Rendszerindító adathordozó használatával a Windows központi telepítése a hálózaton a System Center Configuration ManagerrelUse bootable media to deploy Windows over the network with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Előfordulhat, hogy telepítse az operációs rendszert, a rendszerindító adathordozó központi telepítés segítségével a célszámítógép elindításakor.You may deploy the operating system when the destination computer starts using a bootable media deployment. Az adathordozó tartalmaz egy mutató a feladatütemezést, az operációs rendszer lemezképét és a szükséges egyéb tartalmat a hálózatról.The media contains a pointer to the task sequence, the operating system image, and other required content from the network. A célszámítógép elindításakor a számítógép lekéri az egérmutatót a hivatkozott elemeket.When the destination computer starts, the computer retrieves the items referenced in the pointer. A tartalom a rendszerindító adathordozó frissítheti a cél anélkül, hogy felülírja az adathordozón.With the bootable media free of content, you can update the target without having to replace it on the media.

Előfordulhat, hogy telepít operációs rendszert a hálózaton keresztül csoportos küldéssel a következő operációsrendszer-telepítési helyzetekben:You may deploy operating systems over the network by using multicast in the following operating system deployment scenarios:

Hajtsa végre egy operációsrendszer-telepítési forgatókönyv lépéseit. Ezután az alábbi szakaszok alapján telepítheti az operációs rendszert rendszerindító adathordozó használatával.Complete the steps in one of the operating system deployment scenarios and then use the following sections to use bootable media to deploy the operating system.

Központi telepítési beállítások konfigurálásaConfigure deployment settings

Rendszerindító adathordozó használatával az operációs rendszer központi telepítésének folyamata során, ha az adathordozó elérhetővé az operációs rendszer központi telepítésének konfigurálásához.When you use bootable media to start the operating system deployment process, configure the deployment to make the operating system available to the media. Előfordulhat, hogy be kell ezt a beállítást a központi telepítési beállítások oldalán a szoftver központi telepítése varázsló vagy a a központi telepítési beállítások lapon a központi telepítést tulajdonságainál.You may set this option on the Deployment Settings page of the Deploy Software Wizard or in the Deployment Settings tab in the properties for the deployment. Az Elérhetővé tétel a következők számára beállításnál konfigurálja a következők egyikét:For the Make available to the following setting, configure one of the following:

  • A Configuration Manager ügyfelek, média és PXEConfiguration Manager clients, media, and PXE

  • Csak média és PXEOnly media and PXE

  • Csak média és PXE (rejtett)Only media and PXE (hidden)

A rendszerindító adathordozó létrehozásaCreate the bootable media

Előfordulhat, hogy adja meg, hogy a rendszerindító adathordozó USB flash meghajtó vagy CD/DVD-készlet.You may specify whether the bootable media is a USB flash drive or CD/DVD set. A számítógép, amely elindítja az adathordozó támogatnia kell a rendszerindító meghajtóként kiválasztott lehetőséget.The computer that starts the media must support the option that you choose as a bootable drive. További információkért lásd: létrehozásának folyamatáról.For more information, see Create bootable media.

Az operációs rendszer telepítése rendszerindító adathordozórólInstall the operating system from bootable media

Az operációs rendszer telepítéséhez helyezze be a rendszerindító adathordozót a számítógép egy rendszerindító meghajtójába, majd kapcsolja be a számítógépet.Insert the bootable media in a bootable drive on the computer, and then power it on to install the operating system.