A Microsoft központi telepítési eszközkészlet használataUsing the Microsoft Deployment Toolkit

Microsoft® központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 automatizálható a szervezet számítógépeihez a teszi lehetővé.Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013 allows you to automate the deployment of computers in your organization. Ez a dokumentum tervezésével, létrehozása és Windows® operációs rendszerek és alkalmazások az MDT 2013 használatával telepítéséhez nyújt útmutatást.This document provides guidance on how to plan, build, and deploy Windows® operating systems and applications using MDT 2013.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows hacsak máshogy nincs jelezve a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 és Windows Server 2008 R2 vonatkozik.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

Az MDT Lite Touch Installation (LTI), Zero Touch telepítés (ZTI), és driven Installation (UDI) telepítési módszerek segítségével végzi a központi telepítést.MDT performs deployments by using the Lite Touch Installation (LTI), Zero Touch Installation (ZTI), and User-Driven Installation (UDI) deployment methods. Csak az mdt Eszközkészlet LTI telepítések esetén van használják, amikor a ZTI és az UDI típusú központi telepítések elvégzésére MDT használata a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager.Only MDT is used in LTI deployments, while ZTI and UDI deployments are performed using MDT with Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Ez a dokumentum ismerteti a központi telepítési módszerekkel, és bemutatja, hogyan szabhatja testre a telepítési folyamat egy szervezet számára.This document covers these deployment methods and shows how to customize the deployment process for an organization. Ebben a dokumentumban mellett az 1. táblázat egyéb dokumentumokat, amelyek segítségével a szervezet az mdt Eszközkészlettel központi telepítéseket sorolja fel.In addition to this document, Table 1 lists other documents that will help you perform deployments using MDT in your organization.

1. táblázat.Table 1. A központi telepítés folyamatában használt további MDT dokumentumokbanAdditional MDT Documents for Use in the Deployment Process

A dokumentumDocument LeírásDescription
A Microsoft központi telepítési eszközkészlet minták útmutatóMicrosoft Deployment Toolkit Samples Guide Forgatókönyv-alapú mintákat mutatja be az MDT használatával közös telepítési problémák megoldásához nyújt.Provides scenario-based samples of how to solve common deployment issues using MDT. A legtöbb minták közé tartoznak, például a konfigurációs fájlok és a megoldás megvalósításának lépésenkénti folyamatok.Most samples include example configuration files and step-by-step processes for implementing the solution. Ez a dokumentum segítségével nehéz telepítési problémák megoldására.Use this document to help solve difficult deployment problems.
Eszközkészlet referenciaToolkit Reference A feladatütemezési lépések, tulajdonságok, támogatófájljait, segédprogramok, és ismerteti az MDT környezetekben használt adatbázisok.Provides information about the task sequence steps, properties, support files, utilities, and databases used in MDT deployments. Ez a dokumentum a segítségével testre szabhatja az MDT központi telepítések a szervezet számára.Use this document to help customize MDT deployments for your organization.
Hibaelhárítási útmutatóTroubleshooting Reference Nyújt segítséget nyújt a gyakori hibáinak elhárítása az MDT központi telepítésével, beleértve az ismert problémák listája, naplók áttekintése és problémákat azonosítása hibakóddal leírni.Provides information to assist in troubleshooting common problems with MDT deployments, including lists of known issues, reviewing logs, and identifying issues by error code.

Ez a dokumentum segítséget nyújtanak a szervezet tervezési, építési és központi telepítési folyamatok vannak rendezve.This document is organized to help you through the planning, building, and deploying processes in your organization. A következő szakaszok segítséget nyújtanak LTI, a ZTI és az UDI központi telepítéseket, és testre szabhatja a telepítési folyamat.The following sections in this guide help you perform LTI, ZTI, and UDI deployments and customize the deployment process. 2. táblázat minden egyes rövid áttekintést ebben az útmutatóban szakasz sorolja fel.Table 2 lists each section in this guide, with a brief overview of each.

2. táblázat.Table 2. Ez a dokumentum szakaszaiSections in This Document

A szakaszSection ÁttekintésOverview
Az MDT központi telepítésének tervezésePlanning MDT Deployments Az MDT központi telepítésének előkészítésekor tervezési feladatok elvégzése érdekében nyújt útmutatót.Provides guidance for completing the planning tasks in preparation for MDT deployments. Tekintse át az ebben a szakaszban Előfeltételek azonosításához, kapacitástervezés, és a szervizelés bármilyen infrastruktúra telepítését megelőzően éles környezetben, és megtudhatja, hogyan telepítse az MDT a környezetben.Review this section to help identify prerequisites, perform capacity planning, and perform any infrastructure remediation prior to deployment in a production environment, and learn how to install MDT in the environment.
Telepítése vagy frissítése az MDTInstalling or Upgrading to MDT Útmutatást nyújt egy új MDT telepítését hajtja végre, illetve egy korábbi MDT MDT frissítését.Provides guidance for performing a new installation of MDT or upgrading to MDT from previous versions of MDT.
LTI központi telepítésének végrehajtásaPerforming LTI Deployments A Windows operációs rendszerek és alkalmazások csak az MDT használatával való telepítéséhez útmutatást.Provides guidance for deploying Windows operating systems and applications using only MDT. Az ebben a szakaszban bemutatott útmutatót az MDT telepítése után azonnal elindul, és a referencia-számítógép, a referencia-számítógép lemezképét, és majd központi telepítése a rögzített lemezképet a célszámítógépekre a lépéseit ismerteti a szervezet.The guidance presented in this section starts immediately after the installation of MDT and provides the steps for creating a reference computer, capturing an image of the reference computer, and then deploying the captured image to target computers in the organization.
A központi telepítési munkaterület LTI telepítések kezeléseManaging LTI Deployments in the Deployment Workbench Útmutató és részletes útmutatást ad a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramokat, alkalmazásokat, az mdt Eszközkészlet (MDT adatbázis) és a központi telepítésben lévő más központi telepítési elemek kezeléséről LTI telepítések kezelése Munkaterület.Provides guidance and step-by-step instructions for managing LTI deployments using the Deployment Workbench, including managing operating systems, device drivers, applications, the MDT database (MDT DB), and other deployment elements in the Deployment Workbench.
A központi telepítési varázsló futtatásaRunning the Deployment Wizard Operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramok és a cél számítógépekhez, a szervezet alkalmazások központi telepítése a telepítési varázsló futtatása útmutatást.Provides guidance of how to run the Deployment Wizard to deploy operating systems, device drivers, and applications to the target computers in your organization.
A Configuration Manager ZTI központi telepítésének végrehajtásaPerforming ZTI Deployments Using Configuration Manager A Windows operációs rendszerek és az MDT és a Configuration Manager alkalmazások telepítéséhez útmutatást.Provides guidance for deploying Windows operating systems and applications using MDT and Configuration Manager. Az ebben a szakaszban bemutatott útmutatót az MDT telepítése után azonnal elindul, és a referencia-számítógép, a referencia-számítógép lemezképét, és majd központi telepítése a rögzített lemezképet a célszámítógépekre a lépéseit ismerteti a a szervezet a Configuration Managerrel.The guidance presented in this section starts immediately after the installation of MDT and provides the steps for creating a reference computer, capturing an image of the reference computer, and then deploying the captured image to target computers in the organization using Configuration Manager.
A Configuration Manager konzolon a Configuration Manager ZTI telepítések kezeléseManaging ZTI Deployments in the Configuration Manager Console in Configuration Manager Itt útmutatást és részletes útmutatást ad a Configuration Manager konzol segítségével a Configuration Managerben, beleértve az operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramokat, alkalmazásokat és más központi telepítési elemek kezelése ZTI telepítések kezelése.Provides guidance and step-by-step instructions for managing ZTI deployments using the Configuration Manager console in Configuration Manager, including managing operating systems, device drivers, applications, and other deployment elements.
UDI központi telepítésének végrehajtásaPerforming UDI Deployments Windows operációs rendszerek és az MDT, a Configuration Manager és az UDI varázsló alkalmazások telepítéséhez útmutatást.Provides guidance for deploying Windows operating systems and applications using MDT, Configuration Manager, and the UDI Wizard. Az ebben a szakaszban bemutatott útmutatót az MDT telepítése után azonnal elindul, és a referencia-számítógép, a referencia-számítógép lemezképét, és majd központi telepítése a rögzített lemezképet a célszámítógépekre a lépéseit ismerteti a a szervezet a Configuration Manager konzol és az UDI varázsló használatával.The guidance presented in this section starts immediately after the installation of MDT and provides the steps for creating a reference computer, capturing an image of the reference computer, and then deploying the captured image to target computers in the organization using the Configuration Manager console and the UDI Wizard.
UDI központi telepítések kezeléseManaging UDI Deployments Itt útmutatást és részletes útmutatást ad a Configuration Manager konzol, az UDI varázsló Tervező és az UDI varázsló, beleértve az UDI telepítések kezelése:Provides guidance and step-by-step instructions for managing UDI deployments using the Configuration Manager console, the UDI Wizard Designer, and the UDI Wizard, including:

-Kezelése az operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramokat, alkalmazásokat és más központi telepítési elemek, a Configuration Manager konzolon.- Managing operating systems, device drivers, applications, and other deployment elements in the Configuration Manager console.

A telepítési folyamat és a ZTI részletes útmutatást ad a legtöbb UDI vonatkoznak.Most of the deployment process and step-by-step instructions for ZTI are applicable to UDI.

-Kezelése UDI varázsló működését.- Managing the behavior of the UDI Wizard.
Az UDI varázsló futtatásaRunning the UDI Wizard Az operációs rendszerek, eszköz-illesztőprogramok és alkalmazások a szervezet a célszámítógépekre telepítendő UDI varázsló futtatása útmutatást.Provides guidance of how to run the UDI Wizard to deploy operating systems, device drivers, and applications to the target computers in your organization.
Az MDT központi telepítések konfigurálásaConfiguring MDT Deployments Útmutatást nyújt a speciális telepítési forgatókönyvek, köztük az MDT a konfigurációs fájlok folyamat testreszabása, konfigurációs beállításokat számítógépek csoportjaira alkalmazhatók, és konfigurációs beállítások alkalmazása az egyes azok a számítógépek.Provides guidance on how to customize the process for more advanced deployment scenarios, including a discussion of the MDT configuration files, how to apply configuration settings to groups of computers, and how to apply configuration settings to individual computers.
Az MDT DB telepítések végrehajtásaPerforming Deployments Using the MDT DB A testreszabás, a folyamat összetettebb központi telepítési forgatókönyve, többek között bejegyzéseket felvenni és konfigurációs beállítások beolvasása az MDT adatbázisából nyújt útmutatást.Provides guidance on customizing the process for more advanced deployment scenarios, including how to add entries to and retrieve configuration settings from the MDT DB.
Az MDT erőforrások az áttéréshez előkészítésePreparing the MDT Migration Resources Felkészülés a megfelelő erőforrásokat, az MDT telepítési folyamat, beleértve a megosztott hálózati mappákból, és az adatbázis eléréséhez használt nyújt útmutatást.Provides guidance on preparing the appropriate resources used in the MDT deployment process, including network shared folders and database access.
Felkészülés a Windows-telepítési szolgáltatásokPreparing Windows Deployment Services Felkészülés a Windows-telepítési szolgáltatások kezdeményezése a LTI, a ZTI és az UDI folyamatok, többek között a lemezképek létrehozása és konfigurálása az integrációs LTI, a ZTI és az UDI telepítésekben való használatra nyújt útmutatást.Provides guidance on preparing Windows Deployment Services for use in initiating the LTI, ZTI, and UDI deployment processes, including creating images and configuring for integration with LTI, ZTI, and UDI deployments.
Az alkalmazás központi telepítésének megtervezésePlanning for Application Deployment Alkalmazások központi telepítése az MDT, a Configuration Manager és a Microsoft Application Virtualization (App-V), beleértve az alkalmazások az operációs rendszer lemezképéhez tartozik, vagy a lemezkép telepítése után használatával nyújt útmutatást.Provides guidance on how to deploy applications by using MDT, Configuration Manager, and Microsoft Application Virtualization (App-V), including deployment of applications with the operating system image or after the image is deployed.

Az MDT központi telepítésének tervezése Planning MDT Deployments

A tervezési folyamat segít előkészítése éles környezetben történő központi telepítésre.The planning process helps you prepare for deployments in a production environment. A folyamat fogalmi terveket, amelyeket bizonyítása és tesztkörnyezetben is kezdődik.The process starts with conceptual designs, which are proven and refined in a test environment. A tervezési folyamat eredménye olyan készlete, amelyekkel az MDT központi telepítési-infrastruktúra felépítéséhez és az automatikus operációs rendszer és alkalmazások központi telepítésének végrehajtása az éles környezetben tervezési dokumentumok.The result of the planning process is a set of design documents that you can use to build an MDT deployment infrastructure and perform automated operating system and application deployments in a production environment.

Az MDT központi telepítési folyamat áttekintéseOverview of the MDT Deployment Process

Az MDT célja segítségével automatizálható a Windows operációs rendszerek és alkalmazások asztalon, hordozható, és a környezet számítógépén.The purpose of MDT is to help automate the deployment of Windows operating systems and applications to desktop, portable, and server computers in the environment. Magas szinten az MDT a telepítési folyamat automatizálja a felügyelet nélküli telepítési fájlok konfigurálása a Windows és összecsomagolja a szükséges fájlokat egy összevont kép fájlba, amely ezután központilag a referencia-és cél.At a high level, MDT automates the deployment process by configuring the unattended Setup files for Windows and packaging the necessary files into a consolidated image file that you then deploy to reference and target computers.

1. ábra azt mutatja be, a magas szintű LTI, a ZTI és az UDI központi telepítési folyamat.Figure 1 illustrates the high-level LTI, ZTI, and UDI deployment processes.

MDTDevToolkit1MDTDevToolkit1

1. ábra. A magas szintű telepítési folyamataFigure 1. High-level deployment process

A magas szintű LTI, a ZTI és az UDI telepítési folyamat a következőképpen történik:The high-level LTI, ZTI, and UDI deployment process is as follows:

 1. Az MDT központi telepítésének végrehajtásához szükséges fájlok gyűjtésének többek között:Collect the files necessary to perform an MDT deployment, including:

  • A Windows operációs rendszer forrásfájljai vagy lemezképekWindows operating system source files or images

  • A Windows operációs rendszer nyelvi csomagokWindows operating system language packs

  • A referencia-és cél eszközillesztőiDevice drivers for reference and target computers

 2. Hozzon létre a rendszerképet, konfigurációs beállítások és feladatütemezések központi telepítése a Windows és a referencia-számítógépek alkalmazások használható.Create the system images, configuration settings, and task sequences to be used in deploying Windows and applications to the reference computers.

 3. A-lemezképek központi telepítése a referencia-számítógépet, és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépen.Deploy the system images to the reference computer and capture an image of the reference computer.

 4. Hozza létre a konfigurációs beállításokat és a feladatütemezéseket, amelyek a referencia-számítógép rögzített lemezképeket telepíti a célszámítógépeken.Create the configuration settings and task sequences that will deploy the captured images of the reference computers to the target computers.

 5. A referencia-számítógép rögzített lemezképeket telepíteni a célszámítógépeken.Deploy the captured images of the reference computers to the target computers.

Tervezési ellenőrzőlistaPlanning Checklist

3. táblázat a tervezési ellenőrzőlista kérdésekhez, amely megkönnyíti a hasonlóan a tervezési folyamat segítségével listája formájában biztosít.Table 3 provides a planning checklist in the form of a list of questions that you can use to help in the planning process. Minden kérdés használja található információk a áttekintése oszlop adott válaszok segítségével a szervezet követelményei alapján.For each question, use the information provided in the Overview column to help find answers based on your organization’s requirements.

3. táblázat.Table 3. Tervezési ellenőrzőlistaPlanning Checklist

KérdésQuestion ÁttekintésOverview
Hol fogja a telepítési fájlok tárolási?Where will you store your distribution files? Az operációs rendszer és alkalmazások fájljait ZTI és az UDI megosztások LTI és a terjesztési pontok vannak tárolva.Files for the operating system and applications are stored in deployment shares for LTI and distribution points for ZTI and UDI. Ezek a fájlok lemezterület több gigabájtnyi lehet szükség.These files can require many gigabytes of space. Egyes szervezetek a különböző területi számára több megosztások és terjesztési pontok szükséges. További információkért lásd: MDT tárolási követelményeinek becslése.Some organizations might need multiple deployment shares or distribution points for different regional offices.For more information, see Estimating MDT Storage Requirements.
Telepíti a hálózathoz, cserélhető adathordozóra, vagy mindkettőt között?Will you deploy across the network, with removable media, or both? Használjon csoportos központi telepítést?Will you use multicast deployments? Központi telepítése a hálózaton keresztül, győződjön meg arról, hogy elegendő sávszélesség, a megosztások, a terjesztési pontok és a számítógépek között, és adja meg a regionális terjesztési pontokra. További információkért lásd: központi telepítési módszer kiválasztása és hálózati követelmények értékelésekor.If you are deploying across the network, verify that there is sufficient bandwidth between the deployment shares, distribution points, and the target computers, and provide regional distribution points.For more information, see Choosing a Deployment Method and Evaluating Network Requirements.
Mi az a lemezképkészítés és a forrás fájl stratégia?What is your imaging and source file strategy? További információkért lásd: referencia-számítógépek használata az MDT központi telepítések.For more information, see Using Reference Computers in MDT Deployments.
Központi telepítése az operációs rendszer fájlokat vagy egyéni lemezkép teljes készlete?Will you deploy a full set of operating system files or a custom image? További információkért lásd: referencia-számítógépek használata az MDT központi telepítések.For more information, see Using Reference Computers in MDT Deployments.
Hogyan fogja kezeli a termékkulcsok és a licencelés?How will you handle product keys and licensing? Kisebb szervezetek kioszthat minden felhasználó egy egyedi termékkulcsot.Small organizations might assign each user an individual product key. Nagyobb szervezeteknek érdemes a kulcskezelő szolgáltatás (KMS) vagy a többször használható aktiválási kulcs (MAK)-aktiválást használjon.Larger organizations should use Key Management Service (KMS) or Multiple Activation Key (MAK) activation. További információkért lásd: termékaktiválás és a fontos információk.For more information, see Product Activation and Key Information.
Lehetővé teszi a saját operációs rendszer, az alkalmazások, a területi beállítás, a időzóna és a rendszergazdai jelszó lesz?Are you going to allow users to choose their own operating system, applications, locale, time zone, and administrative password? Felhasználók kiválaszthatják ezt az információt a központi telepítéskor, vagy beállíthatja, hogy az információk időben.Users can select this information at deployment time, or you can configure the information ahead of time. További információkért lásd: LTI kiválasztásáról, a ZTI vagy a UDI központi telepítések.For more information, see Choosing LTI, ZTI, or UDI Deployments.
Rendszer felhasználók helyen az aktuális számítógép frissítése, beállítások áttelepítése egy új operációsrendszer-telepítés vagy az új számítógépet?Will users refresh their current computer in place, migrate settings to a new operating system installation, or get a new computer? További információkért lásd: azonosítása a telepítési forgatókönyv.For more information, see Identifying Deployment Scenarios.
Mely felhasználók lesz képes alkalmazásokat telepíteni?Which users will be able to install which applications? További információkért lásd: az alkalmazás központi telepítésének megtervezése.For more information, see Planning for Application Deployment.
Lesz a felhasználói állapot áttelepítése?Are you going to migrate user state? További információkért lásd: becsült tárolási követelményei a felhasználói állapot áttelepítési adatait.For more information, see Estimate Storage Requirements for User State Migration Data.
Kíván biztonsági másolatot készíteni a számítógépek központi telepítés előtt?Do you want to back up computers before deployment? További információkért lásd: cél biztonsági mentésének tárolási követelményeit becsült.For more information, see Estimate Storage Requirements for Target Computer Backup.
Szeretné használni a BitLocker® meghajtótitkosítás?Do you want to use BitLocker® Drive Encryption? További információkért lásd: tervezése a BitLocker meghajtótitkosítás.For more information, see Planning for BitLocker Drive Encryption.
Telepíthető 32 bites és 64 bites operációs rendszerek?Will you deploy 32-bit and 64-bit operating systems? További információkért lásd: MDT tárolási követelményeinek becslése.For more information, see Estimating MDT Storage Requirements.
Telepíti a termék különböző kiadások (például Professional, Ultimate vagy üzleti)?Will you deploy different product editions (such as Professional, Ultimate, or Business)? További információkért lásd: MDT tárolási követelményeinek becslése.For more information, see Estimating MDT Storage Requirements.
Milyen típusú központi telepítések történik (például egy új számítógépre telepítéséhez, egy meglévő számítógép cseréje)?What type of deployments will be performed (for example, deploy a new computer, replace an existing computer)? További információkért lásd: azonosítása a telepítési forgatókönyv.For more information, see Identifying Deployment Scenarios.

Az MDT tárolási követelményeinek becsléseEstimating MDT Storage Requirements

LTI központi telepítések központi telepítési megosztás a rendszerképet, alkalmazások és egyéb fájlokat tárolja.LTI deployments store the system images, applications, and other files in deployment shares. ZTI és az UDI központi telepítések tárolja ezeket a fájlokat, a Configuration Manager terjesztési pontokon.ZTI and UDI deployments store these files on Configuration Manager distribution points. A tárolási meghatározásához van szüksége, a tárolási követelményeinek becslése:To determine your storage needs, estimate storage requirements for:

Az MDT futtató számítógépek tárolási követelményeinek becsléseEstimate Storage Requirements for Computers Running MDT

Az MDT futtató számítógépen a következő tárolási követelményekkel rendelkezik:The computer running MDT has the following storage requirements:

 • A % TEMP % mappában tartalmazó létrehoz egy adathordozót lemezképek legalább 4 gigabájt (GB) szabad lemezterület szükséges.At least 4 gigabytes (GB) of free space is required on the drive containing the %TEMP% folder if you will create a media images. Ellenkező esetben a % TEMP % mappában tartalmazó meghajtón 1 GB szabad lemezterület szükséges.Otherwise, 1 GB of free space is required on the drive containing the %TEMP% folder.

 • 1 GB szabad terület szükséges az MDT program fájlokat tartalmazó meghajtót.Free space of 1 GB is required on the drive containing the MDT program files.

Az MDT központi telepítési megosztások tárolási követelményeinek becsléseEstimate Storage Requirements for MDT Deployment Shares

Győződjön meg arról, hogy elegendő lemezterület áll rendelkezésre az operációsrendszer-lemezképek, nyelvi csomagok és a központi telepítési munkaterület használt eszköz-illesztőprogramok tárolásához.Ensure that sufficient space is available for storing the operating system images, language packs, and device drivers used in the Deployment Workbench. A központi telepítési munkaterület létrehozása az MDT központi telepítési megosztás tárolja ezeket a lemezképeket.You store these images in the MDT deployment shares created in the Deployment Workbench.

Határozza meg a tárolási követelmények vonatkoznak a telepítési megosztásban található a következő elemek:Determine the storage requirements for each of the following items in the deployment share:

 • A Windows operációs rendszerWindows operating system

 • Operációs rendszer nyelvi csomagjaOperating system language pack

 • EszközillesztőkDevice drivers

 • AlkalmazásokApplications

  Határozza meg az egyes lemezkép mérete és a telepítéshez szükséges lemezképek számát.Determine the size of each image and the number of images required in the deployment. Hozzon létre egy egyedi lemezkép minden:Create a unique image for each:

 • A Windows operációs rendszer verzióját.Version of the Windows operating system to be deployed. Egy különálló lemezképet szükség a Windows, mint például a Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2 vagy Windows Server 2008 R2 minden verziója.A separate image is required for each version of Windows, such as Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, or Windows Server 2008 R2.

 • A Windows operációs rendszer kiadása.Edition of the Windows operating system to be deployed. Egy különálló lemezképet szükség minden egyes kiadásához Windows, mint például a Táblagép, Ultimate, Business, Enterprise vagy Datacenter.A separate image is required for each edition of Windows, such as Tablet PC, Ultimate, Business, Enterprise, or Datacenter.

 • Processzor típusa.Processor type. Egy különálló lemezképet szükség a Windows 32 bites és 64 bites verzióit.A separate image is required for 32-bit and 64-bit versions of Windows.

A Configuration Manager terjesztési pontok tárolási követelményeinek becsléseEstimate Storage Requirements for Configuration Manager Distribution Points

A Configuration Manager terjesztési pontok használatával ismertetett számítások tárolási követelményeinek becslése becsült tárhellyel kapcsolatos követelmények az MDT központi telepítési megosztások.Estimate the storage requirements for Configuration Manager distribution points using the same calculations described in Estimate Storage Requirements for MDT Deployment Shares. A lemezképek terjesztése több terjesztési pontot, ha a tárolási követelményeit az egyes terjesztési pontokra.If the images are distributed to multiple distribution points, the storage requirements apply to each distribution point.

További információ a Configuration Manager terjesztési pontok tervezése című szakaszban "Terjesztési pont," a "Tervezése a Configuration Manager hely rendszerek az operációs rendszerek központi telepítése," szakaszban a Configuration Manager Telepítve van a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában.For more information about planning Configuration Manager distribution points, see the section, “Distribution Point,” in the section, “Planning Configuration Manager Site Systems for Operating System Deployments,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

A felhasználóáttelepítési adatok tárolási követelményeinek becsléseEstimate Storage Requirements for User State Migration Data

Becsült tárolókapacitást szükséges felhasználói állapot áttelepítési adatait, hogy a Windows felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT) menti a telepítési folyamat során:Estimate the amount of storage required for user state migration data that the Windows User State Migration Tool (USMT) saved during the deployment process by:

Tároló felhasználói állapot áttelepítési adatait helyének meghatározásaDetermine Where to Store User State Migration Data

Miután meghatározta, hogy a tárolási követelményei a felhasználói állapot áttelepítési adatait, az adatok tárolási helyének meghatározása.After determining the storage requirements for the user state migration data, determine where to store the data. A következő helyeken tárolja a felhasználói állapot áttelepítési adatait:Store user state migration data in these locations:

 • A helyi számítógépen, valamint a Windows központi telepítése felgyorsításához a hálózati kihasználtság (ajánlott)On the local computer to reduce the time to deploy Windows as well as network utilization (recommended)

  Megjegyzés

  Ez a beállítás csak a számítógép frissítési forgatókönyvek használható.This option can be used only in a Refresh Computer scenario.

 • A konzisztens módot a felhasználóáttelepítési adatok tárolására, vagy ha a helyi tároló nem érhető el egy helyi kiszolgálón található megosztott mappában.On a shared folder located on a local server to provide a consistent method of storing user state migration data or when local storage is not available.

  Felhasználóáttelepítési adatok helyben tárolódnak a célszámítógépeken, ha kijelöl egy megosztott mappát, amelyben a telepítés folyamata is tárolhatja az adatokat.If user state migration data will be stored locally on the target computers, designate a shared folder in which the deploy process can store the data. Alapértelmezés szerint az a folyamat megpróbálja a számítógép cseréje és a számítógép frissítése forgatókönyvek a helyi merevlemezen a felhasználói állapotadatok tárolására.By default, the process attempts to store user state data on the local hard disk for the Replace Computer and Refresh Computer scenarios. Azonban ez a viselkedés felülbírálható a CustomSettings.ini konfigurációs beállításokkal.However, you can override this behavior with configuration settings in CustomSettings.ini. Abban az esetben, ha nincs elegendő szabad lemezterület a felhasználói állapotadatok és az új lemezképet, az üzembe helyezési parancsfájlok megkísérli a tárolása egy megosztott mappába.In the event that there is insufficient disk space for the user state data and new image, the deployment scripts attempt to store the information in a shared folder. A megosztott mappát másik tárolási helyként biztosítása révén megbízhatóbb a telepítési folyamat.Providing the shared folder as an alternate storage location makes the deployment process more reliable.

  Megosztás létrehozása a kijelölt okozó az USMT-fájlok tárolása a tervezési folyamat során a kiszolgálón.Create a share on a server designated during the planning process for holding the USMT store files. Az MDT CustomSettings.ini található értékeket használja, a felhasználói állapotot tároló mappa megkereséséhez.MDT uses values found in CustomSettings.ini to locate the user state store folder.

Felhasználóáttelepítési adatok tárolási igényei meghatározásáhozDetermine Storage Requirements for User State Migration Data

Tervezési célokra hajtsa végre a következő feladatokat a felhasználói állapot áttelepítési tárolási követelményeinek becslése:For planning purposes, complete the following tasks to estimate the user state migration storage requirements:

 • Az USMT Scanstate.exe futtassa a /p beállítással becslései szerint a felhasználói állapot áttelepítési adatait.Run Scanstate.exe in the USMT with the /p option to estimate the size of the user state migration data. Használatával a /p beállítást, a megbecsülheti a szükséges lemezterületről az áttelepítés végrehajtása nélkül.By using the /p option, you can estimate the disk space requirements without actually performing the migration.

 • Tekintse meg a mappák tartalmának méretét a felhasználói profilt.View the size of the contents of the folders in the user profile. Véletlenszerűen minta megcélzott számítógépek meghatározni egy tipikus összegét készítsen biztonsági másolatot a felhasználói állapot áttelepítése szükséges tárolókapacitást.Randomly sample targeted computers to determine a typical amount of storage required to back up the user state migration. Ne feledje, hogy több profilok (felhasználói név mappák) is lehet az egyes célszámítógépeken, így tartalmazza az egyes profilt kell áttelepíteni.Keep in mind that there may be several profiles (user name folders) on each target computer, so include each profile to be migrated.

  A teljes kapacitás szükséges kell áttelepíteni a megőrzési időszak alatt az adatok megőrzéséhez a napok számának meg kell szorozni átlagos mérete a felhasználói állapot áttelepítési adatait, és majd a felhasználók száma szerint eredményező szorzásával kiszámításához.Calculate the total capacity required by multiplying the average size of the user state migration data by the number of days to retain the data, and then multiplying that result by the number of users to be migrated during the retention period. Például ha az átlagos felhasználói állapot áttelepítési mérete 3 GB-os, adatokat öt napig kell tárolni, naponta 100 felhasználót is áttelepíti, és a teljes tárterület követelmény 1500 GB (3 GB × 5 nap x 100 felhasználót / nap).For example, if the average user state migration size is 3 GB, data must be stored for five days, 100 users are being migrated each day, and the total storage requirement is 1,500 GB (3 GB × 5 days × 100 users per day).

A cél biztonsági mentésének tárolási követelményeinek becsléseEstimate Storage Requirements for Target Computer Backup

A telepítési folyamat a számítógép frissítése a forgatókönyvhöz egy választható lépésben hajtsa végre a célszámítógép biztonsági a cél operációs rendszer telepítése előtt.As an optional step in the deployment process for the Refresh Computer scenario, you can perform a backup of a target computer before deploying the target operating system.

A biztonsági mentés az MDT-ben, a Imagex.exe eszközzel elvégezhető.You perform the backup process in MDT by using the Imagex.exe tool. A biztonsági mentés meg a felhasználóáttelepítési adatokat tároló lemezkötet kép hoz létre.The backup process creates an image of the disk volume on which the user state migration data is stored. A biztonsági mentési feladata a helyreállításhoz a felhasználói állapot áttelepítési adatait, hogy nem szeretné visszaállítani a célszámítógépen a kép.The purpose of this backup is for recovery of user state migration data, not to restore the target computer from the image.

A tárolási követelmények függvényében átlagos mérete a célként megadott számítógép merevlemezén, az a cél számítógépek száma telepítve naponta, és mennyi ideig szeretné megőrizni a biztonsági mentés.The storage requirements are a function of the average size of the target computer hard disks, the number of target computers deployed each day, and the length of time you want to retain the backup. Például ha a átlagos célként megadott számítógép merevlemezére 80 GB adatot tartalmaz, naponta 100 számítógépre telepít, és szeretné megőrizni az adatokat egy hétig, a biztonsági másolatok tárolási követelményeit: 56 terabájt (TB), vagy 80 GB x 100 x 7.For example, if the average target computer hard disk contains 80 GB of data, you are deploying 100 computers per day, and you want to retain the data for one week, the storage requirements for backups are 56 terabytes (TB), or 80 GB × 100 × 7.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint az MDT biztonsági mentési folyamat nem készít biztonsági másolatot több partíciót.By default, the MDT backup process does not back up multiple partitions. Ha több partíciót mentésére van szüksége, módosítsa az MDT központi telepítési folyamat, vagy használjon egy másik biztonsági mentési módszert.If you need to back up multiple partitions, modify the MDT deployment process or use an alternative backup method.

Az alkalmazás központi telepítésének megtervezése Planning for Application Deployment

Alkalmazások telepíthetők a részeként, az operációs rendszer lemezképét vagy a célszámítógépen az operációs rendszer telepítése után.Applications can be deployed as a part of the operating system image or after the operating system is deployed to the target computer. A központi telepítés előkészítéseként ezen feladatok végrehajtásával:In preparation for deployment, perform these tasks:

 • Hozzon létre egy alkalmazás-portfóliót.Create an application portfolio. Alkalmazás portfóliók az alkalmazások és minden alkalmazás kompatibilitási állapotát listáját tartalmazza.Application portfolios include a list of applications and the compatibility status of each application. A Configuration Manager szoftverleltár szoftvert, például az alkalmazáskompatibilitási eszközkészlet (ACT), az eszközök és megfelelőség funkció használatával hozhat létre az alkalmazás-portfóliót.You can create this application portfolio by using software-inventory software such as the Application Compatibility Toolkit (ACT), the Asset and Compliance feature in Configuration Manager.

 • Azonosítsa az összes függőséget, az alkalmazások között.Identify any dependencies between applications. Alkalmazások függőségek lehet a más alkalmazások.Applications may have dependencies on other applications. Például egy alkalmazást a Microsoft Office Excel® 2007 hivatkozhatnak.For example, an application may rely on Microsoft Office Excel® 2007. Ezeket a függőségeket, és a függő szoftver szerepeljenek a központi telepítési csomagok.Identify these dependencies, and include the dependent software in the deployment plans.

 • Szükség van-e az operációs rendszer lemezképének alkalmazások központi telepítését vagy ezek után.Determine whether to deploy applications with the operating system image or afterwards. Alkalmazások részeként az operációs rendszer lemezképét vagy a célszámítógépen az operációs rendszer telepítése után telepítheti.You can deploy applications as part of the operating system image or after the operating system is deployed to the target computer. Az alkalmazás központi telepítése az operációs rendszer telepítése után, ha bármely szoftvertelepítést szoftverek, például az MDT, a Csoportházirend Szoftvertelepítés, az Alkalmazáskezelés szolgáltatással a Configuration Manager alkalmazásban is használhatja.If the application is deployed after the operating system is deployed, you can use any software-deployment software, such as MDT, Group Policy Software Installation, the Application Management feature in Configuration Manager.

 • Határozza meg, hogy az alkalmazások futtatásához megfelelő módszert.Determine the appropriate method for running applications. Telepítse és alkalmazások futtatásához a helyi számítógépen vagy virtuális alkalmazást környezetben, például az App-V dinamikusan központi telepítésére.You can install and run applications on the local computer or deploy them dynamically in a virtualized application environment, such as App-V.

 • Az alkalmazások telepítéséhez jóváhagyott felhasználók azonosítására.Identify the users approved to install applications. Határozza meg, hogy a felhasználók fogják telepíteni az alkalmazásaikat, vagy az alkalmazások telepítési technikusok telepíteni kell.Determine whether users will install their applications or if the applications need to be installed by deployment technicians. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás telepítése a felhasználó a megfelelő jogosultságokkal és engedélyekkel rendelkezik-e.Ensure that the user installing the application has the appropriate rights and permissions.

 • Az operációs rendszer újraindítását igénylő alkalmazások meghatározása.Identify applications that require a restart of the operating system. A telepítés után az operációs rendszer újraindítását igénylő alkalmazások további beállításokra van szükség.Applications that require a restart of the operating system after installation require additional configuration. További információkért lásd: a számítógép újraindítása után alkalmazás telepítése.For more information, see Configure the Computer to Restart After Application Installation.

Operációs rendszer összetevőit és beállítások meghatározásaDefining Operating System Components and Settings

Egy ennek megfelelő konfigurációs létrehozó részeként határozza meg az operációs rendszer összetevőit tartalmazza, valamint az összetevők beállításait.As part of establishing a standardized configuration, determine which operating system components to include and the settings for these components. Ez a döntés választható összetevők operációs rendszerei, a kiszolgálói szerepkörök a Windows Server operációs rendszerek és összetevők közé tartoznak a Windows előtelepítési környezetben (Windows PE) tartalmazza.This determination includes optional components in all operating systems, server roles in Windows Server operating systems, and components to include in Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Dönthet például úgy szükségtelen Windows operációs rendszeri összetevők eltávolítása az asztali és hordozható számítógépekre való központi telepítésre, a biztonsági kockázatokat számítógépeket csökkentése érdekében.For example, you may decide to remove unnecessary Windows operating system components from desktop and portable computer deployments to reduce the security footprint of those computers.

Minden operációs rendszer lemezképét, határozza meg a:For each operating system image, determine the:

 • Operációs rendszer összetevőit. Válassza ki az alkalmazások és felhasználói szerepkörök szükséges összetevők olyan a cél számítógépen hajtható végre.Operating system components. Select the components required for the applications and user roles performed on the target computers. Csak a célszámítógép és a lemezkép mérete a támadási felület csökkentése érdekében szükséges összetevőket telepíti.Install only the components that are required to help reduce the attack surface of the target computer and the image size.

 • Kiszolgálói szerepkörök.Server roles. A számítógépek a szükséges kiszolgálói szerepkörök kiválasztása.Select the server roles required for the server computers. Csak a célszámítógép és a lemezkép mérete a támadási felület csökkentése érdekében szükséges kiszolgálói szerepkörök telepítése.Install only the server roles that are required to help reduce the attack surface of the target computer and the image size.

 • A Windows PE-összetevők.Windows PE components. Ezen összetevők közé tartozik, Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO) támogatás, betűtípusok, és a szükséges illesztőprogramok és csomagok.These components include Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO) support, fonts, and the necessary drivers and packages. Kiválaszthatja, hogy az összetevők Windows PE 32 bites és 64 bites verzióit.You can select the components for 32-bit and 64-bit versions of Windows PE.

 • Konfigurációs beállítások.Configuration settings. Azonosítsa a képek összetevőkön konfigurációs beállításait.Identify the configuration settings for components included in the images. Válassza ki a konfigurációs beállítások, amelyek megfelelnek a szervezet üzleti és a biztonsági követelményeinek.Select configuration settings that meet the business and security requirements of the organization. Cél számítógép biztonsággal kapcsolatos további információkért lásd: célként megadott számítógép biztonsági tervezési.For more information about target computer security, see Planning Target Computer Security.

Központi telepítési módszer kiválasztásaChoosing a Deployment Method

Általában a célszámítógépeken a telepítési infrastruktúrának a nagy sebességű, állandó kapcsolattal rendelkeznek.Typically, target computers have high-speed, persistent connections to the deployment infrastructure. Azonban néhány célszámítógépeken csatlakozhat az intraneten távolról vagy egyáltalán nem.However, some target computers may connect to an intranet remotely or not at all. Az MDT magában foglalja az alábbi módszerek operációs rendszerek központi telepítéséhez, és LTI használó alkalmazások a hálózati kapcsolat alapján:MDT includes the following methods for deploying operating systems and applications using LTI based on the network connectivity:

 • Központi telepítési megosztás.Deployment share. Ez a módszer egy megosztott hálózati mappába, amelyben a telepítési fájlok hozni használja.This method uses a network shared folder in which all the deployment files reside. A célszámítógép Windows PE indul el, és ezután csatlakozik a központi telepítési megosztás a telepítés végrehajtásához.The target computer starts Windows PE, and then connects to the deployment share to perform the deployment. Válassza ezt a módszert, ha a célszámítógépek a telepítési infrastruktúrának a nagy sebességű, állandó kapcsolattal rendelkeznek.Select this method when the target computers have high-speed, persistent connections to the deployment infrastructure.

 • Media.Media. Ezzel a módszerrel hoz létre egy olyanra, amely segítségével hajtsa végre a központi telepítések a cserélhető adathordozó, például DVD vagy USB flash meghajtók (UFDs).This method creates an image that you can use to perform deployments from removable media, such as DVDs or USB flash drives (UFDs). Windows PE a számítógép indításához az adathordozó használható.You use Windows PE to start the computer from the media. Válassza ezt a módszert, ha a célszámítógépek távolról csatlakoztathatók, vagy egyáltalán nem rendelkezik kapcsolat.Select this method when the target computers may be remotely connected or may not have connectivity at all.

Hálózati követelmények értékeléseEvaluating Network Requirements

Miatt a célszámítógépek (500 megabájt (MB) a 4 GB-os) való terjesztése folyamatban a képek méretét a számítógépek a központi telepítés folyamatában használt kiszolgálókra nagy sebességű, állandó kapcsolattal kell rendelkeznie.Because of the size of the images being distributed to the target computers (500 megabytes [MB] to 4 GB), computers must have a high-speed, persistent connection to the servers used in the deployment process. Ezek a kiszolgálók kell szomszédos alhálózaton a számítógépek a nagy sebességű kapcsolat biztosításához a célszámítógépekre.These servers need to be on adjacent subnets to the target computers to ensure high-speed connectivity to the computers.

Megjegyzés

Az MDT Eszközkészlettel hálózati-alapú telepítések nem támogatottak a vezeték nélküli hálózatokhoz.Network-based deployments using MDT are not supported for wireless networks. Adathordozó-alapú telepítések csatlakoztatott vezeték nélküli hálózatokat és a hálózati lassú vagy nem megbízható kapcsolattal rendelkező számítógépek esetében használjon.Use media-based deployments for computers connected by wireless networks or networks with slow or unreliable connectivity.

Ha a szervezet nem adhatók meg a hálózati kapacitása elegendő a lemezképek, a szoftverek és az áttelepítési adatokat központi telepítése a számítógépekre, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:If the organization cannot provide sufficient network capacity to deploy images, software, and migration data to computers, perform one of the following actions:

 • Ideiglenesen helyezze el a megfelelő kiszolgálókat (például a különböző megosztott mappák üzemeltető kiszolgálók vagy a Windows-telepítési szolgáltatásokat futtató kiszolgáló) közelebb a célszámítógépeken, az áttelepítés időtartama.Temporarily place the appropriate servers (for example, servers hosting the various shared folders or the server running Windows Deployment Services) closer to the target computers for the duration of the migration.

 • Ideiglenesen helyezze át a cél számítógépeket egy átmeneti területre, ahol a számítógépekre telepíthetők, és visszatér az eredeti helyükre.Temporarily move the target computers to a staging area where the computers can be deployed, and then return them to their original location.

 • A célszámítógépeken helyileg tárolja a felhasználói állapot áttelepítési adatait.Store user state migration data locally on the target computers.

 • Hajtsa végre a telepítő adathordozó helyileg használatát LTI automatizált regisztrációt.Perform automated deployments locally using media deployments in LTI.

  Hálózati kapacitás mellett engedélyeznie kell a megfelelő hálózati protokollok és a forgalom.In addition to network capacity, you must enable the appropriate network protocols and traffic. Például ha el szeretné indítani a Windows-telepítési szolgáltatások és a csoportos küldés telepítésének LTI, a ZTI és az UDI telepítési, engedélyeznie kell a csoportos küldéssel továbbított forgalmat az MDT infrastruktúra és a célként megadott számítógép között is.For example, if you want to initiate LTI, ZTI, or UDI deployment using Windows Deployment Services and multicast deployment, you must enable multicast traffic between the MDT infrastructure and target computers.

Referencia-számítógépek használata az MDT központi telepítésekUsing Reference Computers in MDT Deployments

Az MDT központi telepítési folyamat használja a referencia-számítógép kiindulópontként számítógépek konfigurációjának Ha a központi telepítési folyamat befejeződik.The MDT deployment process uses the reference computer as a baseline for the configuration of target computers when the deployment process is complete. A szervezet üzleti, műszaki és biztonsági követelményeinek ahhoz, hogy a referencia-számítógép konfigurálását.You configure the reference computer to comply with the business, technical, and security requirements of the organization. Miután a referencia-számítógép, a referencia-számítógép, amelyeket ezután telepíthet a célszámítógépekre lemezkép rögzítése.After configuring the reference computer, capture an image of the reference computer that you can then deploy to the target computers.

Csak ritka esetekben meg fogja tudni telepíteni a lemezképek a Windows telepítési adathordozóról módosítani a referencia- és a célként megadott számítógépekre.Only in rare circumstances will you be able to deploy the images from the Windows distribution media unmodified to the reference and target computers. Ehelyett hozzon létre testreszabott lemezképeket, amelyek tartalmazzák a Windows operációs rendszer nyelvi, csomagok, alkalmazások, eszközillesztők, szoftverfrissítések és egyéb szoftverek.Instead, create customized images that include the Windows operating system, language, packs, applications, device drivers, software updates, and other software.

Az MDT központi telepítési folyamat lehetővé teszi, hogy először egy referencia-számítógépre telepített, majd a referencia-számítógépről rögzített, és végül a célszámítógépekhez telepített egyéni lemezképek létrehozásához.The MDT deployment process allows for the creation of customized images that are first deployed to a reference computer, then captured from the reference computer, and finally deployed to target computers. Az MDT kezeli a lemezképek testreszabása, így kevesebb erőfeszítést és magasabb szintű automation létrehozhat.MDT manages the customization of images so that you can create them with less effort and higher levels of automation. Például az MDT-ben a központi telepítési munkaterület is automatikusan a megfelelő eszköz illesztőprogramok behelyezése képek.For example, the Deployment Workbench in MDT can automatically inject the appropriate device drivers into images.

Virtuális gépek működik jól, ha a referencia-lemezképére létrehozása a Windows, mert a korábbi HAL problémák már nem alkalmazható.VMs work well when creating a reference image for Windows because the historical HAL issues are no longer applicable.

Megjegyzés

Virtuális gépek általában nincsenek fizikai számítógépként is ugyanaz a teljesítmény, a referencia-lemezképeket létrehozása hosszabb időt vehet igénybe.VMs typically do not have the same performance as physical computers, so creating the reference images may take longer.

Kiválasztása vastag, dinamikus, vagy hibrid lemezképekChoosing Thick, Thin, or Hybrid Images

A tervezési folyamat részeként határozhatja meg a létrehozandó lemezképek.As part of the planning process, determine the types of images that you will create. A típusú hozhat létre képeket a kategóriába sorolhatók:The types of images you can create fall into these categories:

 • Vastag képek.Thick images. Vastag lemezkép core alkalmazások, a nyelvi csomagok és az egyéb fájlokat tartalmazó egységes képek.Thick images are monolithic images that contain core applications, language packs, and other files. A lemezkép-fejlesztési folyamat részeként telepíti core alkalmazásokat és nyelvi csomagokat a referencia-számítógépen a lemez lemezkép rögzítése előtt.Part of the image-development process is installing core applications and language packs on the reference computer before capturing the disk image.

