A Windows új verziójának telepítése operációs rendszer nélküli új számítógépen a System Center Configuration ManagerrelInstall a new version of Windows on a new computer (bare metal) with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a témakör az általános lépések a System Center Configuration Managerben az operációs rendszer telepítéséhez egy új számítógépre.This topic provides the general steps in System Center Configuration Manager to install an operating system on a new computer. Ebben a forgatókönyvben számos különböző központi telepítési módszer, például a PXE, OEM vagy különálló adathordozó segítségével történő telepítés közül választhat.For this scenario, you can choose from many different deployment methods, such as PXE, OEM, or stand-alone media. Ha biztos abban, hogy ez az a megfelelő központi telepítési módszer meg, tekintse meg vállalati operációs rendszerek központi telepítésének forgatókönyvei.If you are unsure that this is the right operating system deployment scenario for you, see Scenarios to deploy enterprise operating systems.

A következő szakaszok egyikét használhatja egy meglévő számítógép a Windows egy új verziójára való frissítéséhez.Use the following sections to refresh an existing computer with a new version of Windows.

TervPlan

 • Infrastruktúrával kapcsolatos követelmények tervezése és implementálásaPlan for and implement infrastructure requirements

  Nincsenek több infrastruktúrával kapcsolatos követelménynek kell teljesülnie operációs rendszerek, például a Windows ADK, Windows-telepítési szolgáltatások (WDS), támogatott merevlemez-konfigurációk telepítése előtt. További információkért lásd: operációs rendszer központi telepítésének infrastrukturális követelményei.There are several infrastructure requirements that must be in place before you can deploy operating systems, such as Windows ADK, Windows Deployment Services (WDS), supported hard disk configurations, etc. For more information, see Infrastructure requirements for operating system deployment.

KonfigurálásConfigure

 1. Rendszerindító lemezkép előkészítésePrepare a boot image

  A rendszerindító lemezképek a számítógépet Windows PE környezetben (egy korlátozott összetevőkkel és szolgáltatásokkal rendelkező minimális méretű operációs rendszerrel) indítják el, mely képes a teljes Windows operációs rendszert telepíteni a számítógépre.Boot images start a computer in a Windows PE environment (a minimal operating system with limited components and services) that can then install a full Windows operating system on the computer. Operációs rendszerek központi telepítésekor ki kell választania egy használni kívánt rendszerindító lemezképet, és azt továbbítania kell egy terjesztési pontra.When you deploy operating systems, you must select a boot image to use and distribute the image to a distribution point. A következőkkel készítheti elő a rendszerindító lemezképet:Use the following to prepare the boot image:

 2. Operációs rendszer lemezképének előkészítésePrepare an operating system image

  Az operációs rendszer lemezképe tartalmazza az operációs rendszer a célszámítógépen való telepítéséhez szükséges fájlokat.The operating system image contains the files necessary to install the operating system on the destination computer. A következőkkel készítheti elő az operációs rendszer lemezképét:Use the following to prepare the operating system image:

 3. Feladatütemezés létrehozása az operációs rendszer hálózaton keresztül történő központi telepítéséhezCreate a task sequence to deploy operating systems over the network

  Egy feladatütemezéssel automatizálhatja az operációs rendszer hálózaton keresztül történő telepítését.Use a task sequence to automate the installation of the operating system over the network. Az alábbi témakörben található lépésekkel hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez segítségével hozza létre a feladatütemezést az operációs rendszer központi telepítését.Use the steps in Create a task sequence to install an operating system to create the task sequence to deploy the operating system. A kiválasztott központi telepítési módszertől függően előfordulhat, hogy további szempontokat is figyelembe kell venni a feladatütemezéshez.Depending on the deployment method that you choose, there might be additional considerations for the task sequence.

TelepítésDeploy

FigyelőMonitor