties. Portáladatbázis előző példában oEnvironment.Item("Memory") segítségével kérhető le a rendelkezésre álló RAM mennyisége; ez is használható az MDT a dokumentumban ismertetett tulajdonságok értékének beolvasása eszközkészlet referencia .In preceeding example, oEnvironment.Item("Memory") is used to retrieve the amount of available RAM; this can also be used to retrieve the value of any of the properties described in the MDT document Toolkit Reference.

A ZTIUtility segédprogram osztály használataUse the ZTIUtility Utility Class

Az ZTIUtility.vbs, amellyel bármilyen egyéni telepítési parancsfájl a gyakran használt segédprogramok számos tartalmaz.The ZTIUtility.vbs script contains a number of commonly used utilities that any custom deployment script can use. Hozzáadhatja ezeket a segédprogramokat bármely parancsfájl ugyanúgy, mint a oLogging és oEnvironment osztályok.You can add these utilities to any script the same way as the oLogging and oEnvironment classes.

Az alábbi táblázat részletezi néhány hasznos funkció érhető el, és a kimenetet.The following table details some useful functions available, and their output. Rendelkezésre álló funkciók teljes listáját tekintse meg a ZTIUtility.vbs fájlt.For a full list of available functions, refer to the ZTIUtility.vbs file.

FüggvényFunction KimenetiOutput
oUtility.LocalRootPathoUtility.LocalRootPath A mappa elérési útját a legfelső szintű a telepítési folyamat a célszámítógép által használt ad vissza – például C:\MININTReturns the path of the root folder being used by the deployment process on the target computer—for example, C:\MININT
oUtility.BootDeviceoUtility.BootDevice A rendszer rendszerindító eszközt ad vissza – például MULTI(0)DISK(0)RDISK(0)PARTITION(1)Returns the system boot device—for example, MULTI(0)DISK(0)RDISK(0)PARTITION(1)
oUtility.LogPathoUtility.LogPath A naplók mappába, a telepítés során használt az elérési útját adja vissza – például C:\MININT\SMSOSD\OSDLOGSReturns the path to the logs folder being used during the deployment—for example, C:\MININT\SMSOSD\OSDLOGS
oUtility.StatePathoUtility.StatePath A jelenleg konfigurált állapot tárolásának elérési útját adja – például C:\MININT\StateStoreReturns the path of the currently configured state store—for example, C:\MININT\StateStore
oUtility.ScriptNameoUtility.ScriptName A parancsfájl, a függvény nevét adja vissza – például Z-RAMTestReturns the name of the script calling the function—for example, Z-RAMTest
oUtility.ScriptDiroUtility.ScriptDir A parancsfájlt, amely hívja meg a függvény az elérési útját adja vissza – például \\server_name\Deployment$\ScriptsReturns the path to the script that is calling the function—for example, \\server_name\Deployment$\Scripts
oUtility.ComputerNameoUtility.ComputerName Meghatározza, hogy a számítógép nevét, a felépítési folyamat során – például számítógép_neveDetermines the computer name that will be used during the build process—for example, computer_name
oUtility.ReadIni (fájl, a szakasz, elem)oUtility.ReadIni(file, section, item) Lehetővé teszi az .ini fájlból olvassa el a kijelölt elemAllows the specified item to be read from an .ini file
oUtility.WriteIni (fájl, a szakasz, cikk, érték)oUtility.WriteIni(file, section, item, value) Lehetővé teszi, hogy egy .ini fájlba írni a kijelölt elemAllows the specified item to be written to an .ini file
oUtility.Sections(file)oUtility.Sections(file) A szakaszok az .ini fájl olvas, és tárolja őket referenciaként objektumReads the sections of an .ini file and stores them in an object for reference
oUtility.SectionContents (fájl, a szakasz)oUtility.SectionContents(file, section) Beolvassa a megadott .ini fájl tartalmát, és tárolja őket egy objektumReads the contents of the specified .ini file and stores them in an object
oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd)oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd) A parancs futtatásakor szívverés adatokat írni a naplók 0,5 másodpercenkéntWhen the command is run, write heartbeat information to the logs every 0.5 seconds
oUtility.FindFileoUtility.FindFile

(sFilename,sFoundPath)(sFilename,sFoundPath)
A megadott fájl a DeployRoot mappában, és a szabványos almappákat, beleértve a karbantartás-kezelő, eszközök, az USMT, sablonok, parancsfájlok, és keresSearches for the specified file in the DeployRoot folder and standard subfolders, including Servicing, Tools, USMT, Templates, Scripts, and Control
oUtility.findMappedDrive(sServerUNC)oUtility.findMappedDrive(sServerUNC) Ellenőrzi, hogy a meghajtó van leképezve a megadott UNC elérési út, és a meghajtó-betűjelet adja visszaChecks to see whether a drive is mapped to the specified UNC path and returns the drive letter
oUtility.ValidateConnection(sServerUNC)oUtility.ValidateConnection(sServerUNC) Ellenőrzi, hogy van-e kapcsolat a megadott kiszolgálón, és ha nincs, megpróbál létrehozni egyChecks to see whether there is an existing connection to the server specified and, if there is not, attempts to create one
MapNetworkDriveMapNetworkDrive

(sShare, SDomID, sDomPwd)(sShare, SDomID, sDomPwd)
Meghajtóbetűjel van leképezve a megosztásként megadott UNC elérési útját, és visszaadja a meghajtóbetűjelet használja; hibát ad vissza, ha sikertelenMaps a drive letter to the UNC path specified as the share and returns the drive letter used; returns an error if unsuccessful
VerifyPathExists(strPath)VerifyPathExists(strPath) Ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott elérési útVerifies that the specified path exists
oEnvironment.Substitute(sVal)oEnvironment.Substitute(sVal) A megadott karakterlánc kibontja a változókat vagy a karakterláncon belüli funkciókGiven a string, expands any variables or functions within that string
oEnvironment.ItemoEnvironment.Item

(sName)(sName)
Beolvassa vagy egy változó ír egy állandó tárolójába.Reads or writes a variable to a persistent store
oEnvironment.ExistsoEnvironment.Exists

(sName)(sName)
Teszteléssel ellenőrzi, hogy létezik-e a változóTests to see whether the variable exists
oEnvironment.ListItemoEnvironment.ListItem

(sName)(sName)
Olvasni vagy írni próbált típusú változó tömb egy állandó tárolóbaReads or writes a variable of type array to a persistent store
oLogging.ReportFailureoLogging.ReportFailure

(s üzenet iError)(sMessage, iError)
Ha a rendszer helyreállíthatatlan hibát észlelt a strukturált kilépési végrehajtásához használtUsed to perform a structured exit if an unrecoverable error is detected
oLogging.CreateEventoLogging.CreateEvent

(iEventID, iType, sMessage, arrParms)(iEventID, iType, sMessage, arrParms)
Üzenetet ír a naplófájlba írást, és az esemény egy adott kiszolgálóra küldi.Writes a message to the log file and posts the event to a defined server
oLogging.CreateEntryoLogging.CreateEntry

(sLogMsg, iType)(sLogMsg, iType)
Egy üzenetet ír a naplófájlbaWrites a message to the log file
TestAndFail (iRc, iError, s üzenet)TestAndFail(iRc, iError, sMessage) A parancsprogram kilép iError Ha iRc false vagy sikertelenExits the script with iError if iRc is false or fail
TestAndLog (iRc, s üzenet)TestAndLog(iRc , sMessage) Egy figyelmeztetés csak akkor, ha naplózza iRc false vagy sikertelenLogs a warning only if iRc is false or fail

Egyéni telepítési kód integrálásaIntegrating Custom Deployment Code

Egyéni telepítési kód integrálhatják az MDT folyamat többféleképpen; azonban függetlenül a használt módszer a következő két szabály kell teljesülniük:Custom deployment code can be integrated into the MDT process in several ways; however, regardless of the method used, the following two rules should be met:

 • Az egyéni kód parancsfájl neve mindig a Z betűvel kell kezdődnie.The custom deployment code script name should always begin with the letter Z.

 • Az egyéni üzembe helyezési kódjának kell helyezni a parancsfájlok mappában, a központi telepítési megosztáson – például a D:\Production telepítési Share\Scripts.The custom deployment code should be placed in the Scripts folder on the deployment share—for example, D:\Production Deployment Share\Scripts.

  A leggyakrabban használt módszerek integrálásának egyéni kód, amely egységes naplózási arról is győződjön meg a következők:The most frequently used methods for integrating custom code that also ensure consistent logging are:

 • A kód telepítése az MDT alkalmazáskéntDeploy the code as an MDT application

 • Indítsa el a kódot az MDT feladat sequence parancsLaunch the code as an MDT task sequence command

 • Indítsa el a kódot a felhasználói kilépési parancsfájlkéntLaunch the code as a user exit script

Egyéni kód telepítése az MDT alkalmazáskéntDeploy Custom Code as an MDT Application

Egyéni telepítési kódot a központi telepítési munkaterületre importált és felügyelt ugyanúgy, mint egyetlen más alkalmazáshoz sem.Custom deployment code can be imported into the Deployment Workbench and managed the same way as any other application.

Egyéni üzembe helyezési kódjának futtatásához egy új alkalmazás létrehozásáhozTo create a new application to run custom deployment code

 1. Az egyéni telepítési kódot másolja a telepítési_megosztás_neve\Scripts mappában (ahol telepítési_megosztás_neve teljesen minősített elérési útja a központi telepítési megosztás).Copy the custom deployment code to the deployment_share\Scripts folder (where deployment_share is the fully qualified path to the deployment share).

 2. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 3. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla új alkalmazás.In the Actions pane, click New Application.

  Az új alkalmazás varázsló elindul.The New Application Wizard starts.

 5. A varázsló új alkalmazás az alábbi információk alapján.Complete the New Application Wizard using the following information. Fogadja el alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept defaults unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Alkalmazás típusaApplication Type Kattintson a forrásfájlok nélkül vagy a hálózaton belül valahol máshol található alkalmazás, és kattintson a következő.Click Application without source files or elsewhere on the network, and then click Next.
  RészletekDetails Ezen a lapon az alkalmazásból származó információk alapján végezze el, és kattintson a következő.Complete this page based on the information from the application, and then click Next.
  Parancs részleteinek megadásaCommand Details 1. Az a parancssori mezőbe írja be cscript.exe %SCRIPTROOT%\custom_code (ahol custom_code kidolgozott egyéni kódot neve).1. In the Command line box, type cscript.exe %SCRIPTROOT%\custom_code (where custom_code is the name of the custom code that has been developed).
  2. Az a munkakönyvtár mezőbe írja be working_directory (ahol working_directory pedig a munkakönyvtárhoz. az egyéni szabályzat neve; Ez általában a szerepelugyanabbanamappábanParancssori jelölését).2. In the Working directory box, type working_directory (where working_directory is the name of the working directory of the custom code; this is typically the same folder specified in the Command line box).
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Győződjön meg arról, hogy a konfigurációs beállítások helyesek, és kattintson következő.Verify that the configuration settings are correct, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az alkalmazás megjelenik a központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból.The application appears in the Applications node in the Deployment Workbench.

Adja hozzá az egyéni kód egy feladatütemezési lépésAdd the Custom Code as a Task Sequence Step

Egyéni telepítési kód hívása közvetlenül a feladatütemezés; belüli bármelyik pontra Ez hozzáférést ad a szokásos tevékenység feladatütemezési szabályokat és beállításokat.Custom deployment code can be called directly from any point within a task sequence; this gives access to the usual task sequence rules and options.

Az egyéni üzembe helyezési kódjának hozzáadása egy meglévő feladatütemezéshezTo add the custom deployment code to an existing task sequence

 1. Az egyéni telepítési kódot másolja a telepítési_megosztás_neve\Scripts mappában (ahol telepítési_megosztás_neve teljesen minősített elérési útja a központi telepítési megosztás).Copy the custom deployment code to the deployment_share\Scripts folder (where deployment_share is the fully qualified path to the deployment share).

 2. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 3. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/feladatütemezések (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 4. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence neve, a feladatütemezést, amely az egyéni kód futtatása).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the name of the task sequence that runs the custom code).

 5. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 6. Az a task_sequenceProperties párbeszédpanel, kattintson a feladatütemezés fülre.In the task_sequenceProperties dialog box, click the Task Sequence tab.

 7. A konzolfán navigáljon csoport (ahol csoport a csoport hozzáadása a feladatütemezési lépés).In the console tree, go to group (where group is the group to add the task sequence step).

 8. Kattintson a Hozzáadás, kattintson a általános, és kattintson a parancssor futtatása.Click Add, click General, and then click Run Command Line.

 9. A konzolfán kattintson parancssor futtatása, majd kattintson a tulajdonságok fülre.In the console tree, click Run Command Line, and then click the Properties tab.

 10. Az a neve mezőbe írja be neve (ahol neve van egy leíró nevet az egyéni szabályzat).In the Name box, type name (where name is a descriptive name of the custom code).

 11. Az a tulajdonságok lap a parancssori mezőbe írja be parancssor (ahol parancssor parancsot kell futtatni az egyéni kód – például cscript.exe %SCRIPTROOT%\CustomCode.vbs).On the Properties tab, in the Command line box, type command_line (where command_line is the command to run the custom code—for example, cscript.exe %SCRIPTROOT%\CustomCode.vbs).

 12. A a kezdőkönyvtára mezőbe írja be elérési (ahol elérési van a teljes elérési utat a munkakönyvtárhoz az egyéni szabályzat; Ez általában a megadottazonoselérésiút Command line jelölését), és kattintson a OK.In the Start in box, type path (where path is the fully qualified path to the working folder of the custom code; typically, this is the same path specified in the Command line box), and then click OK.