 • Dinamikus képek.Thin images. Vékony lemezképek tartalmazzák a esetleges néhány alapvető alkalmazások vagy nyelvi csomagokat, ezeket az összetevőket külön-külön vannak a a lemezképet, amelyet rendszerint tovább tart hálózati átviteli sebessége a számítógépre.Thin images contain few if any core applications or language packs, as these components are installed separately from the disk image, which typically takes more network transfer time at the computer.

 • Hibrid képek.Hybrid images. Hibrid képek vékony vagy vastag lemezképnek stratégiák összekeveri az alkalmazásokat és nyelvi csomagokat telepíti a megosztott hálózati mappából.Hybrid images mix thin and thick image strategies by installing applications and language packs from a network shared folder. Hibrid képek rendelkezik a legtöbb dinamikus képek előnye, de nincsenek az összetett a fejlesztéséhez és a szoftverterjesztés infrastruktúra nem igényel.Hybrid images have most of the advantages of thin images, but they are not as complex to develop and do not require a software-distribution infrastructure. Hosszabb telepítési idejét, azonban, amely kezdeti központi telepítési költségek merülhet igényelnek.They do require longer installation times, however, which can raise initial deployment costs.

4. táblázat felsorolja az előnyöket és a vastag hátrányait dinamikus, és a hibrid lemezképek típusok.Table 4 lists the advantages and disadvantages of the thick, thin, and hybrid images types.

4. táblázat.Table 4. A dinamikus vastag, az előnyeit és hátrányait, és a hibrid lemezképekAdvantages and Disadvantages of Thick, Thin, and Hybrid Images

MódszerMethod ElőnyeAdvantage HátrányaDisadvantage
VastagThick -Lehet egyszerűbb, ha szeretné telepíteni, mert az alkalmazások és a nyelvi csomagok a lemezképben.- Can be simpler to deploy, because all applications and language packs are in the image.

-Csökkenteni kezdeti összetettségét, mert speciális parancsfájlok nem általában szükség.- Reduced initial complexity, because advanced scripting is not typically required.

-Alkalmazások és a nyelvi csomagok érhetők el azonnal a telepítés befejeződése után.- Applications and language packs are available immediately after deployment is complete.

-Szoftverterjesztés szoftverek, például az Alkalmazáskezelés szolgáltatással a Configuration Manager nem szükséges.- Does not require software-distribution software, such as the Application Management feature in Configuration Manager.
-Több tárhelyet igényel az egyes lemezképek.- Requires more storage for each image.

-Hálózati kapcsolatokat, mint a vékony vagy hibrid képek letöltése több időt igényel.- Requires more time to download over network connections than thin or hybrid images.

-Szükséges megnövekedett kép karbantartás, mert bármely frissítései operációs rendszert, illesztőprogramokat, alkalmazásokat, vagy a nyelvi csomagok új lemezkép létrehozásához szükséges.- Requires an increased image maintenance effort, because any updates to operating systems, device drivers, applications, or language packs requires the creation of a new image.
VékonyThin -Kevesebb tárolási igényel az egyes lemezképek.- Requires less storage for each image.

-Kevesebb időt, mint a hálózati kapcsolatokon keresztül letöltése vastag képek igényel.- Requires less time than thick images to download over network connections.

-Lemezkép-karbantartási beavatkozást, csökken, mert a kép kevesebb összetevőket tartalmaz.-Reduced image maintenance effort, because the image contains fewer components.
-Lehet bonyolultabb createinitially, mert további lépések végrehajtására szükség, kép létrehozása közben.- Can be more complex to createinitially, because additional steps are required during image creation.

-Lehetséges a megnövekedett összetettségét, mert speciális scripting lehet szükség.- Potential for increased complexity, because advanced scripting may be required.

-Alkalmazások és a nyelv nem érhetők el azonnal lemezkép-telepítés befejezése után.- Applications and languages are not immediately available after image deployment is complete.
HibridHybrid -Kevesebb mint vastag képek tárolási igényel az egyes lemezképek.- Requires less storage than thick images for each image.

-Kevesebb időt igényel vastag mint egy vastag kép hálózati kapcsolatokon keresztül.- Requires less time to than thick a thick image to download over network connections.

-Lemezkép-karbantartási beavatkozást, csökken, mert a kép kevesebb összetevőket tartalmaz.- Reduced image maintenance effort, because the image contains fewer components.

– Nem igényel külön szoftverterjesztés szoftver.- Does not require separate software-distribution software.
-Összetett feladat lehet több mint egy vastag lemezkép (de nem mint a dinamikus lemezkép) szeretne létrehozni, mert további lépések végrehajtására szükség, kép létrehozása közben.- Can be more complex than a thick image (but not than a thin image) to create, because additional steps are required during image creation.

-Lehetséges, hogy a megnövekedett összetettségét, mert a parancsfájl-kezelési (bár a nem a speciális dinamikus képek hasonlóan) speciális lehet szükség.- Potential for increased complexity, because advanced scripting (though not as advanced as in thin images) may be required.

-védjegybejelentések és nyelvek nem érhetők el azonnal lemezkép-telepítés befejezése után.- pplications and languages are not immediately available after image deployment is complete.

Épület kapcsolódó költségeket, karbantartása és lemezképek telepítése tartalmazza:The costs associated with building, maintaining, and deploying disk images includes:

 • Költségek.Development costs. Költségek közé tartozik a jövőbeli támogatási költségek csökkentéséhez és a biztonságot és megbízhatóságot javításához jól visszafejtett lemezkép létrehozása.Development costs include creating a well-engineered image to lower future support costs and improve security and reliability. Automatizálási nagyobb mértékű költségek csökkentése.Higher levels of automation reduce development costs.

 • Tesztelje a költségeket.Test costs. Ezek a költségek szerepelnie, és a munka részt vesz a szabványos lemezkép és az alkalmazásokat, azon belül az alkalmazás telepítése után alkalmazások mellett található teszteléséhez.These costs include the time and labor involved in testing the standard image and the applications that might reside inside it in addition to applications applied after deployment. Teszt költségeket is a lemezképek stabilizálásához szükséges időt.Test costs also include the development time required to stabilize disk images.

 • Tárolási költségek.Storage costs. Tárolási költségek közé tartozik a terjesztési pontok, a lemezképek, az áttelepítési adatokat és a biztonsági mentési lemezképek tárolásához.Storage costs include storing the distribution points, disk images, migration data, and backup images. Tárolási költségek is jelentős lemezképeket, minden egyes telepítési futtató számítógépek száma számától függően lehet, és így tovább.Storage costs can be significant depending on the number of disk images, the number of computers in each deployment run, and so on.

 • A hálózati költségeket.Network costs. Hálózati költségeket például áthelyezése lemezképek terjesztési pontokra és a számítógépek.Network costs include moving disk images to distribution points and to computers. A Microsoft által biztosított lemezkezelő technológiák nem támogatják a csoportos küldés, úgy hálózathoz költségek lineárisan lehessen méretezni kell replikálnia terjesztési pontok számát és a telepítésben található számítógépek száma.The disk-imaging technologies that Microsoft provides do not support multicasting, so network costs scale linearly with the number of distribution points you must replicate and the number of computers in the deployment project.

  A kép fájlok mérete növekszik, növelje a költségeket.As the size of image files increases, costs increase. Nagy képeknek további frissítése, tesztelési, terjesztési, hálózati és a hozzájuk kapcsolódó tárolási költségeket.Large images have more updating, testing, distribution, network, and storage costs associated with them. Akkor is, ha a kép csak kis részét frissül, a teljes kép kell terjeszthető.Even if only a small portion of the image is updated, the entire image must be redistributed.

Központi telepítési forgatókönyvek azonosításaIdentifying Deployment Scenarios

5. táblázat felsorolja a üzembe helyezési forgatókönyveket, és egy rövid leírását.Table 5 lists the deployment scenarios and provides a brief description of each.

5. táblázatot.Table 5. Központi telepítési forgatókönyvekDeployment Scenarios

ScenarioScenario LeírásDescription A felhasználói állapot áttelepítéseMigrates user state Használja a célszámítógép meglévőUses existing target computer Megtartja fájlrendszerPreserves file system
Új számítógépNew Computer Új telepítés a Windows operációs rendszer új számítógépre van telepítve.A new installation of a Windows operating system is deployed to a new computer. NemNo NemNo NemNo
Számítógép frissítéseRefresh Computer A számítógép frissítése, beleértve a számítógépeket, amelyeknek meg kell visszaállított kép szabványügyi vagy probléma megoldására.A computer is refreshed, including computers that must be re-imaged for image standardization or to address a problem. IgenYes IgenYes NemNo
Cserélje le a számítógépReplace Computer Egy számítógép a felváltja egy másik számítógépre.One computer replaces another computer. A meglévő felhasználói állapot áttelepítési adatait a rendszer az eredeti számítógép menti.The existing user state migration data is saved from the original computer. A Windows új telepítést, majd egy új számítógépre van telepítve.Then, a new installation of Windows is deployed to a new computer. Végezetül a felhasználói állapotadatok visszaáll az új számítógépre.Finally, the user state data is restored to the new computer. IgenYes NemNo NemNo

Az MDT nem támogatja a helyben frissítés központi telepítéseket.MDT does not support in-place upgrade deployments. Végezheti el:You can perform:

 • Egy helyszíni frissítését manuálisan az eredeti Windows media Setup.exe futtatásávalAn in-place upgrade manually by running Setup.exe from the original Windows media

  Megjegyzés

  A helyben frissítés végrehajtásához manuálisan futtassa a Setup.exe az eredeti Windows adathordozóról, használja az eredeti install.wim fájlt.To perform an in-place upgrade manually by running Setup.exe from the original Windows media, use the original install.wim file. Egyéni .wim fájlt helyben végzett frissítések nem támogatottak.Custom .wim files are not supported for in-place upgrades.

 • A számítógép frissítése a forgatókönyv helyett egy új operációs rendszer és alkalmazások a célszámítógépen való telepítéséhezThe Refresh Computer scenario as an alternative for deploying a new operating system and applications on the target computer

  A csere számítógép üzembe helyezési forgatókönyv részeként törölni az eredeti számítógép lemezpartícióival.As part of the Replace Computer deployment scenario, wipe the disk partitions of the original computer. A szabványos formátumban szerint végzi el a Windows operációs rendszerek nem végzi el a lemez a biztonságos törlés által USA meghatározottak szerint Védelmi Minisztériuma szabványos 5520.22M.The standard format as performed by Windows operating systems does not perform a secure wipe of the disk as defined by U.S. Department of Defense standard 5520.22M. Ha szükséges, a merevlemez biztonságos törlés végrehajtását a célszámítógépeken, nem Microsoft gyártók által biztosított eszközök segítségével.If required, perform secure wipes of hard disks in target computers using tools provided by non-Microsoft vendors.

A BitLocker meghajtótitkosítás tervezésePlanning for BitLocker Drive Encryption

A BitLocker része a Windows így tartalmaznak tervezési megfontolások a BitLocker a környezetben.BitLocker is included in Windows so include planning decisions for BitLocker in your environment. Meg kell győződnie egy BitLocker döntés, szükség a helyreállítási kulcsok tárolására.One BitLocker decision you must make is the storage of the recovery keys. Tárolhatja a BitLocker helyreállítási kulcsok:You can store BitLocker recovery keys in:

 • A local folder. Ezt a beállítást minden egyes felhasználó által felügyelt UFD-meghajtókon a helyreállítási kulcs tárolására.A local folder. Select this option to store the recovery key on UFDs, which each user manages.

 • Egy hálózati mappába.A network folder. Ezt a beállítást központilag a helyreállítási kulcsok tárolása egy megosztott hálózati mappa, amely a hálózati rendszergazdák kezelik.Select this option to centrally store the recovery keys in a network shared folder, which network administrators manage.

 • Active Directory® Domain Services (AD DS).Active Directory® Domain Services (AD DS). Válassza ezt a beállítást, a helyreállítási kulcsok tárolására az Active Directory tartományi szolgáltatásokban, amely Active Directory rendszergazdák kezelik.Select this option to store the recovery keys in AD DS, which Active Directory administrators manage.

  Dönthetnek úgy is, a felhasználók indítsa el a számítógépeket, miután engedélyezte a BitLocker a megfelelő módszereket.Also, elect the methods users will employ to start their computers after BitLocker is enabled. Felhasználók elindíthatják a számítógépet, az alábbi módszerek egyikének használatával:Users can start their computers using one of the following methods:

 • Megbízható platformmegbízhatósági modul (TPM) 1.2-es vagy újabb verziója.Trusted Platform Module (TPM) version 1.2 or later. TPM kriptográfiai lapka a cél számítógépen telepítve.TPM is a cryptographic hardware chip installed on the target computer. Ha a számítógép nem támogatja a TPM, egy USB flash Meghajtó vagy a PIN-kódot kell használni a számítógép indításához.If the target computer does not support TPM, a UFD or PIN must be used to start the computer. Ha a célszámítógép támogatja a TPM esetében az előnyben részesített módszert.This is the preferred method if the target computer supports TPM.

  Megjegyzés

  Megadhatja, hogy a felhasználók által együtt TPM-mel PIN-kódot, vagy egy USB flash Meghajtó használható a számítógép indításakor a biztonság megerősítéséhez.You can provide a PIN that users can enter in conjunction with TPM, or you can use a UFD to strengthen the security when starting a computer.

 • UFD.UFD. Ezzel a módszerrel a titkosítási kulcsokat tárolja egy USB flash Meghajtó, amelynek jelen kell lennie a számítógépen, amikor a számítógép elindul.In this method, the required encryption keys are stored on a UFD, which must be present in the computer when the computer starts. Ez az ajánlott, ha a számítógép nem támogatja a TPM.This is the preferred method if the target computer does not support TPM.

  A BitLocker szolgáltatást további információkért lásd: BitLocker meghajtótitkosítás áttekintésében.For more information on BitLocker, see BitLocker Drive Encryption Overview.

Cél számítógép készenléti kiértékeléseEvaluating Target Computer Readiness

A tervezési folyamat részeként értékelik ki a cél számítógépen felkészültségét a cél operációs rendszer, eszköz-illesztőprogramokat, alkalmazásokat és egyéb összetevők telepítését.As part of the planning process, evaluate target computer readiness for the deployment of the target operating system, device drivers, applications, and other components. Értékelje ki a cél számítógép készenléti automatizált hardver- és szoftverleltár eszközök, például a Configuration Manager vagy a Microsoft Assessment és tervezési (Leképezés) eszközkészlet használatával.Evaluate target computer readiness using automated hardware and software inventory tools, such as Configuration Manager or the Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit.

Cél számítógép felkészültségét központi telepítéskor értékeli:Evaluate target computer readiness for deployment by:

Az MDT-parancsfájlok futtatásakor, célként megadott számítógép készenlétének ellenőrzéseVerify Target Computer Readiness for Running MDT Scripts

Az MDT parancsfájlok, annak érdekében, hogy a célszámítógép megfelel-e a fennmaradó MDT parancsfájlok futtatásának követelményei ZTIPrereq.vbs többi futtatásához.Before running the rest of the MDT scripts, run ZTIPrereq.vbs to ensure that the target computer meets the requirements for running the remaining MDT scripts. Parancsfájl Előfeltételek a következők:Script prerequisites include:

 • A Windows Script Host (WSH) verzió 5.6 vagy újabb telepítve, és fut.Windows Script Host (WSH) version 5.6 or later installed and running

 • Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0-s verziója (bármely szervizcsomagot) telepítve és fut.Microsoft XML Core Services (MSXML) version 3.0 (any service pack level) installed and running

  Megjegyzés

  Az MSXML 3.0-s verziója kell lennie.The version of MSXML must be version 3.0. 4.0-s és 6.0 MSXML verziói nem kompatibilisek-e az MDT-parancsfájlok.MSXML versions 4.0 and 6.0 are not compatible with the MDT scripts.

Ellenőrizze a megfelelő tároló számítógép erőforrásaitVerify Adequate Target Computer Resources

Miután ZTIPrereq.vbs határozza meg, hogy a számítógép megfelel-e a fennmaradó parancsfájlok futtatásának követelményei, ZTIValidate.wsf meghatározza, hogy a célszámítógépen a megfelelő szoftver- és hardver rendszererőforrásokat a cél operációs rendszer központi telepítéséhez .After ZTIPrereq.vbs determines that the computer meets the requirements for running the remaining scripts, ZTIValidate.wsf determines whether the target computer has the appropriate software and hardware system resources to deploy the target operating system. Ezek a követelmények a következők:These requirements include:

 • A célszámítógép WSH 5.6 rendelkezik, vagy újabb verziója van telepítveThe target computer has WSH 5.6 or later installed

 • Új számítógépre (amelyek nem telepíti át a felhasználói adatok) kivételével minden esetben a meglévő operációs rendszer kell lennie egy ügyfél operációs rendszer, ha az új operációs rendszert egy olyan ügyfél operációs rendszer.In any scenario except New Computer (which does not migrate user data), the existing operating system must be a client operating system if the new operating system is a client operating system. Hasonlóképpen csak egy kiszolgáló operációs rendszer jelenleg a kiszolgálói operációs rendszert futtató számítógépre telepíthető.Similarly, only a server operating system can be deployed to a computer currently running a server operating system.

 • A OSInstall tulajdonság, ha definiálva, meg kell YES folytatja a központi telepítésThe OSInstall property, if defined, must be set to YES for the deployment to continue

 • A célként megadott számítógép elegendő memóriával kell követelményeinek teljesítése érdekében az operációs rendszerThe target computer memory must meet the requirements of the operating system

  Megjegyzés

  A minimális ajánlott a célszámítógép fizikai memória mérete 1 GB.The minimum recommended amount of physical memory for the target computer is 1 GB.

 • A célként megadott számítógép processzora megfelel a követelményeknek, az operációs rendszerThe target computer processor must meet the requirements of the operating system

 • A számítógép elegendő szabad lemezterület a lemezkép telepítése az kell rendelkeznie.The target computer must have sufficient available disk space for the image being deployed to it

 • Az aktuális operációs rendszer a cél számítógépen futnia kell a C partíción (csak a számítógép frissítése esetén)The current operating system on the target computer must be running on the C partition (Refresh Computer scenario only)

 • A C meghajtó kell lennie az első partíció, először a célszámítógép (csak a számítógép frissítése esetén)Drive C must be the first partition on the first disk of the target computer (Refresh Computer scenario only)

 • További lemezterület szabadul fel kell adni, ha a felhasználói állapot áttelepítési adatok és a telepítési naplók helyileg tárolja a cél számítógépenAdditional available disk space is required when user state migration data and deployment logs are stored locally on the target computer

 • A számítógép elegendő szabad lemezterület (körülbelül 150 MB) a Windows PE naplófájlok tárolásához kell rendelkeznie.The target computer must have sufficient free disk space (approximately 150 MB) to hold Windows PE log files

 • A célszámítógépen kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Windows PE és a képfájlok (bontva a kép mérete és 150 MB) megfelelő teljes lemezterületThe target computer must have sufficient total disk space to hold Windows PE and the image (expanded image size plus 150 MB)

 • A célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-kiszolgálók és megosztások (a nem támogatott hálózati kapcsolatok között virtuális magánhálózati [] és a vezeték nélküli kapcsolatok.) közvetlen hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie.The target computer must have a direct network connection to Windows Deployment Services servers and deployment shares (Unsupported network connections include virtual private network [VPN] and wireless connections.)

  Megjegyzés

  Próbálja meg telepíteni a lemezkép egy VPN vagy a vezeték nélküli kapcsolaton számítógépek nem tudnak kapcsolódni egy központi telepítési megosztás Windows PE környezetben, ami a telepítési folyamat sikertelen lesz az újraindítás után.Target computers that attempt to install an image over a VPN or wireless connection will not be able to connect to a deployment share after restarting in Windows PE, causing the deployment process to fail.

  Határozza meg, hogy minden meglévő számítógépek rendelkeznek-e a Configuration Manager vagy egy másik szoftver készlet használatával nincs elég rendszererőforrás.Determine whether any existing computers have inadequate system resources using Configuration Manager or another software inventory tool. A frissítés a célszámítógépeken, a Windows központi telepítése előtt a rendszer-erőforrásokat, ha szükséges.Upgrade the system resources on these target computers prior to deploying Windows, if necessary.

64 bites és 32 bites központi telepítések különbségeit azonosításaIdentify Differences in 64-bit and 32-bit Deployments

A legtöbb funkciók és szolgáltatások a Windows 32 bites verziói található megegyeznek a Windows 64 bites verzióiban.Most functions and features found in 32-bit versions of Windows are the same in 64-bit versions of Windows. Ezzel együtt vegye figyelembe a következő különbségek a Windows 64 bites verzióit telepítésekor:However, take the following differences into consideration when deploying 64-bit versions of Windows:

 • LTI típusú központi telepítéseket a Windows PE-verzió egyeznie kell a telepített Windows-verziót.For LTI deployments, the version of Windows PE must match the version of Windows being deployed. Ha telepít egy Windows 64 bites verziója, a Windows PE 64 bites verziójának kell futnia.If deploying a 64-bit version of Windows, use a 64-bit version of Windows PE.

 • Alkalmazások telepítése a Program Files külön mappákban történik.Applications are installed in separate Program Files folders. A Windows 64 bites verziói 64 bites alkalmazások vannak telepítve, a Program Files mappában található, és a 32 bites alkalmazások vannak telepítve a Program Files (x86) mappában található.On 64-bit versions of Windows, 64-bit applications are installed in the Program Files folder, and 32-bit applications are installed in the Program Files (x86) folder. Ellenőrizze a megfelelő gyökérmappa-szerkezetében keres korábban telepített alkalmazások.Check the appropriate folder structure when looking for previously installed applications.

 • Processzor architektúrája felderítéshez, a Windows-telepítési szolgáltatások kell kényszeríthető ki a 64 bites számítógépeken.Processor architecture discovery in Windows Deployment Services may need to be forced for 64-bit computers. Nem minden 64 bites számítógépeken megfelelően jelentés a processzor típusa; ezért az MDT előfordulhat, hogy megfelelően észleli, hogy a processzor-e a 64 bites processzort.Not all 64-bit computers properly report the processor type; therefore, MDT may not properly detect that the processor is a 64-bit processor. A következő paranccsal kényszerítheti a 64 bites verziók helyezhetők üzembe a Windows-telepítési szolgáltatások:Use the following command to force Windows Deployment Services to deploy 64-bit versions:

  WDSUTIL /set-server /architecturediscovery:yes 
  

  További információkért lásd: a Windows-telepítési szolgáltatások súgójában fájlokat.For more information, see the Windows Deployment Services Help files.

 • 64 bites Windows PE nem futnak 32 bites alkalmazásokat.64-bit versions of Windows PE do not run 32-bit applications. Győződjön meg arról, hogy egy 64 bites Windows PE által használt lefordított alkalmazások 64 bites verzióit.Ensure that any compiled applications used by a 64-bit version of Windows PE are 64-bit versions.

 • 64 bites Windows 64 bites eszközillesztőkre van szükség.64-bit versions of Windows require 64-bit device drivers. 32 bites eszközillesztőket a Windows 64 bites verzióiban nem használható.You cannot use 32-bit device drivers in 64-bit versions of Windows.

Teljesítmény- és az energiagazdálkodás tervezésePlanning Performance and Power Management

A Windows számos funkciót tartalmaz, amelyekkel javítható a teljesítmény és a számítógépek energiagazdálkodási kihasználtsága tartalmaz.Windows includes a number of features that help improve the performance and power utilization of computers. Ezek a fejlesztések a konfigurációs beállításokat telepít a célszámítógépre, az mdt Eszközkészlettel részeként is használhatja.You can incorporate these improvements as part of the configuration settings you deploy to the target computers using MDT.

Tekintse át a következő erőforrások teljesítményét és az energiagazdálkodási beállításait tartalmazza a célként megadott számítógépre történő végrehajtása során:Review the following resources to identify performance and power-management configuration settings to include when performing your target computer deployments:

Cél számítógép biztonságának megtervezésePlanning Target Computer Security

A konfiguráció a Windows operációs rendszerek célszámítógépekhez tervezésekor győződjön meg arról, hogy a cél számítógépek felelnek meg a szervezet követelményei vannak telepítve.When planning the configuration of the Windows operating systems for target computers, ensure that the target computers are deployed in compliance with the requirements in your organization. A Microsoft biztonsági megoldás gyorsítók, amelyek segítségével telepítheti a célszámítógépeken, biztonságos konfigurációban fejlesztett ki.Microsoft has developed Security Solution Accelerators that can help you deploy your target computers in a secured configuration.

A biztonsági megoldás gyorsítók útmutatás és eszközök segítségével biztonságos Windows tartalmazza.The Security Solution Accelerators include guidance and tools to help you secure Windows. A megoldás gyorsítók használatával védett konfigurációban célszámítógépeken központi telepítésével kapcsolatos további információkért lásd: biztonsági megoldás gyorsítók.For more information about deploying target computers in a secured configuration using these solution accelerators, see Security Solution Accelerators.

Válassza az LTI, ZTI vagy UDI központi telepítésekChoosing LTI, ZTI, or UDI Deployments

LTI, a ZTI és az UDI üzemelő közös ugyanazokat a parancsfájlok és konfigurációs fájljait (például a CustomSettings.ini) használja az központi telepítése a célszámítógépeken.LTI, ZTI, and UDI deployments use the same common set of scripts and configuration files (such as CustomSettings.ini) for deploying target computers. 6. táblázat összehasonlítja az LTI, a ZTI és az UDI központi telepítéseket.Table 6 compares LTI, ZTI, and UDI deployments.

6. táblázat.Table 6. LTI, a ZTI és az UDI központi telepítések összehasonlításaComparison of LTI, ZTI, and UDI Deployments

LTI módú központi telepítésLTI deployment ZTI telepítésiZTI deployment UDI-telepítésUDI deployment
A szint az automatizálás kiválasztását teszi lehetővéAllows selection of the level of automation Támogatja a csak teljesen automatizált telepítésekhezSupports only fully automated deployments A szint az automatizálás kiválasztását teszi lehetővéAllows selection of the level of automation
Minimális infrastruktúra követelményeiHas minimal infrastructure requirements A Configuration Manager megköveteliRequires Configuration Manager A Configuration Manager megköveteliRequires Configuration Manager
Támogatja a központi telepítések a hálózaton, egy megosztott mappába vagy cserélhető meghajtók, például CD, DVD vagy USB flash Meghajtó helyileg használatávalSupports deployments over a network using a shared folder or locally using removable storage such as a CD, DVD, or UFD Támogatja a központi telepítések segítségével a Configuration Manager terjesztési pontok vagy helyileg cserélhető meghajtók, például CD, DVD vagy USB flash Meghajtó hálózaton keresztülSupports deployments over a network using Configuration Manager distribution points or locally using removable storage such as a CD, DVD, or UFD Támogatja a központi telepítések segítségével a Configuration Manager terjesztési pontok vagy helyileg cserélhető meghajtók, például CD, DVD vagy USB flash Meghajtó hálózaton keresztülSupports deployments over a network using Configuration Manager distribution points or locally using removable storage such as a CD, DVD, or UFD
A telepítési folyamat kezdeményezhetők manuális vagy automatikus Windows-telepítési szolgáltatások használatával.The deployment process can be initiated manually or automatically using Windows Deployment Services A telepítési folyamat kezdeményezheti a Configuration Manager vagy a Windows-telepítési szolgáltatásokThe installation process can be initiated by Configuration Manager, or Windows Deployment Services A telepítési folyamat kezdeményezheti a Configuration Manager vagy a Windows-telepítési szolgáltatásokThe installation process can be initiated by Configuration Manager, or Windows Deployment Services
A telepítési folyamat használatára van konfigurálva, a központi telepítési munkaterületThe deployment process is configured using the Deployment Workbench A telepítési folyamat van konfigurálva, a Configuration Manager konzol segítségévelThe deployment process is configured using the Configuration Manager console A központi telepítést a Configuration Manager konzol és az UDI varázsló Designer segítségével konfigurálható.The deployment process is configured using the Configuration Manager console and the UDI Wizard Designer.
Kevesebb kezdeti informatikai felügyeleti konfiguráció időt lehet szükség.Can require less initial IT administration configuration time Időigénye kezdeti informatikai felügyeleti konfigurációRequires more initial IT administration configuration time Időigénye kezdeti informatikai felügyeleti konfigurációRequires more initial IT administration configuration time
Interakció a felhasználó vagy a központi telepítési technikus által lehet szükség.Can require interaction by the user or deployment technician A felhasználó vagy a központi telepítési technikus által nem beavatkozást igényelRequires no interaction by the user or deployment technician Interakció a felhasználó vagy a központi telepítési technikus által lehet szükség.Can require interaction by the user or deployment technician
Konfigurációs hibák bevezetésének kockázattalIncreases the risk of introducing configuration errors Csökkenti a kockázatát konfigurációs hibák bemutatásaReduces the risk of introducing configuration errors Konfigurációs hibák bevezetésének kockázattalIncreases the risk of introducing configuration errors
Felhasználók vagy a központi telepítés technikusok emelt jogosultsági szintű hitelesítő adatokra van szükségRequires users or deployment technicians to have credentials with elevated permissions Felhasználók és a központi telepítés technikusok nem szükséges emelt jogosultsági szintű hitelesítő adatokraUsers and deployment technicians are not required to have credentials with elevated permissions Felhasználók vagy a központi telepítés technikusok emelt jogosultsági szintű hitelesítő adatokra van szükségRequires users or deployment technicians to have credentials with elevated permissions
Megköveteli, hogy a felhasználók vagy a központi telepítés technikusok tudja egyes konfigurációs beállításoknak az MDT központi telepítési folyamat elindítása előttRequires that users or deployment technicians know some configuration settings prior to initiating the MDT deployment process Felhasználók és a központi telepítés technikusok nem kell tudni, hogy az MDT központi telepítési folyamat elindítása előtt konfigurációs beállításaiUsers and deployment technicians do not need to know configuration settings prior to initiating the MDT deployment process Megköveteli, hogy a felhasználók vagy a központi telepítés technikusok tudja egyes konfigurációs beállításoknak az MDT központi telepítési folyamat elindítása előttRequires that users or deployment technicians know some configuration settings prior to initiating the MDT deployment process
Használható lassú kapcsolatokon keresztül, valamint azokban az esetekben, ahol nincs hálózati kapcsolat vanCan be used with slow connections or in instances where no network connectivity exists Nagy sebességű, állandó kapcsolatot igényelRequires a high-speed, persistent connection Nagy sebességű, állandó kapcsolatot igényelRequires a high-speed, persistent connection
Támogatja a központi telepítés kevéssé vagy egyáltalán ne infrastruktúrát igényelRequires little or no infrastructure to support deployment Elegendő operációsrendszer-képek infrastruktúrát igényelRequires an infrastructure sufficient to deploy operating system images Elegendő operációsrendszer-képek infrastruktúrát igényelRequires an infrastructure sufficient to deploy operating system images
Támogatja a központi telepítését a hálózaton vagy a helyi számítógépre adathordozórólSupports deployment over the network or local to the computer from media Támogatja a központi telepítését a hálózaton vagy a helyi számítógépre adathordozórólSupports deployment over the network or local to the computer from media Támogatja a központi telepítését a hálózaton vagy a helyi számítógépre adathordozórólSupports deployment over the network or local to the computer from media
Nem szükséges a Configuration Manager cél számítógépek kezelését.Does not require management of target computers using Configuration Manager Kell célszámítógépre kezelni a Configuration ManagerrelRequires that target computers be managed using Configuration Manager Kell célszámítógépre kezelni a Configuration ManagerrelRequires that target computers be managed using Configuration Manager
Támogatja a biztonsági házirendeket, amelyben a szoftverfrissítések automatikus telepítési tiltottSupports security policies in which automatic software installation is prohibited Csak a, amelyben a szoftverfrissítések automatikus telepítési engedélyezett biztonsági szolgáltatásait támogatja.Supports only security in which automatic software installation is allowed. Csak a, amelyben a szoftverfrissítések automatikus telepítési engedélyezett biztonsági szolgáltatásait támogatja.Supports only security in which automatic software installation is allowed.
Támogatja a központi telepítését a tűzfalak különíteni célszámítógépekhezSupports deployment to target computers isolated by firewalls Távoli eljáráshívási (RPC) kommunikáció a célszámítógépek igényelRequires remote procedure call (RPC) communication with target computers Igényli az RPC-kommunikáció a célszámítógépekenRequires RPC communication with target computers

Az MDT folyamatban bármikor meg kell adnia a célszámítógépeken Windows és az alkalmazások telepítéséhez szükséges összes adatot.At some point in the MDT process, you must provide all the information necessary to install Windows and the applications on target computers. Az a kérdés, ha ezt az információt nyújt?The question is, when do you provide this information? A további információt ad meg előre, a telepítés során a kisebb beavatkozásra szükség.The more information you provide in advance, the less interaction is required during deployment.

7. táblázat felsorolja a előnyeit és hátrányait teljesen automatizált üzembe helyezése (LTI, a ZTI és az UDI) és a részlegesen automatikus üzembe helyezése (LTI vagy UDI).Table 7 lists the advantages and disadvantages of performing fully automated deployments (using LTI, ZTI, or UDI) and partially automated deployments (using LTI or UDI).

7. táblázat.Table 7. Az teljes, részben automatizált regisztrációt előnyeit és hátrányaitAdvantages and Disadvantages of Fully and Partially Automated Deployments

MódszerMethod ElőnyökAdvantages HátrányokDisadvantages
TeljesFully -A felhasználó vagy a központi telepítési szakember segítségével nincs beavatkozásra szükség.- No interaction with the user or deployment technician is required.

-A konfigurációs hibák bevezetéséről kockázatát csökkenthető.- The risk of introducing configuration errors is decreased.

-Felhasználók vagy a központi telepítés technikusok nem ismerniük kell a konfigurációs adatokat az MDT központi telepítési folyamat elindítása előtt.- Users or deployment technicians do not need to know any configuration information prior to initiating the MDT deployment process.
-Több időre van szükség a teljesen automatikus telepítéshez szükséges konfigurációs adatok megadása.- More time is needed to provide configuration information required for fully automated deployment.

-Eléréséhez szükséges hitelesítő adatokat hálózati erőforrásokhoz, és hogy emelt szintű engedélyek vannak tárolva, amely védeni kell a konfigurációs fájlok.- Credentials to access network resources and that have elevated permissions are stored in configuration files that must be protected.
RészlegesenPartially -Kevesebb időt szükséges Felkészülés a központi telepítésre, mert a konfigurációs adatok interaktív módon kell adni.- Less time is required to prepare for deployment, because configuration information can be provided interactively. -A felhasználó vagy a központi telepítési technikus való együttműködéshez megadása kötelező.- Interaction with the user or deployment technician is required.

-A konfigurációs hibák bevezetéséről kockázatát nő.- The risk of introducing configuration errors is increased.

-Felhasználók vagy a központi telepítés technikusok emelt szintű jogosultságokat igénylő hitelesítő adatokkal kell rendelkeznie.- Users or deployment technicians must have credentials that require elevated permissions.

-Felhasználók vagy a központi telepítés technikusok ismernie kell az MDT központi telepítési folyamat elindítása előtt bizonyos konfigurációs adatait.- Users or deployment technicians must know some configuration information prior to initiating the MDT deployment process.

Ismert problémák, korlátozások és MDT javaslatok áttekintéseReviewing Known Issues, Limitations, and Recommendations for MDT

Tekintse át az ismert problémákat, korlátozások és javaslatok:Review the know issues, limitations, and recommendations for:

Felülvizsgálati általános ismert problémák, korlátozások és MDT javaslatokReview General Known Issues, Limitations, and Recommendations for MDT

Listáját általános ismert problémákat, korlátozások és MDT kapcsolatos ajánlások a következők:The following are a list of known general issues, limitations, and recommendations that relate to MDT:

 • Az MDT támogatja a Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) Windows 8.1, Windows PE azon verzióját 5.0, a System Center 2012 R2 Configuration Manager.MDT supports the Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) for Windows 8.1, Windows PE version 5.0, System Center 2012 R2 Configuration Manager.

 • Nyelvi csomagok, alkalmazások és eszközillesztők le vannak tiltva, a központi telepítési munkaterület nincsenek telepítve, kivéve, ha hozzáadja őket manuálisan a CustomSettings.ini fájlba.Language packs, applications, and device drivers that are disabled in the Deployment Workbench are not installed, unless you add them manually to the CustomSettings.ini file.

 • Ha bejelöli a nyelvi csomag Offline telepítése művelet, a fő csomag almappák belül nyelvi csomag CAB fájlt kell kiválasztania.When you select the Install Language Pack Offline action, you must select language pack CAB files within subfolders of the main package.

 • IP-címek (például a tartománynévrendszer [DNS- és a Windows Internet-szolgáltatás [WINS] kiszolgálók azonosításához) megadása esetén a szükségtelen nulla tartalmazhat előtagokat, amely fog kell misevaluated.When you specify IP addresses (for example, when identifying Domain Name System [DNS] and Windows Internet Naming Service [WINS] servers), they must exclude unnecessary zero prefixes, which will be misevaluated. Például, ha az IP-cím van megadva 10.010.10.1, a központi telepítési munkaterület kiértékeli azt 10.8.10.1.For example, if the IP address is typed 10.010.10.1, the Deployment Workbench evaluates it as 10.8.10.1. A probléma elkerülése érdekében, gondosan adja meg az IP-címek, és nem adható hozzá a szükségtelen nullák.To avoid this problem, enter IP addresses carefully, and do not add unnecessary zeroes.

 • A futtató fiók megadása esetén meg kell adnia egy felhasználó, aki tagja a rendszergazdák csoportba a kiszolgálón.When specifying a Run As account, you must specify a user who is a member of the Administrators group on the server. Ellenkező esetben a fiók nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal a rendszergazdák által létrehozott hálózati kapcsolatok.Otherwise, the account will not have sufficient privileges to access network connections established by administrators.

 • A számítógépeken, amelyeken le van tiltva 8.3 formátumú fájlnevek megosztások létrehozásakor (a Microsoft Support cikke NTFS-partíciókon tiltsa le a 8.3 nevek létrehozásának módjáról), a központi telepítési munkaterület nem tudja létrehozni a Windows PE kép.When creating deployment shares on computers that have 8.3 file names disabled (see the Microsoft Support article How to Disable the 8.3 Name Creation on NTFS Partitions), the Deployment Workbench fails to generate the Windows PE image. Ha a 8.3 formátumú fájlnevek le van tiltva, engedélyezze újra őket úgy, hogy a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation beállításazonosítót a 0.If 8.3 file names have been disabled, re-enable them by setting the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation registry value to 0.

 • A mappában található azonos nevű almappában és a fájl létrehozása ne.Within a folder, avoid creating a subfolder and a file with the same name. Például a fájlok mappában található ne egy almappát elem neve, hanem hozza létre elem nevű fájlt.For example, within the Files folder, you should not name a subfolder Item, and then create a file named Item.

 • Frissítés végrehajtásához, hálózati és media megosztások MDT korábbi verzióiban létrehozott rendelkeznie kell érvényes megosztások.When performing an upgrade, network and media deployment shares created in earlier versions of MDT must have valid shares.

 • Rögzített (nélkül a lemezkép rögzítése az mdt Eszközkészlettel) ImageX közvetlenül futtatásával egyéni képek nem működik megfelelően, ha elhárítása a rögzítésével és az MDT használatával győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e beállítva a szükséges előfeltételek maradéktalanul lemezkép hozzáadása.If custom images captured by directly running ImageX (without using MDT to capture the image) do not work properly, troubleshoot the issues by capturing and adding the image using MDT to ensure that all prerequisites are configured properly. Telepítési fájlok hozzáadása a központi telepítési munkaterület teljes operációs rendszer terjesztési vagy a telepítési varázsló mutató forrásfájljainak helyét.Add Setup files to the Deployment Workbench by adding a complete operating system distribution or by pointing the Deployment Wizard to the location of source files. Rögzítésekor manuálisan lemezképek, a Wimscript.ini fájlt használja, amely megadja az MDT a \Distribution\tools a\ _platform mappát, ahol platform x86 (a 32 bites) vagy (a 64-x64 bit), a mappák és fájlok kizárása a lemezképet.When manually capturing images, use the Wimscript.ini file that MDT supplies in the \Distribution\tools\ _platform folder, where platform is either x86 (for 32-bit) or x64 (for 64-bit), to exclude the folders or files from the image. Ügyeljen arra is elérésű, korábban létező Unattend.xml fájlt a lemezképben.Also be aware of preexisting Unattend.xml files in the image. Adja meg a megfelelő /FLAGS értéket, amikor az ImageX lemezképet rögzítésével Windows vagy Windows-telepítési folyamatok rögzítése.Specify the correct /FLAGS value when capturing Windows images using ImageX or Windows Deployment Services capture processes.

 • Az MDT központi telepítés befejezése után az összefoglalás lapon a folyamat során előforduló hibák kapcsolatos figyelmeztetések jeleníti meg.At the completion of MDT deployment, a summary page displays warnings about errors encountered during the process. (Ez a lap nem jelenik meg a Server Core telepítési végrehajtása, mert nem tartalmazza a szükséges Windows Internet Explorer® összetevők.) A telepítés befejeződik, de továbbra is indítás több hiba vagy figyelmeztetés, ha a hiba nem végzetes lehetőség.(This page is not displayed when conducting the Server Core installation because it does not include the required Windows Internet Explorer® components.) It is possible for deployment to finish but still trigger several errors or warnings if the errors are nonfatal. Ezek a hibák és figyelmeztetések vizsgálata hasznos – például megnyitásával megfelelő naplófájlokat és futó ellenőrző tesztek – és döntse el, hogy azok nem várt.It is useful to inspect these errors and warnings—for example, by opening corresponding logs files and running verification tests—and determine whether they are unexpected.

 • Bizonyos eszközillesztőket is megrekedésének kezelése a központi telepítést.Some device drivers can stall the deployment process. Ez akkor fordul elő, ha az eszközillesztő elkülönítése és a célként megadott számítógépről való eltávolításához, vagy frissítse az illesztőprogram forgalmazójától.If this happens, isolate the device driver and remove it from the target computer, or contact the vendor for an updated version of the device driver.

 • A "Nem található elérési út" hiba is megjelenhet, ha úgy dönt, hogy optimalizálja a Windows PE-lemezképhez, és válassza ki az illesztőprogramokat, amelyek nem érhetők el a terjesztési pontról.The error “Cannot Find Driver Path” can appear if you choose to optimize a Windows PE image and select drivers that are not available from the distribution point. A probléma megoldásához válassza ki ateljesen újragenerálja a rendszerindító lemezképek lehetőséget.To work around this problem, select theCompletely Regenerate The Boot Images option.

 • Az USMT sikertelen lesz, ha megad egy elérési utat idézőjelek között, amely szintén egy fordított perjel (\).The USMT fails if you enter a path surrounded by quotation marks that also ends in a backslash (\). Problémák megelőzése érdekében egyszerűen csak hagyja ki a végső fordított perjel mappa megadása.To prevent problems, simply leave off the final backslash when specifying a folder. Például a következő elérési út hibát jelez:For example, the following paths will cause an error:

  • "D:\""D:\"

  • "D:\folder\""D:\folder\"

   Azonban az elérési utak nem hibát jelez:However, these paths will not cause an error:

  • D:D:

  • D:\D:\

  • D:\folder\D:\folder\

  • D:\folderD:\folder

  • "D:\folder"“D:\folder”

  • “D:\\”“D:\\”

  • “D:”“D:”

 • Konfigurálja az Internet Explorer kezdőlap CustomSettings.ini, használ ugyan az MDT Adatbázisában, vagy a Windows Internet Explorer felügyeleti csomag (IEAK) használatával.Configure the Internet Explorer home page using CustomSettings.ini, in the MDT DB, or by using the Windows Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Csak a Windows felügyelet nélküli telepítés konfigurálása az Internet Explorer kezdőlapját működik.Configuring the Internet Explorer home page works only in Windows unattended installation.

 • Új számítógépekre, az egyes lapok LTI telepítése során (például a felhasználó területi beállítása és billentyűzet területi lapok) hibásan jelennek meg szöveg betűtípusok nincsenek telepítve a Windows PE szükség esetén.During LTI deployments to new computers, some pages (such as the User Locale and Keyboard Locale pages) do not display text correctly if required fonts are not installed in Windows PE. A számítógép frissítése a forgatókönyvben az azonos jelenségek jelenik meg, ha az operációs rendszer cseréje nincsenek telepítve a szükséges betűtípusok.In the Refresh Computer scenario, the same symptoms appear if required fonts are not installed in the operating system being replaced.

 • Néhány billentyűzetkiosztások nyelvi csomagokat és a bemeneti metódus szerkesztők, amely az MDT automatikusan tartalmazza a Windows PE rendszerindító lemezkép lehet szükség.Some keyboard layouts might require language packs or input method editors that MDT does not automatically include in the Windows PE startup image. Az MDT nem ellenőrzi, hogy érvényes-e a billentyűzetkiosztás módosítása.MDT does not verify that the keyboard layout is valid. További információkért olvassa el a Microsoft Support írásjegybevivő (IME) támogatás hozzáadása Windows PE 2.0.For more information, see the Microsoft Support article How to add Input Method Editor (IME) support to Windows PE 2.0.

 • Két WINS-kiszolgálócímek legfeljebb egy hálózati adapter statikus IP-konfigurációs beállítások konfigurálásakor lehet hozzáadni.A maximum of two WINS server addresses can be added when configuring static IP configuration settings for a network adapter. Ha több mint két WINS-kiszolgálócímek az MDT használatával ad hozzá, csak az első két WINS-kiszolgáló címei szolgálnak.If more than two WINS server addresses are added using MDT, only the first two WINS server addresses are used.

 • Kivonatoló érték során hibák jelentkezhetnek a Configuration Manager letöltése az igény szerinti vagy DVD adathordozóról központi telepítés létrehozásakor.Hash value errors may occur in Configuration Manager during download on demand or when creating a media deployment DVD. Ez akkor fordulhat elő, ha a terjesztési pontokon található csomagok nem konzisztens a Configuration Manager adatbázisban szereplő információkkal.This can occur if the packages on the distribution points are inconsistent with the information in the Configuration Manager database.

  A Configuration Manager kivonat értéke hibák megoldására.To correct hash value errors for Configuration Manager
  1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

  2. A Configuration Manager konzolon a a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the Navigation pane, click Software Library.

  3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

  4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán csomag_neve (ahol csomag_neve , amely nem kompatibilis a csomag neve).In the preview pane, click package_name (where package_name is the name of the package that is inconsistent).

  5. A menüszalagon a a Home lap a tulajdonságok csoportjában kattintson a tulajdonságok.On the Ribbon, on the Home tab, in the Properties group, click Properties.

   A *csomag_neve x tulajdonságok párbeszédpanel (ahol csomag_neve a csomag neve).The package_nameProperties dialog box opens (where package_name is the name of the package).

  6. Az a *csomag_neve x tulajdonságok párbeszédpanel (ahol csomag_neve a csomag neve), a a Tartalomhelyek lap Terjesztési pontok vagy terjesztésipont-csoportok kattintson distribution_point (ahol distribution_point a terjesztési pontot vagy terjesztési neve terjesztésipont-csoport), majd kattintson a újraterjeszteni.In the package_nameProperties dialog box (where package_name is the name of the package), on the Content Locations tab, in Distribution points or distribution point groups box, click distribution_point (where distribution_point is the name of the distribution point or distribution point group), then click Redistribute.

