Integráció a Windows Update for Business szolgáltatással a Windows 10 rendszerbenIntegration with Windows Update for Business in Windows 10

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Windows Update for Business (WUfB) lehetővé teszi a Windows 10-alapú eszközök a szervezetben mindig naprakészen tartása a legújabb biztonsági védelmekkel és Windows-szolgáltatások ha ezek az eszközök közvetlenül kapcsolódni a Windows Update (WU) szolgáltatáshoz.Windows Update for Business (WUfB) allows you to keep Windows 10-based devices in your organization always up-to-date with the latest security defenses and Windows features when these devices connect directly to the Windows Update (WU) service. A Configuration Manager képesek megkülönböztetni a wufb-t használó Windows 10-számítógépeket és a WSUS szoftverfrissítéseket.Configuration Manager can differentiate between Windows 10 computers that use WUfB and WSUS for getting software updates.

Egyes Configuration Manager szolgáltatások nem érhetők el, ha a Configuration Manager-ügyfelek megkapják a frissítéseket a WU-tól, beleértve a wufb-t vagy a Windows insider program résztvevői vannak konfigurálva:Some Configuration Manager features are no longer available when Configuration Manager clients are configured to receive updates from WU, which includes WUfB or Windows Insiders:

 • A Windows Update megfelelőségi jelentéskészítése:Windows Update compliance reporting:

  • A Configuration Manager nem fogja érzékelni a WU-n közzétett frissítéseket.Configuration Manager will be unaware of the updates that are published to WU. Megjeleníti a Configuration Manager-ügyfelek, hogy fogadjanak frissítéseket a WU-tól konfigurált ismeretlen ezeket a frissítéseket a Configuration Manager konzolon.The Configuration Manager clients configured to received updates from WU will display unknown for these updates in the Configuration Manager console.

  • Összesített megfelelőségi állapot hibaelhárítása nehéz mert ismeretlen csak azoknál az ügyfeleknél, amelyek nem jelentettek vissza vizsgálati állapotot a WSUS állapota volt.Troubleshooting overall compliance status is difficult because unknown status was only for the clients that hadn't reported scan status back from WSUS. Most is a Configuration Manager ügyfelek, amelyek megkapják a frissítéseket a WU-tól.Now it also includes Configuration Manager clients that receive updates from WU.

  • A frissítési megfelelőségi állapot alapján (a vállalati erőforrásokhoz való) feltételes hozzáférés nem működik megfelelően működni azon ügyfeleknél, amelyek megkapják a frissítéseket a WU-tól, mert azok soha nem felel meg a Configuration Manager megfelelőségi.Conditional access (for corporate resources) based on update compliance status will not work as expected for clients that receive updates from WU because they would never meet compliance from Configuration Manager.

  • A definíciófrissítések megfelelősége a teljes megfelelőségi jelentéskészítés része, és szintén nem fog megfelelően működni.Definition Updates compliance is part of overall update compliance reporting and will not work as expected either. A definíciófrissítési megfelelőség is része feltételes hozzáférési kiértékelésnekDefinition update compliance is also part of conditional access evaluation

 • Teljes Endpoint Protection-jelentés a Defender, a frissítési megfelelőségi állapot alapján nem ad vissza pontos eredményeket a hiányzó vizsgálati adatok miatt.Overall Endpoint Protection reporting for Defender based on update compliance status will not return accurate results because of the missing scan data.

 • A Configuration Manager csak akkor tudja telepíteni a Microsoft-frissítések, például az Office, az Internet Explorer és a Visual Studio a frissítések fogadásához a wufb-hez csatlakozó ügyfelek.Configuration Manager will not be able to deploy Microsoft updates, such as Office, IE, and Visual Studio to clients that are connected to WUfB to receive updates.

 • A Configuration Manager csak akkor tudja telepíteni a 3. fél frissítések WSUS közzétett és a Configuration Manager használatával kezelt frissítések fogadásához a wufb-hez csatlakozó ügyfelek számára.Configuration Manager will not be able to deploy 3rd party updates that are published to WSUS and managed through Configuration Manager to clients that are connected to WUfB to receive updates.

 • A szoftverfrissítési infrastruktúrát használó a Configuration Manager teljes ügyféltelepítése nem fog működni a frissítések fogadásához a wufb-hez csatlakozó ügyfelek.Configuration Manager full client deployment that uses the software updates infrastructure will not work for clients that are connected to WUfB to receive updates.