  Az újonnan létrehozott feladatütemezési lépés akkor jelenik meg, a feladatütemezési lépések közül.The newly created task sequence step appears in the list of task sequence steps.

Egyéni kódot futtató felhasználói kilépési parancsfájlRun Custom Code as a User Exit Script

Is lehetőség egyéni kódot futtató felhasználói kilépési parancsfájl CustomSettings.ini használja a UserExit direktívát.It also is possible to run the custom code as a user exit script from CustomSettings.ini using the UserExit directive. Ez lehetővé teszi a további információ a átadását a CustomSettings.ini szabályok érvényesítési folyamata, és a dinamikus frissítés MDT tulajdonságok biztosítThis provides a mechanism for information to be passed into the CustomSettings.ini rule validation process and provides a dynamic update of MDT properties

További információ a felhasználó kilép a parancsfájlok és a UserExit irányelv, tekintse meg a "Felhasználói kilépéshez parancsfájlok a a CustomSettings.ini fájl", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information on user exit scripts and the UserExit directive, see the section, "User Exit Scripts in the CustomSettings.ini File", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

Különböző módszerek használatával eszközillesztők telepítéseInstalling Device Drivers Using Various Installation Methods

Ebben a forgatókönyvben a MDT hardver eltérő típusú egy operációs rendszer központi telepítéséhez használhat.In this scenario, you use MDT to deploy an operating system to different types of hardware. A telepítési folyamat részeként azonosítása és eszközillesztők telepítése, így minden hardvertípust megfelelően fog működni.As part of the deployment process, identify and install device drivers so that each hardware type will function correctly. Két fő típusú eszközillesztők; minden egyes kell kezelni eltérően a telepítési folyamat során:There are two main types of device drivers; each must be handled differently during the deployment process:

Eszközillesztő telepítéséhez használandó módszer meghatározásaDetermining Which Method to Use to Install a Device Driver

Hardvergyártók kiadás eszközillesztők két űrlap egyikében:Hardware manufacturers release device drivers in one of two forms:

 • Használható csomag kivonatot, és tartalmazza a .inf kiterjesztésű fájlokat importálja az illesztőprogramot a központi telepítési munkaterületAs a package that you can extract and that contains .inf files used to import the driver into the Deployment Workbench

 • Telepítenie kell a hagyományos telepítési folyamatok használatával alkalmazáskéntAs an application that you must install using traditional application installation processes

  Illesztőprogram-csomagok, amelyek .inf kiterjesztésű fájlok eléréséhez kiolvasható használatához az MDT illesztőprogram automatikus észlelése és a telepítési folyamat első importálja az illesztőprogramot a központi telepítési munkaterület Out-of-Box illesztőprogramok csomópontjában.Device driver packages that can be extracted to access .inf files can use the MDT automatic driver detection and installation process by first importing the driver into the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench.

  Illesztőprogram-csomagok, amelyek nem nyerhetők ki .inf kiterjesztésű fájlok vagy azok nélkül nem működnek megfelelően azonosításához telepítik az alkalmazást telepítő például egy MSI-fájl vagy a Setup.exe fájlt használhatja az MDT alkalmazás telepítése szolgáltatás és az eszköz telepítése illesztőprogramot bármilyen normál alkalmazás esetében csak a telepítési folyamat során.Device driver packages that cannot be extracted to isolate .inf files or those that do not work correctly without first being installed using an application installer such as an MSI or Setup.exe file can use the MDT Install Application feature and install the device driver during the deployment process just as for any normal application.

A Out-of-Box illesztőprogramok metódussal eszközillesztők telepítéseInstalling Device Drivers Using the Out-of-Box Drivers Method

Importálhatja az illesztőprogram-csomagok, amelyek közé tartozik a központi telepítési munkaterület egy .inf kiterjesztésű fájlt, és a telepítési folyamat részeként automatikusan telepíti azokat.You can import device driver packages that include an .inf file to the Deployment Workbench and install them automatically as part of the deployment process. Az eszköz illesztőprogram központi telepítési típus szükséges, adja hozzá az eszközillesztő a központi telepítési munkaterületre.To implement this type of device driver deployment, first add the device driver to the Deployment Workbench.

Illesztőprogram hozzáadása a központi telepítési munkaterületTo add the device driver to the Deployment Workbench

 1. Töltse le a telepítendő hardver esetében szükséges eszköz-illesztőprogramok, és bontsa ki az illesztőprogram-csomagot egy ideiglenes helyre.Download the device drivers required for the hardware types to be deployed, and extract the device driver package to a temporary location.

 2. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 3. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Out-of-Box illesztőprogramok (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve Állítsa be).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-Box Drivers (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási illesztőprogramok.In the Actions pane, click Import Drivers.

  Az eszköz illesztőprogram importálása varázsló elindul.The Import Device Driver Wizard starts.

 5. A a könyvtárat adjon meg lap a meghajtó forrás könyvtár szakaszát, kattintson a Tallózás nyissa meg az új eszközillesztőket tartalmazó mappa, és kattintson a Következő.On the Specify Directory page, in the Drive source directory section, click Browse to go to the folder that contains the new device drivers, and then click Next.

  Megjegyzés

  Az eszköz új illesztőprogram varázsló fog alkönyvtárakban az illesztőprogram forráskönyvtárát; Ezért ha több illesztőprogram is telepíteni, bontsa ki azokat az azonos gyökérkönyvtárában mappákba, és majd állítja be az illesztőprogram forráskönyvtárát a gyökérkönyvtár, amely tárolja az összes illesztőprogram forrás mappák.The New Device Driver Wizard will search all subdirectories of the driver source directory; therefore, if there are multiple drivers to install, extract them into folders within the same root directory, and then set the driver source directory as the root directory that holds all of the driver source folders.

 6. A a összegzés lapon, győződjön meg arról, hogy a beállítások helyesek, és kattintson következő az illesztőprogramok importálása a központi telepítési munkaterületre.On the Summary page, verify that the settings are correct, and then click Next to import the drivers into the Deployment Workbench.

 7. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  Ha az eszközillesztőket a rendszerindításhoz szükséges illesztőprogramok, például a háttértár- vagy hálózati illesztőprogramok tartalmaz, a központi telepítési megosztás mellett frissíteni kell létrehozni egy új LiteTouch_x86 és LiteTouch_x64 rendszerindítási környezetet, amely tartalmazza az új illesztőprogramok.If the device drivers contain boot-critical drivers such as mass storage or network class drivers, the deployment share must next be updated to generate a new LiteTouch_x86 and LiteTouch_x64 boot environment that contains the new drivers.

  Eszközillesztők hozzáadása a Lite Touch Windows PE-lemezképekTo add device drivers to the Lite Touch Windows PE images

 8. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 9. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 10. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 11. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 12. Az a összegzés lapon, győződjön meg arról, hogy helyes-e a részletes adatait, és kattintson következő.On the Summary page, verify that the details are correct, and then click Next.

 13. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

Eszközillesztők telepítése alkalmazásokkéntInstalling Device Drivers as Applications

Vannak csomagolva, alkalmazások és, hogy nem bonthatók ki egy .inf fájl mellett illesztőprogram-fájlokat tartalmazó mappához hozzá kell adni a központi telepítési munkaterületre a telepítési folyamat során a telepítéshez alkalmazásként eszközillesztőket.Device drivers that are packaged as applications and that you cannot extract to a folder containing an .inf file, in addition to driver files, should be added to the Deployment Workbench as an application for installation during the deployment process.

Alkalmazások határoz meg a feladatütemezéshez egy lépést, vagy meghatározott CustomSettings.ini; eszköz illesztőprogram-alkalmazásokat kell telepíteni, csak akkor, ha a feladatütemezés futtatása a számítógépen az eszközökkel.Applications can be specified as a task sequence step or specified in CustomSettings.ini; however, device driver applications should be installed only when the task sequence is run on a computer with the devices. Győződjön meg arról, ez, futtassa a feladatütemezési lépés a feltételes feladatütemezéshez egy lépést, a megfelelő eszköz illesztőprogram alkalmazások központi telepítéséhez.To ensure this, run the task sequence step for deploying the relevant device driver applications as a conditional task sequence step. A feltételes feltétel adható meg a célszámítógépen a eszköz WMI-lekérdezések használata a feladatütemezési lépés futtatása.The conditional criteria can be specified for running the task sequence step using WMI queries for the device on the target computer.

Vegye fel az eszköz illesztőprogram alkalmazást a központi telepítési munkaterületAdd the Device Driver Application to the Deployment Workbench

Minden illesztőprogram alkalmazást először importálni kell a központi telepítési munkaterület.Each device driver application must first be imported into the Deployment Workbench.

Megjegyzés

Konfigurálása az alkalmazás kell e látható a telepítés során a tulajdonságok párbeszédpanel bármely alkalmazás által a bejelölése vagy törlése a ezt az alkalmazást a központi telepítési varázsló elrejtése jelölőnégyzet jelölését.Configure whether the application should is visible during deployment on the Properties dialog box of any application by selecting or clearing the Hide this application in the Deployment Wizard check box. Ismételje meg az eljárást minden egyes eszköz illesztőprogram alkalmazás központi telepítése során használt.Repeat this process for each device driver application used during deployment.

Az eszköz a központi telepítési munkaterületre illesztőprogram-alkalmazás hozzáadásaTo add the device driver application to the Deployment Workbench

 1. Töltse le az illesztőprogram alkalmazást, és mentse azt egy ideiglenes helyre.Download the device driver application, and save it to a temporary location.

 2. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 3. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve) .In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla új alkalmazás.In the Actions pane, click New Application.

  Az új alkalmazás varázsló elindul.The New Application Wizard starts.

 5. A a alkalmazástípus kattintson forrásfájlok alkalmazás, és kattintson a következő.On the Application Type page, click Application with source files, and then click Next.

 6. Az a részletek lapon írja be az alkalmazásra vonatkozó fontos adatokat, és kattintson a következő.On the Details page, type relevant details about the application, and then click Next.

 7. A a forrás lap a forráskönyvtár kattintson Tallózás Ugrás, majd az eszköz illesztőprogram alkalmazás forrásfájlokat tartalmazó könyvtárat.On the Source page, in the Source directory section, click Browse to go to, and then click the directory that contains the device driver application source files. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 8. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 9. Az a cél lapon adjon meg egy nevet a célkönyvtárat, és kattintson a következő.On the Destination page, type a name for the destination directory, and then click Next.

 10. Az a parancs részleteinek megadása lap a parancssori területen írja be a parancsot, amely lehetővé teszi az eszköz illesztőprogram alkalmazás csendes telepítését.On the Command Details page, in the Command line section, type the command that allows silent installation of the device driver application.

 11. A a összegzés lapon, a beállítások helyesek, és kattintson e következő importálása az illesztőprogram alkalmazást a központi telepítési munkaterületre.On the Summary page, verify the settings are correct, and then click Next to import the device driver application into the Deployment Workbench.

 12. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  Miután az alkalmazásokat a rendszer importálta a központi telepítési munkaterület, adja hozzá a telepítési folyamat a megfelelő logikai segítségével győződjön meg arról, hogy az alkalmazás csak akkor, ha fut a megfelelő hardverre telepítse.After the applications are imported into the Deployment Workbench, add them to the deployment process using the appropriate logic to ensure that the application installs only when running on the correct hardware. Ennek eléréséhez különböző módszer áll rendelkezésre:There are different methods for achieving this:

 • Adja meg az eszköz illesztőprogram-alkalmazást a központi telepítés feladatütemezés részeként.Specify the device driver application as part of a deployment task sequence.

 • Adja meg az eszköz illesztőprogram alkalmazás CustomSettings.ini.Specify the device driver application in CustomSettings.ini.

 • Adja meg az eszköz illesztőprogram-alkalmazást az MDT-Adatbázisból.Specify the device driver application in the MDT DB.

  Mindkét megközelítés a következő szakaszokban részletesen ismertetett.Each approach is discussed in more detail in the following sections.

Adja meg az eszköz illesztőprogram-alkalmazást a feladatütemezés részekéntSpecify the Device Driver Application as Part of a Task Sequence

Az első metódus egy illesztőprogram alkalmazást a telepítési folyamathoz, hogy a feladatütemezés használja minden eszköz illesztőprogram alkalmazáshoz lépések hozzáadása.The first method for adding a device driver application to the deployment process is to use a task sequence to add steps for each device driver application.

A feladatütemezés eszköz illesztőprogram alkalmazások kezelésére két fő módszer van:There are two main approaches for managing device driver applications in the task sequence:

 • Hozzon létre egy új feladatütemezési csoport minden egyes hardver modell, és adja hozzá a műveletek adott csoportját futtathatja, ha a számítógép megfelel a adott hardverekhez lekérdezés.Create a new task sequence group for each hardware model, and then add a query to run that group of actions if the computer matches a specific hardware type.

 • Hardverspecifikus alkalmazások feladatütemezési csoport létrehozása, és adja hozzá a lekérdezések minden feladatütemezési művelet, így minden feladatütemezési lépés a hardvertípust képest értékeli ki, és csak akkor, ha van egyezés fog futni.Create a task sequence group for hardware-specific applications, and then add queries for each task sequence action so that each task sequence step is evaluated against the hardware type and will run only if a match is found.

