Integráció a Windows Update for Business szolgáltatással a Windows 10 rendszerbenIntegration with Windows Update for Business in Windows 10

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Windows Update for Business (WUfB) lehetővé teszi a Windows 10-alapú eszközök a szervezetben mindig naprakészen tartása a legújabb biztonsági védelmekkel és Windows-szolgáltatásokkal ezek az eszközök közvetlenül a Windows Update (WU) szolgáltatáshoz való csatlakozáskor.Windows Update for Business (WUfB) allows you to keep Windows 10-based devices in your organization always up-to-date with the latest security defenses and Windows features when these devices connect directly to the Windows Update (WU) service. A Configuration Manager képesek megkülönböztetni a wufb-t használó Windows 10-es számítógépek és a WSUS a szoftverfrissítéseket.Configuration Manager can differentiate between Windows 10 computers that use WUfB and WSUS for getting software updates.

Egyes Configuration Manager-funkciók már nem érhetők el, ha a Configuration Manager-ügyfelek úgy vannak konfigurálva, a frissítések fogadásához a WU-hoz, beleértve a wufb-t és a Windows insider program résztvevői:Some Configuration Manager features are no longer available when Configuration Manager clients are configured to receive updates from WU, which includes WUfB or Windows Insiders:

 • A Windows Update megfelelőségi jelentéskészítése:Windows Update compliance reporting:

  • A Configuration Manager a WU-n közzétett frissítéseket nem fogja.Configuration Manager will be unaware of the updates that are published to WU. Megjeleníti a Configuration Manager-ügyfelek, hogy fogadjanak frissítéseket a WU-ról konfigurált ismeretlen ezeket a frissítéseket a Configuration Manager konzolon.The Configuration Manager clients configured to received updates from WU will display unknown for these updates in the Configuration Manager console.

  • Összesített megfelelőségi állapot hibaelhárítása nehéz mert ismeretlen állapota csak azoknál az ügyfeleknél, amelyek nem jelentettek vissza vizsgálati állapotot a WSUS korábban volt.Troubleshooting overall compliance status is difficult because unknown status was only for the clients that hadn't reported scan status back from WSUS. Most is kaphat frissítéseket a WU-ról Configuration Manager-ügyfelek.Now it also includes Configuration Manager clients that receive updates from WU.

  • (A vállalati erőforrásokhoz való) feltételes hozzáférés, frissítési megfelelőségi állapot alapján kaphat frissítéseket a WU-ról, mert azok soha nem felel meg a megfelelőség a Configuration Manager-ügyfelek esetében a várt módon fog működni.Conditional access (for corporate resources) based on update compliance status will not work as expected for clients that receive updates from WU because they would never meet compliance from Configuration Manager.

  • A definíciófrissítések megfelelősége a teljes megfelelőségi jelentéskészítés része, és szintén nem fog megfelelően működni.Definition Updates compliance is part of overall update compliance reporting and will not work as expected either. A definíciófrissítési megfelelőség is része feltételes hozzáférési kiértékelésnekDefinition update compliance is also part of conditional access evaluation

 • Teljes Endpoint Protection-jelentés a frissítési megfelelőségi állapot alapján Defender nem ad vissza pontos eredményeket a hiányzó vizsgálati adatok miatt.Overall Endpoint Protection reporting for Defender based on update compliance status will not return accurate results because of the missing scan data.

 • A Configuration Manager nem tud érvénybe léptetni a Microsoft-frissítések, például az Office, az Internet Explorer és a Visual Studio frissítésekhez wufb-hez kapcsolódó ügyfeleken.Configuration Manager will not be able to deploy Microsoft updates, such as Office, IE, and Visual Studio to clients that are connected to WUfB to receive updates.

 • A Configuration Manager nem tud érvénybe léptetni a 3. fél frissítések WSUS-katalógusban közzétett és Configuration Manageren keresztül felügyelt frissítéseit a frissítések fogadásához a wufb-t csatlakozó ügyfelek.Configuration Manager will not be able to deploy 3rd party updates that are published to WSUS and managed through Configuration Manager to clients that are connected to WUfB to receive updates.

 • A szoftverfrissítési infrastruktúrát használó Configuration Manager teljes ügyféltelepítése nem fog működni a frissítések fogadásához a wufb-t csatlakozó ügyfelek számára.Configuration Manager full client deployment that uses the software updates infrastructure will not work for clients that are connected to WUfB to receive updates.