  7. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

  8. Ismételje meg a lépéseket f, g keresztül minden terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportot.Repeat steps f through g for each distribution point or distribution point group.

  9. Az a *csomag_neve x tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the package_nameProperties dialog box, click OK.

  10. Ismételje meg a d keresztül i minden csomag, amely nem kompatibilis.Repeat steps d through i for each package that is inconsistent.

 • Az LTI környezetekben beállítása különböző típusú adatokat a feladatütemezés létrehozása varázsló.In LTI deployments, you set several kinds of information in the Create Task Sequence Wizard. A felhasználói felület nem biztosít lehetőséget a ezt az információt későbbi szerkesztése.The UI does not provide an option to edit this information at a later time. Azonban szerkesztheti az adatokat közvetlenül az Unattend.xml fájlban.However, you can edit the information directly in the Unattend.xml file. A következő adatokat tartalmazza:The information includes:

  • Szervezet neveOrganization name

  • Teljes névFull name

  • Az Internet Explorer kezdőlapjaInternet Explorer home page

  • Helyi rendszergazdai jelszóLocal Administrator password

 • Nincs felhasználói állapot konfigurációs beállításai és meg kell adni a CustomSettings.ini fájl használata a Configuration Manager forgatókönyvek esetén.No user state configuration settings can be or need to be specified using the CustomSettings.ini file for Configuration Manager scenarios. A hálózati hely automatikusan határozza meg a állapot tárolásának igénylése feladat.The network location is determined automatically by the Request State Store task.

 • A Configuration Manager központi telepítése több alkalmazáscsomagot számítógépen a CustomSettings.ini fájl alapján a következő paraméterek megadásával:In Configuration Manager deployments, you can install multiple application packages on a computer by specifying them in the CustomSettings.ini file according to the following parameters:

  • Adja meg a feladatütemezés a csomagok nevű alap változó a szoftver telepítése feladat.Specify a base variable named PACKAGES in the task sequence in the Install Software task.

  • Minden egyes csomagok változónév kell kezdve utótag 001.Each PACKAGES variable name should have a suffix starting with 001.

  • A PACKAGESxxx értéket kell rendelkeznie a formátum PACKAGEID:ProgramName (kettőspont elemek közötti használja).The PACKAGESxxx value should have the format PACKAGEID:ProgramName (use a colon between items).

  • A programneve érték kis-és nagybetűket.The ProgramName value is case-sensitive.

   A következő egy példa a CustomSettings.ini csomagok megadva:The following is an example of specifying packages in CustomSettings.ini:

   PACKAGES001=DEP0002B:Install Office 2007 
   PACKAGES002=DEP00011:Install Office Communicator 
   
 • Az LTI új számítógépekre való központi telepítésre a központi telepítési munkaterület rejtettként jelölt alkalmazások nem telepít nem hagyja ki az alkalmazás lap, a varázslóban, és adja meg a globálisan egyedi azonosítót (GUID) CustomSettings.ini.In LTI New Computer deployments, applications marked as hidden in the Deployment Workbench are not installed when you do not skip the Application page in the Deployment Wizard and specify the application globally unique identifier (GUID) in CustomSettings.ini. Adja meg a rejtett használó alkalmazások a MandatoryApplications tulajdonság ahelyett, hogy a alkalmazások tulajdonság.Specify hidden applications using the MandatoryApplications property instead of the Applications property.

 • Az MDT integrálása beállítás futtatása előtt zárja be a Configuration Manager konzol.Close the Configuration Manager console before running the integration option from MDT. Ellenkező esetben néhány fájlt nem lehet megfelelően frissíteni.Otherwise, some files may not be properly updated.

 • Scanstate és Loadstate folyamatok során, így több példány lehet létrehozni.During the Scanstate and Loadstate processes, multiple copies of log files may be created. Kizárása, a naplófájlok új USMT sablon használata, vagy jelentkezzen könyvtárak Scanstate és Loadstate futtatása során.You can use a new USMT template for excluding the log files or log directories while running Scanstate and Loadstate.

 • Új számítógép, és cserélje le a számítógép telepítési forgatókönyvek formázza a lemezt 0 alapértelmezés szerint.New Computer and Replace Computer deployment scenarios format Disk 0 by default. Az MDT Eszközkészlettel számítógépgyártó (OEM) partíciók vagy több rögzített vagy külső merevlemezzel rendelkező számítógépeken szükség lehet további konfigurációs és a parancsfájlok mellett alapos tesztelése.Using MDT on computers with original equipment manufacturer (OEM) partitions or multiple fixed or external hard disks may require additional configuration and scripting in addition to thorough testing.

 • A feladat-Sorrendvezérlőtől nem fogad el (az UTF-8 kódolású XML-fájl) Unicode tartalmat tartalmazó XML-fájlokat.The Task Sequencer will not accept XML files that contain Unicode content (from an XML file encoded as UTF-8). Kísérlet a használandó XML-fájlok eredmények feladat feladatütemezési hibát.Attempting to do use XML files results in a task sequence failure. A feladat-Sorrendvezérlőtől megfelelően foglalkozik a kódolt UTF-7 adatokat: A hiba nem okoz, de ennek következtében váratlanul elküldésre váró adatokat.The Task Sequencer does not properly deal with encoded UTF-7 data: It does not cause a failure, but it does cause the data to be translated unexpectedly.

 • A vezérlő Panel programok elemével MDT az Eltávolítás után a terjesztési megosztott könyvtár (Ha létrehozott) manuálisan kell eltávolítani.After uninstalling MDT using the Control Panel Add or Remove Programs item, the Distribution share directory (if created) must be removed manually. Az MDT nem távolítja el a fájlok és mappák, amelyek eredetileg nem telepítette.MDT does not remove files or folders that it did not initially install.

 • Az MDT-bővítmények (beépülő modul varázslók) a Configuration Manager használata esetén az MDT telepítenie kell az összes operációs rendszer központi telepítésének ellenőrzésére szolgáló Configuration Managert futtató kiszolgálón.When using MDT extensions (add-in wizards) with Configuration Manager, MDT must be installed on every server running Configuration Manager used to administer operating system deployments.

 • A prioritás CustomSettings.ini tulajdonságnak nincs sor maximális hossza.The Priority property in CustomSettings.ini has no maximum line length. Azonban ha a tulajdonság neve 55 karakternél hosszabb adatbázis konfigurálása varázslót futtatja, a varázsló csonkolja a prioritás tulajdonság, és meg kell manuálisan szerkessze a tulajdonság.However, if the property name is longer than 55 characters when the Configure Database Wizard runs, the wizard will truncate the Priority property, and you will need to manually edit the property. A probléma megoldásához adatbázis konfigurálása varázsló futtatása előtt minden olyan egyéni, vagy törölje a jelölőnégyzetet a varázsló lekérdezések esetén nem szükséges.As a workaround, run the Configure Database Wizard before performing any other customization, or clear the check boxes for queries in the wizard that are not needed.

 • Az MDT telepítését egy USB flash Meghajtó támogatja.MDT supports deployment from a UFD. Tekintse meg a Windows ADK az információkat az eszközre, majd másolja (használja axcopy parancs) minden fájl és mappa a \Media\content mappából az USB flash meghajtóra.See the Windows ADK for information about preparing the device, then copy (using thexcopy command) all files and folders from the \Media\content folder to the UFD.

 • Tárcsázási tulajdonságok nem konfigurált, még akkor is, ha a válaszfájl jelen, az alábbiak a ország/régió kódját, a körzetszámot, a távolsági hozzáférés és a szabályok.Dialing properties that are not configured, even if present in the answer file, include the country/region code, area code, long-distance access, and dialing rules. A probléma megkerüléséhez szabályok konfigurálása létrehozásával és .reg fájlt tesztelése laborkörnyezetben, és importálja a .reg fájlt az egyéni feladatok a feladatütemezés során.To work around this issue, configure dialing rules by creating and testing a .reg file in a lab environment, and then import that .reg file as a custom task during the task sequence.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozásai, illetve a kapcsolódó WindowsReview Known Issues, Limitations, and Recommendations That Relate to Windows

A következő egy ismert problémákat, korlátozásai, illetve a kapcsolódó Windows listáját:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to Windows:

 • A számítógépek beállítása nem angol nyelvű, ha a Windows Media® Player hálózati megosztási szolgáltatás fut a telepítés sikertelen lesz.Deployment will fail on computers configured for a language other than English when the Windows Media® Player Network Sharing Service is run. A probléma megoldásához állítsa le a Windows Media Player hálózati megosztási szolgáltatás amíg telepítés befejezése után.As a workaround, stop the Windows Media Player Network Sharing Service until after deployment is complete.

 • Active Directory tartományi szolgáltatások segítségével a BitLocker és TPM-adatok biztonsági mentését.You can use AD DS to back up BitLocker and TPM data. A helyreállítási információk közé tartozik, a helyreállítási jelszó titkosított értékek, a TPM-tulajdonosi jelszó és a számítógépek és a kötetek helyreállítási társítson a szükséges információkat.Recovery information includes the recovery password for each encrypted value, the TPM owner password, and the information necessary to associate recovery information with computers and volumes. Egy másik lehetőség egy mentése mellett a helyreállítási jelszó ezeknek a kulcsoknak eléréséhez szükséges adatok titkosításához használt kulcsok tartalmazó csomag.Another option is to save a package containing the keys used to encrypt data in addition to the recovery password required to access those keys. További információkért lásd: BitLocker – gyakori kérdések az AD DS a Microsoft Download Center.For more information, see BitLocker FAQ for AD DS in the Microsoft Download Center.

 • A BitLocker engedélyezésekor kulcsfájlok jönnek létre, rejtett, csak olvasható rendszer fájlként.When enabling BitLocker, key files are generated as hidden, read-only system files. Megtekintheti őket, állítsa be a Windows Explorer megadja a hivatkozásfeliratok rejtett, és a rendszerfájlok.To see them, set the Windows Explorer option to show hidden and system files.

 • BitLockerduring LTI módú központi telepítés legalább két partíció szükséges.BitLockerduring LTI deployment requires at least two partitions. Az első partíció az elsődleges partíció, és bármilyen méretű; lehet operációs rendszer fájljait és a felhasználói adatokat tárol.The first partition is the primary partition and can be any size; it stores operating system files and user data. A BitLocker terminológiát, ez a lehetőség a rendszerindító partíció.In BitLocker terminology, this is called the boot partition. A Windows 7 legalább 300 MB Méretűnek kell lennie.For Windows 7, it should be at least 300 MB. Ez a partíció az első fázisa során szükséges rendszerindítási fájlokat tárolja, és neve a rendszerpartíció.This partition stores startup files required during the first phase of startup and is called the system partition. Összes Windows 7-telepítést, függetlenül attól, hogy telepít a BitLocker a BitLocker partíció jön létre.A BitLocker partition is created for all Windows 7 deployments, regardless of whether you are deploying BitLocker.

 • Ha egy korlátozott fiókkal rendelkező felhasználó az MDT-terjesztési pont van leképezve (például a Z meghajtóra) a meghajtó (\\server\distribution$, ahol server futtató számítógép neve a terjesztési pont), LiteTouch.vbs fut, és ezután a rendszergazdai hitelesítő adatokat biztosít a felhasználói hitelesítő adatok párbeszédpanelen MDT jeleníti meg a hiba, ""Z:\Scripts\LiteTouch.wsf"parancsfájl nem található, mert a hogy a felhasználó által megadott felhasználói hitelesítő adatok párbeszédpanel nem tud hozzáférni a leképezett meghajtót, a korlátozott felhasználói fiók által létrehozott fiók."If a user with a limited account maps a drive (such as drive Z) to the MDT distribution point (\\server\distribution$, where server is the name of the computer hosting the distribution point), runs LiteTouch.vbs, and then provides Administrator credentials in the User Credentials dialog box, MDT displays the error, “Cannot find script file ‘Z:\Scripts\LiteTouch.wsf’ because the account that the user provided in the User Credentials dialog box cannot access the mapped drive created by the limited user account.” A probléma megoldásához, rendszergazdai hitelesítő adatokkal rendelkező fiók használatával a meghajtó csatlakoztatása a terjesztési pontra.To resolve this issue, use an account with Administrator credentials to map the drive to the distribution point.

 • BitLockerdeployment sikertelen lehet a hibával, "nem lehet egyesíteni BDEPartition, visszatérési kód = 87," Ha a felhasználó nem adja meg a területi beállítás.BitLockerdeployment can fail with the error, “Unable to merge BDEPartition, return code=87,” when the user does not specify a locale. A számítógép újraindítása nem teszi lehetővé az operációs rendszer elindításához.Restarting the computer does not allow the operating system to start. Ez a hiba elkerülése érdekében adjon meg egy felhasználó nyelvét, vagy adja meg a CustomSettings.ini fájl módosítása a UILanguage tulajdonság.To avoid this error, specify a user language, or edit the CustomSettings.ini file to specify the UILanguage property. Adja hozzá például UILanguage = en-us a CustomSettings.ini fájlba.For example, you could add UILanguage = en-us to the CustomSettings.ini file.

 • Ha a számítógép frissítése a forgatókönyvben telepítése során BitLocker aktiválása sikertelen, ellenőrizze, hogy az MDT tudja zsugorítani a partíció szükséges következő lépések végrehajtásával:If activating BitLocker during installation fails in Refresh Computer scenario, verify that MDT is able to shrink the partition as required by following these steps:

  1. Írja be a parancssorba diskpart zsugorítása querymax, és jegyezze fel a megjelenített érték.At a command prompt, type diskpart shrink querymax, and note the value displayed.

  2. Ha az érték legfeljebb 2000 MB, majd manuálisan töredezettségmentesíteni a lemezt.If the value is less than 2,000 MB, then manually defragment the disk. Az MDT automatikus szemétgyűjtéssel, ez nem a probléma megoldására azonban hajt végre.MDT performs an automatic defragmentation, however, so this might not resolve the problem.

  3. Ha a lemez töredezettségmentesítése nem oldja meg a problémát, készítsen biztonsági másolatot a számítógép merevlemezéről, hozzon létre egy új partíciót, és ismételje meg ezeket a lépéseket csak írja be diskpart zsugorítása querymax 2000 MB-nál nagyobb értéket ad vissza.If defragmenting the disk does not resolve the issue, back up the computer’s hard disk, create a new partition, and repeat these steps until typing diskpart shrink querymax returns a value greater than 2,000 MB. A partíció nem áthelyezését vagy eltávolított speciális területein fájlok lehetnek.There might be files in specific areas of the partition that cannot be relocated or removed.

 • A BDERequired jelzője már nincs használatban.The BDERequired flag is no longer used. Alapértelmezés szerint az összes minta sablonok, a BitLocker engedélyezése és során hibába ütköztek le fog állni.By default, all sample templates that enable BitLocker and encounter an error will stop. Módosíthatja a feladatütemezés engedélyezéséhez a központi telepítés folytatódhasson hiba esetén.You can edit the task sequence to enable deployment to continue if an error occurs.

 • Egy másik nyelv által használt lemezkép központi telepítésekor a telepítő kérni fogja a billentyűzetkiosztás módosítása, a nyelvet és az idő és pénznem beállítások a Windows PE szakaszban.When deploying an image that is using a different language, Setup will prompt for the keyboard layout, language, and time and currency settings during the Windows PE phase. A probléma megoldásához az egyéni lemezképet telepítő fájlok importálására.As a workaround, import Setup files with the custom image.

 • Az MDT a csomag kiválasztása a Windows központi telepítése során minden forgatókönyve támogatja, ha a nyelvi csomagokat a központi telepítési munkaterület vannak konfigurálva.MDT supports Windows language pack selection during deployment for all scenarios if the language packs are configured in the Deployment Workbench. Enterprise és Ultimate kiadások az operációs rendszer telepítése több nyelvi csomag kiválasztása esetén lehetséges.Selecting multiple language packs is possible when deploying Enterprise or Ultimate editions of the operating systems. Ha a Windows egyéb kiadásait vannak telepítve, csak egy nyelvi csomagot Windows licencelési korlátozások miatt választható ki.When other editions of Windows are deployed, only one language pack can be selected because of Windows licensing restrictions.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozások és lemezek és particionálás kapcsolatos javaslatokReview Known Issues, Limitations, and Recommendations That Relate to Disks and Partitioning

A következő egy ismert problémák, a korlátozások és a lemez és a particionálás kapcsolatos javaslatok listája:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to disk and partitioning:

 • LTI nem támogatja a logikai meghajtó vagy a dinamikus lemezek a cél operációs rendszer központi telepítését.LTI does not support the deployment of the target operating system to logical drives or dynamic disks.

 • Újabb operációsrendszer-verziók által létrehozott meglévő lemezpartíciók telepített számítógép frissítése telepítési helyzetekben, nem támogatottak.Deployments to existing disk partitions created by newer operating system versions are not supported in Refresh Computer deployment scenarios.

  Azonban telepítene a különböző processzorváltozatokkal architektúrája azonos verziójú operációs rendszer által létrehozott partíciókat.However, you can deploy different processor architecture versions to the existing partitions created by the same operating system version. Például telepíthet egy 64 bites Windows egy számítógépen, amely jelenleg fut egy 32 bites Windows vagy fordítva.For example, you can deploy a 64-bit version of Windows on a computer that is currently running a 32-bit version of Windows or vice versa.

 • Az a lemez formázása és particionálása feladat feladatütemezési lépés típusok, mindig úgy állítsa be a logikai partíciót tárolt azon kiterjesztett partíció közvetlenül után a kiterjesztett partíció található.In the Format and Partition Disk task sequence step types, always configure the logical partitions that will reside on an extended partition immediately after the extended partition. Ha nem adja meg a logikai partíciót közvetlenül után a kiterjesztett partíció található, a logikai partíció méretét, a konfigurált időszázalék létrehozása a váratlan eredményt ad.If you do not specify the logical partitions immediately after the extended partition, creating the logical partition sizes using a percentage produces unexpected results.

  Például a következő partíció létrehozási sorrend nem megfelelő, mert a logikai partíciót (4 partíció és partíció 5) nincsenek közvetlenül után a kiterjesztett partíció található (2 partíció):For example, the following partition creation order is incorrect, because the logical partitions (partition 4 and partition 5) are not immediately after the extended partition (partition 2):

  Partition 1: Primary  
  Partition 2: Extended 
  Partition 3: Primary  
  Partition 4: Logical 
  Partition 5: Logical 
  Partition 6: Primary 
  

  Ehelyett hozzon létre a partíciókat a következő sorrendben:Instead, create the partitions in the following order:

  Partition 1: Primary  
  Partition 2: Extended 
  Partition 3: Logical 
  Partition 4: Logical 
  Partition 5: Primary  
  Partition 6: Primary 
  
 • Windows, a meghajtóbetűjelet nincs hozzárendelve a rendszerkötet mindig elrejti a rendszerköteten a telepítés során.Windows always hides the system volume during deployment, so a drive letter is not assigned to the system volume. Például ha a célszámítógépen legyen egy Partition_1 és Partition_2, két partíció-meghajtó, és Partition_2 telepít Windows, Windows megfelelően telepítve lesz Partition_ 2.For example, if the target computer has one drive with two partitions, Partition_1 and Partition_2, and you deploy Windows to Partition_2, Windows will be properly deployed to Partition_ 2. Azonban egy meghajtó-betűjellel nem társítható Partition_1.However, a drive letter will not be assigned to Partition_1.

 • A Windows PE indítás után mindegyik tárolóeszközhöz hozzárendelt meghajtóbetűjelek módosíthatja.After starting Windows PE, the drive letters assigned to each storage device may change. Például, ha a célszámítógép rendelkezik a D meghajtón és a merevlemez-meghajtó meghajtó E rendelt rendelt CD-ROM-ról, a merevlemez-meghajtóról lesz a D meghajtón és a CD-ROM-ról a Windows PE elindításakor E meghajtón lesz.For example, if the destination computer has a CD-ROM assigned to drive D and a hard disk drive assigned to drive E, the hard disk drive will be on drive D and the CD-ROM will be on drive E when Windows PE starts. Ha egy DVD-ről telepítése sikertelen, ellenőrizze, hogy a meghajtók rendelkeznek nem át lett helyezve a célszámítógépen.If a DVD deployment fails, check that the drives have not been reassigned on the target computer. Egyszerűbbé teheti a központi telepítés, felhasználói adatok mentése egy hálózati helyre ahelyett, hogy egy helyi meghajtóra.To simplify deployment, save user data to a network location instead of to a local drive.

 • Kerülje a Unattend.xml fájlok formázásához, vagy módosítsa a partíció.Avoid editing the Unattend.xml files to format or alter the partitions. MDT állapotot és a felhasználói adatokat tárolhatnak a partíción (LTI esetekben) Setup.exe hívása előtt, és hozzá Unattend.xml utasításokat okozna a telepítőt, hogy az adatokat, és a központi telepítési hibát okozott.MDT might store state and user data on the partition before calling Setup.exe (in LTI scenarios), and instructions added to Unattend.xml would cause Setup to destroy that data, resulting in a deployment failure.

 • Konfigurálása során a lemez formázása és particionálása feladat, mindig adja meg a kiterjesztett és logikai partíciót együtt, és ne adjon hozzá egy elsődleges partíció között, amelyek nemkívánatos eredményt ad, ha egy logikai partíció mérete százalékos használatával konfigurálhatók.While configuring the Format and Partition Disk task, always specify the extended and logical partitions together, and do not add a primary partition in-between, which gives undesirable results when a logical partition size is configured using a percentage. Ez azt jelenti ne vegyen fel egy kiterjesztett és logikai partíció közötti elsődleges partíció.In other words, do not add a primary partition between an extended and logical partition.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozásai, illetve a kapcsolódó BitLockerReview Known Issues, Limitations, and Recommendations That Relate to BitLocker

A következő egy ismert problémákat, korlátozásai, illetve a kapcsolódó BitLocker listáját:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to BitLocker:

 • Windows Server összeomolhat, ha az operációs rendszer lemezképét, a központi telepítés végrehajtására használhatók, nem rendelkezik a választható BitLocker összetevőt.Windows Server may crash if the operating system image used to perform the deployment does not have the optional BitLocker component. Ez a helyzet akkor fordulhat elő, a következő esetekben:This situation can occur in the following scenarios:

  • Az MDT frissítése számítógép telepítési forgatókönyv (az LTI, ZTI vagy UDI), ahol a BitLocker engedélyezve van a meglévő operációs rendszeren végrehajtása.Performing the MDT Refresh Computer deployment scenario (in LTI, ZTI, or UDI), where BitLocker is enabled on the existing operating system. Ebben a helyzetben a BitLocker fel van függesztve a meglévő operációs rendszer által az MDT, de nélkül a választható összetevőt az új operációs rendszer lemezképét, a Windows nem indítható a lemezről, amelyen a BitLocker fel van függesztve.In this situation, BitLocker is suspended in the existing operating system by MDT, but without the optional component in the new operating system image, Windows is unable to boot from the disk on which BitLocker is suspended.

  • Egy platformmegbízhatósági modul – kompatibilis kiszolgáló, amelyen a BitLocker engedélyezve van az új számítógép az MDT telepítési forgatókönyv (az LTI, a ZTI és az UDI) végrehajtására.Performing the MDT New Computer deployment scenario (in LTI, ZTI, or UDI) on a Trusted Platform Module–enabled server on which BitLocker has been enabled. Ebben a helyzetben a BitLocker engedélyezve lesz offline használja a BitLocker előzetes kiépítése, de nélkül a választható BitLocker összetevőt az új operációs rendszer lemezképét a, az új operációs rendszer nem indítható a lemezről, amelyeken a BitLocker lett előzetes kiosztása.In this situation, BitLocker will be enabled offline using BitLocker pre-provisioning, but without the BitLocker optional component in the new operating system image, the new operating system is unable to boot from the disk on which BitLocker has been pre-provisioned.

   Az összes fentebbi helyzetben kerülő megoldás lehet egy egyéni operációsrendszer-lemezkép, amely tartalmazza a BitLocker összetevőt a lemezképben.The workaround for any of these situations is to deploy a custom operating system image that includes the BitLocker component in the image.

 • Ha azt szeretné, az alfanumerikus PIN-kód a BitLocker a telepítéskor használni, engedélyeznie kell a bővített PIN kódok engedélyezése az indításhoz csoportházirend-beállítás.If you want to use an alphanumeric PIN for BitLocker during deployment, you must enable the Allow enhanced PINs for Startup group policy setting. Abővített PIN kódok engedélyezése az indításhoz a számítógép konfigurációja/házirendek/felügyeleti sablonok/Windows/összetevőinek a BitLocker meghajtó titkosítási/operációs rendszer meghajtók található csoportházirend-beállítás.TheAllow enhanced PINs for Startup group policy setting is located in Computer Configuration/Policies/Administrative Templates/Windows Components/BitLocker Drive Encryption/Operating System Drives.

 • Ha a számítógép újraindítása (mert a kötet zárolásának feloldásához szükséges a BitLocker-kulcsot nem lehet beolvasni) után megjelenik egy BitLocker helyreállítási rendszerüzenet, megkerülheti a probléma a következő módszerek egyikével:If a BitLocker recovery prompt appears after restarting the target computer (because the BitLocker key required to unlock the volume could not be obtained), work around the problem by using one of the following approaches:

  • Távolítsa el az adathordozót (például a telepítési DVD-ről) a Windows PE futása közben.Remove the media (such as the deployment DVD) while Windows PE is still running. Ezzel megakadályozza, hogy az operációs rendszer jelent meg a DVD-n, amikor elindul.Doing so prevents the operating system from seeing the DVD when it starts.

  • A számítógép rendszerindító sorrendjének módosítása, hogy a DVD-meghajtó a következő a merevlemezen.Change the boot order of the computer so that the DVD drive follows the hard disk.

  • Központi telepítése a számítógép indítási adathordozó nélkül; például a Preboot Execution Environment (PXE) központi telepítés használata.Deploy the computer with no startup media; for example, use a Pre-Boot Execution Environment (PXE) deployment.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozások és javaslatok LTI központi telepítésekReview Known Issues, Limitations, and Recommendations for LTI Deployments

A következő egy ismert problémákat, korlátozások és LTI központi telepítésekre vonatkozó javaslatok listája:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to LTI deployments:

 • A hálózathoz (az USMT tárolhat helyét, számítógép biztonsági mentési helyre, és így tovább) hálózati erőforrások eléréséhez megadott hitelesítő adatok nincsenek érvényesítve, ha van bejelentkezett a számítógépre egy olyan tartományi fiók használatával, és ha a számítógépen már van egy kapcsolatot létesíteni egy másik megosztási ugyanazon a kiszolgálón.The network credentials specified for accessing network resources (the USMT store location, computer backup location, and so on) are not validated if a user is logged on to the computer using a domain account and if the computer already has a connection established to another share on the same server.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozások és a Configuration Manager ZTI telepítések javaslatokReview Known Issues, Limitations, and Recommendations for ZTI Deployments Using Configuration Manager

A következő egy ismert problémákat, korlátozásai, illetve a kapcsolódó ZTI üzembe helyezése a Configuration Manager listáját:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to ZTI deployments using Configuration Manager:

 • Nem – angol nyelvű operációs rendszer telepítésekor a telepítési módszer megadását kéri az felhasználó nyelvét, mert az unattend.xml fájlt a sablon beállításokat határoz meg a magyar (en-us).When deploying a non–English-language target operating system, the installation method prompts for user language, because the template for the unattend.xml file contains settings for United States English (en-us). A probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi műveletek közül:To work around this problem, perform one of the following tasks:

  • Módosítsa a sablon unattend.xml fájlt a cél operációs rendszer nyelvének megfelelően.Modify the unattend.xml template file to reflect the language of the target operating system.

  • Konfigurálja a KeyboardLocale, UserLocale, és UILanguage a CustomSettings.ini fájl vagy a cél operációs nyelvének megfelelően az MDT DB tulajdonságai a rendszer.Configure the KeyboardLocale, UserLocale, and UILanguage properties in the CustomSettings.ini file or the MDT DB to reflect the language of the target operating system.

 • A Configuration Manager és a számítógép adatok helyi biztonsági másolatának számítógépek telepítésekor két partíciókkal rendelkező számítógépek nem lehet tudni a biztonsági másolatok megőrzése.When deploying computers using Configuration Manager and backing up the computer data locally, computers with two partitions may not be able to retain the backup. Az Eltávolítás ellen biztonsági mentések tiltása, mentse egy hálózati helyre ahelyett, hogy egy helyi meghajtóra.To prevent backups from being removed, save to a network location instead of to a local drive.

 • A Configuration Manager feladatütemezés a formázása és particionálása feladat nem futtatható sikeresen egy számítógép-e azt csak egy formázott partíció.In a Configuration Manager task sequence, the Format and Partition task might not run successfully on a computer if it has only one unformatted partition. A probléma megoldásához távolítsa el a partíció vagy formázza azt.To work around this issue, either remove the partition or format it.

 • A kiszolgálói szerepköröket is telepít, miközben a Configuration Manager előfordulhat, hogy rákérdezzen a dll-fájl szükséges a szerepkör telepítésének befejezéséhez.While installing the server roles, Configuration Manager might display a prompt for DLLs needed to complete the role installation. Ha ez történik, adjon meg egy érvényes helyet a szükséges fájlokat.If this happens, specify a valid location for the required files. Ez a lépés elkerülése érdekében adjon hozzá a lépést a feladatütemezést, másolja a szükséges DLL-fájlok a Windows telepítő fájlok mappa a beállításjegyzékben a korábbi.To avoid this step, add a step earlier in the task sequence that copies the required DLLs to the Windows Setup files folder defined in the registry. Ez a mappa van megadva a SourcePath beállításazonosítót található HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup.This folder location is defined in the SourcePath registry value, located in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozások és javaslatok UDI központi telepítésekReview Known Issues, Limitations, and Recommendations for UDI Deployments

A következő egy ismert problémákat, korlátozások és UDI központi telepítésekre vonatkozó javaslatok listája:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations that relate to UDI deployments:

 • Alkalmazások le vannak tiltva, és automatikusan nem lehet telepíteni.Applications are disabled and cannot be automatically installed. A probléma merül fel, ha az alkalmazás rendszergazdai jóváhagyást igényel, de még nem lett jóváhagyva.This issue arises when the application requires administrator approval but has not yet been approved. Ha a rendszergazdai jóváhagyás megkövetelése, ha a felhasználók ezt az alkalmazást kérikjelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás, győződjön meg arról, hogy a kérelem jóváhagyásáról.If the Require administrator approval if users request this applicationcheck box is selected for the application, verify that the application has been approved.

  Rendszergazdai jóváhagyás megkövetelése, és jóváhagyás kapcsolatos további információkért lásd: alkalmazások központi telepítése a Configuration Manager.For more information on how to require administrator approval and grant approval, see How to Deploy Applications in Configuration Manager.

 • Az MDT frissítése számítógép telepítési forgatókönyv csatlakoztatott USB merevlemezzel végrehajtásakor feladat feladatütemezési hibák jelentkezhetnek, mivel a Configuration Manager feladat-sorrendvezérlőtől a _SMSTaskSequence mappába kerül az USB-meghajtón.When performing the MDT Refresh Computer deployment scenario with a USB hard disk attached, task sequence errors may occur, because the Configuration Manager task sequencer placed the _SMSTaskSequence folder on the USB drive. Alapértelmezés szerint a Configuration Manager feladat-sorrendvezérlőtől a _SMSTaskSequence mappába helyezi a meghajtót, amelyen a legtöbb szabad lemezterülettel, ami problémákat okozhat a telepítési folyamat későbbi szakaszában az USB-meghajtó eltávolítása esetén.By default, the Configuration Manager task sequencer places the _SMSTaskSequence folder on the drive with the most available free disk space, which can cause problems later in the deployment process if the USB drive is removed.

  Ha egy USB-meghajtó a _SMSTaskSequence mappában található a CheckSMSFolderOnUSB UDI feladat Ez a feltétel azonosítja, és folytatás a deploment megakadályozása.If the _SMSTaskSequence folder is located on a USB drive, the CheckSMSFolderOnUSB UDI task will detect this condition and prevent the deploment from continuing. A probléma megoldásához, és hajtsa végre a központi telepítést, fejezze be az alábbi lépéseket:To resolve this issue and perform the deployment, complete the following steps:

  1. A feladatütemezés elindítása előtt válassza le a célszámítógépen az USB-meghajtót.Disconnect the USB drive from the target computer before starting the task sequence.

  2. A feladatsor indításához.Start the task sequence.

  3. Várjon, amíg az UDI varázsló elindul.Wait until the UDI Wizard starts.

  4. Csatlakoztassa az USB-meghajtót.Connect the USB drive.

  5. Az UDI varázsló befejezéséhez.Complete the UDI Wizard.

Felülvizsgálati ismert problémák, a korlátozások és a javaslatok a feladatütemezések futtatására a célszámítógépekenReview Known Issues, Limitations, and Recommendations for Running Task Sequences on Target Computers

A következő egy ismert problémákat, korlátozások és javaslatok a célszámítógépen, az MDT-ben futó feladatütemezések listáját:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations for running task sequences on target computers in MDT:

 • LTI típusú központi telepítéseket győződjön meg arról, hogy felhasználói fiókok felügyelete (UAC) le van tiltva a beépített helyi rendszergazdai fiók a célszámítógépeken a feladatütemezés befejezéséig.For LTI deployments, ensure that User Account Control (UAC) is disabled for the built-in local Administrator account on the target computers until the task sequence finishes. Feladatütemezések működő számítógépek felhasználói fiókok felügyelete engedélyezve van a helyi rendszergazdai fiók-hatására a feladatütemezés sikertelen lesz.Running task sequences on computers with UAC enabled for the local Administrator account causes task sequences to fail.

  Megjegyzés

  Felhasználói fiókok felügyelete csak a beépített helyi rendszergazdai fiók engedélyezve legyen, és az összes többi fiók engedélyezve van.UAC should be disabled only for the built-in local Administrator account and enabled for all other accounts. Alapértelmezés szerint a a beépített helyi rendszergazdai fiók ki van zárva a felhasználói fiókok felügyelete, mert a felhasználói fiókok felügyelete: Rendszergazdai jóváhagyás mód a beépített rendszergazdai fiók (letiltott) házirend-beállítást.By default, the built-in local Administrator account is excluded from UAC because of the User Account Control: Admin Approval Mode for the built-in Administrator account (disabled) policy setting.

  További információ UAC csoportházirend-beállítások, tekintse meg a felhasználói fiókok Felügyeletének csoportházirend-beállítások és a beállításjegyzék-kulcs beállítások.For more information about UAC Group Policy settings, see UAC Group Policy Settings and Registry Key Settings.

Tekintse át az ismert problémákról, korlátozásai, illetve a Mentés és a felhasználói adatok visszaállításaReview Known Issues, Limitations, and Recommendations for Saving and Restoring User Information

A következő egy ismert problémákat, korlátozások és mentésére és visszaállítására a felhasználói adatokat az MDT javaslatok listája:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations for saving and restoring user information in MDT:

 • LTI típusú központi telepítéseket, nem adja hozzá a következő USMT parancssori paraméterek minden a ScanStateArgs vagy LoadStateArgs tulajdonságai, mivel azok okozhat mentésekor és a felhasználói állapot adatai visszaállítása sikertelen:For LTI deployments, do not add any of the following USMT command-line parameters to the ScanStateArgs or LoadStateArgs properties, as they cause the saving and restoration of user state information to fail:

  • /hardlink/hardlink

  • /nocompress/nocompress

  • /encrypt/encrypt

  • / kulcs/key

  • /keyfile/keyfile

  • /vsc/vsc

  • /l/l

  • /I/I

 • Felhasználóáttelepítési adatok nem állnak vissza megfelelően attól függően, hogy a lemez konfigurációját a célszámítógép a Windows telepítése során.User state migration data may not be restored properly depending on the disk configuration of the target computer when deploying Windows.

  A probléma akkor fordulhat elő, amikor a célszámítógépen legyen két fizikai merevlemez, Disk_0 és Disk_1.This issue can occur when the target computer has two physical hard disks, Disk_0 and Disk_1. Disk_0 tartalmazza a C köteten, amely a BitLocker titkosítja.Disk_0 contains the C volume, which is encrypted using BitLocker. Az MDT központi telepítési folyamat egy új operációs rendszer központi telepítése Disk_1 van konfigurálva.The MDT deployment process is configured to deploy a new operating system to Disk_1. A problémák, a telepítési folyamat a következőképpen történnek:The problems in the deployment process occur as follows:

  • A telepítési folyamat minint és az smstasksequence mappák korai kerülnek át a meglévő C köteten, amely van titkosítva.Early the deployment process, the minint and smstasksequence folders are copied to the existing C volume, which is encrypted.

  • Disk_1 particionálása és formázása előkészítésekor a cél operációs rendszer központi telepítéséhez.Disk_1 is partitioned and formatted properly in preparation for deploying the target operating system.

  • A cél operációs rendszer telepítve van az új partíció és a Disk_1 lemezkötetet.The target operating system is installed on the new partition and disk volume on Disk_1.

  • Az állapot-visszaállítási fázist során az eredeti C kötet nincs hozzárendelve egy meghajtó-betűjellel, a feladatütemezés lépéseit az állapot-visszaállítási fázist nem érhető el a BitLocker-titkosítású meghajtó minint és smstasksequence mappákat.During the State Restore Phase, the original C volume is not assigned a drive letter, so the task sequence steps in the State Restore Phase cannot access the minint and smstasksequence folders on the BitLocker-encrypted drive. A felhasználóáttelepítési adatok helyreállítása sikertelen lesz.The restoration of the user state migration data fails.

   Az eredménye, hogy a cél operációs rendszer telepítve van, de a felhasználói állapot áttelepítési adatait, a visszaállítás sikertelen.The result is that the target operating system is installed, but the restoration of the user state migration data fails.

UDI áttekintéseOverview of UDI

Általában a Configuration Manager és a ZTI OSD szolgáltatásának használatát MDT operációs rendszerek központi telepítésekor meg kell adnia az operációs rendszer központi telepítéséhez szükséges összes információt.Typically, when deploying operating systems using the OSD feature in Configuration Manager and ZTI in MDT you must provide all the information necessary to deploy the operating system. A telepítés elvégzése előtt az adatokat a konfigurációs fájlok vagy adatbázisokban (például a CustomSettings.ini fájl vagy az MDT DB) van konfigurálva.Prior to performing the deployment, the information is configured in configuration files or in databases (such as the CustomSettings.ini file or the MDT DB). A ZTI telepítési folyamat során ZTI alakítja a megfelelő konfigurációs beállításokat a feladatütemezési változók, amely az UDI az MDT feladatütemezések fel.During the ZTI deployment process, ZTI converts the appropriate configuration settings to task sequence variables, which are consumed by the MDT task sequences for UDI. A konfigurációs beállítások is kezdeményezhető a telepítés előtt meg kell adni.All of the configuration settings must be provided before you can initiate the deployment.

UDI biztosít a varázsló alapú felület, amely lehetővé teszi a felhasználók azonnal előtt a végrehajtás alatt álló konfigurációs adatok megadása.UDI provides a wizard driven interface that allows users to provide configuration information immediately prior to the deployment being performed. A varázsló, amely lehetővé teszi, hogy szabályozza a összeg adatait, a varázsló befejezése a felhasználónak meg kell adnia a felhasználói élmény is beállíthatja.You can configure the user experience in the wizard, which lets you control the amount information the user completing the wizard must provide. Ilyen felhasználói szerepkörök megosztása lehetővé teszi, hogy az informatikai szakemberek adja meg a pontos ellenőrzése alatt tartja a központi telepítések közben csökkenhet a terhelését azáltal, hogy más felhasználók számára a központi telepítéseket.This division of user roles allows IT pros to provide precise control over deployments while reducing the load on them by allowing other users to perform the deployments. A felület lehetővé teszi általános OSD feladatütemezések létrehozása, és adja meg a környezetben, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítési folyamat idején meghatározott számítógép-információk.The interface allows you to create generic OSD task sequences, and then provide computer specific information at the time of deployment, which provides greater flexibility in the deployment process.

Megjegyzés

Ha ismeri az UDI, tekintse át az UDI feltételeket és a "UDI fogalmak" terminológia a Microsoft központi telepítési eszközkészlet hivatkozás.If you are unfamiliar with UDI, review the UDI terms and terminology in "UDI Concepts" in the Microsoft Deployment Toolkit Reference. Ezeket a feltételeket és terminológiát megismerése segítségével sikeresebb ennek az útmutatónak a szervezet többi alkalmazása során.Familiarizing yourself with these terms and terminology will help you be more successful in applying the remainder of this guide to your organization.

Telepítése vagy frissítése az MDTInstalling or Upgrading to MDT

Az MDT Eszközkészlettel központi telepítések elvégzéséhez előkészítéséhez hajtsa végre a következő feladatokat:To prepare for performing deployments using MDT, perform the following tasks:

 1. Nézze át az ismert problémákról, korlátozások és javaslatok a célszámítógépeken lemezek előkészítése az MDT-ben leírtak ismert problémák megtekintésével, korlátozások és ajánlások telepítése vagy frissítése az MDT.Review the known issues, limitations, and recommendations for preparing disks on target computers in MDT as described in Reviewing Known Issues, Limitations, and Recommendations for Installing or Upgrading to MDT.

 2. A szükséges az LTI, a ZTI és az UDI központi telepítések módszerek a szükséges infrastruktúra előkészítése az előfeltételként szükséges infrastruktúra felkészítését az összes MDT központi telepítési módszerekkel.Prepare the prerequisite infrastructure required for the LTI, ZTI, and UDI deployments methods as described in Preparing the Prerequisite Infrastructure for All MDT Deployment Methods.

 3. Hajtsa végre az alábbi lépéseket, győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e telepítve az MDT kombinációja:Perform any combination of the following steps to ensure that MDT is installed correctly:

 4. Határozza meg, hogy elérhetők-e bármilyen frissítést a frissítések ellenőrzése varázsló segítségével, a központi telepítési munkaterület összetevők frissítése a MDT.Determine whether any updates are available for the components in the Deployment Workbench using the Check Updates Wizard as described in Upgrading to MDT.

Megjegyzés

Windows PowerShell™ 2.0 vagy újabb verzió telepítenie kell minden olyan számítógépen, amelyen mdt Eszközkészlet LTI vagy ZTI központi telepítések felügyeletéhez telepítve van.Windows PowerShell™ version 2.0 or later must be installed on any computer on which MDT is installed for management of LTI or ZTI deployments.

Telepítéséhez vagy frissítéséhez az MDT ismert problémákat, korlátozások és javaslatok áttekintéseReviewing Known Issues, Limitations, and Recommendations for Installing or Upgrading to MDT

A következő egy ismert problémákat, korlátozások és telepítése az MDT javaslatok listája:The following is a list of known issues, limitations, and recommendations for installing MDT:

 • Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e az ideiglenes mappában, a központi telepítési munkaterület használó tartalmazó lemezkötet legalább 20 GB szabad lemezterület.Ensure that the disk volume that contains the temporary folder that the Deployment Workbench uses has at least 20 GB of available disk space.

  A központi telepítési munkaterület nagy képeket hoz létre, és a lemezkép-készítési folyamat során ideiglenes tárolási igényel.The Deployment Workbench creates large images and requires temporary storage during the image-creation process. A központi telepítési munkaterület határozza meg az ideiglenes mappát használatára az alábbi lépések elvégzésével:The Deployment Workbench determines the temporary folder to use by performing the following steps:

  1. A megadott ideiglenes mappa használata a ideiglenes_könyvtár beállításjegyzékbeli alkulcsot, amely itt található: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4.Use the temporary folder specified in the Temp_Dir registry subkey, which is located at HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4. Hozzon létre a ideiglenes_könyvtár beállításjegyzékbeli alkulcsot, mint egy REG_SZ típus, amely tartalmazza a mappa az ideiglenes mappát használ a teljes elérési útja.Create the Temp_Dir registry subkey as a REG_SZ type that contains the fully qualified path to the folder to be used as the temporary folder.

  2. Ha a ideiglenes_könyvtár beállításkulcs nem létezik, akkor a központi telepítési munkaterület használja a % TEMP % környezeti változóban megadott mappában.If the TEMP_DIR registry subkey does not exist, then the Deployment Workbench uses the folder specified in the %TEMP% environment variable.

   Győződjön meg arról, hogy a megadott lemezkötetet a ideiglenes_könyvtár beállításjegyzékbeli alkulcs vagy a % TEMP % környezeti változó elegendő elérhető lemezterület van.Ensure that the disk volume specified in the TEMP_DIR registry subkey or in the %TEMP% environment variable has sufficient available disk space.

Az előfeltételként szükséges infrastruktúra felkészítését az MDT központi telepítési módszerek mindegyikéhezPreparing the Prerequisite Infrastructure for All MDT Deployment Methods

Az MDT LTI, a ZTI és az UDI a következő szoftverek telepítése szükséges:MDT requires installation of the following software for LTI, ZTI, and UDI:

Az MDT egy új példányának telepítéseInstalling a New Instance of MDT

Az összes az előfeltételként szükséges szoftverek telepítve, a következő lépésekkel MDT telepítése (MicrosoftDeploymentToolkit_platform. MSI-fájl, ahol platform x86 vagy x64):With all the prerequisite software installed, perform the following steps to install MDT (MicrosoftDeploymentToolkit_platform. msi, where platform is either x86 or x64):

 1. Kattintson duplán a MicrosoftDeploymentToolkit2012_x64.msi (a 64 bites operációs rendszerek) vagy MicrosoftDeploymentToolkit2012_x86.msi (a 32 bites operációs rendszereken).Double-click MicrosoftDeploymentToolkit2012_x64.msi (for 64-bit operating systems) or MicrosoftDeploymentToolkit2012_x86.msi (for 32-bit operating systems).

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítővarázsló elindul.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard starts.

 2. A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezése információk segítségével a 8.Complete the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard using the information in Table 8.

8. táblázat.Table 8. Adatait a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseInformation for Completing the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard

A varázsló e lapjánOn this wizard page Tegye a következőketDo the following
Üdvözli a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázslóWelcome to the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
A végfelhasználói licencszerződést.End-User License Agreement – Tekintse át a licencszerződést.- Review the license agreement.

-Jelölje be a elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.- Select the I accept the terms in the License Agreement check box, and then click Next.
Egyéni telepítésCustom Setup – Válassza ki a kívánt szolgáltatásokat.- Select the desired features.

– Válassza ki a kívánt célmappát telepítése az MDT (amelynek alapértelmezett értéke: C:\Program Files\Microsoft központi telepítési eszközkészlet), és kattintson következő.- Select the desired destination folder for installing MDT (which defaults to C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit), and then click Next.
A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítésre készReady to install Microsoft Deployment Toolkit 2013 Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítéseInstalling Microsoft Deployment Toolkit 2013 A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése folyamatban jelenik meg.The progress for installing the Microsoft Deployment Toolkit 2013 is displayed.
A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseCompleted the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

Befejezett MDT telepítése a varázslóban megadott célmappában.Upon completion, MDT is installed in the target folder you selected in the wizard.