  Új feladatütemezési csoport az egyes hardver létrehozásaTo create a new task sequence group for each type of hardware

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence van a központi telepítési feladatütemezés során az eszköz illesztőprogram alkalmazás telepítéséhez szükséges).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the deployment task sequence that will be required to install the device driver application).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 5. Az a task_sequenceProperties párbeszédpanel a feladatütemezés lapon, a részleteket tartalmazó ablaktáblán állapot visszaállítása/Windows Update (előtti alkalmazás telepítése) megnyitása.In the task_sequenceProperties dialog box, on the Task Sequence tab, in the details pane, go to State Restore/Windows Update (Pre-Application Installation).

 6. Az a feladatütemezés lapra, majd Hozzáadás, és kattintson a új csoport.On the Task Sequence tab, click Add, and then click New Group.

  Ez létrehoz egy új feladatütemezési csoport a feladatütemezés.This creates a new task sequence group in the task sequence. Az új feladatütemezési csoport segítségével hozzon létre a hardver-specifikus eszköz illesztőprogram alkalmazások telepítésének lépéseit.Use this new task sequence group to create the steps for installing the hardware-specific device driver applications.

 7. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a új csoport.In the details pane, click New Group.

 8. Az a tulajdonságok lap a neve mezőbe írja be csoportnév (ahol csoportnév ; a csoport neve például Hardver megfelelő alkalmazások – Dell számítógép Corporation).On the Properties tab, in the Name box, type group_name (where group_name is the name of the group; for example, Hardware Specific Applications – Dell Computer Corporation).

 9. Az a beállítások lapra, majd Hozzáadás, és kattintson a WMI-lekérdezés.On the Options tab, click Add, and then click Query WMI.

 10. Az a feladatütemezési WMI állapotát párbeszédpanelen írja be a következő adatokat:In the Task Sequence WMI Condition dialog box, type the following details:

  • Az a WMI-névtér mezőbe írja be root\cimv2.In the WMI namespace box, type root\cimv2.

  • Az a WQL-lekérdezés mezőbe írja be a WMI Query Language (WQL) lekérdezés használata a Win32_ComputerSystem annak érdekében, hogy az alkalmazás telepítve van-e egy adott alkalmazás típusa csak az osztály – például:In the WQL query box, type a WMI Query Language (WQL) query using the Win32_ComputerSystem class to ensure that the application is installed only for a specific application type—for example:

   Válassza ki * a Win32_ComputerSystem ahol modell PÉLDÁUL hardware_model % és gyártó PÉLDÁUL *hardware_manufacturer %Select * FROM Win32_ComputerSystem WHERE Model LIKE *%hardware_model% AND Manufacturer LIKE %hardware_manufacturer%**

   Ebben a példában hardware_model (például a földrajzi hosszúság D620) a számítógép-modell neve és hardware_manufacturer annak a számítógépnek a nevét (például a Dell Corporation) ellenőrizze.In this example, hardware_model is the name of the computer model (such as Latitude D620) and hardware_manufacturer is the name of the computer make (such as Dell Corporation).

   A % szimbólum egy helyettesítő karaktert, amely megtalálható a rendszergazda ad vissza számítógépen vagy megjelenítse a nevét, amely tartalmazza a megadott hardware_modelvagy hardware_manufacturer.The % symbol is a wildcard character that is included in the names to allow administrators to return any computer models or manufactures that contains the value specified for hardware_model or hardware_manufacturer.

   WMI és a WQL-lekérdezésekkel kapcsolatos további információkért a, részben "Hozzáadása WMI lekérdezések a feladatütemezési lépés Feladatfeltételek", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és tekintse meg lekérdezés WQLa.For more information about WMI and WQL queries, see the section, "Add WMI Queries to Task Sequence Step Conditions", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit, and see Querying with WQL.

 11. Kattintson a OK küldje el a lekérdezést, majd OK elküldeni a feladatütemezés változásai.Click OK to submit the query, and then click OK to submit changes to the task sequence.

Megjegyzés

Ez a folyamat minden egyes illesztőprogram alkalmazást telepíteni kell az egyes hardver meg kell ismételni.This process must be repeated for each hardware type of each device driver application to be installed.

Miután a hardverspecifikus feladat feladatütemezési jönnek létre csoportok, eszközillesztő alkalmazások felveheti az egyes csoportokhoz.After the hardware-specific task sequence groups have been created, device driver applications can be added to each group.

Eszköz illesztőprogram alkalmazások hardverspecifikus feladatütemezési csoportok hozzáadásaTo add device driver applications to hardware-specific task sequence groups

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve ).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence van a központi telepítési feladatütemezés során az eszköz illesztőprogram alkalmazás telepítéséhez szükséges).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the deployment task sequence that will be required to install the device driver application).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 5. Az a task_sequenceProperties párbeszédpanel, kattintson a feladatütemezés fülre.In the task_sequenceProperties dialog box, click the Task Sequence tab.

 6. A részleteket tartalmazó ablaktáblában válassza a rendszerállapot-visszaállítást /hardware_specific_group (ahol hardware_specific_group van a hardverspecifikus csoport nevét, ahova a feladatütemezési lépés a rendszer hozzáadja a telepítendő a illesztőprogram alkalmazást).In the details pane, go to State Restore/hardware_specific_group (where hardware_specific_group is the name of the hardware-specific group where the task sequence step will be added to install the device driver application).

 7. Az a feladatütemezés lapra, majd Hozzáadás, kattintson a általános, és kattintson a alkalmazás telepítése.On the Task Sequence tab, click Add, click General, and then click Install Application.

  A alkalmazás telepítése feladatütemezési lépés jelenik meg a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The Install Application task sequence step appears in the details pane.

 8. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a alkalmazás telepítése.In the details pane, click Install Application.

 9. A a tulajdonságok lapra, majd egyetlen alkalmazást telepítő, majd a a telepítendő alkalmazást listáról válassza ki hardware_application(ahol hardware_application az alkalmazás a hardver-specifikus alkalmazás telepítése).On the Properties tab, click Install a single application, and in the Application to install list, select hardware_application (where hardware_application is the application for installing the hardware-specific application).

Megjegyzés

Ez a folyamat minden eszköz illesztőprogram alkalmazáshoz, amelyet a központi telepítés során használandó meg kell ismételni.This process must be repeated for each device driver application that needs to be used during a deployment.

Adja meg az eszköz illesztőprogram alkalmazás CustomSettings.iniSpecify the Device Driver Application in CustomSettings.ini

Az LTI vagy ZTI telepítési kezdődik, amikor az első műveletek végrehajtása egyik a BootStrap.ini és CustomSettings.ini-fájlok feldolgozása.When an LTI or ZTI deployment begins, one of the first actions to be completed is the processing of the BootStrap.ini and CustomSettings.ini control files. Mindkét fájl tartalmazhatnak olyan szabályokat, dinamikusan testre szabhatja a központi telepítés is használható.Both of these files contain rules that can be used to dynamically customize the deployment.

Az MDT dolgozza fel a CustomSettings.ini fájl módjával használhatja a megadott feltételek alapján alkalmazások hozzáadásához.Because of the way MDT processes the CustomSettings.ini file, you can use it to add applications based on specific conditions. A logikai eszköz illesztőprogram-specifikus alkalmazások hozzáadása adott hardvertípusokra alapján központi telepítése során használható.This logic will be used to add device driver–specific applications during deployment based on specific hardware types. Alkalmazások által az alkalmazás GUID, a telepítési megosztásban található Applications.xml fájlban lévő CustomSettings.ini hivatkozott.Applications are referenced in CustomSettings.ini by the application’s GUID, located in the Applications.xml file in the deployment share.

Az importált alkalmazás GUID kereséséhezTo locate an imported application’s GUID

 1. A központi telepítési megosztás a telepítési kiszolgáló, nyissa meg a Control mappájában – például a D:\Production telepítési Share\Control.In the deployment share of the deployment server, open the Control folder—for example, D:\Production Deployment Share\Control.

 2. Keresse meg, és nyissa meg a Applications.xml fájlt.Locate and open the Applications.xml file.

 3. Keresse meg a szükséges alkalmazás.Locate the required application.

 4. Keresse meg az alkalmazás GUID az alkalmazás a sor megkeresésével <guid> címkéket; például <application guid={c303fa6e-3a4d-425e-8102-77db9310e4d0}>.Locate the application GUID by locating the line enclosed in the application <guid> tags; for example, <application guid={c303fa6e-3a4d-425e-8102-77db9310e4d0}>.

  Az inicializálási folyamat részeként az LTI mind az ZTI folyamat a számítógépen, amelyen fut. információt gyűjteni.As part of the initialization process, both the LTI and ZTI process gather information about the computer on which it is running. Ez a folyamat részeként a WMI-lekérdezések történik, az értékek a a Win32_ComputerSystem gyártója és típusa változókat a rendszer feltölti az osztály ellenőrizze % és modell %, kulcsattribútumokkal.As part of this process, WMI queries are performed and the values from the Win32_ComputerSystem class for make and manufacturer are populated as variables %Make% and %Model%, respectively.

  Ezeket az értékeket a CustomSettings.ini fájl feldolgozása közben használható dinamikusan beolvasni a fájlok attól függően, hogy a gyártmány és modell észlelte.These values can be used during processing the CustomSettings.ini file to dynamically read sections of the file depending on the make and model detected. A következő példa a CustomSettings.ini fájl példáját mutatja be.The folowing sample shows an example of the CustomSettings.ini file.

  A minta CustomSettings.ini hardverspecifikus alkalmazástelepítés beállításaSample CustomSettings.ini Configured for a Hardware-Specific Application Installation

[Settings] 
Priority=Make, Default 
Properties=MyCustomProperty 

[Default] 
OSInstall=Y 

[Dell Computer Corporation] 
Subsection=Dell-%Model% 

[Dell-Latitude D620] 
MandatoryApplications001={1D7DF331-47B7-472C-87B3-442597EC2F7D} 

[Dell-Latitude D610] 
MandatoryApplications001={c303fa6e-3a4d-425e-8102-77db9310e4d0} 

Adja meg azokat az alkalmazásokat a CustomSettings.ini használja az alábbi tulajdonságokat:Use the following properties to specify applications in CustomSettings.ini:

 • Alkalmazások.Applications. Ez a tulajdonság is használható, ha a központi telepítés rendszergazdák nem szeretné, hogy egy alkalmazás varázsló a telepítési folyamat részeként megadásával SkipApplications = YES a CustomSettings.ini.This property can be used when deployment administrators do not want to present an application wizard as part of the deployment process by specifying SkipApplications=YES in CustomSettings.ini.

 • MandatoryApplications.MandatoryApplications. Ez a tulajdonság is használható, ha a központi telepítés rendszergazdáknak is érdemes jelent-e a varázsló lehetővé teszi a központi telepítés szakemberei számára, így további alkalmazásokat kell telepíteni a telepítés során válassza ki a központi telepítés során.This property can be used if deployment administrators want to present the application wizard during the deployment to allow deployment engineers to select additional applications to be installed during the deployment.

  A varázsló használata nélkül a MandatoryApplications tulajdonság (például SkipApplications = NO), az alkalmazások által megadott felül a alkalmazások tulajdonság.If the application wizard is used without the MandatoryApplications property (for example, SkipApplications=NO), it will overwrite applications specified by the Applications property.

  A previousi sampole bemutatja, hogyan használható a ellenőrizze % és modell % dinamikusan kezelheti a hogyan az alkalmazások listáját beépített változók értékeit.The previousi sampole shows how to use the %Make% and %Model% variable values to dynamically manipulate how the applications list is built. Lehet, hogy az értékek a gyártmány és modell az egyes hardver található a következő módszerek valamelyikével:The values for the make and model of each type of hardware can be located using one of the following methods:

 • A Rendszerinformáció eszköz.The System Information tool. Ez az eszköz a rendszer összegzése a csomópontot használva azonosíthatja a rendszer gyártója (ügyeljen) és rendszermodell (modell).Use the System Summary node in this tool to identify the System Manufacturer (make) and System Model (model).

 • A Windows PowerShell.Windows PowerShell. Használja a Get-WMIObject – Win32_ComputerSystem osztály parancsmagot, hogy a számítógép márkája és típusa határozza meg.Use the Get-WMIObject –class Win32_ComputerSystem cmdlet to determine the make and model of the computer.

 • A Windows Management Instrumentation parancssori.Windows Management Instrumentation Command Line. Használjon CSProduct beolvasása nevét, a szállító adhatja vissza a nevét (modell) és a szállító (ügyeljen) a számítógép.Use CSProduct Get Name, Vendor to return the name (model) and vendor (make) of the computer.

  Hardver-specifikus logika hozzáadása a CustomSettings.ini módosításaTo modify CustomSettings.ini to add hardware-specific logic

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Kattintson a szabályok fülre.Click the Rules tab.

 5. Ezen a lapon megadott információ tárolódik a CustomSettings.ini fájlba.Information typed on this tab is stored in the CustomSettings.ini file. Módosítsa a CustomSettings.ini fájl bejegyzések hozzáadásához logika minden hardver-modell, amely rendelkezik egy illesztőprogram-specifikus alkalmazást, a adja meg az eszköz illesztőprogram-alkalmazást a feladatütemezés részeként.Modify the CustomSettings.ini file entries to add logic for each hardware model that has a device driver–specific application, as described in Specify the Device Driver Application as Part of a Task Sequence.