Wufb-t a Windows 10-frissítések használó ügyfelek azonosításaIdentify clients that use WUfB for Windows 10 updates

Az alábbi eljárás segítségével azonosíthatja, amelyek a wufb-t használják a Windows 10-frissítések beszerzésére.Use the following procedure to identify clients that use WUfB to get Windows 10 updates and upgrades. Ezután ezek az ügyfelek a továbbiakban használni a WSUS frissítések beszerzéséhez konfigurálása és telepítése egy ügyfélügynök-beállítást a szoftverfrissítési munkafolyamat letiltásához az ügyfelek számára.Then configure these clients to stop using WSUS to get updates, and deploy a client agent setting to disable the software updates workflow for these clients.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Windows 10 Pro asztali verzió, Windows 10 Enterprise Edition, 1511-es verzió vagy újabb rendszerű ügyfelekClients that run Windows 10 Desktop Pro or Windows 10 Enterprise Edition version 1511 or later

 • TelepítettWindows Update for Business , és az ügyfelek a WUfB-t használják a Windows 10-frissítések beszerzésére.Windows Update for Business is deployed and clients use WUfB to get Windows 10 updates and upgrades.

A WUfB-t használó ügyfelek azonosításaTo identify clients that use WUfB

 1. Tiltsa le a Windows Update Agent, hogy ne keressen a WSUS, ha korábban engedélyezve lett.Disable the Windows Update Agent so it doesn't scan against WSUS, if it was previously enabled. Jelzi, hogy a számítógép a WSUS Szolgáltatásban vagy a Windows Update éppen vizsgálja a következő beállításkulcs állítható.The following registry key can be set to indicate whether the computer is scanning against WSUS or Windows Update. Ha az érték 2, akkor nem keres a WSUS.When the value is 2, it's not scanning against WSUS.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServerHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer
 2. Egy új attribútum UseWUServeralatt a Windows Update Configuration Manager Resource Explorer csomópontja.There is a new attribute, UseWUServer, under the Windows Update node in Configuration Manager Resource Explorer.

 3. Hozzon létre egy gyűjteményt a UseWUServer attribútum alapján az összes számítógéphez, amely a WUfB szolgáltatáshoz csatlakozva szerzi be a frissítéseket és az új verziókat.Create a collection based on the UseWUServer attribute for all the computers that are connected via WUfB for updates and upgrades.

 4. Hozzon létre egy ügyfélügynök-beállítást a szoftverfrissítési munkafolyamat letiltásához.Create a client agent setting to disable the software update workflow. Alkalmazza a beállításokat közvetlenül a wufb szolgáltatáshoz csatlakozó számítógépek gyűjteményét.Deploy the setting to the collection of computers that are connected directly to WUfB.

 5. Megjeleníti a wufb szolgáltatással felügyelt számítógépek ismeretlen a megfelelőségi állapota, és nem fognak beleszámítani az összesített megfelelőségi arányba.The computers that are managed via WUfB will display Unknown in the compliance status and won't be counted as part of the overall compliance percentage.

Windows Update vállalatoknak – késleltetési szabályzatok konfigurálásaConfigure Windows Update for Business deferral policies

Kezdve a Configuration Manager 1706-os verzió, közvetlenül a Windows Update for Business által kezelt Windows 10-szolgáltatásfrissítések vagy a minőségi frissítéseket a Windows 10-eszközökhöz – késleltetési szabályzatok konfigurálása. Beginning in Configuration Manager version 1706, you can configure deferral policies for Windows 10 Feature Updates or Quality Updates for Windows 10 devices managed directly by Windows Update for Business. Az új kezelheti, a késleltetési szabályzatok Windows Update vállalatoknak-szabályzatok csomópont alatt szoftverkönyvtár > Windows 10 karbantartása.You can manage the deferral policies in the new Windows Update for Business Policies node under Software Library > Windows 10 Servicing.

Megjegyzés

A Configuration Manager verziója az 1802-es verziótól kezdve a Windows Insider – késleltetési szabályzatok is beállítása.Beginning in Configuration Manager version 1802, you can set deferral policies for Windows Insider. A Windows Insider program kapcsolatos további információkért lásd: Ismerkedés a Windows Insider program for Business.For more information about the Windows Insider program, see Getting started with Windows Insider program for Business.