Wufb-t a Windows 10 rendszer frissítéseinek használó ügyfelek azonosításaIdentify clients that use WUfB for Windows 10 updates

A következő eljárással megszerezni a Windows 10 frissítéseinek és új wufb-t használó ügyfelek azonosítása.Use the following procedure to identify clients that use WUfB to get Windows 10 updates and upgrades. Ezután ezek az ügyfelek állítsa le a frissítéseket a WSUS segítségével konfigurálhatja, és telepítsen egy ügyfélügynök-beállítást a szoftverfrissítési munkafolyamattal letiltása az ügyfelek számára.Then configure these clients to stop using WSUS to get updates, and deploy a client agent setting to disable the software updates workflow for these clients.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Windows 10 Pro asztali verzió, Windows 10 Enterprise Edition, 1511-es verzió vagy újabb rendszerű ügyfelekClients that run Windows 10 Desktop Pro or Windows 10 Enterprise Edition version 1511 or later

 • TelepítettWindows Update for Business , és az ügyfelek a WUfB-t használják a Windows 10-frissítések beszerzésére.Windows Update for Business is deployed and clients use WUfB to get Windows 10 updates and upgrades.

A WUfB-t használó ügyfelek azonosításaTo identify clients that use WUfB

 1. Tiltsa le a Windows Update Agent, akkor ne keressen a WSUS, ha korábban engedélyezve lett.Disable the Windows Update Agent so it doesn't scan against WSUS, if it was previously enabled. Azt jelzi, hogy a számítógép a WSUS Szolgáltatásban vagy a Windows Update éppen vizsgálja a következő beállításkulcsot állítható be.The following registry key can be set to indicate whether the computer is scanning against WSUS or Windows Update. Ha az érték 2, akkor nem keres a WSUS.When the value is 2, it's not scanning against WSUS.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServerHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer
 2. Nincs egy új attribútum UseWUServeralatt a Windows Update Configuration Manager Resource Explorer csomópontja.There is a new attribute, UseWUServer, under the Windows Update node in Configuration Manager Resource Explorer.

 3. Hozzon létre egy gyűjteményt a UseWUServer attribútum alapján az összes számítógéphez, amely a WUfB szolgáltatáshoz csatlakozva szerzi be a frissítéseket és az új verziókat.Create a collection based on the UseWUServer attribute for all the computers that are connected via WUfB for updates and upgrades.

 4. Hozzon létre egy ügyfélügynök-beállítást a szoftverfrissítési munkafolyamat letiltására.Create a client agent setting to disable the software update workflow. Telepítése a beállítást a wufb-t közvetlenül csatlakoztatott számítógépek gyűjteménye.Deploy the setting to the collection of computers that are connected directly to WUfB.

 5. Megjeleníti a wufb szolgáltatással felügyelt számítógépek ismeretlen megfelelőségi állapotánál és nem kell beleszámítani az összesített megfelelőségi arányba.The computers that are managed via WUfB will display Unknown in the compliance status and won't be counted as part of the overall compliance percentage.

Üzleti kizárási házirendeket a Windows Update konfigurálásaConfigure Windows Update for Business deferral policies

A Configuration Manager verziója 1706 kezdve beállíthatja halasztás közvetlenül a Windows Update for Business által kezelt Windows 10-es funkció frissítések vagy minőségi frissítéseket a Windows 10-eszközökhöz.Beginning in Configuration Manager version 1706, you can configure deferral policies for Windows 10 Feature Updates or Quality Updates for Windows 10 devices managed directly by Windows Update for Business. A kizárási házirendeket kezelheti az új Windows Update for Business házirendek csomópontjából szoftverkönyvtár > Windows 10 karbantartása.You can manage the deferral policies in the new Windows Update for Business Policies node under Software Library > Windows 10 Servicing.

Megjegyzés

A Configuration Manager verziója 1802 kezdve beállíthatja kizárási házirendeket a Windows Insider.Beginning in Configuration Manager version 1802, you can set deferral policies for Windows Insider. A Windows Insider program kapcsolatos további információkért lásd: vállalati Bevezetés a Windows Insider programhoz.For more information about the Windows Insider program, see Getting started with Windows Insider program for Business.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Windows 10 1703 vagy újabb verzióWindows 10 version 1703 or later
 • A Windows Update for Business által kezelt Windows 10-eszközök internetkapcsolattal kell rendelkeznie.Windows 10 devices managed by Windows Update for Business must have Internet connectivity

A Windows Update üzleti halasztás házirend létrehozásaTo create a Windows Update for Business deferral policy

