Médiarögzítésű adathordozó létrehozása a System Center Configuration ManagerrelCreate capture media with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Médiarögzítésű adathordozó a Configuration Manager lehetővé teszi, hogy rögzítheti egy operációs rendszer lemezképét egy referencia-számítógépről.Capture media in Configuration Manager allows you to capture an operating system image from a reference computer. A médiarögzítési funkció a következő helyzetben használható:Use capture media for the following scenario:

Médiarögzítésű adathordozó létrehozásaHow to Create Capture Media

A médiarögzítésű adathordozó segítségével operációs rendszer lemezképét rögzítheti egy referencia-számítógépről.Use capture media to capture an operating system image from a reference computer. Ez az adathordozó tartalmazza a referencia-számítógép rendszerindító lemezképét és az operációs rendszer lemezképét rögzítő feladatütemezést.Capture media contains the boot image that starts the reference computer and the task sequence that captures the operating system image.

Médiarögzítésű adathordozó a Feladatütemezési média létrehozása varázslóval hozható létre.You create capture media by using the Create Task Sequence Media Wizard. A varázsló futtatása előtt ellenőrizze, hogy teljesült-e az összes következő feltétel:Before you run the wizard, be sure that all the following conditions are met:

FeladatTask LeírásDescription
Rendszerindító lemezképBoot image Az operációs rendszer központi telepítésére szolgáló feladatütemezésben használt rendszerindító lemezképpel kapcsolatban fontolja meg az alábbiakat:Consider the following about the boot image that you will use in the task sequence to capture the operating system:

-A a rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a célszámítógép architektúrájának.- The architecture of the boot image must be appropriate for the architecture of the destination computer. Az x64 rendszerű célszámítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 destination computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű célszámítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 destination computer can boot and run only an x86 boot image.
– Győződjön meg arról, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a hálózati és háttértár tároló-illesztőprogramoktól, a célszámítógép kiépítéséhez szükségesek.- Ensure that the boot image contains the network and mass storage drivers that are required to provision the destination computer.
A feladatütemezéshez társított összes tartalom terjesztéseDistribute all content associated with the task sequence A feladatütemezéshez szükséges összes tartalmat helyezze el legalább egy terjesztési ponton.You must distribute to at least one distribution point all content that is required by the task sequence. Ide tartozik a rendszerindító lemezkép, az operációs rendszer lemezképe és az egyéb kapcsolódó fájlok.This includes the boot image, operating system image, and other associated files. A varázsló a terjesztési pontról gyűjti az adatokat, amikor létrehozza a különálló adathordozót.The wizard gathers the information from the distribution point when it creates the stand-alone media. A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on that distribution point. További információk: Distribute content.For more information, see Distribute content.
A cserélhető USB-meghajtó előkészítésePrepare the removable USB drive Cserélhető USB-meghajtó esetén:For a removable USB drive:

Cserélhető USB-meghajtó használata esetén a meghajtót csatlakoztatni kell a varázslót futtató számítógéphez, és a Windowsnak azt cserélhető eszközként kell észlelnie.If you are going to use a removable USB drive, the USB drive must be connected to the computer where the wizard is run and the USB drive must be detectable by Windows as a removal device. A varázsló közvetlenül az USB-meghajtóra ír, amikor létrehozza az adathordozót.The wizard writes directly to the USB drive when it creates the media.
Kimeneti mappa létrehozásaCreate an output folder CD-/DVD-készlet esetén:For a CD/DVD set:

Mielőtt elindítja a Feladatütemezési média létrehozása varázslót CD- vagy DVD-készletre írható média létrehozásához, létre kell hoznia egy mappát a varázsló által elkészített kimeneti fájlok tárolásához.Before you run the Create Task Sequence Media Wizard to create media for a CD or DVD set, you must create a folder for the output files created by the wizard. A CD- vagy DVD-készletre írható médiát a varázsló közvetlenül ebbe a mappába helyezi .iso-fájlok formájában.Media that is created for a CD or DVD set is written as .iso files directly to the folder.