Az MDT frissítéseUpgrading to MDT

Az MDT automatikusan eltávolítja a korábbi verziók a telepítés előtt többek között az alábbiakat:MDT automatically uninstalls previous versions before installing, including the following versions:

LTI központi telepítésének végrehajtásaPerforming LTI Deployments

Csak az MDT használatával és az azt támogató összetevők LTI telepítések elvégezhető.You perform LTI deployments using only MDT and supporting components. A hálózaton vagy cserélhető adathordozóról LTI központi telepítések végezheti el.You can perform LTI deployments over a network or from removable media. A rugalmasságnak köszönhetően az LTI központi telepítések szervezetek széles köre.This flexibility makes LTI deployments appropriate for a wide range of organizations.

Hajtsa végre az LTI telepítő:Perform LTI deployments by:

Az LTI telepítési környezet előkészítése Preparing the LTI Deployment Environment

Az előfeltételként szükséges infrastruktúra felkészítését az MDT, miután az LTI telepítési környezet előkészítése.After preparing the prerequisite infrastructure for MDT, prepare the LTI deployment environment.

Az LTI telepítési környezet előkészítéseTo prepare the LTI deployment environment
 1. Telepítse az előfeltételként megszabott infrastruktúrát LTI a előfeltétel LTI infrastruktúra előkészítése.Install the prerequisite LTI infrastructure as described in Prepare the Prerequisite LTI Infrastructure.

 2. Az MDT egy új példányának telepítése a telepítési kiszolgálón, vagy frissítse az MDT egy meglévő példányát, a telepíteni vagy frissíteni az mdt Eszközkészlet LTI telepítések.Install a new instance of MDT on the deployment server, or upgrade an existing instance of MDT as described in Install or Upgrade to MDT for LTI Deployments.

 3. Telepítse a szükséges az MDT és az LTI telepítési folyamatának leírtak összetevőit összetevők, hogy MDT telepítése és az LTI szükséges.Install the components required by MDT and the LTI deployment process as described in Install Components That MDT and LTI Require.

 4. A szoftvert az LTI telepítési folyamatának igénylő leírtak beszerezhetik a szoftvert az LTI telepítési folyamatának igénylő.Obtain the software that the LTI deployment process requires as described in Obtain the Software That the LTI Deployment Process Requires.

Az előfeltételként szükséges LTI infrastruktúra előkészítésePrepare the Prerequisite LTI Infrastructure

LTI telepítés igényel, hogy létezik-e a megfelelően konfigurált infrastruktúra MDT telepítése és központi telepítésének végrehajtása előtt.LTI deployments require that a properly configured infrastructure exist prior to installing MDT and performing deployments. Győződjön meg arról, hogy az új vagy meglévő infrastruktúra kifejezetten optimalizálva az operációs rendszerek központi telepítését.Ensure that your new or existing infrastructure is specifically optimized for the operating system deployments.

Megjegyzés

Windows PowerShell 2.0-s vagy újabb verzió telepítve kell lennie minden olyan számítógépen, amelyen mdt Eszközkészlet LTI központi telepítések felügyeletéhez telepítve van.Windows PowerShell version 2.0 or later must be installed on any computer on which MDT is installed for management of LTI deployments.

A környezetet a LTI központi telepítések támogatására konfigurálásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő szakaszok az MDT-dokumentum első lépések útmutatója a Lite Touch telepítéshez:For more information about configuring your environment to support LTI deployments, see the following sections in the MDT document Quick Start Guide for Lite Touch Installation:

 • "Előfeltételek""Prerequisites"

 • "1. lépés: Szerezze be a szükséges szoftverek""Step 1: Obtain the Required Software"

Telepítéséhez vagy frissítéséhez mdt Eszközkészlet LTI telepítésekhezInstall or Upgrade to MDT for LTI Deployments

LTI központi telepítésének végrehajtásához rendelkeznie kell a környezetben lévő MDT legalább egy példányát.To perform LTI deployments, you must have at least one instance of MDT running in your environment. Ha a meglévő környezetben:If your existing environment has:

 • Egyetlen számítógépen jelenleg futó MDT vagy egy korábbi verziója, az MDT majd egy vagy több új példányának telepítése az MDT a egy új MDT példány telepítéseNo computers currently running MDT or a previous version of MDT, then install one or more new instances of MDT as described in Installing a New Instance of MDT

 • Az MDT, korábbi verzióját futtató egy vagy több számítógép logikailemez rendszerre történő frissítés MDT leírtak szerint frissítése a MDT.One or more computers running a previous version of MDT, then upgrade those instances to MDT as described in Upgrading to MDT.

Az MDT és LTI szükséges összetevők telepítéseInstall Components That MDT and LTI Require

A központi telepítési munkaterület LTI felügyeleti konzolján, a rendszer.The Deployment Workbench is the administration console for LTI. A LTI felügyeleti feladatok nagy részét a központi telepítési munkaterület történik.Most of the LTI management tasks are performed in the Deployment Workbench. Az MDT része egy Windows PowerShell-szolgáltató, amely lehetővé teszi, hogy az MDT-parancsmagok használatával a Windows PowerShell parancshéj LTI felügyeleti feladatok automatizálását is.MDT also includes a Windows PowerShell provider that allows for the automation of LTI management tasks through the Windows PowerShell command shell using MDT cmdlets.

Megjegyzés

Az MDT Windows ADK a Windows 8.1, Windows PE 5.0 és a System Center 2012 R2 Configuration Manager támogatja.MDT supports Windows ADK for Windows 8.1, Windows PE 5.0, and System Center 2012 R2 Configuration Manager.

10. táblázat felsorolja a központi telepítési munkaterület és a feladatokat az egyes csomópontok típusú legfelső szintű csomópontja.Table 10 lists the top-level nodes in the Deployment Workbench and the types of tasks performed in each node.

10. táblázat.Table 10. Központi telepítési munkaterület csomópontokDeployment Workbench Nodes

CsomópontNode LeírásDescription
Információs központjábanInformation Center Hozzáférést biztosít a dokumentációt, legfrissebb hírek kapcsolatos MDT jeleníti meg, és a központi telepítési munkaterület használatához szükséges összetevőket tartalmazza.Provides access to documentation, displays breaking news about MDT, and lists the components required to use the Deployment Workbench.
Telepítési megosztásokDeployment Shares Megjeleníti a központi telepítési megosztások ezen példánya számára a központi telepítési munkaterület kezelő.Lists the deployment shares that this instance of the Deployment Workbench manages. Minden központi telepítési megosztás tartalmazza az operációs rendszerek, alkalmazások, operációsrendszer-csomagok, feladatütemezések és a telepítési megosztásban található feltöltve out-of-box illesztőprogramokat.Each deployment share includes operating systems, applications, operating system packages, task sequences, and out-of-box drivers populated in the deployment share.

A központi telepítési munkaterület letöltését és telepítését LTI használt összetevők automatizálja.The Deployment Workbench automates the download and installation of components used in LTI.

Megjegyzés

Ha az MDT számítógép Internet kapcsolat, a központi telepítési munkaterület automatikusan letöltheti a összetevőket.If the MDT computer has Internet connectivity, the Deployment Workbench can automatically download the components.

Töltse le és központi telepítési munkaterület összetevők telepítéséhezTo download and install Deployment Workbench components
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. Központi telepítési munkaterület a konzolfán keresse meg a központi telepítési munkaterület/információs központjában tájékozódhat/összetevők.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Information Center/Components.

 3. Az összetevők ablaktáblából a a elérhető letöltésre kattintson component_name (ahol component_name a letölteni kívánt összetevő neve).In the Components pane, in the Available for Download section, click component_name (where component_name is the name of the component you want to download).

 4. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a letöltése.In the details pane, click Download.

  Az összetevő letöltése az internetről, miután az összetevő szerepel a letöltött szakasz a részleteket tartalmazó ablaktáblán.After downloading the component from the Internet, the component is listed in the Downloaded section in the details pane.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán a a letöltése szakaszban, kattintson a letöltött összetevőt, majd telepítése.In the details pane, in the Download section, click the downloaded component, and then click Install.

  Megjegyzés

  Ha nincs telepítése gomb, az összetevő nem telepíthető, vagy a telepítés nincs szükség.If there is no Install button, the component cannot be installed or the installation is not necessary.

  A telepítési folyamat megfelelő összetevő lehet kezdeményezni.The installation process for the respective component is initiated. A telepítés befejezéséhez az utasításokat követve összetevő összetevő.Complete the installation process for the component using the instructions provided for the component.

  Az összetevő telepítése után az összetevő megjelenik a telepített a Részletek panel része.After the component is installed, the component appears in the Installed section of the details pane. Ha az összetevő nem telepíthető, vagy nem választotta a telepítésre, az összetevő marad a letöltött szakasz.If the component cannot be installed or you did not choose to install it, the component remains in the Downloaded section.

  Az MDT a Windows ADK a Windows 8.1, amely tartalmazza az USMT használja.MDT uses the Windows ADK for Windows 8.1 which includes USMT.

A szoftvert az LTI telepítési folyamatának igénylőObtain the Software That the LTI Deployment Process Requires

A szoftver, amely telepíti az LTI gyűjtése.Collect the software that LTI will deploy. LTI fogja importálni, vagy adja hozzá ezt a szoftvert megosztások.LTI will import or add this software to deployment shares. A szoftver telepítését követően tartalmazza:The software that can be deployed includes:

 • Operációs rendszer forrásfájljai vagy képfájlok az egyes operációs rendszerek központilag telepíthető a referencia- és a cél számítógépekOperating system source files or image files for each operating system to be deployed to the reference and target computers

 • Az operációs rendszerek, például a biztonsági frissítések, operációsrendszer-csomagok szolgáltatáscsomagok, vagy a nyelvi csomagokOperating system packages for the operating systems, such as security updates, feature packs, or language packs

 • A referencia- és a cél számítógépek, amelyek nem szerepelnek az operációs rendszer részeként eszközillesztőkDevice drivers for the reference and target computers that are not included as a part of the operating system

 • A részeként, az operációs rendszer lemezképét vagy a referencia-lemezkép központi telepítése során telepíthető alkalmazásokApplications that are to be installed as a part of the operating system image or during the deployment of the reference image

  A feladat-Sorrendvezérlőtől, az MDT környezetekben használt megköveteli, hogy a globális objektum létrehozása jobb eléréséhez, és a központi telepítési munkaterület és a telepítési folyamat futtatásához használt hitelesítő adatokat kell rendelni.The Task Sequencer used in MDT deployments requires that the Create Global Object right be assigned to credentials used to access and run the Deployment Workbench and the deployment process. Ez a jogosultság általában rendelkezésére áll rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókokat (kivéve, ha explicit módon eltávolítanak).This right is typically available to accounts with Administrator-level permissions (unless explicitly removed). Is, a Kiemelt biztonság – korlátozott funkciók (SSLF) biztonsági profilt, amely része a Windows biztonsági alapterveket, eltávolítja a globális objektum létrehozása jobbra, és nem alkalmazható a számítógépekre telepített MDT használatával.Also, the Specialized Security – Limited Functionality (SSLF) security profile, which is part of the Windows security baselines, removes the Create Global Object right and should not be applied to computers being deployed using MDT.

  Ezenkívül LTI megköveteli, hogy a:In addition, LTI requires that the:

 • A célszámítógépen helyi rendszergazdai fiók engedélyezveLocal Administrator account on the target computer be enabled

 • Helyi rendszergazdai fiók jogosultságot globális objektumok létrehozásaLocal Administrator account be granted the Create Global Objects right

 • Helyi rendszergazdai fiók nem rendelkezik engedélyezett felhasználói fiókok felügyeleteLocal Administrator account not have UAC enabled

 • Lehetővé teszi, hogy automatikusan jelentkezzen be a számítógép fiók engedélyezhető és nem blokkolja a csoportházirend vagy a helyi biztonsági házirend használatávalAbility to have an account automatically log on to the target computer be enabled and not blocked using Group Policy or a local security policy

 • A célszámítógépek bejelentkezési fejléc nem lehet engedélyezni a csoportházirend vagy a helyi biztonsági házirend használatávalLogon banner for the target computers not be enabled using Group Policy or a local security policy

A referencia-számítógépet LTI módú központi telepítés előkészítésePreparing for LTI Deployment to the Reference Computer

Több LTI telepítési forgatókönyv, ajánlott gyakorlat az, hogy a referencia-számítógép létrehozása vastag kiválasztása, vékony vagy hibrid képek, majd készítsen lemezképet arról, hogy a számítógép és.For many of the LTI deployment scenarios, best practice is to create a reference computer as described in Choosing Thick, Thin, or Hybrid Images, and then capture an image of that computer. Az LTI telepítési folyamat későbbi szakaszában a megfelelő cél számítógépeket a referencia-számítógép rögzített lemezképét telepíti.Later in the LTI deployment process, you will deploy the captured image of your reference computer to the appropriate target computers.

Megjegyzés

Bizonyos LTI esetekben érdemes lehet a Windows operációs rendszerek központi telepítéséhez a referencia-lemezképére létrehozása nélkül – például, hogy mikor szeretné vékony lemezképek központi telepítése.In some LTI deployment scenarios, you may want to deploy Windows operating systems without creating a reference image—for example, when you want to deploy thin images. Ha nem szeretné, hogy a referencia-lemezkép létrehozásához dinamikus képek telepít, hagyja ki a lépéseket, a referencia-számítógép kapcsolódik.If you are deploying thin images and you do not want to create a reference image, skip the steps that relate to the reference computer. Döntés lemezkép használatával kapcsolatos további információkért lásd: vastag kiválasztása, vékony vagy hibrid képek.For more information about determining which image type to use, see Choosing Thick, Thin, or Hybrid Images.

Az egyes szeretne létrehozni a célként megadott számítógépekre való központi telepítésének lemezképek referencia-számítógép létrehozása.Create a reference computer for each image you want to create for deployment to the target computers. További információ a szükséges a szervezet, és ezt követően a referencia-számítógépek szükséges számát a képek számának meghatározása: becsült tárhellyel kapcsolatos követelmények az MDT központi telepítési megosztások.For more information about determining the number of images required in your organization and subsequently the number of reference computers required, see Estimate Storage Requirements for MDT Deployment Shares.

Az MDT-alapú környezetekben a referencia-számítógépek használatáról további információk: referencia-számítógépek használata az MDT központi telepítések.For more information about the use of reference computers in MDT-based deployments, see Using Reference Computers in MDT Deployments.

Központi telepítést, hogy a referencia-számítógép előkészítéseTo prepare for deployment to the reference computer
 1. Hozzon létre egy új központi telepítési megosztást, vagy egy létező központi telepítési megosztás frissítése. További információ:Create a new deployment share, or upgrade an existing deployment share.For more information about:

 2. Adja meg a központi telepítési megosztás megfelelő szoftver központi telepítést, hogy a referencia-számítógépet, beleértve a következőket tartalmazza:Configure the deployment share to contain the appropriate software for deployment to the reference computer, including the following:

 3. Hozzon létre egy új feladatütemezés létrehozása, amely a cél operációs rendszer telepíti a referencia-számítógép leírtak szerint:Create a new task sequence that will deploy the target operating system to the reference computer as described in:

  Tipp

  Hozzon létre a feladatütemezést a referencia-számítógépet az MDT-ben szereplő szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést-sablon alapján történő üzembe helyezéshez.Create the task sequence for deploying to the reference computer based on the Standard Client Task Sequence template, included in MDT.

 4. Az MDT konfigurációs fájlokat a szervezet igényeinek testreszabása a konfigurálása az MDT központi telepítések.Customize the MDT configuration files to the needs of your organization as described in Configuring MDT Deployments.

 5. A Windows PE beállításokat a központi telepítési megosztás leírtak szerint konfigurálhatja:Configure any Windows PE options for the deployment share as described in:

 6. Frissítse a központi telepítési megosztást LTI módú központi telepítés indításához, a használt Windows PE-lemezképek létrehozásához a központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás frissítése.Update the deployment share to create the Windows PE images used to start LTI deployment as described in Update a Deployment Share in the Deployment Workbench.

Központi telepítése és az LTI a referencia-számítógép lemezképének rögzítéseDeploying To and Capturing an Image of the Reference Computer in LTI

A központi telepítési megosztás konfigurálva, a központi telepítési megosztás frissítése, és a Windows PE-lemezképek, amelyek tartalmazzák az LTI parancsfájlok létrehozott, után indítsa el a referencia-számítógép Windows PE-lemezképhez, és végezze el a telepítési varázsló.After you have configured the deployment share, updated the deployment share, and created the Windows PE images that include the LTI scripts, start the reference computer with the Windows PE image, and complete the Deployment Wizard. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott feladatütemezés központi telepítése a cél operációs rendszer, illesztőprogramok, operációsrendszer-csomagok és alkalmazások a referencia-számítógépet, és majd rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépen.The task sequence you created earlier in the process will deploy the target operating system, device drivers, operating system packages, and applications to the reference computer, and then capture an image of the reference computer.

Rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép és központi telepítéseTo deploy to and capture an image of the reference computer
 1. Az LTI leírtak szerint a referencia-számítógép indításához használt rendszerindító adathordozó létrehozása az LTI rendszerindító adathordozó létrehozása.Create the LTI bootable media used to start the reference computer as described in Create the LTI Bootable Media.

 2. A központi telepítési varázsló üzembe helyezését és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép, a a központi telepítési varázsló.Complete the Deployment Wizard to deploy and capture an image of the reference computer as described in Complete the Deployment Wizard.

 3. A rögzített referencia-számítógép lemezképének hozzáadása a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának leírtak a rögzített lemezképet a referencia-számítógép hozzáadása a központi telepítési munkaterület.Add the captured reference computer image to the Operating Systems node in the Deployment Workbench as described in Add the Captured Image of the Reference Computer to the Deployment Workbench.

Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaCreate the LTI Bootable Media

Meg kell adni egy metódust a számítógép indítása a Windows PE környezetben a központi telepítési megosztás frissítésekor létrehozott testreszabott verzióját.You must provide a method for starting the computer with the customized version of Windows PE you created when you updated the deployment share. A központi telepítési munkaterület létrehozza a LiteTouchPE_x86.iso és LiteTouchPE_x86.wim fájlokat (32 bites célszámítógépekhez), vagy a LiteTouchPE_x64.iso és LiteTouchPE_x64.wim fájlokat (64 bites célszámítógépekhez) a a telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás használt hálózati megosztott mappában).The Deployment Workbench creates the LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) or the LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share). Hozzon létre a megfelelő LTI rendszerindításra alkalmas adathordozót ezeket a lemezképeket.Create the appropriate LTI bootable media from one of these images.

Az LTI rendszerindító adathordozó létrehozásaTo create the LTI bootable media
 1. A Windows Intézőben nyissa meg a telepítési_megosztás_neve\Boot (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás használt hálózati megosztott mappában).In Windows Explorer, go to deployment_share\Boot (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share).

  Tipp

  Annak megállapításához, a központi telepítési megosztás helyét, a központi telepítési munkaterület a megosztás tulajdonságainak megtekintéséhez.To determine the location of the deployment share, view the properties of the share in the Deployment Workbench.

 2. A referencia-számítógép használt számítógép típusa alapján, hajtsa végre az alábbi műveletek közül:Based on the type of computer used for the reference computer, perform one of the following tasks:

  • Ha a referencia-számítógép olyan fizikai számítógépet, hozzon létre egy USB flash Meghajtót, CD vagy DVD ISO-fájl.If the reference computer is a physical computer, create a UFD, CD, or DVD of the ISO file.

  • A referencia-számítógép egy virtuális Gépet, indítsa el a virtuális gép közvetlenül az ISO-fájl vagy a CD-ről vagy DVD ISO-fájl.If the reference computer is a VM, start the VM directly from the ISO file or from a CD or DVD of the ISO file.

A központi telepítési varázsló befejezéseComplete the Deployment Wizard

A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógép indításához.Start the reference computer with the LTI bootable media you created earlier in the process. Az LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és kezdeményezi a központi telepítést.The LTI bootable media starts Windows PE on the reference computer and initiates the deployment process. A folyamat végén a cél operációs rendszer telepítése a referencia-számítógépen, és a referencia-számítógép lemezképének rögzítése.At the end of the process, the target operating system is deployed on the reference computer, and an image of the reference computer is captured.

Megjegyzés

A célszámítógép a Windows-telepítési szolgáltatások elindításával is a folyamat lehet kezdeményezni.You could also initiate the process by starting the target computer from Windows Deployment Services. További információkért lásd: előkészítése Windows-telepítési szolgáltatások LTI telepítések.For more information, see Preparing Windows Deployment Services for LTI Deployments.

A központi telepítési varázslóTo complete the Deployment Wizard
 1. A folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógép indításához.Start the reference computer with the LTI bootable media you created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a telepítési varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Deployment Wizard starts.

 2. A központi telepítési varázsló, a a központi telepítési varázsló futtatása, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain 11. táblázat szerepel, és a varázsló lapjainak értékeket a szervezet számára megfelelő.Complete the Deployment Wizard as described in Running the Deployment Wizard, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 11 and selecting the values on the other wizard pages appropriate to your organization.

  11. táblázat.Table 11. Információ a központi telepítési varázsló befejezéseInformation for Completing the Deployment Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Jelöljön ki egy feladatütemezést végrehajtani ezen a számítógépenSelect a task sequence to execute on this computer Válassza ki a feladatütemezést a referencia-számítógép telepítéséhez létrehozott.Select the task sequence you created for the reference computer deployment.
  A számítógép csatlakoztatása a tartományhoz vagy munkacsoporthozJoin the computer to a domain or workgroup Csatlakozás munkacsoporthoz.Join a workgroup.

  A referencia-számítógép csatlakoztatása a tartományhoz problémákat okoz, a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépekhez telepítésekor.Joining the reference computer to a domain causes problems when deploying the captured image of the reference computer to target computers. Hiba leggyakoribb oka az, hogy a telepítési folyamat leáll, mert az LTI folyamat nem tud bejelentkezni automatikusan.The most common symptom of trouble is that the deployment process halts, because the LTI process is not able to automatically log on.
  Adja meg, hogy a lemezkép rögzítéseSpecify whether to capture an image Kattintson a rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép, és adja meg a teljesen minősített univerzális elnevezési konvenció (UNC) szerinti elérési rögzített Windows Imaging Format (WIM) kép, beleértve a WIM-fájl nevét a neve.Click Capture an image of this reference computer, and provide the fully qualified Universal Naming Convention (UNC) path for the name of the captured Windows Imaging Format (WIM) image, including the WIM file name.

  A varázsló automatikusan elindul, és az operációs rendszer telepítése elindul.The wizard starts, and the operating system deployment starts. A telepítési folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the deployment process, the Deployment Summary dialog box appears.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintsék meg őket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review them, and record any diagnostic information. Hiba vagy figyelmeztetés kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.For more information about the errors or warnings, see the MDT document Troubleshooting Reference.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  A referencia-számítógépen már van telepítve, és a referencia-számítógép rögzített WIM-fájlt a megadott helyen tárolja a adja meg, hogy a lemezkép rögzítése varázsló lapja.The reference computer is now deployed, and the captured WIM file of the reference computer is stored in the location you specified on the Specify whether to capture an image wizard page.

A rögzített lemezképet a referencia-számítógép hozzáadása a központi telepítési munkaterületAdd the Captured Image of the Reference Computer to the Deployment Workbench

A referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen, vegye fel a rögzített lemezképet a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának operációs rendszerek listáját.To deploy the captured image of the reference computer to the target computer, add the captured image to the list of operating systems in the Operating Systems node in the Deployment Workbench. Az operációs rendszer importálása varázsló az operációs rendszer fájlokat másolja át a telepítési_megosztás_neve\Operating rendszerek\operating_system mappában (ahol deployment_ megosztás az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott mappába és operating_system az operációs rendszer hozzáadni a központi telepítési megosztás neve).The Import Operating System Wizard copies the operating system files to the deployment_share\Operating Systems\operating_system folder (where deployment_share is the deployment share folder created earlier in the process and operating_system is the name of the operating system added to the deployment share).

Adja hozzá a referencia-számítógép rögzített lemezképét az operációs rendszer importálási folyamat végrehajtásával leírtak korábban rögzített lemezkép importálása egy referencia-számítógép, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfiguráció beállítások a varázsló lapjain, szerepel a 12. táblázat és az egyéb varázsló lapjain, amelyek a szervezet számára megfelelő értékeket.Add the captured image of the reference computer by completing the operating system import process as described in Import a Previously Captured Image of a Reference Computer, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 12 and selecting the values on the other wizard pages that are appropriate to your organization.

12. táblázat.Table 12. Befejezése importálása egy korábban rögzített lemezképét egy referencia-számítógép információiInformation for Completing the Importing a Previously Captured Image of a Reference Computer

A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
ImageImage A forrásfájl, adja meg a referencia-számítógép rögzített lemezképét WIM fájljának teljes elérési útja.In Source File, specify the fully qualified path to the WIM file of the captured image of the reference computer.

Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. A referencia-számítógép rögzített lemezképét hozzáadódik a az ablak operációs rendszerek listáját, és a központi telepítési megosztás másolja.The captured image of the reference computer is added to the list of operating systems in the information pane and is copied to the deployment share.

A célszámítógépekhez LTI módú központi telepítés előkészítésePreparing for LTI Deployment to Target Computers

A képek a rögzített referencia-számítógép a lemezképeket telepíteni a célszámítógépeken.With the images of the reference computer captured, deploy the images to the target computers. Az előkészítés hozzon létre egyet, vagy további feladatütemezések központi telepítéséhez a rögzített lemezképeket, győződjön meg arról, hogy a központi telepítéshez szükséges erőforrásokat létezik, és testre szabhatja a telepítési folyamat.In preparation, create one or more task sequences for deploying the captured images, ensure that the necessary deployment resources exist, and customize the deployment process.

A célként megadott számítógépekre való központi telepítésének előkészítéseTo prepare for deployment to the target computers
 1. Készítse elő a hálózati megosztások áttelepítési adatokat és az MDT telepítési naplók tárolásához, a előkészítése az MDT erőforrások az áttéréshez.Prepare network shares for storing migration data and MDT deployment logs as described in Preparing the MDT Migration Resources.

 2. Nagyobb telepítések leírtak segítségével további megosztások létrehozása hozzon létre egy új központi telepítési megosztást a központi telepítési munkaterület.Create additional deployment shares to help in larger deployments as described in Create a New Deployment Share in the Deployment Workbench.

 3. Esetleg, készítse elő a Windows-telepítési szolgáltatások indítsa el a megfelelő pedig start LTI módú központi telepítés a cél számítógépekhez, a Windows PE-lemezképek előkészítése Windows-telepítési szolgáltatások LTI telepítések () Ha használ a központi Windows-telepítési szolgáltatások a folyamat).Optionally, prepare Windows Deployment Services to start the appropriate Windows PE images that will in turn start LTI deployment to the target computers as described in Preparing Windows Deployment Services for LTI Deployments (if you are using Windows Deployment Services to start the process).

 4. Az MDT feladatütemezéseket, az MDT konfigurációs fájlok és az MDT DB előkészítése az egyes központi telepítési forgatókönyvek esetén leírtak szerint:Prepare the MDT task sequences, the MDT configuration files, and the MDT DB for each deployment scenario as described in:

Az új számítógép telepítési forgatókönyv az LTI a célszámítógépek előkészítése Prepare for the New Computer Deployment Scenario to Target Computers Using LTI

Az új számítógép a telepítési forgatókönyvben egy új telepítés a Windows operációs rendszer új számítógépre van telepítve.In the New Computer deployment scenario, a new installation of a Windows operating system is deployed to a new computer. Nincs nincs felhasználói áttelepítési adatok mentése és visszaállítása és a nem létező fájlrendszerek megőrzése érdekében.There is no user migration information to save and restore and no existing file systems to preserve. A szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést vagy Standard Server feladatütemezés sablonok segítségével központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen.Use the Standard Client Task Sequence or Standard Server Task Sequence templates to deploy the captured image of the reference computer to the target computer.

Az új számítógép környezet előkészítéseTo prepare for the New Computer deployment scenario
 1. Hozzon létre egy új feladatütemezést fogja az alábbi lista, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállítások a varázsló lapjain szerepel a 13. táblázat a központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen, és válassza ki a a más varázsló lapjain a szervezet számára megfelelő értékeket:Create a new task sequence that will deploy the captured image of the reference computer to the target computer as described in the following list, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 13 and select the values on the other wizard pages appropriate to your organization:

  Tipp

  A feladatütemezés a célszámítógépen, az MDT-ben szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést vagy Standard Server feladatütemezés sablonok alapján történő üzembe helyezéshez létrehozása.Create the task sequence for deploying to the target computer based on the Standard Client Task Sequence or Standard Server Task Sequence templates included in MDT.

  13. táblázat.Table 13. Információk az új számítógép telepítési forgatókönyv végrehajtásához az új feladatütemezés varázsló befejezéseInformation for Completing the New Task Sequence Wizard for Performing New Computer Deployment Scenario

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Select OSSelect OS Válassza ki a referencia-számítógép rögzített lemezképét.Select the captured image of the reference computer.
 2. Az MDT konfigurációs fájlokat a szervezet igényeinek testreszabása a konfigurálása az MDT központi telepítések.Customize the MDT configuration files to the needs of your organization as described in Configuring MDT Deployments.

 3. Másik lehetőségként leírtak szerint testre szabhatja az MDT DB a szervezet igényeinek végrehajtása üzembe helyezése az MDT DB (ha használ az MDT DB MDT konfigurációs adatok megadása).Optionally, customize the MDT DB to the needs of your organization as described in Performing Deployments Using the MDT DB (if you are using the MDT DB to provide MDT configuration information).

 4. Ellenőrizze a Windows PE-beállításait minden központi telepítési megosztás leírtak szerint:Verify the Windows PE options for each deployment share as described in:

 5. Minden központi telepítési megosztás, csatolt központi telepítési megosztás és az LTI módú központi telepítés indításához, a használt Windows PE-lemezképek létrehozásához media frissítése:Update each deployment share, linked deployment share, and media to create the Windows PE images used to start LTI deployment as described in:

Egy frissítési számítógép környezet-forgatókönyv használatával LTI célszámítógépekre előkészítése Prepare for a Refresh Computer Deployment Scenario to Target Computers Using LTI

A számítógép frissítése a telepítési forgatókönyvben a számítógép frissítése – Ez azt jelenti, hogy újra telepíti a kép szabványügyi vagy probléma megoldására.In the Refresh Computer deployment scenario, a computer is refreshed—that is, re-imaged for image standardization or to address a problem. Menteni, és a felhasználói áttelepítési adatokat, visszaállítani, mert a rendszer nem őrzi meg a meglévő fájlrendszereket, a célszámítógépen.You must save and restore the user migration information, because the existing file systems on the target computer are not preserved. A szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést vagy Standard Server feladatütemezés sablonok segítségével központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen.Use the Standard Client Task Sequence or Standard Server Task Sequence templates to deploy the captured image of the reference computer to the target computer.

A számítógép frissítése környezet előkészítéseTo prepare for the Refresh Computer deployment scenario
 1. Hozzon létre egy új feladatütemezést fogja központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen, az alábbi lista, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain 14. táblázat felsorolt leírtak szerint, és válassza ki a a más varázsló lapjain, amelyek a szervezet számára megfelelő értékeket:Create a new task sequence that will deploy the captured image of the reference computer to the target computer as described in the following list, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 14 and select the values on the other wizard pages that are appropriate to your organization:

  Tipp

  Feladatütemezés létrehozása a képek a célszámítógépen, az MDT-ben szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést vagy Standard Server feladatütemezés sablonok alapján történő üzembe helyezéshez.Create the task sequence for deploying images to the target computer based on the Standard Client Task Sequence or Standard Server Task Sequence templates included in MDT.

  14. táblázat.Table 14. Az új feladatütemezés varázsló befejezése egy frissítési számítógép környezet-forgatókönyv végrehajtásához információiInformation for Completing the New Task Sequence Wizard for Performing a Refresh Computer Deployment Scenario

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  Select OSSelect OS Válassza ki a referencia-számítógép rögzített lemezképét.Select the captured image of the reference computer.
 2. Az MDT konfigurációs fájlokat a szervezet igényeinek testreszabása a konfigurálása az MDT központi telepítések.Customize the MDT configuration files to the needs of your organization as described in Configuring MDT Deployments.

 3. Másik lehetőségként leírtak szerint testre szabhatja az MDT DB a szervezet igényeinek végrehajtása üzembe helyezése az MDT DB (ha használ az MDT DB MDT konfigurációs adatok megadása).Optionally, customize the MDT DB to the needs of your organization as described in Performing Deployments Using the MDT DB (if you are using the MDT DB to provide MDT configuration information).

 4. Ellenőrizze a Windows PE-beállításait minden központi telepítési megosztás leírtak szerint:Verify the Windows PE options for each deployment share as described in:

 5. Minden központi telepítési megosztás, csatolt központi telepítési megosztás és az LTI módú központi telepítés indításához, a használt Windows PE-lemezképek létrehozásához media frissítése:Update each deployment share, linked deployment share, and media to create the Windows PE images used to start LTI deployment as described in:

Az LTI a célszámítógépek csere számítógép környezet előkészítése Prepare for a Replace Computer Deployment Scenario to Target Computers Using LTI

A számítógép cserélje le a telepítési forgatókönyvben egy számítógép lecseréli egy másik számítógépre.In the Replace Computer deployment scenario, one computer replaces another computer. A meglévő felhasználói állapot áttelepítési adatait menti az eredeti számítógép egy megosztott hálózati mappán vagy cserélhető adathordozóra.The existing user state migration data is saved from the original computer to a network shared folder or removable media. A Windows új telepítést, majd egy új számítógépre van telepítve.Then, a new installation of Windows is deployed to a new computer. Végezetül a felhasználói állapotadatok visszaáll az új számítógépre, mert a fájlrendszerek az új számítógép az új Windows-telepítés részeként van formázva.Finally, the user state data is restored to the new computer, because the file systems on the new computer are formatted as part of the new installation of Windows. Használja a:Use the:

 • Menti a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép szabványos ügyfél-feladatütemezést cseréje sablonStandard Client Replace Task Sequence template to save the user state migration data of the existing target computer

  Fontos

  Ez a feladatütemezés futtatása a meglévő célszámítógépen a szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablont az új célszámítógépen alapján a feladatütemezés futtatása előtt.Run this task sequence on the existing target computer before running the task sequence based on the Standard Client Task Sequence template on the new target computer.

 • A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti az új cél számítógéphez, és visszaállíthatja a felhasználói állapot áttelepítési adatait szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablonStandard Client Task Sequence template to deploy the captured image of the reference computer to the new target computer and restore the user state migration data

  Fontos

  Ez a feladatütemezés futtatása az új célszámítógépen alapján a szabványos ügyfél cserélje le a feladatütemezést a meglévő célszámítógép a feladatütemezés futtatása után.Run this task sequence on the new target computer after running the task sequence based on the Standard Client Replace Task Sequence template on the existing target computer.

A számítógép cseréje környezet előkészítéseTo prepare for the Replace Computer deployment scenario
 1. Hozzon létre egy új feladatütemezést, amely menti a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép leírtak szerint:Create a new task sequence that will save the user state migration data of the existing target computer as described in:

  Tipp

  A feladatütemezés a meglévő számítógép a szabványos ügyfél cserélje le feladatütemezéshez sablonnal MDT szerepel a felhasználói állapot rögzítésének létrehozása.Create the task sequence for capturing the user state of the existing target computer based on the Standard Client Task Replace Sequence template included in MDT.

 2. Hozzon létre egy új feladatütemezést a referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti az új cél számítógéphez, és állítsa vissza a felhasználói állapot áttelepítési adatait lásd az alábbi listában, ezzel biztosítható, hogy a feladatütemezés az előző lépésben mentett meg kifejezetten a konfigurációs beállítások kövesse a varázsló lapjain 15. táblázat szerepel, és válassza ki a más varázsló lapjain, amelyek a szervezet számára megfelelő értékeket:Create a new task sequence that will deploy the captured image of the reference computer to the new target computer and restore the user state migration data saved by the task sequence in the previous step as described in the following list, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 15 and select the values on the other wizard pages that are appropriate to your organization:

  Tipp

  A feladatütemezést hoz lére az MDT szereplő szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést-sablon alapján új célszámítógépen való telepítéséhez.Create the task sequence for deploying to the new target computer based on the Standard Client Task Sequence template, included in MDT.

  15. táblázat.Table 15. Az új feladatütemezés varázsló elvégzése a frissítés számítógép üzembe helyezési forgatókönyv végrehajtásához információiInformation for Completing the New Task Sequence Wizard for Performing the Refresh Computer Deployment Scenario

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Select OSSelect OS Válassza ki a referencia-számítógép rögzített lemezképét.Select the captured image of the reference computer.
 3. Az MDT konfigurációs fájlokat a szervezet igényeinek testreszabása a konfigurálása az MDT központi telepítések.Customize the MDT configuration files to the needs of your organization as described in Configuring MDT Deployments.

 4. Másik lehetőségként leírtak szerint testre szabhatja az MDT DB a szervezet igényeinek végrehajtása üzembe helyezése az MDT DB (ha használ az MDT DB MDT konfigurációs adatok megadása).Optionally, customize the MDT DB to the needs of your organization as described in Performing Deployments Using the MDT DB (if you are using the MDT DB to provide MDT configuration information).

 5. Ellenőrizze a Windows PE-beállításait minden központi telepítési megosztás leírtak szerint:Verify the Windows PE options for each deployment share as described in:

 6. Minden központi telepítési megosztás, csatolt központi telepítési megosztás és az LTI módú központi telepítés indításához, a használt Windows PE-lemezképek létrehozásához media frissítése:Update each deployment share, linked deployment share, and media to create the Windows PE images used to start LTI deployment as described in:

Lemezképek LTI célszámítógépekhez történő üzembe helyezése rögzítettDeploying Captured Images to Target Computers in LTI

A rögzített lemezképet a célszámítógépekre telepítését némileg eltér LTI.The deployment of the captured images to the target computers is slightly different for LTI. A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti a célszámítógépekhez minden, a szervezet a telepítési forgatókönyv:Deploy the captured image of the reference computer to target computers for each of the deployment scenarios in your organization as described in:

Rögzített lemezképeket telepíteni az új számítógép a telepítési forgatókönyvben LTI használó számítógépek Deploy Captured Images to Target Computers in the New Computer Deployment Scenario Using LTI

Indítsa el a célszámítógépet a Windows-telepítési szolgáltatások vagy a folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó.Start the target computer with the LTI bootable media you created earlier in the process or from Windows Deployment Services. Az LTI rendszerindító adathordozót a cél számítógépen a Windows PE indul el, és kezdeményezi a központi telepítés.The LTI bootable media starts Windows PE on the target computer and initiates deployment. A folyamat végén a referencia-számítógép rögzített lemezképét a rendszer a célszámítógépeken.At the end of the process, the captured image of the reference computer is deployed on the target computers.

A központi telepítési varázslóTo complete the Deployment Wizard
 1. A Windows-telepítési szolgáltatások vagy a folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógép indításához.Start the reference computer with the LTI bootable media you created earlier in the process or from Windows Deployment Services.

  A Windows PE elindul, és a telepítési varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Deployment Wizard starts.

 2. A központi telepítési varázsló, a a központi telepítési varázsló futtatása, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain 16. táblázat szerepel, és válassza ki az értékeket, a varázsló többi lapján a szervezet számára megfelelő.Complete the Deployment Wizard as described in Running the Deployment Wizard, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 16 and select the values on the other wizard pages appropriate to your organization.

  16. táblázat.Table 16. Az új számítógép telepítési forgatókönyv LTI használata a központi telepítési varázsló-Befejezés információiInformation for Completing the Deployment Wizard for the New Computer Deployment Scenario Using LTI

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Jelöljön ki egy feladatütemezést végrehajtani ezen a számítógépenSelect a task sequence to execute on this computer Válassza ki a cél számítógépen központi telepítést a számítógép új üzembe helyezési forgatókönyv létrehozott feladatütemezést.Select the task sequence you created for the target computer deployment for the New Computer deployment scenario.

  A varázsló automatikusan elindul, és az operációs rendszer telepítése elindul.The wizard starts, and the operating system deployment starts. A folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the process, the Deployment Summary dialog box appears.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintsék meg őket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review them, and record any diagnostic information. Hiba vagy figyelmeztetés kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.For more information about the errors or warnings, see the MDT document Troubleshooting Reference.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  A célszámítógépek most vannak telepítve.The target computers are now deployed.

Központilag rögzített lemezképeket tároló frissítési számítógép telepítési forgatókönyv LTI Deploy Captured Images to Target Computers in a Refresh Computer Deployment Scenario Using LTI

Indítsa el a telepítési varázsló elindításához a célszámítógépen a meglévő operációs rendszeren a szabványos ügyfél feladatütemezés vagy általános jogú kiszolgálói a folyamat korábbi szakaszában létrehozott feladatütemezés.Start the Deployment Wizard on the existing operating system on the target computer to start the Standard Client task sequence or Standard Server task sequence created earlier in the process. A telepítési varázsló a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép a helyre menti.The Deployment Wizard saves the user state migration data of the existing target computer to the location you specify. Későbbi szakaszában a feladatütemezés a célszámítógépen visszaállította a felhasználói állapot áttelepítési adatait.Later in the task sequence, the user state migration data is restored to the target computer.

A központi telepítési varázslóTo complete the Deployment Wizard
 1. A telepítési varázsló elindítása a megfelelő központi telepítési megosztáshoz csatlakozva (például \\server_name\terjesztési$ \Scripts), és írja be cscript litetouch.vbs.Start the Deployment Wizard by connecting to the appropriate deployment share (for example, \\server_name\Distribution$\Scripts) and typing cscript litetouch.vbs.

  A telepítési varázsló elindul.The Deployment Wizard starts.

 2. A központi telepítési varázsló, a a központi telepítési varázsló futtatása, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain 17. táblázat szerepel, és válassza ki az értékeket, a varázsló többi lapján a szervezet számára megfelelő.Complete the Deployment Wizard as described in Running the Deployment Wizard, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 17 and select the values on the other wizard pages appropriate to your organization.

  17. táblázat.Table 17. A frissítési számítógép üzembe helyezési forgatókönyv LTI használata a központi telepítési varázsló-Befejezés információiInformation for Completing the Deployment Wizard for the Refresh Computer Deployment Scenario Using LTI

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  Jelöljön ki egy feladatütemezést végrehajtani ezen a számítógépenSelect a task sequence to execute on this computer Válassza ki a cél számítógépen központi telepítést a számítógép frissítése környezetben létrehozott feladatütemezést.Select the task sequence you created for the target computer deployment for the Refresh Computer deployment scenario.
  Áttelepítés típusának kiválasztása.Choose a migration type. Kattintson a a számítógép frissítése.Click Refresh this computer.
  Adatok és beállítások mentési helyének megadása.Specify where to save your data and settings. A szervezet követelményei alapján a következő lehetőségek közül:Select one of the following options based on the requirements of your organization:

  -A hely automatikus meghatározása- Automatically determine the location

  -Adjon meg egy helyet- Specify a location

  A varázsló automatikusan elindul, és az operációs rendszer telepítése elindul.The wizard starts, and the operating system deployment starts. A folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the process, the Deployment Summary dialog box appears.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintsék meg őket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review them, and record any diagnostic information. Hiba vagy figyelmeztetés kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.For more information about the errors or warnings, see the MDT document Troubleshooting Reference.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  A cél számítógépen már telepítve van.The target computer is now deployed.

A csere számítógép telepítési forgatókönyvben LTI célszámítógépekhez rögzített lemezképek központi telepítése Deploy Captured Images to Target Computers in a Replace Computer Deployment Scenario Using LTI

A csere számítógép üzembe helyezési forgatókönyv szükséges, hogy a központi telepítési varázsló futtatása kétszer.The Replace Computer deployment scenario requires that you run the Deployment Wizard twice. Futtassa a varázslót az első alkalommal rögzítheti a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő célszámítógépről (régi számítógépről).Run the wizard the first time to capture the user state migration data from the existing target computer (old computer). Ezután futtassa újra a központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét az új számítógép (új) célként, és a felhasználói állapot mentése a folyamat korábbi szakaszában.Then, run it again to deploy the captured image of the reference computer to the new target computer (new computer) and restore the user state saved earlier in the process.

Győződjön meg arról, hogy a felhasználói állapot áttelepítési adatait tárolja egy egységes és biztonságos helyen, úgy, hogy az adatok könnyen visszaállítása az LTI folyamat későbbi részében.Ensure that the user state migration data is stored in a consistent and secure location so that the data can be readily restore later in the LTI process.

Központi telepítése a rögzített lemezképet a referencia-számítógépTo deploy captured images of the reference computer
 1. Mentse a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő célszámítógépről, a menteni a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő cél számítógép-használatával LTI.Save the user state migration data from the existing target computer as described in Save the User State Migration Data from the Existing Target Computer Using LTI.

 2. A központi telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét az új célszámítógépen telepítése a referencia-számítógép rögzített lemezképét az új célként megadott számítógép használatával LTI.Deploy the captured image of the reference computer to the new target computer as described in Deploy the Captured Image of the Reference Computer to the New Target Computer Using LTI.

Mentse a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő célszámítógépről LTI használatávalSave the User State Migration Data from the Existing Target Computer Using LTI

Indítsa el a telepítési varázsló elindításához a folyamat korábbi szakaszában létrehozott szabványos ügyfél cserélje le a feladatütemezés-sablont a célszámítógépen a meglévő operációs rendszeren.Start the Deployment Wizard on the existing operating system on the target computer to start the Standard Client Replace Task Sequence template created earlier in the process. A telepítési varázsló a felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép a helyre menti.The Deployment Wizard saves the user state migration data of the existing target computer to the location you specify.

A központi telepítési varázslóTo complete the Deployment Wizard
 1. A telepítési varázsló elindítása a megfelelő központi telepítési megosztáshoz csatlakozva (például \\server_name\terjesztési$ \Scripts), és írja be cscript litetouch.vbs.Start the Deployment Wizard by connecting to the appropriate deployment share (for example, \\server_name\Distribution$\Scripts) and typing cscript litetouch.vbs.

  A telepítési varázsló elindul.The Deployment Wizard starts.

 2. A központi telepítési varázsló, a a központi telepítési varázsló futtatása, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain 18. táblázat szerepel, és válassza ki az értékeket, a varázsló többi lapján a rendszer a szervezet számára megfelelő.Complete the Deployment Wizard as described in Running the Deployment Wizard, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 18 and select the values on the other wizard pages that are appropriate to your organization.