ElőfeltételekPrerequisites

 • A Windows 10 1703-as vagy újabb verzióWindows 10 version 1703 or later
 • Windows Update for Business által kezelt Windows 10-es eszközök internetkapcsolattal kell rendelkeznie.Windows 10 devices managed by Windows Update for Business must have Internet connectivity

A Windows Update-késleltetési szabályzat létrehozásaTo create a Windows Update for Business deferral policy

 1. A szoftverkönyvtár > a Windows 10 karbantartása > Windows Update vállalatoknak-szabályzatokIn Software Library > Windows 10 Servicing > Windows Update for Business Policies
 2. A a kezdőlap lap a létrehozás határcsoport létrehozása Windows Update vállalatoknak-szabályzat , nyissa meg a létrehozása Windows Update for Business házirend varázsló.On the Home tab, in the Create group, select Create Windows Update for Business Policy to open the Create Windows Update for Business Policy Wizard.
 3. Az a általános területén adjon meg egy nevet és leírást a szabályzathoz.On the General page, provide a name and description for the policy.
 4. Az a késleltetési szabályzatok lapon, hogy késleltetése vagy Funkciófrissítések szüneteltetése konfigurálása.On the Deferral Policies page, configure whether to defer or pause Feature Updates. Funkciófrissítések általában új szolgáltatások a Windows rendszer.Feature Updates are generally new features for Windows. Miután konfigurálta a ág készültségi szintje beállítást, majd megadhat Ha, és mennyi ideig szeretné késleltetni a Funkciófrissítések rendelkezésre állásuk a Microsoft.After you configure the Branch readiness level setting, you can then define if, and for how long, you would like to defer receiving Feature Updates following their availability from Microsoft.
  • Ág készültségi szintje: Állítsa be, amelynek az eszköz fogadni fog az ág Windows-frissítések (aktuális ág vagy az aktuális üzleti ág).Branch readiness level: Set the branch for which the device will receive Windows updates (Current Branch or Current Branch for Business).
  • Elhalasztása (nap): Adja meg, amelyhez a Funkciófrissítések funkciófrissítéseket napok száma.Deferral period (days): Specify the number of days for which Feature Updates will be deferred. Ezeknek a Funkciófrissítéseknek a fogadása, 365 nappal késleltethető a kiadásuktól számítva.You can defer receiving these Feature Updates for a period of 365 days from their release.
  • Felfüggesztés funkciók kezdete: Válassza ki, hogy az eszközök kezdve akár 60 napig Funkciófrissítéseknek a fogadása a felfüggeszteni a frissítések felfüggesztése.Pause Features Updates starting: Select whether to pause devices from receiving Feature Updates for a period of up to 60 days from the time you pause the updates. A maximális időtartam után szüneteltetési funkció automatikusan le fog járni, és az eszköz keresni kezdi az alkalmazható Windows-frissítéseket.After the maximum days have passed, pause functionality will automatically expire and the device will scan Windows Updates for applicable updates. Ez a vizsgálat a következő szüneteltetheti a frissítések ismét.Following this scan, you can pause the updates again. A jelölőnégyzet jelölésének törlésével Funkciófrissítések is folytatásához.You can unpause Feature Updates by clearing the checkbox.
 5. Döntse el, hogy késleltetése, vagy a minőségi frissítések szüneteltetéseChoose whether to defer or pause Quality Updates. Minőségi frissítések általában javításai és továbbfejlesztései, meglévő Windows-funkciók és rendszerint minden hónap első keddjén közzétett, azonban kibocsáthatja bármikor Microsoft.Quality Updates are generally fixes and improvements to existing Windows functionality and are typically published the first Tuesday of every month, though can be released at any time by Microsoft. Megadhatja, ha, és mennyi ideig szeretné késleltetni a minőségi frissítések válásuk.You can define if, and for how long, you would like to defer receiving Quality Updates following their availability.
  • Elhalasztása (nap): Adja meg, amelyhez a minőségi frissítések késleltetésének fog napok száma.Deferral period (days): Specify the number of days for which Quality Updates will be deferred. Ezeknek a minőségi frissítéseknek a fogadása a 30 nappal késleltethető a kiadásuktól számítva.You can defer receiving these Quality Updates for a period of 30 days from their release.
  • Szünet a minőségi frissítések indítása: Válassza ki, hogy az eszközök a fogadó minőségi frissítések szüneteltetése kezdve akár 35 napig ideig szünetelteti az a frissítéseket.Pause Quality Updates starting: Select whether to pause devices from receiving Quality Updates for a period of up to 35 days from the time you pause the updates. A maximális időtartam után szüneteltetési funkció automatikusan le fog járni, és az eszköz keresni kezdi az alkalmazható Windows-frissítéseket.After the maximum days have passed, pause functionality will automatically expire and the device will scan Windows Updates for applicable updates. Ez a vizsgálat a következő szüneteltetheti a frissítések ismét.Following this scan, you can pause the updates again. A jelölőnégyzet jelölésének törlésével a minőségi frissítések is folytatásához.You can unpause Quality Updates by clearing the checkbox.
 6. Válassza ki telepítse a frissítéseket más Microsoft-Products a csoportházirend-beállítás, amelyek elérhetőbbé teszik vonatkozik a Microsoft Update, valamint a Windows-frissítéseket halasztó beállítások engedélyezéséhez.Select Install updates from other Microsoft Products to enable the group policy setting that make deferral settings applicable to Microsoft Update, as well as Windows Updates.
 7. Válassza ki frissítése Windows-illesztőprogramok hozzáadása származó Windows-frissítések automatikus frissítéséhez.Select Include drivers with Windows Update to automatically update drivers from Windows Updates. Ha törli ezt a beállítást, illesztőprogram-frissítések nem letöltődnek a Windows-frissítések.If you clear this setting, driver updates are not downloaded from Windows Updates.
 8. Fejezze be a varázslót, a késleltetési új szabályzat létrehozásához.Complete the wizard to create the new deferral policy.