Médiarögzítésű adathordozó létrehozásához a következő eljárást használhatja.Use the following procedure to create capture media.

Médiarögzítésű adathordozó létrehozásaTo create capture media

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezési média létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezési média létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media to start the Create Task Sequence Media Wizard.

 4. A Válassza ki az adathordozó típusát oldalon jelölje ki a Média rögzítéseelemet, majd kattintson a Továbbgombra.On the Select Media Type page, select Capture media, and then click Next.

 5. A Hordozó típusa lapon adja meg, hogy az adathordozót flash meghajtón vagy CD-/DVD-készleten hozza-e létre, majd kattintson az alábbiak konfigurálásához:On the Media Type page, specify whether the media is a flash drive or a CD/DVD set, and then click configure the following:

  • Ha az USB flash meghajtólehetőséget választja, adja meg a meghajtót, amelyen a tartalmat tárolni kívánja.If you select USB flash drive, specify the drive where you want to store the content.

  • A CD/DVD-készletválasztásakor adja meg az adathordozó kapacitását, valamint a kimeneti fájlok nevét és elérési útvonalát.If you select CD/DVD set, specify the capacity of the media and the name and path of the output files. A varázsló erre a helyre írja ki a kimeneti fájlokat.The wizard writes the output files to this location. Például: \\servername\folder\outputfile.isoFor example: \\servername\folder\outputfile.iso

   Ha az adathordozó kapacitása túl kicsi a teljes tartalom tárolásához, a rendszer több fájlt hoz létre, és több CD-n vagy DVD-n kell tárolnia a tartalmat.If the capacity of the media is too small to store the entire content, multiple files are created and you must store the content on multiple CDs or DVDs. Ha több adathordozó szükséges, a Configuration Manager sorszámot egyes kimeneti fájlok nevét.When multiple media is required, Configuration Manager adds a sequence number to the name of each output file that it creates. Ezenkívül, ha az operációs rendszer mellett alkalmazást is telepít, és az alkalmazás nem fér el egyetlen adathordozón, a Configuration Manager az alkalmazás több adathordozón tárolja.In addition, if you deploy an application along with the operating system and the application cannot fit on a single media, Configuration Manager stores the application across multiple media. A különálló adathordozó futtatásakor a Configuration Manager bekéri a felhasználótól a tartalmazó következő adathordozót az alkalmazás van.When the stand-alone media is run, Configuration Manager prompts the user for the next media where the application is stored.

   Fontos

   Meglévő .iso lemezkép kijelölése esetén a Feladatütemezési média varázsló törli a lemezképet a meghajtóról vagy megosztásról, amint a varázsló következő oldalára lép.If you select an existing .iso image, the Task Sequence Media Wizard deletes that image from the drive or share as soon as you proceed to the next page of the wizard. A meglévő lemezkép akkor is törlődik, ha később megszakítja a varázsló működését.The existing image is deleted, even if you then cancel the wizard.

   Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 6. A Rendszerindító lemezkép lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Boot image page, specify the following information, and then click Next.

  Fontos

  A megadott rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a referencia-számítógép architektúrájának.The architecture of the boot image that you specify must be appropriate for the architecture of the reference computer. Az x64 rendszerű referencia-számítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 reference computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű referencia-számítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 reference computer can boot and run only an x86 boot image.

  • A Rendszerindító lemezkép mezőben adja meg a rendszerindító lemezképet a referencia-számítógép indításához.In the Boot image box, specify the boot image to start the reference computer.

  • A Terjesztési pont mezőben adja meg azt a terjesztési pontot, ahol a rendszerindító lemezkép található.In the Distribution point box, specify the distribution point where the boot image resides. A varázsló lekéri a rendszerindító lemezképet a terjesztési pontról, és a médiára írja azt.The wizard retrieves the boot image from the distribution point and writes it to the media.

   Megjegyzés

   A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on the distribution point.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.