 1. A szoftverkönyvtár > Windows 10 karbantartása > Windows Update for Business házirendekIn Software Library > Windows 10 Servicing > Windows Update for Business Policies
 2. Az a Home lap a létrehozása csoportban válassza üzleti házirend létrehozása Windows Update megnyitásához a létrehozása a Windows Update for Business házirend varázsló.On the Home tab, in the Create group, select Create Windows Update for Business Policy to open the Create Windows Update for Business Policy Wizard.
 3. Az a általános párbeszédpanelen adjon nevet és leírást a házirendhez.On the General page, provide a name and description for the policy.
 4. Az a kizárási házirendeket lapján állíthatja be, hogy elhalasztását vagy felfüggesztése szolgáltatás-frissítéseket.On the Deferral Policies page, configure whether to defer or pause Feature Updates. A szolgáltatás frissítései a Windows általában új funkcióit.Feature Updates are generally new features for Windows. Miután konfigurálta a készültségi szint fiókirodai beállítást, ha majd definiálhat, és mennyi ideig késlelteti a fogadását követően a rendelkezésre állásuk Microsoft szolgáltatás-frissítéseket szeretné.After you configure the Branch readiness level setting, you can then define if, and for how long, you would like to defer receiving Feature Updates following their availability from Microsoft.
  • Készültségi szint fiókirodai: Állítsa be a fiók, amelynek lesz, elküldjük Windows-frissítések (aktuális ág vagy az aktuális üzleti ág).Branch readiness level: Set the branch for which the device will receive Windows updates (Current Branch or Current Branch for Business).
  • A kizárási időszak (napban): Adja meg, amelynek a rendszer a szolgáltatás-frissítéseket késleltetve napok száma.Deferral period (days): Specify the number of days for which Feature Updates will be deferred. Ezek a szolgáltatás a frissítések fogadásához a kiadásáról 180 napig is késleltetett.You can defer receiving these Feature Updates for a period of 180 days from their release.
  • Felfüggesztés szolgáltatások frissítéseket indítása: Adja meg, hogy a szolgáltatás-frissítéseket legfeljebb 60 napon abból az időből, amikor az eszközök felfüggesztését a frissítések szüneteltetése.Pause Features Updates starting: Select whether to pause devices from receiving Feature Updates for a period of up to 60 days from the time you pause the updates. A maximális nap eltelt, miután szünet funkció automatikusan lejárnak, és az eszköz keresni kezdi a Windows-frissítések alkalmazható frissítések.After the maximum days have passed, pause functionality will automatically expire and the device will scan Windows Updates for applicable updates. Ez a vizsgálat követően akár szüneteltetheti is, a frissítések újra.Following this scan, you can pause the updates again. A jelölőnégyzet jelölésének törlésével szolgáltatás-frissítéseket is folytatásához.You can unpause Feature Updates by clearing the checkbox.
 5. Válassza ki, hogy késleltető vagy felfüggesztése minőségi frissítések.Choose whether to defer or pause Quality Updates. Minőségi frissítések általában javításokat és a meglévő Windows-funkciók javításai, és általában minden hónap első kedd közzétett, azonban is lehet bármikor Microsoft által kiadott.Quality Updates are generally fixes and improvements to existing Windows functionality and are typically published the first Tuesday of every month, though can be released at any time by Microsoft. Megadhatja, ha, és mennyi ideig késlelteti a fogadását követően a rendelkezésre állásuk minőségi frissítések szeretné.You can define if, and for how long, you would like to defer receiving Quality Updates following their availability.
  • A kizárási időszak (napban): Adja meg, amelynek a rendszer a szolgáltatás-frissítéseket késleltetve napok száma.Deferral period (days): Specify the number of days for which Feature Updates will be deferred. Ezek a szolgáltatás a frissítések fogadásához a kiadásáról 180 napig is késleltetett.You can defer receiving these Feature Updates for a period of 180 days from their release.
  • Felfüggesztés minőségi frissítések indítása: Adja meg, hogy felfüggeszti a minőségi frissítéseket tartalmazó felsorolásból fogadó eszközök legfeljebb 35 napon abból az időből, amikor a felfüggeszti a frissítéseket.Pause Quality Updates starting: Select whether to pause devices from receiving Quality Updates for a period of up to 35 days from the time you pause the updates. A maximális nap eltelt, miután szünet funkció automatikusan lejárnak, és az eszköz keresni kezdi a Windows-frissítések alkalmazható frissítések.After the maximum days have passed, pause functionality will automatically expire and the device will scan Windows Updates for applicable updates. Ez a vizsgálat követően akár szüneteltetheti is, a frissítések újra.Following this scan, you can pause the updates again. A jelölőnégyzet jelölésének törlésével minőségi frissítéseket is folytatásához.You can unpause Quality Updates by clearing the checkbox.
 6. Válassza ki más Microsoft-Products elérhető frissítések telepítése , amelyek miatt a Microsoft Update, valamint a Windows-frissítések alkalmazandó halasztás beállítások csoportházirend-beállítás engedélyezése.Select Install updates from other Microsoft Products to enable the group policy setting that make deferral settings applicable to Microsoft Update, as well as Windows Updates.
 7. Válassza ki illesztőprogramokat a Windows Update-tel automatikusan frissíteni az illesztőprogramok a Windows-frissítések.Select Include drivers with Windows Update to automatically update drivers from Windows Updates. Ha törli ezt a beállítást, illesztőprogram-frissítést nem letöltődnek a Windows Update szolgáltatásból.If you clear this setting, driver updates are not downloaded from Windows Updates.
 8. Fejezze be a varázslót az új halasztás házirend létrehozásához.Complete the wizard to create the new deferral policy.