 6. Kattintson a OK elküldeni a módosításokat.Click OK to submit the changes.

 7. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 8. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 9. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 10. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 11. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  Alapértelmezés szerint az összes rendelkezésre álló alkalmazások megjelennek a Windows központi telepítése varázsló az LTI módú központi telepítés során.By default, all available applications are displayed in the Windows Deployment Wizard during an LTI deployment. Eszköz illesztőprogram-specifikus alkalmazások csak adott hardvertípusokra vonatkoznak, mert előfordulhat, hogy nem kívánja azokat jelenik meg az időt.Because device driver–specific applications are applicable only to specific hardware types, you might not want them displayed all the time. Az eszköz illesztőprogram-specifikus alkalmazáscsomag a CustomSettings.ini megadva, az alkalmazás lehet-e rejtett használatával a elrejtése az alkalmazást a központi telepítési varázsló az alkalmazás konfigurációs beállítást.By specifying the device driver–specific application package in CustomSettings.ini, the application can be hidden using the Hide the application in the Deployment Wizard option in the application configuration.

  A központi telepítési varázsló alkalmazás elrejtéseTo hide an application in the Deployment Wizard

 12. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 13. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve) .In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 14. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a device_driver_application (ahol device_driver_application van az alkalmazás rejthetők el a telepítési varázsló).In the details pane, click device_driver_application (where device_driver_application is the application to be hidden from the Deployment Wizard).

 15. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 16. Az a általános lapon jelölje be a elrejtése az alkalmazást a központi telepítési varázsló jelölőnégyzetet.On the General tab, select the Hide the application in the Deployment Wizard check box.

 17. Kattintson a alkalmaz, majd zárja be a tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Click Apply, and then close the Properties dialog box.

Adja meg az eszköz illesztőprogram-alkalmazást az MDT-AdatbázisbólSpecify the Device Driver Application in the MDT DB

Az MDT DB CustomSettings.ini fájlba. az adatbázis verziója, és a telepítés során használandó információkat a központi telepítéskor kérdezhetők le.The MDT DB is a database version of the CustomSettings.ini file and can be queried at deployment time for information to be used during the deployment. Az MDT DB használatával kapcsolatos további információkért lásd: "Kiválasztása a módszerek a konfigurációs beállításainak alkalmazása".For more information about using the MDT DB, see "Selecting the Methods for Applying Configuration Settings".

A központi telepítéskor az MDT DB lekérdezésekor a célszámítógép azonosítására szolgáló három módszerei érhetőek el:When querying the MDT DB at deployment time, three methods are available for identifying the target computer:

 • Keresse meg az egyes számítógépeken (a MAC-címet, és eszközcímke, vagy hasonló).Search for the individual computer (using the MAC address, asset tag, or similar).

 • Keresse meg a számítógép (az alapértelmezett átjáró) helyét.Search for the location of the computer (using the default gateway).

 • Keresse meg az a számítógép (az WMI a gyártó vagy a gyártmányának és modelljének lekérdezések) márkája és típusa.Search for the make and model of the computer (using WMI manufacturer or make and model queries).

  Minden adatbázis-bejegyzést hoz létre, megadhatja a központi telepítési tulajdonságai, alkalmazások, a Configuration Manager-csomagok és a rendszergazdák használ-e.For each database entry you create, you can specify deployment properties, applications, whether to use Configuration Manager packages, and administrators. Hozzon létre gyártmányának és modelljének bejegyzéseit az adatbázisban, a szükséges hardver-specifikus eszköz illesztőprogram-alkalmazásokat is hozzáadhat.By creating make and model entries in the database, you can add the required hardware-specific device driver applications.

  Bejegyzéseket hozhat létre az MDT adatbázis illesztőprogram alkalmazások eszköz telepítésének engedélyezéseTo create entries in the MDT DB to allow installation of device driver applications

Megjegyzés

Ismételje meg az eljárást minden egyes hardver gyártmány és modell, amely az eszköz illesztőprogram alkalmazás szükséges.Repeat this process for each hardware make and model that requires a device driver application.

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_nevespeciális konfigurációs/adatbázis/gyártmányának és modelljének (ahol telepítési_megosztás_neve neve a központi telepítési megosztás konfigurálása).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Database/Make and Model (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új.In the Actions pane, click New.

 4. Az a tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lap a győződjön mezőbe írja be make_name (ahol make_name gyártója határozza meg a célszámítógép társítandó könnyen azonosítható név).In the Properties dialog box, on the Identity tab, in the Make box, type make_name (where make_name is an easily identified name to associate with the manufacturer of the target computer).

 5. Az a modell mezőbe írja be modell_neve (ahol modell_neve a modell a célszámítógép társítandó könnyen azonosítható név).In the Model box, type model_name (where model_name is an easily identified name to associate with the model of the target computer).

 6. Az a alkalmazások lapon maradva adja hozzá az adott modell hardver szükséges eszköz illesztőprogram alkalmazások.On the Applications tab, add each of the device driver applications required for that model of hardware.

Windows-telepítési szolgáltatásokkal MDT kezdeményezéseInitiating MDT Using Windows Deployment Services

Windows Server 2008 Windows-telepítési szolgáltatások távtelepítési szolgáltatás, a Windows Server 2003 SP2, az alapértelmezett-telepítő eszköz frissített és újratervezett verzióját használja.Windows Server 2008 uses Windows Deployment Services as an updated and redesigned version of Remote Installation Services, the default deployment tool in Windows Server 2003 with SP2. Windows-telepítési szolgáltatásokat használja, telepítheti a Windows operációs rendszerek – különösen a Windows 7, Windows Server 2008 vagy újabb operációs rendszerek – a hálózaton, vagy a számítógép PXE-kompatibilis hálózati adapter vagy a rendszerindító adathordozó használatával.Using Windows Deployment Services, you can deploy Windows operating systems—particularly Windows 7, Windows Server 2008 or later operating systems—across a network using either a computer’s PXE-enabled network adapter or boot media.

Windows-telepítési szolgáltatások telepítése előtt határozza meg, amely az alábbiak közül integrációs legjobb megfelelő a környezet:Before deploying Windows Deployment Services, determine which of the following integration options best suits your environment:

 • 1. lehetőség.Option 1. Számítógép rendszerindítását szeretné elvégezni a PXE használatával a LTI megkezdéséhez.Boot computers in PXE to initiate the LTI process.

 • 2. lehetőség.Option 2. A Windows-telepítési szolgáltatások lemezképtárolóból az operációs rendszer központi telepítését.Deploy an operating system image from the Windows Deployment Services image store.

 • 3. lehetőség.Option 3. Csoportos küldést használ az MDT és a Windows Server 2008 a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálói szerepkör.Use multicasting with MDT and the Windows Server 2008 Windows Deployment Services server role.

1. lehetőség: Rendszerindító számítógépek a PXE használatával LTI folyamat elindításaOption 1: Boot Computers in PXE to Initiate the LTI Process

Súgó minimálisra csökkenthető a az operációs rendszer központi telepítésének kezelése a Windows-telepítési szolgáltatások Dynamic Host Configuration Protocol együtt történő MDT központi telepítési folyamat elindítása.Help minimize the cost of managing operating system deployments by starting the MDT deployment process using Windows Deployment Services in conjunction with Dynamic Host Configuration Protocol. Ezzel eltávolítja a követelmény létrehozása és a rendszerindító adathordozó kézbesítése egyes célszámítógépeken.This removes the requirement of creating and delivering bootable media to each target computer.

Hozzon létre, és a központi telepítési munkaterület Windows PE-lemezkép importálása a Windows-telepítési szolgáltatásokCreate and Import the Deployment Workbench Windows PE Image into Windows Deployment Services

Amikor egy új MDT telepítési megosztás létrehozása vagy módosítása egy meglévő MDT telepítési megosztás, létrehozhat egy testre szabott Windows PE rendszerindító lemezképet.When creating a new MDT deployment share or modifying an existing MDT deployment share, you can create a customized Windows PE boot image. A központi telepítési megosztás frissítésekor a Windows PE rendszerindító lemezképet automatikusan jönnek létre, és frissíti a központi telepítési megosztás adatait, és azt minden további illesztőprogramok vagy a központi telepítési megosztás konfigurálása során meghatározott fogja tölteni.When the deployment share is updated, the Windows PE boot image is automatically generated and updated with information about the deployment share, and it will inject any additional drivers or components specified during the deployment share configuration.

A Windows PE rendszerindító lemezképet egy ISO-fájlra, amely lehet írni, CD vagy DVD-ről, és a rendszerindító WIM-fájl jön létre.The Windows PE boot image is generated as both an ISO image file, which you can write to a CD or DVD, and a bootable WIM file. Importálhatja a WIM-fájl Windows-telepítési szolgáltatásokat, hogy a számítógépek, amelyek képesek a rendszerbetöltésre, a PXE, töltse le, és futtassa az LTI Windows PE rendszerindító lemezképet egy telepítés inicializáló hálózaton keresztül.You can import the WIM file to Windows Deployment Services so that computers that can boot in PXE can download and run the LTI Windows PE boot image across a network used to initialize an installation.

Windows PE rendszerindító lemezkép létrehozása a központi telepítési munkaterületTo create a bootable Windows PE image in the Deployment Workbench

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  Az a deployment_shareProperties párbeszédpanel, kattintson a Windows PE platform beállítások (ahol platform azt kell lennie a Windows PE-lemezkép architektúrájának lap be van állítva).In the deployment_shareProperties dialog box, click the Windows PE platform Settings tab (where platform is the architecture of the Windows PE image to be configured).

 4. Az a Lite Touch rendszerindító lemezkép beállításainak területen válassza a Lite Touch rendszerindításra alkalmas RAM lemez ISO-lemezképet létrehozni jelölőnégyzetet.In the Lite Touch Boot Image Settings area, select the Generate a Lite Touch bootable RAM disk ISO image check box.

 5. Kattintson a Windows PE platform összetevők lapon (Ha platform kell konfigurálni a Windows PE-lemezkép architektúrájának van).Click the Windows PE platform Components tab (where platform is the architecture of the Windows PE image to be configured).

 6. Az a illesztőprogram injektálási területen kattintson a megfelelő illesztőtípust tartalmazza.In the Driver Injection section, click the appropriate driver types to include.

  Megjegyzés

  Ez a lépés nincs szükség, ha a Windows PE már tartalmazza a szükséges eszközillesztőket.This step is not necessary if Windows PE already includes the necessary device drivers.

 7. A a illesztőprogram injektálási ebben a szakaszban a kijelölés profil listára, válassza ki a megfelelő illesztőprogram kijelölés profil.In the Driver Injection section, in the Selection profile list, select the appropriate driver selection profile.

 8. Az a tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Properties dialog box, click OK.

  Megjegyzés

  Ez a lépés nincs szükség, ha a Windows PE már tartalmazza a szükséges eszközillesztőket.This step is not necessary if Windows PE already includes the necessary device drivers.

 9. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 10. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 11. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 12. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 13. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  Ha ez a folyamat befejeződött, a központi telepítési megosztás rendszerindító mappájában tartalmaz-e a rendszerindító lemezképek számos – például:When this process is complete, the Boot folder in the deployment share will contain a number of boot images—for example:

  D:\Production telepítési Share\Boot\LiteTouchPE_x64.isoD:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x64.iso

  D:\Production telepítési Share\Boot\LiteTouchPE_x64.wimD:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x64.wim

  D:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x86.isoD:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x86.iso

  D:\Production telepítési Share\Boot\LiteTouchPE_x86.wimD:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x86.wim

  Az ISO-fájl létrehozott közvetlenül CD vagy DVD-írási, vagy használhatja őket az új hardver LTI folyamat inicializálása.You can write the ISO files that have been generated directly to CD or DVD or use them to initialize the LTI process on new hardware. Importálhatja a rendszerindító WIM-fájlok Windows-telepítési szolgáltatások, valamint, hogy az új számítógépek anélkül, hogy a fizikai adathordozó lehet inicializálni az LTI telepítési folyamatának.You can import the boot WIM files into Windows Deployment Services, as well, so that new computers can initialize the LTI deployment process without requiring any physical media.

  A Windows PE-lemezkép importálása a Windows-telepítési szolgáltatásokTo import the Windows PE image into Windows Deployment Services

 14. Indítsa el a Windows-telepítési szolgáltatások konzolt, és csatlakoztassa a Windows-telepítési szolgáltatások számára.Start the Windows Deployment Services console, and then connect to Windows Deployment Services.

 15. A konzolfán kattintson a jobb gombbal rendszerindító lemezképek, és kattintson a rendszerindító lemezkép hozzáadása.In the console tree, right-click Boot Images, and then click Add Boot Image.

 16. Keresse meg a WIM-lemezképet, importálandók – például a D:\Production telepítési Share\Boot\LiteTouchPE_x86.wim.Browse to the WIM image to be imported—for example, D:\Production Deployment Share\Boot\LiteTouchPE_x86.wim.

 17. Az importálási folyamat automatikusan beolvassa a metaadatokat a rendszerindító lemezképet, de a Lemezképnév és lemezkép leírása értékek is szerkeszthetők; a Lemezképnév hatással van által Windows Rendszertöltés-vezérlő jelenik meg, amikor az ügyfél elindul a PXE rendszerindítási beállítás információk.The import process automatically reads the metadata from the boot image, but the Image Name and Image Description values can also be edited; the Image Name affects the boot option information displayed by Windows Boot Manager when the client boots in PXE.

 18. A rendszerindító lemezkép importálásakor számítógépek PXE környezetben indul, és választ kap egy Windows-telepítési szolgáltatások fog tudni letölteni az LTI rendszerindító lemezképet és az LTI telepítésének megkezdése.When the boot image has been imported, any computer that boots in PXE and receives a reply from Windows Deployment Services will be able to download the LTI boot image and initiate an LTI installation.