  18. táblázat.Table 18. A csere számítógép telepítési forgatókönyv esetében a központi telepítési varázsló befejezése az LTI használatával a felhasználói állapot áttelepítési adatok információiInformation for Completing the Deployment Wizard for the Replace Computer Deployment Scenario for Saving User State Migration Data Using LTI

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Jelöljön ki egy feladatütemezést végrehajtani ezen a számítógépenSelect a task sequence to execute on this computer Válassza ki a feladatütemezést, a számítógép cserélje le a telepítési forgatókönyvben a felhasználóáttelepítési adatok mentése a célszámítógépen létrehozott.Select the task sequence you created for the target computer in the Replace Computer deployment scenario to save the user state migration data.
  Adatok és beállítások mentési helyének megadása.Specify where to save your data and settings. Az a hely mezőbe írja be a teljes elérési útja arra a helyre, ahol a felhasználói állapot áttelepítési adatait.In the Location box, type the fully qualified path to the location in which you want to store the user state migration data. Ezen a helyen az új célszámítógépen elérhetőnek kell lennie.This location must be accessible to the new target computer.
  Egy teljes számítógép biztonsági mentési helyének megadásaSpecify where to save a complete computer backup Kattintson a adjon meg egy helyet, majd írja be a teljesen minősített elérési útját, amelyben a biztonsági mentés tárolni szeretné.Click Specify a location, and then type the fully qualified path to the location in which you want to store the backup.

  Ez a biztonsági másolat visszaállítási felhasználói állapot áttelepítési adatait, amelyek kimaradtak, nem pedig a célszámítógépen egy visszaállítási módszert használatra szolgál.This backup is for use in restoring user state migration data that might have been missed, not as a rollback method for the target computer. Ha azt szeretné, a célszámítógép visszaállítási lehetőségre, hajtsa végre a teljes biztonsági mentés a szervezet biztonsági mentési szoftverrel.If you want to have rollback capability for the target computer, perform a full backup using your organization’s backup software.

  A varázsló automatikusan elindul, és az operációs rendszer telepítése elindul.The wizard starts, and the operating system deployment starts. A folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the process, the Deployment Summary dialog box appears.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintsék meg őket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review them, and record any diagnostic information. Hiba vagy figyelmeztetés kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum Hibaelhárítás hivatkozás.For more information about the errors or warnings, see the MDT document Troubleshooting Reference.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

  A felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép kerül.The user state migration data of the existing target computer is saved.

A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti az új célszámítógépen LTI használatávalDeploy the Captured Image of the Reference Computer to the New Target Computer Using LTI

Indítsa el a célszámítógépet a Windows-telepítési szolgáltatások vagy a folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó.Start the target computer with the LTI bootable media you created earlier in the process or from Windows Deployment Services. Az LTI rendszerindító adathordozót a cél számítógépen a Windows PE indul el, és kezdeményezi az LTI módú központi telepítés.The LTI bootable media starts Windows PE on the target computer and initiates LTI deployment. A folyamat végén a referencia-számítógép rögzített lemezképét a rendszer a célszámítógépen.At the end of the process, the captured image of the reference computer is deployed to the target computer.

A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítéseTo deploy the captured image of the reference computer
 1. A Windows-telepítési szolgáltatások vagy a folyamat korábbi szakaszában létrehozott LTI rendszerindító adathordozó a referencia-számítógép indításához.Start the reference computer with the LTI bootable media you created earlier in the process or from Windows Deployment Services.

  A Windows PE elindul, és a telepítési varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Deployment Wizard starts.

 2. A központi telepítési varázsló, a a központi telepítési varázsló futtatása, győződjön meg arról, hogy kifejezetten kövesse a konfigurációs beállításait a varázsló lapjain tábla 19 szerepel, és válassza ki az értékeket, a varázsló többi lapján a rendszer a szervezet számára megfelelő.Complete the Deployment Wizard as described in Running the Deployment Wizard, ensuring that you specifically follow the configuration settings on the wizard pages listed in Table 19 and select the values on the other wizard pages that are appropriate to your organization.

  19. táblázat.Table 19. A csere számítógép üzembe helyezési forgatókönyv üzembe helyezéséhez a rögzített lemezképet a központi telepítési varázsló-Befejezés információiInformation for Completing the Deployment Wizard for the Replace Computer Deployment Scenario for Deploying the Captured Image

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Jelöljön ki egy feladatütemezést végrehajtani ezen a számítógépenSelect a task sequence to execute on this computer Válassza ki a feladatütemezést, a célszámítógépen, a számítógép cserélje le a központi telepítési forgatókönyvhöz létrehozott.Select the task sequence you created for the target computer for the Replace Computer deployment scenario.
  Adja meg, hogy a felhasználói adatok visszaállításaSpecify whether to restore user data Kattintson a adjon meg egy helyet lehetőséget, majd írja be a mentett felhasználói állapot áttelepítési adatait a helyét a hely mezőbe.Click the Specify a location option and type the location of the saved user state migration data in the Location box.

  A varázsló automatikusan elindul, és az operációs rendszer telepítése elindul.The wizard starts, and the operating system deployment starts. A folyamat végén a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel jelenik meg.At the end of the process, the Deployment Summary dialog box appears.

 3. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a részletek.In the Deployment Summary dialog box, click Details.

  Bármely hibák vagy figyelmeztetések fordul elő, ha tekintsék meg őket, és jegyezze fel a diagnosztikai adatokat.If any errors or warnings occur, review them, and record any diagnostic information. Hiba vagy figyelmeztetés kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.For more information about the errors or warnings, see the MDT document Troubleshooting Reference.

 4. Az a központi telepítési összefoglaló ütközések párbeszédpanel, kattintson a Befejezés.In the Deployment Summary dialog box, click Finish.

A központi telepítési munkaterület LTI telepítések kezeléseManaging LTI Deployments in the Deployment Workbench

Telepítési megosztások LTI módú központi telepítés a telepítési fájljainak tárháza.Deployment shares are the repository for all the deployment files used in LTI deployment. A központi telepítési megosztás tárolhatja egy helyi meghajtó, egy megosztott hálózati mappába, vagy önálló elosztott fájlrendszer (DFS); nincs az adott számítógépen találhatók.You can store a deployment share on a local drive, in a network shared folder, or in a stand-alone distributed file system (DFS); it does not have to reside on any specific computer. Telepítési megosztások tartalmaznak, operációs rendszerek, alkalmazások, operációsrendszer-csomagok és illesztőprogramok.Deployment shares contain operating systems, applications, operating system packages, and device drivers.

A központi telepítési munkaterület által a LTI központi telepítésének kezeléséhez:Manage LTI deployments in the Deployment Workbench by:

A központi telepítési munkaterület megosztások kezeléseManaging Deployment Shares in the Deployment Workbench

MDT a központi telepítési munkaterület segítségével kezelheti a megosztások a szervezet.MDT uses the Deployment Workbench to manage the deployment shares in your organization. A megosztások szerint konfigurálhatja:You configure the deployment shares by:

Hozzon létre egy új központi telepítési megosztást a központi telepítési munkaterületCreate a New Deployment Share in the Deployment Workbench

Új központi telepítési megosztás létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:To create a new deployment share, perform the following steps:

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click New Deployment Share.

  Az új telepítési megosztás varázsló elindul.The New Deployment Share Wizard starts.

 4. Fejezze be az új telepítési megosztás varázsló használatával információi 20. táblázat.Complete the New Deployment Share Wizard using the information in Table 20.

  20. táblázat.Table 20. Információk az új központi telepítési megosztás varázsló befejezéseInformation for Completing the New Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  PathPath A központi telepítési megosztás elérési útja, típus elérési (ahol elérési teljesen minősített elérési útja egy létező mappa helyi meghajtón vagy egy megosztott hálózati mappa előzőleg létrehozott a központi telepítési folyamat), és kattintson a következő.In Deployment share path, type path (where path is the fully qualified path to an existing folder on a local drive or a network shared folder created earlier in the deployment process), and then click Next.

  Másik lehetőségként kattintson Tallózás a meglévő mappát a helyi vagy hálózati megosztott mappában található.Alternatively, click Browse to find the existing folder on a local drive or network shared folder.
  ShareShare Ez a lap csak akkor, ha egy helyi meghajtó elérési útja oldalon egy mappába a elérési utat. jelenik meg.This page is displayed only if you entered a path to a folder on a local drive on the Path wizard page.

  -A megosztásnevet, típus megosztás_neve (ahol megosztás_neve a megosztás neve, a mappa egy helyi meghajtó a megadott elérési út oldalon).- In Share name, type share_name (where share_name is the share name for the folder on a local drive specified on the Path wizard page).

  -Jegyezze fel a teljes UNC megosztás elérési útját a létrehozásra azonnal alább felsorolt a megosztásnevet mezőbe, majd kattintson a tovább.- Note the fully qualified to UNC path to the share being created listed immediately below the Share name box, and then click Next.

  A varázsló a helyi csoport a fájlmegosztási szinten mindenki számára teljes körű hozzáférést biztosít.The wizard grants the local group Everyone Full Control access at the share level. A biztonsági követelmények alapján, előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a biztonsági a megosztás.Based on your security requirements, you may want to restrict the security of the share.
  Könnyen megjegyezhető nevetDescriptive Name A központi telepítési megosztás leírása, típus leírás (ahol leírás egy leíró név, amelyek a központi telepítéshez megadott, az előző varázslólapok), majd következő.In Deployment share description, type description (where description is a descriptive name that for the deployment share specified on previous wizard pages), and then click Next.
  Lemezkép-készítés használatának engedélyezéseAllow Image Capture Jelölje be vagy törölje a kérje meg, ha rögzíteni kell a lemezkép követelmények alapján jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select or clear the Ask if an image should be captured check box based on requirements, and then click Next.

  Ezt a jelölőnégyzetet a központi telepítési varázsló, amely lemezképet a célszámítógép, amely általában a referencia-számítógép opcionálisan a felhasználó állítja be.This check box configures the Deployment Wizard to allow the user to optionally capture an image of the target computer, which is usually the reference computer. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a lemezkép és a lemezkép neve tárolására szolgáló elérési konfigurálható a központi telepítési varázsló- Selected, the path for storing the image and the image name can be configured in the Deployment Wizard

  -Üres, lemezkép nincs rögzítési vagy a lemezkép-rögzítési adatokat kell beállítania az MDT-konfigurációs fájl vagy az adatbázis- Cleared, an image is not capture or the image-capture information must be set in the MDT configuration file or database

  A négyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.By default, this check box is selected.
  Rendszergazdai jelszó engedélyezéseAllow Admin Password Jelölje be vagy törölje a kérjen felhasználói a helyi rendszergazdai jelszó beállítását követelmények alapján jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select or clear the Ask user to set the local Administrator Password check box based on requirements, and then click Next.

  Ezt a jelölőnégyzetet a központi telepítési varázsló, írja be a helyi rendszergazda fiók jelszavát a telepítési folyamat során a felhasználó állítja be.This check box configures the Deployment Wizard to allow the user to provide the password for the local Administrator account during the deployment process. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a jelszó konfigurálható a központi telepítési varázsló- Selected, the password can be configured in the Deployment Wizard

  -Üres, a jelszót kell beállítani az MDT-konfigurációs fájl vagy az adatbázis- Cleared, the password must be set in the MDT configuration file or database

  A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve.By default, this check box is cleared.
  A termék kulcsAllow Product Key Jelölje be vagy törölje a kérjen felhasználói termékkulcs a követelmények alapján jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select or clear the Ask user for a product key check box based on your requirements, and then click Next.

  Ezt a jelölőnégyzetet a központi telepítési varázsló, a felhasználó adja meg a cél operációs rendszer termékkulcsát a telepítés során konfigurálja.This check box configures the Deployment Wizard to allow the user to provide a product key for the target operating system during the deployment process. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a termékkulcsot konfigurálható a központi telepítési varázsló- Selected, the product key can be configured in the Deployment Wizard

  -Üres, a termékkulcsot meg kell az MDT-konfigurációs fájl vagy az adatbázis- Cleared, the product key must be set in the MDT configuration file or database

  A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve.By default, this check box is cleared.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek mezőbe, majd kattintson a következő.Review the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  Létrehozása után az új központi telepítési megosztás a varázslóban megadott és a központi telepítési munkaterület megjelenik a célmappában jön létre.Upon completion, the new deployment share is created in the target folder you selected in the wizard and appears in the Deployment Workbench.

Nyisson meg egy létező központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterületOpen an Existing Deployment Share in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület megnyithat egy létező központi telepítési megosztás, nyissa meg a központi telepítési megosztás varázsló segítségével.The Deployment Workbench can open an existing deployment share using the Open Deployment Share Wizard. Által megnyitott központi telepítési megosztás varázsló elindításához:Start the Open Deployment Share Wizard by:

 • Kattintson a jobb gombbal a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont, és kattintnyissa meg a központi telepítési megosztásRight-clicking the Deployment Shares node, and then clickingOpen Deployment Share

 • Kattintson a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont, és ezt követően a művelet menüben kattintson anyissa meg a központi telepítési megosztásClicking the Deployment Shares node, and then, from the Action menu, clickingOpen Deployment Share

 • Kattintson a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont, majd a Műveletek ablaktáblában kattintson a nyissa meg a központi telepítési megosztásClicking the Deployment Shares node, and then, in the Actions pane, clicking Open Deployment Share

Egy létező központi telepítési megosztás már nem szerepel-e a központi telepítési munkaterület megnyitásaTo open an existing deployment share not already listed in the Deployment Workbench
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla nyissa meg a központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Open Deployment Share.

  A megnyitott telepítési megosztás varázsló elindul.The Open Deployment Share Wizard starts.

 4. Végezze el a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása használatával információi 21. táblázat.Complete the Open Deployment Share Wizard using the information in Table 21.

  21. táblázat.Table 21. Nyissa meg a központi telepítési megosztás varázsló-Befejezés információiInformation for Completing the Open Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  PathPath a.a. A központi telepítési megosztás elérési útja, típus share_path (ahol share_path teljesen minősített elérési útja a meglévő központi telepítési megosztás).In Deployment share path, type share_path (where share_path is the fully qualified path to the existing deployment share).

  Másik lehetőségként kattinthat tallózással keresse meg a helyi vagy hálózati megosztott mappába.You can alternatively click Browse to find the local or network shared folder.

  b.b. Válassza ki a a tartalmat a központi telepítési megosztás frissítése (ha szükséges) jelölőnégyzetet.Select the Upgrade the content of the deployment share (if required) check box. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölve, a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása a központi telepítési megosztás frissítése- Selected, the Open Deployment Share Wizard upgrades the deployment share

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása nem frissíti a központi telepítési megosztás- Cleared, the Open Deployment Share Wizard will not upgrade the deployment share

  c.c. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek mezőbe, majd kattintson a következő.Review the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation A varázsló a kimeneti fájlba mentése Mentés kimeneti gombra.You can click Save Output to save the output of the wizard to a file. A parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlok is kattinthat.You can also click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

A központi telepítési munkaterület egy létező központi telepítési megosztás frissítéseUpgrade an Existing Deployment Share in the Deployment Workbench

Az MDT frissíthet egy létező központi telepítési megosztás szerint:MDT can upgrade an existing deployment share by:

Már nem szerepel-e a központi telepítési munkaterület frissítési megosztásokUpgrade Deployment Shares Not Already Listed in the Deployment Workbench

Frissítési megosztások nem szerepel a központi telepítési munkaterület használatával a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása.Upgrade deployment shares not listed in the Deployment Workbench using the Open Deployment Share Wizard. A varázsló által indítása:Start the wizard by:

 • Kattintson a jobb gombbal a központi telepítési megosztás kattint, és nyissa meg a központi telepítési megosztásRight-clicking the deployment share, and then clicking Open Deployment Share

 • A központi telepítési megosztás gombra kattintva, majd a műveletek menü nyissa meg a központi telepítési megosztásClicking the deployment share, and then, from the Actions menu, clicking Open Deployment Share

 • A központi telepítési megosztás gombra kattintva, majd a Műveletek ablaktáblában kattintson a nyissa meg a központi telepítési megosztásClicking the deployment share, and then, in the Actions pane, clicking Open Deployment Share

  A központi telepítési munkaterület nem már felsorolt megosztások frissítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:To upgrade deployment shares that are not already listed in the Deployment Workbench, perform the following steps:

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla nyissa meg a központi telepítési megosztás.In the Actions pane, click Open Deployment Share.

  A megnyitott telepítési megosztás varázsló elindul.The Open Deployment Share Wizard starts.

 4. Végezze el a központi telepítési megosztás varázsló megnyitása információk segítségével a 22. táblázat.Complete the Open Deployment Share Wizard using the information in Table 22.

  22. táblázat.Table 22. Nyissa meg a központi telepítési megosztás varázsló-Befejezés információiInformation for Completing the Open Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  PathPath -A központi telepítési megosztás elérési útja, típus share_path (ahol share_path teljesen minősített elérési útja a meglévő központi telepítési megosztás).- In Deployment share path, type share_path (where share_path is the fully qualified path to the existing deployment share).

  Azt is megteheti kattintson a Tallózás gombra a helyi vagy hálózati megosztott mappába.Alternatively, click Browse to find the local or network shared folder.

  -Jelölje be a a tartalmat a központi telepítési megosztás frissítése (ha szükséges) jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.- Select the Upgrade the content of the deployment share (if required) check box, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek mezőbe, majd kattintson a következő.Review the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezés gombra.Click Finish.

  A varázsló befejezése után a meglévő központi telepítési megosztás frissítése (ha szükséges), és a a tartalmat a központi telepítési megosztás frissítése (ha szükséges) jelölőnégyzet be van jelölve.After the wizard finishes, the existing deployment share is upgraded (if required), and the Upgrade the content of the deployment share (if required) check box is selected. A központi telepítési megosztás hozzáadódik a központi telepítési munkaterület a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The deployment share is added to the details pane in the Deployment Workbench.

  Meglévő központi telepítési megosztás frissítése, mellett az összes meglévő telepítés MDT korábbi verzióinak MDT kell frissíteni.In addition to upgrading existing deployment shares, any existing installations of previous versions of MDT must be upgraded to MDT. Frissítése az összes korábbi telepítés MDT további információkért lásd: frissítése a MDT.For more information on upgrading any previous installations to MDT, see Upgrading to MDT.

Már szerepel-e a központi telepítési munkaterület frissítési megosztásokUpgrade Deployment Shares Already Listed in the Deployment Workbench

Frissítés meglévő megosztások már szerepel-e a központi telepítési munkaterület központi telepítési megosztás frissítése varázsló használatával.Upgrade existing deployment shares already listed in the Deployment Workbench using the Upgrade Deployment Share Wizard. A varázsló által indítása:Start the wizard by:

 • Kattintson a jobb gombbal a központi telepítési megosztás kattint, és központi telepítési megosztás frissítéseRight-clicking the deployment share, and then clicking Upgrade Deployment Share

 • A központi telepítési megosztás gombra kattintva, majd a műveletek menü központi telepítési megosztás frissítéseClicking the deployment share, and then, from the Actions menu, clicking Upgrade Deployment Share

 • A központi telepítési megosztás gombra kattintva, majd a Műveletek ablaktáblában kattintson a központi telepítési megosztás frissítéseClicking the deployment share, and then, in the Actions pane, clicking Upgrade Deployment Share

  A meglévő megosztások már szerepel-e a központi telepítési munkaterület frissítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:To upgrade existing deployment shares already listed in the Deployment Workbench, perform the following steps:

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla központi telepítési megosztás frissítése.In the Actions pane, click Upgrade Deployment Share.

  A központi telepítési megosztás frissítése varázsló elindul.The Upgrade Deployment Share Wizard starts.

 4. Végezze el a központi telepítési megosztás varázsló használatával információi 23. táblázat.Complete the Upgrade Deployment Share Wizard using the information in Table 23.

  23. táblázat.Table 23. A frissítés központi telepítési megosztás varázsló befejezése információiInformation for Completing the Upgrade Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek mezőbe, majd kattintson a következő.Review the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A varázsló befejezése után a meglévő központi telepítési megosztás frissítése, és most már elérhető a központi telepítési munkaterület.After the wizard finishes, the existing deployment share is upgraded and now can be accessed in the Deployment Workbench.

A központi telepítési megosztás konfigurálása a központi telepítési munkaterületConfigure a Deployment Share in the Deployment Workbench

Megtekintheti a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont alatt megosztások tulajdonságait a központi telepítési munkaterület használatával a tulajdonságok leírt műveletek a központi telepítési munkaterületelemtulajdonságainakmegtekintése.You can view the properties of deployment shares beneath the Deployment Shares node in the Deployment Workbench by using the Properties actions as described in View Item Properties in the Deployment Workbench.

Alkalmazások konfigurálása a központi telepítési munkaterület a következő feladatok végrehajtásával a alkalmazástulajdonságok párbeszédpanel:Configure an application in the Deployment Workbench by performing the following tasks in the Application Properties dialog box:

A központi telepítési megosztás tulajdonságainak Általános lapján konfigurálásaConfigure the Deployment Share Properties General Tab

A központi telepítési tulajdonságok tárolja a általános lapon többnyire vannak konfigurálva, amikor az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the General tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard. A központi telepítési megosztás tulajdonságainak frissítheti a a általános közötti a telepítési_megosztás_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve neve a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület).You can update the deployment share properties on the General tab through the deployment_share Properties dialog box (where deployment_share is the name of the deployment share in the Deployment Workbench).

Az Általános lapon konfigurálásaTo configure the General tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A telepítési_megosztás_neve tulajdonságok* párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The deployment_share Properties* dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a általános fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján 24. táblázat szerepel, majd OK.On the General tab, configure the settings listed in Table 24 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  24. táblázat.Table 24. Az Általános lapon a központi telepítési megosztás tulajdonságainak konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the General Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  LeírásDescription A központi telepítési megosztás jelennek meg a központi telepítési munkaterület nevét tartalmazza.Contains the name of the deployment share displayed in the Deployment Workbench. Az alapértelmezett érték MDT telepítési megosztás.The default value is MDT Deployment Share.
  MegjegyzésekComments A központi telepítési megosztás információkat biztosít.Provides information about the deployment share.
  Hálózati (UNC szerinti) elérési útjátNetwork (UNC) path Teljesen minősített UNC elérési útját tartalmazza a központi telepítési megosztás szövegdobozban.Text box that contains fully qualified UNC path to the deployment share. Ez az érték csak a csoportos küldés szolgál, és szükség, ha azt szeretné, hogy ehhez válassza a központi telepítési megosztás engedélyezése csoportos jelölőnégyzetet.This value is used only to enable multicast and is required if you want to do so by selecting the Enable multicast for this deployment share check box.

  Ha a központi telepítési megosztás létrehozása egy meglévő hálózati megosztott mappából, akkor ezt az értéket a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.If the deployment share was created from an existing network shared folder, this value is displayed in the details pane of the Deployment Workbench.
  Helyi elérési útjaLocal path Tartalmazza a teljes elérési útját a helyi mappát, amelyben a központi telepítési megosztás létrehozása történt.Contains the fully qualified path to the local folder in which the deployment share was created. Ez az érték csak a csoportos küldés szolgál, és szükség, ha azt szeretné, hogy ehhez válassza a központi telepítési megosztás engedélyezése csoportos jelölőnégyzetet.This value is used only to enable multicast and is required if you want to do so by selecting the Enable multicast for this deployment share check box. Ha a központi telepítési megosztás hozott létre:If you created the deployment share from:

  -Helyi elérési utat, majd a szövegmező tartalmazza a létrehozási folyamat során használt helyi elérési útja- A local path, then this text box contains the local path used in the creation process

  -A meglévő hálózati megosztott mappa, akkor üres a szövegmező- An existing network shared folder, then this text box is empty

  Ha a központi telepítési megosztás létrehozott helyi elérési utat, UNC elérési útját, hanem a helyi elérési utat a részleteket tartalmazó ablaktáblán, a központi telepítési munkaterület jelenik meg.If you created the deployment share from a local path, the local path rather than the UNC path is displayed in the details pane of the Deployment Workbench.
  Támogatott platformok: x86Platforms supported: x86 Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló WIM-fájlok és a 32 bites célszámítógépekhez rendszerindító adathordozó létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create WIM files and bootable media for 32-bit target computers.
  Támogatott platformok: x64Platforms supported: x64 Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló WIM-fájlok és a 64 bites célszámítógépekhez rendszerindító adathordozó létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create WIM files and bootable media for 64-bit target computers.
  A központi telepítési megosztás csoportos küldésEnable multicast for this deployment share Válassza ki a központi telepítési megosztás hozott létre képeket a csoportos küldés telepítésének engedélyezése a Windows-telepítési szolgáltatások konfigurálása.Select to configure Windows Deployment Services to enable multicast deployment of images generated in this deployment share. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, értékeket kell megadnia a hálózati (UNC) szerinti elérési és helyi elérési út jelölőnégyzetéből.If you select this check box, you must provide values for the Network (UNC) path and Local path boxes. Csoportos küldés-alapú telepítések engedélyezésével kapcsolatos további információkért lásd: Windows Deployment Services csoportos küldési telepítés engedélyezése LTI telepítések.For more information about enabling multicast-based deployments, see Enable Windows Deployment Services Multicast Deployment for LTI Deployments.

  A csoportos küldési MDT számára elérhető a Windows Server központi Windows-telepítési szolgáltatások használatával.The multicast features of MDT are available using Windows Deployment Services in Windows Server.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

A központi telepítési megosztás tulajdonságainak szabályok lapján konfigurálásaConfigure the Deployment Share Properties Rules Tab

A központi telepítési tulajdonságok tárolja a szabályok lapon többnyire vannak konfigurálva, amikor az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the Rules tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard. Ezek a beállítások CustomSettings.ini, amely a központi telepítési megosztás Control mappájában találhatók.These settings reside in CustomSettings.ini, which is in the deployment share’s Control folder. Ezen a lapon konfigurálható beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: Az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information about the settings that you can configure on this tab, see the MDT document Toolkit Reference.

A szabályok lapon konfigurálhatja.To configure the Rules tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A telepítési_megosztás_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The deployment_share Properties dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a szabályok fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján 25. táblázat szerepel, majd OK.On the Rules tab, configure the settings listed in Table 25 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  25. táblázat.Table 25. A központi telepítési megosztás tulajdonságainak szabályok lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Rules Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  CustomSettings.iniCustomSettings.ini A központi telepítési megosztás CustomSetting.ini fájl az aktuális konfigurációt tartalmazza.Contains the current configuration of the CustomSetting.ini file for the deployment share.
  Edit Bootstrap.iniEdit Bootstrap.ini Ide kattintva módosíthatja, amely a központi telepítési munkaterület létrehozza a Bootstrap.ini fájl tartalmát.Click to modify the contents of the Bootstrap.ini file that the Deployment Workbench generates.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Konfigurálja a központi telepítési megosztás tulajdonságainak Windows PE x86 beállítások lapConfigure the Deployment Share Properties Windows PE x86 Settings Tab

A munkaterületi megosztás tulajdonságainak tárolja a Windows PE x86 beállítások lapon többnyire vannak konfigurálva, amikor az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the Windows PE x86 Settings tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard.

Konfigurálhatja a Windows PE x86 beállítások lapTo configure the Windows PE x86 Settings tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A *telepítési_megosztás_nevetulajdonságok ** párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The *deployment_shareProperties** dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a Windows PE x86 beállítások fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 26 REF _Ref304458789 \h szerepel, majd OK.On the Windows PE x86 Settings tab, configure the settings listed in REF _Ref304458789 \h Table 26 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 26.Table 26. A Windows PE x86 konfigurációs beállításainak központi telepítési megosztás tulajdonságainak Beállítások lapConfiguration Settings on the Windows PE x86 Settings Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  A Lite Touch Windows PE WIM-fájl létrehozásaGenerate a Lite Touch Windows PE WIM file Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok Windows PE WIM-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a Windows PE WIM file that includes the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a LiteTouchPE_x86.wim fájlt a megadott lemezkép leírása a rendszerkép leírása szövegmező- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the LiteTouchPE_x86.wim file with the image description specified in the Image description text box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza a WIM-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the WIM file
  Lemezkép leírásaImage description A Windows PE WIM-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a lemezkép leírását tartalmazza.Contains the image description for the Windows PE WIM file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték Lite Touch Windows PE (x86).The default value is Lite Touch Windows PE (x86).
  Lite Touch rendszerindításra alkalmas ISO-lemezkép készítéseGenerate a Lite Touch bootable ISO image Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok rendszerindításra alkalmas Windows PE ISO-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a bootable Windows PE ISO file that includes the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre az ISO-fájl a megadott nevét a ISO-fájl neve szövegmező- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the ISO file with the name specified in the ISO file name text box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza az ISO-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the ISO file
  ISO-fájl neveISO file name A Windows PE ISO-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a fájl nevét tartalmazza.Contains the file name for the Windows PE ISO file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező LiteTouchPE_x86.iso.The default value for this text box is LiteTouchPE_x86.iso.

  A szövegmező engedélyezve van, csak ha Lite Touch rendszerindításra alkalmas ISO-lemezkép készítése.This text box is enabled only if you select Generate a Lite Touch bootable ISO image.
  Általános Windows PE WIM-fájl létrehozásaGenerate a generic Windows PE WIM file Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely nem tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok Windows PE WIM-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a Windows PE WIM file that does not include the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a GenericPE_x86.wim fájl a kép leírás szövegmezőben megadott lemezkép leírása- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the GenericPE_x86.wim file with the image description specified in the Image description text box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza a WIM-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the WIM file
  Lemezkép leírásaImage description Az általános Windows PE WIM-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a lemezkép leírását tartalmazza.Contains the image description for the generic Windows PE WIM file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező általános Windows PE (x86).The default value for this text box is Generic Windows PE (x86).

  A szövegmező engedélyezve van, csak ha általános Windows PE WIM-fájl létrehozása.This text box is enabled only if you select Generate a generic Windows PE WIM file.
  Általános rendszerindításra alkalmas ISO-lemezképet létrehozniGenerate a generic bootable ISO image Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely nem tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok rendszerindításra alkalmas Windows PE ISO-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a bootable Windows PE ISO file that does not include the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a Generic_x86.iso fájl a megadott lemezkép leírása a ISO-fájl neve szövegmező- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the Generic_x86.iso file with the image description specified in the ISO file name text box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza az ISO-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the ISO file

  Ez a mező engedélyezve van, csak ha általános Windows PE WIM-fájl létrehozása.This box is enabled only if you select Generate a generic Windows PE WIM file.
  ISO-fájl neveISO file name Az általános Windows PE ISO-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a fájl nevét tartalmazza.Contains the file name for the generic Windows PE ISO file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező Generic_x86.iso.The default value for this text box is Generic_x86.iso.

  A szövegmező engedélyezve van, csak ha általános rendszerindításra alkalmas ISO-lemezképet létrehozni.This text box is enabled only if you select Generate a generic bootable ISO image.
  Egyéni háttér bitkép fájlCustom background bitmap file A teljes elérési útja, amely az Egyéni háttérkép használandó BMP-fájlt tartalmaz.Contains the fully qualified path to the BMP file that is to be used as the custom background bitmap. Az alapértelmezett érték a szövegmező %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.The default value for this text box is %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  További könyvtárak hozzáadásaExtra directories to add A mappastruktúra a Windows PE-lemezképek szerepeltetni a teljes elérési útja tartalmazza.Contains the fully qualified path to a folder structure to be included in the Windows PE images. A szövegmező alapértelmezett értéke üres.The default value for the text box is empty.
  Ideiglenes terület méretétScratch space size Konfigurálja az ideiglenes terület méretét megabájtban; kiválaszthatja a érték 32, 64, 128, 256, vagy 512 MB.Configures the size of the scratch space in megabytes; you can select a value of 32, 64, 128, 256, or 512 MB. Az alapértelmezett érték 32.The default value is 32.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Konfigurálja a központi telepítési megosztás tulajdonságainak Windows PE x86 összetevők lapConfigure the Deployment Share Properties Windows PE x86 Components Tab

A munkaterületi megosztás tulajdonságainak tárolja a Windows PE x86 összetevők lapon többnyire vannak konfigurálva, amikor az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the Windows PE x86 Components tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard.

A Windows PE x86 összetevők lap konfigurálásaTo configure the Windows PE x86 Components tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A telepítési_megosztás_neve tulajdonságok ** párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The deployment_share Properties** dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a Windows PE x86 összetevők fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 29 szerepel, majd OK.On the Windows PE x86 Components tab, configure the settings listed in Table 29 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 27.Table 27. Konfigurációs beállítások a Windows PE x86 központi telepítési megosztás tulajdonságainak összetevők lapConfiguration Settings on the Windows PE x86 Components Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  Profil kiválasztásaSelection profile Válassza ki a eszköz-illesztőprogramok és a választott kijelölés profilon alapuló Windows PE-lemezképek szereplő csomagok segítségével.Use to select the device drivers and packages to be included in the Windows PE images based on the selection profile you choose. Az alapértelmezett érték összes illesztőprogramok és csomagok.The default value is All Drivers and Packages. Kijelölés profilokkal kapcsolatos további információkért lásd: kijelölés profilok kezelése.For more information about selection profiles, see Manage Selection Profiles.
  A kiválasztott illesztőprogram-csoport összes illesztőprogramot tartalmazzaInclude all drivers from the selected driver group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló összes eszközillesztőt szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása a kijelölés profil mezőbe.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all the device drivers in the selection profile specified in the Selection profile box.
  Csak a következő típusú illesztőprogramokatInclude only drivers of the following types Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló csak az illesztőprogramokat tartalmazza a megadott kiválasztási profilban megadott az alábbi jelölőnégyzeteket:Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include only the device drivers in the chosen selection profile that are specified in the following check boxes:

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes illesztőprogram- Include all network drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes video-illesztőprogram- Include all video drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes háttértár-illesztőprogramok- Include all mass storage drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes rendszer-illesztőprogramok- Include all system-class drivers in the selected group
  A kiválasztott csoportban lévő összes hálózati illesztőprogram tartalmazzaInclude all network drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló ahhoz, hogy minden hálózati illesztőprogramok szerepeljen a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all network drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza az összes hálózati illesztőprogramok megadott kijelölés profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all network drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes hálózati illesztőprogramokat a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all network drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes video-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all video drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló összes video-illesztőprogramok szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all video drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden video-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all video drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes video-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil a a Windows PE-lemezképek listamező- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all video drivers in the selection profile specified in the Selection profile list box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes háttértár-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all mass storage drivers in the selected group Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza a háttértár-illesztőprogramok a kijelölés profilt választott.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all mass storage drivers in chosen the selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden háttértár-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all mass storage drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes háttértár-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all mass storage drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes rendszer-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all system-class drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló minden rendszer-illesztőprogramok szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all system-class drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden rendszer-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all system-class drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes rendszer-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all system-class drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  ADOADO Válassza ki a választható ADO-összetevők hozzáadása a Windows PE-lemezképek.Select to add optional ADO components to the Windows PE images. Ezek az összetevők szükségesek a Microsoft SQL Server® adatbázisok, például az MDT-adatbázis eléréséhez.These components are necessary for accessing Microsoft SQL Server® databases, such as the MDT DB. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a ADO összetevők adódnak hozzá a Windows PE-lemezképek- Selected, the ADO components are added to the Windows PE images

  -Üres, a ADO összetevők nem lettek hozzáadva a Windows PE-lemezképek- Cleared, the ADO components are not added to the Windows PE images
  Választható: több betűtípusOptional Fonts Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló a következő betűtípusok tartalmazza:Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include the following fonts:

  -Kínai (ZH-CN)- Chinese (ZH-CN)

  -Kínai (ZH-HK)- Chinese (ZH-HK)

  -Kínai (ZH-TW)- Chinese (ZH-TW)

  – Japán (JA-JP)- Japanese (JA-JP)

  -Koreai (KO-KR)- Korean (KO-KR)

  Adja hozzá ezek betűtípusok végrehajtása Windows Server lemezképeket az LTI központi telepítése során, és a telepítési fájl áll, japán, koreai vagy kínai.Add these fonts when performing an LTI deployment of Windows Server images and the Setup files are Japanese, Korean, or Chinese. Ha a megfelelő betűtípus jelölőnégyzetet:If the check box for a corresponding font is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza a betűtípus a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes the font in the Windows PE images

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem tartalmazza a betűtípus a a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include the font in the Windows PE images

  Betűtípusok hozzáadása Windows PE rendszerindító lemezképekhez növeli a képek méretét.Adding fonts to Windows PE boot images increases the size of the images. Csak akkor, ha szükséges, adjon hozzá betűtípusok.Add fonts only if necessary.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Konfigurálja a központi telepítési megosztás tulajdonságainak Windows PE x64 beállítások lapConfigure the Deployment Share Properties Windows PE x64 Settings Tab

A központi telepítési tulajdonságok a Windows PE x64 beállítások lapon tárolt többnyire vannak konfigurálva, ha az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the Windows PE x64 Settings tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard.

Konfigurálhatja a Windows PE x64 beállítások lapTo configure the Windows PE x64 Settings tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A telepítési_megosztás_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The deployment_share Properties dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a Windows PE x64 beállítások fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 28 szerepel, majd OK.On the Windows PE x64 Settings tab, configure the settings listed in Table 28 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 28.Table 28. A Windows PE x64 konfigurációs beállításainak központi telepítési megosztás tulajdonságainak Beállítások lapConfiguration Settings on the Windows PE x64 Settings Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  A Lite Touch Windows PE WIM-fájl létrehozásaGenerate a Lite Touch Windows PE WIM file Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok Windows PE WIM-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a Windows PE WIM file that includes the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a LiteTouchPE_x86.wim fájlt a megadott lemezkép leírása a rendszerkép leírása mezőbe- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the LiteTouchPE_x86.wim file with the image description specified in the Image description box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza a WIM-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the WIM file
  Lemezkép leírásaImage description A Windows PE WIM-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a lemezkép leírását tartalmazza.Contains the image description for the Windows PE WIM file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték Lite Touch Windows PE (x64).The default value is Lite Touch Windows PE (x64).
  Lite Touch rendszerindításra alkalmas ISO-lemezkép készítéseGenerate a Lite Touch bootable ISO image Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok rendszerindításra alkalmas Windows PE ISO-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a bootable Windows PE ISO file that includes the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre az ISO-fájl a megadott nevét a ISO-fájl neve mezőbe- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the ISO file with the name specified in the ISO file name box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza az ISO-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the ISO file
  ISO-fájl neveISO file name A Windows PE ISO-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a fájl nevét tartalmazza.Contains the file name for the Windows PE ISO file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező LiteTouchPE_x64.iso.The default value for this text box is LiteTouchPE_x64.iso.

  Ez a mező engedélyezve van, csak ha Lite Touch rendszerindításra alkalmas ISO-lemezkép készítése.This box is enabled only if you select Generate a Lite Touch bootable ISO image.
  Általános Windows PE WIM-fájl létrehozásaGenerate a generic Windows PE WIM file Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely nem tartalmazza az LTI üzembe helyezési parancsfájlok Windows PE WIM-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a Windows PE WIM file that does not include the LTI deployment scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a GenericPE_x64.wim fájl a megadott lemezkép leírása a rendszerkép leírása mezőbe- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the GenericPE_x64.wim file with the image description specified in the Image description box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza a WIM-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the WIM file
  Lemezkép leírásaImage description Az általános Windows PE WIM-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a lemezkép leírását tartalmazza.Contains the image description for the generic Windows PE WIM file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező általános Windows PE (x64).The default value for this text box is Generic Windows PE (x64).

  Ez a mező engedélyezve van, csak ha általános rendszerindításra alkalmas ISO Windows PE WIM-fájl létrehozása.This box is enabled only if you select Generate a generic bootable ISO Windows PE WIM file.
  Általános rendszerindításra alkalmas ISO-lemezképet létrehozniGenerate a generic bootable ISO image Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló, amely nem tartalmazza az LTI központi telepítések parancsfájlok rendszerindításra alkalmas Windows PE ISO-fájl létrehozásához.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to create a bootable Windows PE ISO file that does not include the LTI deployments scripts. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló hoz létre a Generic_x64.iso fájl a megadott lemezkép leírása a ISO-fájl neve mezőbe- Selected, the Update Deployment Share Wizard creates the Generic_x64.iso file with the image description specified in the ISO file name box

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem hozza az ISO-fájl- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not create the ISO file

  Ez a mező engedélyezve van, csak ha általános Windows PE WIM-fájl létrehozása.This box is enabled only if you select Generate a generic Windows PE WIM file.
  ISO-fájl neveISO file name Az általános Windows PE ISO-fájl, amely a központi telepítési megosztás varázsló létrehozza a fájl nevét tartalmazza.Contains the file name for the generic Windows PE ISO file that the Update Deployment Share Wizard creates. Az alapértelmezett érték a szövegmező Generic_x64.iso.The default value for this text box is Generic_x64.iso.

  A szövegmező csak akkor, ha engedélyezve van a általános rendszerindításra alkalmas ISO-lemezképet létrehozni jelölőnégyzet be van jelölve.This text box is enabled only if the Generate a generic bootable ISO image check box is selected.
  Egyéni háttér bitkép fájlCustom background bitmap file A teljes elérési útja, amely az Egyéni háttérkép használandó BMP-fájlt tartalmaz.Contains the fully qualified path to the BMP file that is to be used as the custom background bitmap. Az alapértelmezett érték a szövegmező %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.The default value for this text box is %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp.
  Egyéni háttér bitkép fájlCustom background bitmap file A mappastruktúra a Windows PE-lemezképek szerepeltetni a teljes elérési útja tartalmazza.Contains the fully qualified path to a folder structure to be included in the Windows PE images. A szövegmező alapértelmezett értéke üres.The default value for the text box is empty.
  Egyéni háttér bitkép fájlCustom background bitmap file Konfigurálja az ideiglenes terület méretét megabájtban; kiválaszthatja a érték 32, 64, 128, 256, vagy 512 MB.Configures the size of the scratch space in megabytes; you can select a value of 32, 64, 128, 256, or 512 MB. Az alapértelmezett érték 32.The default value is 32.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Konfigurálja a központi telepítési megosztás tulajdonságainak Windows PE x64 összetevők lapConfigure the Deployment Share Properties Windows PE x64 Components Tab

A munkaterületi megosztás tulajdonságainak tárolja a Windows PE x64 összetevők lapon többnyire vannak konfigurálva, amikor az új telepítési megosztás varázslót futtatja.The deployment share properties stored on the Windows PE x64 Components tab are mostly configured when you run the New Deployment Share Wizard.

A Windows PE x64 összetevők lap konfigurálásaTo configure the Windows PE x64 Components tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve).In the details pane, click deployment_share (where deployment_share is the name of the deployment share).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A telepítési_megosztás_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol telepítési_megosztás_neve a konfigurálni kívánt központi telepítési megosztás neve).The deployment_share Properties dialog box opens (where deployment_share is the name of the deployment share you want to configure).

 5. Az a Windows PE x86 összetevők fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 29 szerepel, majd OK.On the Windows PE x86 Components tab, configure the settings listed in Table 29 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 29.Table 29. Konfigurációs beállítások a Windows PE x64 központi telepítési megosztás tulajdonságainak összetevők lapConfiguration Settings on the Windows PE x64 Components Tab of Deployment Share Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  Profil kiválasztásaSelection profile Az illesztőprogramok és a választott kijelölés profilon alapuló Windows PE-lemezképek szereplő csomagok kijelöléseSelects the device drivers and packages to be included in the Windows PE images based on the selection profile you choose. Az alapértelmezett érték összes illesztőprogramok és csomagok.The default value is All Drivers and Packages. Kijelölés profilokkal kapcsolatos további információkért lásd: kijelölés profilok kezelése.For more information about selection profiles, see Manage Selection Profiles.
  A kiválasztott illesztőprogram-csoport összes illesztőprogramot tartalmazzaInclude all drivers from the selected driver group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló összes eszközillesztőt szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása a kijelölés profil mezőbe.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all the device drivers in the selection profile specified in the Selection profile box.
  Csak a következő típusú illesztőprogramokatInclude only drivers of the following types Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló csak az illesztőprogramokat tartalmazza a megadott kiválasztási profilban megadott az alábbi jelölőnégyzeteket:Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include only the device drivers in the chosen selection profile that are specified in the following check boxes:

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes illesztőprogram- Include all network drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes video-illesztőprogram- Include all video drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes háttértár-illesztőprogramok- Include all mass storage drivers in the selected group

  -Tartalmazza a kiválasztott csoportban lévő összes rendszer-illesztőprogramok- Include all system-class drivers in the selected group
  A kiválasztott csoportban lévő összes hálózati illesztőprogram tartalmazzaInclude all network drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló ahhoz, hogy minden hálózati illesztőprogramok szerepeljen a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all network drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza az összes hálózati illesztőprogramok megadott kijelölés profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all network drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes hálózati illesztőprogramokat a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all network drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes video-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all video drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló összes video-illesztőprogramok szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all video drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden video-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all video drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes video-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all video drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes háttértár-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all mass storage drivers in the selected group Válassza ki a központi telepítési megosztás varázsló összes háttértár-illesztőprogramok szerepeljenek a megadott kiválasztási profil konfigurálása.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all mass storage drivers in the chosen selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden háttértár-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all mass storage drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Bejelölve, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes háttértár-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all mass storage drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select include only drivers of the following types.
  A kiválasztott csoportban lévő összes rendszer-illesztőprogramok tartalmazzaInclude all system-class drivers in the selected group Ezzel a beállítással a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza az összes rendszer-osztály-illesztőprogramok a kijelölés profilt választott.Select to configure the Update Deployment Share Wizard to include all system-class drivers in chosen the selection profile. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmaz minden rendszer-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes all system-class drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem fog tartalmazni az összes rendszer-illesztőprogramok a megadott kiválasztási profil a kijelölés profil párbeszédpanel a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include all system-class drivers in the selection profile specified in the Selection profile box in the Windows PE images

  A jelölőnégyzet be van jelölve, csak ha csak a következő típusú illesztőprogramokat.This check box is enabled only if you select Include only drivers of the following types.
  ADOADO Válassza ki a választható ADO-összetevők hozzáadása a Windows PE-lemezképek.Select to add the optional ADO components to the Windows PE images. Ezek az összetevők szükségesek SQL Server-adatbázisok, például az MDT-adatbázis eléréséhez.These components are necessary for accessing SQL Server databases, such as the MDT DB. Ha ezt a jelölőnégyzetet:If this check box is:

  -Jelölve, a ADO összetevők adódnak hozzá a Windows PE-lemezképek- Selected, the ADO components are added to the Windows PE images

  -Üres, a ADO összetevők nem lettek hozzáadva a Windows PE-lemezképek- Cleared, the ADO components are not added to the Windows PE images
  Választható: több betűtípusOptional Fonts Használhatja a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza a következő betűtípusok konfigurálására:Use to configure the Update Deployment Share Wizard to include the following fonts:

  -Kínai (ZH-CN)- Chinese (ZH-CN)

  -Kínai (ZH-HK)- Chinese (ZH-HK)

  -Kínai (ZH-TW)- Chinese (ZH-TW)

  – Japán (JA-JP)- Japanese (JA-JP)

  -Koreai (KO-KR)- Korean (KO-KR)

  Az LTI módú központi telepítés a Windows Server-lemezképekben végrehajtásakor, ha a telepítési fájl áll, japán, koreai vagy kínai, adja hozzá ezek betűtípusok.Add these fonts when performing an LTI deployment of Windows Server images when the Setup files are Japanese, Korean, or Chinese. Ha a megfelelő betűtípus jelölőnégyzetet:If the check box for a corresponding font is:

  -Jelölve, a központi telepítési megosztás varázsló tartalmazza a betűtípus a Windows PE-lemezképek- Selected, the Update Deployment Share Wizard includes the font in the Windows PE images

  -Üres, a központi telepítési megosztás varázsló nem tartalmazza a betűtípus a a Windows PE-lemezképek- Cleared, the Update Deployment Share Wizard will not include the font in the Windows PE images

  Betűtípusok hozzáadása Windows PE rendszerindító lemezképekhez növeli a képek méretét.Adding fonts to Windows PE boot images increases the size of the images. Csak akkor, ha szükséges, adjon hozzá betűtípusok.Add fonts only if necessary.