A Windows Update-késleltetési szabályzat telepítéseTo deploy a Windows Update for Business deferral policy

 1. A szoftverkönyvtár > a Windows 10 karbantartása > Windows Update vállalatoknak-szabályzatokIn Software Library > Windows 10 Servicing > Windows Update for Business Policies
 2. A a kezdőlap lap a üzembe helyezési határcsoport üzembe helyezése Windows Update vállalatoknak-szabályzat.On the Home tab, in the Deployment group, select Deploy Windows Update for Business Policy.
 3. Adja meg a következő beállításokat:Configure the following settings:
  • Konfigurációs szabályzat üzembe helyezéséhez: Válassza ki a Windows Update vállalatoknak-szabályzat, amely a telepíteni kívánt.Configuration policy to deploy: Select the Windows Update for Business policy that you would like to deploy.
  • Gyűjtemény: Kattintson a Tallózás kattintva kiválaszthatja a gyűjteményt, amelyre a szabályzatot telepíteni szeretné.Collection: Click Browse to select the collection where you want to deploy the policy.
  • Ha az támogatott nem megfelelő szabályok szervizelése: Ezzel a beállítással automatikusan szervizeli a Windows Management Instrumentation (WMI), a beállításjegyzék, parancsfájlok és a Configuration Manager által beléptetett mobileszközök minden beállítás nem megfelelő szabályokat.Remediate noncompliant rules when supported: Select to automatically remediate any rules that are noncompliant for Windows Management Instrumentation (WMI), the registry, scripts, and all settings for mobile devices that are enrolled by Configuration Manager.
  • Szervizelés engedélyezése a karbantartási időszakon kívül: Ha lett konfigurálva karbantartási időszak ahhoz a gyűjteményhez, amely a szabályzat telepíti, engedélyezze a beállítást engedélyezve lehetővé teheti a megfelelőségi beállítások értékének a karbantartási időszakon kívüli javítását.Allow remediation outside the maintenance window: If a maintenance window has been configured for the collection to which you are deploying the policy, enable this option to let compliance settings remediate the value outside of the maintenance window. További információ a karbantartási időszakok: karbantartási időszakok használata.For more information about maintenance windows, see How to use maintenance windows.
  • Riasztás létrehozása: Konfigurálja egy riasztást, mely akkor jön létre, ha az alapkonfiguráció megfelelősége a megadott dátum és idő alapján a kisebb, mint a megadott százalék.Generate an alert: Configures an alert that is generated if the configuration baseline compliance is less than a specified percentage by a specified date and time. Azt is megadhatja, hogy kíván-e riasztást küldeni a System Center Operations Manager alkalmazásnak.You can also specify whether you want an alert to be sent to System Center Operations Manager.
  • Véletlenszerű késleltetés (óra): Késletetést ad elkerülése érdekében a hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatásának túlzott terhelése.Random delay (hours): Specifies a delay window to avoid excessive processing on the Network Device Enrollment Service. Az alapértelmezett érték: 64 óra.The default value is 64 hours.
  • Ütemezés: Adja meg a megfelelőség értékelésének ütemezését, mely szerint a központilag telepített profil kiértékelése történik az ügyfélszámítógépeken.Schedule: Specify the compliance evaluation schedule by which the deployed profile is evaluated on client computers. Az ütemezés egyszerű és egyéni is lehet.The schedule can be either a simple or a custom schedule. A profilt az ügyfélszámítógépek értékelik ki, amikor a felhasználó bejelentkezik.The profile is evaluated by client computers when the user logs on.
 4. Fejezze be a varázslót, hogy telepítse a profilt.Complete the wizard to deploy the profile.