  Telepítése és konfigurálása a Windows-telepítési szolgáltatások a jelen útmutató nem jelez.Installing and configuring Windows Deployment Services is not covered in this guide. Windows-telepítési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lásd: a Windows-telepítési szolgáltatások útmutató.For additional information about Windows Deployment Services, see the Windows Deployment Services Guide.

Automatikus észlelése a telepítési kiszolgáló Windows-telepítési szolgáltatások segítségévelUse Windows Deployment Services to Automatically Detect the Deployment Server

Egy további lehetőség a Windows-telepítési szolgáltatások használatát állomás mdt Eszközkészlet rendszerindító lemezképbe, ha a MDT telepítési megosztás ugyanarra a kiszolgálóra a központi Windows-telepítési szolgáltatások esetén érhető el.An additional option is available when using Windows Deployment Services to host MDT boot images when the MDT deployment share is hosted on the same server as Windows Deployment Services.

Az MDT Eszközkészlet rendszerindító lemezképet a PXE ügyfél betöltésekor a rendszerindító lemezképet a központi Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójához neve rögzíti, majd a MDTProperty helyezett WDSServer.When a PXE client loads the MDT boot image, the name of the Windows Deployment Services server hosting the boot image is captured and placed in the MDTProperty WDSServer. Melyeket referenciaként használhat, majd ezt a tulajdonságot, a rendszerindító lemezkép BootStrap.ini fájl és a központi telepítési megosztás CustomSettings.ini fájl által a DeployRoot tulajdonság.You can then reference this property in the boot image’s BootStrap.ini file and in the deployment share’s CustomSettings.ini file by the DeployRoot property. Ügyfél, amely automatikusan a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálón használja és a központi telepítési megosztás tárolt Windows-telepítési szolgáltatások indítása eredményez, így.Doing so results in a client that boots from Windows Deployment Services automatically using the deployment share hosted on the Windows Deployment Services server. Így nem szükséges megadni a kiszolgáló nevét a konfigurációs fájlban.This eliminates the need to specify a server name in any configuration file.

A helyi Windows-telepítési kiszolgáló állítja be a rendszerbe állítási kiszolgáló számáraTo set the local Windows Deployment Services server as the deployment server

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_nevespeciális konfigurációs, illetve az adatbázis (amennyiben telepítési_megosztás_neve neve a központi telepítési megosztás konfigurálása).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Advanced Configuration/Database (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Kattintson a szabályok fülre.Click the Rules tab.

  Ezen a lapon megadott információ tárolódik a CustomSettings.ini fájlba.Information typed on this tab is stored in the CustomSettings.ini file.

 5. Konfigurálja a DeployRoot tulajdonság használatához a WDSServer % változó – például DeployRoot =\\%WDSServer%\Deployment$.Configure the DeployRoot property to use the %WDSServer% variable—for example, DeployRoot=\\%WDSServer%\Deployment$.

 6. Kattintson a Bootstrap.ini szerkesztése.Click Edit Bootstrap.ini.

 7. BootStrap.ini használatára konfigurálja a WDSServer % tulajdonság hozzáadása vagy módosítása a DeployRoot egy érték DeployRoot =\\%WDSServer%\Deployment$ .Configure BootStrap.ini to use the %WDSServer% property by adding or changing the DeployRoot value to DeployRoot=\\%WDSServer%\Deployment$.

 8. Az a fájl menüben kattintson a mentése menti a módosításokat a BootStrap.ini fájl.On the File menu, click Save to save the changes to the BootStrap.ini file.

 9. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  A központi telepítési megosztás frissíteni kell.The deployment share needs to be updated.

 10. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 11. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 12. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 13. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 14. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

 15. A frissített rendszerindító wim-fájl importálása a Windows-telepítési szolgáltatások.Import the updated boot WIM into Windows Deployment Services.

2. lehetőség: A Windows központi telepítési szolgáltatások áruházból az operációs rendszer központi telepítésétOption 2: Deploy an Operating System Image from the Windows Deployment Services Store

Ha már használ az operációs rendszer központi telepítéséhez a Windows-telepítési szolgáltatások, bővítése MDT úgy konfigurálja, hogy a hivatkozás már használatban van a saját tároló használata helyett, és hogy a Windows-telepítési szolgáltatások operációsrendszer-lemezképek Windows-telepítési szolgáltatások telepítéshez, amelynek az illesztőprogram-kezelő, alkalmazástelepítés, telepítése, szabály feldolgozása és más MDT-funkciók kiegészítik.If you are already using Windows Deployment Services for operating system deployment, extend the functionality of MDT by configuring it to reference the Windows Deployment Services operating system images already in use rather than using its own store and to supplement Windows Deployment Services deployments with driver management, application deployment, update installation, rule processing, and other MDT functionality. Miután az MDT rendelkezik egy Windows-telepítési szolgáltatások rendszerkép hivatkozik, is kezelheti azt például, hogy rendelkezik lett előkészített operációs rendszert az MDT központi telepítési megosztáshoz.After MDT has reference a Windows Deployment Services operating system image, you can treat it like any operating system that has been staged to an MDT deployment share.

A Windows-telepítési szolgáltatások operációsrendszer-lemezkép referenciaTo reference a Windows Deployment Services operating system image

Megjegyzés

A következő lépések végrehajtásához szükséges, hogy legalább egy operációs rendszer lemezképének korábban importálni a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójára.The following steps require that at least one operating system image has previously been imported into the Windows Deployment Services server.

 1. Frissítés az MDT érhetik el a Windows-telepítési lemezképek a következő fájlok másolása a Windows media források mappájából a C:\Program Files\Microsoft telepítési Toolkit\bin mappába, a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálóján.Update MDT to be able to access Windows Deployment Services images by copying the following files from the Sources folder of the Windows media to the C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\bin folder on the Windows Deployment Services server:

  • Wdsclientapi.dllWdsclientapi.dll

  • Wdscsl.dllWdscsl.dll

  • Wdsimage.dllWdsimage.dll

  • (Ez a tulajdonság csak végezhető el, ha a Windows Server 2008 forrás könyvtárak másolása) Wdstptc.dllWdstptc.dll (this is only applicable if copying from the Windows Server 2008 source directories)

  Megjegyzés

  A használt Windows forráskönyvtár egyeznie kell a platform, az operációs rendszer fut a számítógépen, amelyen telepítve van-e az MDT.The Windows source directory being used must match the platform of the operating system running on the computer where MDT is installed.

 2. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 3. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Operating Systems (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve Állítsa be).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating System.

  Az új operációs rendszer varázsló elindul.The New OS Wizard starts.

 5. Az a operációsrendszer-típus kattintson Windows-telepítési lemezképek, és kattintson a tovább.On the OS Type page, click Windows Deployment Services images, and then click Next.

 6. Az a WDS-kiszolgáló írja be a Windows-telepítési kiszolgáló mutató hivatkozás fog nevét – például WDSSvr001–, majd következő.On the WDS Server page, type the name of the Windows Deployment Services server to be referenced—for example, WDSSvr001—and then click Next.

 7. Az a összegzés lapon, a beállítások helyesek, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the settings are correct, and then click Next.

 8. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  A lemezképek a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálón elérhető összes lesz MDT feladatütemezések érhető el.All of the images available on the Windows Deployment Services server will now be available to MDT task sequences.

Megjegyzés

Képek importálása a Windows-telepítési szolgáltatások nem másolja a forrásfájlokat a Windows-telepítési kiszolgálóról a központi telepítési megosztás.Importing images from Windows Deployment Services does not copy the source files from the Windows Deployment Services server to the deployment share. Az MDT továbbra is az eredeti helyen lévő forrásfájlok használata.MDT continues to use the source files from their original location.

3. lehetőség: Csoportos küldést használ az MDT és a Windows Server 2008 a Windows központi telepítési szolgáltatások szerepkörOption 3: Use Multicasting with MDT and the Windows Server 2008 Windows Deployment Services Role

Windows-telepítési szolgáltatások a Windows Server 2008 a kiadástól kezdve tovább lett fejlesztve csoportos átvitel használatával lemezképek központi telepítésének támogatásához.With the release of Windows Server 2008, Windows Deployment Services was enhanced to support the deployment of images using multicast transmissions. Az MDT MDT integrálása küldést Windows-telepítési szolgáltatások frissítéseket is.MDT also includes updates to integrate MDT with Windows Deployment Services multicasting.

Egy frissített Windows automatikus telepítési csomag (Windows AIK) 1.1-es verzióját tartalmazza továbbá a Wdsmcast.exe.In addition, an updated Windows Automated Installation Kit (Windows AIK), version 1.1, includes Wdsmcast.exe. Ez lehetővé teszi, hogy a csoportos küldésű munkamenetek, manuálisan kell egyesíteni, és lehetővé teszi az ügyfél Wdsmcast.exe fájlok másolását egy aktív csoportos küldési munkamenet megnyitása.This allows multicast sessions to be joined manually and allows the client launching Wdsmcast.exe to copy files from an active multicast session.

A LTIApply.wsf parancsfájl Wdsmcast.exe használja, amikor az operációs rendszer forrásfájljai fér hozzá a központi telepítési megosztáson.The LTIApply.wsf script uses Wdsmcast.exe when it accesses operating system source files from the deployment share. LTIApply.wsf megkeresi Wdsmcast.exe központi fájlmegosztás vagy a telepítési_megosztás_neve\Tools\x86 vagy a telepítési_megosztás_neve\Tools\x64 mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a fájl rendszermappa, amely tartalmazza a központi telepítési megosztás neve), attól függően, hogy fut a Windows PE-verzión.LTIApply.wsf looks for Wdsmcast.exe on the deployment share either in the deployment_share\Tools\x86 or the deployment_share\Tools\x64 folder (where deployment_share is the name of the file system folder that contains the deployment share), depending on the version of Windows PE that is running.

LTIApply.wsf futtatásakor mindig megpróbál hozzáférni, és WIM-lemezképet letölteni egy meglévő adatfolyamot, de akkor visszaáll a szabványos fájlmásolás Ha csoportos küldéssel nem létezik.When LTIApply.wsf runs it will always attempt to access and download WIM images from an existing multicast stream, but it will fall back to a standard file copy if a multicast stream does not exist.

Megjegyzés

Ez a folyamat csak a WIM-lemezképfájlokat vonatkozik.This process applies only to WIM image files.

A központi telepítési kiszolgáló előfeltételei előkészítése az MDT csoportos küldéssel végzi a következők:The deployment server prerequisites for preparing for MDT multicasting are:

 • A központi telepítési kiszolgáló futnia kell a Windows Server 2008 vagy újabbThe deployment server must be running Windows Server 2008 or later

 • A Windows-telepítési szolgáltatások szerepkört telepíteni kell a kiszolgáló-kezelési konzolrólThe Windows Deployment Services role must be installed from the Server Management console

 • A Windows AIK 1.1 a Windows Server 2008 rendszerre telepíthető.Windows AIK 1.1 for Windows Server 2008 must be installed

 • Az MDT rendszerre telepíthető.MDT must be installed

 • Az MDT használatával bármely telepítésének, rendelkeznie kell legalább egy operációs rendszer WIM-lemezképet, volt importálva, vagy a forrásfájlok teljes készletét, vagy egy egyéni lemezképet, a telepítési fájlokAs with any deployment using MDT, at least one operating system WIM image must have been imported, either as a full set of source files or as a custom image with setup files

Megjegyzés

Fontos, hogy a Windows AIK legújabb verzióját használja a csoportos küldés; a Windows AIK korábbi verzióiban Windows PE példányát – például a Windows AIK 1.0 – nem támogatja a csoportos küldési kiszolgáló letöltésére.It is important to use the latest version of Windows AIK for multicasting; the copy of Windows PE included in earlier versions of Windows AIK—for example, Windows AIK 1.0—does not support downloading from a multicast server.

A csoportos küldés egy létező központi telepítési megosztás az MDT konfigurálásaTo configure MDT for multicasting from an existing deployment share

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterületPoint to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve konfigurálása a központi telepítési megosztás neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share to configure).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Az a általános lapon jelölje be a (megköveteli a Windows Server 2008 a Windows-telepítési szolgáltatások) központi telepítési megosztás engedélyezése csoportos jelölőnégyzetet.On the General tab, select the Enable multicast for this deployment share (requires Windows Server 2008 Windows Deployment Services) check box.

 5. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 6. Kattintson a műveletek ablaktábla frissítés központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Update Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 7. Az a beállítások lapon válassza ki a kívánt beállítást a központi telepítési megosztás frissítése, és kattintson a következő.On the Options page, select the desired options for updating the deployment share, and then click Next.

 8. Az a összegzés lapon, a részletek helyes-e, és kattintson e következő.On the Summary page, verify the details are correct, and then click Next.

 9. Az a megerősítő kattintson Befejezés.On the Confirmation page, click Finish.

  A központi telepítési megosztás Windows-telepítési szolgáltatások csoportos küldéses átvitelhez lett konfigurálva.The deployment share is now configured for Windows Deployment Services multicast transmission.

  Ez a folyamat létrehoz egy Windows-telepítési szolgáltatások automatikus átvitel csoportos küldéses átvitelhez, amely közvetlenül a meglévő megosztás használja.This process creates an Auto-Cast Windows Deployment Services multicast transmission that directly uses the existing MDT deployment share. Az MDT nem hoz létre ütemezett az átvitelt.MDT does not create Scheduled-Cast transmissions. Ne feledje, hogy további kép nem importálta-e a központi Windows-telepítési szolgáltatások és, hogy nincs lehetőség csoportos küldés használatára a rendszerindító lemezképek esetén, mert a csoportos küldési ügyfél nem tölthető be amíg után a Windows PE fut-e.Also note that no additional images are imported into Windows Deployment Services and that it is not possible to use multicast for boot images, because the multicast client cannot be loaded until after Windows PE is running.