  A központi telepítési megosztás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The deployment share configuration settings are saved, and the deployment share appears in the details pane of the Deployment Workbench.

A központi telepítési megosztás másolásaCopy a Deployment Share

Telepítési megosztások helyi vagy hálózati megosztott mappákban.Deployment shares are local or network shared folders. Hogy egy központi telepítési megosztás e fájlmásolási folyamat használatával, mint a Windows Intéző egy példányát.You can make a copy of a deployment share using any file-copy process, such as in Windows Explorer. Ha a központi telepítési megosztás egy másik számítógépre, győződjön meg arról, hogy a mappa megosztása-e a megfelelő engedélyekkel.When copying a deployment share to another computer, ensure that you share the folder with the appropriate permissions.

A központi telepítési megosztás másolása után nyissa meg a központi telepítési munkaterület.After you copy the deployment share, open it in the Deployment Workbench. Telepítési megosztások megnyitása kapcsolatos további információkért lásd: nyisson meg egy létező központi telepítési megosztás a központi telepítési munkaterület.For more information about opening deployment shares, see Open an Existing Deployment Share in the Deployment Workbench.

Zárja be a megosztás a központi telepítési munkaterületClose a Deployment Share in the Deployment Workbench

Megjegyzés

A központi telepítési megosztás bezárása nem távolítsa el a helyi vagy hálózati megosztott mappába vagy törli a tartalmát a helyi vagy hálózati megosztott mappából: Csak a központi telepítési megosztás eltávolítja a központi telepítési megosztásait tartalmazó csomópont a központi telepítési munkaterület központi telepítési megosztások listája.Closing a deployment share does not remove the local or network shared folder or delete the contents of the local or network shared folder: It only removes the deployment share from the list of deployment shares in the Deployment Shares node in the Deployment Workbench.

Zárja be a meglévő telepítés osztja meg a központi telepítési munkaterület használatával a Bezárás megosztás művelet.Close existing deployment shares in the Deployment Workbench using the Close Deployment Share action. Indítsa el a Bezárás megosztás műveletet hajt végre az alábbi műveletek közül:Start the Close Deployment Share action by performing one of the following tasks:

 • Kattintson a jobb gombbal a központi telepítési megosztás, és kattintson Bezárás központi telepítési megosztás.Right-click the deployment share, and then click Close Deployment Share.

 • A központi telepítési megosztás kattintson, majd a művelet menüben kattintson a Bezárás központi telepítési megosztás.Click the deployment share, and then, from the Action menu, click Close Deployment Share.

 • Kattintson a központi telepítési megosztás, és kattintson a Műveletek ablaktáblában kattintson az Bezárás központi telepítési megosztás.Click the deployment share, and then, in the Actions pane, click Close Deployment Share.

A központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás frissítéseUpdate a Deployment Share in the Deployment Workbench

A központi telepítési megosztás frissítése hoz létre a Windows PE rendszerindító lemezképeket (WIM- és ISO-fájlok) LTI módú központi telepítés indításához szükséges.Updating a deployment share creates the Windows PE boot images (WIM and ISO files) necessary to start LTI deployment.

A központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás frissítéseTo update a deployment share in the Deployment Workbench
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a telepítési_megosztás_neve, majd a Műveletek ablaktáblában kattintson frissítés központi telepítési megosztás (ahol telepítési_megosztás_neve az üzemelő példány neve frissíti a megosztás).In the details pane, click deployment_share, and then in the Actions pane, click Update Deployment Share (where deployment_share is the name of the deployment share you want to update).

  A központi telepítési megosztás varázsló elindul.The Update Deployment Share Wizard starts.

 4. Végezze el a központi telepítési megosztás varázsló használatával információi tábla 30.Complete the Update Deployment Share Wizard using the information in Table 30. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 30.Table 30. A központi telepítési megosztás varázsló befejezése információiInformation for Completing the Update Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ParaméterekOptions a.a. A követelmények alapján a következő lehetőségek közül:Select one of the following options based on your requirements:

  -Optimalizálásához a rendszerindító lemezkép frissítése a folyamat.- Optimize the boot image updating process. Ez a beállítás konfigurálása a frissítés telepítési megosztás varázsló a képfájlok meglévő verzióinak frissítése.This option configures the Update Deployment Share Wizard to update existing versions of the image files. Válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, a rendszerindító lemezképek frissítéséhez szükséges idő csökkentése érdekében.Select this option when you want to reduce the amount of time required to update the boot images. Általában ez a folyamat-nál kevesebb időt vesz igénybe a teljesen újragenerálja a rendszerindító lemezképek lehetőséget.Typically, this process takes less time than the Completely regenerate the boot images option.

  Bejelölésével opcionálisan megadhatja a visszanyeréséhez eltávolított vagy módosított tartalmat használják a rendszerindító lemezkép tartalom tömörítése melletti jelölőnégyzetet, hogy a rendszerindító lemezképek méretének csökkentése érdekében.You can optionally select the Compress the boot image contents to recover space used by removed or modified content check box to reduce the size of the boot images. Az idő múlásával hozzáadása és eltávolítása (például olyan illesztőprogramok, összetevők vagy csomagok) folyamatán növelheti a Windows PE-lemezkép mérete.Over time, the process of adding and removing content (such as drivers, components, and packages) can increase the size of the Windows PE image. A beállítás engedélyezése csökkenti a lemezkép mérete az aktuális tartalom minimális.Selecting this option reduces the image size to the minimum for the current content. Azonban is megnövelheti a lemezképek létrehozásához szükséges időt.However, it may also increase the time required to generate the images.

  -A rendszerindító lemezképek teljesen újragenerálja.- Completely regenerate the boot images. Ez a beállítás konfigurálása a központi telepítési megosztás varázsló a képfájlok új verzió létrehozásához.This option configures the Update Deployment Share Wizard to create a new version of all the image files. Válassza ezt a beállítást, ha az új létrehozását kényszeríteni kívánja.Select this option when you want to force the creation of new images. A folyamat eltarthat hosszabb, mint a optimalizálhatja a rendszerindító lemezkép frissítése a folyamat lehetőséget.This process can take longer than the Optimize the boot image updating process option.

  Alapértelmezés szerint a optimalizálhatja a rendszerindító lemezkép frissítése a folyamat beállítás és a visszanyeréséhez eltávolított vagy módosított tartalmat használják a rendszerindító lemezkép tartalom tömörítése jelölőnégyzet nincs bejelölve.By default, the Optimize the boot image updating process option is selected and the Compress the boot image contents to recover space used by removed or modified content check box is cleared.

  b.b. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek mezőbe, majd kattintson a következő.Review the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattinthat mentése kimeneti a varázsló a kimeneti fájlba menti.You can click Save Output to save the output of the wizard to a file. Is parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.You can also click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  A központi telepítési munkaterület elindul, a központi telepítési megosztás frissítése, és hozza létre a aLiteTouchPE_x86.isoésLiteTouchPE_x86.wimfájlokat(32bitescélszámítógépekesetén)vagyaLiteTouchPE_x64.isoésLiteTouchPE_x64.wimfájlokat(64bitescélszámítógépekesetén)telepítési_megosztás_neve\Boot mappában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás használt hálózati megosztott mappában) a konfigurációs beállítások alapján a Windows PE x86 beállítások és Windows PE x64 beállítások lapokon.The Deployment Workbench starts updating the deployment share and creates the LiteTouchPE_x86.iso and LiteTouchPE_x86.wim files (for 32-bit target computers) or LiteTouchPE_x64.iso and LiteTouchPE_x64.wim files (for 64-bit target computers) in the deployment_share\Boot folder (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share) based on the configuration settings on the Windows PE x86 Settings and Windows PE x64 Settings tabs.

Megjegyzés

Szükség esetén hozzon létre egy rendszerindításra alkalmas eszköz, például egy USB flash Meghajtón vagy USB merevlemezt, az ISO-fájlból, hogy elindíthatja a célszámítógépen az eszközről a hozzon létre rendszerindító eszköz az mdt Eszközkészlet rendszerindító lemezképeit.Optionally, create a bootable device, such as a UFD or USB hard disk, from the ISO file so that you can start the target computer from the device as described in Create Bootable Devices from MDT Boot Images.

Rendszerindító eszköz az mdt Eszközkészlet rendszerindító lemezképek létrehozásaCreate Bootable Devices from MDT Boot Images

Egy rendszerindító eszközt (például egy USB flash Meghajtón vagy egy USB-merevlemezt) használ a számítógépek indítása legtöbbször gyorsabb és könnyebb, mint a Windows-telepítési szolgáltatások vagy a CD-t használó számítógépek indítása.Starting destination computers using a bootable device (such as a UFD or a USB hard disk) is often quicker and easier than starting computers using Windows Deployment Services or CDs.

Megjegyzés

A célszámítógép támogatniuk kell az eszközről, ezt a módszert a célszámítógépek indítása a rendszerindítást.The target computer must support booting from the device to use this method of starting target computers.

A rendszerindító USB flash Meghajtó létrehozásaTo create a bootable UFD
 1. A Windows 7 vagy újabb operációs rendszert futtató számítógépen helyezze be az USB flash Meghajtón vagy USB merevlemez.On a computer running Windows 7 or later operating system, insert the UFD or USB hard disk.

 2. Futtatás Diskpart.exe, és írja be a parancsot lista lemez meg az eszközhöz társított lemez számát.Run Diskpart.exe, and type the command list disk to determine the disk number associated with the device.

 3. Adjon meg a következő parancsokat, ahol N az a lemez számát, az előző lépésben azonosított:Input the following commands, where N is the disk number identified in the previous step:

  • Válassza ki a lemezt Nselect disk N

  • cleanclean

  • elsődleges partíciócreate partition primary

  • Válassza ki a partíció 1select partition 1

  • activeactive

  • fs formázása = fat32format fs=fat32

  • assignassign

  • exitexit

 4. Másolja a LiteTouchPE_x86.iso (a 32 bites célszámítógépek esetén) vagy (a 64 bites célszámítógépekhez) LiteTouchPE_x64.iso az eszközt az alábbi feladatok elvégzésével:Copy the contents of LiteTouchPE_x86.iso (for 32-bit target computers) or LiteTouchPE_x64.iso (for 64-bit target computers) to the device by performing one of the following tasks:

  • CD-re az ISO-fájl írása, és másolja a tartalmát az eszközre, a parancs segítségével:Burn the ISO file to a CD, and then copy its contents to the device using the command:

   xcopy <d>:\*.* <e>:\*.* /s /e /f 
   

   Ha d a CD-jének illesztőprogram betűjele és e az eszköz meghajtójának betűjele.Where d is the driver letter of the CD and e is the drive letter of the device.

  • Azt is megteheti egy virtuális CD programmal ISO-fájl csatlakoztatása, és másolja a tartalmát az eszközre, a parancs segítségével:Alternatively, mount the ISO file using a virtual CD program, and then copy its contents to the device using the command:

   xcopy <d>:\*.* <e>:\*.* /s /e /f 
   

   Ha d a CD-jének illesztőprogram betűjele és e az eszköz meghajtójának betűjele.where d is the driver letter of the CD and e is the drive letter of the device.

A központi telepítési munkaterület operációs rendszerek konfigurálásaConfiguring Operating Systems in the Deployment Workbench

MDT a központi telepítési munkaterület segítségével kezelheti az operációs rendszerek központilag telepíthető a referencia- és a célként megadott számítógépekre a szervezetében.MDT uses the Deployment Workbench to manage the operating systems that you can deploy to the reference and target computers in your organization. Az operációs rendszerek által a központi telepítési munkaterület konfigurálása:Configure the operating systems in the Deployment Workbench by:

Az operációs rendszer importálnia kell a központi telepítési munkaterületImport an Operating System into the Deployment Workbench

A tábla 31 szereplő beállításokat használó központi telepítési munkaterület operációs rendszerek importálhatja.You can import operating systems into the Deployment Workbench using the options listed in Table 31. Az importálás az operációs rendszer importálása varázsló a központi telepítési munkaterület kezelheti.You manage this import in the Import Operating System Wizard in the Deployment Workbench.

Tábla 31.Table 31. A központi telepítési munkaterület operációs rendszerek importálása beállításaiOptions for Importing Operating Systems into the Deployment Workbench

BeállításOption Ezzel a beállítással egy operációs rendszer importálásaSelect this option to import an operating system from
Teljes készletét forrásfájlokFull set of source files A Windows telepítési adathordozón, például DVD-ről, CD vagy ezzel egyenértékű médiaforrást.Windows distribution media, such as a DVD, CD, or equivalent media source.
Egyéni képfájlCustom image file Egy WIM-lemezképet, korábban rögzített felhasználóiállapot üzembe helyezés esetén általában a referencia-számítógépről.A WIM image that was previously captured for deployment, typically from a reference computer.
Windows-telepítési lemezképekWindows Deployment Services images A Windows-telepítési szolgáltatásokat futtató számítógépek képek.Images that exist on computers running Windows Deployment Services.

Megjegyzés

Mindig importálja az operációs rendszerek operációs rendszer forrásokból, amelyek rendelkeznek a legújabb frissítéseket.Always import operating systems from operating system sources that have the most recent updates. A felügyeleti elérhető és a hálózati forgalom történt, így segít csökkenti, amikor a frissítések alkalmazása a cél operációs rendszer telepítése után.Doing so helps reduces the management effort and network traffic when applying the updates after the target operating system has been deployed.

Indítsa el az operációs rendszer importálása varázsló, az alábbi módszerek egyikének használatával:Start the Import Operating System Wizard using one of the following methods:

Az operációs rendszer importálása a Windows-telepítési adathordozórólImport an Operating System from Windows Distribution Media

Az MDT lehetővé teszi a Windows telepítési adathordozóján, amely a termék DVD-n, CD-n vagy a telepítési fájlokat tartalmazó mappákat tartalmazza a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek importálja.MDT allows you to import operating systems into the Deployment Workbench from Windows distribution media, which includes product DVDs, CDs, or folders containing the distribution files. Az operációs rendszert a központi telepítési munkaterület operációs rendszer importálása varázsló segítségével importálja.Import the operating system using the Import Operating System Wizard in the Deployment Workbench.

Az operációs rendszer importálása a Windows-telepítési adathordozórólTo import an operating system from Windows distribution media
 1. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Operating Systems (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyhez a központi telepítési megosztás neve az operációs rendszer kerül).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (where deployment_share is the name of the deployment share to which the operating system will be added).

 2. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating System.

  Az operációs rendszer importálása varázsló elindul.The Import Operating System Wizard starts.

 3. A tábla 32 információk segítségével operációs rendszer importálása varázsló befejezése.Complete the Import Operating System Wizard using the information in Table 32.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Operációs rendszer típusaOS Type Kattintson a forrásfájlok teljes készletét, és kattintson a következő.Click Full set of source files, and then click Next.
  ForrásSource A forráskönyvtár, típus source_folder (ahol source_folder teljesen minősített elérési útját a mappát, amely tartalmazza az operációs rendszer forrásfájljai), majd Kattintson a következő.In Source directory, type source_folder (where source_folder is the fully qualified path to the folder containing the operating system source files), and then click Next.

  Azt is megteheti kattintson a Tallózás gombra a forrás mappa megkereséséhez.Alternatively, click Browse to find the source folder.
  DestinationDestination A cél könyvtárnév, típus destination_folder (ahol destination_folder a központi telepítési megosztáson található, amely tartalmazza a mappa neve a operációs rendszer forrásfájljai), és kattintson a következő.In Destination directory name, type destination_folder (where destination_folder is the name of the folder in the deployment share that will contain the operating system source files), and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. Az operációs rendszer kerül részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek listáját.The operating system is added to the list of operating systems in the details pane of the Deployment Workbench.

Egy korábban rögzített lemezképét egy referencia-számítógép importálásáhozImport a Previously Captured Image of a Reference Computer

Az MDT lehetővé teszi a referencia-számítógépek korábban rögzített lemezképeket vagy egyéb egyéni lemezképek importálnia kell a központi telepítési munkaterület.MDT allows you to import previously captured images of reference computers or other custom images into the Deployment Workbench. Az operációs rendszert a központi telepítési munkaterület operációs rendszer importálása varázsló segítségével importálja.Import the operating system using the Import Operating System Wizard in the Deployment Workbench.

Az operációs rendszer importálása egy korábban rögzített lemezképét egy referencia-számítógépTo import an operating system from a previously captured image of a reference computer
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Operating Systems (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyhez a központi telepítési megosztás neve az operációs rendszer kerül).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (where deployment_share is the name of the deployment share to which the operating system will be added).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating System.

  Az operációs rendszer importálása varázsló elindul.The Import Operating System Wizard starts.

 4. A tábla 33 információk segítségével operációs rendszer importálása varázsló befejezése.Complete the Import Operating System Wizard using the information in Table 33.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Operációs rendszer típusaOS Type Kattintson a egyéni képfájl, és kattintson a következő.Click Custom image file, and then click Next.
  ForrásSource A forrásfájl, típus source_file (ahol source_file a WIM-lemezkép az operációs rendszer forrásfájlokat tartalmazó fájl teljes elérési útja), és kattintson a Következő.In Source file, type source_file (where source_file is the fully qualified path to the WIM image file containing the operating system source files), and then click Next.

  Másik lehetőségként kattintson Tallózás található a forrás WIM-lemezképet.Alternatively, click Browse to find the source WIM image.
  A telepítőSetup Válassza ki a követelmények alapján az alábbi lehetőségek közül, és kattintson a következő:Select one of the following options based on your requirements, and then click Next:

  -Telepítési fájlok esetén nem szükséges.- Setup files are not needed. Válassza ezt a beállítást, ha nincs telepítőfájljainak olyan lemezképhez van szükség.Select this option when no Setup files are needed for an image.

  -Másolása a Windows 7, Windows Server 2008 R2 vagy újabb telepítőfájljainak a megadott elérési út.- Copy Windows 7, Windows Server 2008 R2, or later setup files from the specified path. Válassza ezt a beállítást, a telepítési fájlok másolása egy mappát, amely tartalmazza a Windows-telepítési fájlokat, ha ezeket a fájlokat egy másik operációs rendszerben a központi telepítési munkaterület nem érhetők el.Select this option to copy the Setup files from a folder containing the Windows setup files when those files are not available in another operating system in the Deployment Workbench. A telepítő forráskönyvtár, adja meg, vagy kattintson Tallózás a a telepítési fájlokat tartalmazó mappa megkereséséhez.In Setup source directory, type or click Browse to find the folder containing the Setup files.

  Az alapértelmezett beállítás telepítő és a Sysprep fájlok nem szükségesek.The default option is Setup and Sysprep files are not needed.
  DestinationDestination A cél könyvtárnév, típus destination_folder (ahol destination_folder a központi telepítési megosztáson található, amely tartalmazza a mappa neve a operációs rendszer forrásfájljai), és kattintson a következő.In Destination directory name, type destination_folder (where destination_folder is the name of the folder in the deployment share that will contain the operating system source files), and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. Az operációs rendszer kerül részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek listáját.The operating system is added to the list of operating systems in the details pane of the Deployment Workbench.

  Próbál importálni egy egyéni lemezképet, amely nem rendelkezik a kiadás Azonosítóját, ha a varázsló a következő hiba miatt sikertelen:If you attempt to import a custom image that does not have an Edition ID, the wizard fails with an error similar to the following:

Setup failed applying image F:\Deploy\Operating Systems\W2K8R2RTM\W2K8R2RTM.wim, rc = 31 
ZTI ERROR – Non-zero return code by LTIApply, rc = 31. 

A probléma megoldásához vegye fel a kiadás Azonosítóját a kép a következő parancs futtatásával (ahol edition_id van a megfelelő SKU-ID, az eredeti gyári lemezképről, vagy a Windows ADK meghatározott fájl a WIM-fájl neve new_image_name új lemezkép neve, és new_image_description a kép új leírása):To resolve this issue, add an Edition ID to the image by running the following command (where edition_id is the appropriate SKU ID as defined in the original factory image or in the Windows ADK, wim_file is the name of the WIM file, new_image_name is the new image name, and new_image_description is the new description for the image):

imagex /flags <edition_id> /info <wim_file> 1 <new_image_name> <new_image_description> 
Az operációs rendszer importálása egy meglévő Windows-telepítési szolgáltatások rendszerképImport an Operating System from an Existing Windows Deployment Services Image

Az MDT lehetővé teszi a Windows-telepítési szolgáltatások meglévő WIM-lemezképet importálja a központi telepítési munkaterület.MDT allows you to import existing WIM images in Windows Deployment Services into the Deployment Workbench. Az operációs rendszert a központi telepítési munkaterület operációs rendszer importálása varázsló segítségével importálja.Import the operating system using the Import Operating System Wizard in the Deployment Workbench.

Az operációs rendszer importálása egy meglévő lemezképet Windows-telepítési szolgáltatásokTo import an operating system from an existing image in Windows Deployment Services
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Operating Systems (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyhez a központi telepítési megosztás neve az operációs rendszer kerül).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Operating Systems (where deployment_share is the name of the deployment share to which the operating system will be added).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási operációs rendszer.In the Actions pane, click Import Operating System.

  Az operációs rendszer importálása varázsló elindul.The Import Operating System Wizard starts.

 4. A tábla 34 található információk segítségével operációs rendszer importálása varázsló befejezése.Complete the Import Operating System Wizard using the information in Table 34.

  Tábla 34.Table 34. Információ az operációs rendszer importálása varázsló befejezéseInformation for Completing the Import Operating System Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Operációs rendszer típusaOS Type Kattintson a egyéni képfájl, és kattintson a következő.Click Custom image file, and then click Next.
  WDS ServerWDS Server A kiszolgálónév, típus kiszolgáló_neve (ahol kiszolgáló_neve a meglévő WIM-lemezképet tartalmazó Windows-telepítési kiszolgáló neve), és kattintson a Tovább.In Server name, type server_name (where server_name is the name of the Windows Deployment Services server that contains the existing WIM images), and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy kattintson a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer importálása varázsló befejezése.The Import Operating System Wizard finishes. Az operációs rendszer hozzáadódik a részleteket tartalmazó ablaktáblán operációs rendszerek listája, de nem a központi telepítési megosztás másolja.The operating system is added to the list of operating systems in the details pane but is not is copied to the deployment share. A központi telepítési munkaterület elhagyja az operációs rendszer lemezképét a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálón, de a kép az LTI most érhető el.The Deployment Workbench leaves the operating system image on the Windows Deployment Services server, but the image is now available to LTI.

A központi telepítési munkaterület operációs rendszer tulajdonságainak megtekintéseView Operating System Properties in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület használatával megtekintheti az operációs rendszer tulajdonságai az operációs rendszer csomópont alatt a tulajdonságok leírt műveletek elem tulajdonságainak megtekintése a központi telepítési munkaterület.You view operating system properties beneath the Operating System node in the Deployment Workbench using the Properties actions as described in View Item Properties in the Deployment Workbench.

Tábla 35 a konfigurációs beállításokat sorolja fel a általános fülre az operációs rendszer tulajdonságok párbeszédpanel bezárásához és az egyes beállítások leírása.Table 35 lists the configuration settings on the General tab of the operating system Properties dialog box and provides a description of each setting.

Megjegyzés

A konfigurációs beállítások a általános lapon fel van töltve, amikor az operációs rendszer importálja, és csak a operációs rendszer neve módosítható.The configuration settings on the General tab are populated when you import the operating system, and only the Operating system name can be modified. Egyéb beállítások nem módosíthatók.No other settings can be modified.

BeállításSetting LeírásDescription
Operációs rendszer neveOperating system name Az operációs rendszer neve tartalmaz – például a Windows 8 ENTERPRISE a Windows 8 x64 install.wim.Contains the name of the operating system—for example, Windows 8 ENTERPRISE in Windows 8 x64 install.wim.
LeírásDescription Az operációs rendszer leírása tartalmazza – például a Windows 8 ENTERPRISE.Contains the description of the operating system—for example, Windows 8 ENTERPRISE.
Operációs rendszer típusaOS type Az operációs rendszer típusát tartalmaz – például a Windows-lemezkép-alapú telepítő.Contains the type of operating system—for example, Windows Image-based Setup.
PlatformPlatform Az operációs rendszer a processzorarchitektúrát tartalmaz – például x64.Contains the processor architecture of the operating system—for example, x64.
Languages(s)Languages(s) A nyelvet, az operációs rendszer részét tartalmaz – például en-US.Contains the languages included in the operating system—for example, en-US.
A telepítő tartalmazzaIncludes Setup Tartalmaz igaz vagy hamis, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszer tartalmazza-e a telepítés végrehajtásához szükséges fájlokat.Contains True or False, which indicates whether the operating system includes the files necessary to perform setup.
PathPath Az operációs rendszer központi telepítési megosztás gyökeréhez viszonyítva elérési útvonalát tartalmazza.Contains the path to the operating system relative to the root of the deployment share.
KépfájlImage file Az operációs rendszer központi telepítési megosztás gyökeréhez viszonyítva elérési útját és nevét tartalmazza.Contains the path and file name of the operating system relative to the root of the deployment share.
LemezképindexImage index Azt jelzi, a kép indexét numerikus értéket tartalmaz – például 1.Contains a numeric value that indicates the image index for the image—for example, 1.
Kép neveImage name A lemezkép neve tartalmaz – például a Windows 8 ENTERPRISE.Includes the image name—for example, Windows 8 ENTERPRISE.
A kép mérete (MB)Image size (MB) A kép mérete (MB) méretet tartalmaz – például 7921 azt jelzi, 7,921 MB vagy 7.921 GB.Contains the size of the image in megabytes—for example, 7921 indicates 7,921 MB, or 7.921 GB.
HALHAL A kép HAL típust tartalmaz – például acpiapic.Contains the HAL type for the image—for example, acpiapic.

Másolja az operációs rendszer a központi telepítési munkaterületCopy an Operating System in the Deployment Workbench

Másolja és illessze be az operációs rendszerek és az operációs rendszer csomópont alatt mappák a központi telepítési munkaterület használatával a másolási és illessze be leírt műveletek elemek másolása a központi telepítés Munkaterület.Copy and paste operating systems and folders beneath the Operating System node in the Deployment Workbench using the Copy and Paste actions as described in Copy Items in the Deployment Workbench.

Helyezze át az operációs rendszer a központi telepítési munkaterületMove an Operating System in the Deployment Workbench

Helyezze át az operációs rendszerek és a központi telepítési munkaterület használata az operációs rendszer csomópont alatt mappák a Kivágás és Beillesztés leírt műveletek elemek áthelyezése a központi telepítési munkaterület .Move operating systems and folders beneath the Operating System node in the Deployment Workbench using the Cut and Paste actions as described in Move Items in the Deployment Workbench.

Nevezze át a központi telepítési munkaterület operációs rendszerRename an Operating System in the Deployment Workbench

Operációs rendszerek és a központi telepítési munkaterület használata az operációs rendszer csomópont alatt mappák nevezze át a átnevezése művelet leírtak elemek nevezze át a központi telepítési munkaterület.Rename operating systems and folders beneath the Operating System node in the Deployment Workbench using the Rename action as described in Rename Items in the Deployment Workbench.

Törölje a központi telepítési munkaterület operációs rendszerDelete an Operating System from the Deployment Workbench

Operációs rendszerek és a központi telepítési munkaterület törlése kijelölt elemek varázsló segítségével leírtak szerint az operációs rendszer csomópont alatt mappák elemek törlése az a központi telepítési munkaterület.Delete operating systems and folders beneath the Operating System node in the Deployment Workbench using the Delete Selected Items Wizard as described in Delete Items from the Deployment Workbench. A törlés kiválasztott elemek varázsló lehetővé teszi a törlést egyes operációsrendszer-fájlok vagy a teljes mappájának a struktúrája.The Delete Selected Items Wizard allows deletion of individual operating system files or entire folder structures.

Mappák kezelése a központi telepítési munkaterület operációs rendszerekManage Folders for Operating Systems in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület operációs rendszerek hierarchikus csoportok létrehozásához az operációs rendszerek csomópont alatt mappák kezelheti.You can manage folders beneath the Operating Systems node in the Deployment Workbench to create hierarchical groupings of operating systems. További információt:For more information on:

Alkalmazások konfigurálása a központi telepítési munkaterületConfiguring Applications in the Deployment Workbench

Az MDT a szervezet a referencia- és a célként megadott számítógépekre telepített alkalmazások kezelésére a központi telepítési munkaterület használ.MDT uses the Deployment Workbench to manage the applications deployed to the reference and target computers in your organization. A központi telepítési munkaterület által az alkalmazások konfigurálása:Configure the applications in the Deployment Workbench by:

Hozzon létre egy új alkalmazást a központi telepítési munkaterületCreate a New Application in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület a tábla 36 felsorolt lehetőségek egyikének használatával hozhatók létre új alkalmazások.You can create new applications in the Deployment Workbench using one of the options listed in Table 36. Operációs rendszerek importálja a központi telepítési munkaterület az új alkalmazás varázsló segítségével.You import operating systems into the Deployment Workbench using the New Application Wizard.

Tábla 36.Table 36. Új alkalmazások létrehozására vonatkozó beállításokOptions for Creating a New Application

BeállításOption Válassza ezt a beállítást, az alkalmazás létrehozása soránSelect this option to create an application when
Alkalmazás forrásfájlokApplication with source files Az alkalmazás forrásfájljait nem állnak rendelkezésre a célszámítógépre, az operációs rendszer build telepítésekor, vagy ha azok szabható testre.The application source files are not available to the destination computer when installing the operating system build or when they must be customized. Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás másol át a megosztást, és a telepítési folyamat telepíti az alkalmazást a központi telepítési megosztáson.When you select this option, the application files are copied to the deployment share, and the deployment process installs the application from the deployment share.
Alkalmazás forrásfájlok nélkül vagy a hálózaton belül valahol máshol találhatóApplication without source files or elsewhere on the network Az alkalmazás forrásfájljait érhetők el az operációs rendszer build telepítése során, vagy szeretne futtatni egy parancsot, amelyhez nincs alkalmazás forrásfájljait.The application source files are available during installation of the operating system build or to run a command that requires no application source files. Ezt a beállítást, amikor nincs alkalmazás forrásfájljait a központi telepítési megosztás lesz másolva.When you select this option, no application source files are copied to the deployment share. Ehelyett a központi telepítést a hálózaton lévő más helyről telepíti az alkalmazást.Instead, the deployment process installs the application from another location on the network.
Alkalmazás-csomagApplication bundle Egy adott sorrendben telepítendő alkalmazások listáját.A list of applications that you must install in a particular order. Ebben a listában az alkalmazás csomag függőségeinek van megadva, de a csomag maga nem telepít semmit.This list is specified as dependencies for the application bundle, but the bundle itself does not install anything.

Indítsa el az új alkalmazás varázsló a következő módszerek valamelyikével:Start the New Application Wizard using one of the following methods:

A központi telepítési megosztás telepített új alkalmazás létrehozásaCreate a New Application That Is Deployed from the Deployment Share

Az MDT lehetővé teszi a központi telepítési munkaterület az új alkalmazás varázsló segítségével hozzon létre új központilag telepített alkalmazások kerülnek a központi telepítési megosztáson.MDT allows you to use the New Application Wizard in the Deployment Workbench to create new applications that are deployed from the deployment share. Az új alkalmazás varázsló másolja a forrásfájlokat az ilyen típusú alkalmazások megosztáshoz.The New Application Wizard copies source files for this type of applications to the deployment share.

A központi telepítési megosztás telepített új alkalmazás létrehozásaTo create a new application that is deployed from the deployment share
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új alkalmazás.In the Actions pane, click New Application.

  Az új alkalmazás varázsló elindul.The New Application Wizard starts.

 4. A varázsló új alkalmazás tábla 37 információk segítségével.Complete the New Application Wizard using the information in Table 37.

  Tábla 37.Table 37. Információk az új alkalmazás-a varázsló befejezéseInformation for Completing the New Application Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Alkalmazás típusaApplication Type Kattintson a forrásfájlok alkalmazás, és kattintson a következő.Click Application with source files, and then click Next.
  RészletekDetails -A Publisher, típus publisher_name (ahol publisher_name az alkalmazás gyártójában neve).- In Publisher, type publisher_name (where publisher_name is the name of the application’s publisher).

  -A alkalmazásnév, típus application_name (ahol application_name az alkalmazás leíró neve).- In Application Name, type application_name (where application_name is the descriptive name of the application).

  -A verzió, típus verzió (ahol verzió az alkalmazás verziója).- In Version, type version (where version is the version of the application).

  -A nyelvi, típus nyelvi (ahol nyelvi megegyezik az alkalmazás).- In Language, type language (where language is the language of the application).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  ForrásSource a.a. A forráskönyvtár, típus source_folder (ahol source_folder teljesen minősített elérési útja az alkalmazás forrásfájljait tartalmazó mappa).In Source directory, type source_folder (where source_folder is the fully qualified path to the folder containing the application source files).

  Másik lehetőségként kattintson Tallózás a forrás mappa megkereséséhez.Alternatively, click Browse to find the source folder.

  b.b. Jelölje be vagy törölje a központi fájlok megosztása másolás helyett Move a követelmények alapján jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select or clear the Move the files to the deployment share instead of copying them check box based on your requirements, and then click Next.

  A jelölőnégyzet határozza meg, hogy a varázsló másolja, vagy áthelyezi az alkalmazás forrásfájljait a központi telepítési megosztás.This check box determines whether the wizard copies or moves the application source files to the deployment share. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a varázsló áthelyezi a forrásfájlok a központi telepítési megosztás- Selected, the wizard moves the source files to the deployment share

  -Üres, a varázsló másolja a forrásfájlokat megosztáshoz- Cleared, the wizard copies the source files to the deployment share

  A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve.By default, this check box is cleared.
  DestinationDestination A adja meg a nevét, annak a könyvtárnak jöjjenek létre, típus destination_folder (ahol destination_folder a mappába a központi telepítési megosztás neve amely tartalmazza az alkalmazás forrásfájljait), és kattintson a következő.In Specify the name of the directory that should be created, type destination_folder (where destination_folder is the name of the folder in the deployment share that will contain the application source files), and then click Next.
  Parancs részleteinek megadásaCommand Details -A parancssori, típus parancssor (ahol parancssor a parancssor futtatásához az alkalmazás, például minden parancssori telepítésének megkezdése Paraméterek).- In Command line, type command_line (where command_line is the command line to be run to start the installation of the application, including any command-line parameters).

  -A munkakönyvtár, típus working_directory (ahol working_directory a mappát a munka kijelölt teljesen minősített vagy relatív elérési útja az alkalmazás könyvtárában).- In Working directory, type working_directory (where working_directory is the fully qualified or relative path for the folder designated as the working directory for the application).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új alkalmazás varázsló befejezése után.The New Application Wizard finishes. Az alkalmazás hozzáadódik a részleteket tartalmazó ablaktáblán, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek listája.The application is added to the list of operating systems in the details pane in the Deployment Workbench.

Hozzon létre egy új alkalmazást, másik hálózati megosztott mappából telepítettCreate a New Application That Is Deployed from Another Network Shared Folder

Az MDT új hálózati megosztott mappából a központi telepítési megosztás eltérő központilag telepített alkalmazások létrehozását teszi lehetővé.MDT allows for the creation of new applications that you deploy from a network shared folder other than the deployment share. Hozzon létre egy új alkalmazást, az új alkalmazás varázsló használata a központi telepítési munkaterület.Create a new application using the New Application Wizard in the Deployment Workbench. Az új alkalmazás varázsló nem másolja a forrásfájlokat az ilyen típusú alkalmazást.The New Application Wizard does not copy the source files for this type of application.

Hálózati megosztott mappából a központi telepítési megosztás kívül terjesztett új alkalmazás létrehozásaTo create a new application that is deployed from a network shared folder other than the deployment share
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új alkalmazás.In the Actions pane, click New Application.

  Az új alkalmazás varázsló elindul.The New Application Wizard starts.

 4. A varázsló új alkalmazás a 38 információk segítségével.Complete the New Application Wizard using the information in Table 38.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Alkalmazás típusaApplication Type Kattintson a forrásfájlok nélkül vagy a hálózaton belül valahol máshol található alkalmazás, és kattintson a következő.Click Application without source files or elsewhere on the network, and then click Next.
  RészletekDetails -A Publisher, típus publisher_name (ahol publisher_name az alkalmazás gyártójában neve).- In Publisher, type publisher_name (where publisher_name is the name of the application’s publisher).

  -A alkalmazásnév, típus application_name (ahol application_name az alkalmazás leíró neve).- In Application Name, type application_name (where application_name is the descriptive name of the application).

  -A verzió, típus verzió (ahol verzió az alkalmazás verziója).- In Version, type version (where version is the version of the application).

  -A nyelvi, típus nyelvi (ahol nyelvi megegyezik az alkalmazás).- In Language, type language (where language is the language of the application).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  Parancs részleteinek megadásaCommand Details -A parancssori, típus parancssor (ahol parancssor a parancssor futtatásához az alkalmazás, például minden parancssori telepítésének megkezdése Paraméterek).- In Command line, type command_line (where command_line is the command line to be run to start the installation of the application, including any command-line parameters).

  -A munkakönyvtár, típus working_directory (ahol working_directory a mappát a munka kijelölt teljesen minősített vagy relatív elérési útja az alkalmazás könyvtárában).- In Working directory, type working_directory (where working_directory is the fully qualified or relative path for the folder designated as the working directory for the application).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új alkalmazás varázsló befejezése után.The New Application Wizard finishes. Az alkalmazás részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek listáját kerül.The application is added to the list of operating systems in the details pane of the Deployment Workbench.

Hozzon létre egy új alkalmazást az alkalmazásfüggőségek telepítéseCreate a New Application for Deploying Application Dependencies

Az MDT központi telepítéséhez csak az alkalmazás telepítése, valamint magának az alkalmazásnak helyett függőségek új alkalmazások létrehozását teszi lehetővé.MDT allows for the creation of new applications used to deploy only the dependencies for an application instead of installing the application itself. Hozzon létre egy új alkalmazást, az új alkalmazás varázsló használata a központi telepítési munkaterület.Create a new application using the New Application Wizard in the Deployment Workbench. Az új alkalmazás varázsló nem másolja a forrásfájlokat megosztáshoz.The New Application Wizard does not copy source files to the deployment share.

Az alkalmazásfüggőségek telepítése új alkalmazás létrehozásaTo create a new application for deploying application dependencies
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új alkalmazás.In the Actions pane, click New Application.

  Az új alkalmazás varázsló elindul.The New Application Wizard starts.

 4. Fejezze be az új alkalmazás varázsló tábla 39 útmutatása szerint.Complete the New Application Wizard by using the information in Table 39.

  Tábla 39.Table 39. Információk az új alkalmazás-a varázsló befejezéseInformation for Completing the New Application Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Alkalmazás típusaApplication Type Kattintson a alkalmazás köteg, és kattintson a következő.Click Application bundle, and then click Next.
  RészletekDetails -A Publisher, típus publisher_name (ahol publisher_name az alkalmazás gyártójában neve).- In Publisher, type publisher_name (where publisher_name is the name of the application’s publisher).

  -A alkalmazásnév, típus application_name (ahol application_name az alkalmazás leíró neve).- In Application Name, type application_name (where application_name is the descriptive name of the application).

  -A verzió, típus verzió (ahol verzió az alkalmazás verziója).- In Version, type version (where version is the version of the application).

  -A nyelvi, típus nyelvi (ahol nyelvi megegyezik az alkalmazás).- In Language, type language (where language is the language of the application).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a mentése kimeneti gombra a varázsló a kimeneti fájlba mentése, vagy a parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.Click Save Output to save the output of the wizard to a file, or click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új alkalmazás varázsló befejezése után.The New Application Wizard finishes. Az alkalmazás részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek listáját kerül.The application is added to the list of operating systems in the details pane of the Deployment Workbench.

Tekintheti meg és konfigurálhatja az alkalmazás a központi telepítési munkaterületView and Configure an Application in the Deployment Workbench

Az alkalmazások csomópont alatt alkalmazások tulajdonságainak megtekintéséhez a központi telepítési munkaterület használatával a tulajdonságok leírt műveletek elem tulajdonságainak megtekintése a központi telepítési munkaterület.View the properties of applications beneath the Applications node in the Deployment Workbench using the Properties actions as described in View Item Properties in the Deployment Workbench. Alkalmazások konfigurálása a központi telepítési munkaterület az alábbi lépések elvégzésével a alkalmazástulajdonságok párbeszédpanel:Configure an application in the Deployment Workbench by performing the following steps in the Application Properties dialog box:

Alkalmazás tulajdonságainak Általános lapján konfigurálásaConfigure the Application Properties General Tab

A tárolt alkalmazástulajdonságok a általános lapon többnyire vannak konfigurálva, az új alkalmazás varázsló a futtatása.The application properties stored on the General tab are mostly configured when the New Application Wizard runs. Az alkalmazás tulajdonságainak frissítéséhez a általános közötti a $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name a központi telepítési munkaterület az alkalmazás neve).Update the application properties on the General tab through the application_name Properties dialog box (where application_name is the name of the application in the Deployment Workbench).

Az Általános lapon, az alkalmazás tulajdonságainak konfigurálásaTo configure the General tab for application properties
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a $application_name (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).In the details pane, click application_name (where application_name is the name of the application to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).The application_name Properties dialog box opens (where application_name is the name of the application to configure).

 5. Az a általános fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 40 szerepel, majd OK.On the General tab, configure the settings listed in Table 40 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 40.Table 40. Az alkalmazás tulajdonságainak Általános lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the General Tab of Application Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  NévName Az alkalmazás megjelenik a központi telepítési munkaterület nevét tartalmazza.Contains the name of the application displayed in the Deployment Workbench. Ha megjelenített név van konfigurálva, ezt az értéket is megjelenik a telepítési varázsló.If Display name is not configured, this value is also displayed in the Deployment Wizard.
  MegjegyzésekComments Az alkalmazással kapcsolatos információkat biztosít.Provides information about the application.
  Megjelenített névDisplay name (Választható) Tartalmazza a telepítési varázsló helyett az érték a megjelenített név neve.(Optional) Contains the name displayed in the Deployment Wizard instead of the value in Name. Ha nincs érték megadva, az értéket neve a telepítési varázsló jelenik meg.If no value is specified, the value in Name is displayed in the Deployment Wizard.
  Rövid névShort name A mappát, amelyben az alkalmazás található nevét tartalmazza.Contains the name of the folder in which the application resides.
  VerzióVersion Az alkalmazás verziószámát tartalmazza.Contains the version number of the application.

  Adja meg a verziószámot ebben a mezőben; nem összevetni a tényleges alkalmazás verziószáma, de tájékoztató jellegűek biztosítja.Enter the version number in this box; it is not validated against the actual application version number but is provided for informational purposes.
  PublisherPublisher Az alkalmazás gyártójában nevét tartalmazza.Contains the name of the application’s publisher.

  Adja meg a kiadó ebben a mezőben; nem összevetni a tényleges alkalmazás verziószáma, de tájékoztató jellegűek biztosítja.Enter the publisher in this box; it is not validated against the actual application version number but is provided for informational purposes.
  nyelvLanguage Az alkalmazás nyelvi tartalmazza.Contains the language of the application.

  Adja meg a nyelvet ebben a mezőben; nem összevetni a tényleges alkalmazás nyelvi, de tájékoztató jellegűek biztosítja.Enter the language in this box; it is not validated against the actual application language but is provided for informational purposes.
  ForráskönyvtárSource directory Konfigurálja a mappát, ahol a forrás alkalmazásfájlok van.Configures the folder in which the source of the application files resides.
  Alkalmazás GUID azonosítójaApplication GUID Az alkalmazás GUID tartalmazza.Contains the GUID for the application.
  Ez az alkalmazás a központi telepítési varázsló elrejtéseHide this application in the Deployment Wizard Válassza ki annak vezérléséhez, ha az alkalmazás megjelenik a telepítési varázsló.Select to control when this application appears in the Deployment Wizard. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a telepítési varázsló nem jelenik meg az alkalmazás.- Selected, the Deployment Wizard will not display this application.

  -Üres, a telepítési varázsló megjeleníti ezt az alkalmazást.- Cleared, the Deployment Wizard displays this application.

  Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.This check box is cleared by default.

  Ez a beállítás is megjelennek a elrejtése részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület oszlopa.This setting is also shown in the Hide column in the details pane of the Deployment Workbench.
  Alkalmazás engedélyezéseEnable this application Válassza ki a szabályozására, ha az alkalmazás más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület rendelkezésére áll-e.Select to control when this application is available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölt, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület képesek az alkalmazás kiválasztása- Selected, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench are able to select this application

  -Üres, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület nem képesek az alkalmazás kiválasztása- Cleared, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench are unable to select this application

  Ez a jelölőnégyzet be van jelölve, alapértelmezés szerint.This check box is selected by default.

  Az alkalmazás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The application configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Alkalmazás tulajdonságainak Részletek lapján konfigurálásaConfigure the Application Properties Details Tab

Az alkalmazás konfigurációs beállításainak tárolása a részletek lapon kezdetben vannak konfigurálva, az új alkalmazás varázsló a futtatása.The application configuration settings stored on the Details tab are initially configured when the New Application Wizard runs. Az alkalmazás tulajdonságainak frissítéséhez a részletek közötti a $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name a központi telepítési munkaterület az alkalmazás neve).Update the application properties on the Details tab through the application_name Properties dialog box (where application_name is the name of the application in the Deployment Workbench).

A részleteket tartalmazó lapot az alkalmazás tulajdonságainak konfigurálásaTo configure the Details tab for application properties
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a $application_name (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).In the details pane, click application_name (where application_name is the name of the application to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).The application_name Properties dialog box opens (where application_name is the name of the application to configure).