A Windows Update üzleti halasztás házirend telepítéseTo deploy a Windows Update for Business deferral policy

 1. A szoftverkönyvtár > Windows 10 karbantartása > Windows Update for Business házirendekIn Software Library > Windows 10 Servicing > Windows Update for Business Policies
 2. Az a Home lap a telepítési csoportban válassza üzleti házirend központi telepítése Windows Update.On the Home tab, in the Deployment group, select Deploy Windows Update for Business Policy.
 3. Adja meg a következő beállításokat:Configure the following settings:
  • Konfigurációs házirend központi telepítése: Válassza ki a Windows Update üzleti házirend szeretne telepíteni.Configuration policy to deploy: Select the Windows Update for Business policy that you would like to deploy.
  • Gyűjtemény: Kattintson a Tallózás jelölje be a gyűjteményt, amelyhez a szabályzatot telepíteni szeretné.Collection: Click Browse to select the collection where you want to deploy the policy.
  • Nem megfelelő szabályok szervizelése: Válassza ki, automatikusan kijavítani az összes szabály, amely nem kompatibilis a Windows Management Instrumentation (WMI), a beállításjegyzék, parancsfájlok és a Configuration Manager által beléptetett mobileszközökre vonatkozó összes beállítást.Remediate noncompliant rules when supported: Select to automatically remediate any rules that are noncompliant for Windows Management Instrumentation (WMI), the registry, scripts, and all settings for mobile devices that are enrolled by Configuration Manager.
  • Szervizelés engedélyezése a karbantartási időszakon kívül: Ha karbantartási időszak van konfigurálva, amelyhez a szabályzatot telepít a gyűjteményhez, a beállítást engedélyezve lehetővé teheti a megfelelőségi beállítások értékének a karbantartási időszakon kívüli javítását.Allow remediation outside the maintenance window: If a maintenance window has been configured for the collection to which you are deploying the policy, enable this option to let compliance settings remediate the value outside of the maintenance window. További információ a karbantartási időszakok: karbantartási időszakok használata.For more information about maintenance windows, see How to use maintenance windows.
  • Riasztás létrehozása: Konfigurál egy riasztást, ha az alapkonfiguráció megfelelősége kisebb, mint a megadott százalék a megadott dátummal és idővel.Generate an alert: Configures an alert that is generated if the configuration baseline compliance is less than a specified percentage by a specified date and time. Azt is megadhatja, hogy kíván-e riasztást küldeni a System Center Operations Manager alkalmazásnak.You can also specify whether you want an alert to be sent to System Center Operations Manager.
  • Véletlenszerű késleltetés (óra): Megadja a késleltetést, amellyel elkerülhető a hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatása túlzott terhelése.Random delay (hours): Specifies a delay window to avoid excessive processing on the Network Device Enrollment Service. Az alapértelmezett érték: 64 óra.The default value is 64 hours.
  • Ütemezés: Adja meg a megfelelőség értékelésének ütemezését, amely szerint a központilag telepített profil ki lesz értékelve az ügyfélszámítógépeken.Schedule: Specify the compliance evaluation schedule by which the deployed profile is evaluated on client computers. Az ütemezés egyszerű és egyéni is lehet.The schedule can be either a simple or a custom schedule. A profilt az ügyfélszámítógépek értékelik ki, amikor a felhasználó bejelentkezik.The profile is evaluated by client computers when the user logs on.
 4. A varázsló telepíti a profilt.Complete the wizard to deploy the profile.