  Győződjön meg arról, hogy létrejött-e a csoportos küldéses átvitelhez a Windows-telepítési szolgáltatások számáraTo verify that the multicast transmission has been generated in Windows Deployment Services

 10. Kattintson a Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Windows-telepítési szolgáltatások.Click Start, point to Administrative Tools, and then click Windows Deployment Services.

 11. A Windows-telepítési szolgáltatások konzol konzolfáján kattintson a jobb gombbal kiszolgálók, és kattintson a kiszolgáló hozzáadása.In the Windows Deployment Services console tree, right-click Servers, and then click Add Server.

 12. Az a (s) kiszolgálók hozzáadása párbeszédpanel, kattintson a helyi számítógép, és kattintson a OK.In the Add Servers(s) dialog box, click Local computer, and then click OK.

 13. A Windows-telepítési szolgáltatásokat a konzolfán kattintson kiszolgálók, majd kattintson a kiszolgáló_neve (ahol kiszolgáló_neve a Windows-telepítést futtató számítógép neve Szolgáltatások).In the Windows Deployment Services console tree, click Servers, then click server_name (where server_name is the name of the computer running Windows Deployment Services). Kattintson a csoportos átvitel.Click Multicast Transmissions.

 14. A részleteket tartalmazó ablaktáblán megjelenik egy új automatikus átvitelének a központi telepítési megosztás – például központi telepítési megosztás BDD $.In the details pane, a new Auto-Cast transmission for the deployment share will be listed—for example, BDD Share Deployment$.

 15. Ellenőrizze, hogy állapotának a BDD fájlmegosztás telepítése$ átvitelének automatikus értékre van állítva aktív.Verify that the status of the BDD Share Deployment$ Auto-Cast transmission is set to Active.

  Egy számítógépre telepítése után győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer a csoportos küldéses átvitelhez letöltődött a BDD.log nevű fájlban a \Windows\Temp\DeploymentLogs megvizsgálásával.After a computer has been deployed, verify that the operating system was downloaded from a multicast transmission by examining the BDD.log file in the \Windows\Temp\DeploymentLogs folder.

  Nem lesznek két bejegyzést a naplók mappában, mindkét kezdődő csoportos átviteli; ellenőrizze, hogy ellenőrizze, hogy sikeres volt-e az átvitel.There will be two entries in the logs folder, both beginning with Multicast transfer; check them to verify that the transfer was successful. További információ az MDT és a Windows-telepítési szolgáltatások csoportos átvitel című szakaszban "Engedélyezése Windows telepítési szolgáltatások csoportos telepítés az LTI központi telepítést", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft Deployment Eszközkészlet.For more information on multicast transmissions with MDT and Windows Deployment Services, see the section, "Enable Windows Deployment Services Multicast Deployment for LTI Deployments", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

Végrehajtása szakaszos üzembe helyezése MDT (OEM előtelepítési)Performing Staged Deployments Using MDT (OEM Preload)

Számos szervezet esetében az operációs rendszer lemezképét az éles hálózati környezetben a központi telepítés előtt számítógépek vannak betöltve.In many organizations, computers are loaded with the operating system image before deployment to the production network. Bizonyos esetekben az operációs rendszer lemezképének betöltése a szervezeten belül, amely az átmeneti környezetben a számítógépek összeállításáért felelős csapat történik.In some instances, loading the operating system image is performed by a team within the organization that is responsible for building the computers in a staging environment. Más esetekben az operációs rendszer lemezképének betöltése végzi el a számítógép szállítójával, más néven egy eredeti hardvergyártó (OEM).In other instances, loading the operating system image is performed by the computer hardware vendor, also known as an original equipment manufacturer (OEM).

Megjegyzés

Az OEM előzetes betöltési folyamat csak a központi telepítések segítségével LTI MDT használata támogatott.The OEM preload process is supported in MDT only for deployments performed using LTI. A Configuration Manager, a manuálisan előkészített adathordozó szolgáltatással.For Configuration Manager, use the prestaged media feature.

Az MDT-ben az OEM előzetes betöltési folyamat áttekintéseOverview of the OEM Preload Process in MDT

Az OEM előzetes betöltési folyamat három fázisra osztható:The OEM preload process is divided into three phases:

 • 1. fázis.Phase 1. A referencia-számítógép a tesztelési környezetben alkalmazni kívánt adathordozó-alapú lemezkép létrehozása.Create a media-based image of the reference computer to be applied in the staging environment.

 • 2. fázis.Phase 2. A referencia-számítógép lemezképét a cél számítógépre alkalmazandó tesztelési környezetben.Apply the reference computer image to the target computer in a staging environment.

 • 3. fázis.Phase 3. Teljes telepítés a számítógép az éles környezetben.Complete deployment of the target computer in the production environment.

  1. fázis és a 3 általában végzi a központi telepítés szervezet.Phase 1 and Phase 3 are typically performed by the deployment organization. Attól függően, hogy a szervezet az OEM előzetes betöltési folyamat használatát 2. szakasza hajthatja végre a szervezet vagy a számítógép a számítógépek hardver forgalmazójával.Depending on the use of the OEM preload process in the organization, Phase 2 may be performed by the organization or by the computer hardware vendor that supplies the computers. Ha a szervezet a 2. szakasza hajt végre, akkor az átmeneti értéke a szervezeten belül.If the organization performs Phase 2, then the staging environment is within the organization. Az OEM 2. szakasza hajt végre, ha az átmeneti az OEM-környezet van.If an OEM performs Phase 2, then the staging environment is in the OEM’s environment.

Az MDT konfigurációs fájlokat az OEM előzetes betöltési folyamat áttekintéseOverview of MDT Configuration Files in the OEM Preload Process

1. szakasza és az OEM előzetes betöltési folyamat 3. fázis során futtassa a feladatütemezések által használt külön MDT konfigurációs fájlok (CustomSettings.ini és Bootstrap.ini).Separate MDT configuration files (CustomSettings.ini and Bootstrap.ini) are used by the task sequences run during Phase 1 and Phase 3 of the OEM preload process. Azonban mindkét konfigurációs fájloknak egyszerre különböző mappájának a struktúrája.However, both configuration files exist simultaneously in different folder structures.

Az első fázisban a konfigurációs fájlokat a referencia-számítógép elkészítése során használt, és abban a fázisban használt feladatütemezésben jellemző mappában találhatók.In the first phase, the configuration files are used during the creation of the reference computer and are stored in the folder specific to the task sequence used in that phase. Az OEM előzetes betöltési folyamat harmadik és utolsó szakaszban használt konfigurációs fájlokat az adott abban a fázisban használt feladatütemezésben mappába kerülnek.The configuration files used in the third and last phase of the OEM preload process are stored in the folder that is specific to the task sequence used in that phase.

A konfigurációs fájlok módosítása meghozásakor győződjön meg arról, hogy a konfigurációs fájl módosul, amely megfelel a megfelelő feladatütemezés egyes OEM előzetes betöltési folyamat fázisban.When making modifications to the configuration files, ensure that changes to the configuration file are made that corresponds to the appropriate task sequence in each OEM preload process phase.

Az MDT-naplófájl az OEM előzetes betöltési folyamat áttekintéseOverview of MDT Log Files in the OEM Preload Process

Az MDT külön naplófájlokat akkor jönnek létre, 1. szakasza és a 3 az OEM előzetes betöltési folyamat során:Separate MDT log files are generated during Phase 1 and Phase 3 of the OEM preload process:

 • 1. fázis MDT naplófájlokat a C:\MININT és C:\SMSTSLog mappákban tárolódnak.The MDT log files for Phase 1 are stored in the C:\MININT and C:\SMSTSLog folders.

 • 3. fázisra vonatkozó MDT naplófájlok x86-alapú telepítések %WINDIR%\System32\CCM\Logs mappában, vagy a x64-alapú telepítések %WINDIR%\SysWow64\CCM\Logs mappájában tárolja.The MDT log files for Phase 3 are stored in the %WINDIR%\System32\CCM\Logs folder for x86-based deployments or in the %WINDIR%\SysWow64\CCM\Logs folder for x64-based deployments.

  Használja a megfelelő mappát diagnosztizálásához, vagy a központi telepítés MDT kapcsolatos problémák elhárítása.Use the appropriate folder when diagnosing or troubleshooting MDT-related deployment problems.

Szakaszos üzembe helyezése LTIStaged Deployments Using LTI

LTI típusú központi telepítéseket, hajtsa végre az OEM előzetes betöltési folyamat használja a cserélhető adathordozóra (adathordozót) központi telepítési megosztás típusának.For LTI deployments, perform the OEM preload process using a Removable media (Media) deployment share type. Más központi telepítési megosztás típusok nem támogatottak az OEM előzetes betöltési folyamat.Other deployment share types are not supported for the OEM preload process.

Az OEM előzetes betöltési folyamat végrehajtásához hozzon létre egy feladatütemezést, a Litetouch OEM feladatütemezés feladat feladatütemezési sablonnal, tetszőleges feladatütemezést, a cél operációs rendszer központi telepítéséhez használandó mellett.To perform the OEM preload process, create a task sequence based on the Litetouch OEM Task Sequence task sequence template, in addition to any task sequences that will be used to deploy the target operating system. Ezután hozzon létre egy cserélhető adathordozóra (adathordozót) , amely végső soron létrehozza a központi telepítés az ISO-fájl megosztott tartalmat, kifejezetten a LiteTouchPE_x86.iso vagy LiteTouchPE_x64.iso fájlt (a tároló alapján megosztás számítógép processzor platform).Then, create a Removable media (Media) deployment share that will ultimately create an ISO file of the deployment share contents, specifically the LiteTouchPE_x86.iso file or LiteTouchPE_x64.iso file (based on the target computer’s processor platform). A központi telepítési megosztás frissítési folyamat is létrehoz egy mappaszerkezet Univerzális lemezformátum adathordozó létrehozásához használható.The deployment share update process also creates a folder structure that can be used to create Universal Disk Format media.

LTI OEM előzetes betöltési folyamat – 1. fázis: Adathordozó-alapú lemezkép létrehozásaLTI OEM Preload Process—Phase 1: Create a Media-Based Image

A központi telepítési vállalata az első fázisban a OEM előzetes betöltési folyamat során.The deployment organization performs the first phase in the OEM preload process. Ebben a fázisban a termék végleges a rendszerindító lemezkép (például az ISO-fájl) vagy a Számítógépgyártó vagy a központi telepítés szervezeten belül az átmeneti küldött adathordozó (például DVD-ről).The final deliverable of this phase is a bootable image (such as an ISO file) or media (such as a DVD) that is sent to the OEM or to the staging environment within the deployment organization. A központi telepítési munkaterület a legtöbb ezeket a lépéseket kell végrehajtani.Most of these steps are performed in the Deployment Workbench.

A Számítógépgyártó vagy a központi telepítés szervezeten belül az átmeneti szállítási adathordozó-alapú lemezkép létrehozásaTo create a media-based image for delivery to the OEM or to the staging environment within the deployment organization

 1. A központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület az alábbi csomópontok feltöltéséhez:Populate the following nodes for the deployment share in the Deployment Workbench:

  • Operációs rendszerekOperating Systems

  • AlkalmazásokApplications

  • CsomagokPackages

  • Out-of-Box illesztőprogramokOut-of-Box Drivers

   További információ a lépés végrehajtása című szakaszban "Kezelése telepítési megosztások a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about performing this step, see the section, "Managing Deployment Shares in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 2. Hozzon létre egy új feladatütemezést, a központi telepítési munkaterület Litetouch OEM feladatütemezés feladat feladatütemezési sablon alapján.Create a new task sequence based on the Litetouch OEM Task Sequence task sequence template in the Deployment Workbench.

  További információ a lépés végrehajtása című szakaszban "Konfigurálása feladat sorozatok a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about performing this step, see the section, "Configuring Task Sequences in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 3. Hozzon létre egy vagy több olyan feladatütemezéseket, amelyek a cél operációs rendszer a célszámítógépen telepítendő alkalmazást az éles környezetben használható.Create one or more task sequences that will be used to deploy the target operating system on the target computer after deployment in the production environment.

  További információ a lépés végrehajtása című szakaszban "Konfigurálása feladat sorozatok a a központi telepítési munkaterület", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about performing this step, see the section, "Configuring Task Sequences in the Deployment Workbench", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 4. Hozzon létre egy kijelölés profilt, amely tartalmazza az alkalmazások, operációs rendszerek, illesztőprogramok, csomagok és az OEM-telepítéshez szükséges feladatütemezések.Create a selection profile that includes the applications, operating systems, drivers, packages, and task sequences required for the OEM deployment.

  További információ a lépés végrehajtása című szakaszban "Kijelölés profilok kezelése", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about performing this step, see the section, "Manage Selection Profiles", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 5. Telepítési adathordozó létrehozása.Create deployment media.

  A lépés végrehajtása olvashat című szakaszban "Kezelése LTI telepítési adathordozó", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information on performing this step, see the section, "Manage LTI Deployment Media", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 6. A telepítő adathordozó a központi telepítési munkaterület az előző lépésben létrehozott frissítése.Update the deployment media created in the Deployment Workbench in the previous step.