 5. Az a részletek fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 41 szerepel, majd OK.On the Details tab, configure the settings listed in Table 41 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 41-es.Table 41. Alkalmazás tulajdonságainak Részletek lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Details Tab of Application Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  Alkalmazás-csomagApplication bundle Ezzel a beállítással a alkalmazásfüggőségek telepítendő alkalmazást, de nem az alkalmazás.Select to configure the application to install application dependencies but not the application. A más elérhető lehetőség az megszokott alkalmazástelepítési.The other available option is Standard application.
  Standard szintű alkalmazásokStandard application Ezzel a beállítással az alkalmazás forrásfájljait tároló, a parancssor és más ezen a lapon szereplő beállítások egy szabványos alkalmazás. A más elérhető lehetőség az alkalmazás köteg.Select to configure the application to be a standard application that has source files, a command line, and other options listed on this tab. The other available option is Application bundle.
  Csendes telepítési parancsQuiet install command Konfigurálja a parancssor egy felügyelet nélküli vagy csendes, telepítéshez az alkalmazás futtatásához.Configures the command line to run for performing an unattended, or quiet, installation of the application. A szövegmező engedélyezve van, kattintson a megszokott alkalmazástelepítési lehetőséget.This text box is enabled only when you select the Standard application option.
  MunkakönyvtárWorking directory Konfigurálja az alkalmazás a munkakönyvtárat, és csak akkor, ha a kiválasztott megszokott alkalmazástelepítési.Configures the working directory of the application and is enabled only when you select Standard application.
  Távolítsa el a beállításkulcs neveUninstall registry key name Konfigurálja a beállításkulcsot HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, felhasznált annak meghatározásához, hogy az alkalmazás már telepítve van a célszámítógépen.Configures the registry subkey HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, used to determine whether the application is already installed on the target computer. Az MDT az alkulcs jelenlétét észleli, ha azt feltételezi, hogy az alkalmazás már telepítve van-e, és átugorja az alkalmazás és a függőségek telepítése.If MDT detects the presence of the subkey, it assumes that the application is already installed and skips the installation of the application and any dependencies. A szövegmező engedélyezve van, csak akkor, amikor kiválaszt megszokott alkalmazástelepítési.This text box is enabled only when you select Standard application.
  Ez az alkalmazás telepítése után indítsa újra a számítógépetReboot the computer after installing this application Ezzel a beállítással az alkalmazás telepítése után indítsa újra a célszámítógép az MDT központi telepítési folyamatának.Select to configure the MDT deployment process to restart the target computer after installing this application. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -A cél számítógép újraindul választja, az alkalmazás telepítése után- Selected, the target computer restarts after installing the application

  -Üres, a célszámítógép nem indítja újra az alkalmazás telepítése után- Cleared, the target computer will not restart after installing the application

  Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.This check box is cleared by default.
  Ez bármilyen platformon futtathatóThis can run on any platform Ezzel a beállítással az alkalmazás futtatásához támogatott 32 bites vagy 64 bites Windows operációs rendszereken.Select to configure the application to run on any supported 32-bit or 64-bit Windows operating system. A más elérhető lehetőség az Ez csak a megadott ügyfél platformokon futtatható.The other available option is This can run only on the specified client platforms.
  Ez csak a megadott ügyfél platformokon futtathatóThis can run only on the specified client platforms Ezzel a beállítással az alkalmazás futtatásához támogatott 32 bites vagy 64 bites Windows operációs rendszereken.Select to configure the application to run on any supported 32-bit or 64-bit Windows operating system. A más elérhető lehetőség az Ez bármilyen platformon futtatható.The other available option is This can run on any platform.

  Az alkalmazás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The application configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Az alkalmazás tulajdonságai függőségek lapjának konfigurálásaConfigure the Application Properties Dependencies Tab

Az MDT ellenőrzi az alkalmazás telepítése előtt egy alkalmazás függőségeit.MDT checks the dependencies of an application before installing the application. Ehhez hasonlóan az MDT biztosítja, hogy az összes alkalmazás függősége telepítve van-e az alkalmazás telepítése előtt.Similarly, MDT ensures that all application dependencies are installed before installing the application.

Megjegyzés

Alkalmazás függősége telepítve van, még akkor is, ha nem adja a függőségeket külön-külön az alkalmazásból.Application dependencies are installed even if you do not select the dependencies separately from the application. Alkalmazásfüggőség is, bármely CustomSettings.ini vagy az MDT DB definiált szabályok felülbírálása.Also, application dependencies override any rules defined in CustomSettings.ini or in the MDT DB.

Ha egynél több alkalmazás függőséget, konfigurálhatja a sorrendet, amelyben a függősége telepítve van, ezzel biztosítva, hogy a függősége telepítve van-e meghatározott sorrendben.When you define more than one application dependency, you can configure the order in which the dependencies are installed, thereby ensuring that the dependencies are installed in a specific order. Az alkalmazás tulajdonságainak frissítéséhez a függőségek közötti a $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name a központi telepítési munkaterület az alkalmazás neve).Update the application properties on the Dependencies tab through the application_name Properties dialog box (where application_name is the name of the application in the Deployment Workbench).

A Függőségek lap az alkalmazás tulajdonságainak konfigurálásaTo configure the Dependencies tab for application properties
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve neve, a központi telepítési megosztás melyik, Adja hozzá az alkalmazás).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which you will add the application).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a $application_name (ahol application_name konfigurál az alkalmazás neve).In the details pane, click application_name (where application_name is the name of the application you are configuring).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).The application_name Properties dialog box opens (where application_name is the name of the application to configure).

 5. Az a függőségek fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 42 egy művelet végrehajtásával, majd OK.On the Dependencies tab, configure the settings by performing one of the actions in Table 42 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 42.Table 42. A Függőségek lap műveletek az alkalmazás tulajdonságaiActions on the Dependencies Tab of Application Properties

  MűveletAction LeírásDescription
  HozzáadásAdd Függőséget hoz új alkalmazás használatával függőségek listáját a jelöljön ki egy elemet párbeszédpanel megnyitásához.Adds a new application dependency to the list of dependencies using the Select an item dialog box. A központi telepítési megosztás is hozzáadhat olyan alkalmazásokat, amelyek már létezik.You can add any applications that already exist in the deployment share.
  EltávolításRemove Eltávolít egy alkalmazásfüggőséget függőségi a listából.Removes an application dependency from the list of dependencies.
  MentéseUp A telepített függőségi sorrend egy magasabb alkalmazásfüggőséget helyezi.Moves an application dependency higher in the sequence of installed dependencies.

  Alkalmazás függősége felülről lefelé telepítve van a lista elejéről.Application dependencies are installed from the top of the list to the bottom.
  LefeléDown A telepített függőségi sorrend egy alacsonyabb alkalmazásfüggőséget helyezi.Moves an application dependency lower in the sequence of installed dependencies.

  Alkalmazás függősége felülről lefelé telepítve van a lista elejéről.Application dependencies are installed from the top of the list to the bottom.

  Az alkalmazás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The application configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Az alkalmazás tulajdonságai Office termékek lapjának konfigurálásaConfigure the Application Properties Office Products Tab

A tárolt alkalmazástulajdonságok a Office termékek lapon többnyire vannak konfigurálva, az új alkalmazás varázsló a futtatása.The application properties stored on the Office Products tab are mostly configured when the New Application Wizard runs. Az alkalmazás tulajdonságainak frissítéséhez a Office termékek közötti a $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name a központi telepítési munkaterület az alkalmazás neve).Update the application properties on the Office Products tab through the application_name Properties dialog box (where application_name is the name of the application in the Deployment Workbench).

Megjegyzés

Ezen a lapon jelenik meg, ha létrehoz egy alkalmazást a Microsoft Office.This tab is displayed when you create an application for Microsoft Office. Minden más alkalmazást, az ezen a lapon nem jelenik meg.For all other applications, this tab is not displayed.

Az Office termékek lapon, az alkalmazás tulajdonságainak konfigurálásaTo configure the Office Products tab for application properties
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Applications (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Applications (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a $application_name (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).In the details pane, click application_name (where application_name is the name of the application to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A $application_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol application_name konfigurálása az alkalmazás neve).The application_name Properties dialog box opens (where application_name is the name of the application to configure).

 5. Az a Office termékek fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 43 szerepel, majd OK.On the Office Products tab, configure the settings listed in Table 43 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 43.Table 43. Az alkalmazás tulajdonságainak Office termékek lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Office Products Tab of Application Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  Office-termék telepítéseOffice product to install Telepíteni kell a Microsoft Office termékek kiválasztása.Selects the Microsoft Office products to be installed.
  Office nyelvekOffice languages Válassza ki a forrás lemezkép szerepel minden nyelvet használja.Use to select each language included in the source image.

  Alapértelmezés szerint a Microsoft Office-telepítő telepíti ugyanazt a nyelvet a cél operációs rendszereket.By default, Microsoft Office Setup installs the same language as the target operating system. Jelölőnégyzetek használatával kényszerítheti az adott nyelvi csomagok telepítését.Use these check boxes to force the installation of specific language packs.
  TermékkulcsProduct key Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület konfigurálja a Config.xml fájlt a Microsoft Office telepítő meg termékkulcsot.Select to determine whether the Deployment Workbench configures the Config.xml file for Microsoft Office Setup to provide a product key. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, adja meg a termékkulcsot a társított mezőben automatikusan beállíthatja a Config.xml fájl- Selected, enter the product key in the associated box to automatically configure the Config.xml file

  -Üres, a termékkulcsot biztosítja a Microsoft Office telepítés során vagy a Windows Installer (MSP) konfigurációs fájl- Cleared, the product key is provided during Microsoft Office Setup or in a Windows Installer (MSP) configuration file
  Ügyfél neveCustomer name Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület konfigurálja a felhasználói nevét adja meg a Microsoft Office telepítés Config.xml.Select to determine whether the Deployment Workbench configures the Config.xml for Microsoft Office Setup to provide the customer name. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, adja meg az ügyfél nevét a társított állítsa be, hogy automatikusan a Config.xml fájl- Selected, enter the customer name in the associated box to automatically configure the Config.xml file

  -Üres, a felhasználói név van megadva, a Microsoft Office telepítés során vagy az MSP-konfigurációs fájl- Cleared, the customer name is provided during Microsoft Office Setup or in an MSP configuration file
  Szint megjelenítéseDisplay level Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület konfigurálja-e a Microsoft Office-telepítő konfigurálhatja a telepítési folyamat megjelenítési szintjét Config.xml.Select to determine whether the Deployment Workbench configures Config.xml for Microsoft Office Setup to configure the display level of the setup process. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kiválasztva, válassza ki a megjelenítendő szintet a társított mezőben automatikusan beállíthatja a Config.xml fájl- Selected, select the display level in the associated box to automatically configure the Config.xml file

  -Bejelölve, a megjelenítési szint biztosítja a Microsoft Office telepítés során vagy az MSP-konfigurációs fájl- Cleared, the display level is provided during Microsoft Office Setup or in an MSP configuration file
  Accept EULAAccept EULA Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület Config.xml a Microsoft Office telepítés automatikusan elfogadja a végfelhasználói licencszerződést (EULA) a telepítés során konfigurálja-e.Select to determine whether the Deployment Workbench configures Config.xml for Microsoft Office Setup to automatically accept the end user license agreement (EULA) during the Setup process. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölve, a Config.xml fájl beállításai automatikusan elfogadja a végfelhasználói LICENCSZERZŐDÉST- Selected, the Config.xml file is configured to automatically accept the EULA

  -Üres, végfelhasználói licencszerződés elfogadását biztosítja a Microsoft Office telepítés során vagy az MSP-konfigurációs fájl- Cleared, EULA acceptance is provided during Microsoft Office Setup or in an MSP configuration file
  Csak a gyorsítótárCache only Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület konfigurálja-e a Microsoft Office-telepítő kell telepíteni a helyi telepítési forrás (LIS) gyorsítótár a célszámítógépen, a telepítés során, de nem telepíti a Microsoft Office Config.xml.Select to determine whether the Deployment Workbench configures Config.xml for Microsoft Office Setup to install the local installation source (LIS) cache to the target computer during the setup process but not install Microsoft Office. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a Config.xml fájl van konfigurálva a LIS gyorsítótár másolja a Microsoft Office telepítése során, de nem telepíti a Microsoft Office termékek- Selected, the Config.xml file is configured to copy the LIS cache during Microsoft Office Setup but not install Microsoft Office products

  -Üres, a LIS gyorsítótár másolódik és a Microsoft Office telepítésekor telepítve vannak a Microsoft Office termékek- Cleared, the LIS cache is copied and Microsoft Office products are installed during Microsoft Office Setup
  Mindig az Újraindítás mellőzéseAlways suppress reboot Válassza ki annak meghatározásához, hogy a központi telepítési munkaterület konfigurálja a Microsoft Office telepítés a számítógép újraindítása a telepítés közben megakadályozza Config.xml.Select to determine whether the Deployment Workbench configures Config.xml for Microsoft Office Setup to prevent restarting the target computer during the setup process. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a Config.xml fájl van konfigurálva, hogy a számítógép újraindítása során a Microsoft Office-telepítő- Selected, the Config.xml file is configured to prevent a restart of the target computer during Microsoft Office Setup

  -Üres, a célszámítógépen is újra kell indítani a Microsoft Office telepítése során- Cleared, the target computer can be restarted during Microsoft Office Setup
  HozzáadásAdd A Microsoft Office nyelvi csomagok hozzáadásához kattintson ide.Click to add Microsoft Office language packs.
  Edit Config.xmlEdit Config.xml Ide kattintva módosíthatja a Config.xml fájl, amely a központi telepítési munkaterület létrehozza a tartalmát.Click to modify the contents of the Config.xml file that the Deployment Workbench generates.

  Az alkalmazás konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The application configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Másolja az alkalmazást a központi telepítési munkaterületCopy an Application in the Deployment Workbench

Másolja és illessze be alkalmazások és az alkalmazások csomópont alatt mappák a központi telepítési munkaterület használatával a másolási és illessze be leírt műveletek elemek másolása a központi telepítés Munkaterület.Copy and paste applications and folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench by using the Copy and Paste actions as described in Copy Items in the Deployment Workbench.

Alkalmazások áthelyezése a központi telepítési munkaterületMove an Application in the Deployment Workbench

Alkalmazások és az alkalmazások csomópont alatt mappák áthelyezése a központi telepítési munkaterület használatával a Kivágás és Beillesztés leírt műveletek a központi telepítési munkaterületelemekáthelyezése.Move applications and folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench by using the Cut and Paste actions as described in Move Items in the Deployment Workbench.

Nevezze át a központi telepítési munkaterület alkalmazásRename an Application in the Deployment Workbench

Alkalmazások és a központi telepítési munkaterület az alkalmazások csomópont alatt mappák átnevezéséhez használja a átnevezése művelet leírtak elemek nevezze át a központi telepítési munkaterület.Rename applications and folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench by using the Rename action as described in Rename Items in the Deployment Workbench.

Az alkalmazás törlése a központi telepítési munkaterületDelete an Application from the Deployment Workbench

Alkalmazások és a központi telepítési munkaterület törlése kijelölt elemek varázsló segítségével leírtak az alkalmazások csomópont alatt mappák elemek törlése az a központi telepítési munkaterület.Delete applications and folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench using the Delete Selected Items Wizard as described in Delete Items from the Deployment Workbench. A törlés kiválasztott elemek varázsló lehetővé teszi a törlést egyes alkalmazások és a teljes mappájának a struktúrája.The Delete Selected Items Wizard allows deletion of individual applications or entire folder structures.

Megjegyzés

Ne törölje az alkalmazás, ha más alkalmazásokat függnek tőle.You should not delete an application when other applications are dependent on it. A központi telepítési munkaterület azonban nem kényszeríti ki ez a javaslat.However, the Deployment Workbench does not enforce this recommendation.

A központi telepítési munkaterület alkalmazások mappák kezeléseManage Folders for Applications in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület hierarchikus csoportja, az alkalmazások létrehozásához az alkalmazások csomópont alatt mappák kezelheti.You can manage folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench to create hierarchical groupings of applications. További információt:For more information on:

Engedélyezheti vagy tilthatja le az alkalmazást a központi telepítési munkaterületEnable or Disable an Application in the Deployment Workbench

Vezérlő alkalmazások elérhetők-e más varázslók és a párbeszédpanel mezők a központi telepítési munkaterület használatával a alkalmazás engedélyezése jelölőnégyzetet a általános lapon a kérelem Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Control whether applications are available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench by using the Enable this application check box on the General tab of the application Properties dialog box.

Tipp

Alkalmazások konfigurálása, hogy ez csak akkor telepíthetők, a feladatütemezési lépés során, tiltsa le az alkalmazást.To configure an application so that it can only be installed during a task sequence step, disable the application. Így lehetővé teszi, hogy a feladatütemezés során telepíti az alkalmazást, de megakadályozza, hogy az alkalmazás jelennek meg a rendelkezésre álló alkalmazások listája.Doing so allows the application to be installed during the task sequence but prevents the application from appearing in the list of available applications.

A engedélyezése vagy letiltása a központi telepítési munkaterület alkalmazások további információkért lásd: alkalmazás tulajdonságainak Általános lapján konfigurálhatja.For more information on enabling or disabling applications in the Deployment Workbench, see Configure the Application Properties General Tab.

Megakadályozhatja, hogy egy alkalmazás nem látható a telepítési varázslóPrevent an Application from Being Visible in the Deployment Wizard

Megakadályozhatja, hogy egy alkalmazás nem látható a telepítési varázsló kiválasztásával a ezt az alkalmazást a központi telepítési varázsló elrejtése jelölőnégyzetet a általános lapon a kérelem Tulajdonságok párbeszédpanelen leírtak alkalmazás tulajdonságainak Általános lapján konfigurálhatja.Prevent an application from being visible in the Deployment Wizard by selecting the Hide this application in the Deployment Wizard check box on the General tab of the application Properties dialog box, as described in Configure the Application Properties General Tab.

Megjegyzés

Állapotának a ezt az alkalmazást a központi telepítési varázsló elrejtése jelölőnégyzetet is megjelennek a elrejtése részletező ablaktábláján, az oszlop a alkalmazás csomópont.The status of the Hide this application in the Deployment Wizard check box is shown in the Hide column in the details pane of the Application node.

Állítsa be az alkalmazás telepítése után indítsa újra a számítógépetConfigure the Computer to Restart After Application Installation

Indítsa újra a célszámítógép kiválasztásával egy alkalmazás telepítése után a az alkalmazás telepítése után indítsa újra a számítógépet jelölőnégyzetet a részletek lapon a kérelem Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Restart the target computer after installing an application by selecting the Restart the computer after installing this application check box on the Details tab of the application Properties dialog box. A telepítési varázsló, az alkalmazás telepítése után indítsa újra a célszámítógépen, és folytassa a feladatütemezés következő lépése a jelölőnégyzet bejelölése hatására.Selecting this check box causes the Deployment Wizard to restart the target computer after installing the application, and then continue with the next step in the task sequence.

Figyelemfelhívás

Az alkalmazás a számítógép újraindítása nem engedélyezett.Do not allow the application to restart the target computer. Az MDT kell újraindítások felügyeletére, vagy a feladatütemezés sikertelen lesz.MDT must control restarts, or the task sequence will fail. A paranccsal például REBOOT = REALLYSUPPRESS az egyes Windows Installer-alapú alkalmazások újraindítás megakadályozása.For example, use the command REBOOT=REALLYSUPPRESS to prevent some Windows Installer–based applications from restarting. A számítógép újraindítása a Microsoft Office megakadályozása érdekében adja hozzá a tulajdonság SETUP_REBOOT soha = a Config.xml vagy MST fájl létrehozott az Office testreszabási eszköz használatával.To prevent Microsoft Office from restarting the computer, add the property SETUP_REBOOT=NEVER to the Config.xml file or the MST file created by using the Office Customization Tool.

Egy alkalmazás telepítése után indítsa újra a célszámítógép MDT konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: alkalmazás tulajdonságainak Részletek lapján konfigurálhatja.For more information on how to configure MDT to restart the target computer after installing an application, see Configure the Application Properties Details Tab.

Alkalmazások telepítése a feladatütemezések testreszabásaCustomize Application Installation in Task Sequences

Alkalmazások hozzáadása a központi telepítési megosztáson keresztül a központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból a legtöbb alkalmazás telepítésének legegyszerűbb módja.Adding applications in the Applications node in a deployment share through the Deployment Workbench is the simplest method of deploying most applications. Az MDT feladatütemezések használatával alkalmazások központi telepítése a alkalmazás telepítése tevékenység-típus.MDT task sequences deploy applications by using the Install Application task sequence type. Néhány feladat feladatütemezési sablonok az MDT-ben a alkalmazások telepítése feladatütemezési lépést a állapot-visszaállítási csoport, amely azon alapul, a alkalmazástelepítésetevékenység-típus.Some of task sequence templates included in MDT have the Install Applications task sequence step in the State Restore group, which is based on the Install Application task sequence type.

A alkalmazás telepítése a feladatütemezés-típus lehetővé teszi, hogy az egyik telepítés vagy tábla 44 szerepel a konfigurációs lehetőségek egyikének használatával egyetlen feladatütemezési lépés további alkalmazásokat.The Install Application task sequence type allows for installation of one or more applications in a single task sequence step using one of the configuration options listed in Table 44.

Tábla 44.Table 44. A Tulajdonságok lapon az alkalmazás telepítése feladatütemezési művelet konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Properties Tab of the Install Application Task Sequence

BeállításSetting LeírásDescription
Több alkalmazás telepítéseInstall multiple applications Válassza ki egy vagy több alkalmazás telepíthető egy adott feladat feladatütemezési lépésben.Select to install one or more applications in a single task sequence step. Ez a beállítás lehetővé teszi az alkalmazások telepítését, hogy:This configuration option allows installation of any applications that you:

– Válassza ki a központi telepítési varázsló- Select in the Deployment Wizard

-Adja meg a alkalmazások CustomSettings.ini vagy az MDT DB tulajdonság- Specify in the Applications property in CustomSettings.ini or the MDT DB

-Adja meg a MandatoryApplications CustomSettings.ini vagy az MDT DB tulajdonság- Specify in the MandatoryApplications property in CustomSettings.ini or the MDT DB

Használja a sikeres kódok ezt a beállítást, az alkalmazás telepítési visszatérési kódokat, amelyek jelzik, a sikeres alkalmazástelepítést azonosításához együtt mezőben.You use the Success codes box in conjunction with this option to identify the application installation return codes that indicate a successful application deployment. Ebben a mezőben az alapértelmezett értékek 0 és 3010 a feladatütemezési lépés a sablonok az MDT-ben.The default values in this box are 0 and 3010 for the task sequence step in the templates included in MDT.

Ez a beállítás értéke az alapértelmezett lehetőséget a alkalmazások telepítése feladatütemezési lépést.This configuration option is the default selection for the Install Applications task sequence step.

További információ a:For more information on the:

- Alkalmazások tulajdonság, tekintse meg az "Alkalmazás", az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.- Applications property, see the section, "Applications", in the MDT document Toolkit Reference.

- MandatoryApplications tulajdonság, tekintse meg a "MandatoryApplications", az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.- MandatoryApplications property, see the section, "MandatoryApplications", in the MDT document Toolkit Reference.
Egy alkalmazás telepítéseInstall single application Válassza ki egy vagy több alkalmazás telepíthető egy adott feladat feladatütemezési lépésben.Select to install one or more applications in a single task sequence step. Használja a telepítendő alkalmazást mezőben válassza ki az alkalmazást telepíteni, ezzel a beállítással együtt, többek között a kijelölt alkalmazás bármely alkalmazás függőségeit.You use the Application to install box in conjunction with this option to select the application to install, including any application dependencies for the selected application.

Testre szabhatja az alkalmazás telepítési folyamat által a feladatütemezésekben:Customize the application-deployment process in the task sequences by:

Egy meglévő telepítési alkalmazások feladatütemezési lépés konfigurálásaConfigure an Existing Install Applications Task Sequence Step

Konfigurálja egy meglévő alkalmazások telepítése a konfigurációs beállítások módosításával a feladatütemezési lépés a tulajdonságok a feladatütemezési lépés lapján.Configure an existing Install Applications task sequence step by modifying the configuration settings on the Properties tab of the task sequence step.

Egy meglévő alkalmazás telepítése feladatütemezési lépés konfigurálásaTo configure an existing Install Applications task sequence step
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve a neve, amelyhez a megosztást a alkalmazás megkapja).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to which the application will be added).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence neve, a feladatütemezés konfigurálása).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the name of the task sequence to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A task_sequence tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence konfigurálása az alkalmazás neve).The task_sequence Properties dialog box opens (where task_sequence is the name of the application to configure).

 5. Az a task_sequence tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence a konfigurálni kívánt alkalmazás neve), kattintson a feladatütemezés fülre.In the task_sequence Properties dialog box (where task_sequence is the name of the application you want to configure), click the Task Sequence tab.

 6. Nyissa meg a feladatütemezés a hierarchiában alkalmazások állapot-visszaállítási/telepítéséhez.In the hierarchy of the task sequence, go to State Restore/Install Applications.

 7. Az a tulajdonságok fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 45 szerepel, majd OK.On the Properties tab, configure the settings listed in Table 45 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 45.Table 45. A Tulajdonságok lapon a telepítés alkalmazások feladatütemezés konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Properties Tab of the Install Applications Task Sequence

  BeállításSetting LeírásDescription
  NévName A feladat feladatütemezési hierarchia jelenik meg a feladatütemezési lépés nevét konfigurálja.Configures the name of the task sequence step displayed in the task sequence hierarchy.
  LeírásDescription Konfigurálja a feladatütemezési lépés leírásának szövege.Configures the description text for the task sequence step.
  Több alkalmazás telepítéseInstall multiple applications Ezzel a beállítással a feladatütemezési lépéssel telepítse az alkalmazásokat, hogy:Select to configure the task sequence step to install any applications that you:

  – Válassza ki a központi telepítési varázsló- Select in the Deployment Wizard

  -Adja meg a alkalmazások CustomSettings.ini vagy az MDT DB tulajdonság- Specify in the Applications property in CustomSettings.ini or the MDT DB

  -Adja meg a MandatoryApplications CustomSettings.ini vagy az MDT DB tulajdonság- Specify in the MandatoryApplications property in CustomSettings.ini or the MDT DB
  Sikeres kódokSuccess codes Konfigurálja a sikeres kódok az alkalmazástelepítés szoftverek listáját.Configures the list of success codes for the application-installation software. Minden sikeres kód van szóközzel elválasztva.Each success code is separated by a space. A szövegmező csak akkor engedélyezett, ha bejelöli a több Alkamazástelepítés lehetőséget.This text box is only enabled when you select the Install multiple applications option.
  Egyetlen alkalmazás telepítéseInstall a single application Konfigurálja a feladatütemezési lépés csak a felsorolt alkalmazás telepítéséhez a telepítendő alkalmazást mezőbe.Configures the task sequence step to install only the application listed in the Application to install box.
  Alkalmazás telepítéseApplication to install Konfigurálja az alkalmazást kell telepíteni, amikor kiválaszt a egyetlen alkalmazást telepítő lehetőséget.Configures the application to be installed when you select the Install a single application option. Válassza ki a telepítendő kattintva alkalmazást Tallózás.Select the application to install by clicking Browse. A szövegmező engedélyezve van, csak akkor, amikor kiválaszt egyetlen alkalmazást telepítő.This text box is enabled only when you select Install a single application.

  A frissített feladatütemezés a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The updated task sequence appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Hozzon létre egy új feladatütemezési lépés az alkalmazások telepítéseCreate a New Task Sequence Step for Installing Applications

A legtöbb esetben a meglévő alkalmazások telepítése feladatütemezési lépés elegendő-e a célszámítógépekhez alkalmazás telepítését.In most instances, the existing Install Applications task sequence step is sufficient for installing applications to target computers. Van azonban példányokat, ahol a meglévő alkalmazások telepítése feladatütemezési lépés nem lehet elegendő-e a szervezet követelményeinek, vagy esetleg egy másik sorozatát, az alkalmazás telepítését, a feladat feladatütemezési.However, there are instances in which the existing Install Applications task sequence step may not be sufficient for your organization’s requirements, or you may need to install an application at a different sequence in the task sequence.

Azt jelzi, hogy egy alkalmazás telepítése, mint a szokásos telepítési folyamat egy hagyományos eszközillesztő például több történik-például a telepítési folyamat bizonyos eszközillesztőket.For example, the installation process for some device drivers is performed more like an application installation than the typical installation process for a traditional device driver. Ezek az eszközillesztők hozzon létre egy új feladatütemezési lépés alapján telepítheti a alkalmazás telepítése tevékenység-típus.You can install these device drivers by creating a new task sequence step based on the Install Application task sequence type.

Tipp

Tiltsa le a meglévő alkalmazások telepítése lépést a feladatütemezéshez, majd adja meg a feladat feladatütemezési vezérlők segítségével manuálisan összes alkalmazást.Disable the existing Install Applications step in the task sequence, and add all applications manually using the task sequence controls. Ez a megközelítés előnyeit, hogy egyszerűen válassza ki, és alkalmazások beszúrása bármilyen sorrendben szükséges, a feladatütemezés kezelésüket nagyszámú alkalmazások.The benefits of this approach are that you can easily select and insert applications into the task sequence in any order necessary, simplifying management of a large number of applications.

Egy új feladatütemezési lépéssel telepíthető alkalmazások létrehozásaTo create a new task sequence step for installing applications
 1. Hozzon létre egy új feladat sorozatok lépés alapján a alkalmazás telepítése írja be a feladat feladatütemezési hierarchia megfelelő helyén, a konfigurálja a feladat feladatütemezési feladat feladatütemezési tulajdonságlapon.Create a new task sequences step based on the Install Application type at the appropriate place in the task sequence hierarchy as described in Configure the Task Sequence Properties Task Sequence Tab.

 2. Konfigurálja az új feladatütemezési lépéssel telepíthet egy vagy több alkalmazást, a konfigurálja egy meglévő telepíteni alkalmazásokat a feladatütemezési lépés.Configure the new task sequence step to deploy one or more applications as described in Configure an Existing Install Applications Task Sequence Step.

A központi telepítési munkaterület csomagok beállításaConfiguring Packages in the Deployment Workbench

Az MDT-ben csomagok olyan operációs rendszer azon szoftvereivel a célként megadott számítógépekre telepített, és a fájlban tárolt CAB vagy MSU, például a biztonsági frissítések, szervizcsomagok, szervizcsomagok vagy nyelvi csomagok.Packages in MDT are operating system software installed on the target computers and stored in CAB or MSU files, such as security updates, service packs, feature packs, or language packs. A referencia- és a célként megadott számítógépekre a szervezetében, a központi telepítési munkaterület használatával telepítendő csomagok kezelése.Manage the packages to be deployed to the reference and target computers in your organization using the Deployment Workbench. A központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás csomagok csomópont által a csomagok konfigurálja:You configure packages in the Deployment Workbench in a deployment share’s Packages node by:

Új csomag importálása a központi telepítési munkaterületImport a New Package into the Deployment Workbench

Csomagok importálnia kell a központi telepítési munkaterület operációs rendszer csomagok importálása varázsló használatával.Import packages into the Deployment Workbench by using the Import OS Packages Wizard. Az alábbi módszerek egyikével importálása az operációs rendszer csomagok varázsló elindításához:Start the Import OS Packages Wizard using one of the following methods:

 • A konzolfán kattintson a csomag csomópontra vagy egy mappát a csomagok csomópont alatt.In the console tree, click the Packages node or a folder beneath the Packages node. A Műveletek ablaktáblában kattintson az importálása az operációs rendszer csomagok.Then, in the Actions pane, click Import OS Packages.

 • A konzolfán kattintson a csomag csomópontra vagy egy mappát a csomagok csomópont alatt.In the console tree, click the Packages node or a folder beneath the Packages node. Ezt követően az a művelet menüben kattintson a importálása az operációs rendszer csomagok.Then, from the Action menu, click Import OS Packages.

 • A konzolfán kattintson a csomag csomópontra vagy egy mappát a csomagok csomópont alatt, majd importálása az operációs rendszer csomagok.In the console tree, click the Packages node or a folder beneath the Packages node, and then click Import OS Packages.

Új csomag importálásaTo import a new package
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/csomagokat (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás, amelyhez rendszer neve az alkalmazás hozzáadása).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Packages (where deployment_share is the name of the deployment share to which you will add the application).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálása az operációs rendszer csomagok. Az operációs rendszer csomagok importálása varázsló elindul.In the Actions pane, click Import OS Packages.The Import OS Packages Wizard starts.

 4. A varázsló importálása az operációs rendszer csomagok tábla 46 található információk segítségével.Complete the Import OS Packages Wizard using the information in Table 46.

  Tábla 46.Table 46. Információ a csomagok az operációs rendszer importálása varázsló befejezéseInformation for Completing the Import OS Packages Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Adja meg a könyvtárSpecify Directory A csomag forráskönyvtárát, típus elérési (ahol elérési teljesen minősített elérési útját a mappát, amely tartalmazza az importálni kívánt csomag), és kattintson a Következő.In Package source directory, type path (where path is the fully qualified path to the folder that contains the package you want to import), and then click Next.

  Másik lehetőségként kattinthat Tallózás egy helyi vagy hálózati megosztott mappa a mappa megkereséséhez.You can alternatively click Browse to find the folder on a local drive or network shared folder.
  ÖsszefoglalásSummary Az információk megtekintése a részletek gombra, majd következő.View the information in the Details box, and then click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattinthat mentése kimeneti a varázsló a kimeneti fájlba menti.You can click Save Output to save the output of the wizard to a file. Is parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.You can also click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezés gombra.Click Finish.

  Az operációs rendszer csomagok importálása varázsló befejezése.The Import OS Packages Wizard finishes. A csomag hozzáadódik a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján, a csomagok listáját.The package is added to the list of packages in the details pane of the Deployment Workbench.

A központi telepítési munkaterület meglévő csomag módosításaModify an Existing Package in the Deployment Workbench

Módosítsa a csomag csomópontra, a központi telepítési munkaterület használatával a csomagok a tulajdonságok leírt műveletek elem tulajdonságainak megtekintése a központi telepítési munkaterület.Modify packages in the Packages node in the Deployment Workbench using the Properties actions as described in View Item Properties in the Deployment Workbench. A csomag tulajdonságai többnyire vannak konfigurálva, az operációs rendszer csomagok importálása varázsló futtatásakor.The package properties are mostly configured when you run the Import OS Packages Wizard. A csomag tulajdonságainak frissítéséhez a általános közötti a csomag_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol csomag_neve van az alkalmazás neve a központi telepítési munkaterület).Update the package properties on the General tab through the package_name Properties dialog box (where package_name is the name of the application in the Deployment Workbench).

A meglévő csomag módosításaTo modify an existing package
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/csomagokat (ahol telepítési_megosztás_neve amely lesz a osztozzon az üzemelő példány neve a csomag konfigurálása).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Packages (where deployment_share is the name of the deployment share in which you will configure the package).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a csomag_neve (ahol csomag_neve a konfigurálni kívánt csomag neve).In the details pane, click package_name (where package_name is the name of the package you want to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A csomag_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol csomag_neve a konfigurálni kívánt csomag neve).The package_name Properties dialog box opens (where package_name is the name of the package you want to configure).

 5. Az a általános fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 47 szerepel, majd OK.On the General tab, configure the settings listed in Table 47 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 47.Table 47. A csomag tulajdonságainak Általános lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the General Tab of the Package Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  NévName A csomag jelenik meg a központi telepítési munkaterület nevét tartalmazza.Contains the name of the package displayed in the Deployment Workbench. Ha megjelenített név van konfigurálva, ezt az értéket is megjelenik a telepítési varázsló.If Display name is not configured, this value is also displayed in the Deployment Wizard.
  MegjegyzésekComments A csomag információkat biztosít.Provides information about the package.
  Megjelenített névDisplay name (Választható) Tartalmazza a telepítési varázsló helyett az érték a megjelenített név neve.(Optional) Contains the name displayed in the Deployment Wizard instead of the value in Name. Ha nincs érték megadva, az értéket neve a telepítési varázsló jelenik meg.If no value is specified, the value in Name is displayed in the Deployment Wizard.
  TípusType Csomag, amely többek között a következő magas szintű típusú csomagok típusa:Type of package, which typically includes the following high-level types of packages:

  -A nyelvi csomagok- Language packs

  -A gyorsjavítás javítások- Hotfix patches

  -A szolgáltatás csomagok- Feature packs

  A csomag típusa mezőben automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The package type in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  ProcesszorarchitektúraProcessor architecture A csomag; cél processzorarchitektúra Ez lehet a x86, AMD64-es, vagy ia64.Target processor architecture for the package; it can be x86, amd64, or ia64.

  Ebben a mezőben a processzorarchitektúra automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The processor architecture in this box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  nyelvLanguage Az alkalmazás nyelvi tartalmazza.Contains the language of the application.

  Ebben a mezőben a nyelvi automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The language in this box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  KeywordKeyword A nyelvi csomagnak a verziója azonosítására szolgál.Used to identify the version of the language pack.

  A szövegmezőben kulcsszó automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The keyword in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  Nyilvános kulcs jogkivonataPublic key token A nyilvános kulcs jogkivonatot tartalmaz, amely az MDT használatával a unattended.xml fájl frissítése.Contains the public key token that MDT uses to updated the unattended.xml file.

  A nyilvánoskulcs-kivonatnak mezőben automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The public key token in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  VerzióVersion A csomag verziószámát tartalmazza.Contains the version number of the package.

  A verziószámot a szövegmező automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The version number in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  TerméknévProduct name A termék, amelynek célja, a csomag nevét tartalmazza.Contains the name of the product for which the package is intended.

  A termék neve mezőben automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The product name in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  TermékverzióProduct version A termék, amelynek célja, a csomag verziószámát tartalmazza.Contains the version number of the product for which the package is intended.

  A termék verziószáma mezőben automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The product version number in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  Csomag elérési útjaPackage path A központi telepítési megosztás gyökeréhez viszonyítva csomag elérési útját tartalmazza.Contains the path of the package relative to the root of the deployment share.

  Az elérési út mezőben automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The path in this text box is automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.
  Ezt a csomagot a telepítési varázsló elrejtéseHide this package in the Deployment Wizard Válassza ki annak vezérléséhez, ha a csomag megtalálható a telepítési varázsló.Select to control when this package appears in the Deployment Wizard. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a telepítési varázsló nem jelenik meg a csomag- Selected, the Deployment Wizard will not display this package

  -Üres, a telepítési varázsló megjeleníti a csomag- Cleared, the Deployment Wizard displays this package

  A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve.The check box is cleared by default.
  Engedélyezése (jóváhagyása) Ez a csomagEnable (approve) this package Válassza ki a szabályozására, ha ez a csomag más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület érhető el.Select to control when this package is available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölt, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület képesek válassza ki a csomagot- Selected, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench are able to select this package

  -Üres, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület nem képesek válassza ki a csomagot- Cleared, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench are unable to select this package

  A jelölőnégyzet be van jelölve, alapértelmezés szerint.The check box is selected by default.

  A csomag konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The package configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Másolja a csomagot a központi telepítési munkaterületCopy a Package in the Deployment Workbench

Másolja, és illessze be a csomagok és a csomagok csomópont alatt mappák a központi telepítési munkaterület használatával a másolási és illessze be leírt műveletek elemek másolása a központi telepítési munkaterület .You can copy and paste packages and folders beneath the Packages node in the Deployment Workbench using the Copy and Paste actions as described in Copy Items in the Deployment Workbench.

Helyezze át egy csomagot a központi telepítési munkaterületMove a Package in the Deployment Workbench

Csomagok és a központi telepítési munkaterület használatával a csomagok csomópont alatt mappák áthelyezheti a Kivágás és Beillesztés leírt műveletek elemek áthelyezése a központi telepítési munkaterület.You can move packages and folders beneath the Packages node in the Deployment Workbench using the Cut and Paste actions as described in Move Items in the Deployment Workbench.

Nevezze át a központi telepítési munkaterület csomagRename a Package in the Deployment Workbench

Csomagok és a központi telepítési munkaterület használatával a csomagok csomópont alatt mappák átnevezheti a átnevezése művelet leírtak szerint elemek nevezze át a központi telepítési munkaterület.You can rename packages and folders beneath the Packages node in the Deployment Workbench using the Rename action as described in Rename Items in the Deployment Workbench.

A csomag törlése a központi telepítési munkaterületDelete a Package from the Deployment Workbench

Csomagok és a központi telepítési munkaterület törlése kijelölt elemek varázsló segítségével leírtak az alkalmazások csomópont alatt mappák törölhetők elemek törlése az a központi telepítési munkaterület.You can delete packages and folders beneath the Applications node in the Deployment Workbench using the Delete Selected Items Wizard as described in Delete Items from the Deployment Workbench. A törlése kijelölt elemek varázsló lehetővé teszi, hogy egyes csomagot vagy a teljes mappájának a struktúrája törlését.The Delete Selected Items Wizard allows you to delete individual package or entire folder structures.

Mappák kezelheti a csomagokat a központi telepítési munkaterületManage Folders for Packages in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület operációsrendszer-csomagok hierarchikus csoportosításain létrehozásához a csomagok csomópont alatt mappák kezelheti.You can manage folders beneath the Packages node in the Deployment Workbench to create hierarchical groupings of operating system packages. További információt:For more information on:

Engedélyezheti vagy tilthatja le a központi telepítési munkaterület csomagEnable or Disable a Package in the Deployment Workbench

Szabályozhatja, hogy csomagok érhetők el más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület kiválasztásával a engedélyezése (jóváhagyása) Ez a csomag jelölőnégyzetet a általános a csomag lap Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.You can control whether packages are available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench by selecting the Enable (approve) this package check box on the General tab of the package Properties dialog box.

Tipp

Ha szeretné, hogy ez csak akkor telepíthetők, a feladatütemezési lépés során egy csomagot konfigurál, az alkalmazás letiltására.If you want to configure a package so that it can only be installed during a task sequence step, disable the application. Így lehetővé teszi, hogy a feladatütemezés során telepíteni kell a csomag, de megakadályozza, hogy az alkalmazás jelennek meg a rendelkezésre álló csomag listája.Doing so allows the package to be installed during the task sequence but prevents the application from appearing in the list of available package.

Engedélyezés vagy letiltás csomagokat a központi telepítési munkaterület további információkért lásd: csomagok konfigurálása a központi telepítési munkaterület.For more information on enabling or disabling packages in the Deployment Workbench, see Configuring Packages in the Deployment Workbench.

Megakadályozhatja, hogy egy csomag jelenik meg a telepítési varázslóPrevent a Package from Being Visible in the Deployment Wizard

Nem látható a telepítési varázsló kiválasztásával képes megakadályozni a csomag a ezt az alkalmazást a központi telepítési varázsló elrejtése jelölőnégyzetet a általános lapon a kérelem Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.You can prevent a package from being visible in the Deployment Wizard by selecting the Hide this application in the Deployment Wizard check box on the General tab of the application Properties dialog box. Meggátolja, hogy a csomagok jelennek meg a telepítési varázsló további információkért lásd: csomagok konfigurálása a központi telepítési munkaterület.For more information on preventing packages from appearing in the Deployment Wizard, see Configuring Packages in the Deployment Workbench.

A feladatütemezések csomag telepítés testreszabásaCustomize Package Installation in Task Sequences

A legegyszerűbb módja, ha a legtöbb telepítőcsomagok csomagok hozzáadása a központi telepítési megosztás csomagok csomópontban a központi telepítési munkaterület keresztül.Adding packages in a deployment share’s Packages node through the Deployment Workbench is the simplest method for deploying most packages. Az MDT feladatütemezések használatával csomagok központi telepítése a Offline a frissítések telepítése tevékenység-típus.MDT task sequences deploy packages using the Install Updates Offline task sequence type. Néhány feladat feladatütemezési sablonok az MDT-ben a javítások alkalmazása feladatütemezési lépést a Preinstall/frissítési csakcsoport, amely azon alapul, a telepítése frissítések Offline tevékenység-típus.Some of task sequence templates included in MDT have the Apply Patches task sequence step in the Preinstall/Refresh onlygroup, which is based on the Install Updates Offline task sequence type.

A Offline a frissítések telepítése a feladatütemezés-típus lehetővé teszi, hogy a kijelölés profilok, amelyek lehetővé teszik a kijelölt és egységként telepített egy vagy több csomagot használatával egyetlen feladatütemezési lépés egy vagy több csomagot telepítse.The Install Updates Offline task sequence type allows you to install one or more packages in a single task sequence step using selection profiles, which allow one or more packages to be selected and deployed as a unit. Kijelölés profilok kezelése további információkért lásd: kijelölés profilok kezelése.For more information managing selection profiles, see Manage Selection Profiles.

A csomag központi telepítési folyamat által a feladatütemezésekben testreszabása:Customize the package deployment process in your task sequences by:

Egy meglévő alkalmaz javítások feladatütemezési lépés konfigurálásaConfigure an Existing Apply Patches Task Sequence Step

Konfigurál egy meglévő javítások alkalmazása a konfigurációs beállítások módosításával a feladatütemezési lépés a tulajdonságok a feladatütemezési lépés lapján.You configure an existing Apply Patches task sequence step by modifying the configuration settings on the Properties tab of the task sequence step.

Egy meglévő javítások alkalmazása feladatütemezési lépés konfigurálásaTo configure an existing Apply Patches task sequence step
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve, mely Adja hozzá az alkalmazás).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to which you will add the application).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence (ahol task_sequence a konfigurálni kívánt feladatütemezés neve).In the details pane, click task_sequence (where task_sequence is the name of the task sequence you want to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A task_sequence tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence a konfigurálni kívánt alkalmazás neve).The task_sequence Properties dialog box opens (where task_sequence is the name of the application you want to configure).

 5. Az a task_sequence tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a feladatütemezés lapon (Ha task_sequence neve a konfigurálni kívánt alkalmazás).In the task_sequence Properties dialog box, click the Task Sequence tab (where task_sequence is the name of the application you want to configure).

 6. A feladatütemezés a hierarchiában Ugrás Preinstall/alkalmaz javítások.In the hierarchy of the task sequence, go to Preinstall/Apply Patches.

 7. Az a tulajdonságok fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 48 szerepel, majd OK.On the Properties tab, configure the settings listed in Table 48 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 48.Table 48. A telepítés alkalmazások feladatütemezési lépés tulajdonságok lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Properties Tab of the Install Applications Task Sequence Step

  BeállításSetting LeírásDescription
  NévName A feladat feladatütemezési hierarchia jelenik meg a feladatütemezési lépés nevét konfigurálja.Configures the name of the task sequence step displayed in the task sequence hierarchy.
  LeírásDescription Konfigurálja a feladatütemezési lépés leírásának szövege.Configures the description text for the task sequence step.
  Profil kiválasztásaSelection profile A kijelölés profil, ez a feladatütemezési lépés a telepíteni kívánt frissítéseket tartalmazó kiválasztására szolgál.Used to select the selection profile that contains the updates you want to deploy in this task sequence step. A kijelölés profilt telepíteni egy vagy több csomagot tartalmazhat.The selection profile can contain one or more packages to be deployed.

  A frissített feladatütemezés a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelenik meg.The updated task sequence appears in the details pane of the Deployment Workbench.

Hozzon létre egy új feladatütemezési lépés a csomagok telepítéseCreate a New Task Sequence Step for Installing Packages

A legtöbb esetben a meglévő javítások alkalmazása feladatütemezési lépés elegendő-e a csomag telepítését a célszámítógépekre.In most instances, the existing Apply Patches task sequence step is sufficient for installing packages to target computers. Van azonban példányokat, ahol a meglévő javítások alkalmazása feladatütemezési lépés nem elegendő-e a követelményeknek, vagy egy másik helyen csomag telepítése a feladatütemezés során szükség lehet.However, there are instances in which the existing Apply Patches task sequence step may not be sufficient for your requirements or you may need to install a package at a different place in the task sequence.

