Szoftverfrissítések felvétele frissítési csoportbaAdd software updates to an update group

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A szoftverfrissítési csoportok hatékony módszert kínálnak a környezet szoftverfrissítésének megszervezésére.Software update groups provide you with an effective method to organize software updates in your environment. A szoftverfrissítéseket manuálisan vagy egy automatikus központi telepítési szabály segítségével veheti fel a megfelelő frissítési csoportba.You can manually add software updates to a software update group or automatically add software updates to a software update group by using an ADR. A szoftverfrissítési csoportokat szintén telepítheti manuálisan vagy egy automatikus központi telepítési szabály segítségével.You can also deploy a software update group manually or deploy the group automatically by using an ADR. Szoftverfrissítési csoport központi telepítése, után új szoftverfrissítéseket adhat hozzá a csoporthoz, és a Configuration Manager automatikusan telepíti őket.After you deploy a software update group, you can add new software updates to the group and Configuration Manager will automatically deploy them. Az alábbi eljárás szerint adhat hozzá szoftverfrissítéseket egy új vagy meglévő szoftverfrissítési csoporthoz.Use the following procedures to add software updates to a new or existing software update group.

Szoftverfrissítések hozzáadása egy új szoftverfrissítési csoporthozTo add software updates to a new software update group

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki a Szoftverfrissítésekcsomópontot, majd kattintson a Minden szoftverfrissítéslehetőségre.In the Software Library workspace, expand Software Updates, and then click All Software Updates.

 3. Válassza ki azokat a szoftverfrissítéseket, amelyeket fel szeretne venni az új szoftverfrissítési csoportba.Select the software updates to be added to the new software update group.

 4. A Kezdőlap Frissítés csoportjában kattintson a Szoftverfrissítési csoport létrehozásalehetőségre.On the Home tab, in the Update group, click Create Software Update Group.

 5. Adja meg a szoftverfrissítési csoport nevét és leírását (ez utóbbi nem kötelező).Specify the name for the software update group and optionally provide a description. A név és a leírás lehetőleg utaljon arra, hogy milyen típusú szoftverfrissítéseket tartalmaz a csoport.Use a name and description that provide enough information for you to determine what type of software updates are in the software update group. A folytatáshoz kattintson a Létrehozásgombra.To proceed, click Create.

 6. Kattintson a Szoftverfrissítési csoportok lehetőségre, hogy megjelenjen az új szoftverfrissítési csoport.Click Software Update Groups to display the new software update group.

 7. Válassza ki a szoftverfrissítési csoportot, és a Kezdőlap Frissítés csoportjában kattintson a Tagok megjelenítése lehetőségre, amely megjeleníti a csoportban levő szoftverfrissítések listáját.Select the software update group, and in the Home tab, in the Update group, click Show Members to display a list of the software updates that are included in the group.

Szoftverfrissítések felvétele meglévő szoftverfrissítési csoportbaTo add software updates to an existing software update group

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki a Szoftverfrissítésekcsomópontot, majd kattintson a Minden szoftverfrissítéslehetőségre.In the Software Library workspace, expand Software Updates, and then click All Software Updates.

 3. Válassza ki azokat a szoftverfrissítéseket, amelyeket fel szeretne venni az új szoftverfrissítési csoportba.Select the software updates that you want to add to the new software update group.

  Megjegyzés

  Az a minden szoftverfrissítés csomópont, a Configuration Manager jelenít meg minden frissítést, kivéve a a verziófrissítések besorolási és Office 365-ügyfél termék besorolás.On the All Software Updates node, Configuration Manager displays all updates except those in the Upgrades classification and Office 365 Client product classification.

 4. A Kezdőlap lapon lévő Frissítés csoportban kattintson a Tagság szerkesztéseelemre.On the Home tab, in the Update group, click Edit Membership.

 5. Válassza ki azt a frissítési csoportot, amelybe fel szeretné venni a szoftverfrissítéseket.Select the software update group into which you want to add the software updates.

 6. Kattintson a Szoftverfrissítési csoportok csomópontra a szoftverfrissítési csoport megjelenítéséhez.Click the Software Update Groups node to display the software update group.

 7. Válassza ki a szoftverfrissítési csoportot, és a Kezdőlap Frissítés csoportjában kattintson a Tagok megjelenítése lehetőségre, amely megjeleníti a csoportban levő szoftverfrissítések listáját.Select the software update group, and in the Home tab, in the Update group, click Show Members to display a list of the software updates that are included in the software update group.