  Ha frissíti a telepítési adathordozón, a központi telepítési munkaterület a LiteTouchMedia.iso fájlt hoz létre.When you update the deployment media, the Deployment Workbench creates the LiteTouchMedia.iso file. További információ a lépés végrehajtása című szakaszban "Kezelése LTI telepítési adathordozó", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about performing this step, see the section, "Manage LTI Deployment Media", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

 7. Egy DVD az előző lépésben létrehozott LiteTouchMedia.iso fájl írása.Burn a DVD of the LiteTouchMedia.iso file created in the previous step.

  Megjegyzés

  Ha olyan ISO-fájl, a Számítógépgyártó vagy a szervezet fejlesztői környezetben, ebben a lépésben nincs szükség.If delivering the ISO file to the OEM or to the organization’s staging environment, this step is not necessary.

 8. Az ISO-fájlt vagy DVD kézbesíti, a Számítógépgyártó vagy a szervezet fejlesztői környezetben.Deliver the ISO file or the DVD to the OEM or to the organization’s staging environment.

LTI OEM előzetes betöltési folyamat – 2. fázis: Alkalmazza a lemezképet a célszámítógépLTI OEM Preload Process—Phase 2: Apply the Image to the Target Computer

Az OEM előzetes betöltési folyamat második fázisának történik, a Számítógépgyártó vagy a telepítési csapat a központi telepítés szervezet a tesztelési környezetben.The second phase of the OEM preload process is performed by the OEM or by the deployment team in the staging environment of the deployment organization. A folyamat ezen szakasza alatt a .iso-fájl- vagy DVD-1. fázis létrehozott alkalmazzák a célszámítógépeken.During this phase of the process, the .iso file or DVD created in Phase 1 is applied to the target computers. A termék jelen fázisában az a lemezkép telepítése a célszámítógépeken, hogy azok készen állnak a használatra az éles környezetben.The deliverable of this phase is the image deployed on the target computers so that they are ready for deployment in the production environment.

A lemezkép alkalmazása a célszámítógépekenTo apply the image to the target computers

 1. A célként megadott számítógép indítása az adathordozó létrehozása az 1. szakasza.Start a target computer with the media created in the Phase 1.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. A Windows központi telepítése varázsló, kattintson a OEM előtelepítési feladatütemezés átmeneti környezet a feladatütemezéshez.In the Windows Deployment Wizard, click the OEM Preinstallation Task Sequence for Staging Environment task sequence.

  A feladatsor elindul, és másolja a rendszerindító adathordozó tartalma a számítógép a helyi merevlemezre.The task sequence will start and the contents of the bootable media will be copied to the local hard disk of the target computer.

 3. Ha a Windows központi telepítése varázsló befejeződött a a OEM előtelepítési feladatütemezés átmeneti környezet feladatütemezés, a merevlemez készen áll a Windows rendszert futtató további része a telepítési folyamat kezdeményezése Az a más feladatütemezéseket, amelyek az operációs rendszer telepítéséhez használandó telepítési varázsló.When the Windows Deployment Wizard is complete for the OEM Preinstallation Task Sequence for Staging Environment task sequence, the hard disk will be ready to initiate the remainder of the deployment process by running the Windows Deployment Wizard for the other task sequences that are used to deploy the operating system.

  A OEM előtelepítési feladatütemezés átmeneti környezet feladatütemezés felelős a lemezkép telepítése a cél számítógéphez, és kezdeményezi a LTI telepítést.The OEM Preinstallation Task Sequence for Staging Environment task sequence is responsible for deploying the image to the target computer and initiating the LTI process. A Windows központi telepítése varázsló futtatásához a feladatütemezések központi telepítéséhez a célszámítógépen az operációs rendszer még egyszer indul el.The Windows Deployment Wizard will start a second time to run the task sequences used to deploy the operating system on the target computer.

 4. Klónozza a lehető legtöbb célszámítógépekhez szükség szerint a tesztelési környezetben az első merevlemez tartalmát.Clone the contents of the first hard disk to as many target computers in the staging environment as required.

 5. A célszámítógépek érkeznek az éles környezetben a központi telepítéshez.The target computers are delivered to the production environment for deployment.

LTI OEM előzetes betöltési folyamat – 3. fázis: Végezze el a célként megadott számítógép telepítéséhezLTI OEM Preload Process—Phase 3: Complete Target Computer Deployment

Az OEM előzetes betöltési folyamat harmadik és végső fázisának történik a központi telepítés szervezet éles környezetben.The third and final phase of the OEM preload process is performed in the deployment organization’s production environment. A folyamat ezen szakasza alatt a cél számítógépen, és a rendszerindító adathordozó lemezképet, az előző szakaszban a merevlemezen a tesztelési környezetben elhelyezett kezdődik.During this phase of the process, the target computer is started and the bootable media image, placed on the hard disk in the staging environment during the previous phase, starts.

A célszámítógépek az éles környezetben a központi telepítés befejezéséhezTo complete deployment of the target computers in the production environment

 1. Indítsa el a célszámítógépet.Start the target computer.

  A Windows PE elindul, és a Windows központi telepítése varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Windows Deployment Wizard starts.

 2. Végezze el a Windows központi telepítése varázsló bizonyos konfigurációs információk segítségével az egyes célszámítógépeken.Complete the Windows Deployment Wizard using the specific configuration information for each target computer.

  További információ a lépés című szakaszban "Fut a telepítési varázsló", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about completing this step, see the section, "Running the Deployment Wizard", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

  Ha ebben a fázisban befejeződött, a célszámítógépen az éles környezetben használatra kész lesz.When this phase is complete, the target computer will be ready to use in the production environment.

Végrehajthat olyan gyakori feladatokat Windows PowerShell használatávalUsing Windows PowerShell to Perform Common Tasks

Az MDT-felügyeleti feladatokat a központi telepítési munkaterület alapul szolgáló Windows PowerShell-parancsmagokat, amelyek segítségével automatizálhatja a felügyeleti feladatokat, például a következő szakaszokban hajtja végre.The MDT administration tasks in the Deployment Workbench are performed by underlying Windows PowerShell cmdlets, which you can use to automate administrative tasks such as those in the following sections.

Az MDT felügyeleti automatizálható a következő lépések elvégzésével:You can automate MDT administration by performing the following steps:

Egy új központi telepítési megosztás létrehozásaCreating a New Deployment Share

A következő Windows PowerShell-parancsok hozzon létre egy új központi telepítési megosztás D:\Production központi telepítési megosztás nevű éles$.The following Windows PowerShell commands create a new deployment share at D:\Production Deployment Share named Production$. Az új központi telepítési megosztás jelenik meg a központi telepítési munkaterület gyártási.The new deployment share will be displayed in the Deployment Workbench as Production.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider "MDTProvider" -Root "D:\Production Deployment Share" -Description "Production" -NetworkPath "\\Deployment_Server\Production$" -Verbose | add-MDTPersistentDrive -Verbose 
  

Mappa létrehozásaCreating a Folder

A következő Windows PowerShell-parancsok Adobe modulok mappájának létrehozásakor a központi telepítési munkaterület központi telepítési munkaterület konzolfán/megosztások/éles/alkalmazások.The following Windows PowerShell commands create an Adobe folder in the Deployment Workbench console tree at Deployment Workbench/Deployment Shares/Production/Applications.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • New-item -path "DS002:\Applications" -enable "True" -Name "Adobe" -Comments "This folder contains Adobe software" -ItemType "folder" -Verbose remove-psdrive DS001 -Verbose 
  

  Megjegyzés

  Hozzáadása "remove-psdrive" a parancsfájlba, hogy a háttér folyamat befejeződik, mielőtt biztosítja.Adding "remove-psdrive" to the script ensures that the background process finishes before proceeding.

A mappa törléseDeleting a Folder

A következő Windows PowerShell-parancsok a központi telepítési munkaterület törlése/megosztások/éles/alkalmazások/Adobe mappát.The following Windows PowerShell commands delete the Deployment Workbench/Deployment Shares/Production/Applications/Adobe folder.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Remove-item -path "DS002:\Applications\Adobe" -Verbose 
  

Megjegyzés

A parancsfájl futtatása sikertelen lesz, ha a mappa nem üres.The script will fail if the folder is not empty.

Eszközillesztők importálásaImporting a Device Driver

A következő Windows PowerShell-parancsokat a Dell 2407 WFP figyelő illesztőprogram importálása a éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell commands will import the Dell 2407 WFP monitor device driver into the Production deployment share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Import-mdtdriver -path "DS002:\Out-of-Box Drivers\Monitor" -SourcePath "D:\Drivers\Dell\2407 WFP" -Verbose 
  

Eszközillesztő törléseDeleting a Device Driver

A következő Windows PowerShell-parancsot a Dell 2407 WFP figyelő illesztőprogram töröl a éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell command deletes the Dell 2407 WFP monitor driver from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Out-of-Box Drivers\Dell Inc. Monitor 2407WFP.INF 1.0" -Verbose 

Operációs rendszer importálásaImporting an Operating System Package

A következő Windows PowerShell-parancsok D: alatt található összes operációs rendszer csomag importálása\frissítések\Microsoft\Vista.The following Windows PowerShell commands import all operating system packages located under D:\Updates\Microsoft\Vista. Ezek az operációs rendszer csomagjainak fogja tárolni a éles központi telepítési megosztás, amely D:\éles központi telepítési megosztás.These operating system packages will be stored in the Production deployment share, which is in D:\Production Deployment Share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Import-mdtpackage -path "DS002:\Packages" -SourcePath "D:\Updates\Microsoft\Vista" -Verbose 
  

Az operációs rendszer csomagjának eltávolításaDeleting an Operating System Package

A következő Windows PowerShell-parancsot a megadott operációsrendszer-csomag törlése a éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell command deletes the specified operating system package from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Packages\Package_1_for_KB940105 neutral x86 6.0.1.0 KB940105" -Verbose 

Az operációs rendszer importálásaImporting an Operating System

A következő Windows PowerShell-parancsok importálása a Windows Vista operációs rendszer D: található\operációs rendszerek\Windows Vista x86.The following Windows PowerShell commands import the Windows Vista operating system located in D:\Operating Systems\Windows Vista x86. Az operációs rendszer fogja tárolni a éles központi telepítési megosztás, amely D:\éles központi telepítési megosztás.The operating system will be stored in the Production deployment share, which is in D:\Production Deployment Share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Import-mdtoperatingsystem -path "DS002:\Operating Systems" -SourcePath "D:\Operating Systems\Windows Vista x86" -DestinationFolder "Windows Vista x86" -Verbose 
  

Az operációs rendszer törléseDeleting an Operating System

A következő Windows PowerShell-parancsot a Windows Vista HOMEBASIC operációs rendszer törli a éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell command deletes the Windows Vista HOMEBASIC operating system from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Operating Systems\Windows Vista HOMEBASIC in Windows Vista x86 install.wim" -Verbose 

Az alkalmazás létrehozásaCreating an Application

A következő Windows PowerShell-parancsok létrehozása az Adobe Reader 9 alkalmazást D: forrásfájlok\szoftver\Adobe\olvasó 9.The following Windows PowerShell commands create the Adobe Reader 9 application using source files from D:\Software\Adobe\Reader 9. Az alkalmazás fogja tárolni a éles központi telepítési megosztás, amely D:\éles központi telepítési megosztás.The application will be stored in the Production deployment share, which is in D:\Production Deployment Share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Import-MDTApplication -path "DS002:\Applications" -enable "True" -Name "Adobe Reader 9" -ShortName "Reader" -Version "9" -Publisher "Adobe" -Language "" -CommandLine "setup.exe" -WorkingDirectory ".\Applications\Adobe Reader 9" -ApplicationSourcePath "D:\Software\Adobe\Reader 9" -DestinationFolder "Adobe Reader 9" -Source ".\Applications\Adobe Reader 9" -Verbose 
  

Az alkalmazás törléseDeleting an Application

A következő Windows PowerShell-parancsot az Adobe Reader 9 alkalmazást az éles központi telepítési megosztás törli.The following Windows PowerShell command deletes the Adobe Reader 9 application from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Applications\Adobe Reader 9" -Verbose 

Feladatütemezés létrehozásaCreating a Task Sequence

A következő Windows PowerShell-parancsok létrehozása a a Windows Vista éles telepítési az éles központi telepítési megosztáshoz, ami D: található, a feladatütemezés\éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell commands create the Windows Vista Production Build task sequence in the Production deployment share, which is located in D:\Production Deployment Share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Import-mdttasksequence -path "DS002:\Task Sequences" -Name "Windows Vista Business Production Build" -Template "Client.xml" -Comments "Approved for use in the production environment. This task sequence uses the Standard Client task sequence template" -ID "Vista_Ref" -Version "1.0" -OperatingSystemPath "DS002:\Operating Systems\Windows Vista BUSINESS in Windows Vista x86 install.wim" -FullName "Fabrikam User" -OrgName "Fabrikam" -HomePage "http://www.Fabrikam.com" -AdminPassword "secure_password" -Verbose 
  

A feladatütemezés törléseDeleting a Task Sequence

A következő Windows PowerShell-parancs törli a a Windows Vista éles telepítési éles telepítési megosztásról a feladatütemezéshez.The following Windows PowerShell command deletes the Windows Vista Production Build task sequence from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Task Sequences\Windows Vista Business Production Build" -force -Verbose 