A csomagok például előfordulhat, hogy telepítve kell lennie egy meghatározott sorrendben, vagy elképzelhető, hogy, például a szervizcsomag telepítésével gyorsjavítások telepítése előtt.For example, the packages may need to be installed in a specific order or may have dependencies, such as installing a service pack before installing hotfixes. Először hozzon létre mappák és a kijelölés profilok minden csoport külön-külön telepíteni kívánt csomagot.First, create folders and selection profiles for each grouping of packages that you wanted to install separately. Majd telepítse a csoportok csomagot hozzon létre egy új feladatütemezési lépés az egyes csoportok alapján a Offline a frissítések telepítése– feladatütemezési lépés típusa.Then, install the groups of packages by creating a new task sequence step for each group based on the Install Updates Offline–type task sequence step.

Tipp

Letilthatja a meglévő javítások alkalmazása lépést a feladatütemezéshez, és adja hozzá az összes csomagot a feladat feladatütemezési vezérlők segítségével manuálisan.You can disable the existing Apply Patches step in the task sequence and add all packages manually using the task sequence controls. Ez a megközelítés előnye, hogy egyszerűen válassza ki, és csomagok beilleszteni a feladatütemezés során bármilyen sorrendben szükséges.The benefit of this approach is that you easily select and insert packages into the task sequence in any order necessary. Ez egyszerűbbé teszi a felügyeleti csomagok nagy számú.This simplifies management of a large number of packages.

Egy új feladatütemezési lépés a csomagok telepítése létrehozásaTo create a new task sequence step for installing packages
 1. Hozzon létre egy új feladat sorozatok lépés alapján a Offline a frissítések telepítése írja be a feladat feladatütemezési hierarchia megfelelő helyén, a konfigurálja a feladat feladatütemezési feladat feladatütemezési tulajdonságlapon.Create a new task sequences step based on the Install Updates Offline type at the appropriate place in the task sequence hierarchy as described in Configure the Task Sequence Properties Task Sequence Tab.

 2. Konfigurálja az új feladatütemezési lépéssel egy vagy több csomagok központi telepítése a megfelelő profilt, amely tartalmazza a telepítendő csomagokat kiválasztásával konfigurálja egy meglévő telepíteni alkalmazásokat a feladatütemezési lépés.Configure the new task sequence step to deploy one or more packages by selecting the appropriate selection profile containing the packages to be installed as described in Configure an Existing Install Applications Task Sequence Step.

Nyelvi csomagok hozzáadása a feladatütemezési lépésekAdd Language Packs to Task Sequence Steps

Nyelvi csomagok a típusba az MDT-ben elérhető csomagok és többnyelvű Windows-környezet.Language packs are one of the types of packages available in MDT and enable a multilingual Windows environment. Windows most nyelvsemleges, és minden nyelvi és területi erőforrásokat ad Windows nyelvi csomagokkal (Lp.cab fájlok).Windows is now language neutral, and all language and locale resources are added to Windows through language packs (Lp.cab files). Egy vagy több nyelvi csomagokat ad hozzá a Windows azokat a nyelveket is engedélyezhető, ha az operációs rendszer telepítése.By adding one or more language packs to Windows those languages can be enabled when installing the operating system. Ennek eredményeképpen a azonos Windows-lemezkép rendelkező különböző nyelvi és területi beállításokat, fejlesztési és telepítési idő csökkentése is telepíthető.As a result, the same Windows image can be deployed to regions with different language and locale settings, reducing development and deployment time.

A következő hivatkozásokat a Windows nyelvi csomagokat vonatkozó további információért lásd:See the following references for additional information about language packs in Windows:

 • A nyelvi csomagok telepítése során a telepítési utasításokért lásd: a központi telepítési varázsló futtatása.For instructions on installing language packs during deployment, see Running the Deployment Wizard.

 • A konfigurációs tulajdonságok a nyelvi csomagok telepítése automatikusan történik, az MDT dokumentum című eszközkészlet hivatkozás.For the configuration properties for installing language packs automatically, see the MDT document Toolkit Reference.

 • Windows nyelvi csomagok kapcsolatos további információkért lásd: "Nyelvi csomagok a Windows kezelése" a Windows ADK.For more information about Windows language packs, see “Manage Language Packs for Windows” in the Windows ADK.

Eszközillesztők konfigurálása a központi telepítési munkaterületConfiguring Device Drivers in the Deployment Workbench

Integrálja a referencia- és a cél számítógépek illesztőprogramjait a Windows PE és a cél operációs rendszer kivéve, ha ezek az összetevők Windows PE vagy a cél operációs rendszer szerepelnek.Integrate device drivers for the reference and target computers into Windows PE and the target operating system unless these components are included in Windows PE or the target operating system. A központi telepítési munkaterület segítségével központosíthatja és eszközillesztő kezelése és LTI-integráció automatizálhatja az eszközillesztők központi tárházat biztosít győződjön meg arról, hogy telepítve vannak-e a megfelelő eszközillesztőket.The Deployment Workbench helps centralize and automate device driver management and integration for LTI by providing a centralized repository of device drivers, ensuring that the proper device drivers are deployed. A központi telepítési munkaterület is automatizálja a Windows PE-lemezképek, amely a központi telepítési munkaterület létrehozza a megfelelő eszközillesztőket injektálás.The Deployment Workbench also automates the injection of the appropriate device drivers into Windows PE images that the Deployment Workbench generates. Az MDT különböző stratégiákat Eszközkezelés illesztőprogram támogatja.MDT supports different strategies for device driver management. Eszköz illesztőprogram stratégiák kapcsolatos további információkért lásd: eszközillesztők kezelése.For more information about device driver management strategies, see Managing Device Drivers.

A központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás Out-of-Box csomópontot az eszközillesztők konfigurálása:Configure device drivers in the Deployment Workbench in a deployment share’s Out-of-Box node by:

Eszközillesztők importálása a központi telepítési munkaterületImport Device Drivers into the Deployment Workbench

Eszközillesztők importálása az illesztőprogram importálása varázsló segítségével a központi telepítési munkaterületre.Import device drivers into the Deployment Workbench using the Import Drivers Wizard. A következő módszerek egyikét használva a illesztőprogramok varázsló elindításához:Start the Import Drivers Wizard using one of the following methods:

 • A konzolfán kattintson a Out-of-Box illesztőprogramok csomópontjában vagy egy mappát a Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt.In the console tree, click the Out-of-Box Drivers node or a folder beneath the Out-of-Box Drivers node. A Műveletek ablaktáblában kattintson az importálási illesztőprogramok.Then, in the Actions pane, click Import Drivers.

 • A konzolfán kattintson a Out-of-Box illesztőprogramok csomópontjában vagy egy mappát a Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt.In the console tree, click the Out-of-Box Drivers node or a folder beneath the Out-of-Box Drivers node. Ezt követően az a művelet menüben kattintson a importálási illesztőprogramok.Then, from the Action menu, click Import Drivers.

 • A konzolfán kattintson a Out-of-Box illesztőprogramok csomópontjában vagy egy mappát a Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt, majd importálási illesztőprogramok.In the console tree, click the Out-of-Box Drivers node or a folder beneath the Out-of-Box Drivers node, and then click Import Drivers.

Eszközillesztők importálásaTo import device drivers
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Out-of-box illesztőprogramok csomópontjában (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve hozzáadhat, amely az eszköz-illesztőprogramok) vagy egy mappa, hogy a csomópont alatt.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-box Drivers node (where deployment_share is the name of the deployment share to which you will add the device drivers) or a folder beneath that node.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla importálási illesztőprogramok.In the Actions pane, click Import Drivers.

  Az illesztőprogram importálása varázsló elindul.The Import Driver Wizard starts.

 4. A tábla 49 információk segítségével illesztőprogram importálása varázsló befejezése.Complete the Import Driver Wizard using the information in Table 49.

  Tábla 49.Table 49. Információ az illesztőprogram importálása varázsló befejezéseInformation for Completing the Import Driver Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  Adja meg a könyvtárSpecify Directory a.a. A illesztőprogram forráskönyvtárát, típus elérési (ahol elérési az importálni kívánt eszközillesztőket tartalmazó mappa teljes elérési útja).In Driver source directory, type path (where path is the fully qualified path to the folder that contains the device drivers you want to import).

  Másik lehetőségként kattinthat Tallózás egy helyi vagy hálózati megosztott mappa a mappa megkereséséhez.You can alternatively click Browse to find the folder on a local drive or network shared folder.

  b.b. Jelölje be vagy törölje a illesztőprogram importálása, akkor is, ha egy meglévő illesztőprogram azonosak jelölőnégyzetet a szervezet követelményei alapján.Select or clear the Import drivers even if they are duplicates of an existing driver check box based on the requirements of your organization.

  Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölve, a varázsló importálni fogja a illesztőprogramok akkor is, ha ugyanazokat az illesztőprogramokat már létezik.- Selected, the wizard will import the drivers even if the same drivers already exist

  -Üres, a varázsló nem importálja az illesztőprogramok Ha ugyanazokat az illesztőprogramokat már létezik.- Cleared, the wizard will not import the drivers if the same drivers already exist

  A legtöbb esetben nem választja ki ezt a jelölőnégyzetet, ezzel növeli a központi telepítési megosztás méretét, és még bonyolultabbá illesztőprogram-kezelő lehetővé teszi.In most instances, do not select this check box, as doing so increases the size of the deployment share and makes driver management more complex.

  c.c. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattinthat mentése kimeneti a varázsló a kimeneti fájlba menti.You can click Save Output to save the output of the wizard to a file. Is parancsfájl megjelenítése megtekintéséhez a varázsló feladatok végrehajtásához használt Windows PowerShell-parancsfájlokat.You can also click View Script to view the Windows PowerShell scripts used to perform the wizard tasks.

  Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Illesztőprogramok importálása varázsló befejezése.The Import Drivers Wizard finishes. Az eszközillesztőket a részletező ablaktábláján, a központi telepítési munkaterület alapú eszközök illesztőprogramjainak listáját.The device drivers are added to the list of device drivers in the details pane of the Deployment Workbench.

A központi telepítési munkaterület meglévő eszközillesztők módosításaModify Existing Device Drivers in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület használatával Out-of-Box illesztőprogramok csomópontjában lévő eszközillesztők módosítása a tulajdonságok művelet leírtak elem tulajdonságainak megtekintése a központi telepítési munkaterület.Modify device drivers in the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench using the Properties action as described in View Item Properties in the Deployment Workbench. Eszközillesztők konfigurálása a központi telepítési munkaterület az illesztőprogram a következő lépések elvégzésével tulajdonságok párbeszédpanel:Configure device drivers in the Deployment Workbench by performing the following steps in the device driver Properties dialog box:

 1. Tulajdonságai a általános lapon ismertetett módon konfigurálása eszköz illesztőprogram tulajdonságok Általános lapján.Configure properties on the General tab as described in Configure the Device Driver Properties General Tab.

 2. A tulajdonságok megtekintéséhez a részletek lapon ismertetett módon eszköz illesztőprogram tulajdonságok Részletek lapján.View properties on the Details tab as described in View the Device Driver Properties Details Tab.

Az eszköz illesztőprogram tulajdonságok Általános lapján konfigurálásaConfigure the Device Driver Properties General Tab

A tárolt illesztőprogram tulajdonságai a általános lapon többnyire vannak konfigurálva, az eszköz-illesztőprogramok importálása varázsló futtatásakor.The device driver properties stored on the General tab are mostly configured when you run the Import Device Drivers Wizard. Az eszköz illesztőprogram tulajdonságainak frissítéséhez a általános közötti a illesztoprogram_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol illesztoprogram_neve az a név, a központi telepítési munkaterület illesztőprogram).Update the device driver properties on the General tab through the driver_name Properties dialog box (where driver_name is the name of the device driver in the Deployment Workbench).

Az Általános lapon meglévő eszköz illesztőprogramok tulajdonságainak módosításaTo modify existing device drivers properties on the General tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Out-of-Box illesztőprogramok (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyben a központi telepítési megosztás neve konfigurál majd az eszközillesztő).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-Box Drivers (where deployment_share is the name of the deployment share in which you will configure the device driver).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a illesztoprogram_neve (ahol illesztoprogram_neve a konfigurálni kívánt illesztőprogram neve).In the details pane, click driver_name (where driver_name is the name of the device driver you want to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A illesztoprogram_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol illesztoprogram_neve a konfigurálni kívánt illesztőprogram neve).The driver_name Properties dialog box opens (where driver_name is the name of the device driver you want to configure).

 5. Az a általános fülre, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 50 szerepel, majd OK.On the General tab, configure the settings listed in Table 50 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 50.Table 50. Az eszköz illesztőprogram tulajdonságainak Általános lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the General Tab of the Device Driver Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  Illesztőprogram neveDriver name A központi telepítési munkaterület és a telepítési varázsló jelenik meg az eszközillesztő nevét tartalmazza.Contains the name of the device driver displayed in the Deployment Workbench and the Deployment Wizard.
  MegjegyzésekComments Az eszközillesztő információkat biztosít.Provides information about the device driver.
  Rendszerek: x86Platforms: x86 Válassza ki annak vezérléséhez, hogy az eszközillesztő 32 bites operációs rendszerhez.Select to control whether this device driver is for 32-bit operating system. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az illesztőprogram érhető el 32 bites operációs rendszerek központi telepítésének- Selected, the device driver is available for deployment to 32-bit operating systems

  -Üres, az eszközillesztő nem érhető el 32 bites operációs rendszerek központi telepítés- Cleared, the device driver is unavailable for deployment to 32-bit operating systems

  Ha a központi telepítési munkaterület helytelenül észleli az eszközillesztő támogató platformok, törölheti a platform kiválasztása.If the Deployment Workbench incorrectly detects the platforms that the device driver supports, you can clear the platform selection. Ha például a központi telepítési munkaterület helytelenül észleli, 32 bites és 64 bites eszközillesztőket, törölje a x64 kijelölés; az illesztőprogram csak majd használható 32-bit-es telepítés esetén.For example, if the Deployment Workbench incorrectly detects 32-bit and 64-bit device drivers, clear the x64 selection; the driver will then only be used for 32-bit deployments.
  Rendszerek: x64Platforms: x64 Válassza ki annak vezérléséhez, hogy az eszközillesztő 64 bites operációs rendszerhez.Select to control whether this device driver is for 64-bit operating system. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az eszközillesztő érhető el a 64 bites operációs rendszerek központi telepítés- Selected, the device driver is available for deployment to 64-bit operating systems

  -Bejelölve, az eszközillesztő nem érhető el a 64 bites operációs rendszerek központi telepítéshez- Cleared, the device driver is unavailable for deployment to 64-bit operating systems

  Ha a központi telepítési munkaterület helytelenül észleli az eszközillesztő támogató platformok, törölheti a platform kiválasztása.If the Deployment Workbench incorrectly detects the platforms that the device driver supports, you can clear the platform selection. Ha például a központi telepítési munkaterület helytelenül észleli, 32 bites és 64 bites eszközillesztőket, törölje a x64 kijelölés; az illesztőprogram csak majd használható 32-bit-es telepítés esetén.For example, if the Deployment Workbench incorrectly detects 32-bit and 64-bit device drivers, clear the x64 selection; the driver will then only be used for 32-bit deployments.
  Esztőprogram engedélyezéseEnable this driver Válassza ki annak vezérléséhez, hogy az eszközillesztő más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület érhető el.Select to control whether this device driver is available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az illesztőprogram érhető el más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület- Selected, the device driver is available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench

  -Üres, az eszközillesztő nem használható más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület- Cleared, the device driver is unavailable to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench

  A jelölőnégyzet be van jelölve, alapértelmezés szerint.The check box is selected by default.

  Az eszköz illesztőprogram konfigurációs beállítások lesznek mentve, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The device driver configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

Eszköz illesztőprogram tulajdonságok Részletek lapjánView the Device Driver Properties Details Tab

A tárolt illesztőprogram tulajdonságai a részletek lapon konfigurált eszköz-illesztőprogramok importálása varázsló futtatásakor.The device driver properties stored on the Details tab are configured when you run the Import Device Drivers Wizard. Az összes adatot a részletek lap csak olvasható, ezért nem módosítható.All the information on the Details tab is read only and cannot be modified. Az eszköz illesztőprogram tulajdonságainak megtekintésekor a részletek közötti a illesztoprogram_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol illesztoprogram_neve van neve az eszközillesztőt, a központi telepítési munkaterület).View the device driver properties on the Details tab through the driver_name Properties dialog box (where driver_name is the name of the device driver in the Deployment Workbench).

A részleteket tartalmazó lapot a meglévő eszköz illesztőprogramok tulajdonságainak megtekintéseTo view existing device drivers properties on the Details tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Out-of-Box illesztőprogramok (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyben a központi telepítési megosztás neve konfigurál majd az eszközillesztő).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Out-of-Box Drivers (where deployment_share is the name of the deployment share in which you will configure the device driver).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a illesztoprogram_neve (ahol illesztoprogram_neve a konfigurálni kívánt illesztőprogram neve).In the details pane, click driver_name (where driver_name is the name of the device driver you want to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A illesztoprogram_neve tulajdonságok párbeszédpanel (ahol illesztoprogram_neve a konfigurálni kívánt illesztőprogram neve).The driver_name Properties dialog box opens (where driver_name is the name of the device driver you want to configure).

 5. Az a részletek fülre, 51 táblázatban felsorolt beállítások megtekintéséhez, majd OK.On the Details tab, view the settings listed in Table 51, and then click OK.

  Megjegyzés

  A konfigurációs beállítások a részletek lapon automatikusan határozza meg a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The configuration settings on the Details tab are automatically determined by the Deployment Workbench and cannot be modified.

  Tábla 51.Table 51. Az eszköz illesztőprogram tulajdonságainak Részletek lapján konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the Details Tab of the Device Driver Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  gyártóManufacturer Az eszközillesztő gyártója nevét tartalmazza.Contains the name of the device driver manufacturer.
  VerzióVersion Az eszközillesztő verziószámát tartalmazza.Contains the version number of the device driver.
  Illesztőprogram dátumaDriver date Az eszközillesztő dátumát tartalmazza.Contains the date of the device driver.
  Illesztőprogram-típus (osztály)Driver type (class) Az eszközillesztő, például a rendszer- vagy rendszerindító osztályt tartalmazza.Contains the class of the device driver, such as system or boot.
  INF elérési útjaINF path A központi telepítési megosztás gyökeréhez viszonyítva az eszköz meghajtó fájl elérési útját tartalmazza.Contains the path to the device drive file relative to the root of the deployment share.
  Támogatott operációsrendszer-verziókSupported OS versions A Windows operációs rendszerekhez, amely támogatja az eszközillesztő vesszővel elválasztott listáját tartalmazza.Contains a comma-separated list of the Windows operating system versions that the device driver supports.
  HashHash A titkosított kivonat az illesztőprogram-csomag részét képező minden fájl tartalmazza.Contains the encrypted hash of every file that is part of the driver package.
  Támogatott PnP-azonosítók szerintSupported PnP IDs A plug and play-azonosító az eszközillesztő támogató listáját tartalmazza.Contains a list of the plug-and-play IDs that the device driver supports.
  Ez az illesztőprogram nem aláírt WHQLThis driver is WHQL signed Válassza ki annak jelzésére, hogy az eszközillesztő a Windows Hardware Quality Labs (WHQL) által aláírt.Select to indicate whether the device driver is signed by the Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Sikeresen a WHQL tesztjét eszközillesztőket Microsoft létrehoz egy digitálisan aláírt tanúsítvány, amely lehetővé teszi a Windows 64 bites verziói a telepítést, és megakadályozza, hogy a Windows 32 bites verziói, amelyeket az illesztőprogram nem figyelmeztető üzenet megjelenítése a jelölőnégyzet Microsoft.If által hitelesített:For device drivers that pass the WHQL tests, Microsoft creates a digitally signed certification file that allows installation on 64-bit versions of Windows and prevents 32-bit versions of Windows from displaying a warning message that the driver has not been certified by Microsoft.If the check box is:

  -Választja, az eszközillesztő által aláírt a WHQL- Selected, the device driver has been signed by the WHQL

  -Üres, az eszközillesztő nem által aláírt a WHQL- Cleared, the device driver has not been signed by the WHQL

Eszközillesztők másolja a központi telepítési munkaterületCopy Device Drivers in the Deployment Workbench

Másolja, és illessze be az eszköz-illesztőprogramok és a Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt mappák a központi telepítési munkaterület használatával a másolási és illessze be leírt műveletek elemek másolása a a Központi telepítési munkaterület.You can copy and paste device drivers and folders beneath the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench using the Copy and Paste actions as described in Copy Items in the Deployment Workbench.

Helyezze át az eszköz-illesztőprogramok a központi telepítési munkaterületMove Device Drivers in the Deployment Workbench

Illesztőprogramok és a központi telepítési munkaterület használata az Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt mappák áthelyezheti a Kivágás és Beillesztés leírt műveletek elemek áthelyezése a központi telepítés Munkaterület.You can move device drivers and folders beneath the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench using the Cut and Paste actions as described in Move Items in the Deployment Workbench.

Nevezze át a központi telepítési munkaterület eszközillesztőkRename Device Drivers in the Deployment Workbench

Illesztőprogramok és a központi telepítési munkaterület használata az Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt mappák átnevezheti a átnevezése művelet leírtak elemek nevezze át a központi telepítési munkaterület.You can rename device drivers and folders beneath the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench using the Rename action as described in Rename Items in the Deployment Workbench.

A központi telepítési munkaterület eszközillesztők törléseDelete Device Drivers from the Deployment Workbench

Eszköz-illesztőprogramok és a központi telepítési munkaterület törlése kijelölt elemek varázsló segítségével leírtak szerint az Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt mappák törölhetők elemek törlése az a központi telepítési munkaterület.You can delete device drivers and folders beneath the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench using the Delete Selected Items Wizard as described in Delete Items from the Deployment Workbench. A törlése kijelölt elemek varázsló lehetővé teszi az egyes csomagokat vagy teljes mappájának a struktúrája törlése.The Delete Selected Items Wizard allows you to delete individual packages or entire folder structures.

Az eszközillesztők a központi telepítési munkaterület mappák kezeléseManage Folders for Device Drivers in the Deployment Workbench

A központi telepítési munkaterület eszközillesztők hierarchikus csoportosításain létrehozásához az Out-of-Box illesztőprogramok csomópont alatt mappák kezelheti.You can manage folders beneath the Out-of-Box Drivers node in the Deployment Workbench to create hierarchical groupings of device drivers. További információt:For more information on:

Engedélyezheti vagy letilthatja az eszközillesztőket a központi telepítési munkaterületEnable or Disable Device Drivers in the Deployment Workbench

Szabályozhatja, hogy eszközillesztő kiválasztásával más varázslókban és párbeszédpaneleken a központi telepítési munkaterület érhető el a esztőprogram engedélyezése jelölőnégyzetet a általános illesztőprogram lap Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.You can control whether device drivers are available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench by selecting the Enable this driver check box on the General tab of the device driver Properties dialog box.

Figyelemfelhívás

Ha letiltja az eszközillesztő, soha nem telepítették az illesztőprogramot.If you disable a device driver, the driver is never installed.

A engedélyezése vagy letiltása a központi telepítési munkaterület eszközillesztők további információkért lásd: létező illesztőprogramok módosítsa a központi telepítési munkaterület.For more information on enabling or disabling device drivers in the Deployment Workbench, see Modify Existing Device Drivers in the Deployment Workbench.

Eszközillesztő LTI célszámítógépekhez történő telepítéseDeploy Specific Device Drivers to Target Computers in LTI

Alapértelmezés szerint az LTI központi telepítések minden eszközillesztőt tartalmazzák a Windows PE környezetben, és azok elhelyezése a célszámítógépeken.By default, LTI deployments include all device drivers in Windows PE and deploy them to the target computers. Ezt követően a cél operációs rendszer használatával Plug and Play azonosítók, az eszközök a célszámítógépeken szükséges eszköz-illesztőprogramok azonosításához.Then, the target operating system uses Plug-and-Play IDs to identify the device drivers that are needed for the devices on the target computers.

Ez az alapértelmezett viselkedés módosítása, konfigurálja az LTI telepítési folyamat adott illesztőprogramok telepítéséhez a célszámítógépekhez leírtak szerint vezérlő eszköz illesztőprogram központi telepítéseinek LTI.To change this default behavior, configure the LTI deployment process to install specific drivers to target computers as described in Control Device Driver Deployments for LTI. Illesztőprogram-kezelő eszköz kapcsolatos olyan stratégiák kapcsolatos további információkért lásd: válassza ki a eszközillesztői felügyeleti stratégia.For more information about strategies for device driver management, see Select the Device Driver Management Strategy.

A központi telepítési munkaterület feladatütemezések konfigurálásaConfiguring Task Sequences in the Deployment Workbench

Az MDT-ben a feladatütemezések LTI során végrehajtandó lépéseket tartalmazza.Task sequences in MDT contain the steps to be performed during LTI. Az MDT-ben a feladatütemezések a azonos Feladatütemező motor használja, a Configuration Manager; a Configuration Manager azonban nem szükséges LTI központi telepítéseket.Task sequences in MDT use the same task sequence engine as Configuration Manager; however, Configuration Manager is not required to perform LTI deployments. A központi telepítési munkaterület segítségével kezelheti a feladatütemezések központi telepítése a referencia- és a cél számítógépek végrehajtásához a szervezetben használt.Use the Deployment Workbench to manage the task sequences used to perform deployments to the reference and target computers in your organization.

A feladatütemezés konfigurálása a központi telepítési munkaterület egy központi telepítési megosztás csomagok csomópontban szerint:Configure task sequences in the Deployment Workbench in a deployment share’s Packages node by:

Új feladatütemezés létrehozása a központi telepítési munkaterületCreate a New Task Sequence in the Deployment Workbench

Az új feladatütemezés varázsló használata a központi telepítési munkaterület feladatütemezések új létrehozásához.Using the New Task Sequence Wizard in the Deployment Workbench to create new task sequences. Indítsa el az új feladat varázsló a következő módszerek valamelyikével:Start the New task Sequence Wizard using one of the following methods:

 • A konzolfán kattintson a feladatütemezések csomópontjának vagy egy mappát a feladatütemezések csomópont alatt, és majd a Műveletek ablaktáblában kattintson új feladatütemezés létrehozása.In the console tree, click the Task Sequences node or a folder beneath the Task Sequences node, and then, in the Actions pane, click New Task Sequence.

 • A konzolfán kattintson a feladatütemezések csomópontjának vagy egy mappában a feladatütemezések csomópont alatt, és ezt követően a művelet menüben kattintson a új feladatütemezés létrehozása.In the console tree, click the Task Sequences node or a folder beneath the Task Sequences node, and then, from the Action menu, click New Task Sequence.

 • A konzolfán kattintson a feladatütemezések csomópontjának vagy egy mappát a feladatütemezések csomópont alatt, majd új feladatütemezés létrehozása.In the console tree, click the Task Sequences node or a folder beneath the Task Sequences node, and then click New Task Sequence.

  Az MDT sablonokkal feladat feladatütemezési közös központi telepítési forgatókönyvek esetén használható.MDT includes task sequence templates that you can use for common deployment scenarios. Sok esetben a sablonokat, a feladatütemezés módosítás nélkül is használhatja.In many instances, you can use the templates without any modification to the task sequence. Azonban a szervezet követelményeinek teljesítéséhez sablonokból feladatütemezések módosíthatja.However, you can modify task sequences created from the templates to meet the requirements of your organization.

Tábla 52 feladat feladatütemezési sablonok listája az MDT-ben.Table 52 lists the task sequence templates in MDT.

SablonTemplate LeírásDescription
A Sysprep és a rögzítéshezSysprep and Capture A Sysprep műveletet hajt végre, és egy referencia-számítógépről rögzíti.Performs a Sysprep operation and captures an image of a reference computer.
Szabványos Ügyfélfeladat-ütemezéstStandard Client Task Sequence Létrehozza az alapértelmezett feladatütemezést az operációsrendszer-lemezképek központi telepítéséhez ügyfélszámítógépeket, beleértve az asztali és hordozható számítógépekCreates the default task sequence for deploying operating system images to client computers, including desktop and portable computers
A név felülírandó szabványos Ügyfélfeladat-ütemezéstStandard Client Replace Task Sequence Teljes biztonsági mentését a rendszer készít biztonsági másolatot a felhasználói állapotot és törli a lemezenBacks up the system entirely, backs up the user state, and wipes the disk
Egyéni feladatütemezésCustom Task Sequence Létrehoz egy egyéni feladatütemezést, amely nem telepíti az operációs rendszerCreates a customized task sequence that does not install an operating system
Általános jogú kiszolgálói feladatütemezésStandard Server Task Sequence Az alapértelmezett feladatütemezés, a kiszolgáló-számítógépre történő telepítésének operációsrendszer-lemezképek létrehozásaCreates the default task sequence for deploying operating system images to server computers.
Litetouch OEM feladatütemezésLitetouch OEM Task Sequence Előre betölti az operációs rendszerek képek a célszámítógépeken, éles környezetben (általában az a számítógép OEM) üzembe helyezése előtt egy tesztelési környezetben lévő számítógépeken.Pre-loads operating systems images on computers in a staging environment prior to deploying the target computers in the production environment (typically by a computer OEM).
Az operációs rendszer telepítési feladatütemezést utániPost OS Installation Task Sequence Telepítési feladatokat hajtja végre, a célszámítógépen az operációs rendszer telepítése utánPerforms installation tasks after the operating system has been deployed to the target computer
Virtuális merevlemez ügyfél feladatütemezés központi telepítéseDeploy to VHD Client Task Sequence Virtuális merevlemez (VHD) fájlt a cél számítógépen telepíti a ügyfél operációsrendszer-lemezképekDeploys client operating system images to a virtual hard disk (VHD) file on the target computer
Virtuális merevlemez Server feladatütemezés központi telepítéseDeploy to VHD Server Task Sequence A VHD-fájlt a cél számítógépen telepíti a kiszolgáló operációsrendszer-lemezképekDeploys server operating system images to a VHD file on the target computer

Megjegyzés

Válassza ki a Litetouch OEM üzembe helyezése a cserélhető adathordozó-alapú központi telepítésének végrehajtása során hoz létre a központi telepítési munkaterület Media csomópontban csak a feladatütemezéshez.Select the Litetouch OEM task sequence only when performing deployments using removable media–based deployments you create in the Media node in the Deployment Workbench. Bár a Litetouch OEM feladatütemezés sablon választhat más megosztások, a feladatütemezés nem fejeződik be sikeresen.Although you can select the Litetouch OEM Task Sequence template from other deployment shares, the task sequence will not finish successfully.

Új feladatütemezés létrehozásaTo create a new task sequence
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve a központi telepítési megosztás neve, mely Adja hozzá a feladatütemezés).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share to which you will add the task sequence).

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új feladatütemezés létrehozása.In the Actions pane, click New Task Sequence.

  Az új feladatütemezés varázsló elindul.The New Task Sequence Wizard starts.

 4. Fejezze be az új feladatütemezés varázsló használatával információi tábla 53.Complete the New Task Sequence Wizard using the information in Table 53.

  Tábla 53.Table 53. Az új feladatütemezés varázsló befejezése információiInformation for Completing the New Task Sequence Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Általános beállításokGeneral Settings -A Sorozatazonosító feladat, típus task_sequence_id (ahol task_sequence_id létrehozásakor a feladatütemezés egyedi azonosítója).- In Task sequence ID, type task_sequence_id (where task_sequence_id is a unique identifier for the task sequence you are creating).

  Bár a később bármikor módosíthatja a feladatütemezés nevét, és a megjegyzések, nem módosíthatja a feladatütemezés azonosítóját.Although you can change a task sequence’s name and comments later, you cannot change a task sequence’s ID. Feladatütemezések létrehozása előtt hozzon létre egy elnevezési sémát, amely létrehozásában feladatütemezés azonosítóját, amely az egyes feladatütemezésekhez kapcsolatos információkat biztosít.Before creating task sequences, create a naming scheme to use in creating task sequence IDs that will provide meaningful information about each task sequence. Egy példa elnevezési sémája verzió-Edition-szintű-címke, ahol verzió (8, Win2012), az operációs rendszer verzió Edition az operációs rendszer Edition (Enterprise, Standard, Ultimate) szint van a szervizcsomaggal (SP1, SP2), és címke egy leíró nevet, amely azonosítja a testreszabások van.An example naming scheme is Version-Edition-Level-Label, where Version is the operating system version (Win8, Win2012), Edition is the operating system edition (Enterprise, Standard, Ultimate), Level is the service pack level (SP1, SP2), and Label is a descriptive label that identifies the customizations.

  -A feladatütemezés neve, típus task_sequence_name (ahol task_sequence_name van egy leíró nevet a létrehozandó feladatütemezés).- In Task sequence name, type task_sequence_name (where task_sequence_name is a descriptive name for the task sequence you are creating).

  -A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus task_sequence_comment (ahol task_sequence_comment szöveg-e a cél vagy a feladatütemezés használatát ismertető).- In Task sequence comments, type task_sequence_comment (where task_sequence_comment is text that describes the purpose or usage of the task sequence).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  Sablon kiválasztásaSelect Template A a következő feladatütemezési Feladatsablonok érhetők el. Válassza ki, amelyiket használhatja kiindulási pontként szeretné, jelölje be task_sequence, és kattintson a következő.In The following task sequence templates are available. Select the one you would like to use as a starting point, select task_sequence, and then click Next.
  Select OSSelect OS A érhetők el az alábbi operációs rendszerek lemezképeit is be kell állítani ezt a feladatütemezést. Válasszon ki egy használandó, jelölje be operating_system (ahol operating_system a telepíteni kívánt központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának operációs rendszerben a erőforrás vagy a cél számítógépen), és kattintson a következő.In The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Select one to use, select operating_system (where operating_system is the operating system in the Operating Systems node in the Deployment Workbench that you want to deploy to the resource or target computer), and then click Next.
  Adja meg a termékkulcsotSpecify Product Key a.a. Kattintson a szervezet követelményei alapján a következő lehetőségek közül:Click one of the following options based on the requirements of your organization:

  - Ne adjon meg egy termékkulcsot jelenleg.- Do not specify a product key at this time. Válassza ezt a beállítást, ha a termékkulcsot nem szükség, amikor a Windows; Ha a termékkulcs fognak adni a központi telepítési varázslót. vagy a mennyiségi licencek KMS aktivált használatakor.Select this option when a product key is not required when deploying Windows; when the product key will be provided in the Deployment Wizard; or when using volume licenses that are activated using KMS.

  - A többször használható aktiválási kulcs (MAK) megadása az operációs rendszer aktiválása.- Specify a multiple activation key (MAK) for activating this operating system. Válassza ezt a beállítást, a központi telepítés MAK-termékkulcsok használatát a Windows telepítése során.Select this option when deploying Windows using MAK product keys in the deployment. MAK-termékkulcsok használják a Microsoft mennyiségi licenc ügyfelek számára.MAK product keys are used by Microsoft Volume Licensing customers.

  - Adja meg a termékkulcsot az operációs rendszer.- Specify the product key for this operating system. Válassza ezt a beállítást, amikor a kereskedelmi termékkulcsot.Select this option when deploying retail product key.

  Az MDT-ben mennyiségi aktiválás és a termékkulcsokat kapcsolatos további információkért lásd: mennyiségi aktiválás áttekintése.For more information about Volume Activation and product keys in MDT, see Volume Activation Overview.

  b.b. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Az operációs rendszer beállításaiOS Settings -A teljes nevét, típus user_full_name (ahol user_full_name a felhasználónak a számítógép neve).- In Full Name, type user_full_name (where user_full_name is the name of the user of the target computer).

  -A szervezet, típus szervezetnév (ahol szervezetnév a szervezet neve).- In Organization, type organization_name (where organization_name is the name of the organization).

  -A Internet Explorer kezdőlap, típus home_url (ahol home_url az egységes erőforrás-azonosító [URL] a webhely az Internet indításakor az alapértelmezett hely lehet van Explorer).- In Internet Explorer Home Page, type home_url (where home_url is the Uniform Resource Locator [URL] of the website to be the default site when starting Internet Explorer).

  – Kattintson következő.- Click Next.
  Rendszergazdai jelszóAdmin Password A rendszergazdai jelszó és hagyja jóvá a rendszergazdai jelszó, típus jelszó (ahol jelszó pedig a jelszót kell lennie rendelt hivatkozást vagy a cél számítógépen a beépített rendszergazdai fiók), és kattintson a következő.In Administrator Password and Please confirm Administrator Password, type password (where password is the password to be assigned to the built-in Administrator account on the reference or target computer), and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új feladatütemezés varázsló befejezése.The New Task Sequence Wizard finishes. A csomag hozzáadódik a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján, a csomagok listáját.The package is added to the list of packages in the details pane of the Deployment Workbench.

A központi telepítési munkaterület meglévő feladatütemezés módosításaModify an Existing Task Sequence in the Deployment Workbench

Feladatütemezések be a központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjában módosíthatja a tulajdonságok leírt műveletek elem tulajdonságainak megtekintése a központi telepítési munkaterület.Modify task sequences in the Task Sequences node in the Deployment Workbench using the Properties actions as described in View Item Properties in the Deployment Workbench. A feladatütemezés konfigurálása a központi telepítési munkaterület a feladatütemezés az alábbi lépések elvégzésével tulajdonságok párbeszédpanel:Configure task sequences in the Deployment Workbench by performing the following steps in the task sequence Properties dialog box:

 1. Tulajdonságai a általános lapon ismertetett módon konfigurálja a feladat feladatütemezési tulajdonságainak Általános lapján.Configure properties on the General tab as described in Configure the Task Sequence Properties General Tab.

 2. Tulajdonságai a feladatütemezés lapon ismertetett módon konfigurálja a feladat feladatütemezési feladat feladatütemezési tulajdonságlapon.Configure properties on the Task Sequence tab as described in Configure the Task Sequence Properties Task Sequence Tab.

 3. Tulajdonságai a operációs rendszere lapon ismertetett módon konfigurálja a feladat feladatütemezési tulajdonságok az operációs rendszer-információ lapon.Configure properties on the OS Info tab as described in Configure the Task Sequence Properties OS Info Tab.

A feladat feladatütemezési tulajdonságainak Általános lapján konfigurálásaConfigure the Task Sequence Properties General Tab

A feladatütemezés tulajdonságai tárolja a általános lapon többnyire vannak konfigurálva, az új feladatütemezés varázsló futtatásakor.The task sequence properties stored on the General tab are mostly configured when you run the New Task Sequence Wizard. A feladatütemezés tulajdonságai frissítés a általános közötti a task_sequence_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence_name a feladatütemezés a központi telepítési munkaterület neve).Update the task sequence properties on the General tab through the task_sequence_name Properties dialog box (where task_sequence_name is the name of the task sequence in the Deployment Workbench).

Az Általános lapon meglévő feladat feladatütemezési tulajdonságainak módosításaTo modify existing task sequence properties on the General tab
 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások /telepítési_megosztás_neve/Task sorozatok (ahol telepítési_megosztás_neve , amelyben a központi telepítési megosztás neve, Konfigurálja a feladatütemezést olyan módon).In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/deployment_share/Task Sequences (where deployment_share is the name of the deployment share in which you will configure the task sequence).

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a task_sequence_name (ahol task_sequence_name a konfigurálni kívánt feladatütemezés neve).In the details pane, click task_sequence_name (where task_sequence_name is the name of the task sequence you want to configure).

 4. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A task_sequence_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence_name a konfigurálni kívánt feladatütemezés neve).The task_sequence_name Properties dialog box opens (where task_sequence_name is the name of the task sequence you want to configure).

 5. Az a általános lapra, adja meg a beállításokat a szervezet követelményei alapján tábla 54 szerepel, és kattintson az OK gombra.On the General tab, configure the settings listed in Table 54 based on the requirements of your organization, and then click OK.

  Tábla 54.Table 54. Az Általános lapon a feladatütemezés tulajdonságai konfigurációs beállításaiConfiguration Settings on the General Tab of Task Sequence Properties

  BeállításSetting LeírásDescription
  A feladat SorozatazonosítóTask sequence ID A feladatütemezési feladatazonosítót a feladat, amely az új feladatütemezés varázsló megadott tartalmazza.Contains the task sequence identifier that the New Task Sequence Wizard provided.

  A szövegmező található információk automatikusan generálja a központi telepítési munkaterület, és nem módosítható.The information in this text box is automatically generated by Deployment Workbench and cannot be modified.
  Feladatütemezés neveTask sequence name A központi telepítési munkaterület és a telepítési varázsló jelenik meg a feladatütemezés nevét tartalmazza.Contains the name of the task sequence displayed in the Deployment Workbench and the Deployment Wizard.
  MegjegyzésekComments A feladatütemezés információkat biztosít.Provides information about the task sequence.
  A feladat Feladatütemező verziójaTask sequence version A feladatütemezés verziószámát tartalmazza.Contains the version number of the task sequence. A verziószámot, amely a szervezet versioning szabványoknak megfelelő adhatja meg.You can type any version number that is appropriate for your organization’s versioning standards.
  Ez bármilyen platformon futtathatóThis can run on any platform Ezzel a beállítással bármely támogatott 32 bites vagy 64 bites Windows operációs rendszeren futtatni kívánt feladatsort.Select to configure the task sequence to run on any supported 32-bit or 64-bit Windows operating system. A más elérhető lehetőség az Ez csak a megadott ügyfél platformokon futtatható.The other available option is This can run only on the specified client platforms.
  Ez csak a megadott ügyfél platformokon futtathatóThis can run only on the specified client platforms Ezzel a beállítással bármely támogatott 32 bites vagy 64 bites Windows operációs rendszeren futtatni kívánt feladatsort.Select to configure the task sequence to run on any supported 32-bit or 64-bit Windows operating system. A más elérhető lehetőség az ez futtatható bármely platformra csak.The other available option is This can run only any platform.
  Ez a feladatütemezés a varázslóban elrejtéseHide this task sequence in the Deployment Wizard Válassza ki annak vezérléséhez, ha ezt a feladatütemezést a telepítési varázsló jelenik meg.Select to control when this task sequence appears in the Deployment Wizard. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Jelölve, a telepítési varázsló nem jelenik meg a feladatütemezés- Selected, the Deployment Wizard will not display this task sequence

  -A telepítési varázsló megjeleníti bejelölve, a feladatütemezés- Cleared, the Deployment Wizard displays this task sequence

  Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.This check box is cleared by default.
  Ez a feladatütemezés engedélyezéseEnable this task sequence Válassza ki a szabályozására, ha más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület rendelkezésére áll-e ezt a feladatütemezést.Select to control when this task sequence is available to other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Kijelölt, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület választható ezt a feladatütemezést- Selected, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench can select this task sequence

  -Üres, más varázslóban és párbeszédpanelben a központi telepítési munkaterület nem választható ki ezt a feladatütemezést- Cleared, other wizards and dialog boxes in the Deployment Workbench cannot select this task sequence

  Ez a jelölőnégyzet be van jelölve, alapértelmezés szerint.This check box is selected by default.

  A feladatütemezés konfigurációs beállításainak menti, és a módosításokat a központi telepítési munkaterület részletező ablaktábláján jelennek meg.The task sequence configuration settings are saved, and the modifications are displayed in the details pane of the Deployment Workbench.

A feladat feladatütemezési tulajdonságok feladat feladatütemezési lapjának konfigurálásaConfigure the Task Sequence Properties Task Sequence Tab

A feladatütemezés tulajdonságai tárolja a feladatütemezés lapon többnyire vannak konfigurálva, az új feladatütemezés varázsló futtatásakor.The task sequence properties stored on the Task Sequence tab are mostly configured when you run the New Task Sequence Wizard. Azonban a frissítheti a feladatütemezés tulajdonságai a feladatütemezés közötti a task_sequence_name tulajdonságok párbeszédpanel (ahol task_sequence_name a feladatütemezés a központi telepítési munkaterület neve).However, you can update the task sequence properties on the Task Sequence tab through the task_sequence_name Properties dialog box (where task_sequence_name is the name of the task sequence in the Deployment Workbench).

A feladatütemezés területek és más vezérlők, amelyekkel a lap tartalmazza:The Task Sequence tab contains areas and other controls that you use to:

Konfigurálja a feladatütemezési lépések és lépés feladatütemezésiConfigure the Task Sequence Steps and Step Sequence

A feladatütemezés lap tartalmazza a hierarchikus megjelenítése a feladatütemezési lépést és azok sorrendjét.The Task Sequence tab contains a hierarchical representation of the task sequence steps and their sequence. Feladatütemezési lépések a hierarchikus struktúrájának a telepítési fázis alapján vannak csoportosítva.Task sequence steps are organized into a hierarchical folder structure based on deployment phases.

Egy vagy több feladatütemezési lépések rendezhetők, ha a csoport létrehozásakor.You can organize one or more task sequence steps by creating a group. Több biztonsági csoportot és feladatütemezési lépések a csoportok és a feladatütemezési lépések mappahierarchia hozható létre rendezhetők.You can organize multiple groups and task sequence steps to create a hierarchy of groups and task sequence steps. Feladatütemezési lépés csoportok segítségével egy vagy több feladatütemezési lépések feldolgozása egységként szabályozhatja.You use task sequence step groups to control the processing of one or more task sequence steps as a unit.

Állítsa be a feladatütemezési lépések és a feladatütemezési lépés a következő lehetőségek egyikének kiválasztásával a menüsorában felső részén a hierarchikus ábrázolása:Configure the task sequence steps and step sequence by selecting one of the following options from the menu bar at the top of the hierarchical representation:

 • Hozzáadás gombra.Add. Válasszon egy feladatütemezési lépés csoport vagy lépés hozzáadása a feladatütemezést.Select to add a task sequence step group or step to the task sequence. A feladatütemezési lépések, amelyeket felvehet kategóriáinak tábla 56 együtt a feladatütemezési lépés tevékenységtípusok az egyes kategóriák szerepelnek.The categories of task sequence steps that you can add are listed in Table 56 along with the task sequence step types in each category. Az MDT dokumentum megfelelő szakaszában talál további információ az egyes típusait a feladat feladatütemezési lépés a tábla 55 eszközkészlet hivatkozás.For more information about each of the task sequence step types listed in Table 55, see the corresponding section in the MDT document Toolkit Reference.

  Tábla 55.Table 55. A feladat feladatütemezési lépés kategóriák és típusokTask Sequence Step Categories and Types

  KategóriaCategory A feladat feladatütemezési lépés típusok ebbe a kategóriába tartozóTask sequence step types in this category
  ÁltalánosGeneral -Parancssor futtatása- Run Command Line

  -A PowerShell parancsfájl futtatása- Run PowerShell Script

  -Feladatütemezési változó beállítása- Set Task Sequence Variable

  -Indítsa újra a számítógépet- Restart computer

  -Összegyűjtése- Gather

  -Frissítések telepítése kapcsolat nélküli módban- Install Updates Offline

  -Ellenőrzése- Validate

  -Alkalmazás telepítése- Install Application

  -Illesztőprogramok behelyezése- Inject drivers

  -Az Orchestrator