Az MDT-adatbázis létrehozásaCreating an MDT DB

A következő Windows PowerShell-parancsokkal hozható létre egy új MDT DB a telepítési_server kiszolgáló az éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell commands create a new MDT DB on the deployment_server server for the Production deployment share. Az adatbázis-kapcsolatot a TCP-n keresztül lesznek/IP.The database connection will be via TCP/IP.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • New-MDTDatabase -path "DS002:" -SQLServer "DeploymentServer" -Netlib "DBMSSOCN" -Database "MDT2010" -SQLShare "DB_Connect" -Force -Verbose 
  

A kijelölés profil létrehozásaCreating a Selection Profile

A következő Windows PowerShell-parancsok alkalmazások kiválasztása új profil létrehozásához.The following Windows PowerShell commands create a new Applications selection profile.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • New-item -path "DS002:\Selection Profiles" -enable "True" -Name "Applications" -Comments "" -Definition "<SelectionProfile><Include path="Applications" /></SelectionProfile>" -ReadOnly "False" -Verbose 
  

A központi telepítési megosztás frissítéseUpdating a Deployment Share

A következő Windows PowerShell-parancsok frissíteni a termelési megosztást, amely D:\éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell commands update the Production deployment share, which is in D:\Production Deployment Share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Update\-MDTDeploymentShare \-path "DS002:" \-Verbose 
  

A társított központi telepítési megosztás létrehozásaCreating a Linked Deployment Share

A következő Windows PowerShell-parancsok, amely a termelési központi telepítési megosztás van csatolva, és a csoportban található központi telepítési megosztás létrehozása a \ \ távoli_server_neve \$ Megosztást.The following Windows PowerShell commands create a deployment share that is linked to the Production deployment share and resides under the \\remote_server_name\Deployment$ share. Minden kijelölés profil azt határozza meg, milyen tartalmakat a társított központi telepítési megosztás replikálódik.The Everything selection profile is used to determine which content is replicated to the linked deployment share. Az éles központi telepítési megosztás tartalmat összevonva fogja tartalmazni, amely már létezik tartalmú a \ \ távoli_server_neve\$ megosztást.Content from the Production deployment share will be merged with content that already exists in the \\remote_server_name\Deployment$ share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • New-item -path "DS002:\Linked Deployment Shares" -enable "True" -Name "LINKED001" -Comments "" -Root "\\RemoteServerName\Deployment$" -SelectionProfile "Everything" -Replace "False" -Verbose 
  

A társított központi telepítési megosztás frissítéseUpdating a Linked Deployment Share

A következő Windows PowerShell-parancsokat a LINKED001 központi telepítési megosztás frissítése.The following Windows PowerShell commands update the LINKED001 deployment share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Replicate-MDTContent -path "DS002:\Linked Deployment Shares\LINKED001" -Verbose 
  

A csatolt megosztás törléseDeleting a Linked Deployment Share

A következő Windows PowerShell-parancsokat a LINKED001 központi telepítési megosztás törlése.The following Windows PowerShell commands delete the LINKED001 deployment share.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapInAdd-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn

 • Remove-item -path "DS002:\Linked Deployment Shares\LINKED001" -Verbose 
  

Adathordozó létrehozásaCreating Media

A következő Windows PowerShell-parancsokat a rendszerindító adathordozó létrehozásához használt tartalmat tartalmazó mappa létrehozása.The following Windows PowerShell commands create a source folder that contains content used to create bootable media. Az éles központi telepítési megosztás forrásaként használható.The Production deployment share will be used as the source. Minden kijelölés profil határozza meg, milyen tartalmakat kerül az adathordozót a tartalom mappát.The Everything selection profile determines what content is placed in the media content folder. A LiteTouchMedia.iso fájl létrejön az adathordozó létrehozásakor.The LiteTouchMedia.iso file will be created when the media is generated. Az adathordozó x86 és a x64 platformokat támogatja.The media will support both x86 and x64 platforms.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • New-item -path "DS002:\Media" -enable "True" -Name "MEDIA001" -Comments "some comment here" -Root "D:\Media" -SelectionProfile "Everything" -SupportX86 "True" -SupportX64 "True" -GenerateISO "True" -ISOName "LiteTouchMedia.iso" -Verbose 
  
 • New-PSDrive -Name "MEDIA001" -PSProvider "MDTProvider" -Root "D:\Media\Content" -Description "Embedded media deployment share" -Force -Verbose 
  

Adathordozó létrehozásaGenerating Media

A következő Windows PowerShell-parancsokat a LiteTouchMedia.iso fájl létrehozása d.\Media, amelyek alapján a MEDIA001 media forrásmappából tartalmat.The following Windows PowerShell commands create the LiteTouchMedia.iso file in D:\Media, which will use content from the MEDIA001 media source folder.

 • Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn 
  
 • New-PSDrive -Name "DS002" -PSProvider MDTProvider -Root "D:\Production Deployment Share" 
  
 • Generate-MDTMedia -path "DS002:\Media\MEDIA001" -Verbose 
  

Adathordozó törléseDeleting Media

A következő Windows PowerShell-parancsot a MEDIA001 media töröl a éles központi telepítési megosztás.The following Windows PowerShell command deletes the MEDIA001 media from the Production deployment share.

Remove-item -path "DS002:\Media\MEDIA001" -Verbos 

Késlelteti a tartományhoz való csatlakozást csoportházirend-objektumok alkalmazását elkerülése érdekébenDelaying Domain Join to Avoid Application of Group Policy Objects

A csoportházirend egy olyan hatékony és rugalmas technológia hatékonyan tudja kezelni az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) számítógép és a felhasználói objektumok egy központosított, egy-a-többhöz modell használatával számos lehetősége.Group Policy is a rich and flexible technology providing the capability to efficiently manage a large number of Active Directory Domain Services (AD DS) computer and user objects through a centralized, one-to-many model. Csoportházirend-beállítások a csoportházirend-objektumot (GPO) található, és egy vagy több Active Directory tartományi szolgáltatások tárolók kapcsolódó – webhelyek, tartományok és szervezeti egységekhez (OU-k).Group Policy settings are contained in a Group Policy object (GPO) and linked to one or more AD DS service containers—sites, domains, and organizational units (OUs).

Egyes vállalatoknak van a csoportházirend-beállítások, amelyek a korlátozó és operációs rendszerek központi telepítése során problémákat okozhatnak.Some organizations have Group Policy settings that are restrictive and could cause problems during operating system deployments. Például a következő csoportházirend-beállítások megszakíthatja az automatikus bejelentkezési folyamat:For example, the following Group Policy settings can interrupt an automated logon process:

 • Automatikus bejelentkezési korlátozásokAutologon restrictions

 • Rendszergazdai fiók átnevezéseAdministrator account renaming

 • Jogi szalagok és a feliratokLegal banners and captions

 • Korlátozó biztonsági házirendek (például a Kiemelt biztonság – korlátozott funkciók [SSLF] házirend)Restrictive security policies (for example, the Specialized Security – Limited Functionality [SSLF] policy)

  Előfordulhat, hogy egy csoportházirend-objektum a központi telepítése során a problémák megoldásához egy lehetőség egy Minél később a központi telepítési folyamat során a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz.One option to overcome the issues that a GPO might cause during deployment is to join the computer to the domain as late as possible in the deployment process. Ezt az összekapcsolást teheti a ZTIDomainJoin.wsf parancsfájlt futtató egyéni feladatütemezési lépés segítségével.This join can be done using a custom task sequence step that runs the ZTIDomainJoin.wsf script.

  A számítógép csatlakoztatása a tartományhoz, a ZTIDomainJoin.wsf parancsfájl használja a tartománygazda, DomainAdminDomain, értéket, JoinDomain, és MachineObjectOU tulajdonságait.To join the target computer to the domain, the ZTIDomainJoin.wsf script uses the DomainAdmin, DomainAdminDomain, DomainAdminPassword, JoinDomain, and MachineObjectOU properties. Ezek a tulajdonságok a Windows központi telepítése varázsló központi telepítési megosztás szabályokat, az MDT DB és a Configuration Manager-számítógép- és szabályok használatával deklarálhatnak.You can declare these properties using the Windows Deployment Wizard, deployment share rules, the MDT DB, and Configuration Manager computer and collection rules. A használt fióknak a létrehozásához és a tartományban lévő számítógép-objektumok törléséhez szükséges jogosultságokkal kell rendelkeznie.The account used must have the rights required to create and delete computer objects in the domain.

  Általában a ZTIConfigure.wsf parancsfájl az Unattend.xml vagy Unattend.txt fájl frissítése a tartományneveket, ezeket a tulajdonságokat.Typically, the ZTIConfigure.wsf script updates the Unattend.xml or Unattend.txt file with the values that these properties specify. A Windows telepítő által majd elemzésének ezeket a beállításokat, és a rendszer megpróbál csatlakozni a tartományhoz, a telepítési folyamat korai szakaszaiban.These settings are then parsed by the Windows Setup program, and the system attempts to join to the domain early in the deployment process. Ezzel a megadott tartományi csoportházirend-objektumok beállításainak a célszámítógépen téma, és valószínűleg okozhat a telepítési folyamat sikertelen lesz.Doing so subjects the target computer to settings specified in domain GPOs and can possibly cause the deployment process to fail.

  Szándékos késleltetés, a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz a telepítés során, akkor eltávolíthatja az egyes elemek az Unattend.xml fájlt.To intentionally delay joining the target computer to the domain during the deployment process, you can remove certain elements from the Unattend.xml file. A ZTIConfigure.wsf parancsfájl kihagyja a tulajdonságoknak az Unattend.xml fájlt, ha a társított tulajdonság elem a következő fájl hiányzik.The ZTIConfigure.wsf script will skip over writing properties to the Unattend.xml file if the associated property element is missing from the file.

Megjegyzés

Ez a minta munkahelyi körül érvénytelen, csak a Windows 7, Windows Server 2008 vagy Windows Server 2008 R2 operációs rendszerek központi telepítésekor.This sample work-around is only valid when deploying the Windows 7, Windows Server 2008, or Windows Server 2008 R2 operating systems.

Előkészítheti az unattend.xml fájlt a célszámítógép nem kísérli meg a tartományhoz való csatlakozáshoz a Windows telepítése soránPrepare the unattend.xml file so the target computer does not attempt to join the domain during Windows Setup

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok /task_sequence (ahol telepítési_megosztás_nevea központi telepítési megosztás neve és task_sequence úgy kell konfigurálni, a feladatütemezés neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences/task_sequence (where deployment_share is the name of the deployment share and task_sequence is the name of the task sequence to be configured).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 4. Az a operációs rendszere lapra, majd szerkesztése Unattend.xml.On the OS Info tab, click Edit Unattend.xml.

  A Windows Rendszerképkezelő (Windows SIM) kezdődik.The Windows System Image Manager (Windows SIM) starts.

 5. Az a válaszfájl ablaktáblában lépjen 4 szolgáltatástelepítések és azonosító vagy a hitelesítő adatok.In the Answer File pane, go to 4 specialize/Identification/Credentials. Kattintson a jobb gombbal hitelesítő adatok, és kattintson a törlése.Right-click Credentials, and then click Delete.

 6. Kattintson az Igen gombra.Click Yes.

 7. Mentse a válaszfájlt, és zárja be a Windows Rendszerképkezelő.Save the answer file, and then exit Windows SIM.

 8. Kattintson a OK a feladatütemezés a tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Click OK on the task sequence Properties dialog box.

  Az a Credentials az unattend.xml fájlt a hiányzó elemek, a ZTIConfigure.wsf parancsfájl nincs fel tudja tölteni az Unattend.xml fájlban, amely megakadályozza, hogy a Windows telepítő a tartományhoz való csatlakozásra tett kísérlet tartományi csatlakozási adatainak.With the Credentials elements missing from the unattend.xml file, the ZTIConfigure.wsf script is not able to populate the domain join information in the Unattend.xml file, which will prevent Windows Setup from attempting to join the domain.

  A feladatütemezéshez egy lépést, amelyhez a célszámítógép csatlakozik a tartományhoz hozzáadásaTo add a task sequence step that joins the target computer to the domain

 9. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 10. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok /task_sequence (ahol telepítési_megosztás_nevea központi telepítési megosztás neve és task_sequence úgy kell konfigurálni, a feladatütemezés neve).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences/task_sequence (where deployment_share is the name of the deployment share and task_sequence is the name of the task sequence to be configured).

 11. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

 12. Az a feladatütemezés lapon nyissa meg és bontsa ki az állapot-visszaállítási csomópontot.On the Task Sequence tab, go to and expand the State Restore node.

 13. Ellenőrizze, hogy a helyreállítani a tartomány feladatütemezési lépés szerepel.Verify that the Recover From Domain task sequence step is present. Ha igen, akkor folytassa a 9. lépés.If yes, proceed to step 9.

 14. A feladatütemezés tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson hozzáadása, keresse fel beállítások, és kattintson a helyreállítani a tartomány.In the task sequence Properties dialog box, click Add, go to Settings, and click Recover From Domain.

 15. Adja hozzá a helyreállítani a tartomány feladatütemezési lépéssel a feladatütemezés-szerkesztőben.Add the Recover From Domain task sequence step to the task sequence editor. Győződjön meg arról, hogy a lépés a feladatütemezés a kívánt helyre.Verify that the step is in the desired location in the task sequence.

 16. Ellenőrizze, hogy a beállításai a helyreállítani a tartomány feladatütemezési lépés úgy vannak konfigurálva, az igényeknek.Verify that the settings for the Recover From Domain task sequence step are configured to meet your needs.

 17. Kattintson a OK a feladatütemezés a tulajdonságok párbeszédpanelt, amelyen a feladatütemezés mentéséhez.Click OK on the task sequence Properties dialog box to save the task sequence.